Přehled stavu stránek AMP

Tento přehled usnadňuje řešení problémů, které brání zobrazování stránek AMP ve výsledcích Vyhledávání Google s funkcemi specifickými pro stránky AMP.

Zobrazení nejvyšší úrovně ukazuje kritické problémy na stránkách AMP na webu. Kliknutím na konkrétní problém zobrazíte stránky s daným problémem a podrobnosti o něm.

OTEVŘÍT PŘEHLED STRÁNEK AMP

 

Přehled stavu stránek AMP ve službě Search Console – školení služby Google Search Console

 

Obsah přehledu

Kritické problémy: Stránky AMP s kritickými problémy se na Googlu nemohou zobrazovat. Seznam kritických problémů na webu naleznete přímo pod grafem na stránce nejvyšší úrovně přehledu AMP. Má nadpis Proč jsou stránky AMP neplatné. Kliknutím na problém v seznamu zobrazíte stránky s daným problémem.

Nekritické problémy (upozornění): Stránky AMP s nekritickými problémy se mohou zobrazit na Googlu (pokud nemají i kritické problémy). Seznam nekritických problémů na webu najdete pod seznamem kritických problémů na stránce nejvyšší úrovně přehledu AMP. Má nadpis Nekritické problémy. Kliknutím na problém v seznamu zobrazíte stránky s daným problémem. Stránky AMP s upozorněními se nemusí zobrazovat se všemi možnými funkcemi AMP (nemusí se například zobrazovat v pásu Hlavní události). Jinak řečeno, mohou se zobrazovat pouze jako obyčejné výsledky vyhledávání s modrým odkazem.

Stav stránky (platnéneplatné stránky): Stránky AMP jsou buď platné, nebo neplatné. Platné stránky AMP se mohou zobrazovat na Googlu. Neplatné stránky AMP se na Googlu zobrazovat nemohou. Pokud má stránka kritický problém, je považována za neplatnou. Pokud má pouze varování nebo nemá vůbec žádné problémy, je považována za platnou. Seznam platných stránek AMP zobrazíte kliknutím na Zobrazit data o platných stránkách AMP pod grafem na stránce nejvyšší úrovně přehledu AMP.

Co hledat

Měli byste se snažit dosáhnout v přehledu následujících hodnot:

Seznam dotčených adres URL je pouze vzorek. Není zaručeno, že v něm budou uvedeny všechny adresy URL dotčené daným problémem. U každého problému může být v přehledu uvedeno maximálně 1000 adres URL. Může se také stát, že některé stránky z nějakého důvodu nezjistíme nebo nezapočítáme.

Přehled může obsahovat celkem maximálně 200 kritických a nekritických problémů. Pokud je seznam problémů na webu velmi dlouhý (bez ohledu na to, zda mají aktivní výskyty), bude uvedeno jen prvních 200 problémů v pořadí podle důležitosti.

Problémy se stránkami AMP

Kromě standardních chyb specifických pro AMP může přehled obsahovat také následující problémy (chyby a upozornění).

Problémy na stránkách AMP specifické pro Google
Problém Popis
Neshoda obsahu: chybí vložené video Kanonická webová stránka obsahuje vložené video, které ve verzi AMP chybí. Ve verzi AMP byste měli zahrnout všechny důležité obsahové zdroje, které jsou zahrnuty na kanonické webové stránce. Video se zjišťuje podle adresy URL. Pokud použijete dvě různé adresy URL odkazující na stejné video, zobrazí se toto upozornění.
Obrázek je menší než doporučená velikost Strukturovaná data na stránce AMP odkazují na obrázek menší než je doporučená velikost. Stránka se kvůli tomu ve výsledcích Vyhledávání Google nemusí zobrazovat se všemi funkcemi specifickými pro AMP a karty Objevit se mohou zobrazovat bez velkých obrázků (což může vést k nižší návštěvnosti webu a menšímu zapojení uživatelů). Chcete-li stránku opravit, použijte větší obrázek odpovídající našim pokynům.
Neshoda domény stránky AMP Stránka AMP je hostována v jiné doméně než její kanonická verze. Může to být matoucí pro uživatele vyhledávající na mobilu, kteří ve výsledcích vyhledávání uvidí jednu doménu adresy URL a při otevření stránky ve čtečce stránek AMP se jim zobrazí jiná doména. (Tato chyb nemá vliv na indexování stránky ani její hodnocení.)
Adresa URL nebyla nalezena (404) Požadovaná adresa URL stránky AMP nebyla nalezena. Informace o opravě stránek 404
Chyba serveru (5xx) Při žádosti o stránku AMP došlo k blíže nespecifikované chybě serveru 5xx. Další informace o chybách serverů
Blokováno souborem robots.txt Požadovaná adresa URL stránky AMP byla blokována pravidlem v souboru robots.txt. Pokud se toto chování není žádoucí, otestujte soubor robots.txt z hlediska tohoto pravidla blokování a poté příslušné pravidlo upravte nebo odstraňte (nebo o to požádejte svého webového vývojáře).
Problém s procházením Blíže nespecifikovaná chyba procházení stránky AMP. Chcete-li tento problém odstranit, zkontrolujte adresu URL stránky AMP pomocí nástroje Kontrola adresy URL
Odkazovaná adresa URL stránky AMP není stránka AMP Kanonická stránka odkazuje na verzi AMP, která ve skutečnosti není stránkou AMP. Informace o odkazování z běžné stránky na stránku AMP
Odkazovaná adresa URL stránky AMP je samostatnou kanonickou stránkou AMP Kanonická stránka odkazuje na samostatnou stránku AMP. Odkaz na verzi AMP stránky nemůže vést na samostatnou stránku AMP. Informace o odkazování z běžné stránky na stránku AMP
Adresa URL je označena „noindex“ Stránka AMP je blokována direktivou noindex. Stránku, která je blokována direktivou noindex, Google nemůže indexovat. Buď odstraňte direktivu noindex, nebo odkaz na blokovanou stránku.
Datum unavailable_after pro tuto stránku již vypršelo Stránka AMP má metaznačku nebo direktivu unavailable_after s datem v minulosti, a proto by se již neměla zobrazovat. Měli byste značku buď aktualizovat na datum v budoucnosti, nebo odstranit.
Kanonická adresa URL odkazuje na neplatnou adresu URL Kanonická stránka odkazuje na verzi AMP pomocí nesprávně naformátované adresy URL. Přečtěte si, jak správně odkazovat na verzi AMP
Chyba kanonické stránky amp-story

Odkaz na verzi AMP stránky směřuje na stránku amp-story. To není povoleno, protože stránka amp-story je podle definice sama kanonickou stránkou: musí pomocí značky <rel="canonical"> odkazovat sama na sebe a nesmí sloužit jako verze AMP jiné stránky.

Skript typu module je deklarován bez alternativy nomodule (nebo naopak). Buď používáte značku <script type="module"> bez odpovídající značky <script nomodule async>, nebo naopak. Tyto značky je nutné používat v párech, které zaručují správné zpracování v prohlížečích bez ohledu na to, zda podporují modulové skripty či nikoliv.
Ve značce HTML chybí adresa URL. Zadaná značka HTML vyžaduje atribut s platnou nenulovou adresou URL, ale adresa URL je prázdný řetězec. Zadejte pro zvýrazněný atribut platnou adresu URL.
Atribut chybí nebo není správný, ale kvůli atributu „on“ je vyžadován Zadaný atribut je povinný, ale není správný nebo chybí. Tento atribut je povinný, protože jste ve stejné značce zadali atribut „on“.
Byla nalezena podřízená značka <svg> mimo blok <svg>. Zadali jste mimo blok <svg> značku, která musí být vnořena v bloku <svg>.
Tato stránka načítá několik verzí stejného skriptu rozšíření Stránka načítá několik verzí stejného rozšíření AMP. Problém vyřešíte odstraněním jedné verze skriptu.
Problémy s balíčky Signed HTTP Exchange (SXG)

Přehledy Stav stránek AMP a Kontrola adresy URL mohou ukazovat problémy u stránek AMP, které používají protokol Signed HTTP Exchange.

Zjištění podrobností o balíčku SXG, který souvisí s problémem

Informace o balíčku SXG přidruženém ke stránce AMP můžete najít na několika místech:

 • nástroji Kontrola adresy URL klikněte na problém v sekci Podrobnosti o verzi AMP.
 • přehledu Stav stránek AMP klikněte na adresu URL v tabulce s podrobnostmi o problému.

Zjištění, zda stránka AMP používá balíčky SXG

Chcete-li zjistit, zda Google pro stránku AMP nalezl nějaká záhlaví nebo datové části balíčků SXG, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte adresu URL stránky AMP (buď pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujte konkrétní adresu URL, nebo v přehledu Stav stránek AMP klikněte na ikonu kontroly vedle adresy URL v tabulce s podrobnostmi o problému).
 2. Kliknutím na Zobrazit procházenou stránku na stránce s výsledky otevřete postranní panel s dalšími informacemi.
 3. Klikněte na kartu Další informace.
 4. Pod štítkem Podepsaná výměna uvidíte, zda Google u dané adresy AMP zjistil nějaké součásti SXG.

Seznam problémů s balíčky SXG

Když stránka AMP používá protokol Signed HTTP Exchange, může dojít k následujícím problémům.

Balíček SXG není platný

Odpověď HTTP byla balíček SXG, který nesplňoval požadavky mezipaměti Google AMP. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

K této chybě může docházet z několika důvodů, včetně těchto:

 • Obsahuje záhlaví, které buď specifikace SXG, nebo mezipaměť Google AMP nepovolují.
 • Parametr validity-url nesplňuje požadavek stejného původu jako adresa fallbackUrl, který specifikace SXG vyžaduje.
 • Záhlaví podepsané odpovědi nejsou kanonicky zakódovány.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud ano, nahlaste chybu.

U datové části balíčku SXG dochází k chybě analýzy

Odpověď HTTP byla balíček SXG, jehož datová část nesplňovala požadavky mezipaměti Google AMP. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Zkuste chybu najít a opravit pomocí následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda kód HTML neobsahuje neplatné kódování UTF-8. Pro adresu $URL, u níž dochází k chybě, spusťte příkaz curl $URL | iconv -f UTF-8 -t UTF-8 >/dev/null a zkontrolujte, zda nevygeneruje chybové zprávy, například „illegal input sequence“ (neplatná vstupní sekvence). Pokud ano, zajistěte, aby byl dokument správně zakódován do UTF-8. Běžnými zdroji vícebajtových znaků jsou texty v jiném jazyce, než je angličtina, a mezery.
 • Zkontrolujte, zda kód HTML neobsahuje znak U+0000 NULL nebo znak Unicode, který způsobuje chybu analýzy kódu HTML.
 • Zkontrolujte, zda kód HTML zůstává nezměněn po zavolání příkazu transform -config NONE. Existují dva běžné důvody, kvůli nimž se může změnit:

Záhlaví header_name datové části balíčku SXG má neplatnou hodnotu

Odpověď HTTP byla balíček SXG se záhlavím podepsané odpovědi, které nesplňovalo některý z požadavků mezipaměti Google AMP. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud ano, nahlaste chybu.

Chybí povinné záhlaví header_name datové části balíčku SXG

Odpověď HTTP byla balíček SXG bez daného záhlaví, které buď specifikace SXG, nebo požadavky mezipaměti Google AMP vyžadují. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud ano, nahlaste chybu.

Záhlaví s podpisem balíčku SXG nelze analyzovat

Odpověď HTTP byla balíček SXG se záhlavím podpisu, které nebylo ve správném formátu podle specifikace SXG. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud ano, nahlaste chybu.

Parametr parameter_name v podpisovém záhlaví balíčku SXG není platný

Odpověď HTTP byla balíček SXG se záhlavím podpisu, které obsahovalo nesprávnou hodnotu daného parametru (podle požadavků specifikace SXG). Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud ano, nahlaste chybu.

Datumy balíčku SXG nejsou platné

Odpověď HTTP byla balíček SXG, jehož záhlaví s podpisem mělo nesprávnou hodnotu parametru date nebo expires, která nesplňovala požadavky specifikace SXG nebo požadavky mezipaměti Google AMP. (Podpis konkrétně musí být platný v okamžiku načtení a alespoň čtyři dny do budoucna.) Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroje AMP Packager, může k tomu dojít z několika důvodů:

 • Zkontrolujte, zda váš front-endový reverzní proxy server neukládá odpovědi s balíčky SXG na příliš dlouhou dobu do mezipaměti. Pomocí příkazu curl -H 'Accept: application/signed-exchange;v=b3' -H 'AMP-Cache-Transform: any' pro stránku vytvořte několik požadavků a v každé odpovědi vyhledejte řetězec „date=“. Zkontrolujte, zda po něm pokaždé následuje jiné číslo.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud jste vyloučili všechny výše uvedené možnosti, je možné, že se jedná o chybu v nástroji AMP Packager. Nahlaste chybu.

Řetěz certifikátů, na který odkazuje parametr „cert-url“ balíčku SXG, nelze analyzovat

Odpověď HTTP byla balíček SXG, jehož parametr cert-url nebyl správně naformátován podle specifikace SXG. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud ano, nahlaste chybu.

Řetěz certifikátů, na který odkazuje parametr „cert-url“ pro balíček SXG není platný

Odpověď HTTP byla balíček SXG, jehož parametr cert-url byl podle specifikace SXG neplatný. Stránka proto uživatelům bude prezentována bez informací z podpisu.

Dopad na váš web:

Stránka bude v prohlížeči stránek AMP prezentována s adresou URL společnosti Google, nikoliv s původní adresou URL.

Další kroky:

Tuto chybu není nezbytně nutné vyřešit. Stránky s touto chybou se bez ohledu na ni budou v prohlížeči stránek AMP zobrazovat správně. Pokud tuto stránku chcete prezentovat s její podepsanou adresou URL, čtěte dále.

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroj AMP Packager, může k této chybě docházet z několika důvodů. Některé věci, které byste měli zkontrolovat:

 • Zkontrolujte, zda soubor CertFile neobsahuje úplný seznam s koncovým certifikátem a prostřednickými certifikáty.
 • Zkontrolujte, zda nástroj AMP Packager nebyl spuštěn s příznakem -development nebo -invalidcert. V produkčním režimu bude nástroj AMP Packager ověřovat několik aspektů certifikátu.
 • Zkontrolujte, zda váš front-endový reverzní proxy server neukládá adresy URL /amppkg/cert/ do mezipaměti na delší dobu, než jakou udává jejich parametr max-age.
 • Zkontrolujte, zda váš front-endový reverzní proxy server neupravuje záhlaví týkající se mezipaměti. Upstreamový proxy server by v důsledku toho mohl příslušné certifikáty ukládat do mezipaměti na příliš dlouho. Otestujete to tak, že najdete odpovídající adresu URL /amppkg/cert/ v interní doméně nástroje na vytváření balíčků, načtete ji včetně záhlaví odpovědi (například příkazem curl -i) a záhlaví v odpovědi porovnáte se záhlavími, které vrátil front-endový server.
 • Zkontrolujte, zda váš certifikát obsahuje SCT (například pomocí nástroje openssl x509). Pokud ho nemá, obraťte se na certifikační autoritu.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud jste vyloučili všechny výše uvedené možnosti, je možné, že se jedná o chybu v nástroji AMP Packager. Nahlaste chybu.

Balíček SXG nelze analyzovat

Odpověď HTTP měla typ obsahu (content-type) application/signed-exchange;v=b3, ale tělo odpovědi nebylo možné extrahovat. Může to být způsobeno tím, že nesplňovala obecné požadavky pro daný typ nebo že datová část nebyla správně zakódována pomocí Merkleova hašovacího stromu.

Dopad na váš web:

Pokud má stránka odpovídající verzi jiného typu než AMP, indexuje Vyhledávání Google namísto stránky AMP tuto jinou verzi. Jinak se stránka ve Vyhledávání Google vůbec nemusí zobrazovat.

Další kroky:

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroje AMP Packager, může k tomu dojít z několika důvodů:

 • Zkontrolujte, zda váš front-endový reverzní proxy server nemění odpovědi nástroje na vytváření balíčků. U adresy URL, která chybu vyvolává, zjistěte odpovídající adresu URL /priv/doc v interní doméně nástroje na vytváření balíčků a otestujte ji pomocí příkazu dump-signedexchange. Pokud je interní odpověď nástroje na vytváření balíčků platný balíček SXG, ale odpověď externího front-endu nikoliv, pravděpodobně se jedná o chybu konfigurace front-endu.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud jste vyloučili všechny výše uvedené možnosti, je možné, že se jedná o chybu v nástroji AMP Packager. Nahlaste chybu.

U balíčku SXG adresa URL vnitřní datové části neodpovídá adrese URL požadavku

Odpověď HTTP byla balíček SXG, jehož parametr fallbackUrl neodpovídal adrese URL požadavku. Všechny jejich bajty se musí shodovat. Vyhledávání Google proto nebude důvěřovat tomu, že odpověď reprezentuje adresu URL požadavku.

Dopad na váš web:

Pokud má stránka odpovídající verzi jiného typu než AMP, indexuje Vyhledávání Google namísto stránky AMP tuto jinou verzi. Jinak se stránka ve Vyhledávání Google vůbec nemusí zobrazovat.

Další kroky:

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc. Tento problém lze obejít změnou adresy URL stránky tak, aby nebyla ovlivněna chybami v běžných analyzátorech adres URL. Zkuste například eliminovat znaky zakódované pomocí procentvyhrazené znaky nebo neobvyklá kódování řetězců dotazu, jako je například ? bez parametrů.

Pokud používáte nástroje AMP Packager, může k tomu dojít z několika důvodů:

 • Zkontrolujte, zda váš front-endový reverzní proxy server správně přepisuje adresy URL. K problémům dochází zejména u adres URL se znaky zakódovanými pomocí procentvyhrazenými znaky. Nástroj nginx má například problémy s direktivou rewrites formou direktivy proxy_pass bez cesty. Chcete-li tento problém otestovat, odešlete svému front-endu testovací požadavky a porovnejte je s adresami URL, které nástroj AMP Packager protokoluje do svého standardního výstupu.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud jste vyloučili všechny výše uvedené možnosti, je možné, že se jedná o chybu v nástroji AMP Packager. Nahlaste chybu.

Záhlaví header_name odpovědi HTTP balíčku SXG má neplatnou hodnotu

Odpověď HTTP měla typ obsahu (content-type) application/signed-exchange, ale záhlaví odpovědi byly jiným způsobem neplatná. Je například možné, že v záhlaví content-type chybí parametr v=b3. V důsledku toho formát Google není znám, a nelze proto extrahovat tělo odpovědi.

Dopad na váš web:

Pokud má stránka odpovídající verzi jiného typu než AMP, indexuje Vyhledávání Google namísto stránky AMP tuto jinou verzi. Jinak se stránka ve Vyhledávání Google vůbec nemusí zobrazovat.

Další kroky:

Pokud využíváte poskytovatele služeb podepsaných výměn, požádejte ho o pomoc.

Pokud používáte nástroje AMP Packager, může k tomu dojít z několika důvodů:

 • Zkontrolujte, zda váš front-endový reverzní proxy server nemění záhlaví content-type. U adresy URL, která způsobuje chybu, zjistěte odpovídající adresu URL /priv/doc v interní doméně nástroje na vytváření balíčků a načtěte ji včetně záhlaví odpovědi (například curl -i). Pokud se záhlaví v interní odpovědi nástroje na vytváření balíčků a v odpovědi externího front-endu vzájemně liší, může to způsobovat tuto chybu. Pokud se liší jiné záhlaví než content-type, nahlaste prosím chybu v tomto dokumentu nápovědy, abychom seznam požadavků aktualizovali.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi nástroje AMP Packager.
 • Pokud jste vyloučili všechny výše uvedené možnosti, je možné, že se jedná o chybu v nástroji AMP Packager. Nahlaste chybu.

Stanovení priorit a řešení problémů

 1. Seznam kritických problémů na webu najdete v tabulce Proč jsou stránky AMP neplatné.
 2. Analyzujte chyby:
  • Podívejte se, zda je nárůst celkového počtu chyb z velké míry způsoben jednou chybou – v tabulce hledejte odpovídající špičku u jednoho konkrétního problému.
  • Nejdříve opravte chyby, které mají společnou příčinu (například chybnou šablonu), teprve poté opravte chyby jedinečné pro jednotlivé stránky.
 3. Opravte chyby: Kliknutím na řádek v tabulce zobrazte stránku s podrobnostmi o chybě:
  1. Stránka s podrobnostmi ukazuje vzorek dotčených adres URL. Na stránce může být maximálně 1000 řádků a nemusí zahrnovat velmi nedávno zjištěné výskyty této chyby nebo stránky, které od objevení chyby nebyly projity.
  2. Kliknutím na Další informace vedle problému zobrazíte oficiální dokumentaci chyby.
  3. Kliknutím na adresu URL v tabulce s příklady adres URL zobrazíte problém zvýrazněný v kódu stránky.
  4. Kliknutím na ikonu kontroly  spustíte podrobný test pro konkrétní stránku. Tento test zobrazí všechny chyby (nikoliv pouze aktuální problém) a otevře průzkumník kódu se zvýrazněním chyb a dalšími informacemi. Pokud stránka v poslední době nebyla znovu projita, uvidíte problém u indexované stránky, ale nikoliv u živé stránky. V takovém případě můžete požádat o indexování dané konkrétní stránky.
  5. Opravte všechny výskyty problému na webu, opravy otestujte a zkontrolujte, že jsou na internetu publikovány opravené verze.
 4. Až všechny výskyty opravíte, vraťte se na stránku s podrobnostmi o problému a kliknutím na tlačítko Ověřit opravu spusťte proces ověření. Tento proces neproběhne okamžitě. Informace o procesu ověření najdete v sekci Ověření.
 5. Pokračujte v opravování chyb.
 6. Pokud je celkový počet platných a neplatných stránek výrazně nižší než počet stránek AMP na webu, přečtěte si část Odstraňování problémů s chybějícími stránkami AMP.
 7. Až opravíte všechny kritické chyby, zvažte opravu nekritických problémů. Některé nekritické problémy (například používání zastaralých funkcí) se v budoucnu mohou stát kritickými.

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Odstraňování problémů s chybějícími stránkami AMP

Pokud je počet stránek AMP (platné + neplatné) v přehledu menší než počet stránek AMP na webu:

 • Zkontrolujte, zda kanonická (ne AMP) stránka správně odkazuje na stránku AMP.
 • Zkontrolujte, zda stránky AMP nebo kanonické stránky nejsou blokovány souborem robots.txt nebo metaznačkou noindex nebo chráněny požadavkem na přihlášení.
 • Zkontrolujte adresu URL kanonické stránky AMP, zda je indexována.
  • Pokud je kanonická stránka v indexu zahrnuta, zkontrolujte, zda správně odkazuje na stránku AMP.
  • Jestliže kanonická stránka indexována není, odešlete ji k indexování.
 • Googlu může několik dní trvat, než chybějící stránky najde a projde. Záleží na tom, jak Google o nových stránkách informujete.
 • Některé platné stránky AMP v tomto přehledu nemusejí být zahrnuty, ale mohou být uvedeny v přehledu Indexování stránek. Přehled Indexování stránek totiž musí být úplnější, aby vám pomohl při ladění chyb s indexováním. Přehled Stav stránek AMP oproti tomu zahrnuje menší počet stránek, které jsou ale relevantnější. Zahrnuje také více podrobností, které by vám měly pomoci s laděním konkrétních problémů se stránkami AMP na vašem webu. Pokud chcete zkontrolovat, zda je stránka AMP indexovaná, použijte nástroj Kontrola adresy URL, který vám poskytne definitivní odpověď.
Ověřte své opravy

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření oprav. Pokud jsou všechny známé výskyty opraveny, počet problémů v tabulce problémů klesne na nulu a propadne se na konec tabulky.

Proč ověření provádět

Jestliže Googlu sdělíte, že jste všechny problémy v konkrétním stavu nebo kategorii vyřešili, přinese vám to následující výhody:

 • Pokud Google zjistí, že oprava byla provedena na všech adresách URL, nebo pokud naopak nalezne neopravené výskyty daného problému, obdržíte e‑mail.
 • Postup Googlu při ověřování oprav můžete sledovat. Můžete si také zobrazit protokol všech stránek zařazených do fronty ke kontrole a stav opravy jednotlivých adres URL.

Některé specifické problémy na webu nemusí být potřeba opravovat a ověřovat: například adresy URL blokované souborem robots.txt jsou blokovány úmyslně. Při rozhodování o řešení problému se řiďte vlastním úsudkem.

Počet výskytů Google aktualizuje při každém procházení stránky s problémy, bez ohledu na to, zda jste výslovně požádali o ověření opravy.

Tip pro profesionály: Ověřte opravy pomocí souboru Sitemap
Pokud žádost o opravu chcete urychlit, vytvořte a odešlete soubor Sitemap obsahující pouze nejdůležitější stránky a před odesláním žádosti o opravu podle něj přehled vyfiltrujte. Zpracování žádosti o ověření podmnožiny dotčených adres URL je možné dokončit rychleji než zpracování žádosti, která zahrnuje všechny dotčené adresy URL na vašem webu.

Spuštění ověření

Jak službě Search Console sdělit, že jste problém vyřešili:

 1. Opravte všechny výskyty problému na webu. Pokud některý neopravíte, jakmile Google narazí na zbývající výskyt tohoto problému, ověřování se zastaví.
 2. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, který jste vyřešili. Klikněte na problém v seznamu problémů v přehledu.
  • ⚠️ Pokud přehled máte odfiltrovaný podle konkrétního souboru Sitemap, bude se ověření vztahovat pouze na položky, které jsou v okamžiku odeslání žádosti o ověření zahrnuty v daném souboru Sitemap. Je možné, že přesně to chcete. Jen vás na to chceme upozornit.
 3. Klikněte na Ověřit opravu. Na tlačítko Ověřit opravu znovu klikněte až poté, co bude ověření úspěšně dokončeno nebo selže. Přečtěte si další podrobnosti o tom, jak Google kontroluje vaše opravy.
 4. Průběh ověření můžete sledovat. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. Až bude ověření dokončeno (případě se nezdaří), obdržíte oznámení.
 5. Pokud se ověření nezdaří, kliknutím na Zobrazit podrobnosti na stránce s podrobnostmi o problému se můžete podívat, která adresa URL to způsobila. Tuto stránku opravte, opravu potvrďte na všech adresách URL ve stavu Nevyřízenoověření zahajte znovu.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, že jste značku buď opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Během pokusu o ověření bude označena jako Úspěšně ověřeno.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Během pokusu o ověření je problém zařazen do stavu ověření Jiné.

Doba evidence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z tabulky problémů odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je okamžik prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na datum nového zjištění.
Proces ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Tento proces může trvat několik dní nebo i déle a o jeho průběhu vás budeme informovat prostřednictvím e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověření, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Pokud je daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Až budou adresy URL ve frontě zkontrolovány a bude zjištěno, že na nich byl problém vyřešen, změní se stav na Úspěšně ověřeno. Štítek závažnosti problému (chyba nebo upozornění) se však ani po opravení všech výskytů nezmění. Pouze počet dotčených položek klesne na 0.

Google může opravené výskyty problému zjistit i v případě, že nekliknete na Spustit ověření. Pokud Google během pravidelného procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní se v přehledu počet problémů na 0.

Opětovné ověření

⚠️ O další ověření požádejte až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste během aktuálního ověřování opravili nějaké problémy.

Postup opětovného spuštění neúspěšného ověření:

 1. Najděte neúspěšné ověření v protokolu ověření: Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, u kterého se nezdařilo ověření, a klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 2. Klikněte na Spustit nové ověření.
 3. Ověření se znovu spustí pro všechny adresy URL označené jako Nevyřízeno nebo Nezdařilo se a pro všechny nové výskyty tohoto problému objevené při běžném procházení od posledního pokusu o ověření. Adresy URL označené jako Úspěšně ověřeno nebo Jiné se znovu nekontrolují.
 4. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost.

Zobrazení průběhu ověření

Postup zobrazení průběhu aktuální žádosti o ověření nebo historie poslední žádosti, pokud ověření neprobíhá:

 1. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému. Kliknutím na řádek problému na hlavní stránce přehledu otevřete stránku s podrobnostmi o problému.
 2. Kliknutím na Zobrazit podrobnosti otevřete stránku s podrobnostmi o ověření pro danou žádost.
  • V tabulce je zobrazen stav instance pro každou adresu URL uvedenou v žádosti.
  • Stav instance se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém na stránce může být označen Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.
  • V přehledu AMP a v přehledu Indexování stránek jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adresy URL.
  • V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name).
Stav žádosti o ověření

Ověření konkrétního problému může mít následující stavy:

 • Nespuštěno: Nejméně jeden výskyt tohoto problému nikdy nebyl zahrnut v žádosti o ověření pro tento problém.
  Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte.
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte podrobnosti.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté kliknutím na Ověřit opravu spusťte ověřeníOvěření obvykle trvá až dva týdny, v některých případech však může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. 
 • Spuštěno: Spustili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému.
  Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny.
  Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici).
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření.
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytuje.
  Další kroky: Odstraňte problém a znovu spusťte ověření.
Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na vyřízení: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Čeká na vyřízení.

 

Známé problémy

Ve službě Search Console dochází k níže uvedeným známým problémům. Tyto problémy nám nemusíte hlásit. Uvítáme však zpětnou vazbu ohledně jakýchkoliv jiných funkcí nebo problémů, na které narazíte. Použijte možnost odeslání zpětné vazby na navigačním panelu.

 • Některé problémy mají dlouhé a obtížně srozumitelné názvy.
 • Mezi přidáním problému do grafu a do tabulky může být prodleva.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka