Uw sitemap beheren

Het rapport Sitemaps

Gebruik het rapport Sitemaps om Google om de hoogte te stellen van nieuwe sitemaps voor je property, je verzendgeschiedenis voor sitemaps te bekijken en fouten te bekijken die Google is tegengekomen bij het parseren van je verzonden sitemaps.

HET RAPPORT SITEMAPS OPENEN

 

Wat is een sitemap? Is dit rapport voor mij?

Een sitemap is een bestand op je site dat Google laat weten welke pagina's belangrijk zijn. Als je een kleine site hebt (minder dan honderd pagina's), is het makkelijker om indexering van de homepage aan te vragen. Zolang alle pagina's op de site zijn gekoppeld vanaf de homepage (of zijn gekoppeld vanaf een pagina die via de homepage is gekoppeld), wordt je site geïndexeerd. Bekijk hier meer informatie over sitemaps.

Sitemaps beheren

Een sitemap verzenden

Als je een sitemap verzendt, vertel je Google waar deze op je site te vinden is. Je kunt een sitemap niet uploaden naar Google.

Een nieuwe sitemap voor crawlen verzenden:

 1. Vereiste: Je moet beschikken over eigenaarsrechten voor een property om een sitemap te verzenden via het rapport Sitemaps. Als je geen eigenaarsrechten hebt, kun je in plaats daarvan ernaar verwijzen via je robots.txt-bestand.
 2. Post de sitemap op je site.
  • De sitemap moet een van de toegestane sitemapindelingen gebruiken. Volg de sitemaprichtlijnen voor syntaxis, bestandslocatie, enzovoort.
  • We raden je aan een sitemap in de hoofdmap van je site te plaatsen, maar als je een hostingservice voor sites gebruikt (zoals Blogger, Wix of GoDaddy), lees je de documentatie van de service voor meer informatie over het posten van je sitemap.
  • De sitemap moet toegankelijk zijn voor Googlebot en mag niet worden geblokkeerd door inlogvereisten. Je kunt testen of de sitemap toegankelijk is voor Googlebot door te controleren of je in de incognitomodus naar de URL van de sitemap kunt browsen.
 3. Open het rapport Sitemaps.
 4. Geef de relatieve URL voor de sitemap op in het rapport Sitemaps en klik op Verzenden.

De sitemap wordt onmiddellijk verwerkt. Het kan echter enige tijd duren voordat de URL's in een sitemap zijn gecrawld en het is mogelijk dat niet alle URL's in een sitemap worden gecrawld, afhankelijk van de sitegrootte, activiteit, verkeer, enzovoort.

Een sitemap opnieuw verzenden

Je hoeft een sitemap die we al kennen niet opnieuw te verzenden, ook niet als je deze hebt gewijzigd. Google merkt eventuele wijzigingen op wanneer de site weer wordt gecrawld.

Een sitemap verwijderen

Als je een sitemap verwijdert, wordt deze uit dit rapport verwijderd. Daarmee vergeet Google de sitemap of de gekoppelde URL's echter niet. Als je echt wilt dat Google de in de sitemap vermelde URL's niet meer bezoekt, moet je een robots.txt-regel gebruiken.

Een sitemap verwijderen:

 1. Zoek in de tabel in het primaire Sitemaps-rapport naar de sitemap die je wilt verwijderen en klik erop.
 2. Klik op de knop voor meer opties Meer
 3. Klik op Sitemap verwijderen.
 4. Als je wilt voorkomen dat Google de sitemap blijft bezoeken, gebruik je een robots.txt-regel om te voorkomen dat Google de sitemap leest of verwijder je het sitemapbestand van je site.

Het rapport lezen

 • In dit rapport worden alleen sitemaps weergegeven die je met dit rapport hebt verzonden. Er worden geen sitemaps weergegeven die zijn ontdekt via een robots.txt-referentie of andere detectiemethoden. Zelfs als we een sitemap al op een andere manier hebben ontdekt, kun je deze nog steeds verzenden via dit rapport om onze succes- en foutenpercentages bij te houden.
 • In het rapport worden alleen sitemaps weergegeven die zich in de huidige property bevinden.
 • Je kunt afbeeldings-, video- of nieuws-URL's verzenden via je sitemap. In het rapport worden momenteel echter geen gegevens voor die typen URL's weergegeven.

