Co to są wyświetlenia, pozycja i kliknięcia?

Ta strona objaśnia dane na temat wyświetleń, pozycji i kliknięć dostępne w raporcie Analityka wyszukiwania.

Opisane tu reguły – np. wymóg widoczności elementu w karuzeli lub numerowanie pozycji – podlegają zmianom.

Co to jest wyświetlenie?

Adres URL linku rejestruje wyświetlenia strony użytkownika w wynikach wyszukiwania. To, czy trzeba przewinąć listę wyników w dół, czy nie, by go zobaczyć, zależy od typu wyszukiwanego elementu zawierającego link. Wrócimy do tego później.

Tak na przykład wygląda podstawowy wynik wyszukiwania zawierający tylko jeden link: tytuł „The Complete Guide to Daffodils – Example.com”.

Podstawowy wynik wyszukiwania z jednym linkiem. Taka pisownia jest zamierzona, więc nie zgłaszaj błędu :)

Adres URL, do którego prowadzi ten link, rejestruje wyświetlenie w momencie otwarcia przez użytkownika strony zawierającej ten wynik wyszukiwania (nawet jeśli znajduje się w tej części strony, która wymaga przewinięcia w dół). Pamiętaj, że widoczny adres URL linku pod tytułem to nie hiperlink, więc nie jest liczony jako wyświetlenie. Warto też pamiętać, że widoczny adres URL niekoniecznie jest taki sam jak adres URL hiperlinku, do którego prowadzi tytuł.

Agregowanie danych według usługi lub strony

Jeśli pojedynczy element wyszukiwania zawiera kilka linków (a często tak jest), wyświetlenia są zliczane według adresu URL lub usługi – zależnie od widoku wybranego w raporcie Analityka wyszukiwania.Poniżej znajduje się przykładowa karta Grafu wiedzy z kilkoma grafikami i linkami tekstowymi:

Karta Grafu wiedzy wyświetlająca linki

W raporcie Analityka wyszukiwania z danymi pogrupowanymi według usługi widać, że dla całej karty naliczono w sumie jedno wyświetlenie:

 • www.example.com – 1 wyświetlenie

Jeśli jednak dane z raportu pogrupujesz według strony, zobaczysz pięć stron, z których każda będzie mieć naliczone jedno wyświetlenie:

 • www.example.com – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/rain – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/rainbow – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/shamrock – 1 wyświetlenie
 • www.example.com/lightning – 1 wyświetlenie

Choć niektóre z tych stron mają wiele linków, w przypadku grupowania danych według strony wszystkie wyświetlenia dla tej samej strony są traktowane jako jedno wyświetlenie.

Dodatkowe funkcje grupowania zawierają szczegóły danego elementu.

Co to jest pozycja wyniku wyszukiwania?

Strona wyników wyszukiwania Google składa się z wielu elementów. Elementy strony wyników zawierają sekcje niebieskich linków, karuzele, fragmenty z odpowiedziąkarty Grafu wiedzy i wiele funkcji innego typu. Pojedynczy element może zawierać tekst, funkcje interaktywne i jeden lub więcej linków.

Do większości elementów strony wyników przypisana jest wartość numeryczna, która opisuje ich pozycję na stronie. Poniższy schemat pokazuje stronę wyników wyszukiwania z czterema sekcjami niebieskich linków (1, 3, 4, 5), karuzelą AMP (2) i kartą Panel wiedzy (6). Pozycję każdego z elementów oblicza się z góry do dołu, poczynając od głównego, lewego obszaru strony, a następnie przechodząc z góry na dół drugiego, prawego obszaru strony (w przypadku języków pisanych od prawej obszarem głównym jest strona prawa), jak widać tutaj:

Kolejność zliczania pozycji w dwukolumnowym zestawie wyników.

Wszystkie linki w obrębie jednego elementu mają tę samą pozycję. Przykładowo na poprzednim schemacie wszystkie elementy karuzeli AMP mają pozycję drugą; wszystkie linki w bloku „linków niebieskich” na pozycji 5 mają pozycję piątą; wszystkie linki karty Grafu wiedzy mają pozycję szóstą itd.

Położenie elementów na stronie wyników wyszukiwania może się różnić w zależności od rodzaju urządzenia, parametrów wyszukiwania oraz rozmiaru ekranu, jednak ogólna zasada jest taka sama: pozycję oblicza się z góry na dół, od lewej do prawej (lub od prawej do lewej w przypadku języków pisanych od prawej). Ta metoda obliczania pozycji może się w przyszłości zmienić.

Co zaliczamy do zmiennej pozycji?

Jako pozycja liczą się tylko elementy zawierające co najmniej jeden link, który nie doprecyzowuje zapytania. Elementy bez linków lub takie, które mają tylko linki doprecyzowujące zapytanie, nie zajmują żadnej pozycji. Na przykład obrazy van Gogha z karuzeli (przenoszącej do nowych wyszukiwań w Google) nie są liczone jako zmienne pozycji i ich obecność nie wpływa na wartość pozycji elementów znajdujących się pod nimi na stronie.Jeśli w przykładzie karuzela niepozycjonująca pojawiłaby się nad karuzelą stron AMP (na pozycji drugiej), nie wpłynęłoby to na żadne wartości pozycji na stronie.

Z drugiej strony niektóre miniatury obrazów na głównej stronie wyszukiwania prowadzą do strony internetowej (prawdopodobnie otworzenie tej strony będzie wymagać dodatkowego kliknięcia) – są więc uznawane za zmienną pozycji. Na przykład fragment z odpowiedzią zawiera link do usługi źródłowej, więc (zazwyczaj) zajmuje pozycję pierwszą. Reklamy nie zajmują pozycji w wyszukiwaniu.

Co w raporcie Analityka wyszukiwania oznacza wartość pozycji?

Wartość pozycji przedstawiona w raporcie Analityka wyszukiwania to pozycja najwyższego linku do Twojej usługi lub strony w wynikach wyszukiwania, uśredniona dla wszystkich zapytań, w wynikach do których pojawiła się Twoja usługa. Na przykład:

 1. Jeśli jedno zapytanie zwróciło Twoją usługę na pozycjach 2, 4 i 6, raportowana pozycja to 2 (pozycja najwyższa).
 2. Jeśli drugie zapytanie zwróciło Twoją usługę na pozycjach 3, 5 i 9, raportowana pozycja to 3 (pozycja najwyższa).
 3. Średnia pozycja dla obu zapytań to (2 + 3)/2 = 2,5.

Aby pozycja została zarejestrowana, musi wyświetlić się link. Jeżeli wynik wyszukiwania nie zostanie wyświetlony – bo, na przykład, wynik znajduje się na trzeciej stronie wyników wyszukiwania, a użytkownik wyświetli tylko stronę pierwszą – jego pozycja dla tego zapytania nie zostanie zarejestrowana. W niektórych konfiguracjach raportu przy wartości pozycji pojawia się czasem myślnik (-). Oznacza on brak zarejestrowanej pozycji, ponieważ użytkownik nigdy nie zobaczył Twojej usługi w odpowiedzi na to zapytanie. Na przykład, jeśli porównujesz wyniki wyszukiwania strony w wersji na komórki oraz na komputery i wersja komputerowa ma 10 wyświetleń, a wersja mobilna nie ma ich wcale, to w przypadku wersji na komputery wyświetli się wartość 10, a w przypadku wersji mobilnej – myślnik (-).

Co oznacza wartość pozycji dla mojej usługi?

Wartość pozycji to skomplikowany wskaźnik, który może nie być do końca jasny, jeśli nie rozróżnia się pewnych niuansów. Na przykład na poprzednim schemacie karta Grafu wiedzy na pozycji 6 ma najwyższą wartość na stronie. Z pozoru sytuacja wygląda nieciekawie, jednak w rzeczywistości jest to bardzo widoczne miejsce. Co więcej, w przypadku wyszukiwania grafiki liczba wyników wyświetlana dla wiersza i strony zależy od szerokości ekranu i innych czynników, więc pozycja opisuje tylko bardzo ogólnie to, jak daleko na dole wyników wyszukiwania wyświetla się dany obraz.

Dla przykładu poniżej znajdziesz kilka możliwych wyjaśnień, dlaczego wartość pozycji tego elementu wynosi 11:

 • W przypadku wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać pozycję w prawym górnym rogu karty Grafu wiedzy.
 • W przypadku wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać pierwszy element na stronie drugiej (jeśli w obszarze drugim pierwszej strony niczego nie było).
 • W przypadku wyników wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać drugi albo trzeci wiersz wyników (widoczny bez przewijania).
 • W przypadku wersji mobilnej może to oznaczać szósty wiersz wyników (widoczny dopiero po przewinięciu).

Jak widać, numer pozycji może oznaczać różne rzeczy zależnie od konkretnej sytuacji, dlatego nie należy osądzać niczego pochopnie. Zalecamy monitorowanie zmian pozycji wraz z upływem czasu, a szczególnie zmian nagłych. Dobrze również sprawdzać pozycję ogólną.

Analityka wyszukiwania pokazuje, że moja strona znajduje się na pozycji nr 5, ale w wynikach wyszukiwania widzę ją na pozycji nr 8.

Wskazana pozycja jest obliczana jako średnia ze wszystkich wyszukiwań. Pozycja, którą widzisz w wynikach wyszukiwania, może się różnić od średniej ze względu na czynniki dodatkowe, takie jak historia wyszukiwania, Twoja lokalizacja i wiele innych.

Co to jest kliknięcie?

W przypadku większości typów wyników każde kliknięcie kierujące użytkownika poza wyszukiwarkę Google jest liczone jako kliknięcie. Za kliknięcie nie uznaje się kliknięcia linku nieprzenoszącego użytkownika poza wyniki wyszukiwania. Więcej informacji zawiera część Co to jest doprecyzowanie zapytania?.

Kliknięcie wyniku wyszukiwania prowadzącego do strony zewnętrznej, powrót do wyszukiwarki i ponowne kliknięcie tego samego linku jest liczone jako jedno kliknięcie. Kliknięcie innego linku liczy się jako jedno kliknięcie dla każdego klikniętego linku.

Niektóre rodzaje wyników wyszukiwania mogą zliczać kliknięcia w inny sposób. Zapoznaj się z informacjami na temat kliknięć przy poszczególnych rodzajach elementów wyszukiwania.

Co to jest doprecyzowanie zapytania?

Doprecyzowaniem zapytania nazywamy kliknięcie w wynikach wyszukiwania linku prowadzącego do nowego zapytania. Jeśli, na przykład, zapytanie to „rasy kotów”, wyniki mogą zawierać galerię zdjęć różnych ras kotów. Kliknięcie jednego z obrazów w takiej galerii to właśnie nowe zapytanie odnoszące się do wybranej rasy.

 

Podobnie dzieje się w przypadku wpisania zapytania „grube koty” w domyślnym ogólnym widoku wyszukiwania, a następnie kliknięcia wyników wyszukiwania grafiki (lub filmów, wiadomości itd.) – każda zmiana widoku to doprecyzowanie zapytania.

 

Jeśli link stanowi doprecyzowanie zapytania, w przypadku tego linku nie są zliczane kliknięcia i wyświetlenia. Ma to sens, bo strona docelowa linku będącego doprecyzowaniem zapytania należy przecież do… Google! Tylko kliknięcia lub wyświetlenia, które prowadzą poza stronę wyników wyszukiwania, mogą rejestrować kliknięcia lub wyświetlenia w Search Console.

Jeśli użytkownik klika link doprecyzowujący zapytanie, w praktyce rozpoczyna nowe zapytanie wyświetlane w polu wyszukiwanego hasła. Dane na temat wszystkich wyświetleń, pozycji i kliknięć na stronie nowych wyników wyszukiwania są liczone jako pochodzące z nowego zapytania użytkownika.

Do jakiego adresu URL są przypisane moje dane z zakresu analityki wyszukiwania?

Dane na temat kliknięć, wyświetleń i pozycji są przypisane do adresu URL, do którego wyszukiwarka Google kieruje użytkownika. W niektórych przypadkach może nie być to adres URL, który widać w wynikach wyszukiwania. Jeśli na przykład częścią usługi jest strona example.com/mojastrona (wersja na komputery) i strona m.example.com/mojastrona (wersja na urządzenia mobilne) – prawdopodobnie określona tagiem rel=”alternate” – wynik wyszukiwania na urządzenia mobilne może wyświetlać adres example.com, jednak docelową lokalizacją linku będzie adres m.example.com. W takim przypadku w Search Console wyświetlenie i kliknięcie zostałoby przypisane stronie m.example.com/mojastrona (faktyczny adres docelowy).

Jeśli strona docelowa przekierowuje użytkownika do innej strony, nie wpływa to na wyświetlenie ani kliknięcie przypisane do adresu URL.

Wyniki z Google Discover

Discover to przewijana lista kart tematycznych, które użytkownicy mogą przeglądać na urządzeniach mobilnych. Treści są wyświetlane na podstawie ich zainteresowań. Każda karta zawiera tytuł, kilka linijek tekstu oraz zdjęcie ze strony źródłowej. Aby wyświetlić stronę źródłową, trzeba kliknąć kartę.

Karty w Google Discover mogą też zawierać karuzelę przewijaną w poziomie. Taka karuzela zawiera grupę stron powiązanych z danym tematem.

Wyświetlenie: jest rejestrowane, gdy karta z Google Discover zostanie przewinięta do widoku (dotyczy to wyników standardowych i tych w karuzeli). Wyświetlenia są przypisane do adresu URL strony źródłowej. Jeśli użytkownik przewinie widok poza Twoją kartę, a potem zmieni kierunek przewijania i wyświetli ją ponownie, będzie to liczone jako jedno wyświetlenie.

W przeciwieństwie do wyników wyszukiwania wyświetlenia w Google Discover nigdy nie są agregowane według usługi. Jeśli dwa wyniki z Google Discover pochodzące z tej samej usługi pojawią się na jednej liście Discover, liczone jest każde wyświetlenie z osobna.

Kliknięcie: (lub dotknięcie) jest liczone na koncie adresu URL wyniku wyszukiwania, gdy użytkownik kliknie kartę, a nie gdy udostępni wynik lub wykona inną związaną z nim czynność.

Pozycja: w przypadku wyników z Google Discover pozycja nie jest rejestrowana.

Szczegóły elementu strony wyników

W zależności od rodzaju elementu wyniku wyszukiwania liczba kliknięć, wyświetleń i pozycji może się nieznacznie różnić.

Karuzela

Karuzele to przewijane (zwykle w poziomie) kontenery zawierające zestaw elementów tego samego rodzaju, np. miniatury obrazów albo stron AMP.

Kliknięcie: zachowanie zależy od rodzaju elementu.

Wyświetlenie: zarejestrowanie wyświetlenia wymaga przewinięcia karuzeli i wyświetlenia elementu. Sama karuzela nie wymaga przewijania strony, na której się znajduje.

Pozycja: karuzela zajmuje pojedynczą pozycję w wynikach wyszukiwania. Wszystkie jej elementy są przypisane do tej samej pozycji. Jednak karuzela zajmuje pozycję wyszukiwania tylko wtedy, gdy rodzaj elementu, który zawiera, może zająć pozycję wyszukiwania: przykładowo karuzela stron AMP ma pozycję, bo strony AMP mogą ją mieć, ale karuzela linków kierujących do doprecyzowanych zapytań Google nie będzie zajmować pozycji, bo takie linki również nie mogą ich zajmować.

Adres URL: sama karuzela nie ma adresu URL; dane są przypisywane do adresów URL zawartych w niej elementów.

Strona AMP

Strona AMP może się pojawiać jako standardowy link wyniku wyszukiwania bądź jako strona w formacie skróconym w karuzeli. Kliknięcie w karuzeli skróconej strony AMP otwiera pełną stronę AMP w specjalnej przeglądarce stron AMP. Użytkownicy mogą tu przeglądać wszystkie pełne strony AMP w kolejności ich wyświetlania w karuzeli.

Kliknięcie: kliknięcie skróconej strony AMP w karuzeli (otwarcie strony) to jedno kliknięcie. Wyświetlenie pełnej strony AMP w przeglądarce stron AMP liczy się jako kliknięcie i jako wyświetlenie. Stąd w przypadku przeglądania stron AMP w otwartej przeglądarce stron AMP kliknięcie (i wyświetlenie) każdej ze stron jest liczone w momencie jej pierwszego pojawienia się (i tylko jeden raz).

Wyświetlenie: wyświetlenie strony AMP jest liczone wtedy, gdy strona AMP jest widoczna albo w karuzeli w wynikach wyszukiwania, albo w przeglądarce pełnych stron AMP. Wyświetlenie jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile razy użytkownik widzi stronę w karuzeli albo w przeglądarce. Jeśli link wyniku wyszukiwania otwierający stronę AMP jest zwykłym „niebieskim linkiem” (nienależącym do karuzeli), również jest to liczone jako wyświetlenie.

Pozycja: jest to pozycja elementu wyniku wyszukiwania (karuzela, grupa niebieskich linków itd.) zawierającego dany wynik. Pozycja wewnątrz karuzeli nie jest rejestrowana.

Adres URL: adres URL zawarty w raporcie jest adresem URL strony AMP.

Fragment z odpowiedzią

Fragment z odpowiedzią wyświetla informacje uzyskane z konkretnej, pojedynczej strony internetowej. Zawiera on link do źródłowej strony internetowej.

