Báo cáo trạng thái AMP

Báo cáo này giúp bạn khắc phục những lỗi ngăn các trang AMP của bạn xuất hiện kèm theo tính năng liên quan đến AMP trong kết quả tìm kiếm trên Google.

Chế độ xem cấp cao nhất cho thấy các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến các trang AMP trên trang web của bạn. Hãy nhấp vào một vấn đề cụ thể để xem các trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề này và thông tin chi tiết về vấn đề.

MỞ BÁO CÁO AMP

 

Báo cáo trạng thái AMP trong Search Console – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

 

Nội dung trong báo cáo

Vấn đề nghiêm trọng: Trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề nghiêm trọng về AMP không thể xuất hiện trên Google. Danh sách vấn đề nghiêm trọng phát hiện được trên trang web của bạn sẽ xuất hiện ngay bên dưới biểu đồ trên trang cấp cao nhất của báo cáo AMP, với tiêu đề Vì sao các trang AMP này lại không hợp lệ. Bạn có thể nhấp vào một vấn đề trong danh sách để xem các trang gặp phải vấn đề đó.

Vấn đề không nghiêm trọng (cảnh báo): Các trang AMP gặp phải vấn đề không nghiêm trọng vẫn có thể xuất hiện trên Google nếu không có vấn đề nghiêm trọng nào. Danh sách vấn đề không nghiêm trọng phát hiện được trên trang web của bạn sẽ xuất hiện bên dưới danh sách vấn đề nghiêm trọng trên trang cấp cao nhất của báo cáo AMP, với tiêu đề Các vấn đề không nghiêm trọng. Bạn có thể nhấp vào một vấn đề trong danh sách để xem các trang gặp phải vấn đề đó. Các trang AMP có cảnh báo có thể không được trình bày kèm theo đầy đủ tính năng AMP (chẳng hạn như xuất hiện trong băng chuyền Câu chuyện hàng đầu). Nói cách khác, các trang này có thể chỉ xuất hiện dưới dạng đường liên kết màu xanh dương đơn thuần trong kết quả tìm kiếm.

Trạng thái trang (trang hợp lệkhông hợp lệ): Trang AMP hợp lệ hoặc không hợp lệ. Các trang AMP hợp lệ có thể xuất hiện trên Google, còn các trang AMP không hợp lệ thì không. Nếu một trang gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó, trang đó sẽ bị coi là không hợp lệ. Còn nếu chỉ gặp phải cảnh báo hoặc không gặp vấn đề nào thì trang đó sẽ được coi là hợp lệ. Bạn có thể xem danh sách trang AMP hợp lệ bằng cách nhấp vào phần Xem dữ liệu về các trang AMP hợp lệ bên dưới biểu đồ trên trang cấp cao nhất của báo cáo AMP.

Những điểm cần chú ý

Trong báo cáo, bạn nên cố gắng đạt được số liệu như sau:

Danh sách URL bị ảnh hưởng chỉ là một tập hợp mẫu và không đảm bảo việc bao gồm mọi URL bị ảnh hưởng bởi một vấn đề nhất định. Báo cáo này có giới hạn là 1.000 URL đối với mỗi vấn đề. Ngoài ra, có thể có các trang khác mà chúng tôi không phát hiện được hoặc không tính vì một số nguyên nhân.

Báo cáo này chỉ có thể cho thấy tổng cộng 200 vấn đề nghiêm trọng + không nghiêm trọng. Nếu trang web của bạn có một danh sách dài gồm rất nhiều vấn đề (bất kể có trường hợp nào đang hoạt động hay không), báo cáo sẽ chỉ cho thấy 200 vấn đề hàng đầu, được xếp hạng theo mức độ quan trọng.

Vấn đề về AMP

Ngoài các lỗi chuẩn về AMP, báo cáo này còn có thể trình bày các vấn đề (lỗi và cảnh báo) khác như sau.

