เครื่องมือตรวจสอบ URL

เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสอบ URL

เครื่องมือตรวจสอบ URL จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บเวอร์ชันที่ Google จัดทำดัชนีไว้และช่วยให้คุณทดสอบว่า URL หนึ่งๆ อาจจัดทำดัชนีได้หรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Structured Data, วิดีโอ, AMP ที่ลิงก์ และการจัดทําดัชนี/ความสามารถในการจัดทําดัชนี

งานทั่วไป

 • ดูสถานะดัชนีปัจจุบันของ URL: ดึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บเวอร์ชันที่ Google จัดทำดัชนีไว้ ดูสาเหตุที่ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บของคุณได้หรือไม่ได้
 • ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่: ทดสอบว่าหน้าในเว็บไซต์น่าจะจัดทำดัชนีได้หรือไม่
 • ขอการจัดทำดัชนีสำหรับ URL: ขอให้ Google ทำการ Crawl URL
 • ดูหน้าเว็บเวอร์ชันที่แสดงผล: ดูภาพหน้าจอที่แสดงหน้าเว็บแบบที่ Googlebot มองเห็น
 • ดูทรัพยากรที่โหลด เอาต์พุต JavaScript และข้อมูลอื่นๆ: ดูรายการทรัพยากร โค้ดของหน้าเว็บ และข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิกดูหน้าที่รวบรวมข้อมูล (ผลการค้นหาที่มีการจัดทําดัชนี) หรือดูหน้าที่ทดสอบ (การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง)
 • แก้ปัญหาหน้าที่หายไป: มีสาเหตุอยู่หลายประการที่ทำให้หน้าเว็บไม่ได้รับการจัดทําดัชนี การตรวจสอบ URL ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้
 • ดูหน้า Canonical: ตรวจสอบเวอร์ชันที่มีการจัดทำดัชนีของหน้า และดูที่ช่องความพร้อมใช้งานของหน้า > หน้า Canonical ที่ Google เลือก คุณจะดูได้เฉพาะเวอร์ชัน Canonical ในดัชนี การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงจะคาดการณ์ไม่ได้ว่าเวอร์ชันทดสอบนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหน้า Canonical หรือไม่
คุณเข้าถึงเครื่องมือตรวจสอบ URL ได้ด้วย 2 วิธีดังนี้
 • พิมพ์ URL ที่ต้องการตรวจสอบในแถบค้นหาการตรวจสอบที่ด้านบนของหน้าจอ Search Console
 • คลิกลิงก์ "ตรวจสอบ" ข้าง URL ในรายงานส่วนใหญ่ บางครั้งคุณอาจต้องวางเมาส์เหนือ URL จึงจะเห็นตัวเลือกนี้

 

เปิดเครื่องมือตรวจสอบ URL

 

เครื่องมือตรวจสอบ URL - การฝึกอบรม Google Search Console

ดูสถานะดัชนีปัจจุบันของ URL

คุณขอข้อมูลดัชนีของ Google โดยละเอียดเกี่ยวกับ URL ในพร็อพเพอร์ตี้ได้ ซึ่งรวมถึงผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียหรือวิดีโอ ปัญหาความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถานะดัชนี และอื่นๆ

วิธีดูข้อมูล URL ปัจจุบันในดัชนีของ Google

 1. เปิดเครื่องมือตรวจสอบ URL
 2. ป้อน URL ที่สมบูรณ์เพื่อตรวจสอบ โดยมีข้อควรทราบดังนี้
  • URL ต้องอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบัน คุณทดสอบ URL ที่อยู่นอกพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันไม่ได้ หากเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่มี URL นั้นอยู่ คุณต้องเปลี่ยนพร็อพเพอร์ตี้เพื่อทดสอบ URL นั้น
  • URL แบบ AMP กับที่ไม่ใช่แบบ AMP: คุณตรวจสอบได้ทั้ง URL แบบ AMP และที่ไม่ใช่แบบ AMP เครื่องมือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บเวอร์ชัน AMP และเวอร์ชันที่ไม่ใช่ AMP ที่มีเนื้อหาตรงกัน
  • สถานะ Canonical/ทางเลือก: หากหน้าเว็บมีเวอร์ชันทางเลือก/เวอร์ชันซ้ำ เครื่องมือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชัน Canonical ด้วยหากเวอร์ชัน Canonical นั้นอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของ
 3. อ่านวิธีทำความเข้าใจผลการตรวจสอบ
 4. (ไม่บังคับ) ทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่
 5. (ไม่บังคับ) ขอการจัดทำดัชนีสำหรับ URL

มีการจำกัดคำขอตรวจสอบรายวันสำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของ

การทำความเข้าใจผลลัพธ์ของ URL ที่จัดทำดัชนีไว้

ข้อมูลสำคัญ

 • นี่ไม่ใช่การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง ผลลัพธ์ที่แสดงมาจากหน้าเว็บเวอร์ชันที่จัดทำดัชนีไว้ล่าสุด ไม่ใช่เวอร์ชันที่เผยแพร่ในเว็บ Google จะใช้ข้อมูลจากดัชนีนี้ในผลการค้นหา หน้าเว็บอาจเปลี่ยนแปลงหรือใช้ไม่ได้หลังจากที่ Google เห็นหน้านั้นครั้งล่าสุด หากต้องการทดสอบหน้าเว็บเวอร์ชันปัจจุบันอย่างที่ Google เห็น ให้เลือกปุ่มการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงในหน้า
 • "URL อยู่ใน Google" ไม่ได้หมายความว่าหน้าเว็บจะปรากฏในผลการค้นหา การที่หน้าเว็บจะปรากฏในผลการค้นหาได้อย่างแท้จริงนั้น หน้าเว็บและ Structured Data ของหน้าต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย เครื่องมือตรวจสอบ URL ไม่ได้คำนึงถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ การนำเนื้อหาออก หรือ URL ที่ถูกบล็อกชั่วคราว หากต้องการดูว่า URL จะปรากฏหรือไม่ ให้ค้นหา URL นั้นใน Google หากไม่พบ URL แต่เครื่องมือนี้ระบุว่ามีการจัดทำดัชนี โปรดดูวิธีหาสาเหตุที่นี่
 • วันที่ "ทำการ Crawl ล่าสุด" ในส่วนความพร้อมใช้งานของหน้าจะแสดงวันที่ที่หน้าเว็บที่ใช้สร้างข้อมูลนี้ได้รับการ Crawl

 

สิ่งที่ต้องทำ

 1. อ่านสถานะการปรากฏที่ด้านบนของเครื่องมือเพื่อดูว่า URL มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search หรือไม่: สถานะ URL อยู่ใน Google หมายความว่า URL มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาของ Search ได้ แต่ไม่รับประกันว่าจะปรากฏ สถานะ URL ไม่ได้อยู่ใน Google หมายความว่า URL นั้นไม่สามารถปรากฏในผลการค้นหาได้
 2. ขยายส่วนความพร้อมใช้งานของหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
  • การค้นพบ: วิธีที่ Google ค้นพบ URL
  • รวบรวมข้อมูล: Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บได้หรือไม่ เวลาที่มีการรวบรวมข้อมูล หรืออุปสรรคที่พบเมื่อรวบรวมข้อมูล URL หากสถานะไม่ใช่ URL อยู่ใน Google โดยทั่วไปแล้วคุณจะดูสาเหตุได้ที่นี่
  • การจัดทําดัชนี: Canonical URL ที่ Google เลือกสําหรับหน้านี้
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพ: หากคุณมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง หากหน้านั้นเป็นหน้า AMP หรือมี AMP ที่เชื่อมโยงอยู่ คุณจะเห็นรายละเอียดในส่วน "การเพิ่มประสิทธิภาพ" ส่วนนี้ยังรวมถึงการทดสอบความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
 4. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคำขอ รวมถึงคำขอ HTTP และการตอบกลับ ตลอดจน HTML ที่แสดงผล ให้คลิกดูหน้าที่รวบรวมข้อมูล หากลิงก์นี้ถูกปิดใช้อาจเป็นเพราะเกิดปัญหาในการดึงข้อมูลหน้าเว็บ ให้วางเมาส์เหนือปุ่มที่ถูกปิดใช้เพื่อดูสาเหตุ

