De pagina Property-instellingen

Op de pagina Property-instellingen kun je de instellingen voor de huidige property bekijken. Klik op een item op de pagina om die instelling te bekijken of te beheren.

Instelling Beschrijving
Eigendomsverificatie Beheer je verificatie van deze property.
Gebruikers en rechten Bekijk en beheer de lijst met gebruikers voor de huidige property. (Beheerrechten zijn alleen van toepassing op eigenaren van property's.)
Een property verwijderen

Verwijder een property uit je lijst, met de mogelijkheid om deze later weer toe te voegen (in de meeste gevallen). Klik op de pagina Property-instellingen op Verwijderen om een property te verwijderen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

  • Als je een property uit je lijst met property's verwijdert, ontvang je geen e-mails meer.
  • Je kunt weer toegang tot de property krijgen door deze opnieuw toe te voegen zonder verificatie (zolang er nog ten minste één geverifieerde eigenaar aan de property is gekoppeld).
  • Als je de laatste geverifieerde eigenaar van een property bent, hebben alle gebruikers of gemachtigde eigenaren van de property geen toegang meer tot de property in Search Console.

 

De pagina Site-instellingen openen

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?