Báo cáo trạng thái AMP

Báo cáo này giúp bạn khắc phục các lỗi ngăn trang AMP của bạn xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm với các tính năng liên quan đến AMP.

Chế độ xem cấp cao nhất hiển thị tất cả các trang AMP với những vấn đề mà Google tìm thấy trên trang web của bạn, được nhóm theo vấn đề. Hãy nhấp vào một vấn đề cụ thể để xem chi tiết về vấn đề, bao gồm danh sách mẫu các trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó, thông tin về cách khắc phục vấn đề và quy trình thông báo cho Google về các bản sửa lỗi của bạn.

Để xem các biểu đồ hiển thị ảnh hưởng của vấn đề và bản sửa lỗi, hãy truy cập vào trang Trạng thái.

Tại sao chỉ có danh sách mẫu? Chúng tôi hiển thị nhiều trang bị ảnh hưởng bởi lỗi hết mức có thể. Tuy nhiên, chúng tôi có giới hạn cố định về số url có thể hiển thị trong bảng là 1000 url. Ngoài ra, có thể có thêm các trang mà chúng tôi không phát hiện được hoặc không tính vì một số nguyên nhân.

MỞ BÁO CÁO AMP

Những điểm cần chú ý

Bạn nên thấy thông tin sau trên báo cáo:

 • Không có lỗi AMP trên trang web của bạn (cảnh báo được coi là đề xuất chứ không phải lỗi; xem mục Hiểu các cảnh báo dưới đây). Nếu không, hãy xem mục Ưu tiên và khắc phục vấn đề.
 • Tổng số trang AMP trên báo cáo (trang hợp lệ + cảnh báo + lỗi) phải bằng số trang AMP trên trang web của bạn. Nếu không, hãy xem mục Thiếu trang AMP.

Lỗi AMP

Ngoài các lỗi AMP chuẩn, báo cáo có thể hiển thị các vấn đề (lỗi và cảnh báo) bổ sung sau.

Các vấn đề với AMP trên Google
Vấn đề Mô tả
Nội dung không khớp: Thiếu video được nhúng Trang web chuẩn có một video được nhúng bị thiếu trong phiên bản AMP. Điều tốt nhất nên làm thường là bao gồm tất cả các tài nguyên nội dung quan trọng giống nhau trong phiên bản AMP và trang web chuẩn. Xin lưu ý rằng video được phát hiện theo URL; nếu bạn có hai URL khác nhau trỏ tới cùng một video, bạn sẽ thấy cảnh báo này.
Kích thước hình ảnh nhỏ hơn kích thước đề xuất Dữ liệu được cấu trúc trong AMP đề cập đến một hình ảnh nhỏ hơn kích thước đề xuất của chúng tôi. Điều này có thể ngăn trang xuất hiện với tất cả các tính năng liên quan đến AMP trong Google Tìm kiếm, và cũng có thể ngăn thẻ Khám phá của bạn hiển thị kèm theo hình ảnh lớn (dẫn đến lưu lượng truy cập vào trang web và mức độ tương tác của người dùng đều giảm) Để khắc phục vấn đề này, hãy sử dụng hình ảnh lớn hơn theo nguyên tắc của chúng tôi.
Miền trang AMP không khớp Trang AMP được lưu trữ trên một tên miền khác với phiên bản chuẩn. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho những người tìm kiếm trên thiết bị di động khi họ nhìn thấy một tên miền URL trong kết quả tìm kiếm và một tên miền khác khi họ mở trang trong trình đọc AMP. (Không ảnh hưởng đến việc lập chỉ mục hoặc xếp hạng trang.)
Không tìm thấy URL (404) Không thể tìm thấy URL AMP yêu cầu. Tìm hiểu thêm về trang 404.
Lỗi máy chủ (5xx) Lỗi máy chủ 5XX không xác định khi yêu cầu trang AMP. Tìm hiểu thêm về lỗi máy chủ.
Bị chặn bởi robots.txt URL AMP yêu cầu đã bị chặn bởi quy tắc robots.txt.
Vấn đề về thu thập dữ liệu Lỗi thu thập dữ liệu không xác định cho trang AMP. Sử dụng công cụ Kiểm tra URL trên URL AMP của bạn để khắc phục vấn đề. 
URL AMP được tham chiếu không phải là AMP Trang chuẩn tham chiếu đến một trang AMP mà không phải là AMP trong thực tế. Tìm hiểu việc một trang không phải AMP nên tham chiếu đến trang AMP như thế nào.
URL AMP được tham chiếu là AMP độc lập Trang chuẩn trỏ đến một AMP độc lập. Bạn không thể tham chiếu đến một trang AMP độc lập dưới dạng phiên bản AMP của trang chuẩn. Tìm hiểu cách tham chiếu đến AMP từ một trang không phải AMP.
URL bị đánh dấu 'noindex' AMP bị chặn bởi lệnh 'noindex'. Google không thể lập chỉ mục một trang bị chặn bởi noindex; hãy xóa lệnh noindex hoặc xóa phần tham chiếu đến trang bị chặn.
Đã qua ngày 'unavailable_after' cho trang này Đã qua ngày chỉ định trong lệnh hoặc thẻ meta "unavailable_after" trên trang AMP, nghĩa là trang không nên được phân phát nữa. Bạn nên cập nhật thẻ thành một ngày trong tương lai hoặc xóa thẻ.
Trang chuẩn trỏ tới URL không hợp lệ Trang chuẩn tham chiếu đến phiên bản AMP bằng URL có định dạng không hợp lệ. Tìm hiểu cách tham chiếu đến đúng phiên bản AMP.
lỗi trang chuẩn amp-story