Các vấn đề với AMP trên Google
Vấn đề Mô tả
Nội dung không khớp: Thiếu video được nhúng Trang web chuẩn có một video được nhúng bị thiếu trong phiên bản AMP. Điều tốt nhất nên làm thường là bao gồm tất cả các tài nguyên nội dung quan trọng giống nhau trong phiên bản AMP và trang web chuẩn. Xin lưu ý rằng video được phát hiện theo URL; nếu bạn có hai URL khác nhau trỏ tới cùng một video, bạn sẽ thấy cảnh báo này.
Kích thước hình ảnh nhỏ hơn kích thước đề xuất Dữ liệu được cấu trúc trong AMP đề cập đến một hình ảnh nhỏ hơn kích thước đề xuất của chúng tôi. Điều này có thể ngăn trang xuất hiện với tất cả các tính năng liên quan đến AMP trong Google Tìm kiếm, và cũng có thể ngăn thẻ Khám phá của bạn hiển thị kèm theo hình ảnh lớn (dẫn đến lưu lượng truy cập vào trang web và mức độ tương tác của người dùng đều giảm) Để khắc phục vấn đề này, hãy sử dụng hình ảnh lớn hơn theo nguyên tắc của chúng tôi.
Miền trang AMP không khớp Trang AMP được lưu trữ trên một tên miền khác với phiên bản chuẩn. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho những người tìm kiếm trên thiết bị di động khi họ nhìn thấy một tên miền URL trong kết quả tìm kiếm và một tên miền khác khi họ mở trang trong trình đọc AMP. (Không ảnh hưởng đến việc lập chỉ mục hoặc xếp hạng trang.)
Không tìm thấy URL (404) Không thể tìm thấy URL AMP được yêu cầu. Tìm hiểu cách sửa lỗi trang 404.
Lỗi máy chủ (5xx) Lỗi máy chủ 5XX không xác định khi yêu cầu trang AMP. Tìm hiểu thêm về lỗi máy chủ.
Bị chặn bởi robots.txt URL AMP được yêu cầu đã bị một quy tắc trong tệp robots.txt chặn. Nếu điều này không đúng ý bạn, hãy kiểm tra quy tắc chặn trong tệp robots.txt, sau đó sửa đổi hoặc xóa quy tắc đó (bạn cũng có thể nhờ nhà phát triển web làm giúp bạn).
Vấn đề về hoạt động thu thập dữ liệu Lỗi không xác định khi thu thập dữ liệu trang AMP. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL với URL AMP của bạn để khắc phục vấn đề. 
URL AMP được tham chiếu không phải là AMP Trang chuẩn tham chiếu đến một trang AMP nhưng trang này lại không phải trang AMP trong thực tế. Tìm hiểu xem một trang không phải AMP nên tham chiếu đến trang AMP như thế nào.
URL AMP được tham chiếu là AMP độc lập Trang chuẩn trỏ đến một AMP độc lập. Bạn không thể tham chiếu đến một trang AMP độc lập dưới dạng phiên bản AMP của trang chuẩn. Tìm hiểu cách tham chiếu đến AMP từ một trang không phải AMP.
URL bị đánh dấu 'noindex' AMP bị lệnh 'noindex' chặn. Google không thể lập chỉ mục một trang bị chặn bởi noindex; hãy xóa lệnh noindex hoặc xóa phần tham chiếu đến trang bị chặn.
Đã qua ngày 'unavailable_after' cho trang này Đã qua ngày chỉ định trong lệnh hoặc thẻ meta "unavailable_after" trên trang AMP, nghĩa là trang sẽ không được phân phát nữa. Bạn nên cập nhật thẻ thành một ngày trong tương lai hoặc xóa thẻ.
Trang chuẩn trỏ tới URL không hợp lệ Trang chuẩn tham chiếu đến phiên bản AMP bằng URL có định dạng không hợp lệ. Tìm hiểu cách tham chiếu đúng cách đến phiên bản AMP.
lỗi trang chuẩn amp-story

Trang tham chiếu nhầm đến một trang amp-story dưới dạng phiên bản AMP của trang. Việc này không được phép vì trang amp-story là trang chính tắc của chính nó (theo định nghĩa): trang phải trỏ đến chính trang đó bằng một thẻ <rel="canonical"> và không phân phát được dưới dạng phiên bản AMP của một trang khác.

Tập lệnh mô-đun đã khai báo nhưng không có phiên bản thay thế không mô-đun (hay phiên bản đảo ngược). Bạn đang dùng một thẻ <script type="modules"> nhưng không có thẻ <script nomodule async> tương ứng hay thẻ đảo ngược. Những thẻ này phải được dùng trong các cặp phù hợp để cho phép trình duyệt (có hoặc không hỗ trợ tập lệnh mô-đun) xử lý đúng cách.
Thiếu URL trong thẻ HTML. Thẻ HTML được chỉ định yêu cầu một thuộc tính có một URL hợp lệ, độ dài khác 0, nhưng URL đó lại là một chuỗi trống. Hãy cung cấp một URL hợp lệ cho thuộc tính được đánh dấu.
Thuộc tính bị thiếu hoặc không chính xác (bắt buộc phải có do có thuộc tính "on"). Thuộc tính được chỉ định là bắt buộc nhưng không chính xác hoặc bị thiếu. Thuộc tính này là bắt buộc vì bạn đã chỉ định thuộc tính "on" trong cùng một thẻ.
Tìm thấy thẻ con <svg> bên ngoài một khối <svg>. Bạn đã chỉ định một thẻ bên ngoài một khối <svg>. Thẻ này phải được lồng vào một khối <svg>.
Trang đang tải nhiều phiên bản của cùng một tập lệnh tiện ích Trang đang tải nhiều phiên bản của cùng một tiện ích AMP. Để khắc phục, hãy xoá một phiên bản của tập lệnh.
Vấn đề về giao thức Signed exchange

Cả báo cáo trạng thái AMP và báo cáo kiểm tra URL đều có thể hiển thị các vấn đề với các trang AMP sử dụng giao thức Signed exchange.