 

De volgende informatie wordt voor elke sitemap weergegeven:

URL van sitemap
De URL waar de sitemap is gepost, relatief ten opzichte van de property-root.
Type
Het type sitemap. Mogelijke waarden:
Verzonden
De datum waarop de sitemap voor het laatst is verzonden naar Google via dit rapport.
Laatst gelezen
De laatste keer dat de sitemap is verwerkt door Google.
Status
De status van de verzending of crawl. Mogelijke waarden:
 • Geslaagd: De sitemap is geladen en verwerkt zonder fouten. Alle URL's worden in een wachtrij voor crawlen geplaatst.
 • Bevat fouten: De sitemap kan worden geparseerd, maar bevat een of meer fouten. URL's in de sitemap die zijn geparseerd, worden in de wachtrij voor crawlen geplaatst. Klik op de sitemap in de tabel om de lijst met fouten te bekijken. Bekijk hieronder volledige foutbeschrijvingen.
 • Kan niet ophalen: De sitemap kan om een bepaalde reden niet worden opgehaald. Als je wilt weten waarom, voer je een live test uit voor de sitemap met de URL-inspectietool.
  1. Geef het volledige pad naar je sitemap op door het voorvoegsel van het pad bij 'Een nieuwe sitemap toevoegen' te kopiëren en het relatieve pad van de verzonden sitemap toe te voegen, bijvoorbeeld: https://example.com/sitemaps/mobile/sitemap.txt. Gebruik de waarden die uit het rapport zijn gekopieerd om er zeker van te zijn dat je dezelfde URL test die door Google wordt gebruikt.
  2. Klik op Live test in de URL-inspectietool. Hiermee zou je meer informatie moeten krijgen over of de sitemap bestaat en kan worden opgehaald door Google.
Gevonden URL's
Het aantal URL's dat in de sitemap wordt vermeld. Als dit een sitemapindex is, is dit aantal een optelsom van alle URL's in alle onderliggende sitemaps. Dubbele URL's worden slechts één keer geteld.
Hiermee wordt een rapport geopend waarin je de indexdekking ziet van alle URL's in deze sitemap. Voor een sitemapindex bevat dit rapport alle URL's die in onderliggende sitemaps worden vermeld.

 

Mijn sitemap wordt niet vermeld

Hier volgen enkele redenen waarom je sitemap mogelijk niet wordt vermeld in het rapport:

 • De sitemap maakt deel uit van een andere property. Aan één property gekoppelde sitemaps zijn niet zichtbaar in een andere property. Sitemaps die je hebt verzonden voor de site http://example.com, zijn daarom niet zichtbaar in het rapport Sitemaps voor http://m.example.com of https://example.com. Als je dit probleem wilt verhelpen, moet je ervoor zorgen dat je alle versies van je site hebt toegevoegd.
 • Je hebt de sitemap niet verzonden via dit rapport. Alleen sitemaps die met dit rapport zijn verzonden, worden vermeld. Sitemaps die zijn gevonden of verzonden via andere methoden worden niet weergegeven, zelfs niet als Google ze wel kan vinden en gebruiken.

Sitemapfouten

De volgende fouten worden gerapporteerd in het rapport Sitemaps.

Volledige lijst met fouten

URL's niet toegankelijk

Google heeft een fout aangetroffen tijdens een poging om een URL in je sitemap te crawlen. Controleer de URL in de sitemap met de URL-inspectietool om te zien of de URL beschikbaar is voor Google.