Kliknięcie: jako kliknięcie liczy się kliknięcie linku we fragmencie z odpowiedzią, które prowadzi do strony zewnętrznej.

Wyświetlenie: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące wyświetleń.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

Adres URL: końcowy adres URL, do którego przekierowywany jest użytkownik po kliknięciu linku we fragmencie z odpowiedzią.

Wynik z elementami rozszerzonymi

Wyniki z elementami rozszerzonymi są definiowane za pomocą uporządkowanych danych i można je wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google na różne sposoby.

Kliknięcie: oznacza kliknięcie w wyniku linku, który przenosi użytkownika poza wyniki wyszukiwania.

Wyświetlenie: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące wyświetleń.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

Adres URL: adres URL strony zawierającej znaczniki struktury karty informacyjnej.

Wyniki z elementami rozszerzonymi – widok listy lub widok informacji

Niektóre typy wyników z elementami rozszerzonymi można wyświetlić w dwóch widokach: listy i informacji. Początkowy wynik wyszukiwania to lista z najlepszymi wynikami, która zawiera minimalną ilość informacji o każdym wyniku. Użytkownik może rozwinąć listę, by wyświetlić więcej elementów, lub kliknąć konkretny wynik na liście, by otworzyć widok informacji ze szczegółami dotyczącymi wybranego elementu.

Na komputerze rozwinięcie listy automatycznie otwiera informacje o pierwszym elemencie na liście. Liczy się to jako wyświetlenie, ale nie kliknięcie pierwszego elementu.

Poniżej pokazano, jak na urządzeniu mobilnym wygląda początkowy skrócony widok listy, a jak widok informacji konkretnego ogłoszenia o pracę.

Typy wyników w widoku listy lub widoku informacji

Aby wyświetlić dane widoku listy lub widoku informacji dla wybranego typu wyniku z elementami rozszerzonymi (np. oferty pracy, informacji o ofercie pracy, wydarzenia, informacji o wydarzeniu), możesz przefiltrować raport skuteczności.

Typy wyników z elementami rozszerzonymi, które wyświetlają się w wynikach wyszukiwania jako elementy listy lub informacji:

Dane widoku listy

Kliknięcie: kliknięcie elementu w widoku listy liczy się jako kliknięcie dla dostawcy widocznego w elemencie listy.

Wyświetlenie: wyświetlenie jest zliczane, gdy element listy jest widoczny w skróconym widoku listy, a także po rozwinięciu tego widoku – niezależnie od tego, czy element pojawił się na ekranie, czy pozostał w nieprzewiniętej części strony. Dlatego jeśli element jest widoczny w widoku skróconym, a użytkownik kliknie, by rozwinąć listę, zostaną policzone dwa wyświetlenia. Jeśli element nie był widoczny w widoku skróconym, a użytkownik kliknął, by rozwinąć listę, liczy się tylko jedno wyświetlenie.

Pozycja: gdy element listy jest wyświetlany w skróconym widoku listy, wszystkie widoczne elementy mają przypisaną jedną pozycję (pozycja kontenera widoku listy). Po rozwinięciu listy, gdy możliwe jest jej przewijanie, każdy element ma przypisaną pozycję na liście – najlepszy wynik jest na pozycji pierwszej, następny na pozycji drugiej itd. Dlatego jeśli element jest w widoku skróconym na pozycji drugiej, a użytkownik kliknie, by rozwinąć listę, pozycja elementu listy jest obliczana w następujący sposób:

(Pozycja kontenera listy (zazwyczaj 1) + pozycja na liście (2)) / 2 = 1,5

URL – adres URL widocznego dostawcy.W widoku listy widoczny jest tylko jeden dostawca dla każdego elementu listy.

Dane widoku informacji

Kliknięcie: kliknięcie elementu informacji jest traktowane jako kliknięcie dla dostawcy wybranego w widoku informacji. W widoku informacji może być widocznych wielu dostawców, ale użytkownik musi wybrać tylko jednego.

Wyświetlenie: wyświetlenie liczy się dla wszystkich dostawców widocznych w widoku informacji, niezależnie od tego, jak użytkownik do niego dotarł. Widok informacji można otworzyć:

Pozycja: pozycja na liście dostawcy widoczna w widoku szczegółów.

URL: adres URL wybranego dostawcy.

