Přehled stavu stránek AMP

Tento přehled usnadňuje řešení problémů, které brání zobrazování stránek AMP ve výsledcích Vyhledávání Google s funkcemi specifickými pro stránky AMP.

Zobrazení nejvyšší úrovně ukazuje stránky AMP na vašem webu, u nichž Google zjistil problémy, seskupené podle problému. Kliknutím na konkrétní problém zobrazíte podrobnosti, včetně ukázkového seznamu dotčených stránek, pokynů k opravě a procesu, pomocí nějž Google o opravách můžete informovat.

Grafy ukazující dopad problémů a oprav naleznete na stránce Stav.

Proč se jedná pouze o ukázkový seznam? Zobrazujeme tolik stránek dotčených chybami, kolik můžeme. V tabulce však lze zahrnout maximálně 1000 adres URL. Může se také stát, že některé stránky z nějakého důvodu nezjistíme nebo nezapočítáme.

OTEVŘÍT PŘEHLED STRÁNEK AMP

Co hledat

V ideálním případě byste v přehledu měli vidět toto:

Chyby stránek AMP

Kromě standardních chyb specifických pro AMP může přehled obsahovat také následující problémy (chyby a upozornění).

Problémy na stránkách AMP specifické pro Google
Problém Popis
Neshoda obsahu: chybí vložené video Kanonická webová stránka obsahuje vložené video, které ve verzi AMP chybí. Ve verzi AMP byste měli zahrnout všechny důležité obsahové zdroje, které jsou zahrnuty na kanonické webové stránce. Video se zjišťuje podle adresy URL. Pokud použijete dvě různé adresy URL odkazující na stejné video, zobrazí se toto upozornění.
Obrázek je menší než doporučená velikost Strukturovaná data na stránce AMP odkazují na obrázek menší než je doporučená velikost. Stránka se kvůli tomu ve výsledcích Vyhledávání Google nemusí zobrazovat se všemi funkcemi specifickými pro AMP a karty Objevit se mohou zobrazovat bez velkých obrázků (což může vést k nižší návštěvnosti webu a menšímu zapojení uživatelů). Chcete-li stránku opravit, použijte větší obrázek odpovídající našim pokynům.
Neshoda domény stránky AMP Stránka AMP je hostována v jiné doméně než její kanonická verze. Může to být matoucí pro uživatele vyhledávající na mobilu, kteří ve výsledcích vyhledávání uvidí jednu doménu adresy URL a při otevření stránky ve čtečce stránek AMP se jim zobrazí jiná doména. (Tato chyb nemá vliv na indexování stránky ani její hodnocení.)
Adresa URL nebyla nalezena (404) Požadovaná adresa URL stránky AMP nebyla nalezena. Informace o opravě stránek 404
Chyba serveru (5xx) Při žádosti o stránku AMP došlo k blíže nespecifikované chybě serveru 5xx. Další informace o chybách serverů
Blokováno souborem robots.txt Požadovaná adresa URL stránky AMP byla blokována pravidlem v souboru robots.txt.
Problém s procházením Blíže nespecifikovaná chyba procházení stránky AMP. Chcete-li tento problém odstranit, zkontrolujte adresu URL stránky AMP pomocí nástroje Kontrola adresy URL
Odkazovaná adresa URL stránky AMP není stránka AMP Kanonická stránka odkazuje na verzi AMP, která ve skutečnosti není stránkou AMP. Informace o odkazování z běžné stránky na stránku AMP
Odkazovaná adresa URL stránky AMP je samostatnou kanonickou stránkou AMP Kanonická stránka odkazuje na samostatnou stránku AMP. Odkaz na verzi AMP stránky nemůže vést na samostatnou stránku AMP. Informace o odkazování z běžné stránky na stránku AMP
Adresa URL je označena „noindex“ Stránka AMP je blokována direktivou noindex. Stránku, která je blokována direktivou noindex, Google nemůže indexovat. Buď odstraňte direktivu noindex, nebo odkaz na blokovanou stránku.
Datum unavailable_after pro tuto stránku již vypršelo Stránka AMP má metaznačku nebo direktivu unavailable_after s datem v minulosti, a proto by se již neměla zobrazovat. Měli byste značku buď aktualizovat na datum v budoucnosti, nebo odstranit.
Kanonická adresa URL odkazuje na neplatnou adresu URL Kanonická stránka odkazuje na verzi AMP pomocí nesprávně naformátované adresy URL. Přečtěte si, jak správně odkazovat na verzi AMP
Chyba kanonické stránky amp-story

Odkaz na verzi AMP stránky směřuje na stránku amp-story. To není povoleno, protože stránka amp-story je podle definice sama kanonickou stránkou: musí pomocí značky <rel="canonical"> odkazovat sama na sebe a nesmí sloužit jako verze AMP jiné stránky.

Stanovení priority a řešení problémů

 1. Na souhrnné stránce přehledu AMP odfiltrujte upozornění a zaměřte se nejdříve na chyby. Ve výchozím nastavení jsou problémy seřazeny podle kombinace důležitosti, stavu ověření a počtu dotčených stránek. Doporučujeme se jimi zabývat ve výchozím pořadí. Nejdříve opravte chyby, které mají společnou příčinu (například chybnou šablonu), teprve poté opravte chyby jedinečné pro jednotlivé stránky.
 2. Podívejte se, zda je nárůst celkového počtu chyb z velké míry způsoben jednou chybou – v tabulce hledejte odpovídající špičku u jednoho konkrétního problému.
 3. Informace o ladění špiček a chybějících stránek AMP najdete níže.
 4. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazte stránku s podrobnostmi o chybě:
  1. Stránka s podrobnostmi ukazuje vzorek dotčených adres URL. Seznam není vždy úplný, protože je omezen na 1000 řádků a nemusí zahrnovat nedávno objevené výskyty chyby.
  2. Pokud se jedná o chybu syntaxe, kliknutím na Další informace zobrazíte oficiální dokumentaci správné syntaxe.
  3. Kliknutím na ikonu inspekce spustíte test platnosti dotčené stránky. Tento test zobrazí všechny chyby (nikoliv pouze aktuální problém) a otevře průzkumník kódu se zvýrazněním chyb a dalšími informacemi. Pokud jste chybu na stránce opravili, ale stránka od té doby nebyla projita, může být daná chyba i nadále uvedena. V takovém případě po opravení všech výskytů tohoto problému požádejte o ověření.
 5. Opravte všechny výskyty problému na webu a ujistěte se, zda jsou na internetu publikovány opravené verze.
 6. Vraťte se na stránku s podrobnostmi o problému a kliknutím na tlačítko „Ověřit a informovat Google“ spusťte proces ověření. Tento proces neproběhne okamžitě. Informace o procesu ověření najdete v sekci Ověření.
 7. Pokračujte v opravování chyb.
 8. Až všechny chyby opravíte, odstraňte filtr upozornění a zvažte jejich opravu. Některá upozornění se týkají chybějícího volitelného označení strukturovaných dat, které umožňuje zobrazovat u stránek s relevantním obsahem ve vyhledávání nové funkce.

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky.

Špičky výskytu chyb

Zjistěte, zda špička ve výskytu chyb není způsobena převedením skupiny stránek z jedné závažnosti na jinou:

 1. Pokud vidíte náhlý nárůst, hledejte odpovídající náhlý pokles u jiného stavu (chyba nebo platné).
 2. Najdete-li odpovídající náhlý pokles, podívejte se, zda se týká stejných adres URL.
 3. Jestliže byly adresy URL převedeny z jednoho stavu do jiného, zjistěte, jakou změnou jste to mohli způsobit.

Náhlý nárůst počtu chyb bývá nejčastěji způsoben zanesením chyby do šablony, kterou na vašem webu používá mnoho stránek.

Odstraňování problémů s chybějícími stránkami AMP

Je-li počet stránek AMP (platné + upozornění + chyba) v přehledu menší než počet stránek AMP na vašem webu:

 • Zkontrolujte, zda kanonická (ne AMP) stránka správně odkazuje na stránku AMP.
 • Zkontrolujte, zda stránky AMP nebo kanonické stránky nejsou blokovány souborem robots.txt nebo metaznačkou noindex nebo chráněny požadavkem ověření nebo přihlášení.
 • Zkontrolujte přítomnost stránek AMP a kanonických stránek v indexu tím, že na Googlu vyhledáte adresu URL kanonické stránky. Pokud není uvedena, není ani indexována.
  • Pokud je kanonická stránka v indexu zahrnuta, zkontrolujte, zda správně odkazuje na stránku AMP.
  • Jestliže kanonická stránka indexována není, odešlete ji k indexování.
 • Odkazují na stránku AMP nebo na kanonickou stránku jiné stránky? Jsou tyto stránky uvedeny v souboru Sitemap? O indexování malého počtu stránek AMP můžete požádat pomocí nástroje Kontrola adresy URL, v případě velkého počtu stránek však použijte soubory Sitemap. (V souboru Sitemap stačí uvést kanonickou verzi stránky.) Soubor Sitemap můžete odeslat pomocí přehledu souborů Sitemap.
 • Googlu může několik dní trvat, než chybějící stránky najde a projde. Záleží na tom, jak Google o nových stránkách informujete.
 • Některé platné stránky AMP v tomto přehledu nemusejí být zahrnuty, ale mohou být uvedeny v přehledu Zahrnutí do indexu. Přehled Zahrnutí do indexu totiž musí být úplnější, aby vám pomohl při ladění chyb s indexováním. Přehled Stav stránek AMP oproti tomu zahrnuje menší počet stránek, které jsou ale relevantnější. Zahrnuje také více podrobností, které by vám měly pomoci s laděním konkrétních problémů se stránkami AMP na vašem webu. Chcete-li zkontrolovat, zda je stránka AMP indexovaná, použijte nástroj Kontrola adresy URL, který vám poskytne definitivní odpověď.

Informace o upozorněních

Stránky AMP s upozorněními se indexují a mohou se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google, ale nemusejí se zobrazovat se všemi možnými funkcemi stránek AMP (jako je zobrazení v karuselu Hlavní události). Jinak řečeno, mohou se zobrazovat pouze jako obyčejné výsledky vyhledávání s modrým odkazem.

Ověření

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření změn. Pokud byly všechny známé výskyty opraveny, bude problém v tabulce stavu označen za opravený a bude přesunut na její konec. Search Console sleduje stav ověření problému celkově a stav jeho jednotlivých výskytů. Když jsou všechny výskyty problému odstraněny, je považován za opravený. (Informace o skutečně zaznamenaných stavech najdete v sekcích Stav ověření problémuStav ověření výskytu.)

Další informace o době existence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z historie přehledu odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je chvíle prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na dnešní datum.

Základní průběh ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Proces může trvat několik dní a o jeho průběhu budete informováni pomocí e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověřování, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Je-li daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Pokud byly zkontrolovány všechny adresy URL s chybami a upozorněními a počet problémů je nula, změní se stav problému na Prošlo. Důležité: I když počet dotčených stránek klesne na nulu a stav problému se změní na Úspěšně ověřeno, bude se i nadále zobrazovat původní štítek závažnosti (Chyba nebo Upozornění).

Google může opravené výskyty problému zjistit, aniž byste ověřování spustili kliknutím. Když Google při běžném procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní stav problému v přehledu na „Není k dispozici“.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, buď že jste značku opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Tento stav bude při pokusu o ověření vyhodnocen jako „Úspěšně ověřeno“.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Při pokusu o ověření se takovéto případy započítají jako stav ověření „Jiné“.

Opětovné ověření

Když u neúspěšného ověření kliknete na Znovu ověřit, spustí se ověření znovu pro všechny výskyty, které neprošly, a také pro nové výskyty tohoto problému zjištěné při běžném procházení.

O další cyklus ověření byste měli požádat až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste některé problémy během aktuálního cyklu opravili.

Výskyty, které prošly ověřením (označené Úspěšně ověřeno) nebo již nejsou dostupné (označené Jiné), nejsou kontrolovány znovu a po kliknutí na Znovu ověřit jsou odstraněny z historie.

Historie ověření

Průběh žádosti o ověření lze zobrazit kliknutím na odkaz na podrobnosti ověření na stránce s podrobnostmi o problému.

V přehledech stránek AMP a stavu indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adres URL. V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name). Stav ověření se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém může být na stránce označen jako Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.

Stav ověření problému

Problém může mít následující stavy ověření:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna stránka s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyl spuštěn pokus o ověření. Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi si prohlédněte podrobnosti o pravidle, které bylo porušeno.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté Google kliknutím na Ověřit opravu požádejte o jejich opětovné projití. O průběhu ověření vás Google bude informovat. Ověření může trvat několik dnů až dva týdny. Buďte proto trpěliví.
 • Spuštěno:  Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému. Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny. Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici). Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření. Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytoval. Další kroky: Opravte problém a spusťte ověření znovu.

Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na ověření: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Dostupné jen v některých přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Dostupné jen v některých přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

 

Známé problémy

Ve službě Search Console dochází k níže uvedeným známým problémům. Tyto problémy nám nemusíte hlásit. Uvítáme však zpětnou vazbu ohledně jakýchkoliv jiných funkcí nebo problémů, na které narazíte. Použijte možnost odeslání zpětné vazby na navigačním panelu.

 • Některé problémy mají dlouhé a obtížně srozumitelné názvy.
 • Mezi přidáním problému do grafu a do tabulky může být prodleva.
 • Pokud je na vašem webu velké množství problémů (bez ohledu na to, zda mají aktivní výskyty), bude se v přehledu zobrazovat jen prvních 200 problémů v pořadí podle důležitosti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?