הכלי לבדיקת כתובות URL

מידע על הכלי לבדיקת כתובות URL

הכלי לבדיקת כתובות URL מספק מידע על גרסה של דף מסוים שנוסף לאינדקס של Google. המידע כולל שגיאות AMP, שגיאות נתונים מוּבְנִים ובעיות הקשורות להוספה לאינדקס.

משימות נפוצות:

 

פתיחת הכלי לבדיקת כתובות URL

 

הכלי לבדיקת כתובות URL – הדרכה בנושא Google Search Console

הצגת הסטטוס הנוכחי של הוספת כתובת URL לאינדקס

ניתן להציג פירוט של אינדקס Google לגבי כתובת URL בנכס שלכם.

כדי להפעיל את הכלי לבדיקת כתובות URL להצגת הסטטוס הנוכחי של הוספת כתובת URL כלשהי לאינדקס:

 1. פותחים את הכלי לבדיקת כתובות URL.
 2. מזינים כתובת URL מלאה לבדיקה. כמה הערות:
  • כתובת ה-URL חייבת להיות בנכס הנוכחי. אי אפשר לבדוק כתובות אתרים מחוץ לנכס הנוכחי. אם הנכס האחר בבעלותכם, יש להחליף נכסים כדי לבדוק את כתובת האתר.
  • כתובות URL של AMP לעומת כתובות שאינן של AMP: אפשר לבדוק גם כתובות URL של AMP וגם כתובות URL שאינן של AMP. הכלי נותן מידע על הגרסה התואמת של הדף, בין אם היא של AMP ובין אם לא.
  • גרסאות דף חלופיות: אם לדף יש גרסאות חלופיות/כפולות, אפשר למצוא בדוח גם מידע על הגרסה הרשמית (הקנונית), אם היא בנכס שבבעלותכם.
 3. מעיינים במאמר הסבר על התוצאות.
 4. אם רוצים, ניתן להריץ בדיקה של יכולת ההוספה לאינדקס של כתובת URL פעילה
 5. אם רוצים, ניתן לשלוח בקשה להוספת כתובת ה-URL לאינדקס.

יש מגבלה יומית של בקשות בדיקה לכל נכס בבעלותכם.

הסבר על התוצאות: כתובת URL שנוספה לאינדקס

הערות חשובות:
 • זו לא בדיקה של גרסה פעילה. בכלי זה מתוארת גרסת הדף האחרונה שנוספה לאינדקס ולא הגרסה הפעילה שבאינטרנט. Google משתמשת במידע שמוצג בכלי כדי להעריך את תוצאות החיפוש. ייתכן שהדף השתנה או הפך ללא זמין מאז ש-Google הוסיפה אותו לאינדקס בפעם האחרונה. כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של הדף כפי שתוצג ב-Google, יש ללחוץ על הלחצן בדיקה של גרסה פעילה בדף.
 • לא ניתן להסיק מההודעה "כתובת ה-URL נמצאת ב-Google" שהדף שלכם מופיע בתוצאות חיפוש. כדי שהדף יופיע בפועל בתוצאות החיפוש, הדף והנתונים המובְנים בו צריכים לעמוד בהנחיות בנושאי איכות ואבטחה. הכלי לבדיקת כתובות URL לא מתייחס לפעולות ידניות, הסרות תכנים או כתובות URL שנחסמו באופן זמני. כדי לבדוק אם כתובת ה-URL שלכם מופיעה ב-Google, יש לחפש אותה ב-Google. אם כתובת ה-URL לא נמצאה אבל לפי הכלי היא נוספה לאינדקס, כאן מוסבר על הסיבה לכך.
 • תאריך "הסריקה האחרונה" בקטע הדפים הנכללים באינדקס, מציין את התאריך שבו המידע המוצג כאן אוחזר (אם הדף נסרק בהצלחה).

 

 1. קוראים את סטטוס הנוכחות בחלק העליון של הדוח כדי לראות אם כתובת ה-URL יכולה להופיע בתוצאות החיפוש ב-Google: כתובת ה-URL נמצאת ב-Google המשמעות היא שהכתובת יכולה להופיע בתוצאות החיפוש, אך אין ערובה לכך שאכן תופיע. משמעות הסטטוס 'כתובת ה-URL לא נמצאת ב-Google' היא שכתובת ה-URL לא תופיע בתוצאות החיפוש.
 2. ניתן להרחיב את הקטע של דפים הנכללים באינדקס כדי להציג פרטים נוספים:
  1. גילוי: כיצד Google מצאה את כתובת ה-URL.
  2. סריקה: אם Google הצליחה לסרוק את הדף, מתי הוא נסרק או כל תיקון שהוא שהוצג במהלך סריקת כתובת ה-URL. אם הסטטוס הוא לא כתובת ה-URL נמצאת ב-Google, כאן בדרך כלל מוסבר על הסיבה לכך.
  3. הוספה לאינדקס: כתובת ה-URL הקנונית של דף זה ש-Google בחרה ושהדף ציין.
 3. שיפורים: אם יש לכם נתונים מובנים, אם הדף הוא AMP או אם יש דף AMP המשויך אליו, הפרטים יוצגו בקטע 'שיפורים'.
 4. לקבלת מידע על הבקשה, כולל הבקשה ותגובת ה-HTTP וה-HTML שהוחזר, לוחצים על להצגת הדף שנסרק. אם הקישור הזה מושבת, הסיבה לכך היא בעיה באחזור הדף. כדי לבדוק מה הסיבה, מעבירים את העכבר מעל ללחצן 'מושבת'.

 

תוצאות הבדיקה כוללות את הקטעים הבאים הניתנים להרחבה:

נוכחות ב-Google (כרטיס תוצאות הבדיקה של הדף)

בכרטיס הזה מצוין אם כתובת ה-URL יכולה להופיע בתוצאות החיפוש ב-Google או לא. הערכים הבאים אפשריים:

כתובת ה-URL נמצאת ב-Google

 • משמעות ההודעה: כתובת ה-URL נוספה לאינדקס, היא יכולה להופיע בתוצאות החיפוש של Google ולא התגלו בעיות בשיפורים כלשהם שנמצאו בדף (נתונים מובְנים, דפי AMP מקושרים וכו'). לא ניתן להסיק מההודעה "כתובת ה-URL נמצאת ב-Google" שהדף שלכם מופיע בתוצאות חיפוש. כדי שהדף יופיע בפועל בתוצאות החיפוש, הדף והנתונים המובְנים בו צריכים לעמוד בהנחיות בנושאי איכות ואבטחה. הכלי לבדיקת כתובות URL לא מתייחס לפעולות ידניות, הסרות תכנים או כתובות URL שנחסמו באופן זמני. כדי לבדוק אם כתובת ה-URL שלכם מופיעה ב-Google, יש לחפש אותה ב-Google. אם כתובת ה-URL לא נמצאה אבל לפי הכלי היא נוספה לאינדקס, כאן מוסבר על הסיבה לכך.
 • מה כדאי לעשות: בדרך כלל, לא צריך לעשות כלום. אפשר לבדוק מה Google יודעת על הדף שלכם על ידי ניווט לקטעים על דפים הנכללים באינדקס או על השיפורים.
אם כתובת URL חסומה באופן זמני באמצעות הכלי להסרת כתובות URL, הכלי לבדיקת כתובות URL ידווח כי "כתובת ה-URL נמצאת ב-Google". הסטטוס שיוצג לגביה בקטע של דפים הנכללים באינדקס יהיה "נסרקה". אי אפשר להסיק מכך שכתובת ה-URL מופיעה בתוצאות חיפוש. כדי לראות אם כתובת ה-URL שלכם עדיין חסומה, יש להיכנס אל הכלי להסרת כתובות URL או לחפש את כתובת ה-URL ב-Google.

כתובת ה-URL נמצאת ב-Google, אבל יש בה בעיות

 • משמעות ההודעה: כתובת ה-URL נוספה לאינדקס, והיא יכולה להופיע בתוצאות החיפוש של Google. עם זאת, נמצאו מספר בעיות שעלולות למנוע את הופעתה עם השיפורים שכללתם בדף. ייתכן שיש בעיה בדף AMP משויך או שקיימת צורה לא תקינה של נתונים מובְנים לתוצאת חיפוש מתקדמת (למשל, מתכון או פרסום משרה) בדף.

 • הצעד הבא: מומלץ לקרוא את פרטי האזהרות או השגיאות שבדוח ולנסות לתקן את הבעיות המתוארות בו.