URL's niet gevolgd

Google kan niet alle URL's in je sitemap crawlen. Hier volgen enkele mogelijke oorzaken:

 • De URL bevat te veel omleidingen die de webcrawlers van Google moeten volgen. We raden je aan omleidingen in je sitemaps te vervangen door de URL's die wel kunnen worden gecrawld.
  • Als je permanent omleidt van de ene pagina naar de andere, moet je een permanente omleiding gebruiken.
  • Je moet het gebruik van JavaScript-omleidingen of omleidingen van het type meta-refresh vermijden.
 • Google ondervindt problemen met relatieve URL's in je sitemap. Gebruik waar mogelijk absolute of volledige links in plaats van relatieve links. Wanneer je bijvoorbeeld een link opneemt naar een andere pagina op je site, voeg je een link naar https://www.example.com/mijnpagina.html toe in plaats van naar mijnpagina.html.

URL niet toegestaan

Je sitemap bevat enkele URL's die zich op een hoger niveau of in een ander domein bevinden dan het sitemapbestand.

Hoger niveau: als je sitemap bijvoorbeeld wordt vermeld onder http://www.example.com/mijnsite/sitemap.xml, zijn de volgende URL's niet geldig voor die sitemap:

 • http://www.example.com/: hoger niveau dan de sitemap
 • http://www.example.com/yoursite/: in een directory op hetzelfde niveau als de sitemap (je moet omhoog en vervolgens omlaag gaan om er naartoe te gaan).

Ander domein: controleer of de URL's beginnen met hetzelfde domein als de locatie van je sitemap. Als je sitemap bijvoorbeeld wordt vermeld onder http://www.example.com/, zijn de volgende URL's niet geldig voor die sitemap

 • http://example.com/: www ontbreekt
 • www.example.com/: http ontbreekt
 • https://www.example.com/: https in plaats van http

Fout bij comprimeren

Google heeft een fout aangetroffen tijdens het decomprimeren van je gecomprimeerde sitemapbestand. Comprimeer je sitemap opnieuw (met een tool zoals gzip), upload de sitemap naar je site en verzend deze opnieuw.

Lege sitemap

Je sitemap bevat geen URL's. Controleer je sitemap en zorg ervoor dat deze niet leeg is.

Fout met bestandsgrootte van sitemap: Je sitemap is groter dan de maximale bestandsgrootte.

Ongecomprimeerd is je sitemap groter dan 50 MB. Als je sitemap groter is dan de limiet, deel die dan op in meerdere kleinere sitemaps en vermeld ze in een sitemapindexbestand. Vervolgens verzend je het sitemapindexbestand (of de sitemapindexbestanden).

Ongeldige kenmerkwaarde

Je hebt een ongeldige waarde toegewezen aan het kenmerk van een XML-tag. Controleer je sitemaps om ervoor te zorgen dat alleen toegestane kenmerken aanwezig zijn en dat je alleen toegestane waarden toewijst volgens de regels voor sitemapspecificaties. Controleer je kenmerken en waarden op typfouten.

Ongeldige datum

Je sitemap bevat een of meer ongeldige datums. De reden hiervoor kan zijn dat een datum een onjuiste indeling heeft of dat de datum zelf niet geldig is. Voor datums moet de W3C-codering voor datum en tijd worden gebruikt, hoewel je het tijdgedeelte achterwege kunt laten. Zorg ervoor dat je datums overeenkomen met een van de volgende W3C-indelingen voor datum en tijd.

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Het opgeven van de tijd is optioneel (deze wordt standaard ingesteld op 00:00:00Z). Maar als je dat doet, moet je ook een tijdzone opgeven.

Ongeldige waarde voor tag

Je sitemap bevat een of meer tags met een ongeldige waarde. Controleer de specificaties voor je sitemaptype (index, standaard, video, enzovoort).

Ongeldige URL

Een URL in je sitemap is niet geldig. Dit kan het geval zijn wanneer de URL niet-ondersteunde tekens, spaties of andere tekens zoals aanhalingstekens bevat, of de URL zelf onjuist is opgemaakt (bijvoorbeeld htp:// in plaats van http:// ).

Zorg ervoor dat de URL's die in je sitemap worden vermeld, zijn gecodeerd voor leesbaarheid en correct zijn geëscaped. Controleer op onjuiste tekens zoals spaties of aanhalingstekens. Je kunt de URL ook naar de browser kopiëren om te controleren of de URL wordt geaccepteerd en de pagina wordt geladen.

Ongeldige URL in sitemapindexbestand: onvolledige URL

Je sitemapindexbestand bevat niet de volledige URL voor elk sitemapbestand dat wordt vermeld. Wanneer we een sitemapindexbestand zien, zoeken we in dezelfde directory naar de bestanden waarnaar dit bestand verwijst. Als je sitemapindexbestand zich bijvoorbeeld bevindt op http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml en een sitemap vermeldt als sitemap.xml (zonder / aan het begin), zoeken we die sitemap op http://www.example.com/folder1/sitemap.xml. Als we de sitemap daar niet kunnen vinden, krijg je deze foutmelding te zien.

Update je sitemapindexbestand zodat dit het volledige pad naar elk vermeld sitemapbestand bevat en verzend het sitemapindexbestand opnieuw.

Ongeldige XML: te veel tags

Je sitemap bevat dubbele tags. Het volgende item zou bijvoorbeeld een fout veroorzaken, omdat de tag <loc> twee keer wordt vermeld:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

In de foutmelding worden de problematische tag en het regelnummer vermeld. Verwijder de dubbele tag en verzend je sitemap opnieuw.

Ontbrekend XML-kenmerk

Een vereist kenmerk ontbreekt voor een tag in je sitemap. Controleer je sitemaps op ontbrekende vereiste kenmerken. Zodra je de kenmerkwaarden hebt gecorrigeerd, verzend je de sitemap opnieuw.

Ontbrekende XML-tag

Een vereiste tag ontbreekt voor een of meer items in je sitemap. In de foutmelding wordt het regelnummer vermeld. Bekijk de pagina met basisprincipes van sitemaps voor informatie over vereiste tags.

Ontbrekende URL van miniatuur

Voor een of meer video-items ontbreekt de URL van de miniatuur. Zorg ervoor dat de locaties van URL's van miniaturen worden opgegeven met de tag <video:thumbnail_loc>.

Ontbrekende videotitel

Voor een of meer video-items ontbreekt de titel. Zorg ervoor dat elke video in je sitemap een titel heeft, opgegeven in de tag <video:title>

Onjuiste indeling van sitemapindex: geneste sitemapindexen

Een of meer items in je sitemapindexbestand gebruiken de eigen URL of de URL van een ander sitemapindexbestand. In een sitemapindexbestand mogen geen andere sitemapindexbestanden worden vermeld, maar alleen sitemapbestanden.

Verwijder alle items die verwijzen naar sitemapindexbestanden en verzend je sitemap opnieuw.

Parseerfout

Google kan de XML-code van de sitemap niet parseren.

Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door een teken zonder escapecodes in de URL. Zoals bij alle XML-bestanden moeten gegevenswaarden (waaronder URL's) zijn voorzien van escapecodes voor entiteiten voor bepaalde tekens, zoals & ' " < >. Controleer of je URL's correct zijn geëscapet.

Tijdelijke fout

Ons systeem ondervindt een tijdelijk probleem waardoor we je sitemap niet kunnen verwerken. Als deze fout wordt weergegeven, hoef je de sitemap meestal niet opnieuw te verzenden. Google kan later opnieuw proberen je sitemap op te halen. Als deze fout na enkele uren nog steeds wordt weergegeven, probeer je de sitemap opnieuw te verzenden.

Te veel sitemaps in sitemapindexbestand

Je sitemapindexbestand bevat meer dan 50.000 sitemaps. Deel je sitemapindex op in meerdere sitemapindexbestanden en zorg ervoor dat elk bestand niet meer dan 50.000 sitemaps bevat.

Te veel URL's in sitemap

Je sitemap bevat meer dan 50.000 URL's. Deel je sitemap op in meerdere sitemaps en zorg ervoor dat elke sitemap niet meer dan 50.000 URL's bevat. Je kunt ook een sitemapindexbestand gebruiken om je sitemaps te beheren.

Niet-ondersteunde indeling

Je sitemap heeft geen ondersteunde indeling.