 

ผลการตรวจสอบจะมีส่วนที่ขยายได้ดังต่อไปนี้

การแสดงข้อมูลใน Google (สถานะดัชนี)

ส่วนบนของรายงานจะให้ข้อมูลการประเมินโดยสรุปว่า URL นั้นมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search หรือไม่ (พร้อมข้อควรพิจารณาบางประการ) ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

URL อยู่ใน Google

URL อยู่ใน Google แต่มีปัญหา

 • ความหมาย: เช่นเดียวกับ URL อยู่ใน Google แต่มีปัญหาบางอย่างที่อาจทําให้หน้าไม่ปรากฏเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดที่คุณใช้กับหน้านั้น ปัญหาดังกล่าวอาจเกี่ยวกับหน้า AMP ที่เชื่อมโยงอยู่ หรือ Structured Data ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องสำหรับผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย (เช่น สูตรอาหาร หรือประกาศรับสมัครงาน) ในหน้าเว็บ โปรดอ่านข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ URL อยู่ใน Google ที่ส่วน "สําคัญ" ด้านบน
 • สิ่งที่ต้องทำต่อ: อ่านข้อมูลของคำเตือนหรือข้อผิดพลาดในเครื่องมือและพยายามแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้

URL ไม่ได้อยู่ใน Google: ข้อผิดพลาดในการจัดทำดัชนี

URL ไม่ได้อยู่ใน Google

 • ความหมาย: URL นี้จะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search แต่เราคิดว่าคุณตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ หน้าเว็บมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือ robots.txt หรือถูกบล็อกโดยคำสั่ง noindex
 • สิ่งที่ต้องทำต่อ: อ่านรายละเอียดในส่วนความพร้อมใช้งานของหน้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุุ สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้
  • หากค่า "Canonical ที่ผู้ใช้ประกาศ" และค่า "Canonical ที่ Google เลือก" แตกต่างกัน นั่นหมายความว่า URL นี้เป็นหนึ่งในชุดหน้าที่คล้ายกัน และ Google ได้เลือกจัดทำดัชนีหน้าอีกเวอร์ชันหนึ่งของหน้าเดียวกันนั้น คุณอาจไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย ณ จุดนี้ แม้ว่าอาจจะพิจารณาลบแท็ก Canonical ที่ชัดแจ้งออก หรือพิจารณาเหตุผลที่ต้องการใช้หน้าอื่นเป็นหน้า Canonical
  • หากมีการบล็อกด้วย noindex หรือ robots.txt โดยที่คุณไม่ได้ต้องการ (ดูที่ส่วนความพร้อมใช้งานของหน้า) คุณต้องนำการบล็อกดังกล่าวออกเพื่อให้ Google เข้าถึงเว็บไซต์ได้
  • Google ไม่รู้จัก URL: ดูคำอธิบายในส่วนความพร้อมใช้งานของหน้า
  • สำหรับสาเหตุอื่นๆ เกี่ยวกับการครอบคลุมของดัชนี โปรดอ่านรายการค่าและวิธีการที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้

URL เป็นเวอร์ชันทางเลือก

 • ความหมาย: URL นี้เป็นหนึ่งในชุดหน้าเว็บเวอร์ชันทางเลือกของหน้าเดียวกันนั้น Google ทราบเกี่ยวกับหน้านี้และหน้า Canonical และอาจแสดงหน้านี้ในบางเงื่อนไข แต่โดยมากจะเลือกแสดงหน้า Canonical มากกว่า ตัวอย่างเช่น ที่คุณอาจส่ง URL เดสก์ท็อปของเว็บไซต์ที่ได้รับการจัดทำดัชนีเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก หรือคุณอาจส่ง URL ของหน้า AMP ซึ่งมีเวอร์ชัน Canonical ที่ไม่ใช่ AMP ค่าทำการ Crawl ในฐานะในเครื่องมือจะแสดงให้เห็นว่า Crawler ประเภทใด (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อป) ที่จะพิจารณาให้ URL นี้เป็นเวอร์ชันทางเลือก คุณดู URL ที่มีการจัดทำดัชนีได้ในค่า Canonical ที่ Google เลือก ซึ่งอยู่ในส่วนความพร้อมใช้งานของหน้า
 • สิ่งที่ต้องทำ: โดยทั่วไปแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แต่อาจลองตรวจสอบ Canonical ที่ Google เลือกก็ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นหน้าเว็บที่คุณต้องการ
ความพร้อมใช้งานของหน้าเว็บ (Google ดึงข้อมูลและจัดทําดัชนีได้หรือไม่)

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับว่า Google จะค้นหาและจัดทําดัชนีหน้าเว็บได้หรือไม่

สถานะการครอบคลุม
ส่วนหัวของส่วนนี้จะอธิบายเหตุผลสั้นๆ เกี่ยวกับสถานะของ URL ว่าเหตุใด URL นั้นจึงอยู่หรือไม่อยู่ใน Google ค่าที่รองรับมีดังนี้
 • ค่าต่างๆ ได้แก่ สําเร็จ คำเตือน ไม่สำเร็จ หรือยกเว้นจะแสดงและอธิบายไว้ที่นี่
 • Google ไม่รู้จัก URL: หมายความว่า Google ไม่ได้จัดทำดัชนี URL เนื่องจากไม่เคยเห็น URL นั้นมาก่อน หรือพบว่าเป็นหน้าเว็บทางเลือกที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างถูกต้องแต่รวบรวมข้อมูลจากหน้านั้นไม่ได้ วิธีแก้ไขปัญหาคือให้เรียกใช้การตรวจสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เห็น และส่งหน้าเว็บไปจัดทำดัชนี (คำแนะนำ: ในกรณีที่หน้าเว็บนี้ทำเครื่องหมายไว้อย่างถูกต้องแต่เป็นหน้าเว็บทางเลือกซึ่งทำการ Crawl ไม่ได้ หากคุณตรวจสอบหน้า Canonical ก็จะเห็นว่าหน้านี้แสดงอยู่ในรายการ แต่มีข้อผิดพลาดจากการ Crawl)
Sitemap
แผนผังเว็บไซต์ที่ทราบแล้วทั้งหมดซึ่งชี้ไปที่ URL นี้ หมายเหตุ: รวมเฉพาะแผนผังเว็บไซต์ที่ส่งโดยใช้รายงานแผนผังเว็บไซต์หรือแสดงอยู่ใน robots.txt ของเว็บไซต์นี้ แผนผังเว็บไซต์ที่ค้นพบด้วยวิธีอื่นจะไม่ปรากฏในรายการ สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเว็บไซต์ใหม่ คุณควรให้แผนผังเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ Google ทราบว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บใดบ้าง ดูปัญหาที่ทราบ
หน้าอ้างอิง
คือหน้าเว็บที่ Google อาจใช้เพื่อให้ค้นพบ URL นี้ หน้าอ้างอิงอาจลิงก์ไปยัง URL นี้โดยตรง หรืออาจเป็นหน้าที่อยู่เหนือหน้าที่ลิงก์ไปยัง URL นี้ 2-3 ระดับ หากไม่มีค่านี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหน้าอ้างอิง เพียงแต่ว่าข้อมูลนี้อาจไม่พร้อมให้เครื่องมือตรวจสอบ URL ใช้งานในขณะนี้ หากคุณเห็น "แหล่งที่มาอื่นๆ อาจรู้จัก URL นี้ แต่ยังไม่มีการรายงาน" นั่นหมายความว่า Google พบ URL นี้ผ่านวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่แผนผังเว็บไซต์หรือหน้าอ้างอิง และขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการอ้างอิงที่เครื่องมือนี้จะใช้งานได้
รวบรวมข้อมูลครั้งสุดท้าย
คือเวลาที่ Google รวบรวมข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุดตามเขตเวลาของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเครื่องมือนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดนี้
รวบรวมข้อมูลในฐานะ
ประเภท User Agent ที่ใช้สําหรับการรวบรวมข้อมูล (เดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)
อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลไหม
ระบุว่าเว็บไซต์อนุญาตให้ Google รวบรวมข้อมูล (เข้าชม) หน้าเว็บหรือบล็อก Google ด้วยกฎของ robots.txt หากไม่ได้ตั้งใจบล็อก Google คุณควรนำกฎการบล็อกของ robots.txt ออก หากไม่อนุญาตให้ทำการ Crawl ให้ใช้เครื่องมือทดสอบ robots.txt เพื่อค้นหากฎที่บล็อก Google อยู่ ระบุ URL ที่คุณตรวจสอบที่นี่ นอกจากนี้ ลองดูหัวข้ออนุญาตให้จัดทำดัชนีไหม
การดึงข้อมูลหน้าเว็บ
หมายถึง Google จะดึงข้อมูลหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้จริงหรือไม่ หากไม่มีการอนุญาตให้รวบรวมข้อมูล ช่องนี้จะแสดงว่าไม่สำเร็จเสมอ แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้รวบรวมข้อมูล แต่การดึงข้อมูลหน้าเว็บก็อาจไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน ดูคำอธิบายเกี่ยวกับการดึงหน้าเว็บไม่สำเร็จ "อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลไหม" ระบุว่าคุณต้องการให้เข้าถึงหน้าเว็บได้หรือไม่ ส่วน "การดึงหน้าเว็บ" จะระบุว่า Google เข้าถึงหน้าเว็บนั้นได้จริงหรือไม่ หากมีการอนุญาต
อนุญาตให้จัดทำดัชนีไหม
หมายถึงหน้าเว็บไม่อนุญาตให้จัดทำดัชนีอย่างชัดแจ้งใช่หรือไม่ หากไม่อนุญาตให้จัดทำดัชนี จะมีการอธิบายเหตุผลและหน้าจะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ Google สำคัญ หากหน้าเว็บถูก robots.txt บล็อกไว้ (ดูอนุญาตให้ Crawl ไหม) อนุญาตให้จัดทำดัชนี จะมีค่าเป็น "ใช่" เสมอ เนื่องจาก Google ไม่เห็นคำสั่ง noindex จึงไม่ได้ดำเนินการตามนั้น เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น หน้าเว็บของคุณอาจปรากฏในผลการค้นหาของ Search แม้ว่าเว็บไซต์จะบล็อกการจัดทำดัชนีก็ตาม
Canonical ที่ผู้ใช้ประกาศ
หากหน้าเว็บของคุณประกาศ Canonical URL อย่างชัดแจ้ง คุณจะเห็นหน้านั้นที่นี่ หากหน้าเว็บไม่ใช่หน้าทางเลือก จะเห็นค่า "ไม่มี" ที่นี่ซึ่งไม่เป็นไร หากหน้าเว็บนั้นเป็นหนึ่งในชุดหน้าเว็บทางเลือก เราขอแนะนําให้ประกาศ Canonical URL อย่างชัดแจ้ง คุณประกาศ Canonical URL ได้หลายวิธี เช่น แท็ก <link rel="canonical">, ส่วนหัว HTTP, แผนผังเว็บไซต์ หรือวิธีอื่นๆ โดยไม่รับประกันว่า Google จะเลือก Canonical URL ที่คุณอยากให้เลือก แต่เราจะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย สําหรับหน้า AMP นั้น Canonical URL ควรเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ AMP (ยกเว้นกรณีที่เป็น AMP ที่กําหนดตัวเองเป็น Canonical)
Canonical ที่ Google เลือก

คือหน้าเว็บที่ Google เลือกให้เป็น Canonical URL (มีผลใช้งาน) เมื่อพบหน้าเว็บที่คล้ายหรือซ้ำกันในเว็บไซต์ Google อาจเลือก Canonical ที่ผู้ใช้ประกาศ แต่บางครั้งอาจเลือก URL อื่นที่มองว่าเป็นตัวอย่าง Canonical ที่ดีกว่า หากหน้าเว็บไม่มีเวอร์ชันทางเลือก Canonical ที่ Google เลือกจะเป็น URL ที่มีการตรวจสอบ หากคุณพบหน้าเว็บที่ไม่ควรเลือกอยู่ที่นี่ ให้พิจารณาประกาศเวอร์ชัน Canonical อย่างชัดแจ้ง

Canonical URL ไม่ต้องเป็น URL ที่แสดงในผลการค้นหาของ Search เสมอไป เช่น หากหน้าเว็บมีทั้ง Canonical สำหรับเดสก์ท็อปและเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ Google อาจแสดง URL ที่เหมาะกับอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ

โปรดทราบว่าค่านี้อาจช้ากว่าค่าในดัชนีหลายชั่วโมง

หากหน้าเว็บที่ตรวจสอบไม่ใช่ Canonical URL คุณจะตรวจสอบ Canonical URL ที่ Google เลือกไว้ได้ด้วยการเลือกตรวจสอบ (เฉพาะเมื่อ URL อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณจัดการเท่านั้น)

การจัดทําดัชนีวิดีโอ (วิดีโอในหน้าเว็บ)
เรากำลังทยอยเปิดตัวฟีเจอร์นี้ คุณอาจไม่มีส่วนนี้ในผลการค้นหาแม้ว่าจะมีวิดีโอในหน้าเว็บที่ตรวจสอบก็ตาม

ส่วนนี้จะแสดงต่อเมื่อตรวจพบวิดีโอในหน้าเว็บเท่านั้น สถานะการจัดทำดัชนีจะอธิบายว่าวิดีโอสามารถจัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้ในหน้านี้

ระบบจัดทำดัชนีวิดีโอได้เพียง 1 รายการต่อหน้า หากหน้าเว็บมีวิดีโอเพียงรายการเดียว ระบบจะแสดงข้อมูลของวิดีโอนั้น หากมีวิดีโอหลายรายการในหน้า Google จะพยายามจัดทำดัชนีตามลำดับที่ต้องการมากที่สุด และหยุดเมื่อจัดทำดัชนีได้ 1 รายการ ข้อมูลที่แสดงในรายงานมีไว้สำหรับวิดีโอที่จัดทำดัชนีสำเร็จ หรือสำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุดหากการจัดทำดัชนีวิดีโอล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีวิดีโอ

สถานะการจัดทำดัชนีวิดีโอ

ระบบอาจแสดงสถานะต่อไปนี้สำหรับหน้าเว็บที่ตรวจพบวิดีโอ

 • จัดทำดัชนีวิดีโอแล้ว: Google พบวิดีโออย่างน้อย 1 รายการในหน้าเว็บและจัดทำดัชนีได้ 1 รายการ
 • ไม่ได้จัดทำดัชนีวิดีโอ: Google พบวิดีโออย่างน้อย 1 รายการในหน้าเว็บแต่จัดทำดัชนีไม่ได้เลย

ข้อมูลวิดีโอเพิ่มเติม

ข้อมูลวิดีโอเพิ่มเติมที่แสดงในรายงานมีอธิบายไว้ที่นี่

ปัญหาการจัดทำดัชนีวิดีโอ

ปัญหาต่อไปนี้อาจทำให้ระบบจัดทำดัชนีวิดีโอไม่ได้ เหตุผลที่แสดงจะใช้กับวิดีโอที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากพบวิดีโอหลายรายการในหน้า

ปัญหา คำอธิบาย
Google ระบุวิดีโอที่โดดเด่นในหน้าเว็บไม่ได้

Google ไม่พบวิดีโอที่ถือว่าโดดเด่นเพียงพอที่จะจัดว่าเป็นวิดีโอสำหรับหน้านี้

เราแนะนำให้แก้ปัญหาอื่นๆ ก่อนแก้ปัญหานี้ ในบางกรณี ปัญหานี้อาจเกิดจากการแสดงผลใน Googlebot คุณจึงอาจทำการแก้ไขไม่ได้ แต่ให้ตรวจสอบว่าวิดีโอมีความโดดเด่นมากพอในหน้าเว็บ

ลองใช้การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงของรายงานการตรวจสอบ URL ในหน้าเว็บและตรวจสอบภาพหน้าจอเพื่อดูหน้าเว็บในแบบที่ Google เห็น (ตรวจสอบ URL ของหน้า แล้วคลิกทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่ > ดูหน้าที่ทดสอบ > ภาพหน้าจอ) หากวิดีโอไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าจอ คุณจะต้องลองใช้วิธีทดสอบอื่น

ระบุตำแหน่งและขนาดวิดีโอไม่ได้ โปรแกรมเล่นวิดีโอไม่อยู่ในหน้าเว็บเมื่อโหลดแล้ว กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อหน้ามีรูปภาพที่โปรแกรมเล่นจะปรากฏ (มักเป็นภาพหน้าจอหรือรูปภาพของโปรแกรมเล่น) ซึ่งต้องคลิกเพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ วิธีแก้ปัญหาคือโหลดโปรแกรมเล่นวิดีโอตามขนาดและตําแหน่งจริงเมื่อหน้าเว็บโหลด โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องโต้ตอบ
วิดีโอมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป พื้นที่เล่นวิดีโออาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปสำหรับหน้าเว็บ อ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขนาดวิดีโอและปรับขนาดโปรแกรมเล่นวิดีโอให้เหมาะกับหน้า
mRSS ล้มเหลว ลองใช้ schema.org แทน คุณกําลังใช้ MRSS (RSS สื่อ) เพื่ออธิบายวิดีโอและ Google พบปัญหาในการประมวลผลคําอธิบายดังกล่าว ลองใช้มาร์กอัป schema.org เพื่ออธิบายวิดีโอแทน
URL ของวิดีโอไม่ถูกต้อง รูปแบบ URL ของวิดีโอไม่ถูกต้อง เช่น ระบบใช้อักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเว้นวรรคหรือโปรโตคอลที่ไม่ถูกต้อง (เช่น "htttttp" แทนที่จะเป็น "http")
รูปแบบวิดีโอที่ไม่รองรับ

วิดีโออยู่ในการเข้ารหัสที่ไม่รองรับ โดยดูจากนามสกุลไฟล์ของ URL ของไฟล์วิดีโอ อย่าลืมใช้รูปแบบที่รองรับและระบุ URL ที่บ่งชี้รูปแบบวิดีโอได้อย่างถูกต้อง โดยนามสกุลไฟล์คืออักขระ 3 หรือ 4 ตัวหลังจุดในชื่อไฟล์

ตัวอย่างที่ดี ได้แก่

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

ตัวอย่างที่ไม่ดี ได้แก่ https://example.com/videos/video1.ogg

 

ไม่รู้จักรูปแบบวิดีโอ

นามสกุลไฟล์ของวิดีโอไม่ตรงกับรูปแบบวิดีโอที่ Google รองรับหรือไม่มีนามสกุลของรูปแบบวิดีโอ Google จะตัดสินรูปแบบไฟล์จาก URL ของวิดีโอ ตรวจสอบว่าวิดีโออยู่ในรูปแบบที่รองรับ และมีนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม

 • ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ https://example.com/video1.mp4
 • ตัวอย่างที่ไม่ดี ได้แก่
  • https://example.com/videos/myvideo
  • https://example.com/videos/myvideo.324fvsf4rf
ไม่ได้ระบุ URL ของภาพขนาดย่อ

ไม่มีการระบุภาพขนาดย่อสําหรับวิดีโอนี้ และ Google สร้างภาพขนาดย่อให้คุณไม่ได้ ให้ลิงก์ไปยังภาพขนาดย่อของวิดีโอโดยใช้ Structured Data, Sitemap หรือไฟล์ mRSS

หากระบุ URL ภาพขนาดย่อโดยใช้ Structured Data และเกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้กำหนด URL อื่นสำหรับภาพขนาดย่อของวิดีโอเดียวกันในแท็ก HTML คุณควรระบุชื่อ, URL ภาพขนาดย่อ และ URL วิดีโอเดียวกันในทุกแหล่งที่มา (Sitemap, แท็ก HTML, เมตาแท็ก และ Structured Data) ซึ่งอธิบายวิดีโอเดียวกันในหน้าเดียวกัน

รูปแบบภาพขนาดย่อที่ไม่รองรับ ภาพขนาดย่อที่ระบุอยู่ในรูปแบบที่ไม่รองรับโดยอิงตามนามสกุลไฟล์ของภาพขนาดย่อ อย่าลืมใช้เฉพาะรูปแบบรูปภาพที่รองรับสําหรับภาพขนาดย่อ และระบุนามสกุลรูปแบบที่เหมาะสม
ขนาดภาพขนาดย่อไม่ถูกต้อง ภาพขนาดย่อที่ระบุเป็นขนาดที่ไม่ถูกต้อง และ Google สร้างภาพขนาดย่อให้คุณไม่ได้ ใช้ภาพขนาดย่อในขนาดที่รองรับ
ภาพขนาดย่อถูกบล็อกโดย robots.txt กฎ robots.txt บล็อกภาพขนาดย่อที่คุณให้ไว้กับ Google หากรูปภาพโฮสต์อยู่ในเว็บไซต์อื่น โปรดติดต่อเว็บไซต์เพื่อหาวิธีเลิกบล็อกรูปภาพ หรือให้ใส่ลิงก์ไปยังภาพขนาดย่อที่ Google เข้าถึงได้โดยไม่ต้องผ่านการเข้าสู่ระบบและไม่ถูกบล็อกด้วยกฎ robots.txt
ภาพขนาดย่อมีความโปร่งใส ภาพขนาดย่อที่มีระดับความโปร่งใสเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยอย่างน้อย 80% ของรูปภาพต้องมีระดับอัลฟ่าที่สูงกว่า 250 ภาพขนาดย่อแบบโปร่งใสไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทําดัชนีวิดีโอ
เข้าถึงภาพขนาดย่อไม่ได้ Google เข้าถึงภาพขนาดย่อที่ให้ไว้ใน URL ที่ระบุไว้ไม่ได้ (ปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับ robots.txt) รูปภาพอาจมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือไม่มีอยู่ที่ URL ที่ระบุอีกต่อไปแล้ว
ไม่ได้ประมวลผลวิดีโอ Google ตรวจพบว่าหน้าดังกล่าวมีวิดีโออย่างน้อย 1 รายการ แต่ตัดสินใจที่จะไม่จัดทำดัชนีวิดีโอ
ยังไม่ได้ประมวลผลวิดีโอ กำลังประมวลผลวิดีโอ โปรดกลับมาตรวจสอบในอีก 2-3 วันเพื่อดูว่าการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
ไม่พบวิดีโอในบริการโฮสต์ วิดีโอที่ระบุหายไปจากบริการโฮสติ้งหรืออยู่ในบริการโฮสติ้งส่วนตัวที่ Crawler ของ Google เข้าถึงไม่ได้ ไปที่บริการโดยใช้รหัสวิดีโอเพื่อยืนยัน จากนั้นอัปเดตหน้าเว็บด้วยรหัสหรือ URL ที่ถูกต้องสำหรับบริการโฮสติ้งวิดีโอ
ไม่มีภาพขนาดย่อหรือภาพขนาดย่อไม่ถูกต้อง ไม่ได้ให้ภาพขนาดย่อไว้ ภาพขนาดย่อไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ถูกต้อง ระบบแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ตรวจสอบว่าได้ระบุ URL ภาพขนาดย่อที่ถูกต้องในรูปแบบที่รองรับและมีนามสกุลไฟล์ถูกต้อง รวมถึงภาพขนาดย่อพร้อมใช้งานบน Google
ภาพขนาดย่อไม่ถูกต้อง ภาพขนาดย่อไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อผิดพลาดอื่นๆ เกี่ยวกับภาพขนาดย่อที่แสดงอยู่ในส่วนนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้ระบุภาพขนาดย่อที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของภาพขนาดย่อ และพร้อมใช้งานสำหรับ Google
การเพิ่มประสิทธิภาพ (ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, AMP และอื่นๆ)

ส่วนนี้อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพของ Search ที่ Google ตรวจพบใน URL ของคุณเมื่อมีการจัดทำดัชนีครั้งล่าสุด หากจัดทำดัชนี URL นั้นไม่ได้ หรือไม่พบการเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ ส่วนนี้จะว่างเปล่า

ปัจจุบันเครื่องมือนี้ยังไม่ได้แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ทั้งหมด การเพิ่มประสิทธิภาพที่เครื่องมือนี้รองรับมีดังนี้

ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูว่าหน้าเว็บจะใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ง่ายหรือไม่ หน้าเว็บบางหน้าอาจไม่มีการทดสอบความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผลการตรวจสอบที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • หน้าเว็บไม่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายถึงหน้าเว็บทำงานได้ไม่ดีนักในอุปกรณ์เคลื่อนที่เนื่องจากปัญหาหลายประการดูคำอธิบายของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้
 • หน้าเว็บเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายถึงหน้าเว็บน่าจะทำงานได้ดีในอุปกรณ์เคลื่อนที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ไม่มีข้อมูล หมายถึงเราเรียกหน้าเว็บหรือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง โปรดรอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง

คลิกที่แถวผลการตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ URL นี้

AMP

หากหน้าเว็บมีเวอร์ชัน AMP ที่ลิงก์อยู่ คุณจะดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันดังกล่าวได้โดยการเลือกแถวในเครื่องมือ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยค้นหาและแก้ปัญหาการจัดทำดัชนีเฉพาะสำหรับ AMP และปัญหาอื่นๆ

รายละเอียดที่แสดงที่นี่ใช้กับเวอร์ชัน AMP ที่หน้าเว็บปัจจุบันอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้ใช้กับตัวหน้าเว็บปัจจุบันเอง

นอกเหนือจากข้อผิดพลาด AMP มาตรฐาน คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด AMP ของ Google โดยเฉพาะ

หากต้องการดูหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาใดโดยเฉพาะ ให้เลือกแถวคำอธิบายปัญหา แล้วเลือกเปิดรายงาน

หน้า URL ที่ตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบ URL ในฐานะ AMP อาจมีสถานะที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้

 • หน้า AMP ถูกต้อง/Web Story ถูกต้อง: AMP ถูกต้องและได้รับการจัดทำดัชนี
 • หน้า AMP ไม่ถูกต้อง/Web Story ไม่ถูกต้อง: AMP มีข้อผิดพลาดที่ทำให้จัดทำดัชนีไม่ได้
 • หน้า AMP ไม่ได้รับการจัดทำดัชนี/Web Story ไม่ได้รับการจัดทำดัชนี (เวอร์ชันที่มีการจัดทำดัชนี) หรือจัดทำดัชนีหน้า AMP ไม่ได้/จัดทำดัชนี้ Web Story ไม่ได้ (การตรวจสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง): หน้าถูกบล็อกไม่ให้มีการจัดทำดัชนี ซึ่งมักเกิดจากกฎ robots.txt หรือคำสั่ง noindex
 • หน้า AMP ถูกต้องแต่มีคำเตือน/Web Story ถูกต้องแต่มีคำเตือน: จัดทำดัชนี AMP ได้แต่มีปัญหาบางอย่างที่อาจทำให้ไม่ได้รับฟีเจอร์ทั้งหมด หรือมีการใช้แท็กหรือแอตทริบิวต์ที่เลิกใช้งานแล้วและอาจใช้ไม่ได้ในอนาคต
 • ไม่ใช่หน้า AMP: หน้าเว็บที่ตรวจสอบไม่ใช่หน้า AMP

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ประเภทต่างๆ

คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ประเภทต่างๆ (ข้อมูลที่มีโครงสร้าง) ที่พบในหน้าเว็บได้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงจำนวนของรายการที่ถูกต้องที่พบใน URL นั้น คำอธิบายของแต่ละรายการ และรายละเอียดของคำเตือนหรือข้อผิดพลาดที่พบ ประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ซึ่งระบบรองรับมีดังต่อไปนี้

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของฉันหายไป เครื่องมือนี้ยังไม่รองรับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์บางประเภท ประเภทที่ไม่รองรับนี้อาจปรากฏและใช้งานได้ในหน้าเว็บ และอาจปรากฏในผลการค้นหาด้วย แต่จะไม่ปรากฏในเครื่องมือ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบกลับ

การดึงข้อมูลเพิ่มเติมทำได้เฉพาะในการทดสอบที่มีสถานะ URL อยู่ใน Google หรือ URL อยู่ใน Google แต่มีปัญหา
หากต้องการดูข้อมูลการตอบกลับเพิ่มเติม เช่น RAW HTML ที่แสดงผล, ส่วนหัว HTTP, เอาต์พุตของคอนโซล JavaScript และทรัพยากรของหน้าที่โหลด ให้คลิกดูหน้าที่ Crawl
ภาพหน้าจอของหน้าที่แสดงผลมีเฉพาะในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง

การทดสอบ URL เวอร์ชันที่ใช้จริง

คุณทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ได้เพื่อดูว่าจะรับการจัดทำดัชนีจาก Google ได้หรือไม่ การทดสอบนี้จะทำกับหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่เพื่อดูข้อมูลซึ่งคล้ายกับข้อมูลของ URL ที่จัดทำดัชนีไว้ และมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บนั้นเทียบกับหน้าเวอร์ชันที่จัดทำดัชนีไว้ในปัจจุบัน

วิธีทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่เพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทำดัชนี

 1. ตรวจสอบ URL ที่จัดทำดัชนีไว้ หมายเหตุ: หากหน้านั้นยังไม่ได้จัดทำดัชนีหรือจัดทำดัชนีไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร แต่จะต้องเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 2. คลิกทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่ในหน้าผลลัพธ์ของดัชนี
 3. อ่านการทำความเข้าใจผลการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่
 4. คุณสลับระหว่างผลการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงกับผลการทดสอบหน้าที่จัดทำดัชนีไว้ได้โดยเลือกดัชนีของ Google หรือการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงในหน้าดังกล่าว
 5. หากต้องการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงอีกครั้ง ให้เลือกปุ่ม โหลดซ้ำ (โหลดซ้ำ) ในหน้า
 6. หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน้านี้ รวมถึงภาพหน้าจอและส่วนหัวการตอบกลับของ HTTP ให้เลือกดูหน้าที่รวบรวมข้อมูล

มีการจำกัดการตรวจสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงต่อ 1 พร็อพเพอร์ตี้ในแต่ละวัน

ทำความเข้าใจผลการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง

ข้อมูลสำคัญ

 • นี่คือการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลและตรวจสอบ URL แบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่แสดงในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงอาจแตกต่างจาก URL ที่จัดทำดัชนีไว้ด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้ตรวจสอบว่ามี URL นั้นใน Sitemap หรือหน้าอ้างอิงใดๆ หรือไม่
 • การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้ทดสอบหาปัญหาการจัดทําดัชนีที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด
 • การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้ตรวจสอบว่าหน้านี้เป็นหน้าซ้ำหรือไม่ หน้าที่ซ้ำจะไม่ได้รับการจัดทําดัชนี
 • การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้ตรวจสอบว่าหน้าเว็บเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ การนำเนื้อหาออก หรือ URL ที่ถูกบล็อกชั่วคราว
 • สถานะจัดทำดัชนีได้ใน URL ที่เผยแพร่อยู่อาจแตกต่างจากสถานะความพร้อมใช้งานของหน้าใน URL ที่จัดทำดัชนีไว้โดยมีเหตุผลดังนี้
  • คุณได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบางอย่างใน URL ที่เผยแพร่อยู่ เช่น ลบ (หรือเพิ่ม) แท็ก noindex หรือการบล็อกด้วย robots.txt และยังไม่มีการจัดทำดัชนีการเปลี่ยนแปลงนั้น ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการทดสอบหน้าที่จัดทำดัชนีไว้และการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง หรือตรวจสอบประวัติเวอร์ชันของหน้าในเว็บไซต์เพื่อดูความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันที่จัดทำดัชนีกับเวอร์ชันที่เผยแพร่อยู่
  • สถานะดัชนีบางสถานะในเวอร์ชันที่จัดทำดัชนีจะใช้ไม่ได้กับการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง เวอร์ชันที่จัดทำดัชนีจะมีบางสถานะที่ไม่ได้ทดสอบหรือดูแล้วไม่เข้าใจในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง และจะมีการรายงานที่แตกต่างออกไปในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง ดูรายละเอียดในส่วน "จัดทำดัชนีได้" เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่ใช้ไม่ได้

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหมายความว่าหน้าจะได้รับการจัดทำดัชนีใช่ไหม

