Statusrapport om AMP

Med hjälp av den här rapporten åtgärdar du fel som förhindrar att AMP-sidor visas med AMP-specifika visningsegenskaper i Googles sökresultat.

Överst i vyn visas alla AMP-sidor på webbplatsen som Google har upptäckt fel på, ordnade efter fel. Klicka på ett specifikt problem om du vill visa fler detaljer, inklusive en lista med exempel på sidor som berörs av problemet, information om hur du åtgärdar problemet och hur du meddelar Google om åtgärderna.

Om du vill se diagram som visar inverkan av problemen och åtgärderna besöker du statussidan.

Varför visas exempel? Vi visar så många sidor som påverkas av fel som möjligt. Det finns dock en fast gräns för hur många som ryms i tabellen, nämligen 1 000 webbadresser. Det är också möjligt att det finns fler sidor som vi inte upptäckt eller inte räknat av någon anledning.

Öppna AMP-rapporten

 

Statusrapport om AMP i Search Console – utbildning i Google Search Console

Vad du kan titta efter

Detta bör helst visas i rapporten:

 • Inga AMP-fel på webbplatsen (varningar räknas som rekommendationer, inte som fel. Läs mer i avsnittet Förstå varningar nedan). Om det finns fel kan du läsa mer om att prioritera och åtgärda problem.
 • Det totala antalet AMP-sidor i rapporten (giltiga sidor, varningssidor och felsidor) bör motsvara antalet AMP-sidor på din webbplats. Om de inte gör det kan du läsa mer om saknade AMP-sidor.

Lista över AMP-problem

Förutom vanliga AMP-fel kan följande ytterligare problem (fel och varningar) visas i rapporten.

Google-specifika AMP-problem
Problem Beskrivning
Innehållet matchar inte: inbäddad video saknas Den kanoniska webbsidan har en inbäddad video som saknas i AMP-versionen. AMP-versionen bör vanligtvis innehålla samma viktiga innehållsresurser som den kanoniska webbsidan. Observera att videon identifieras utifrån webbadressen. Om du har två olika webbadresser som leder till samma video visas den här varningen.
Bildstorleken är mindre än den rekommenderade storleken AMP-versionens strukturerade data hänvisar till en bild som är mindre än vår rekommenderade storlek. Detta innebär att sidan kanske inte visas med alla AMP-relaterade funktioner på Google Sök. Det kan även göra så att förslagskort inte visas med stora bilder (vilket kan leda till minskad trafik till webbplatsen och minskat användarengagemang). Åtgärda felet genom att använda en större bild som uppfyller kraven i våra riktlinjer.
AMP-sidans domän stämmer inte AMP-sidan och den kanoniska versionen värdlagras på olika domäner. Detta kan vara förvirrande för mobila användare eftersom olika webbadressdomäner visas i sökresultat och när de öppnar sidan i en AMP-läsare. (Detta påverkar inte indexeringen eller sidans rankning.)
Webbadressen hittades inte (404) Det gick inte att hitta den begärda AMP-adressen. Läs mer om hur du åtgärdar 404 sidor.
Serverfel (5xx) Ospecificerat 5XX-serverfel när AMP-sidan begärdes. Läs mer om serverfel.
Blockerad av robots.txt Den begärda AMP-adressen blockerades av en robots.txt-regel.
Genomsökningsproblem Ospecificerat genomsökningsfel för AMP-sidan. Felsök problemet genom att ange AMP-sidans webbadress i granskningsverktyget för webbadresser
AMP-sidan som hänvisas till är inte en AMP-sida En kanonisk sida hänvisar till något som inte är en AMP-sida. Läs mer om hur en hänvisning från en sida som inte är AMP till en AMP-sida ska se ut.
AMP-sidan som hänvisas till har sig själv som kanonisk sida Den kanoniska sidan pekar på en fristående AMP-sida. En fristående AMP-sida kan inte hänvisas till som AMP-versionen av en sida. Läs mer om hur en hänvisning från en sida som inte är AMP till en AMP-sida ska se ut.
Webbadressen har märkts upp med noindex AMP-sidan blockeras av ett noindex-direktiv. Google kan inte indexera en sida som blockerats med noindex. Ta antingen bort noindex-direktivet eller referensen till den blockerade sidan.
Datumet unavailable_after har passerat för den här sidan AMP-sidan har metataggen eller direktivet unavailable_after med ett datum som redan har varit, vilket anger att sidan inte längre ska visas. Uppdatera taggen till ett datum i framtiden eller ta bort taggen.
Webbadressen som angetts på den kanoniska sidan är ogiltig En kanonisk sida hänvisar till en AMP-version med en webbadress som har ogiltigt format. Läs mer om hur en hänvisning till en AMP-version ska se ut.
Fel på kanonisk sida – amp-story

En sida hänvisar felaktigt till en sida uppmärkt med amp-story som AMP-version. Detta är inte tillåtet eftersom en sida uppmärkt med amp-story per definition har sig själv som kanonisk: den måste peka på sig själv med taggen <rel="canonical"> och kan inte vara AMP-versionen av någon annan sida.

Problem med signerad utväxling

Problem med AMP som använder protokollet för signerad utväxling kan visas både i AMP-statusrapporten och i rapporten om granskade webbadresser.

Se information om signerad utväxling i en problembeskrivning

Information om signerad utväxling för AMP finns på flera ställen:

 • I granskningsverktyget för webbadresser klickar du på problemet under Information om AMP-version.
 • I rapporten om AMP-status klickar du på en webbadress i tabellen med information om problemet.

Se om signerad utväxling används för en AMP-sida

Så här ser du om Google har hittat huvud eller nyttolast för signerad utväxling av AMP:

 1. Granska AMP-adressen (granska en enskild webbadress med granskningsverktyget för webbadresser eller klicka på granskningsikonen bredvid webbadressen i tabellen i AMP-statusrapporten).
 2. Klicka på Visa genomsökt sida på resultatsidan. En sidopanel med mer information öppnas.
 3. Klicka på fliken Mer info.
 4. Under Signed Exchange ser du om Google har hittat några komponenter för signerad utväxling på den AMP-sidan.

Lista över problem med signerad utväxling

Följande problem kan uppstå när protokollet för signerad utväxling används för AMP.

Ogiltig signerad utväxling

HTTP-svaret var en signerad utväxling som inte uppfyllde de krav som Google AMP Cache ställer. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Felet kan bland annat ha följande orsaker:

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager:

Fel i analysen av den signerade utväxlingens nyttolast

HTTP-svaret var en signerad utväxling vars nyttolast (”kropp”) inte uppfyllde de krav som Google AMP Cache ställer. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Felet kan uppstå av flera skäl:

 • Kontrollera att HTML-koden är korrekt UTF-8 utan teckenkodningsfel. Kör curl $URL | iconv -f UTF-8 -t UTF-8 >/dev/null på den $URL där felet finns och titta efter felmeddelanden som ”illegal input sequence”. Om ett sådant felmeddelande visas kontrollerar du att dokumentet är korrekt UTF-8-kodat. Två vanliga källor till teckenkodningsfel är text på andra språk än engelska samt blanksteg.
 • Kontrollera att HTML-koden inte innehåller U+0000 NULL eller ett Unicode-tecken som leder till HTML-analysfel.
 • Kontrollera att HTML-koden är oförändrad efter anropet transform -config NONE. Om den har ändrats finns det två vanliga orsaker:

Den signerade utväxlingens nyttolast har ett huvud, huvudets_namn, med ett ogiltigt värde

HTTP-svaret var en signerad utväxling med ett enda signerat svarshuvud som inte uppfyllde ett krav som Google AMP Cache ställer. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager:

Den signerade utväxlingens nyttolast saknar ett obligatoriskt huvud, huvudets_namn

HTTP-svaret var en signerad utväxling där det angivna huvudet saknades, trots att det måste finnas enligt specifikationen av signerad utväxling eller de krav som Google AMP Cache ställer. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager:

Det går inte att analysera den signerade utväxlingens signaturhuvud

HTTP-svaret var en signerad utväxling med ett signaturhuvud som inte har korrekt format enligt specifikationen av signerad utväxling. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager:

Parametern parameternamn i den signerade utväxlingens signaturhuvud är ogiltig

HTTP-svaret var en signerad utväxling med ett felaktigt värde på den angivna parametern i signaturhuvudet enligt specifikationen av signerad utväxling. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager:

Den signerade utväxlingens datum är ogiltiga

HTTP-svaret var en signerad utväxling med ett felaktigt värde på parametern date eller expires i signaturhuvudet enligt specifikationen av signerad utväxling eller de krav som Google AMP Cache ställer. (Signaturen måste närmare bestämt vara giltig när den hämtas och minst fyra dagar framåt.) Sidan visas därför utan information från signaturen för användarna.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager kan detta fel uppstå av flera skäl:

 • Kontrollera att signerade utväxlingssvar inte cachelagras för länge av den yttre omvända proxyn. Begär sidan upprepade gånger med curl -H 'Accept: application/signed-exchange;v=b3' -H 'AMP-Cache-Transform: any' och sök efter date= i svaren. Kontrollera att det är olika siffror efter likhetstecknet varje gång.
 • Kontrollera att du kör den senaste versionen av AMP Packager.
 • Om du har uteslutit alla möjligheter ovan kan det finnas ett fel i AMP Packager. Skicka en felrapport i så fall.

Certifikatkedjan som den signerade utväxlingens cert-url hänvisar till går inte att analysera

HTTP-svaret var en signerad utväxling vars cert-url inte hade korrekt format enligt specifikationen av signerad utväxling. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager:

Certifikatkedjan som cert-url hänvisar till är ogiltig för den signerade utväxlingen

HTTP-svaret var en signerad utväxling vars cert-url var ogiltig enligt specifikationen av signerad utväxling. Sidan visas därför för användarna utan information från signaturen.

Så här påverkas webbplatsen:

Sidan visas i AMP-visare med en webbadress på Google i stället för den ursprungliga webbadressen.

Nästa steg:

Du måste inte åtgärda det här felet. Sidor med det här felet visas fortfarande korrekt i en AMP-visare. Om du vill att sidan ska visas med den signerade webbadressen läser du vidare.

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager kan det här felet uppstå av flera olika anledningar. Kontrollera följande:

 • Kontrollera att CertFile inte innehåller en fullständig lista över lövcertifikatet plus mellanhänder.
 • Kontrollera att AMP Packager inte startades med flaggan -development eller -invalidcert. I produktionsläget verifieras certifikatet på flera sätt av AMP Packager.
 • Kontrollera att webbadresser på /amppkg/cert/ inte cachelagras längre än det inställda värdet på max-age på den yttre omvända proxyn.
 • Kontrollera att inga cachehuvuden ändras av den yttre omvända proxyn. Det kan leda till att dessa certifikatkedjor lagras för länge på proxyservrar uppströms. Du testar detta genom att ta reda på vilken den motsvarande webbadressen för /amppkg/cert/ är på den interna paketerarens domän, hämta denna inklusive svarshuvud (t.ex. med curl -i) och jämföra svarshuvudena med dem från den yttre servern.
 • Kontrollera att certifikatet innehåller en SCT, t.ex. med verktyget openssl x509. Om så inte är fallet kontaktar du certifikatutfärdaren.
 • Kontrollera att du kör den senaste versionen av AMP Packager.
 • Om du har uteslutit alla möjligheter ovan kan det finnas ett fel i AMP Packager. Skicka en felrapport i så fall.

Den signerade utväxlingen gick inte att analysera

HTTP-svaret hade application/signed-exchange;v=b3 som content-type men det gick inte att hämta svarets kropp. Det kan bero på att den inte uppfyller överordnade kraven på typen ifråga eller att nyttolasten har Merkle-kodats på fel sätt.

Så här påverkas webbplatsen:

Om det finns en motsvarande sida som inte är AMP indexeras den på Google Sök i stället. Om det inte gör det kanske sidan inte visas på Google Sök alls.

Nästa steg:

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager kan detta fel uppstå av flera skäl:

 • Kontrollera att paketerarens svar inte ändras på den yttre omvända proxyn. Kontrollera vad den motsvarande webbadressen för /priv/doc är på den interna paketerarens domän för den felande webbadressen och testa den med dump-signedexchange. Om den interna paketerarens svar är en giltig signerad utväxling, men den yttre externa serverns svar inte är det, är den yttre servern troligen felkonfigurerad.
 • Kontrollera att du kör den senaste versionen av AMP Packager.
 • Om du har uteslutit alla möjligheter ovan kan det finnas ett fel i AMP Packager. Skicka en felrapport i så fall.

Den inre nyttolastens webbadress stämmer inte med den begärda webbadressen i den signerade utväxlingen

HTTP-svaret var en signerad utväxling vars fallbackUrl inte svarade mot den begärda webbadressen. De måste vara identiska byte för byte. Google Sök kan därför inte lita på att svaret motsvarar den begärda webbadressen.

Så här påverkas webbplatsen:

Om det finns en motsvarande sida som inte är AMP indexeras den på Google Sök i stället. Om det inte gör det kanske sidan inte visas på Google Sök alls.

Nästa steg:

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp. En möjlig lösning är att ändra sidans webbadress så att fel i vanliga webbadressanalysatorer undviks. Försök till exempel att undvika procentteckenkodade eller reserverade tecken, eller sökfrågesträngar med ovanlig kodning, som ? utan parametrar.

Om du använder AMP Packager kan detta fel uppstå av flera skäl:

 • Kontrollera att webbadresserna skrivs om korrekt av den yttre omvända proxyn. Det är särskilt troligt att det blir problem med procentteckenkodade eller reserverade tecken. Till exempel blir det problem med rewrite-direktivet och den sökvägslösa formen av proxy_pass-direktivet i nginx. Du kan testa detta genom att skicka några testförfrågningar till den yttre servern och jämföra dem med de webbadresser som loggats till stdout från AMP Packager.
 • Kontrollera att du kör den senaste versionen av AMP Packager.
 • Om du har uteslutit alla möjligheter ovan kan det finnas ett fel i AMP Packager. Skicka en felrapport i så fall.

Huvudet huvudets_namn i den signerade utväxlingens HTTP-svar har ett ogiltigt värde

HTTP-svaret hade application/signed-exchange som content-type men svarshuvudet var ogiltigt på något annat sätt. Till exempel kan parametern v=b3 saknas i content-type. På grund av detta är formatet okänt för Google och det går därför inte att extrahera svarets kropp.

Så här påverkas webbplatsen:

Om det finns en motsvarande sida som inte är AMP indexeras den på Google Sök i stället. Om det inte gör det kanske sidan inte visas på Google Sök alls.

Nästa steg:

Om du anlitar en tjänsteleverantör för signerad utväxling vänder du dig till dem för att få hjälp.

Om du använder AMP Packager kan detta fel uppstå av flera skäl:

 • Kontrollera att content-type-huvudet inte ändras av den yttre omvända proxyn. Kontrollera vad motsvarande webbadress för /priv/doc är på den interna paketerarens domän för den felande webbadressen och hämta denna inklusive svarshuvud (t.ex. med curl -i). Om den interna paketerarens svar skiljer sig från svaret från den yttre externa servern kan det vara där felet finns. Om det är något annat än content-type som skiljer i huvudet skickar du en felrapport om fel i det här hjälpdokumentet, så att kravlistan kan uppdateras.
 • Kontrollera att du kör den senaste versionen av AMP Packager.
 • Om du har uteslutit alla möjligheter ovan kan det finnas ett fel i AMP Packager. Skicka en felrapport i så fall.

Prioritera och åtgärda problem

 1. Filtrera bort varningarna på sammanfattningssidan för AMP så att du kan fokusera på felen i första hand. Problemen sorteras utifrån en kombination av allvarlighetsgrad, valideringsstatus och antalet berörda sidor som standard. Vi rekommenderar att du även åtgärdar dem i denna ordning. Åtgärda problem med samma orsak (till exempel en dålig mall) innan du åtgärdar problem som bara gäller en sida.
 2. Kontrollera om en eventuell ökning av det totala antalet fel till största delen orsakas av ett enda fel genom att leta efter en motsvarande ökning av problemet i tabellen.
 3. Läs mer om felsökning av ökningar och saknade AMP-sidor nedan.
 4. När du klickar på en rad i tabellen visas informationssidan om det felet:
  1. På informationssidan visas en lista med exempel på berörda webbadresser. På grund av begränsningen på 1 000 rader är listan inte alltid komplett, och innehåller kanske inte nyligen upptäckta förekomster av felet.
  2. Om problemet består av ett syntaxfel hittar du officiella anvisningar om rätt syntax genom att klicka på Läs mer.
  3. Kör ett giltighetstest på en berörd sida genom att klicka på granskningsikonen. Testet preciserar alla fel (inte bara det aktuella problemet), markerar felen och visar mer information i kodutforskaren. Det är möjligt att ett fel som redan har åtgärdats fortfarande visas om sidan inte har genomsökts på nytt sedan dess. I sådana fall kontrollerar du att alla förekomster av felet har åtgärdats och begär verifiering.
 5. Åtgärda alla förekomster av problemet på webbplatsen, testa åtgärden och försäkra dig om att åtgärderna visas på webben.
 6. Öppna sidan med information om problemet igen och påbörja verifieringen genom att klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits. Processen sker inte omedelbart. I avsnittet Om verifiering kan du läsa mer om hur verifieringen går till.
 7. Fortsätt åtgärda fel.
 8. När alla fel har åtgärdats tar du bort filtret som dolde varningarna och ser om du vill åtgärda dessa. Vissa varningar gäller att den valfria uppmärkningen av strukturerad data saknas. Den kan ge tillgång till nya sökfunktioner på sidor med relevant innehåll.

Dela rapporten

Du kan dela information om problem i täcknings- och förbättringsrapporter genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till informationssidan om det aktuella problemet och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Ökningar i antalet fel

Fastställ om en ökning orsakas av en grupp av sidor som har flyttats från en allvarlighetsgrad till en annan:

 1. Om du ser en ökning letar du efter en motsvarande minskning för en annan status (fel eller giltig).
 2. Om du hittar en motsvarande minskning kontrollerar du att det gäller samma webbadresser.
 3. Om webbadresserna har flyttats från en status till en annan tar du reda på vad det beror på.

Den vanligaste orsaken till att felen har ökat är att ett fel har lagts till i en mall som används på många sidor på webbplatsen.

Felsöka varför AMP-sidor saknas

Om antalet AMP-sidor i rapporten (giltiga sidor, varningar och fel) är färre än antalet AMP-sidor på webbplatsen kan förklaringen vara någon av följande.

 • Bekräfta att den kanoniska sidan som inte är AMP-kodad är korrekt länkad till AMP-sidan.
 • Bekräfta att AMP-sidorna eller de kanoniska sidorna inte blockeras för sökrobotar via filen robots.txt eller taggen noindex, eller skyddas av autentiserings- eller inloggningskrav.
 • Kontrollera att AMP-sidorna och de kanoniska sidorna visas i indexet genom att söka på Google efter den kanoniska sidans webbadress. Om den inte visas finns den inte med i indexet.
 • Länkar andra sidor till AMP-sidan eller den kanoniska sidan? Är de angivna i en webbplatskarta? Du kan begära indexering av ett litet antal AMP-sidor genom att använda granskningsverktyget för webbadresser på den kanoniska sidan, men använd webbplatskartor om det gäller ett större antal. (Du behöver endast ange den kanoniska sidan i webbplatskartan.) Skicka gärna in webbplatskartor via rapporten Webbplatskartor.
 • Beroende på hur du går till väga med att meddela Google om de nya sidorna kan det ta några dagar innan Google har hittat och genomsökt de saknade sidorna.
 • Vissa giltiga AMP-sidor kanske inte tas med i den här rapporten trots att de finns med i rapporten om indextäckning. Det beror på att rapporten om indextäckning måste vara mer heltäckande, så att det går att felsöka problem med indexeringen utifrån den, medan statusrapporten om AMP kan täcka in färre men mer relevanta sidor på ett mer detaljerat sätt, så att du kan felsöka enskilda AMP-problem på webbplatsen. Du kan kontrollera om en AMP-sida har indexerats med granskningsverktyget för webbadresser, där du får klart besked.

Förstå varningar

AMP-sidor med varningar är indexerade och kan visas i Googles sökresultat, men AMP-funktionerna kan vara begränsade (till exempel att visas i snurran Huvudnyheter). Med andra ord visas sidorna kanske bara som vanliga blå länkar i sökresultaten.

Om verifieringen

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är borta markeras problemet som åtgärdat i statustabellen och flyttas längst ner i den. I Search Console spåras verifieringsstatusen för problemet i sin helhet och statusen för varje förekomst av problemet. När alla förekomster av problemet är borta anses det vara åtgärdat. (Vilka statusar som finns beskrivs under Problemets verifieringsstatus och Förekomstens verifieringsstatus.)

Mer om ett problems varaktighet …

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. När det har gått 90 dagar utan att problemet återkommit tas det bort från rapporthistoriken.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem skulle uppstå 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det förra problemet avslutats. Den här förekomsten registreras alltså som ett nytt problem och dagens datum blir datumet då det först upptäcktes.

Grundläggande verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Verifieringen kan ta flera dagar och du blir meddelad hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrolleras ett fåtal sidor omedelbart.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av problemet.
 4. När alla webbadresser med fel och varningar har kontrollerats och antalet problem är 0 ändras problemets verifieringsstatus till Godkändes. Viktigt! Den ursprungliga allvarlighetsgraden (Fel eller Varning) visas även efter att antalet berörda sidor har nått 0 och problemstatusen har ändrats till Godkändes.

Google kan identifiera en förekomst av ett problem som åtgärdad även om du aldrig klickar på Starta verifiering. Om Google upptäcker vid en ordinarie genomsökning att alla förekomster av ett problem har åtgärdats ändras problemstatusen till Saknas i rapporten.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen som godkänd.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen in under Övrigt.

Omverifiering

När du klickar på Verifiera på nytt för en misslyckad verifiering börjar verifieringen om för alla förekomster som misslyckades plus eventuella nya förekomster av problemet som upptäckts vid en ordinarie genomsökning.

Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående.

Förekomster som godkändes vid verifieringen (märkta Godkändes) eller som inte längre går att nå (märkta Övrigt) kontrolleras inte igen och tas bort från historiken när du klickar på Verifiera på nytt.

Verifieringshistorik

Du kan följa verifieringsförloppet genom att klicka på länken Verifieringsinformation på sidan med detaljerad information om problemet.

Posterna i veriferingshistoriken grupperas efter webbadress i AMP-rapporten och rapporten Indexeringsstatus. I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökade resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och strukturerat dataobjekt (utifrån värdet på objektets Name-attribut). Verifieringsstatusen gäller för just det problem som du tittar närmare på. Det kan finnas ett problem på sidan som har statusen Godkändes medan andra har statusen Misslyckades, Har inte verifierats ännu eller Övrigt.

Problemets verifieringsstatus

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: Problemet finns på en eller flera sidor som du aldrig har påbörjat någon verifiering av. Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna i AMP-testverktyget och se exempel på felet på de aktiva sidorna. (Om felet inte finns på sidan när du gör AMP-testet beror det på att du har åtgärdat felet på den aktiva sidan efter att Google hittade det och genererade problemrapporten.)
  2. Du kan läsa mer om regeln som inte uppfyllts genom att klicka på Läs mer på informationssidan.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits så att Google genomsöker sidorna på nytt. Google meddelar dig hur det går. Verifieringen kan ta allt från ett par dagar till ungefär två veckor, så ha tålamod. 
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu. Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade. Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller de berörda webbadresserna är inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.) Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering. Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Antalet sidor där felet finns kvar efter att du klickade på Verifiera överstiger en viss gräns. Nästa steg: Åtgärda problemet och verifiera på nytt.

Förekomstens verifieringsstatus

När du begär verifiering tilldelas alla förekomster av problemet en status enligt följande:

 • Har inte verifierats ännu: Står i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: [Finns inte i alla rapporter] Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: [Finns inte i alla rapporter] Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y fanns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Har inte verifierats ännu.

 

Kända problem

Följande kända problem finns i Search Console. Du behöver inte rapportera dem till oss, men vi vill gärna ha din feedback om andra funktioner eller problem som du upptäcker. Använd feedback-verktyget som är inbyggt i navigeringsfältet.

 • Vissa problem har långa namn som inte är lätta att förstå.
 • Det kan dröja ett tag innan ett problem läggs till i diagrammet från det att det lagts till i tabellen.
 • Om det finns ett mycket stort antal problem på webbplatsen (oavsett om det finns aktiva förekomster eller inte) visas bara de 200 första problemen i rapporten, ordnade efter hur viktiga de är.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?