Partnerprogram

I våra riktlinjer för webbansvariga råder vi dig att skapa webbplatser med eget innehåll som är av intresse för användarna. Det gäller särskilt webbplatser som deltar i partnerprogram. Normalt innehåller partnerwebbplatser produktbeskrivningar som visas på alla webbplatser i partnernätverket. Därför kan webbplatser som huvudsakligen innehåller material från partnernätverk få en sämre placering i Googles sökresultat, eftersom de inte innehåller tillräckligt med material som tillför ett mervärde och skiljer dem från andra webbplatser. Med mervärde avses att innehåll eller funktioner som tillför något har lagts till. Det kan till exempel vara mer information om priser, produktkategorier eller var det går att köpa produkterna.

Google anser att rena (eller ”tunna”) partnerwebbplatser inte tillför något mervärde för användarna på webben, i synnerhet (men inte enbart) om de medverkar i ett program där innehåll distribueras via ett helt nätverk av partnerwebbplatser. Sådana webbplatser ger normalt intryck av att vara skurna efter mall: samma eller nästan samma innehåll som upprepas på webbplatsen eller på flera domäner eller språkversioner. Eftersom flera sådana webbplatser med samma innehåll kan visas på en sida med sökresultat gör de användarna frustrerade.

Exempel på tunna partnerwebbplatser:

  • Sidor med länkar till partnerns produkter där produktbeskrivningarna och recensionerna hämtats direkt från den ursprungliga säljaren utan att sidan tillför något eget innehåll eller mervärde.
  • Sidor om partnerprodukter där webbplatsen till största delen används för sådana ändamål och där det egna innehållet eller tillagda mervärdet för användarna är begränsat.

Alla partnersidor är inte tunna. Bra partnersidor tillför ett mervärde, till exempel genom att tillhandahålla egna produktrecensioner, betyg, sätt att navigera bland produkter eller kategorier eller produktjämförelser. Om du deltar i ett partnerprogram finns det flera saker du kan göra för att få din webbplats att utmärka sig och bli mer unik:

  • Om det inte finns några nya funktioner ska partnerprogrammets material bara utgöra en liten del av innehållet på webbplatsen.
  • Fråga dig varför besökaren skulle välja din webbplats i första hand i stället för att besöka den ursprungliga säljaren direkt. Se till att webbplatsen har ett mervärde utöver att bara spegla innehåll från den ursprungliga säljaren.
  • När du väljer ett partnerprogram ska du välja en produktkategori som lämpar sig för din målgrupp. Ju bättre inriktat partnerprogrammet är på webbplatsens innehåll, desto mer värdefullt är det. Det blir också troligare att du hamnar högt upp i Googles sökresultat och kan tjäna pengar på programmet. En välskött webbplats som behandlar fotvandring i Alperna, till exempel, borde hellre ingå partnerskap med ett företag som säljer böcker om fotvandring än ett som säljer kontorsmaterial.
  • Använd din webbplats till att bygga upp en användargrupp. På så sätt får du lojala läsare och du kan även skapa en informationskälla om det ämne du skriver om. Diskussionsforum, användaromdömen och bloggar innehåller till exempel unikt material som är värdefullt för användarna.
  • Se till att materialet är aktuellt och relevant. Ny information inom ramen för ämnet ökar sannolikheten för att materialet genomsöks av Googlebot och lockar till sig användarnas klick.

Rena partnerwebbplatser med innehåll som visas på många andra ställen på webben hamnar förmodligen långt ned i Googles sökresultat och kan ges en negativ bedömning av sökmotorerna. Unikt och relevant material är värdefullt för besökarna. Det skiljer ut din webbplats från andra partnerwebbplatser och får den troligen att hamna högre upp i Googles sökresultat.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?