ไม่ใช่ การทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่จะเป็นการยืนยันว่า Googlebot เข้าถึงหน้าเว็บเพื่อจัดทําดัชนีได้หรือไม่ ไม่มีการทดสอบที่สมบูรณ์ที่สามารถรับประกันได้ว่าหน้าเว็บจะรวมอยู่ในดัชนีของ Google หรือไม่ ไม่ว่าคุณจะได้รับผลการตรวจสอบที่ถูกต้องหรือคำเตือนในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง หน้านั้นก็ยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ จึงจะได้รับการจัดทำดัชนี ตัวอย่างเช่น

 • หน้าเว็บต้องไม่มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือมีปัญหาทางกฎหมาย
 • หน้าเว็บต้องไม่ซ้ำกับหน้าอื่นที่จัดทำดัชนีไว้ คือต้องเป็นหน้าที่ไม่เหมือนหน้าใด หรือเลือกให้เป็นเวอร์ชัน Canonical ของชุดหน้าที่คล้ายกัน
 • คุณภาพของหน้าต้องสูงพอที่จะรับประกันการจัดทำดัชนี

ผลการตรวจสอบจะมีส่วนที่ขยายได้ดังต่อไปนี้

สถานะ URL (การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง)
ส่วนบนของรายงานจะให้การประเมินโดยทั่วไปว่า URL ที่เผยแพร่อยู่สามารถจัดทำดัชนีได้หรือไม่ ผลการทดสอบที่ดีไม่ได้รับประกันว่า URL จะปรากฏในผลการค้นหาของ Search แต่หมายความว่า URL ดังกล่าวจะได้รับการรวบรวมข้อมูลและแยกวิเคราะห์ได้ เครื่องมือตรวจสอบ URL ไม่ได้คํานึงถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ การนำเนื้อหาออก ปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย หรือ URL ที่ถูกบล็อกชั่วคราว
สําคัญ: การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ครอบคลุมเงื่อนไขการจัดทําดัชนีทั้งหมดที่อาจมีได้ ปัญหาที่มีสถานะเป็น "ไม่" ในตารางนี้จะไม่ได้รับการตรวจสอบในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง และอาจเกิดขึ้นเมื่อหน้าเว็บได้รับการจัดทําดัชนี ไม่ว่าสถานะ URL ที่เผยแพร่จะเป็นอย่างไร

ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

URL พร้อมใช้งานสำหรับ Google

 • ความหมาย: URL ไม่ถูกบล็อกและไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ที่จะทำให้ไม่มีการจัดทำดัชนีโดยสมบูรณ์ หาก Google จัดทำดัชนี URL นั้นไว้แล้ว URL นั้นก็จะปรากฏในผลการค้นหาของ Google ได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยและไม่มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ การนำเนื้อหาออก หรือการบล็อก URL ชั่วคราว ดูปัญหาที่ไม่ได้ตรวจสอบ
 • สิ่งที่ต้องทำต่อ: หากหน้าเว็บนั้นต่างจากเวอร์ชันที่จัดทำดัชนี คุณก็ขอให้จัดทำดัชนีได้โดยเลือกปุ่มในหน้าเว็บ หรือจะส่งแผนผังเว็บไซต์ หรือรอให้มีการรวบรวมข้อมูลตามปกติก็ได้

URL พร้อมใช้งานสำหรับ Google แต่มีปัญหา

 • ความหมาย: URL รับการจัดทำดัชนีจาก Google ได้ แต่มีปัญหาบางอย่างที่อาจทำให้ไม่ปรากฏพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณพยายามใช้กับหน้านั้น ปัญหาดังกล่าวอาจเกี่ยวกับหน้า AMP ที่เชื่อมโยงอยู่ หรือ Structured Data ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องสำหรับผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย (เช่น สูตรอาหาร หรือประกาศรับสมัครงาน) ในหน้าเว็บ ดูปัญหาที่ไม่ได้ตรวจสอบ
 • สิ่งที่ต้องทำต่อ: อ่านข้อมูลของคำเตือนหรือข้อผิดพลาดในเครื่องมือและพยายามแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้

URL ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Google

 • ความหมาย: URL นี้ปรากฏในผลการค้นหาของ Google ไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาร้ายแรง
 • สิ่งที่ต้องทำต่อ: อ่านรายละเอียดในส่วนความพร้อมใช้งานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผล

URL เป็นเวอร์ชันทางเลือก

 • ความหมาย: URL ไม่ถือว่าเป็นเวอร์ชัน Canonical ของหน้านี้ ระบบจึงไม่ได้จัดทำดัชนีแต่นี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
 • สิ่งที่ต้องทำต่อ: ไม่น่าจะต้องดำเนินการอะไร Google มี Canonical URL ของหน้านี้ที่ควรได้รับการจัดทำดัชนี ข้อมูลดัชนีปัจจุบันจะแสดง Canonical URL ในการครอบคลุม > Canonical ที่ Google เลือก
ความพร้อมใช้งาน (การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง)

ส่วนนี้ของรายงานจะอธิบายว่า Google จะจัดทำดัชนีหน้าเว็บได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบที่ดีไม่ได้รับประกันว่าหน้าเว็บจะปรากฏในผลการค้นหาของ Search

หน้าเว็บและข้อมูลที่มีโครงสร้างของหน้าต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ Google การตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่ไม่ได้คํานึงถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ปัญหาด้านความปลอดภัย การนําเนื้อหาออก หรือ URL ที่ถูกบล็อกชั่วคราว

สถานะความพร้อมใช้งาน
สถานะความพร้อมใช้งานของ URL ที่เผยแพร่อยู่ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
เวลา
เวลาของการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง
รวบรวมข้อมูลในฐานะ
ประเภท User Agent ที่ใช้สําหรับการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง
อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลไหม
ใช้กฎของ robots.txt ระบุว่าเว็บไซต์ของคุณจะอนุญาตให้ Google รวบรวมข้อมูล (เข้าชม) หน้าเว็บหรือจะบล็อก หากไม่ต้องการบล็อก Google คุณควรนําการบล็อกของ robots.txt ออก โปรดทราบว่ากรณีนี้ไม่เหมือนกับการอนุญาตให้จัดทำดัชนี ซึ่งระบุด้วยค่า "อนุญาตให้จัดทำดัชนีไหม" อ่านวิธีแก้ไขหน้าเว็บที่ถูกบล็อก
การดึงข้อมูลหน้าเว็บ
หมายถึง Google จะดึงข้อมูลหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้จริงหรือไม่ หากไม่มีการอนุญาตให้รวบรวมข้อมูล ช่องนี้จะแสดงว่าไม่สำเร็จเสมอ แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้รวบรวมข้อมูล แต่การดึงข้อมูลหน้าเว็บก็อาจไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน ดูคำอธิบายเกี่ยวกับการดึงหน้าเว็บไม่สำเร็จ "อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลไหม" ระบุว่าคุณต้องการให้เข้าถึงหน้าเว็บได้หรือไม่ ส่วน "การดึงหน้าเว็บ" จะระบุว่า Google เข้าถึงหน้าเว็บนั้นได้จริงหรือไม่ หากมีการอนุญาต
อนุญาตให้จัดทำดัชนีไหม
หมายถึงหน้าเว็บไม่อนุญาตให้จัดทำดัชนีอย่างชัดแจ้งใช่หรือไม่ หากไม่อนุญาตให้จัดทำดัชนี จะมีการอธิบายเหตุผลและหน้าจะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ Google สำคัญ หากหน้าเว็บถูก robots.txt บล็อกไว้ (ดู "อนุญาตให้รวบรวมข้อมูล") "อนุญาตให้จัดทำดัชนี" จะมีค่าเป็น "ใช่" เสมอ เนื่องจาก Google ไม่เห็นคำสั่ง noindex จึงไม่ได้ดำเนินการตามนั้น ด้วยเหตุนี้ หน้าเว็บของคุณอาจปรากฏในผลการค้นหาของ Search
Canonical ที่ผู้ใช้ประกาศ
หากหน้าเว็บของคุณประกาศ Canonical URL อย่างชัดแจ้ง คุณจะเห็นหน้านั้นที่นี่ หากหน้าเว็บไม่ใช่หน้าที่ซ้ำกัน จะเห็นค่า "ไม่มี" ที่นี่ซึ่งไม่เป็นไร หากหน้าเว็บนั้นเป็นหนึ่งในชุดหน้าเว็บที่คล้ายกันหรือซ้ำกัน ขอแนะนำให้ประกาศ Canonical URL อย่างชัดแจ้ง คุณประกาศ Canonical URL ได้หลายวิธี เช่น แท็ก <link rel="canonical">, ส่วนหัว HTTP, แผนผังเว็บไซต์ หรือวิธีอื่นๆ โดยไม่รับประกันว่า Google จะเลือก URL นี้ แต่เราจะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย สําหรับหน้า AMP นั้น Canonical URL ควรเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ AMP (ยกเว้นกรณีที่เป็น AMP ที่กําหนดตัวเองเป็น Canonical)

 

ปัญหาความพร้อมใช้งานทั้งเว็บไซต์

หากสถานะความพร้อมใช้งานของหน้าบ่งบอกถึงปัญหาทั้งเว็บไซต์ แสดงว่าอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ (อธิบายไว้ในช่องการดึงข้อมูลหน้าเว็บ)

 • เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ตอบสนอง: ปัญหานี้มักเกิดขึ้นชั่วคราวและแก้ไขได้เองในไม่กี่นาที
 • ข้อผิดพลาด DNS: ไม่รู้จักโฮสต์: เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ได้แปลง URL ของคุณ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราวและแก้ไขได้เองในไม่กี่นาที
 • ข้อผิดพลาด DNS: ระบุ IP ส่วนตัวไว้: DNS แสดงผล IP ซึ่งอยู่ในช่วงที่ยกเว้นเป็นการส่วนตัว/พิเศษ เช่น IP ส่วนตัว RFC 1918 (ตัวอย่างเช่น 10.0.0.1)
 • ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อ หรือเชื่อมต่อไม่สำเร็จ อ่านเพิ่มเติม
 • การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง: เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับโปรโตคอลที่ขอ คำตอบหรือส่วนหัวถูกตัด หรือแยกวิเคราะห์คำตอบไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คำตอบบีบอัดมาไม่ถูกต้อง) อ่านเพิ่มเติม
 • ใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง: ใบรับรอง SSL ของเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง Google จะไม่ทดสอบ HTTPS URL ในเว็บไซต์หากใบรับรองไม่ถูกต้อง
 • เข้าถึง robots.txt ไม่ได้: Google จะไม่ทำการ Crawl เว็บไซต์หากมีไฟล์ robots.txt อยู่แต่เข้าถึงไม่ได้ คุณตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ robots.txt ได้ในรายงานสถิติการ Crawl
 • โหลดของโฮสต์มากเกินไป: ดูเหมือนว่าเว็บไซต์ของคุณจะถึงขีดสูงสุดสำหรับการ Crawl ของ Google หรือสำหรับคำขอตรวจสอบ Google ทำการทดสอบไม่ได้จนกว่าโหลดการเข้าชมจะลดลง
มีการทดสอบปัญหาการครอบคลุมของดัชนีปัญหาใดในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง
การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่สามารถตรวจจับเงื่อนไขทั้งหมดของหน้าเว็บได้ หรือไม่อาจคาดการณ์ความสำเร็จของการจัดทําดัชนีได้อย่างมั่นใจ 100% เนื่องจากปัญหาบางประเภททดสอบไม่ได้หรือไม่สามารถทดสอบได้ในแบบเรียลไทม์ เช่น การเลือก Canonical หรือทดสอบว่ามีการส่ง URL ใน Sitemap หรือไม่ หากมีเงื่อนไขหนึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบ ผลการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงอาจเป็น URL พร้อมใช้งานสำหรับ Google ซึ่งในความเป็นจริงการจัดทำดัชนีจะไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ทดสอบเงื่อนไขในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง
ต่อไปนี้คือรายการปัญหาการจัดทําดัชนีจากรายงานการครอบคลุมของดัชนี และดูปัญหาดังกล่าวสามารถทดสอบในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงได้หรือไม่
สถานะดัชนี มีการทดสอบในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไหม หมายเหตุ
ถูกยกเว้นโดยแท็ก "noindex" ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในช่องอนุญาตให้จัดทําดัชนีไหม
ถูกบล็อกโดยเครื่องมือนำหน้าออก ไม่ ตรวจสอบได้ในหน้าการนําออกชั่วคราว
ถูกบล็อกเนื่องจากคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต (401) ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในสถานะการครอบคลุมและในช่องการดึงข้อมูลหน้า
รวบรวมข้อมูลแล้ว - ยังไม่ได้จัดทำดัชนี ไม่  
พบแล้ว - ยังไม่ได้จัดทำดัชนี ไม่  
หน้าเว็บสำรองที่มีแท็ก Canonical ที่ถูกต้อง ไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก Canonical ของ Google จะพิจารณาเฉพาะตอนจัดทําดัชนีเท่านั้น
ซ้ำ แต่ไม่มีที่ผู้ใช้เลือกเป็น Canonical ไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก Canonical ของ Google จะพิจารณาเฉพาะตอนจัดทําดัชนีเท่านั้น
ซ้ำ Google เลือก Canonical ที่ต่างจากผู้ใช้ ไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก Canonical ของ Google จะพิจารณาเฉพาะตอนจัดทําดัชนีเท่านั้น
ไม่พบ (404) ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในสถานะการครอบคลุมและในช่องการดึงข้อมูลหน้า
หน้าที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในช่องการดึงข้อมูลหน้า
Soft 404 ไม่ คลิกดูหน้าที่ทดสอบเพื่อดูวิธีที่ Google แสดงผลหน้าเว็บสําหรับการจัดทําดัชนี หน้าเว็บที่มีเนื้อหาน้อยมากอาจถูกจัดประเภทเป็น Soft 404 ได้ในระหว่างการจัดทําดัชนี ดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีแก้ไข
ซ้ำ URL ที่ส่งไม่ถูกเลือกเป็น Canonical ไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก Canonical ของ Google จะพิจารณาเฉพาะตอนจัดทําดัชนีเท่านั้น นอกจากนี้ การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้ดูว่าการส่ง URL ทำโดยใช้แผนผังเว็บไซต์หรือไม่
ถูกบล็อกเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง (403) ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในช่องการดึงข้อมูลหน้า
ถูกบล็อกเนื่องจากมีปัญหาข้อผิดพลาด 4xx อื่น ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในสถานะการครอบคลุมและในช่องการดึงข้อมูลหน้า
หน้าเว็บได้รับการจัดทำดัชนีโดยไม่มีเนื้อหา ไม่  
จัดทำดัชนีแล้วแม้จะถูกบล็อกโดย robots.txt ใช่ ผลลัพธ์แสดงในสถานะการครอบคลุมและช่องอื่นๆ อีกหลายช่องในส่วนนี้
ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนเส้นทาง ใช่ ผลลัพธ์จะแสดงในช่องการดึงข้อมูลหน้า
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ (5xx) ใช่ แต่... หน้าเว็บของคุณอาจไม่มีข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง แต่เกิดข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการจัดทําดัชนีจริง ความสําเร็จในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้เป็นการรับประกันความสําเร็จในภายหลัง

การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่เป็นการยืนยันว่ามีการส่ง URL ในแผนผังไซต์หรือไม่ ดังนั้นระบบจะประเมินปัญหาการจัดทําดัชนีโดยไม่ได้คํานึงว่ามีการส่ง URL หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบกลับ (การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง)

การดึงข้อมูลเพิ่มเติมทำได้เฉพาะในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงที่มีสถานะ URL พร้อมใช้งานสําหรับ Google
หากต้องการดูข้อมูลการตอบกลับเพิ่มเติม เช่น ภาพหน้าจอของหน้าที่แสดงผล, RAW HTML ที่แสดงผล, ส่วนหัว HTTP, เอาต์พุตของคอนโซล JavaScript และทรัพยากรของหน้าที่โหลด ให้คลิกดูหน้าที่ทดสอบ

ดูหน้าที่แสดงผล

คุณจะดูภาพหน้าจอของหน้าที่แสดงผลตามที่ Googlebot มองเห็นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันว่ามีองค์ประกอบทั้งหมดของหน้าเว็บอยู่และปรากฏตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้ความแตกต่างอาจเกิดจากทรัพยากรที่ Googlebot เข้าถึงไม่ได้

ภาพหน้าจอจะมีเฉพาะสำหรับการทดสอบ URL ที่เผยแพร่จริงซึ่งมีผลการทดสอบที่สําเร็จเท่านั้น จะไม่มีภาพหน้าจอสําหรับ URL ที่จัดทําดัชนีไว้แล้ว หรือสําหรับการดึงข้อมูลที่ไม่สําเร็จของการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง หน้าดังกล่าวต้องเข้าถึงได้เพื่อสร้างภาพหน้าจอ หากหน้าเว็บอยู่หลังไฟร์วอลล์ คุณแสดงหน้าเว็บไปยังเครื่องมือตรวจสอบ URL ได้โดยใช้ Tunnel

วิธีดูหน้าที่แสดงผล

 1. ตรวจสอบหน้าแรกของเว็บไซต์
 2. คลิกทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่ในหน้าผลลัพธ์ของดัชนี
 3. คลิกดูหน้าที่ทดสอบในการ์ดผลการตรวจสอบหน้าเว็บเพื่อเปิดแผงข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีตัวเลือกนี้ น่าจะเป็นเพราะระบบเข้าถึงหน้าดังกล่าวเพื่อทำการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงไม่ได้
 4. คลิกแท็บภาพหน้าจอ

ขอการจัดทำดัชนี (อีกครั้ง)

คุณขอให้ Google จัดทำดัชนี URL ที่ตรวจสอบแล้วได้ การจัดทำดัชนีอาจใช้เวลาถึง 1 หรือ 2 สัปดาห์ คุณตรวจสอบความคืบหน้าได้โดยใช้เครื่องมือนี้

ข้อควรระวังบางอย่างเมื่อขอให้จัดทำดัชนี
 • โดยทั่วไปการจัดทำดัชนีจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นมากในบางกรณี
 • การส่งคำขอไม่ได้รับประกันว่าหน้าเว็บจะปรากฏในดัชนีของ Google
 • มีการจำกัดคำขอการจัดทำดัชนีที่คุณส่งได้ในแต่ละวัน หากต้องการให้จัดทำดัชนีหน้าเว็บหลายหน้า ให้ลองส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google

วิธีขอการจัดทำดัชนีสำหรับ URL

 1. ตรวจสอบ URL ของหน้าเว็บ
 2. คลิกขอการจัดทําดัชนีในหน้าผลการตรวจสอบของ URL หากหน้าเว็บผ่านการตรวจสอบด่วนเพื่อหาข้อผิดพลาดในการจัดทำดัชนี ณ ขณะนั้น ระบบจะส่งหน้านั้นไปต่อคิวการจัดทำดัชนี คุณจะขอให้จัดทำดัชนีไม่ได้หากระบบพิจารณาว่าหน้าดังกล่าวจัดทำดัชนีไม่ได้ในการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง

หากต้องการขอให้จัดทำดัชนีหน้าเว็บใหม่หรือหน้าที่อัปเดตหลายหน้า เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ โดยทำเครื่องหมายหน้าที่อัปเดตไว้ด้วย <lastmod>

แก้ปัญหาหน้าเว็บที่หายไป

หากคิดว่าหน้าเว็บของคุณไม่ได้รับการจัดทําดัชนี ต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 1. ตรวจสอบสถานะการจัดทำดัชนีของหน้าเว็บ ตรวจสอบ URL โดยป้อน URL ในกล่องข้อความ URL การตรวจสอบ หรือคลิกปุ่มตรวจสอบ ที่แสดงถัดจาก URL ในรายงานอื่นๆ ของ Search Console (คุณอาจต้องวางเมาส์เหนือ URL เพื่อดูปุ่มนี้)
 2. ผลการทดสอบเริ่มต้นจะแสดงข้อมูลของ Google เกี่ยวกับ URL ในดัชนีของ Google ผลลัพธ์จากดัชนีของ Google เหล่านี้จะใช้ในการสร้างผลการค้นหา หมายเหตุ: หน้าเว็บเริ่มต้นนี้ไม่ใช่การทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงของ URL เราจะกล่าวถึงการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงในภายหลัง
  • หากสถานะ URL ขึ้นต้นด้วย "URL อยู่ใน Google" หน้าเว็บควรมีอยู่ใน Google Search ซึ่งตรวจสอบได้โดยค้นหา URL ใน Google หากหน้าเว็บไม่ปรากฏในผลการค้นหา ให้ทําดังนี้
  • หาก URL มีสถานะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Google ให้ขยายส่วนความพร้อมใช้งาน
   1. ส่วนหัวของส่วนความพร้อมใช้งานควรมีป้ายกำกับที่อธิบายสรุปสั้นๆ ว่าเหตุใดจึงจัดทําดัชนี URL ไม่ได้ ดูรายการค่าและวิธีการที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ หากป้ายกํากับระบุว่า Google ไม่รู้จัก URL หมายความว่า Google ไม่เคยเห็น URL นั้นมาก่อน คุณจึงควรขอให้จัดทําดัชนีหน้านั้น การจัดทําดัชนีจะใช้เวลา 2-3 วัน
   2. หากในส่วนอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลไหม ระบุว่า "ไม่" หมายความว่า Google ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บได้เนื่องจากมีกฎของ robots.txt ป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บ อ่านวิธีการทดสอบและแก้ไขปัญหานี้
   3. หากในส่วนอนุญาตให้จัดทําดัชนีไหมระบุว่า "ไม่" นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณส่งแท็กหรือส่วนหัว "noindex" กลับมาซึ่งป้องกันไม่ให้ Google จัดทําดัชนีหน้าเว็บ ทําให้เว็บไซต์ปรากฏใน ผลการค้นหาของ Google Search คุณจะต้องนําแท็กหรือส่วนหัวนี้ออกจากหน้าเว็บก่อนที่ Google จะจัดทําดัชนีได้
 3. หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บตั้งแต่เวลาการรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ คุณสามารถทดสอบหน้าเว็บเวอร์ชันปัจจุบันได้โดยคลิกทดสอบ URL ที่เผยแพร่ หากสถานะที่แสดงที่ด้านบนของหน้าเว็บถูกต้อง แสดงว่าหน้าเว็บอาจได้รับการจัดทําดัชนีแล้ว (โปรดทราบว่าการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงอาจไม่สามารถตรวจจับปัญหาการจัดทําดัชนีทั้งหมดที่มีได้)
ปัญหาที่ทราบ
 • ในบางกรณี เราไม่รายงานแผนผังเว็บไซต์สำหรับหน้าเว็บที่ส่งในแผนผังเว็บไซต์ เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่
 • ในการทดสอบที่มีการจัดทําดัชนี หากหน้าเว็บที่ทดสอบมีหน้า AMP ที่ลิงก์ที่ถูกต้อง ระบบจะทดสอบ AMP นี้เพื่อดูความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แทน URL ที่ส่งโดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เทียบกับหน้า AMP ตรวจสอบแหล่งที่มาที่แสดงผลสำหรับแท็ก <link rel="amphtml" href=... > เพื่อดูว่ามีหน้า AMP ที่ลิงก์หรือไม่ หาก AMP ถูกต้อง ระบบจะทําการทดสอบเทียบกับหน้า AMP แต่ภาพหน้าจอ, HTML และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะแสดงจาก URL ที่ส่งในตอนแรก ไม่ใช่หน้า AMP

  หากหน้า AMP ที่ลิงก์เป็นหน้า AMP ที่ไม่ถูกต้อง Google จะไม่ทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือ หากหน้า AMP ที่ลิงก์มีการสลับระหว่างหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง คุณอาจเห็นสถานะความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของหน้าที่ลิงก์เปลี่ยนไประหว่างที่ Google สลับระหว่างการทดสอบหน้า AMP (เมื่อหน้า AMP ถูกต้อง) และหน้าที่ลิงก์ไว้ที่ไม่ใช่ AMP (เมื่อหน้า AMP ไม่ถูกต้อง)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
83844