Cách xem chi tiết một vấn đề với Signed exchange

Bạn có thể tìm thấy thông tin về giao thức Signed exchange được triển khai trên một trang AMP ở nhiều nơi:

 • Trong Công cụ kiểm tra URL, hãy nhấp vào vấn đề bên dưới Chi tiết phiên bản AMP.
 • Trong Báo cáo trạng thái AMP, hãy nhấp vào một URL trong bảng chi tiết vấn đề.

Cách xem liệu trang AMP của bạn có sử dụng giao thức Signed exchange không

Để xem liệu Google có phát hiện thấy bất kỳ tiêu đề hay nội dung Signed exchange nào trên trang AMP của bạn hay không:

 1. Kiểm tra URL AMP (sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra một URL cụ thể hoặc nhấp vào biểu tượng kiểm tra bên cạnh URL trong bảng chi tiết vấn đề của báo cáo Trạng thái AMP).
 2. Nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu trong trang kết quả để mở một bảng điều khiển bên có chứa thêm thông tin khác.
 3. Nhấp vào tab Thông tin khác.
 4. Bên dưới nhãn Signed exchange, bạn sẽ thấy trạng thái cho biết liệu Google có phát hiện thấy bất kỳ thành phần Signed exchange nào trên trang AMP đó hay không.

Danh sách các vấn đề với giao thức Signed exchange

Các vấn đề sau có thể xảy ra khi trang AMP của bạn sử dụng giao thức Signed exchange.

Signed exchange không hợp lệ

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange không đáp ứng yêu cầu của Bộ nhớ đệm AMP của Google. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Lỗi này có thể xảy ra vì một số lý do, bao gồm:

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager:

 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Trong trường hợp đó, hãy gửi thông báo lỗi.

Nội dung Signed exchange có lỗi phân tích cú pháp

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange có phần nội dung không đáp ứng yêu cầu của Bộ nhớ đệm AMP của Google. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được trình bày kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Hãy thử thực hiện các bước sau đây để tìm và khắc phục lỗi:

 • Xác minh rằng HTML không chứa ký tự mã hóa UTF-8 không hợp lệ. Để tìm $URL có lỗi, hãy chạy curl $URL | iconv -f UTF-8 -t UTF-8 >/dev/null và kiểm tra xem có thông báo lỗi nào không, chẳng hạn như "illegal input sequence" (chuỗi đầu vào không hợp lệ). Trong trường hợp có thông báo lỗi, hãy đảm bảo tài liệu được mã hóa UTF-8 đúng cách. Hai nguồn phổ biến của các ký tự nhiều byte là văn bản không phải tiếng Anh và dấu cách.
 • Xác minh rằng HTML không chứa U+0000 NULL hoặc một ký tự Unicode sẽ gây ra lỗi phân tích cú pháp HTML.
 • Xác minh rằng HTML không thay đổi sau khi gọi transform -config NONE. Có hai lý do thông thường khiến HTML thay đổi:

Tiêu đề "header_name" dành cho cơ chế trao đổi có chữ ký có giá trị không hợp lệ

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange có phần tiêu đề phản hồi đã ký không đáp ứng một trong các yêu cầu của Bộ nhớ đệm AMP của Google. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager:

 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Trong trường hợp đó, hãy gửi thông báo lỗi.

Tiêu đề bắt buộc 'header_name' cho nội dung Signed exchange bị thiếu

Phản hồi HTTP này là một hình thức trao đổi có chữ ký bị thiếu tiêu đề cần thiết theo quy cách trao đổi có chữ ký hoặc theo yêu cầu của Bộ nhớ đệm AMP của Google. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager:

 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Trong trường hợp đó, hãy gửi thông báo lỗi.

Hệ thống không thể phân tích cú pháp tiêu đề chữ ký của Signed exchange

Phản hồi HTTP này là một hình thức trao đổi có chữ ký, trong đó tiêu đề chữ ký không có định dạng hợp lệ theo quy cách trao đổi có chữ ký. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager:

 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Trong trường hợp đó, hãy gửi thông báo lỗi.

Thông số 'parameter_name' trong tiêu đề chữ ký của Signed exchange không hợp lệ

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange có tiêu đề chữ ký có giá trị không chính xác đối với thông số đã cho, theo bản đặc tả về Signed exchange. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager:

 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Trong trường hợp đó, hãy gửi thông báo lỗi.

Ngày tháng của giao thức Signed exchange không hợp lệ

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange có tiêu đề chữ ký có giá trị thông số date hoặc expires không chính xác, theo bản đặc tả về Signed exchange hoặc yêu cầu của Bộ nhớ đệm AMP của Google. (Cụ thể là chữ ký phải hợp lệ tại thời điểm tìm nạp và ít nhất là 4 ngày trong tương lai.) Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager thì lỗi này có thể xảy ra vì một số lý do:

 • Xác minh rằng proxy trung gian trên giao diện người dùng của bạn không lưu các phản hồi của Signed exchange vào bộ nhớ đệm trong thời gian quá dài. Hãy thực hiện nhiều yêu cầu đối với trang bằng lệnh curl -H 'Accept: application/signed-exchange;v=b3' -H 'AMP-Cache-Transform: any' và tìm "date=" trong từng phản hồi nhằm xác minh rằng con số sau giá trị này khác nhau theo mỗi yêu cầu.
 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Nếu bạn đã loại trừ tất cả những khả năng trên thì có thể có lỗi trong AMP Packager; vui lòng gửi thông báo lỗi.

Hệ thống không thể phân tích cú pháp chuỗi chứng chỉ mà 'cert-url' của Signed exchange tham chiếu

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange có thuộc tính cert-url không có định dạng hợp lệ theo bản đặc tả về Signed exchange. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager:

 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Trong trường hợp đó, hãy gửi thông báo lỗi.

Chuỗi chứng chỉ mà 'cert-url' của Signed exchange tham chiếu không hợp lệ đối với giao thức Signed exchange này

Phản hồi HTTP là trang Signed exchange có thuộc tính cert-url là không hợp lệ theo bản đặc tả về Signed exchange. Do đó, trang sẽ được hiển thị cho người dùng không kèm theo bất kỳ thông tin nào từ chữ ký.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Trang sẽ được hiển thị trong trình xem AMP với URL do Google tạo thay vì URL ban đầu.

Bước tiếp theo:

Bạn không bắt buộc phải xử lý lỗi này; các trang có lỗi này vẫn sẽ hiển thị đúng cách trong trình xem AMP. Nếu bạn muốn trang này được hiển thị kèm theo URL đã ký, hãy đọc phần tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager thì lỗi này có thể xảy ra vì nhiều lý do. Một số điều cần kiểm tra:

 • Xác minh rằng CertFile của bạn không chứa danh sách đầy đủ gồm chứng chỉ thực thể cuối và các chứng chỉ trung gian.
 • Xác minh rằng bạn không chạy AMP Packager bằng cờ -development hoặc -invalidcert. Trong chế độ sản xuất, AMP Packager sẽ xác minh một số khía cạnh của chứng chỉ.
 • Xác minh rằng proxy trung gian trên giao diện người dùng không lưu các URL /amppkg/cert/ vào bộ nhớ đệm trong thời gian dài hơn thời gian đặt ra trong max-age.
 • Xác minh rằng proxy trung gian trên giao diện người dùng của bạn không sửa đổi các tiêu đề bộ nhớ đệm; điều này có thể khiến proxy phía máy chủ lưu các chuỗi chứng chỉ này vào bộ nhớ đệm trong thời gian quá lâu. Để kiểm tra, hãy xác định URL /amppkg/cert/ tương ứng trên miền của công cụ tạo gói nội bộ của bạn, tìm nạp URL đó (tìm nạp cả các tiêu đề phản hồi, ví dụ như curl -i) và so sánh tiêu đề phản hồi này với các tiêu đề do máy chủ giao diện người dùng trả về.
 • Xác minh rằng chứng chỉ của bạn có chứa SCT, ví dụ như bằng cách sử dụng công cụ openssl x509. Nếu chứng chỉ không chứa giá trị này, vui lòng tham khảo ý kiến của cơ quan cấp chứng chỉ của bạn.
 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Nếu bạn đã loại trừ tất cả những khả năng trên thì có thể có lỗi trong AMP Packager; vui lòng gửi thông báo lỗi.

Hệ thống không thể phân tích cú pháp Signed exchange

Phản hồi HTTP có thuộc tính content-type là application/signed-exchange;v=b3, nhưng hệ thống không thể trích xuất nội dung phản hồi. Điều này có thể là do phản hồi không đáp ứng được các yêu cầu cấp cao đối với loại nội dung đó hoặc do nội dung phản hồi được mã hóa Merkle không đúng cách.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Nếu trang có phiên bản không phải AMP tương ứng, Google Tìm kiếm sẽ lập chỉ mục trang đó. Nếu không, có khả năng trang sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm.

