Narzędzie do sprawdzania adresów URL

Kilka słów o narzędziu do sprawdzania adresów URL

Narzędzie do sprawdzania adresów URL dostarcza informacji na temat zindeksowanej przez Google wersji określonej strony. Obejmują one błędy AMP, błędy związane z uporządkowanymi danymi czy problemy z indeksowaniem.

Częste zadania:


Wyświetlanie bieżącego stanu indeksu adresu URL

Zobacz szczegółowe informacje o indeksie Google dotyczące adresu URL w Twojej usłudze.

Aby uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL i sprawdzić aktualny stan indeksu danego adresu URL:

 1. Kliknij Sprawdzenie adresu URL w panelu użytkownika Search Console:
 2. Wpisz cały URL do sprawdzenia. Kilka uwag:
  • Adres URL musi występować w obecnej usłudze. Adresy URL spoza obecnej usługi nie będą sprawdzane. Aby sprawdzić adres URL w innej posiadanej usłudze, musisz się na nią przełączyć.
  • Adresy URL stron AMP i innych niż AMP: możesz sprawdzać adresy URL stron AMP i innych niż AMP. Narzędzie wyświetli informacje o odpowiedniej wersji strony (AMP lub innej niż AMP).
  • Alternatywne wersje strony: jeśli strona ma alternatywne/zduplikowane wersje, raport będzie też zawierać informacje o wersji kanonicznej, o ile jest ona częścią Twojej usługi.
 3. Dowiedz się, jak interpretować wyniki.
 4. Opcjonalnie uruchom test indeksowania opublikowanego adresu URL.
 5. Opcjonalnie poproś o zindeksowanie adresu URL.

W ciągu doby można wysłać ograniczoną liczbę próśb o sprawdzenie każdej z usług.

Interpretowanie wyników: zindeksowany adres URL

Ważne informacje:
 • Test nie dotyczy wersji opublikowanej. Narzędzie podaje informacje na temat ostatniej zindeksowanej wersji strony, a nie jej bieżącej wersji opublikowanej w internecie. Wyświetlane w narzędziu informacje służą Google do analizy wyników wyszukiwania. Od daty ostatniego zindeksowania Twoja strona mogła się zmienić lub stać się niedostępna. Aby przetestować bieżącą wersję strony (czyli taką, jaką widzi nasz robot), kliknij umieszczony na niej przycisk Test wersji opublikowanej.
 • Data w polu „Ostatnie skanowanie” w sekcji Stan w indeksie oznacza datę pobrania wyświetlonych informacji (jeśli strona została zindeksowana).
 • Komunikat „Adres URL znajduje się w Google” nie oznacza, że Twoja strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Aby pojawić się w wynikach wyszukiwania, strona i jej uporządkowane dane muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, usuniętych treści ani tymczasowo zablokowanych adresów URL. Aby sprawdzić, czy dany URL wyświetla się w wynikach, wyszukaj go w Google. Jeśli się nie wyświetla, ale narzędzie informuje, że został zindeksowany, tutaj dowiesz się, z czego to wynika.

 

Raport ze sprawdzania zawiera te rozwijane sekcje:

Obecność w Google

Ta karta informuje, czy dany URL może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google. Oto dostępne wartości:

Adres URL znajduje się w Google

 • Co to oznacza: URL został zindeksowany, może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google i nie wykryto problemów z żadnymi ulepszeniami na stronie (uporządkowanymi danymi, podlinkowanymi stronami AMP itp.).
 • Co zrobić dalej: zwykle nie musisz nic robić, ale możesz sprawdzić, co Google wie o Twojej stronie – w tym celu otwórz szczegóły stanu w indeksie lub ulepszeń.
Jeśli URL został tymczasowo zablokowany przy użyciu narzędzia do usuwania adresów URL, narzędzie do sprawdzania adresów URL oznaczy ten adres jako „Adres URL znajduje się w Google”, a jego stan w indeksie jako „Zeskanowano”. Nie oznacza to, że URL wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Aby sprawdzić, czy adres jest nadal zablokowany, otwórz narzędzie do usuwania adresów URL albo wyszukaj URL w Google.

Adres URL znajduje się w Google, ale występują związane z nim problemy

 • Co to oznacza: URL został zindeksowany i może się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google, ale wystąpiły błędy, które mogą uniemożliwić korzystanie z ulepszeń zastosowanych na stronie. Może to oznaczać problem z powiązaną stroną AMP lub nieprawidłowymi uporządkowanymi danymi w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi (na przykład zawierającymi przepisy lub oferty pracy) na stronie.

 • Co zrobić dalej: zapoznaj się z informacjami o ostrzeżeniach lub błędach w raporcie i spróbuj rozwiązać opisane problemy.

Adres URL nie znajduje się w Google: błędy indeksowania

 • Co to oznacza: wystąpił co najmniej jeden błąd krytyczny, który uniemożliwił zindeksowanie adresu URL. Adres nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
 • Co zrobić dalej: otwórz sekcję Stan w indeksie, by zobaczyć szczegółowe dane na temat próby zindeksowania adresu. Lista błędów stanu w indeksie i sposoby ich naprawienia

Adres URL nie znajduje się w Google

 • Co to oznacza: ten URL nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Google, ale uznaliśmy, że było to przez Ciebie zamierzone. Najczęściej dotyczy to stron chronionych hasłem, stosowania dyrektywy noindex lub sytuacji, gdy jest to alternatywna wersja strony kanonicznej (alternatywne wersje stron nie są indeksowane).
 • Co zrobić dalej: przeczytaj szczegóły w sekcji Stan w indeksie, by dowiedzieć się więcej o przyczynach. Możliwe powody:
  • Jeśli wartości w polach „Adres kanoniczny określony przez użytkownika” i „Adres kanoniczny wybrany przez Google” są różne, oznacza to, że ten URL jest jedną z wielu podobnych stron, a nasz robot wybrał do zindeksowania inną wersję tej samej strony. Prawdopodobnie nie musisz nic robić, ale możesz usunąć jednoznaczny tag strony kanonicznej albo zastanowić się, dlaczego potrzebujesz kolejnej strony kanonicznej.
  • Jeśli wystąpi nieoczekiwana blokada wynikająca z użycia tagu noindex lub pliku robots.txt (szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Stan w indeksie poniżej), musisz usunąć tę blokadę, by zapewnić Google dostęp do witryny.
  • Aby poznać inne czynniki wpływające na stan w indeksie, przeczytaj listę wartości i dostępne sposoby rozwiązania problemu.

Adres URL jest Google nieznany: jeśli stan w indeksie to „Adres URL jest Google nieznany”, oznacza to, że nasz robot nie zindeksował tego adresu URL, ponieważ jeszcze go nie wykrył albo wykrył go jako prawidłowo oznaczoną wersję alternatywną, której nie można zeskanować. Aby to naprawić, przeprowadź test wersji opublikowanej, rozwiąż wszystkie zauważone problemy, a następnie zgłoś stronę do zindeksowania. (Wskazówka: jeśli jest to prawidłowo oznaczona wersja alternatywna, której nie można zindeksować, podczas sprawdzania strony kanonicznej zobaczysz, że znajduje się ona na liście, ale zawiera błąd indeksowania).

Ten URL to wersja alternatywna

 • Co to oznacza: ten URL to jedna z wielu alternatywnych wersji tej samej strony. Strony w tej grupie obejmują kombinacje stron AMP/kanonicznych lub komputerowych/mobilnych. Zindeksowany URL możesz sprawdzić w polu Adres kanoniczny wybrany przez Google w sekcji Stan w indeksie.
 • Co zrobić: właściwie nie musisz nic robić, ale możesz sprawdzić adres kanoniczny wybrany przez Google, by upewnić się, że odwołuje się do odpowiedniej strony.
Stan w indeksie

Ta sekcja zawiera opis stanu URL-a w indeksie oraz szczegóły dotyczące indeksowania tego adresu. Poniższe informacje są dostępne zależnie od stanu w indeksie:

Stan w indeksie
To bardziej szczegółowy opis etykiety Obecność w Google zawierający wyjaśnienie, dlaczego dany URL jest lub nie jest obecny w Google. Zawiera wartości oznaczające sukces, ostrzeżenie, niepowodzenie lub wykluczenie. Zobacz listę wartości i dostępne sposoby rozwiązania problemu. Zobacz: Adres URL jest Google nieznany.
Mapy witryn
Wszelkie znane mapy witryny odnoszące się do tego adresu URL. Uwaga: dotyczy to tylko map witryn przesłanych za pomocą raportu Mapy witryn lub uwzględnionych w pliku robots.txt tej witryny. Mapy witryn wykryte innymi metodami nie są wyświetlane. W przypadku bardziej rozbudowanych lub nowych witryn zaleca się przesłanie mapy witryny, by robot Google wiedział, które strony ma indeksować. Znane problemy
Strona odsyłająca
Strona, której robot Google prawdopodobnie użył do odkrycia tego adresu URL. Strona odsyłająca może prowadzić bezpośrednio do tego adresu albo może być stroną nadrzędną (najwyższego poziomu) strony, która prowadzi do tego adresu. Jeśli ta wartość się nie wyświetla, nie oznacza to, że strona odsyłająca nie istnieje – po prostu ta informacja może nie być aktualnie dostępna dla narzędzia do sprawdzania adresów URL. Jeśli wyświetla się komunikat „Adres URL może być znany z innych źródeł, które nie są obecnie raportowane”, oznacza to, że robot Google znalazł ten URL inaczej niż przy użyciu mapy witryny lub strony odsyłającej, ale informacje odsyłające nie są teraz dostępne dla tego narzędzia.
Ostatnie skanowanie
Godzina ostatniego skanowania strony przez Google (podana w czasie lokalnym). Wszystkie informacje wyświetlane w tym narzędziu pochodzą z tej ostatnio zeskanowanej wersji.
Czy skanowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy strona zezwoliła Google na zindeksowanie czy zablokowała taką możliwość za pomocą reguły w pliku robots.txt. Jeśli nie zamierzasz blokować robota Google, usuń blokadę z pliku robots.txt. Uwaga: to nie to samo, co zezwalanie na indeksowanie, które jest określone przez wartość „Czy indeksowanie jest dozwolone”.
Pobranie strony
Wskazuje, czy robot Google pobrał stronę z serwera. Jeśli skanowanie jest niedozwolone, w tym polu zawsze wyświetli się niepowodzenie. Jeśli skanowanie jest dozwolone, pobieranie nadal może zakończyć się niepowodzeniem, ale z innych powodów. Przeczytaj, dlaczego pobranie strony mogło się nie udać. Zezwolenie na skanowanie wskazuje, czy chcesz, by dana strona była dostępna dla robota. Pobranie strony wskazuje z kolei, czy robot Google zdołał ją otworzyć (jeśli była dostępna do skanowania).
Czy indeksowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy dana strona wyraźnie nie zezwala na indeksowanie. Jeśli indeksowanie jest niedozwolone, podana jest przyczyna, a strona nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google. WAŻNE: jeśli strona jest zablokowana przez plik robots.txt (zobacz sekcję „Czy skanowanie jest dozwolone”), pole „Czy indeksowanie jest dozwolone” zawsze ma wartość „Tak”, ponieważ robot Google nie może wykryć, i przez to przestrzegać, dyrektywy noindex. W takim przypadku Twoja strona może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania.
Adres kanoniczny określony przez użytkownika
Wskazuje zadeklarowany przez Ciebie kanoniczny adres URL, jeśli strona wyraźnie określa taki adres. Kanoniczny URL można zadeklarować przy użyciu tagu <link rel="canonical">, nagłówka HTTP, mapy witryny oraz innych metod. Jeśli Twoja strona to jedna z wielu podobnych lub zduplikowanych stron, zalecamy wyraźne zadeklarowanie kanonicznego adresu URL. W przypadku stron AMP powinna to być wersja inna niż AMP (chyba że jest to samodzielna kanoniczna strona AMP).
Adres kanoniczny wybrany przez Google