Trang tham chiếu nhầm đến một trang amp-story dưới dạng phiên bản AMP của trang. Điều này không được phép vì trang amp-story là trang chuẩn: trang phải trỏ đến chính trang đó bằng <rel="canonical"> và không thể phân phát dưới dạng phiên bản AMP của một trang khác.

Ưu tiên và khắc phục vấn đề

 1. Trên trang AMP tóm tắt, hãy lọc cảnh báo và tập trung vào lỗi trước tiên. Theo mặc định, vấn đề được sắp xếp theo sự kết hợp của mức độ nghiêm trọng, trạng thái xác thực và số trang bị ảnh hưởng. Bạn nên giải quyết vấn đề theo thứ tự mặc định này. Hãy sửa lỗi do nguyên nhân phổ biến trước (chẳng hạn như mẫu không hợp lệ), sau đó sửa lỗi riêng trên mỗi trang.
 2. Xem liệu có sự gia tăng tổng số lỗi nào có nguyên nhân chủ yếu là một lỗi duy nhất hay không: hãy tìm mức tăng đột biến về một vấn đề duy nhất trong bảng.
 3. Xem thông tin dưới đây về cách khắc phục vấn đề về mức tăng đột biến và thiếu trang AMP.
 4. Nhấp vào một hàng trong bảng để xem trang chi tiết lỗi:
  1. Trang chi tiết bao gồm danh sách mẫu các URL bị ảnh hưởng. Danh sách không phải lúc nào cũng đầy đủ vì có giới hạn 1000 hàng và có thể không bao gồm các trường hợp được phát hiện gần đây của lỗi này.
  2. Nếu đó là lỗi cú pháp, hãy nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem tài liệu chính thức về cú pháp thích hợp.
  3. Nhấp vào biểu tượng kiểm tra để chạy quy trình kiểm tra tính hợp lệ đối với một trang bị ảnh hưởng. Quy trình kiểm tra này sẽ xác định tất cả các lỗi (không chỉ vấn đề hiện tại) và cung cấp trình khám phá mã có chức năng đánh dấu lỗi và cung cấp thêm thông tin. Có thể lỗi đã được khắc phục trong trang trực tuyến nhưng vẫn bị liệt kê là lỗi vì trang chưa được thu thập lại dữ liệu. Nếu gặp trường hợp này, hãy yêu cầu xác thực sau khi bạn đã khắc phục tất cả các trường hợp của vấn đề này.
 5. Khắc phục tất cả các trường hợp của vấn đề trên trang web của bạn, kiểm tra sửa lỗi và đảm bảo rằng bản sửa lỗi đang hoạt động trên web.
 6. Quay lại trang chi tiết vấn đề và nhấp vào nút "Xác thực và cập nhật Google" để bắt đầu quy trình xác thực. Quy trình này không diễn ra ngay lập tức. Hãy xem mục Giới thiệu về xác thực để hiểu quy trình xác thực.
 7. Tiếp tục sửa lỗi.
 8. Khi tất cả các lỗi đã được khắc phục, hãy xóa bộ lọc cho cảnh báo và xem xét việc khắc phục cảnh báo. Một số cảnh báo có nội dung về vấn đề thiếu đánh dấu dữ liệu có cấu trúc tùy chọn, chính là đánh dấu cho phép kích hoạt các tính năng tìm kiếm mới cho các trang có nội dung liên quan.