Bước tiếp theo:

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager thì lỗi này có thể xảy ra vì một số lý do:

 • Xác minh rằng proxy trung gian trên giao diện người dùng của bạn không thay đổi phản hồi từ công cụ tạo gói. Để tìm URL có lỗi hãy xác định corresponding /priv/doc URL trên miền của công cụ tạo gói nội bộ của bạn và kiểm tra URL đó bằng dump-signedexchange. Nếu phản hồi của công cụ tạo gói nội bộ là một trang Signed exchange hợp lệ nhưng phản hồi của giao diện người dùng bên ngoài lại không, thì có khả năng đã xảy ra lỗi cấu hình trên giao diện người dùng.
 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Nếu bạn đã loại trừ tất cả những khả năng trên thì có thể có lỗi trong AMP Packager; vui lòng gửi thông báo lỗi.

URL cho nội dung Signed exchange không khớp với URL yêu cầu cho Signed exchange

Phản hồi HTTP là trang Signed exchangefallbackUrl không khớp với URL yêu cầu; hai URL này phải trùng khớp với nhau. Kết quả là Google Tìm kiếm sẽ không tin rằng phản hồi này đại diện cho URL yêu cầu.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Nếu trang có phiên bản không phải AMP tương ứng, Google Tìm kiếm sẽ lập chỉ mục trang đó. Nếu không, có khả năng trang sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm.

Bước tiếp theo:

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ. Một cách xử lý mà bạn có thể thực hiện là thay đổi URL của trang để tránh gây lỗi trong các trình phân tích cú pháp URL phổ biến. Ví dụ: hãy thử loại bỏ ký tự được mã hóa phần trăm hoặc dành riêng, hoặc các ký tự mã hóa chuỗi truy vấn bất thường (như ?) không có thông số.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager thì lỗi này có thể xảy ra vì một số lý do:

 • Xác minh rằng proxy trung gian trên giao diện người dùng của bạn viết lại URL đúng cách. Các URL có ký tự được mã hóa phần trăm hoặc dành riêng rất dễ gặp vấn đề. Ví dụ: nginx thường gặp vấn đề với lệnh viết lạidạng thức không có đường dẫn của lệnh proxy_pass. Để kiểm tra vấn đề này, hãy gửi một số yêu cầu kiểm tra đến giao diện người dùng của bạn và so sánh các yêu cầu đó với các URL mà AMP Packager ghi vào đầu ra chuẩn của mình.
 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Nếu bạn đã loại trừ tất cả những khả năng trên thì có thể có lỗi trong AMP Packager; vui lòng gửi thông báo lỗi.

Tiêu đề 'header_name' cho phản hồi HTTP của Signed exchange có giá trị không hợp lệ

Phản hồi HTTP có thuộc tính content-type là application/signed-exchange, nhưng tiêu đề phản hồi lại không hợp lệ vì lý do nào đó. Ví dụ: thuộc tính content-type có thể thiếu thông số v=b3. Kết quả là Google không xác định được định dạng này và vì thế không thể trích xuất nội dung phản hồi.

Ảnh hưởng đến trang web của bạn:

Nếu trang có phiên bản không phải AMP tương ứng, Google Tìm kiếm sẽ lập chỉ mục trang đó. Nếu không, có khả năng trang sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm.

Bước tiếp theo:

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Signed exchange, hãy tham khảo ý kiến của họ để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang sử dụng AMP Packager thì lỗi này có thể xảy ra vì một số lý do:

 • Xác minh rằng proxy trung gian trên giao diện người dùng của bạn không thay đổi tiêu đề content-type. Để tìm URL có lỗi, hãy xác định corresponding /priv/doc URL trên miền của công cụ tạo gói nội bộ của bạn và tìm nạp URL đó bằng tiêu đề phản hồi (ví dụ như bằng curl -i). Nếu tiêu đề của phản hồi của công cụ tạo gói nội bộ và phản hồi của giao diện người dùng bên ngoài khác nhau thì đây có thể là nguyên nhân gây ra lỗi. Nếu sự khác biệt nằm trong một tiêu đề khác thay vì content-type, vui lòng gửi thông báo lỗi theo phương thức nêu trong tài liệu trợ giúp này để cập nhật danh sách các yêu cầu.
 • Xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của AMP Packager.
 • Nếu bạn đã loại trừ tất cả những khả năng trên thì có thể có lỗi trong AMP Packager; vui lòng gửi thông báo lỗi.

Ưu tiên và khắc phục vấn đề

 1. Xem danh sách vấn đề nghiêm trọng đối với trang web của bạn trong bảng Vì sao các trang AMP này lại không hợp lệ.
 2. Phân tích lỗi:
  • Xem liệu tình trạng tổng số lỗi gia tăng có phải chủ yếu đến từ một lỗi duy nhất hay không: tìm mức tăng đột biến của một vấn đề đơn lẻ trong bảng.
  • Sửa lỗi do nguyên nhân phổ biến trước (chẳng hạn như mẫu không hợp lệ), sau đó sửa lỗi riêng trên từng trang.
 3. Sửa lỗi: nhấp vào một hàng trong bảng để xem trang chi tiết về lỗi:
  1. Trang chi tiết này chứa một mẫu các URL bị ảnh hưởng. Danh sách này có giới hạn là 1.000 hàng và có thể không bao gồm những lần mới khám phá ra lỗi này hoặc những trang chưa được thu thập lại dữ liệu kể từ khi xuất hiện lỗi.
  2. Nhấp vào phần Tìm hiểu thêm bên cạnh một vấn đề để xem tài liệu chính thức về lỗi tương ứng.
  3. Nhấp vào một URL trong bảng URL mẫu để xem vấn đề được đánh dấu trong mã của trang.
  4. Nhấp vào biểu tượng kiểm tra  để chạy quy trình kiểm tra chi tiết trên một trang cụ thể. Quy trình kiểm tra này sẽ xác định tất cả lỗi (không chỉ vấn đề hiện tại) đồng thời cung cấp một trình khám phá mã có chức năng đánh dấu lỗi và cung cấp thêm thông tin. Nếu gần đây Google không thu thập lại dữ liệu trên trang, bạn sẽ thấy vấn đề trên trang đã được lập chỉ mục chứ không phải trang đang hoạt động. Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục trang đó.
  5. Khắc phục mọi vấn đề trên trang web, kiểm tra kết quả sửa lỗi và đảm bảo bản sửa lỗi đã có hiệu lực trên web.
 4. Sau khi khắc phục xong mọi trường hợp, hãy quay lại trang chi tiết về vấn đề rồi nhấp vào nút Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu quy trình xác thực. Quy trình này không diễn ra ngay lập tức. Hãy xem phần Giới thiệu về quy trình xác thực để nắm được quy trình này.
 5. Tiếp tục sửa lỗi.
 6. Nếu tổng số trang hợp lệ và không hợp lệ thấp hơn đáng kể so với số trang AMP trên trang web của bạn, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố thiếu trang AMP.
 7. Sau khi khắc phục tất cả lỗi nghiêm trọng, hãy cân nhắc việc khắc phục các vấn đề không nghiêm trọng. Một số vấn đề không nghiêm trọng (ví dụ: sử dụng các tính năng không dùng nữa) sau này có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị xuất hiện dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có dữ liệu/không phải số) sẽ được biểu thị bằng số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Khắc phục sự cố thiếu trang AMP

Tình trạng số trang AMP (hợp lệ + không hợp lệ) trong báo cáo ít hơn số trang AMP trên trang web của bạn có thể xảy ra do một số nguyên nhân như sau:

 • Xác nhận rằng trang chính tắc không phải AMP đã được liên kết đúng cách đến trang AMP.
 • Xác nhận rằng trang AMP hoặc trang chính tắc không bị tệp robots.txt hoặc lệnh noindex chặn hay được bảo vệ bằng yêu cầu đăng nhập.
 • Kiểm tra URL của trang chính tắc dành cho trang AMP để xem trang này đã được lập chỉ mục hay chưa.
 • Google có thể mất vài ngày để tìm thấy và thu thập dữ liệu của các trang bị thiếu, tuỳ vào cách thức bạn thông báo cho Google về những trang mới đó.
 • Một số trang AMP hợp lệ có thể không có trong báo cáo này, tuy có thể được liệt kê trong báo cáo Lập chỉ mục trang. Điều này là do báo cáo Lập chỉ mục trang phải toàn diện hơn để giúp bạn khắc phục các vấn đề lập chỉ mục trên báo cáo của mình; trong khi báo cáo Trạng thái AMP có thể có ít trang hơn, nhưng các trang có mức độ liên quan cao hơn với nhiều thông tin chi tiết hơn để giúp bạn khắc phục vấn đề cụ thể về trang AMP trên trang web của mình. Để xác nhận xem trang AMP đã được lập chỉ mục hay chưa, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để có câu trả lời rõ ràng.
Xác thực kết quả khắc phục

Sau khi khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web, bạn có thể yêu cầu Google xác nhận kết quả khắc phục. Nếu bạn khắc phục xong tất cả trường hợp đã biết, thì số vấn đề sẽ là 0 trong bảng vấn đề và được đưa xuống dưới cùng của bảng.

Lý do cần xác thực

Việc thông báo cho Google rằng bạn đã khắc phục tất cả vấn đề trong một danh mục hoặc trạng thái vấn đề cụ thể sẽ có những lợi ích sau:

 • Bạn sẽ nhận được email khi Google xác nhận xong kết quả khắc phục của bạn cho tất cả các URL hoặc nếu Google tìm thấy trường hợp chưa giải quyết của vấn đề đó.
 • Bạn có thể theo dõi tiến độ của Google trong quá trình xác nhận kết quả khắc phục và xem nhật ký của tất cả các trang trong hàng đợi kiểm tra cũng như trạng thái khắc phục của từng URL.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể khắc phục và xác thực một vấn đề cụ thể trên trang web của mình. Ví dụ: có thể các URL bị robots.txt chặn là do có chủ ý. Hãy suy xét kỹ khi quyết định xem có nên giải quyết một vấn đề nhất định hay không.

Bạn cũng có thể khắc phục vấn đề mà không cần xác thực; Google sẽ cập nhật số lượng trường hợp mỗi khi thu thập dữ liệu một trang có vấn đề đã biết, dù bạn có thể hiện rõ yêu cầu xác thực hay không.

Mẹo nâng cao: Xác thực kết quả sửa lỗi bằng sơ đồ trang web
Để quy trình xử lý yêu cầu xác thực tiến hành nhanh hơn, hãy tạo và gửi sơ đồ trang web chỉ chứa các trang quan trọng nhất, sau đó lọc báo cáo theo sơ đồ trang web đó trước khi yêu cầu xác thực kết quả khắc phục. Yêu cầu xác thực đối với một nhóm nhỏ các URL bị ảnh hưởng có thể hoàn tất nhanh hơn so với một yêu cầu chứa tất cả URL bị ảnh hưởng trên trang web của bạn.

Bắt đầu xác thực

Cách thông báo cho Search Console rằng bạn đã khắc phục vấn đề:

 1. Khắc phục mọi trường hợp của vấn đề trên trang web của bạn. Nếu bạn sửa sót một trường hợp, quá trình xác thực sẽ dừng khi Google tìm thấy trường hợp còn lại bất kỳ của vấn đề đó.
 2. Mở trang chi tiết về vấn đề mà bạn đã khắc phục. Nhấp vào vấn đề đó trên danh sách vấn đề trong báo cáo của bạn.
  • ⚠️ Nếu bạn bị xếp vào một sơ đồ trang web cụ thể trong báo cáo, thì việc xác thực sẽ chỉ áp dụng cho những mục trong sơ đồ trang web tại thời điểm yêu cầu xác thực. Đây có thể là điều bạn mong đợi hoặc không. Hãy lưu ý điều này.
 3. Nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục. Đừng nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục cho đến khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công. Tìm hiểu thêm về cách Google kiểm tra kết quả khắc phục của bạn.
 4. Bạn có thể theo dõi tiến độ xác thực. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công.
 5. Nếu xác thực không thành công, bạn có thể xem URL nào khiến quá trình xác thực không thành công bằng cách nhấp vào Xem chi tiết trong trang chi tiết về vấn đề đó. Hãy khắc phục lỗi cho trang này, xác nhận rằng bạn khắc phục mọi URL ở trạng thái Đang chờ xử lýbắt đầu xác thực lại.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã khắc phục lỗi cho thẻ hoặc thẻ đã bị xoá (nếu là thẻ không bắt buộc). Trong quá trình xác thực, email đó sẽ có nhãn Đạt.
 • Nếu Google không truy cập được vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang bị xoá, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), thì hệ thống sẽ coi như vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong quá trình xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là Khác.

Thời gian tồn tại của vấn đề

Thời gian tồn tại của một vấn đề là tính từ lần đầu tiên phát hiện thấy trường hợp bất kỳ của vấn đề trên trang web cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày đã qua mà không có trường hợp lặp lại nào, thì vấn đề đó sẽ bị xoá khỏi bảng vấn đề.