Strona wybrana przez robota Google jako kanoniczny (najważniejszy) adres URL, gdy znajdzie on podobne lub zduplikowane strony w Twojej witrynie. Jeśli zadeklarujesz kanoniczny URL, robot Google może wybrać ten sam URL albo inny, jeśli uzna, że jest to lepszy przykład kanonicznego adresu URL. Nie możesz określić adresu kanonicznego wybranego przez Google, ale możesz go zasugerować. Jeśli strona nie ma alternatywnych wersji, adres kanoniczny wybrany przez Google to sprawdzany adres URL. Jeśli okaże się, że jest to nieoczekiwana strona, możesz wyraźnie zadeklarować wersję kanoniczną.

Kanoniczny URL nie zawsze wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Jeśli np. dana strona ma zadeklarowany adres kanoniczny dla wersji komputerowej, ale dla mobilnej już nie, wyszukiwarka mobilna najprawdopodobniej wyświetli adres URL wersji mobilnej.

Pamiętaj, że ta wartość może zaktualizować się kilka godzin później niż wartość w naszym indeksie.

Jeśli dana strona nie jest kanonicznym adresem URL, możesz sprawdzić kanoniczny URL wybrany przez Google, klikając Sprawdź (tylko wtedy, gdy adres URL należy do zarządzanej przez Ciebie usługi).

Ulepszenia (strony AMP, oferty pracy itp.)

Ta sekcja zawiera opis wszelkich dodatkowych funkcji wyszukiwarki wykrytych przez Google w adresie URL podczas ostatniego indeksowania. Jeśli nie udało się zindeksować adresu URL lub nie wykryto żadnych ulepszeń, ta sekcja będzie pusta.

To narzędzie nie wyświetla jeszcze wszystkich możliwych ulepszeń. Oto te obsługiwane:

Obsługa na urządzeniach mobilnych

Sprawdź, czy Twoja strona jest łatwa w użyciu na urządzeniu mobilnym.

Możliwe są te oceny:

 • Strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych: strona nie będzie dobrze działać na urządzeniach mobilnych z powodu pewnych błędów.
 • Strona jest dostosowana do komórek: strona powinna dobrze działać na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji
 • Brak dostępnych danych: z jakiegoś powodu nie udało się sprawdzić, czy strona jest dostosowana dla urządzeń mobilnych. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Tutaj znajdziesz opis możliwych błędów.

Aby wyświetlić inne strony w witrynie, których dotyczy problem, wybierz wiersz zawierający problem i kliknij Otwórz raport.

AMP

Jeśli dana strona ma podlinkowaną wersję AMP, możesz wyświetlić informacje o niej, wybierając odpowiedni wiersz w raporcie. Dzięki tym informacjom możesz wykrywać i rozwiązywać problemy z indeksowaniem stron AMP i nie tylko.

Wyświetlane tutaj szczegóły dotyczą wersji AMP, do której bieżąca strona się odwołuje – nie dotyczą one bieżącej strony.

Oprócz standardowych błędów AMP możesz zobaczyć tutaj błędy AMP wynikające z wymagań Google.

Aby wyświetlić inne strony w witrynie, których dotyczy określony problem, wybierz wiersz z opisem problemu i kliknij Otwórz raport.

Różne typy wyników z elementami rozszerzonymi

Możesz zobaczyć informacje o dowolnym typie wyników z elementami rozszerzonymi (uporządkowanymi danymi) znalezionych na stronie. Informacje te uwzględniają liczbę prawidłowych elementów znalezionych na stronie, opisy każdego z nich oraz szczegóły wykrytych ostrzeżeń i błędów. Obecnie obsługiwane są następujące typy wyników z elementami rozszerzonymi: 

Nie widzę swojego wyniku z elementami rozszerzonymi. To narzędzie nie obsługuje jeszcze wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi. Na stronie mogą być obecne nieobsługiwane, prawidłowe elementy, które mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, ale nie w narzędziu.

Sprawdzanie adresu URL wersji opublikowanej

Możesz przetestować adres URL opublikowanej wersji strony w swojej usłudze, by sprawdzić, czy może on zostać zindeksowany przez Google. Zostanie przeprowadzony test wersji opublikowanej strony, podczas którego zostaną przeanalizowane informacje podobne do tych analizowanych w przypadku zindeksowanego adresu URL. Jest to przydatne, gdy wprowadzasz zmiany na stronie i chcesz je przetestować w porównaniu z jej zindeksowaną wersją.

Aby sprawdzić URL wersji opublikowanej pod kątem potencjalnych problemów z indeksowaniem:

 1. Najpierw sprawdź zindeksowany adres URL zgodnie z opisem w sekcji Sprawdzanie zindeksowanego adresu URLUwaga: jeśli strona nie została jeszcze zindeksowana lub indeksowanie się nie udało, nie jest to problemem, jednak musi ona być dostępna w internecie bez podawania danych logowania.
 2. Kliknij Sprawdź URL wersji aktywnej na stronie wyników indeksowania.
 3. Przeczytaj informacje o interpretowaniu wyników testu wersji opublikowanej, by wiedzieć, czego dotyczą dane.
 4. Aby przełączać się między wynikami wersji opublikowanej a zindeksowanej, kliknij opcję Indeks Google lub Test wersji opublikowanej na stronie.
 5. Aby ponownie przeprowadzić test, kliknij przycisk Załaduj ponownie (Odśwież stronę).
 6. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o stronie, w tym zrzut ekranu i nagłówki odpowiedzi HTTP, wybierz Wyświetl zindeksowaną stronę.

W ciągu doby można przeprowadzić ograniczoną liczbę sprawdzeń opublikowanej wersji każdej z usług.

Interpretowanie wyników: test wersji opublikowanej

Ważne informacje:
 • Test dotyczy wersji opublikowanej. Narzędzie pobiera i testuje adres URL w czasie rzeczywistym. Informacje wyświetlone w teście wersji opublikowanej mogą się różnić od tych dotyczących zindeksowanego adresu URL z poniższych powodów.
 • Test wersji opublikowanej nie sprawdza obecności adresu URL w żadnych mapach witryny ani na stronach odsyłających.
 • Stan Możliwe do zindeksowania opublikowanego adresu URL może się różnić od Stanu w indeksie zindeksowanego adresu URL z tych powodów:
  • Coś zostało zmienione lub naprawione w adresie URL wersji opublikowanej, np. usunięto (lub dodano) tag noindex albo blokadę w pliku robots.txt, a zmiany nie zostały jeszcze zindeksowane. Sprawdź różnicę między wynikami testów wersji zindeksowanej a opublikowanej albo otwórz historię wersji strony w swojej witrynie, by sprawdzić różnice między wersją zindeksowaną a opublikowaną.
  • Test wersji opublikowanej nie obsługuje części stanów indeksu w raporcie dotyczącym wersji zindeksowanej. Niektóre stany w raporcie wersji zindeksowanej nie są testowane lub nie ma powodu testować ich w wersji opublikowanej – zostaną one inaczej zaraportowane w teście wersji opublikowanej. Więcej informacji o nieobsługiwanych stanach znajdziesz w sekcji zawierającej szczegółowe informacje o możliwości indeksowania.

Czy prawidłowy wynik oznacza, że moja strona zostanie zindeksowana?

Nie. Ten test potwierdza tylko, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej strony w celu jej zindeksowania. Nawet jeśli test wersji opublikowanej zakończy się prawidłowym wynikiem lub ostrzeżeniem, Twoja strona musi jeszcze spełnić inne warunki, by została zindeksowana. Na przykład:

 • Strona nie może podlegać żadnym ręcznym działaniom ani sprawiać problemów prawnych.
 • Strona nie może powielać zawartości innej zindeksowanej strony. Musi być albo niepowtarzalna, albo wskazana na wersję kanoniczną zbioru podobnych stron.
 • Jakość strony musi być wystarczająca, by można ją było zindeksować.

 

Raport ze sprawdzania zawiera te rozwijane sekcje:

Potencjalna dostępność w Google
Karta na samej górze informuje o ogólnej możliwości zindeksowania opublikowanej wersji adresu URL. Pozytywny wynik nie gwarantuje, że adres URL będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Aby pojawić się w wynikach wyszukiwania, strona i jej uporządkowane dane muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, usuniętych treści ani tymczasowo zablokowanych adresów URL.

Oto dostępne wartości:

Google ma dostęp do adresu URL

 • Co to oznacza: adres URL nie jest zablokowany ani nie zawiera żadnych możliwych do wykrycia błędów, co uniemożliwiłoby jego pełne zindeksowanie. Jeśli nasz robot zindeksuje adres URL, może on wyświetlić się w wynikach wyszukiwania Google pod warunkiem, że spełnia wytyczne dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz że nie podejmowano wobec niego ręcznych działań, nie usuwano z niego treści ani nie należy on do tymczasowo zablokowanych adresów URL.
 • Co zrobić dalej: jeśli strona różni się od wersji zindeksowanej, możesz zgłosić ją do zindeksowania, klikając na niej odpowiedni przycisk. Możesz też przesłać mapę witryny albo zaczekać, aż nasz robot sam zeskanuje stronę.

Google ma dostęp do adresu URL, ale występują związane z nim problemy

 • Co to oznacza: adres URL może zostać zindeksowany przez Google, ale występują pewne błędy. Mogą one uniemożliwić korzystanie z ulepszeń, które chcesz zastosować. Może to oznaczać problem z powiązaną stroną AMP lub nieprawidłowymi uporządkowanymi danymi w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi (na przykład zawierającymi przepisy lub oferty pracy) na stronie.

 • Co zrobić dalej: zapoznaj się z informacjami o ostrzeżeniach lub błędach w raporcie i spróbuj rozwiązać opisane problemy.

Google nie ma dostępu do adresu URL

 • Co to oznacza: ten adres URL nie może wyświetlić się w wynikach wyszukiwania Google z powodu poważnego problemu.
 • Co zrobić dalej: przeczytaj szczegóły w sekcji Dostępność, by dowiedzieć się więcej o przyczynach.
Dostępność

Z tej sekcji raportu dowiesz się, czy strona może zostać zindeksowana przez Google. Pozytywny wynik nie gwarantuje jednak, że strona będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Aby pojawić się w wynikach wyszukiwania, strona i jej uporządkowane dane muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, usuniętych treści ani tymczasowo zablokowanych adresów URL.

Omówienie różnych właściwości znajdziesz w sekcji z opisem właściwości w wersji zindeksowanej.

 

Różnice między wynikami testów strony zindeksowanej i opublikowanej

Nie wszystkie wartości związane z dostępnością przedstawione w raporcie wersji zindeksowanej mają zastosowanie w raporcie wersji opublikowanej. Oto lista nieobsługiwanych stanów wraz z opisem.

Stan w raporcie wersji zindeksowanej Dlaczego nie pojawia się w teście wersji opublikowanej
Przesłane adresy URL… Żaden stan zaczynający się od „Przesłane adresy URL” nie wyświetli się w teście wersji opublikowanej, ponieważ wyświetla się on tylko wtedy, gdy użytkownik prześle stronę za pomocą mapy witryny, a informacje z mapy witryny są niedostępne w teście wersji opublikowanej.
 • Strona przesłana i zindeksowana
 • Strona zindeksowana, ale nieprzesłana w mapie witryny
Wyświetli się stan „URL może być indeksowany”.
Strona zindeksowana, ale zablokowana przez plik robots.txt Wyrażenie „zindeksowana” nie ma zastosowania w teście wersji opublikowanej. Jeśli strona jest zablokowana, wyświetli się błąd „Strona zablokowana przez plik robots.txt”.
Strona wykryta – obecnie nie zindeksowana Nie ma zastosowania w teście wersji opublikowanej.
Strona zeskanowana, ale jeszcze nie zindeksowana Nie ma zastosowania w teście wersji opublikowanej.

Stany „zduplikowanych stron”:

 • Alternatywna strona zawierająca prawidłowy tag strony kanonicznej
 • URL zindeksowany jako wersja alternatywna
 • Duplikat strony, który nie zawiera tagu strony kanonicznej
 • Wyszukiwarka Google wybrała inną stronę kanoniczną niż użytkownik
 • Przesłany URL nie został oznaczony jako strona kanoniczna
Informacje Google dotyczące wersji kanonicznej i zduplikowanych stron są niedostępne w teście wersji opublikowanej. Jeśli użytkownik zadeklaruje stronę kanoniczną, te informacje będą dostępne.

Wyświetlanie wyrenderowanej strony

Możesz zobaczyć zrzut ekranu wyrenderowanej strony widzianej przez Googlebota. Pozwala to się upewnić, że wszystkie elementy strony wyświetlają się zgodnie z oczekiwaniami. Różnice mogą wynikać z tego, że niektóre zasoby są zablokowane dla Googlebota.

Funkcja tworzenia zrzutów ekranu jest dostępna tylko podczas testowania opublikowanego adresu URL. Nie jest ona dostępna w przypadku zindeksowanego adresu URL. Aby można było wygenerować zrzut ekranu, strona musi być dostępna. Jeśli Twoja strona znajduje się za zaporą sieciową, możesz udostępnić ją dla narzędzia do sprawdzania adresów URL za pomocą tunelu.

Aby wyświetlić wyrenderowaną stronę:

 1. Uruchom test wersji opublikowanej pod danym adresem URL.
 2. Kliknij Wyświetl przetestowaną stronę na karcie wyniku strony, by otworzyć dodatkowe panele informacyjne. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, to jest tak najprawdopodobniej dlatego, że strona była nieosiągalna i nie udało się przeprowadzić testu wersji opublikowanej.
 3. Wyświetl kartę Zrzut ekranu.

Przesyłanie prośby o (ponowne) zindeksowanie

Możesz poprosić o zindeksowanie sprawdzanego adresu URL przez robota Google. Indeksowanie może potrwać tydzień lub dwa. Postęp możesz sprawdzić za pomocą tego narzędzia.

Aby poprosić o zindeksowanie adresu URL:

 1. Sprawdź opublikowany lub zindeksowany URL.
 2. Na stronie z wynikami sprawdzenia adresu URL kliknij Poproś o zindeksowanie. Jeśli po przeprowadzeniu krótkiego testu nie zostaną wykryte błędy indeksowania, strona zostanie dodana do kolejki indeksowania. Jeśli w teście wersji opublikowanej strona zostanie sklasyfikowana jako niemożliwa do zindeksowania, nie można poprosić o jej zindeksowanie.

 

Znane problemy
 • W niektórych przypadkach nie zgłaszamy mapy witryny odnoszącej się do strony, która wcześniej została przesłana jako część mapy witryny. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?