Raport o stanie stron AMP

Ten raport pomaga w naprawianiu błędów, które uniemożliwiają wyświetlanie stron AMP w wynikach wyszukiwania Google z funkcjami związanymi z AMP.

Widok główny zawiera wszystkie strony AMP z błędami znalezionymi przez Google w Twojej witrynie, pogrupowane według tych błędów. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat błędu, w tym przykładową listę stron, na których on występuje, oraz instrukcje, jak go naprawić, a także aby rozpocząć proces powiadamiania Google o zastosowanych poprawkach, kliknij ten błąd.

Wykresy przedstawiające zakres błędów i poprawek znajdziesz na stronie stanu.

Dlaczego ta lista jest przykładowa? Pokazujemy tyle stron zawierających błędy, ile możemy. Obowiązuje nas jednak nieprzekraczalny limit 1000 adresów URL, które możemy wymienić w tabeli. Poza tym mogą jeszcze istnieć inne strony, których nie wykryliśmy lub których z jakiegoś powodu nie uwzględniliśmy.

OTWÓRZ RAPORT O STRONACH AMP

Na co zwrócić uwagę

W sytuacji idealnej raport powinien zawierać:

Błędy AMP

Oprócz standardowych błędów AMP raport może wskazywać dodatkowe błędy opisane poniżej.

Problemy związane z AMP wynikające z wymagań Google
Problem Opis
Niezgodność treści: brak umieszczonego filmu Film umieszczony na stronie kanonicznej jest niedostępny w jej wersji AMP. Zalecamy umieszczenie na stronie AMP wszystkich ważnych zasobów treści, które zawiera strona kanoniczna. Pamiętaj, że film jest wykrywany na podstawie adresu URL. To ostrzeżenie wyświetli się wtedy, gdy do tego samego filmu prowadzą dwa różne adresy URL.
Rozmiar obrazu mniejszy niż zalecany Uporządkowane dane na stronie AMP odnoszą się do obrazu, który ma rozmiar mniejszy od zalecanego. Może to uniemożliwić wyświetlanie takiej strony razem ze wszystkimi funkcjami standardu AMP w wyszukiwarce Google. Poza tym mogą nie wyświetlać się karty Discover z dużymi obrazami, co będzie skutkować zmniejszeniem ruchu w witrynie i mniejszym zaangażowaniem użytkowników. Aby rozwiązać problem, użyj większego obrazu (zgodnie z naszymi wytycznymi).
Niezgodność domeny strony AMP Strona AMP znajduje się w innej domenie niż jej wersja kanoniczna. Może to być mylące dla użytkowników korzystających z wyszukiwarki na urządzeniach mobilnych, którzy widzą jedną domenę URL w wynikach wyszukiwania, a inną po otwarciu strony w czytniku AMP. (Nie ma to wpływu na indeksowanie ani na pozycję strony w rankingu).
Nie znaleziono adresu URL (404) Nie znaleziono żądanego adresu URL strony AMP. Więcej informacji na temat stron z błędem 404
Błąd serwera (5xx) Podczas wysyłania żądania wyświetlenia strony AMP wystąpił nieokreślony błąd serwera 5xx. Więcej informacji o błędach serwera
Strona zablokowana przez plik robots.txt Żądany adres URL strony AMP został zablokowany przez regułę w pliku robots.txt.
Problem z indeksowaniem Nieokreślony błąd indeksowania strony AMP. Spróbuj rozwiązać problem z adresem URL strony AMP za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL
URL strony AMP w odniesieniu nie jest stroną AMP Strona kanoniczna zawiera odniesienie do strony AMP, która w rzeczywistości nie jest stroną AMP. Więcej informacji o tym, jak strona inna niż AMP powinna odsyłać do strony AMP
URL strony AMP w odniesieniu jest samodzielną kanoniczną stroną AMP Strona kanoniczna prowadzi do samodzielnej strony AMP. Nie można odsyłać do samodzielnej strony AMP jako do wersji AMP strony. Więcej informacji o tym, jak strona inna niż AMP powinna odsyłać do strony AMP
URL zawiera tag „noindex” Strona AMP jest blokowana przy użyciu instrukcji „noindex”. Google nie może indeksować takich stron. Usuń instrukcję „noindex” lub usuń odniesienie do blokowanej strony.
Minął termin „unavailable_after” dla tej strony W przypadku strony AMP istnieje metatag lub instrukcja „unavailable_after” z datą w przeszłości, co wskazuje, że strony nie należy wyświetlać. Zaktualizuj tag, by zawierał datę w przyszłości, albo go usuń.
Adres kanoniczny ma nieprawidłowy URL Strona kanoniczna zawiera odniesienie do wersji strony AMP, które korzysta z nieprawidłowo sformatowanego adresu URL. Więcej informacji o prawidłowym tworzeniu odniesień do stron AMP
Błąd strony kanonicznej relacji w technologii AMP

Strona używa nieprawidłowego odniesienia do strony relacji w technologii AMP jako do własnej wersji AMP. Nie jest to dozwolone, ponieważ strona relacji w technologii AMP jest z definicji samodzielną kanoniczną stroną AMP – musi zawierać odniesienie do siebie w tagu <rel="canonical">. Nie może być wyświetlana jako wersja AMP innej strony.

Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów

 1. Na stronie podsumowania AMP odfiltruj ostrzeżenia i skoncentruj się najpierw na błędach. Problemy są domyślnie posortowane według połączenia wagi błędu, stanu weryfikacji i liczby stron, których dotyczą. Zalecamy zajmowanie się nimi w tej kolejności domyślnej. Najpierw napraw błędy spowodowane częstymi przyczynami (na przykład niewłaściwym szablonem), a następnie te, które są specyficzne dla poszczególnych stron.
 2. Sprawdź, czy któryś ze wzrostów całkowitej liczby błędów nie jest spowodowany głównie pojedynczym błędem – poszukaj w tabeli odpowiadającego mu gwałtownego skoku liczby błędów jednego typu.
 3. Przeczytaj poniższe informacje o debugowaniu skoków i brakujących stron AMP.
 4. Kliknij wiersz w tabeli, by wyświetlić stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie:
  1. Strona z informacjami zawiera próbkę adresów URL stron, na których dany błąd występuje. Ta lista nie zawsze jest kompletna, ponieważ jest ograniczona do 1000 wierszy i może nie uwzględniać ostatnio wykrytych wystąpień błędu.
  2. Jeśli błąd jest błędem składniowym, kliknij Więcej informacji, by uzyskać oficjalną dokumentację dotyczącą prawidłowej składni.
  3. Kliknij ikonę inspekcji, by przeprowadzić test poprawności danej strony z błędem. Wyłapie on wszystkie błędy (nie tylko błąd bieżący) oraz wyświetli eksplorator kodu z wyróżnionymi błędami i dodatkowymi informacjami. Może się zdarzyć, że dany błąd został już naprawiony na działającej stronie, ale nadal widnieje na liście błędów, ponieważ strona nie została jeszcze zindeksowana ponownie. Jeśli tak jest, po naprawieniu wszystkich wystąpień tego błędu poproś o weryfikację strony.
 5. Napraw wszystkie wystąpienia błędu w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci.
 6. Wróć na stronę szczegółów błędu i kliknij przycisk „Zweryfikuj i poinformuj Google”, by rozpocząć proces weryfikacji. Ten proces nie jest natychmiastowy. Aby dowiedzieć się więcej na jego temat, przeczytaj sekcję Informacje o weryfikowaniu.
 7. Napraw pozostałe błędy.
 8. Po naprawieniu wszystkich błędów usuń filtr ostrzeżeń i sprawdź, czy nie należy ich też wyeliminować. Niektóre ostrzeżenia dotyczą brakujących opcjonalnych znaczników uporządkowanych danych, które na stronach z odpowiednią treścią mogą włączyć nowe funkcje wyszukiwania.

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania jakichkolwiek czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Skoki liczby błędów

Sprawdź, czy skok liczby błędów nie został spowodowany przeniesieniem zbioru stron z jednej grupy wagi błędu do innej:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (błędnego lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL.
 3. Jeśli adresy URL zostały przeniesione z jednego stanu do innego, ustal, jaka czynność to spowodowała.

Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby błędów jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Rozwiązywanie problemów z brakującymi stronami AMP

Jeśli liczba stron AMP w raporcie (prawidłowych, z ostrzeżeniami i z błędami) jest mniejsza niż liczba stron AMP w witrynie, wypróbuj te rozwiązania:

 • Upewnij się, że kanoniczna strona inna niż AMP zawiera prawidłowy link do strony AMP.
 • Upewnij się, że strony kanoniczne lub AMP nie są wykluczone z indeksowania przez pliki robots.txt lub tagi noindex ani dostępne dopiero po uwierzytelnieniu lub zalogowaniu.
 • Sprawdź, czy strony kanoniczne i AMP znajdują się w indeksie. Aby to zrobić, wyszukaj w Google URL strony kanonicznej. Jeśli nie ma go na liście, strona nie została zindeksowana.
  • Jeśli wersja kanoniczna znajduje się na liście, upewnij się, że zawiera ona prawidłowe linki do strony AMP.
  • Jeśli wersji kanonicznej nie ma na liście, prześlij ją do zindeksowania.
 • Czy do strony AMP/kanonicznej prowadzą linki z innych stron? Czy te strony są uwzględnione w mapie witryny? Aby poprosić o zindeksowanie niewielkiej liczby stron AMP, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL na stronie kanonicznej. Jeśli jednak chcesz zindeksować bardzo dużo stron, użyj mapy witryny. W mapie witryny musisz wskazać tylko stronę kanoniczną. Mapę witryny możesz przesłać w raporcie Mapy witryn.
 • W zależności od tego, w jaki sposób poinformujesz Google o nowych stronach, odszukanie i zindeksowanie brakujących stron może zająć kilka dni.
 • Niektóre prawidłowe strony AMP mogą nie zostać uwzględnione w tym raporcie, chociaż mogą być wymienione w raporcie Stan w indeksie. Wynika to z tego, że raport Stan w indeksie musi być bardziej kompleksowy, by ułatwić rozwiązywanie problemów z indeksowaniem wymienionych w raporcie. Raport „Stan stron AMP” może natomiast obejmować mniej stron, ale z większą trafnością i szczegółowością, by umożliwić rozwiązywanie konkretnych problemów ze stronami AMP w witrynie. Aby sprawdzić, czy strona AMP jest zindeksowana, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL – wyświetli ono jednoznaczną odpowiedź.

Znaczenie ostrzeżeń

Strony AMP z ostrzeżeniami są indeksowane i mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, ale w przypadku takich stron niektóre funkcje AMP mogą nie być obsługiwane (na przykład strony mogą nie pokazywać się w karuzeli Najważniejsze artykuły). Czyli może się okazać, że te strony wyświetlają się w wynikach wyszukiwania tylko jako zwykłe niebieskie linki.

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi stan weryfikacji całego problemu, a także stan każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron, których dotyczy problem, spadnie do zera, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne), nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP (jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni – prosimy o cierpliwość. 
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nic nie musisz robić; w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji. Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu znanemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji konkretnego problemu (stany Powodzenie i Inne nie są stosowane w raportach stanu indeksowania):

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam adres URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekująca.

 

Znane problemy

Oto znane problemy w Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Niektóre problemy mają długie nazwy, które niełatwo zrozumieć.
 • Między dodaniem problemu do wykresu a pojawieniem się go w tabeli może występować opóźnienie.
 • Jeśli w witrynie występuje bardzo dużo błędów (niezależnie od tego, czy są one aktywne), raport pokazuje tylko pierwsze 200 z nich. Są one ułożone według ważności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?