Ngày phát hiện đầu tiên của một vấn đề là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong thời gian tồn tại của vấn đề. Ngày này không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu bạn đã khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, thì vấn đề đó vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày phát hiện đầu tiên vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu cùng một vấn đề xảy ra sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục, thì vấn đề trước đó đã bị đóng, và do đó, vấn đề này được ghi lại là một vấn đề mới, ngày phát hiện đầu tiên được thiết lập thành ngày phát hiện mới.
Quy trình xác thực

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục, thì Search Console sẽ ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình xác thực tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, các vấn đề đó được tính theo loại vấn đề tương ứng và quy trình xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ kiểm tra hết danh sách URL mà hệ thống đã xác định là bị vấn đề này ảnh hưởng. Chỉ những URL chứa các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, chứ không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả URL đã kiểm tra trong nhật ký xác thực và bạn có thể truy cập vào nhật ký này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một URL:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi quy trình xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu Search Console không truy cập được URL nữa, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mà hệ thống mới phát hiện qua quá trình thu thập dữ liệu bình thường, thì trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi hệ thống đã kiểm tra URL trong hàng đợi cho vấn đề này và nhận thấy vấn đề này đã được khắc phục, trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đạt. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi trường hợp đã được khắc phục, nhãn mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn không thay đổi (Lỗi hoặc Cảnh báo), mà chỉ thay đổi số lượng các mục bị ảnh hưởng (0).

Ngay cả khi bạn chưa từng nhấp vào Bắt đầu xác thực, Google vẫn có thể phát hiện các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi số lượng vấn đề thành 0 trên báo cáo.

Xác thực lại

⚠️ Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Cách bắt đầu lại quá trình xác thực không thành công:

 1. Chuyển đến nhật ký xác thực cho lần xác thực không thành công: Mở trang chi tiết của vấn đề không vượt qua quy trình xác thực rồi nhấp vào Xem chi tiết.
 2. Nhấp vào Bắt đầu lần xác thực mới.
 3. Quy trình xác thực sẽ bắt đầu lại cho tất cả URL được đánh dấu là Đang chờ xử lý hoặc Không đạt, cộng với mọi trường hợp mới của vấn đề này được phát hiện thông qua hoạt động thu thập dữ liệu thông thường kể từ lần xác thực gần nhất. Các URL được đánh dấu Đạt hoặc Khác sẽ không được kiểm tra lại.
 4. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.

Xem tiến độ xác thực

Để xem tiến độ của yêu cầu xác thực hiện tại hoặc nhật ký của yêu cầu gần nhất nếu không có quy trình xác thực nào đang diễn ra:

 1. Mở trang chi tiết về vấn đề. Nhấp vào hàng của vấn đề trong trang báo cáo chính để mở trang chi tiết về vấn đề.
 2. Nhấp vào Xem chi tiết để mở trang chi tiết xác thực cho yêu cầu đó.
  • Trạng thái trường hợp của mỗi URL có trong yêu cầu được trình bày trong bảng.
  • Trạng thái trường hợp áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề có nhãn Đạt trên một trang, nhưng các vấn đề khác thì có nhãn Không đạt, Đang chờ xử lý hoặc Khác trên cùng một trang.
  • Trong báo cáo AMP và báo cáo Lập chỉ mục trang, các mục trong trang nhật ký xác thực được nhóm theo URL.
  • Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm bằng cách kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (xác định bằng giá trị Tên của mục).
Trạng thái của yêu cầu xác thực

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho quá trình xác thực đối với một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Một hoặc nhiều trường hợp của vấn đề này chưa từng có trong yêu cầu xác thực cho vấn đề này.
  Bước tiếp theo
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết về lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang thực tế.
  2. Nhấp vào Tìm hiểu thêm trên trang chi tiết để xem thông tin chi tiết về vấn đề.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết thông tin chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Khắc phục các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu xác thựcQuá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu một lượt xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề.
  Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn nên làm (nếu cần thiết).
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn nên làm.
 • Đạt: Tất cả trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để có được trạng thái này (nếu vấn đề biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành Không áp dụng).
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không áp dụng: Google nhận thấy vấn đề đã được khắc phục trên tất cả URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không đạt: Một số lượng trang vẫn chứa vấn đề này sau khi bạn nhấp vào Xác thực.
  Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và bắt đầu xác thực lại.
Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều sẽ được gán một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xử lý: Đã đưa vào hàng đợi xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đạt: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này vẫn còn đó. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Khác: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google không truy cập được vào URL có trường hợp này hoặc không tìm thấy mục đó trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đạt.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có nhiều trạng thái tuỳ theo loại vấn đề. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, thì vấn đề X có thể thuộc trạng thái xác thực Đạt trong khi vấn đề Y trên chính trang đó có thể thuộc trạng thái xác thực Đang chờ xử lý.

 

Các vấn đề đã biết

Sau đây là các vấn đề đã biết trong Search Console. Bạn không cần báo cáo các vấn đề này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về bất kỳ tính năng hoặc vấn đề nào bạn tìm thấy. Hãy sử dụng cơ chế Phản hồi được tích hợp trong thanh điều hướng.

 • Một số vấn đề có tên dài khó hiểu.
 • Có thể có độ trễ giữa thời điểm một vấn đề được thêm vào biểu đồ và thời điểm vấn đề đó được thêm vào bảng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính