Værktøj til undersøgelse af webadresser

Om værktøjet til undersøgelse af webadresser

Værktøjet til undersøgelse af webadresser giver oplysninger om Googles indekserede version af en bestemt side. Blandt oplysningerne er AMP-fejl, fejl i strukturerede data og indekseringsproblemer.

Almindelige opgaver:


Se den aktuelle indeksstatus for en webadresse

Se detaljerede oplysninger fra Google-indekset om en webadresse i din ejendom.

Sådan kører du værktøjet til undersøgelse af webadresser for at se webadressens aktuelle indekseringsstatus:

 1. Klik på Undersøgelse af webadresse i navigationspanelet i Search Console:
 2. Angiv den fulde webadresse, der skal undersøges. Bemærk følgende:
  • Webadressen skal være i den aktuelle ejendom. Webadresser uden for den aktuelle ejendom kan ikke testes. Hvis du ejer den anden ejendom, skal du skifte ejendom for at teste webadressen.
  • AMP-webadresser i forhold til ikke-AMP-webadresser: Du kan både undersøge AMP-webadresser og ikke-AMP-webadresser. Værktøjet giver oplysninger om den tilknyttede AMP- og ikke-AMP-version af siden.
  • Alternative sideversioner: Hvis der er alternative versioner eller dubletter af siden, giver værktøjet også oplysninger om den kanoniske version, hvis den er i en ejendom, som du ejer.
 3. Se, hvordan du læser resultaterne.
 4. Kør eventuelt en indekseringstest på den aktive webadresse,
 5. Anmod eventuelt om indeksering af webadressen.

Hver af de ejendomme, du ejer, har en daglig grænse for det antal anmodninger om undersøgelse, der kan foretages.

Sådan læses resultaterne: Indekseret webadresse

Vigtige bemærkninger:
 • Dette er ikke en livetest. Værktøjet beskriver den senest indekserede version af en side og altså ikke den version, der i øjeblikket vises online. Oplysningerne, der vises i værktøjet, bruges af Google til at evaluere søgeresultater. Din side er muligvis ændret eller blevet utilgængelig, siden Google sidst så den. Hvis du vil teste den aktuelle version af siden, som Google ser den, skal du vælge knappen Livetest på siden.
 • Datoen for "Sidste crawl" under Dækning af indeks viser den dato, hvor de viste oplysninger blev hentet (hvis det lykkedes at crawle siden).
 • "Webadressen er på Google" betyder ikke, at din side rent faktisk vises i søgeresultaterne. En egentlig visning i søgeresultaterne kræver, at siden og dens strukturerede data overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed. Værktøjet til undersøgelse af webadresser tager ikke højde for manuelle handlinger, fjernelse af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser. Hvis du vil tjekke, om din webadresse vises, kan du søge efter den på Google. Hvis din webadresse mangler, men værktøjet angiver, at den er indekseret, kan du finde årsagen her.

 

Følgende udvidelige sektioner er med i undersøgelsesresultaterne:

Tilstedeværelse på Google

Dette kort beskriver, om webadressen kan vises i Googles søgeresultater. Følgende værdier er mulige:

Webadressen er på Google

 • Hvad betyder det? Webadressen er indekseret, kan vises i Googles søgeresultater, og der blev ikke fundet problemer med forbedringer på siden (strukturerede data, linkede AMP-sider osv.).
 • Hvad skal jeg gøre? Du skal som regel ikke gøre noget, men du kan undersøge, hvad Google ved om din side, ved at gå til oplysningerne i sektionerne om dækning af indeks og forbedringer.
Hvis en webadresse er blokeret midlertidigt ved hjælp af værktøjet Fjern webadresser, bliver webadressen rapporteret som "Webadressen er på Google" i værktøjet til undersøgelse af webadresser med "Crawlet" som status for Dækning af indeks. Dette betyder ikke, at din webadresse vises i søgeresultaterne. Hvis du vil se, om din webadresse stadig er blokeret, skal du bruge værktøjet Fjern webadresser eller søge efter din webadresse på Google.

Webadressen er på Google, men der er problemer med den

 • Hvad betyder det? Webadressen er indekseret og kan vises i Googles søgeresultater, men der er problemer, som kan forhindre visning af siden med de forbedringer, som du har anvendt. Dette kan medføre et problem med en tilknyttet AMP-side eller forkert udformede strukturerede data for et udvidet resultat (f.eks. en opskrift eller et jobopslag) på siden.

 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne om advarsler eller fejl i rapporten, og prøv at løse de problemer, der beskrives.

Webadressen er ikke på Google: Indekseringsfejl

 • Hvad betyder det? Der var mindst én alvorlig fejl, der forhindrede webadressen i at blive indekseret, og webadressen kan ikke vises i Google Søgning, før disse problemer er løst.
 • Hvad skal jeg gøre? Udvid sektionen Dækning af indeks for at se oplysninger om forsøget på at indeksere webadressen. Se listen over fejl i dækningen af indeks og mulige løsninger.

Webadressen er ikke på Google

 • Hvad betyder det?: Denne webadresse vises ikke i Googles søgeresultater, men vi tror, at det var din hensigt. Blandt de mest almindelige årsager er en adgangskodebeskyttet side, et noindex-direktiv, eller at dette er en alternativ version af en kanonisk side (alternative versioner af sider indekseres ikke).
 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne i sektionen Dækning af indeks for at få mere at vide om årsagen. Et par mulige årsager:
  • Hvis værdierne for "Kanonisk webadresse, der er angivet af brugeren" og "Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google" er forskellige, betyder det, at denne webadresse er én ud af flere identiske sider, og Google har valgt at indeksere en anden version af den samme side. Du behøver sandsynligvis ikke at gøre noget i dette tilfælde, men du kan evt. fjerne dit eksplicitte kanoniske tag eller overveje, hvorfor du har brug for, at en anden side angives som kanonisk.
  • Hvis der er en uventet noindex- eller robots.txt-blokering (se oplysningerne i sektionen Dækning af indeks nedenfor), skal du fjerne denne blokering for at give Google adgang til dit website.
  • Hvis der angives andre årsager i Dækning af indeks, kan du se listen over værdier og få vejledning til mulige løsninger.

Webadressen er ikke kendt af Google: Hvis statussen for dækning af indeks "Webadressen er ikke kendt af Google" vises, betyder det, at Google heller ikke har indekseret webadressen, da webadressen ikke er blevet registreret før, eller fordi Google har registreret den som en alternativ side, men den kan ikke crawles. Du kan løse problemet ved at køre en liveundersøgelse, rette eventuelle fejl og indsende siden til indeksering. Hint: Hvis denne side er angivet korrekt, men er en alternativ side, som ikke kan crawles, angives denne side med en crawlfejl, når du undersøger den kanoniske side.

Webadressen er en alternativ version

 • Hvad betyder det? Denne webadresse er en af flere alternative versioner af den samme side. Sider i denne gruppe omfatter AMP/kanoniske par eller sidepar, som er computer-/mobilversioner. Du kan se den indekserede webadresse i værdien Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google under Dækning af indeks.
 • Hvad skal jeg gøre? Der er generelt ikke noget at gøre, men du kan tjekke den kanoniske side, som Google har udvalgt, for at sikre, at det er den forventede side.
Dækning af indeks

Denne sektion beskriver indekseringsstatussen for webadressen og oplysningerne om indekseringsprocessen for denne webadresse. De følgende oplysninger kan angives afhængigt af status for dækningen af indeks:

Status for dækning af indeks
En mere detaljeret beskrivelse af etiketten Tilstedeværelse på Google, som forklarer, hvorfor webadressen er eller ikke er på Google. Værdien angiver en succes, advarsel, fejl eller udelukkelse. Se listen over værdier og vejledning til mulige løsninger. Se Webadressen er ikke kendt af Google.
Sitemaps
Eventuelle registrerede sitemaps, der henviser til denne webadresse. Bemærk! Dette omfatter kun sitemaps, der er indsendt via rapporten Sitemaps eller angivet i robots.txt-filen for dette website. Sitemaps, der er registreret på anden vis, angives ikke. Hvis der er tale om store eller nye websites, er det en god idé at indsende et sitemap, så Google ved, hvilke sider der skal crawles. Se under Kendte problemer.
Henvisningsside
En side, som Google muligvis har brugt til at registrere denne webadresse. Henvisningssiden linker muligvis direkte til denne webadresse, eller det kan være en ældre version af en side, der linker til denne webadresse. Hvis denne værdi ikke er tilstede, betyder det ikke, at der ikke findes en henvisningsside. Det betyder bare, at disse oplysninger muligvis ikke er tilgængelige for værktøjet til undersøgelse af webadresser på nuværende tidspunkt. Hvis du ser "Webadressen kan være kendt fra andre kilder, som i øjeblikket ikke er rapporteret", betyder det, at Google har fundet denne webadresse ved hjælp af andre midler end et sitemap eller en henvisningsside, men de henvisende oplysninger er i øjeblikket ikke tilgængelige for dette værktøj.
Sidste crawl
Sidste gang denne side blev crawlet af Google i din lokale tidszone. Alle oplysninger, der vises i dette værktøj, udledes fra denne seneste crawlede version.
Er crawl tilladt?
Angiver, om din side har tilladt, at Google crawler (besøger) siden, eller har blokeret Google med en robot.txt-regel. Hvis du ikke havde til hensigt at blokere Google, skal du fjerne robots.txt-blokeringen. Bemærk, at dette ikke er det samme som at tillade indeksering. Sidstnævnte angives af værdien for "Er indeksering tilladt?".
Sidehentning
Hvorvidt Google faktisk kunne hente siden fra din server. Hvis crawling ikke er tilladt, viser dette felt altid en fejl. Hvis crawling er tilladt, kan sidehentning stadig mislykkes af forskellige årsager. Se forklaringer på fejl under hentning. Crawltilladelse angiver, om siden skal kunne nås. Sidehentning angiver, om Google faktisk kan nå siden, hvis det er tilladt.
Er indeksering tilladt?
Om din side eksplicit forbyder indeksering. Hvis indeksering forbydes, beskrives årsagen, og siden vises ikke i Googles søgeresultater. VIGTIGT! Hvis din side blokeres af robots.txt (se "Er crawl tilladt?"), er svaret på "Er indeksering tilladt?" altid "Ja", fordi Google ikke kan se og overholde noindex-direktivet. I dette tilfælde vises din side muligvis i søgeresultaterne.
Kanonisk webadresse, der er angivet af brugeren
Din angivne kanoniske webadresse, hvis siden eksplicit angiver en. Du kan angive en kanonisk webadresse på flere måder: Et <link rel="canonical">-tag, en HTTP-header, et sitemap eller et par andre metoder. Hvis din side er én ud af flere lignende eller identiske sider, anbefaler vi, at du eksplicit angiver den kanoniske webadresse. Hvis du har AMP-sider, bør det være ikke-AMP-versionen (medmindre det er en selvstændig AMP-side).
Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google

Den side, Google har valgt som den kanoniske (autoritative) webadresse, når der er fundet lignende eller identiske sider på dit website. Hvis du har angivet en kanonisk webadresse, kan Google vælge denne webadresse, men Google kan også vælge en anden webadresse, som anses for at være et bedre kanonisk eksempel. Du kan ikke angive en webadresse, der med garanti udvælges af Google som kanonisk, men du kan foreslå en kanonisk webadresse. Hvis der ikke er alternative versioner af siden, undersøges den webadresse, Google har udvalgt som kanonisk. Hvis du ser en uventet side her, kan du udtrykkeligt angive en kanonisk version.

Det er ikke altid den kanoniske webadresse, der vises i søgeresultaterne. Hvis en side f.eks. har en kanonisk computerwebadresse og en mobilversion, vises webadressen til mobilsiden højst sandsynligt i forbindelse med mobilsøgninger.

Bemærk, at denne værdi kan være et par timer forsinket i forhold til værdien i vores indeks.

Hvis siden ikke er den kanoniske webadresse, kan du undersøge den kanoniske webadresse, som Google har valgt, ved at vælge Undersøg (forudsat at webadressen er i en ejendom, som du administrerer).

Forbedringer (AMP-sider, Job osv.)

Denne sektion beskriver forbedringer for Søgning, der blev registreret af Google i din webadresse, sidste gang den blev indekseret. Hvis webadressen ikke kunne indekseres, eller der ikke blev registreret forbedringer, er denne sektion tom.

Dette værktøj viser endnu ikke alle mulige forbedringer. Her er de forbedringer, der understøttes af dette værktøj:

Mobilanvendelighed

Find ud af, om din side er nem at bruge på en mobilenhed.

Følgende resultater er mulige:

 • Siden er ikke mobilvenlig: Siden fungerer dårligt på en mobilenhed på grund af nogle få problemer.
 • Siden er mobilvenlig: Siden bør fungere fint på en mobilenhed. Få flere oplysninger.
 • Ingen tilgængelige data: Af en eller anden grund kunne vi ikke hente eller teste sidens mobilvenlighed. Vent et øjeblik, og prøv igen.

Du kan se en beskrivelse af mulige fejl her.

Hvis du vil se, hvilke andre sider på dit website der er berørt af et problem, skal du vælge rækken med problemet og derefter vælge Åbn rapport.

AMP

Hvis siden har en linket AMP-version, kan du se oplysninger om den ved at markere rækken i rapporten. Brug disse oplysninger til at finde og løse problemer med AMP-specifik indeksering og andre problemer.

Oplysninger, der vises her, gælder for den AMP-version, der henvises til på den aktuelle side. De gælder ikke for den aktuelle side.

Udover standard-AMP-fejl kan du muligvis se disse Google-specifikke AMP-fejl.

Hvis du vil se andre sider på dit website, som er berørt af et bestemt problem, skal du vælge rækken med problembeskrivelsen og derefter vælge Åbn rapport.

Forskellige typer udvidede resultater

Du kan se oplysninger om alle typer udvidede resultater (strukturerede data), der findes på siden. Blandt oplysningerne er antallet af gyldige elementer, der findes på webadressen, beskrivelser af hvert element og oplysninger om eventuelle advarsler eller fejl, der registreres. Følgende typer udvidede resultater understøttes: 

Mit udvidede resultat er her ikke. Værktøjet understøtter ikke alle typer udvidede resultater endnu. Typer, der ikke understøttes, kan være tilstede og gyldige på siden og kan vises i søgeresultaterne, men vises ikke i værktøjet.

Undersøg en aktiv webadresse

Du kan teste en aktiv webadresse i din ejendom for at se, om den kan indekseres af Google. Dermed køres en test af livesiden, som indhenter oplysninger, der kan sammenlignes med oplysningerne for den indekserede webadresse. Dette er nyttigt, når du vil teste ændringer på siden i forhold til den aktuelle indekserede version af siden.

Sådan testes en aktiv webadresse for potentielle indekseringsfejl:

 1. Start med at undersøge den indekserede webadresse som beskrevet under Undersøg en indekseret webadresse. Bemærk! Det gør ikke noget, hvis siden ikke er indekseret endnu, eller indekseringen er mislykkedet, men den skal være tilgængelig fra internettet, uden at der skal angives loginoplysninger.
 2. Klik på Test aktiv webadresse på siden med indeksresultater.
 3. Læs om, hvordan livetestresultaterne læses, så du bedre kan forstå dem.
 4. Du kan skifte mellem livetestresultaterne og de indekserede resultater ved at vælge Google-indeks eller Livetest på siden.
 5. Du kan køre en livetest igen ved at vælge knappen Genindlæs (genindlæs) på siden.
 6. Hvis du vil se yderligere oplysninger om siden, bl.a. et screenshot og HTTP-svarheadere, kan du vælge Se crawlet side.

Der er en daglig grænse for antallet af liveundersøgelser for hver ejendom.

Sådan læses resultaterne: Livetest

Vigtige bemærkninger:
 • Dette er en livetest. Dette værktøj henter og undersøger webadressen i realtid. De oplysninger, der vises i livetesten, kan afvige fra den indekserede webadresse af årsager, som er beskrevet nedenfor.
 • Livetesten tjekker ikke, om webadressen er til stede i sitemaps eller på henvisningssider.
 • Statussen Indekserbar for den aktive webadresse kan afvige fra statussen Dækning af indeks for den indekserede webadresse af følgende årsager:
  • Du har ændret eller rettet en fejl på den aktive webadresse, f.eks. ved at fjerne (eller tilføje) et noindex-tag eller en robots.txt-blokering, og ændringerne er endnu ikke indekseret. Undersøg forskellen mellem livetesten og den indekserede webadresse, eller tjek sidens versionshistorik på dit website for at se forskellene mellem den indekserede version og den aktive version.
  • Livetesten understøtter ikke alle indekseringsstatusser i rapporten for den indekserede version. Nogle statusser i rapporten for den indekserede version testes ikke eller giver ikke mening i en livetest, og de rapporteres anderledes i livetesten. Se oplysningerne i afsnittet Indekserbar for at få indblik i de statusser, som ikke understøttes.

Betyder et gyldigt resultat, at min side indekseres?

Nej. Denne test bekræfter kun, at Googlebot har adgang til din side i forbindelse med indeksering. Selvom du får et gyldigt resultatet eller en advarsel i livetesten, skal din side stadig opfylde en række andre betingelser for at blive indekseret. Eksempel:

 • Der må ikke være manuelle handlinger eller juridiske problemer på siden.
 • Siden må ikke være identisk med en anden indekseret side – siden skal enten være unik eller valgt som den kanoniske version af et sæt lignende sider.
 • Sidens kvalitet skal være god nok til at kvalificere sig til indeksering.

 

Følgende udvidelige sektioner er med i undersøgelsesresultaterne:

Kan den potentielt indekseres på Google?
Det øverste kort giver en generel vurdering af, om den aktive webadresse kan indekseres. Et positivt resultat er ikke en garanti for, at den vises i søgeresultaterne. Søgeresultaterne kræver, at siden og dens strukturerede data overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed. Værktøjet til undersøgelse af webadresser tager ikke højde for manuelle handlinger, fjernelse af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser.

Følgende værdier er mulige:

Google har adgang til webadressen

 • Hvad betyder det? Webadressen er ikke blokeret og har ikke nogen registrerede fejl, der forhindrer fuld indeksering. Hvis Google indekserer webadressen, kan den vises i Googles søgeresultater, forudsat at den overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed og ikke er underlagt manuelle handlinger, fjernelser af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser.
 • Hvad skal jeg gøre? Hvis siden afviger fra den indekserede version, kan du anmode om indeksering ved at vælge knappen på siden. Du kan også indsende et sitemap eller vente på, at siden crawles automatisk.

Google har adgang til webadressen, men der er problemer med den

 • Hvad betyder det? Webadressen kan indekseres af Google, men der er problemer, som kan forhindre visning af siden med de forbedringer, som du har forsøgt at implementere. Dette kan medføre et problem med en tilknyttet AMP-side eller forkert udformede strukturerede data for et udvidet resultat (f.eks. en opskrift eller et jobopslag) på siden.

 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne om advarsler eller fejl i rapporten, og prøv at løse de problemer, der beskrives.

Google har ikke adgang til webadressen

 • Hvad betyder det? Denne webadresse kan ikke vises i Googles søgeresultater på grund af et kritisk problem.
 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne i afsnittet Adgang for at få flere oplysninger om årsagen.
Indekserbar

Dette afsnit af rapporten beskriver, om Google kan indeksere siden. Et positivt resultat er dog ingen garanti for, at den vises i søgeresultaterne. Visning i søgeresultaterne kræver desuden, at siden og dens strukturerede data overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed. Værktøjet til undersøgelse af webadresser tager ikke højde for manuelle handlinger, fjernelse af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser.

Du kan finde en forklaring af de forskellige ejendomme i beskrivelserne af ejendommene i den indekserede version.

 

Forskelle i resultaterne for en indekseret test og en livetest

Det er ikke alle værdier fra indekseringsrapporten, som er mulige i liverapporten. Her er en liste over statusser, som ikke understøttes, med forklaringer.

Status i rapport for indekseret version Hvorfor den ikke vises i livetest
Indsendt webadresse.... Enhver status, der starter med "Indsendt webadresse" kan ikke vises i en livetest, da disse statusser kun vises, når brugeren har indsendt siden ved hjælp af et sitemap, og sitemapoplysninger er ikke tilgængelige i en livetest.
 • Siden blev indsendt og indekseret
 • Siden blev indekseret, men er ikke indsendt i sitemap
Den tilsvarende status "Webadresse kan indekseres" vises.
Indekseret, men blokeret af robots.txt Udtrykket "Indekseret" er ikke relevant for en livetest. Hvis webadressen er blokeret, vises den tilknyttede fejl "Blokeret af robots.txt".
Registreret – endnu ikke indekseret Ikke relevant for en livetest.
Crawlet, men ikke indekseret Ikke relevant for en livetest.

Statusser for identiske sider:

 • Alternativ side med korrekt kanonisk tag
 • Webadressen er indekseret som en alternativ version
 • Identisk side uden kanonisk tag
 • Google har valgt en anden kanonisk side end brugeren
 • Den indsendte webadresse er ikke angivet som kanonisk
Googles kanoniske oplysninger er ikke tilgængelige i en livetest, og der vises ingen oplysninger om identiske sider. Hvis brugeren udnævner en kanonisk side, er oplysningerne tilgængelige.

Se den gengivne side

Du kan se et screenshot af den gengivne side, som Googlebot ser den. Dette kan bruges til at bekræfte, at alle elementer på siden er til stede og vises som forventet. Eventuelle forskelle kan skyldes, at ressourcer på siden blokeres for Googlebot.

Det er kun muligt at tage et screenshot ved test af den aktive webadresse. Det er ikke muligt i forbindelse med den indekserede webadresse. Siden skal være tilgængelig for at generere et screenshot. Hvis din side beskyttes af en firewall, kan du gøre den synlig for værktøjet til undersøgelse af webadresser ved hjælp af en tunnel.

Sådan får du vist den gengivne side:

 1. Kør en livetest på en webadresse.
 2. Åbn yderligere oplysningspaneler ved at klikke på Se testet side på kortet med resultatet for siden. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er årsagen sandsynligvis, at livetesten ikke kan køres på siden.
 3. Gå til fanen Screenshot.

Anmod om (ny) indeksering

Du kan anmode om, at en undersøgt webadresse indekseres af Google. Indeksering kan tage op til en uge eller to, men du kan følge med i processen ved hjælp af dette værktøj.

Sådan anmoder du om indeksering af en webadresse:

 1. Inspicer den aktive eller indekserede webadresse.
 2. Klik på Anmod om indeksering på siden med webadressens undersøgelsesresultat. Hvis siden består en hurtig test af umiddelbare indekseringsfejl, sendes den videre til indekseringskøen. Hvis det i livetesten vurderes, at siden ikke kan indekseres, kan du ikke anmode om indeksering.

 

Kendte problemer
 • I nogle få tilfælde rapporterer vi ikke sitemappet for en side, der er indsendt i et sitemap. Vi arbejder på at løse dette.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?