Strona Ustawienia usługi

Strona Ustawienia usługi pozwala na przeglądanie ustawień bieżącej usługi. Kliknij ustawienie na stronie, by je wyświetlić lub nim zarządzać.

Ustawienie Opis
Weryfikacja własności Zarządzanie weryfikacją danej usługi.
Użytkownicy i uprawnienia Przeglądanie listy użytkowników bieżącej usługi i zarządzanie nimi. Uprawnienia zarządzania mają tylko właściciele usługi.
Usunięcie usługi

Usunięcie usługi z listy. W większości przypadków istnieje możliwość ponownego dodania usługi.

 

Otwórz stronę Ustawienia witryny

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?