Enkele veelvoorkomende XML-fouten:

 • Je sitemap moet de juiste koptekst gebruiken. Als je sitemap bijvoorbeeld video-informatie bevat, moet deze de volgende koptekst hebben:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • De naamruimte in de koptekst moet "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (niet .9) zijn.
 • Alle XML-kenmerken moeten tussen enkele aanhalingstekens (') of dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst en gebruik rechte aanhalingstekens, geen typografische (gekrulde) aanhalingstekens. Tekstverwerkingsprogramma's zoals Microsoft Word kunnen typografische aanhalingstekens invoegen.

Pad klopt niet: www ontbreekt

Het pad naar je sitemap bevat geen voorvoegsel www (bijvoorbeeld http://example.com/sitemap.xml), maar de URL's die erin worden vermeld, bevatten dit voorvoegsel wel (bijvoorbeeld http://www.example.com/mijnbestand.html).

Pas de sitemap aan en verwijder 'www' uit alle URL's zodat ze overeenkomen met je sitemaplocatie.

Pad klopt niet: www toegevoegd

Het pad naar je sitemap bevat het voorvoegsel www (bijvoorbeeld http://www.example.com/sitemap.xml), maar de URL's die erin worden vermeld, bevatten dit voorvoegsel niet (bijvoorbeeld http://example.com/mijnbestand.xml.

Pas de sitemap aan en voeg 'www' toe aan alle URL's zodat ze overeenkomen met je sitemaplocatie.

Onjuiste naamruimte

Het root-element van je sitemap bevat niet de juiste naamruimte, de naamruimte is onjuist aangegeven of de naamruimte bevat een typfout of onjuiste URL.

Zorg ervoor dat je de juiste naamruimte voor je bestandstype gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • Een sitemapbestand: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Een videositemapbestand: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Een sitemapindexbestand: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Andere sitemaptypen...

Witruimte aan begin

Je sitemap begint met witruimte aan het begin in plaats van een naamruimtedeclaratie. XML-bestanden moeten beginnen met de XML-declaratie die aangeeft welke XML-versie is gebruikt.

Deze fout voorkomt niet dat Google je sitemap verwerkt, maar je kunt het beste de witruimte verwijderen zodat het bestand voldoet aan de XML-norm en deze fout niet meer wordt weergegeven.

HTTP-fout [specifieke code]

Er is een HTTP-fout gevonden toen Google je sitemap wilde downloaden. In dit bericht wordt de statuscode vermeld die we hebben ontvangen (bijvoorbeeld 404). Controleer of de opgegeven URL voor de sitemap correct is en of de sitemap bestaat op die locatie. Verzend vervolgens je sitemap opnieuw.

Miniatuur is te groot

De videominiatuur die in je sitemap is opgegeven, is te groot. Wijzig de afmetingen van je videominiatuur in 160 x 120 pixels. Update je sitemap met de nieuwe informatie en verzend deze vervolgens opnieuw. Meer informatie over het toevoegen van video-informatie aan een sitemap

Miniatuur is te klein

Een videominiatuur die in je sitemap is opgegeven, is te klein. Wijzig de afmetingen van je videominiatuur in 160 x 120 pixels. Update je sitemap zo nodig. Meer informatie over het toevoegen van video-informatie aan een sitemap

Videolocatie en locatie van de weergavepagina zijn gelijk

In een videositemap mag de URL voor de videocontent niet gelijk zijn aan de URL van de speler. Als je zowel <video:player_loc> als <video:content_loc> opgeeft, moeten de URL's verschillend zijn. Meer informatie over het toevoegen van video-informatie aan een sitemap

De URL voor de videolocatie lijkt een URL voor een weergavepagina te zijn

In een videositemap verwijst de URL voor <video:content_loc> naar de pagina waar de speler wordt gehost. Meer informatie over het toevoegen van video-informatie aan een sitemap

Sitemap bevat URL's die worden geblokkeerd door robots.txt

Google kan geen toegang krijgen tot je sitemap of kan geen toegang krijgen tot alle content die in je sitemap wordt vermeld, omdat Googlebot wordt geblokkeerd door een robots.txt-bestand. Ga met de URL-inspectietool na welk bestand wordt geblokkeerd en pas je robots.txt-bestand aan zodat Googlebot er toegang toe heeft.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?