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ chi tiết vấn đề bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Liên kết này chỉ cho phép người có liên kết truy cập vào trang hiện tại và bất kỳ trang lịch sử xác nhận nào cho vấn đề này. Liên kết không cấp quyền truy cập vào các trang khác thuộc tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi đường liên kết này bất kỳ lúc nào bằng cách tắt tính năng chia sẻ đối với trang này.

Xuất báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Cả dữ liệu biểu đồ và bảng đều sẽ được xuất. Bạn có thể chọn định dạng của dữ liệu xuất ra – CSV hoặc Google Trang tính.

Lỗi tăng đột biến

Xác định xem liệu có phải mức tăng đột biến xảy ra do mức độ nghiêm trọng của một nhóm trang thay đổi hay không:

 1. Nếu bạn thấy mức tăng đột biến, hãy tìm sự sụt giảm tương ứng trong trạng thái khác (lỗi hoặc hợp lệ).
 2. Nếu bạn tìm thấy sự sụt giảm tương ứng, hãy xác nhận rằng đó là các URL giống nhau.
 3. Nếu các URL này chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, hãy xác định những thay đổi bạn thực hiện đã gây ra vấn đề này.

Lý do phổ biến nhất cho mức tăng đột biến trong số lỗi là do có lỗi trong một mẫu được sử dụng bởi nhiều trang trên trang web của bạn.

Khắc phục vấn đề thiếu trang AMP

Nếu số trang AMP (trang hợp lệ + cảnh báo + lỗi) trong báo cáo ít hơn số trang AMP trên trang web của bạn, thì dưới đây là một số nguyên nhân khả dĩ:

 • Xác nhận rằng trang chính tắc không phải AMP của bạn đã được liên kết đúng cách đến trang AMP.
 • Xác nhận rằng trang AMP hoặc trang chính tắc của bạn không bị chặn bởi tệp robots.txt hoặc lệnh noindex hay được bảo vệ bởi yêu cầu xác thực hoặc đăng nhập.
 • Kiểm tra sự hiện diện của AMP và trang chính tắc của bạn trong chỉ mục bằng cách tìm kiếm URL của trang chính tắc trên Google. Nếu không được liệt kê thì trang chưa được lập chỉ mục.
  • Nếu có trang chính tắc, hãy xác nhận rằng trang liên kết đúng cách với trang AMP của bạn.
  • Nếu không có trang chuẩn, hãy gửi trang để lập chỉ mục.
 • Trang AMP/chuẩn của bạn có liên kết đến các trang khác không? Chúng có được liệt kê trong sơ đồ trang web không? Sử dụng công cụ Kiểm tra URL với trang chuẩn để yêu cầu lập chỉ mục cho một số lượng nhỏ các trang AMP, nhưng đối với số lượng trang lớn, hãy sử dụng sơ đồ trang web. (Bạn chỉ cần liệt kê trang chuẩn trong sơ đồ trang web.) Hãy xem xét sử dụng báo cáo Sơ đồ trang web để gửi sơ đồ trang web.
 • Google có thể mất vài ngày để tìm và thu thập dữ liệu các trang bị thiếu, tùy thuộc vào cách bạn thông báo cho Google về các trang mới.
 • Một số trang AMP hợp lệ có thể không được bao gồm trong báo cáo này, mặc dù các trang đó có thể được liệt kê trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục. Điều này là do báo cáo Trạng thái lập chỉ mục phải cung cấp thông tin đầy đủ hơn để giúp bạn khắc phục các vấn đề lập chỉ mục trong báo cáo. Trong khi đó, báo cáo Trạng thái AMP có khả năng hiển thị ít trang hơn, nhưng với mức độ liên quan và chi tiết cao hơn, để giúp bạn khắc phục các vấn đề cụ thể với AMP trên trang web của mình. Để xác nhận xem trang AMP có được lập chỉ mục hay không, hãy sử dụng công cụ Kiểm tra URL để biết câu trả lời rõ ràng.

Hiểu các cảnh báo

Các trang AMP có cảnh báo được lập chỉ mục và có thể được hiển thị trong kết quả của Google Tìm kiếm, nhưng có thể không kèm theo tất cả các tính năng có thể của AMP (chẳng hạn như được hiển thị trong một băng chuyền Tin bài hàng đầu). Nói cách khác, các trang này có thể chỉ được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm là liên kết toàn màu xanh.

Giới thiệu về quy trình xác thực

Sau khi khắc phục tất cả các trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web của mình, bạn có thể yêu cầu Google xác thực các thay đổi. Nếu tất cả các trường hợp đã biết biến mất thì vấn đề sẽ được đánh dấu là đã khắc phục trong bảng trạng thái và đưa xuống cuối bảng. Search Console theo dõi trạng thái xác thực của vấn đề nói chung, cũng như trạng thái của từng trường hợp trong vấn đề đó. Khi tất cả các trường hợp của vấn đề biến mất, vấn đề sẽ được coi là đã khắc phục. (Để biết các trạng thái thực tế được ghi lại, hãy xem Trạng thái xác thực vấn đềTrạng thái xác thực trường hợp).

Thông tin khác về thời gian tồn tại của vấn đề...

Thời gian tồn tại của một vấn đề kéo dài từ lần đầu tiên phát hiện thấy bất kỳ trường hợp nào của vấn đề trên trang web của bạn cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày trôi qua mà không có trường hợp lặp lại nào, vấn đề sẽ bị xóa khỏi lịch sử báo cáo.

Ngày phát hiện đầu tiên của vấn đề là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong suốt thời gian tồn tại này và sẽ không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu tất cả các trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục, nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, vấn đề vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày "phát hiện đầu tiên" vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu vấn đề đó lặp lại sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục thì lúc này vấn đề trước đó đã được đóng lại. Do đó trường hợp này được ghi lại dưới dạng vấn đề mới, với ngày phát hiện đầu tiên được đặt thành "hôm nay".

Quy trình xác thực cơ bản

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực khắc phục cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi, thì Search Console sẽ ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình xác thực tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, những trường hợp đó được tính riêng với loại vấn đề này và quy trình xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ kiểm tra hết danh sách các URL mà hệ thống đã xác định là bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Chỉ những URL mà trên đó xảy ra các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả các URL đã kiểm tra trong lịch sử xác thực và bạn có thể truy cập vào lịch sử này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một vấn đề:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt chuẩn. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi quy trình xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu URL không thể truy cập được, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mà hệ thống mới phát hiện quá trình thu thập dữ liệu bình thường, trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi hệ thống đã kiểm tra tất cả các URL có lỗi và cảnh báo mà số lượng vấn đề vẫn là 0, thì trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đã vượt qua. Lưu ý quan trọng: Ngay cả khi số trang bị ảnh hưởng giảm xuống còn 0 trang và trạng thái vấn đề thay đổi thành Đã vượt qua, nhãn mức độ nghiêm trọng ban đầu sẽ vẫn hiển thị (Lỗi hoặc Cảnh báo).

Ngay cả khi bạn không bao giờ nhấp vào "bắt đầu xác thực" Google vẫn có thể phát hiện thấy các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả các trường hợp của một vấn đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi trạng thái vấn đề thành "N/A" (Không áp dụng) trên báo cáo.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã khắc phục thẻ hoặc thẻ đã bị xóa (nếu thẻ không bắt buộc). Trong một lần xác thực, URL sẽ được xem là "đã vượt qua."
 • Nếu Google không thể truy cập vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang đã bị xóa, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), hệ thống sẽ xem là vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong một lần xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là "khác".

Xác thực lại

Khi bạn nhấp vào Xác thực lại cho một quy trình xác thực không thành công, quy trình sẽ bắt đầu lại với tất cả các trường hợp không thành công, cộng thêm bất kỳ trường hợp mới nào của vấn đề mà Google phát hiện thấy trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường.

Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Các trường hợp đã vượt qua xác thực (được đánh dấu là Đã vượt qua) hoặc không thể truy cập được nữa (được đánh dấu là Khác) sẽ không được kiểm tra lại và bị xóa khỏi lịch sử khi bạn nhấp vào Xác thực lại.

Lịch sử xác thực

Bạn có thể xem tiến trình của yêu cầu xác thực bằng cách nhấp vào liên kết chi tiết xác thực trong trang chi tiết vấn đề.

Các mục trong lịch sử xác thực được nhóm theo URL cho báo cáo AMP và báo cáo Trạng thái lập chỉ mục. Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm theo kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (như được xác định bởi giá trị Tên của mục). Trạng thái xác thực sẽ áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề gắn nhãn "Đã vượt qua" trên một trang, nhưng các vấn đề khác lại bị gắn nhãn "Không đạt", "Đang chờ xử lý" hoặc "Khác".

Trạng thái xác thực vấn đề

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Có một hoặc nhiều trang xảy ra một trường hợp của vấn đề này và bạn chưa hề bắt đầu xác thực các trang đó. Các bước tiếp theo:
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang trực tuyến bằng cách sử dụng quy trình Kiểm tra AMP. (Nếu quy trình Kiểm tra AMP không hiển thị lỗi trên trang thì đó là vì bạn đã sửa lỗi trên trang thực tế sau khi Google tìm thấy lỗi và tạo báo cáo vấn đề này).
  2. Nhấp vào "Tìm hiểu thêm" trên trang chi tiết để xem chi tiết về quy tắc bị vi phạm.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Sửa lỗi các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực khắc phục để Google thu thập lại dữ liệu các trang của bạn. Google sẽ thông báo cho bạn về tiến trình xác thực. Quy trình xác thực mất từ vài ngày đến hai tuần, vì vậy xin hãy kiên nhẫn. 
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề. Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết phải làm gì, nếu cần thiết.
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả các trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục. Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn cần làm.
 • Đã vượt qua: Tất cả các trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào "Xác thực khắc phục" để có được trạng thái này (nếu trường hợp biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành N/A). Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không có: Google nhận thấy rằng vấn đề đã được khắc phục trên tất cả các URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực. Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không thành công: Một số trang nhất định vẫn có vấn đề này sau khi bạn nhấp vào "Xác thực". Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và xác thực lại.

Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều được chỉ định một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xác thực: Đã đưa vào hàng đợi để xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đã vượt qua: [Không hiển thị trong tất cả báo cáo] Google đã kiểm tra trường hợp của vấn đề và trường hợp không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp vào Xác thực một cách rõ ràng cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp vẫn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp vào Xác thực một cách rõ ràng cho trường hợp này.
 • Khác: [Không hiển thị trong tất cả báo cáo] Google không thể truy cập vào URL có trường hợp này hoặc không thể tìm thấy mục trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đã vượt qua.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có trạng thái khác nhau cho các vấn đề khác nhau. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, vấn đề X có thể có trạng thái xác thực Đã vượt qua và vấn đề Y trên cùng một trang có thể có trạng thái Đang chờ.

 

Vấn đề đã biết

Sau đây là các vấn đề đã biết trong Search Console. Bạn không cần báo cáo các vấn đề này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về bất kỳ tính năng hoặc vấn đề nào bạn tìm thấy. Hãy sử dụng cơ chế Phản hồi được tích hợp trong thanh điều hướng.

 • Một số vấn đề có tên dài khó hiểu.
 • Có thể có độ trễ giữa thời điểm một vấn đề được thêm vào đồ thị và thời điểm vấn đề được thêm vào bảng.
 • Nếu trang web của bạn có số lượng vấn đề rất lớn (bất kể có trường hợp nào đang hoạt động hay không), báo cáo sẽ chỉ hiển thị 200 vấn đề đầu tiên, sắp xếp theo mức độ quan trọng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?