כתובת ה-URL לא נמצאת ב-Google: שגיאות בהוספה לאינדקס

כתובת ה-URL לא נמצאת ב-Google

 • משמעות ההודעה: כתובת ה-URL הזו לא תופיע בתוצאות החיפוש ב-Google, אבל אנחנו חושבים שזו הייתה הכוונה שלכם. הסיבות הנפוצות לכך הן שהדף מוגן בסיסמה או בקובץ robots.txt, או שהוא חסום על ידי הוראת noindex.
 • מה כדאי לעשות: יש לקרוא את הפרטים בקטע של דפים הנכללים באינדקס כדי לקבל מידע נוסף בנוגע לסיבה. מספר סיבות אפשריות:
  • אם יש ערכים שונים בשדות "קנונית על פי הצהרת המשתמש" ו"קנונית לפי בחירת Google", פירוש הדבר הוא שכתובת ה-URL הזו היא חלק מקבוצה של דפים דומים ו-Google בחרה להוסיף לאינדקס גרסה אחרת של אותו דף. כנראה שאין צורך לעשות כלום, אולם ייתכן שכדאי להסיר את תג הקנוניות, או לשקול אם כדאי להגדיר דף אחר כקנוני.
  • אם יש חסימה לא צפויה באמצעות noindex או robots.txt (ניתן לקרוא בהמשך את הקטע 'פרטים על דפים הנכללים באינדקס'), עליכם להסיר את החסימה כדי ש-Google תקבל גישה לאתר שלכם.
  • לסיבות נוספות הקשורות להכללה באינדקס, ניתן לקרוא את רשימת הערכים והוראות לפתרונות אפשריים.

כתובת ה-URL לא ידועה ל-Google: אם הסטטוס של סיכום הדפים הנכללים באינדקס הוא "כתובת ה-URL לא ידועה ל-Google", המשמעות היא שכתובת ה-URL לא נוספה לאינדקס על ידי Google. הסיבה לכך היא שכתובת ה-URL לא הוצגה עד עכשיו או כי הכתובת זוהתה על ידי Google כדף חלופי המסומן כראוי אך לא ניתן לסריקה. הפתרון:, יש להריץ את הבדיקה של הגרסה הפעילה, לתקן כל בעיה שאתם רואים ולשלוח בקשה להוספת הדף לאינדקס. (רמז: אם זהו דף חלופי המסומן כראוי אך לא ניתן לסריקה, בבדיקה של הדף הקנוני תראו שהדף רשום עם שגיאת סריקה).

כתובת ה-URL היא גרסה חלופית

 • משמעות ההודעה: כתובת ה-URL היא חלק מקבוצת גרסאות חלופיות של אותו דף. ייתכן שכתובת ה-URL ששלחתם היא כתובת ה-URL למחשב עבור אתר המותאם לניידים, או ששלחתם את כתובת ה-URL של דף AMP שהגרסה הקנונית שלו אינה AMP. הערך נסרק בתור בדוח מציין את סוג הסורק (נייד או מחשב) שמחשיב את כתובת ה-URL כגרסה חלופית. אפשר לראות את כתובת ה-URL שנוספה לאינדקס בתור הערך קנונית לפי בחירת Google בקטע דפים הנכללים באינדקס.
 • מה כדאי לעשות: לרוב, לא צריך לעשות כלום, אבל אפשר לבדוק את הכתובת הקנונית לפי בחירת Google כדי לוודא שזהו הדף שהתכוונתם אליו.
כיסוי

קטע זה מתאר את סטטוס האינדקס של כתובת ה-URL ואת הפרטים של תהליך ההוספה שלה לאינדקס. הפרטים הבאים עשויים להופיע, בהתאם לסטטוס הדפים הנכללים באינדקס:

גילוי

סטטוס הדפים הנכללים באינדקס
תיאור מפורט יותר של התווית נוכחות ב-Google, עם הסיבה לכך שכתובת האתר נמצאת ב-Google או לא נמצאת. הערך יהיה הצלחה, אזהרה, כשלון או אי-הכללה. להצגה של רשימת הערכים והוראות לפתרונות אפשריים. לעיון בקטע כתובת ה-URL לא ידועה ל-Google.
קובצי Sitemap
כל קובץ sitemap ידוע שמפנה לכתובת ה-URL הזו. הערה: נכללים רק קובצי sitemap שהוגשו באמצעות דוח קובצי Sitemap או שנרשמו בקובץ robots.txt לאתר זה. קובצי sitemap שזוהו באמצעים אחרים לא יהיו רשומים. לאתרים גדולים או חדשים, כדאי לספק קובץ sitemap כדי לעזור ל-Google לדעת אילו דפים לסרוק. להצגת בעיות ידועות.
דף מפנה
כנראה ש-Google השתמשה בדף הזה כדי לגלות את כתובת ה-URL. ייתכן שהדף המפנה מכיל קישור ישיר לכתובת ה-URL, או שהוא דף "סב" או "אב של סב" של דף שמכיל קישור לכתובת ה-URL הזו. אם הערך חסר, לא ניתן להסיק מכך שלא קיים דף מפנה. פירוש הדבר הוא שייתכן שהמידע לא זמין לכלי לבדיקת כתובות URL בשלב זה. אם מוצגת ההודעה "ייתכן שכתובת ה-URL ידועה ממקורות אחרים שלא נכללים כרגע בדוח", פירוש הדבר ש-Google מצאה את כתובת ה-URL בדרך אחרת (לא באמצעות sitemap או דף מפנה), והמידע מההפניה לא זמין כרגע לכלי.
סריקה אחרונה
הפעם האחרונה ש-Google סרקה דף זה, בזמן המקומי שלכם. כל המידע המוצג בכלי זה נגזר מהגרסה האחרונה הזו שנסרקה.
מותר לבצע סריקה?
מציין אם הדף אפשר ל-Google לסרוק אותו (להיכנס אליו) או חסם את Google באמצעות כלל robots.txt. אם לא התכוונתם לחסום את Google, עליכם להסיר את החסימה של robots.txt. חשוב לשים לב שאפשרות זו לא זהה לאפשרות של הוספה לאינדקס, הנקבעת באמצעות הערך "מותר להוסיף לאינדקס?".
אחזור דף
מציין אם Google הצליחה לאחזר את הדף מהשרת או לא. אם הסריקה לא מותרת, שדה זה תמיד יציין כשל. גם אם הסריקה מותרת, אחזור הדף עדיין עלול להיכשל מסיבות שונות. להצגת הסברים לגבי כשל באחזור. האפשרות "מותר לסרוק?" מציינת אם אתם רוצים שהדף יהיה נגיש לסורקי Google. האפשרות "אחזור דף" מציינת אם Google הצליחה להגיע לדף בפועל, לאחר שהתרתם לה לסרוק.
מותר להוסיף לאינדקס?
מציין אם הדף אוסר על הוספה לאינדקס או מאפשר זאת. אם הוספה לאינדקס לא מותרת, מופיע פירוט הסיבה והדף לא יופיע בתוצאות החיפוש של Google. חשוב: אם הדף שלכם חסום באמצעות robots.txt (ראו "מותר לבצע סריקה?"), הערך ב"מותר לסרוק" יהיה תמיד "כן", כי Google לא רואה את ההוראה noindex ולא יכולה לפעול לפיה. במקרה זה, ייתכן שהדף יופיע בתוצאות חיפוש.
קנונית על פי הצהרת המשתמש
כתובת ה-URL הקנונית שהצהרתם עליה, אם הדף כולל הצהרה מפורשת כזו. יש מספר דרכים להצהיר על כתובת URL קנונית: באמצעות תג <link rel="canonical"‎>, כותרת HTTP, קובץ sitemap או מספר שיטות נוספות. אם הדף שלכם הוא חלק מקבוצת דפים דומים או כפולים, מומלץ להצהיר במפורש על כתובת ה-URL הקנונית. אנחנו לא מבטיחים ש-Google תבחר כתובת URL זו, אך אנו נביא זאת בחשבון. לדפי AMP, זו צריכה להיות הגרסה שאינה בפורמט AMP (אלא אם זהו דף AMP קנוני עצמי).
קנונית לפי בחירת Google

הדף ש-Google בחרה ככתובת האתר הקנונית (הראשית), כשהיא מצאה דפים דומים או כפולים באתר שלכם. ייתכן ש-Google תבחר את הדף הקנוני המוצהר על ידי המשתמש, אך לפעמים Google עשויה לבחור בכתובת URL אחרת אם היא סבורה שהכתובת מייצגת דוגמה טובה יותר לכתובת קנונית. אם לדף אין גרסאות חלופיות, כתובת ה-URL הקנונית לפי בחירת Google היא כתובת ה-URL שנבדקה. אם נמצא כאן דף שלא התכוונתם אליו, כדאי להצהיר במפורש על גרסה קנונית.

לא תמיד כתובת ה-URL הקנונית היא זו שמוצגת בתוצאות החיפוש: לדוגמה, אם לדף יש גרסה קנונית למחשב וגרסה לנייד, סביר להניח ש-Google תציג את כתובת ה-URL המתאימה למכשיר הנוכחי.

חשוב לשים לב: ערך זה עשוי להתעדכן רק מספר שעות לאחר עדכון הערך באינדקס שלנו.

אם הדף אינו כתובת ה-URL הקנונית, ניתן לבדוק את כתובת ה-URL הקנונית לפי בחירת Google על-ידי בחירה בבדיקה (אבל רק אם כתובת ה-URL נמצאת בנכס שאתם מנהלים).

שיפורים (AMP,‏ Jobs ועוד)

קטע זה מתאר שיפורים הקשורים לחיפוש, ש-Google זיהתה בכתובת האתר שלכם בפעם האחרונה שהיא נוספה לאינדקס. אם לא ניתן היה להוסיף את כתובת האתר לאינדקס, או שלא זוהו שיפורים, קטע זה יהיה ריק.

כלי זה עדיין לא מציג את כל השיפורים האפשריים. אלה השיפורים הנתמכים על ידי כלי זה:

נוחות השימוש לניידים

תוכלו לבדוק אם קל להשתמש בדף שלכם במכשיר נייד. נוחות השימוש לניידים נבדקת בחלק מהדפים.

התוצאות הבאות אפשריות:

 • הדף אינו מתאים לניידים: הדף לא יפעל כראוי במכשירים ניידים בגלל כמה בעיות. להצגת תיאורים של השגיאות האפשריות.
 • הדף מתאים לניידים: הדף אמור לפעול כראוי במכשירים ניידים. פרטים נוספים.
 • אין נתונים זמינים: מסיבה כלשהי לא יכולנו לאחזר את הדף או לבדוק את ההתאמה שלו לניידים. אפשר להמתין זמן מה ולנסות שוב.

לוחצים על שורת התוצאות כדי לקבל פרטים נוספים על נוחות השימוש לניידים עבור כתובת הURL הזו.

AMP

אם הדף כולל קישור לגרסת AMP, ניתן לבחור את השורה בדוח ולראות מידע על כך. תוכלו להשתמש במידע הזה כדי לאתר ולפתור בעיות ספציפיות לדפי AMP – גם בקשר להוספה לאינדקס וגם בנושאים אחרים.

הפרטים המוצגים כאן חלים על גרסת AMP שהדף הנוכחי מפנה אליה. הם לא חלים על הדף הנוכחי.

נוסף לשגיאות AMP רגילות, ייתכן שיוצגו שגיאות AMP אלה, שספציפיות ל-Google.

כדי לראות דפים אחרים באתר שלכם שהושפעו מבעיה ספציפית, יש לבחור בשורה של תיאור הבעיה ואז לבחור באפשרות פתיחת הדוח.

אלה הסטטוסים האפשריים של כתובת URL של דף שנבדקה באמצעות הכלי לבדיקת כתובות URL כ-AMP:

 • דף AMP תקין/סטורי באינטרנט תקין: גרסת ה-AMP תקפה ונוספה לאינדקס.
 • דף AMP לא תקין/סטורי באינטרנט לא תקין: יש שגיאה בגרסת ה-AMP שמונעת את הוספתה לאינדקס.
 • דף AMP לא נוסף לאינדקס/סטורי באינטרנט לא נוסף לאינדקס (גרסה שנוספה לאינדקס) או לא ניתן להוסיף דף AMP לאינדקס/לא ניתן להוסיף סטורי באינטרנט לאינדקס (בדיקה של גרסה פעילה): הדף חסום להוספה לאינדקס, לרוב בגלל כלל robots.txt או הוראת noindex.
 • דף AMP תקין עם אזהרות/סטורי באינטרנט תקין עם אזהרות: ניתן להוסיף את גרסת ה-AMP לאינדקס אבל יש כמה בעיות שעלולות למנוע את השימוש בכל התכונות, או שנעשה בה שימוש בתגים או במאפיינים שהוצאו משימוש וייתכן שבעתיד כבר לא יהיו תקפים.
 • לא דף AMP: הדף שנבדק אינו דף AMP.

סוגים שונים של תוצאות חיפוש מתקדמות

ניתן לראות מידע על הסוגים של תוצאות חיפוש מתקדמות (נתונים מובנים) שנמצאו בדף. המידע כולל את מספר הפריטים החוקיים שנמצאו בכתובת האתר, תיאורים של כל פריט, וכן פרטים על אזהרות או שגיאות שנמצאו. הסוגים של תוצאות החיפוש המתקדמות שנתמכים הם:

תוצאת החיפוש המתקדמת שלנו לא נמצאת! חלק מהסוגים של תוצאות חיפוש מתקדמות לא נתמכים עדיין בכלי. ייתכן שיהיו בדף סוגים תקינים שאינם נתמכים והם יכולים להופיע בתוצאות חיפוש, אבל הם לא יופיעו בכלי.

בדיקת כתובת URL פעילה

אפשר לבדוק כתובת URL פעילה בנכס שלכם כדי לראות אם היא ניתנת להוספה לאינדקס על ידי Google. הפעולה תריץ בדיקה על הדף הפעיל ותאסוף פרטים הדומים לכתובת URL שנוספה לאינדקס. פעולה זו שימושית כשרוצים לבדוק שינויים בדף מול הגרסה הנוכחית שלו שנוספה לאינדקס.

יש לבצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק אם כתובת URL פעילה מכילה שגיאות פוטנציאליות בהוספה לאינדקס:

 1. בודקים את כתובת ה-URL שנוספה לאינדקס. הערה: אין בעיה אם הדף עוד לא נוסף לאינדקס, או אם ההוספה שלו לאינדקס נכשלה, אבל עליו להיות נגיש מהאינטרנט ללא צורך בפרטי התחברות.
 2. בדף של תוצאות האינדקס, לוחצים על בדיקה של כתובת URL פעילה.
 3. קוראים את ההסבר על תוצאות הבדיקה של הגרסה הפעילה כדי להבין מה רואים.
 4. ניתן להחליף מצב בין תוצאות הבדיקה של הגרסה הפעילה לבין התוצאות שנוספו לאינדקס על-ידי בחירה באינדקס Google או בדיקה של גרסה פעילה בדף.
 5. כדי להריץ מחדש בדיקה של גרסה פעילה, לוחצים על לחצן הטעינה מחדש טעינה מחדש בדף.
 6. כדי לראות פרטים על הדף, כולל צילום מסך וכותרות של תגובת HTTP, בוחרים באפשרות הצגת הדף שנסרק.

בכל נכס, יש מגבלה יומית על כמות הבדיקות של גרסאות פעילות שניתן לבצע.

הסבר על התוצאות: בדיקה של גרסה פעילה

הערות חשובות:
 • זוהי בדיקה של גרסה פעילה. כלי זה מאחזר ובוחן את כתובת ה-URL בזמן אמת. המידע המוצג בבדיקת הגרסה הפעילה יכול להיות שונה מכתובת האתר שנוספה לאינדקס כתוצאה מהסיבות שמפורטות בהמשך.
 • בבדיקה של הגרסה הפעילה לא נבדקת נוכחות של כתובת האתר בקובצי sitemap או בדפים מפנים.
 • הסטטוס ניתן להוספה לאינדקס שבכתובת ה-URL הפעילה עשוי להיות שונה מהסטטוס של הדפים הנכללים באינדקס שבכתובת ה-URL שנוספה לאינדקס, מהסיבות הבאות:
  • אם שיניתם או תיקנתם משהו בכתובת האתר הפעילה והשינויים עוד לא נוספו לאינדקס. לדוגמה, פעולות כמו הסרה (או הוספה) של תג noindex או חסימת robots.txt. יש לבחון את ההבדל בין הבדיקה של הגרסה הפעילה לבין זו שנוספה לאינדקס, או לבדוק את היסטוריית הגרסאות של הדף באתר שלכם כדי למצוא את ההבדלים בין הגרסה שנוספה לאינדקס לבין הגרסה הפעילה.
  • הבדיקה של הגרסה הפעילה לא תומכת בכל מצבי האינדקס בדוח הגרסאות שנוספו לאינדקס. חלק מהמצבים בדוח הגרסאות שנוספו לאינדקס לא נבדקים או שאינם מתאימים לבדיקה של גרסה פעילה. לכן, ידווח עליהם באופן שונה בבדיקה של הגרסה הפעילה. לקבלת מידע על מצבים שלא נתמכים, יש לעיין בפרטים בקטע 'דפים הניתנים להוספה לאינדקס'.

האם תוצאה תקינה פירושה שהדף יתווסף לאינדקס?

לא. בדיקה זו רק מאשרת ש-Googlebot יכול לגשת לדף שלכם לצורך הוספה לאינדקס. גם לאחר שמקבלים תוצאה חוקית או אזהרה בבדיקת הגרסה הפעילה, הדף חייב עדיין לעמוד בתנאים נוספים כדי להיות באינדקס. לדוגמה:

 • הדף לא יכול להיות כפוף לפעולות ידניות או לבעיות משפטיות.
 • הדף אינו יכול להיות שכפול של דף נוסף באינדקס. הוא חייב להיות ייחודי, או נבחר כגרסה קנונית של קבוצת דפים דומים.
 • איכות הדף חייבת להיות גבוהה מספיק כדי שהוא יתווסף לאינדקס.

 

תוצאות הבדיקה כוללות את הקטעים הבאים הניתנים להרחבה:

מהו פוטנציאל הזמינות ב-Google?
בכרטיס העליון מתוארת ההערכה הכללית לגבי יכולת ההוספה לאינדקס של כתובת ה-URL הפעילה. תוצאה חיובית לא מבטיחה שהיא תופיע בתוצאות החיפוש. להופעה בתוצאות החיפוש נדרש שהדף והנתונים המובנים בו יעמדו בהנחיות איכות ואבטחה. הכלי לבדיקת כתובות URL לא מתייחס לפעולות ידניות, להסרות תכנים או לכתובות URL שנחסמו באופן זמני.

הערכים הבאים אפשריים:

כתובת האתר זמינה ל-Google

 • המשמעות: כתובת האתר לא חסומה ולא אותרו שגיאות שימנעו הוספה מלאה לאינדקס. אם כתובת ה-URL נוספה לאינדקס על ידי Google, היא תופיע בתוצאות חיפוש ב-Google. זאת בתנאי שהיא עומדת בהנחיות איכות ואבטחה, שלא מתבצעות בה פעולות ידניות, ושאינה כוללת הסרות תוכן או כתובות URL שחסומות באופן זמני.
 • מה כדאי לעשות: אם הדף שונה מהגרסה שנוספה לאינדקס, אפשר לשלוח בקשה להוספה לאינדקס על ידי לחיצה על הלחצן בדף. לחלופין, אפשר לשלוח קובץ sitemap או לחכות שייסרק באופן טבעי.

כתובת האתר זמינה ל-Google, אבל קיימות בה בעיות

 • המשמעות: כתובת האתר ניתנת להוספה לאינדקס על-ידי Google, אך מכילה בעיות שעשויות למנוע את הופעתה יחד עם השיפורים שניסיתם להטמיע. ייתכן שיש בעיה בדף AMP משויך או שקיימת צורה לא תקינה של נתונים מובְנים לתוצאת חיפוש מתקדמת (למשל, מתכון או פרסום משרה) בדף.

 • הצעד הבא: מומלץ לקרוא את פרטי האזהרות או השגיאות שבדוח ולנסות לתקן את הבעיות המתוארות בו.

כתובת ה-URL לא זמינה ל-Google

 • המשמעות: כתובת ה-URL לא יכולה להופיע בתוצאות חיפוש Google עקב בעיה קריטית.
 • מה כדאי לעשות: למידע נוסף על הסיבה, יש לקרוא את הפרטים בקטע הזמינות.

כתובת ה-URL היא גרסה חלופית

 • המשמעות: נמצא שכתובת ה-URL אינה הגרסה הקנונית של דף זה ולכן לא ניתנת להוספה לאינדקס, אבל זו לא שגיאה.
 • מה כדאי לעשות:: אין צורך לעשות דבר. ל-Google יש כתובת URL קנונית של דף זה שצריך להוסיף לאינדקס. המידע הנוכחי על הוספה לאינדקס יציג את כתובת ה-URL הקנונית בכיסוי > קנונית לפי בחירת Google.
זמינות

בקטע זה של הדוח מתוארת יכולת ההוספה של דף לאינדקס על ידי Google. עם זאת, תוצאה חיובית לא מבטיחה שהוא יופיע בתוצאות החיפוש. כדי שהדף יופיע בתוצאות החיפוש, נדרש שהדף והנתונים המובְנים שבו יעמדו בהנחיות איכות ואבטחה. הכלי לבדיקת כתובות URL לא מתייחס לפעולות ידניות, להסרות תכנים או לכתובות URL שנחסמו באופן זמני.

להסבר על הנכסים השונים, ניתן לעיין בתיאורי נכסים בגרסה שנוספה לאינדקס.

 

הבדלים בין תוצאות הבדיקה של גרסה שנוספה לאינדקס לתוצאות הבדיקה של גרסה פעילה

לא כל ערכי הזמינות המוצגים בדוח הגרסאות שנוספו לאינדקס רלוונטיים בדוח הפעיל. להלן רשימה של מצבים שאינם נתמכים בתוספת הסברים.

סטטוס בדוח גרסאות שנוספו לאינדקס מדוע לא מוצג בבדיקה של גרסה פעילה
כתובת האתר שנשלחה.... כל סטטוס שמתחיל ב"כתובת האתר שנשלחה" לא יוצג בבדיקה של גרסה פעילה, כיוון שמצבים אלו מוצגים רק כשהמשתמש מגיש את הדף באמצעות קובץ sitemap, ופרטי sitemap אינם זמינים בבדיקה של גרסה פעילה.
 • הדף נשלח ונוסף לאינדקס
 • הדף נוסף לאינדקס ולא נשלח ב-sitemap
יוצג הסטטוס המקביל "כתובת האתר ניתנת להוספה לאינדקס".
נוסף לאינדקס, אך חסום על ידי robots.txt הביטוי "נוסף לאינדקס" לא רלוונטי בבדיקה של גרסה פעילה. אם חסום, תוצג השגיאה התואמת - "חסום על-ידי robots.txt".
אותר, לא נוסף לאינדקס בשלב זה לא רלוונטי לבדיקה של גרסה פעילה.
נסרק, לא נוסף לאינדקס לא רלוונטי לבדיקה של גרסה פעילה.

סטטוסים של "דף משוכפל":

 • דף חלופי עם תג קנוני תקין
 • כתובת האתר נוספה לאינדקס כגרסה חלופית
 • דף משוכפל ללא תג קנוני
 • הדף הקנוני לפי בחירת Google שונה מזה של המשתמש
 • כתובת האתר שנשלחה לא נבחרה ככתובת אתר קנונית
המידע הקנוני של Google לא זמין בבדיקה של גרסה פעילה ולא ידוע על דפים משוכפלים. אם המשתמש מצהיר על דף קנוני, מידע זה זמין.

הצגת הדף שעבר עיבוד

ניתן להציג צילום מסך של הדף שעבר עיבוד כמו ש-Googlebot רואה אותו. פעולה זו יעילה כשרוצים לאשר שכל הרכיבים בדף קיימים ומופיעים כפי שהתכוונתם. אם יש הבדלים, ייתכן שזה מפני שמשאבים מסוימים חסומים בפני Googlebot.

ניתן להשתמש בצילומי מסך רק בבדיקה של כתובת ה-URL הפעילה, ולא של כתובת ה-URL שנוספה לאינדקס. הדף חייב להיות נגיש כדי שניתן יהיה לבצע בו צילום מסך. אם הדף מוגן בחומת אש, אפשר לחשוף אותו לכלי לבדיקת כתובות URL באמצעות מנהרה.

כדי להציג דף שעבר עיבוד:

 1. בודקים את דף הבית של האתר.
 2. בדף של תוצאות האינדקס, לוחצים על בדיקה של כתובת URL פעילה.
 3. לוחצים על הצגת הדף שנבדק בכרטיס תוצאות הבדיקה של הדף כדי לפתוח חלוניות מידע נוספות. אם האפשרות הזו לא זמינה, לרוב הסיבה לכך היא שלא ניתן לגשת לדף לצורך הבדיקה של הגרסה הפעילה.
 4. נכנסים לכרטיסייה צילום מסך.

שליחת בקשה להוספה (מחדש) לאינדקס

אפשר לשלוח בקשת הוספה לאינדקס של כתובת URL שנבדקה על-ידי Google. הוספה לאינדקס עשויה להימשך כשבוע או שבועיים. ניתן לבדוק את ההתקדמות באמצעות כלי זה.

מספר הבהרות בנוגע לבקשת הוספה לאינדקס:
 • לרוב, הוספה לאינדקס נמשכת סביב יום אחד, אבל במקרים מסוימים היא עשויה להימשך זמן רב יותר.
 • שליחת הבקשה אינה ערובה לכך שהדף יופיע באינדקס Google.
 • יש מגבלה יומית למספר הבקשות שניתן לשלוח להוספה לאינדקס. אם אתם רוצים להוסיף מספר דפים לאינדקס, נסו לשלוח sitemap אל Google.

כדי לשלוח בקשה להוספת כתובת URL לאינדקס:

 1. בודקים את כתובת ה-URL של הדף.
 2. בדף תוצאות הבדיקה של כתובת ה-URL, לוחצים על שליחת בקשה להוספה לאינדקס. אם הדף עובר בדיקה מהירה לאיתור שגיאות מיידיות בהוספה לאינדקס, הוא יישלח לתור ההוספה לאינדקס. לא ניתן לשלוח בקשה להוספה לאינדקס אם נמצא שהדף לא ניתן להוספה לאינדקס בבדיקה של הגרסה הפעילה.

כדי לבקש הוספה לאינדקס של דפים חדשים או מעודכנים רבים, הכי טוב לשלוח sitemap, ולסמן את הדפים המעודכנים ב-<lastmod>.

 

בעיות ידועות
 • במקרים מעטים, איננו מדווחים על ה-sitemap עבור דף שנשלח ב-sitemap. אנחנו פועלים כדי לתקן את הבעיה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?