Dlaczego liczba wyświetleń informacji jest większa od liczby kliknięć listy? Może się tak stać z kilku powodów:
 • Jeśli udostępnisz bezpośredni link do okienka informacji znajomemu, który go otworzy, pojawi się jedno wyświetlenie widoku informacji i zero kliknięć lub wyświetleń widoku listy.
 • Na komputerze rozwinięcie widoku listy automatycznie otwiera pierwszy element listy w widoku informacji, co liczy się jako wyświetlenie, ale nie jako kliknięcie.
 • Kliknięcie elementu listy jest przypisywane tylko jednemu dostawcy. Jednak w uzyskanym widoku informacji wyświetlenie liczy się dla wszystkich dostawców, którzy opublikowali informacje.

Przykłady

Poniżej przedstawiono przykładowe scenariusze publikacji ofert pracy jako wyników z elementami rozszerzonymi:

Przykład 1: oferta pracy widoczna w skróconym widoku listy na pozycji 2

Działania: użytkownik klika, by rozwinąć listę, klika ofertę pracy, by zobaczyć informacje o ofercie pracy, a następnie klika widok informacji o ofercie pracy, by odwiedzić stronę dostawcy.

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 2 (1 ze zminimalizowanej listy, 1 z rozwiniętej listy)
  • Kliknięcia: 1 (otwierające informacje o ofercie pracy)
  • Pozycja: 1,5 ((1 w skróconym widoku listy + 2 na rozwiniętej liście) / 2) = 1,5)
 • Informacje o ofercie pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 1
  • Pozycja: 2

Przykład 2: oferta pracy niewidoczna na zminimalizowanej liście (pozycja 5)

Działania: użytkownik klika, by rozwinąć listę, klika ofertę pracy, by zobaczyć informacje o ofercie pracy, i nie klika, by odwiedzić stronę.

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 2 (1 ze zminimalizowanej listy, 1 z rozwiniętej listy)
  • Kliknięcia: 1 (otwierające informacje o ofercie pracy)
  • Pozycja: 5 (na rozwiniętej liście)
 • Informacje o ofercie pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: 1

Przykład 3: oferta pracy niewidoczna na zminimalizowanej liście (pozycja 10)

Działania: użytkownik klika, by rozwinąć listę, i nie przewija w dół, by zobaczyć ofertę pracy.

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: 10 na rozwiniętej liście, nawet jeśli nie została przewinięta do widoku
 • Informacje o ofercie pracy:
  • Wyświetlenia: 0
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: brak

Link do zainstalowania aplikacji

Gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie na urządzeniu mobilnym, a wynik wyszukiwania zawiera stronę aplikacji, która nie została zainstalowana na urządzeniu, może on zobaczyć link do zainstalowania aplikacji na tym urządzeniu (a wyniki wyszukiwania otwierające strony w aplikacji zostaną pominięte w wynikach wyszukiwania).

Kliknięcie: jako kliknięcie liczone jest kliknięcie linku do strony z instalacją. Nie gwarantuje to, że użytkownik faktycznie przeprowadzi instalację.

Wyświetlenie: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące wyświetleń.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

Adres URL: adres URL powiązany z linkiem do instalacji aplikacji znajduje się w głównym identyfikatorze URI urządzenia (bez przedrostka app://<pakiet_lub_identyfikator>), czyli „/”.

Obraz

Wyniki wyszukiwania obrazu mogą pojawiać się jako wbudowane miniatury na stronie łączonych wyników wyszukiwania lub na stronie wyników wyszukiwania grafiki. W przypadku strony połączonych wyników wyszukiwania pojawiają się one czasem w karuzeli obrazów.

W danych analityki wyszukiwania obraz to po prostu link do adresu URL strony hostującej. Oznacza to, że Search Console nie rozróżnia poszczególnych obrazów na tej samej stronie; w odniesieniu do kliknięć, wyświetleń i pozycji wszystko jest rozumiane jako identyczne linki.

Obraz może pojawić się zarówno w ogólnych wynikach wyszukiwania, jak i w wynikach wyszukiwania grafiki. Analityka wyszukiwania rejestruje dane dla każdego rodzaju wyszukiwania osobno; nie łączy danych różnych rodzajów.

Kliknięcie: kliknięcie w celu otworzenia obrazu miniatury nie jest liczone jako kliknięcie. Jako kliknięcie liczone jest kliknięcie rozwiniętego obrazu lub jakiekolwiek kliknięcie obrazu przenoszące użytkownika poza wyszukiwarkę Google.

Wyświetlenie: wyświetlenia są zliczane, gdy użytkownik widzi albo miniaturę, albo rozwinięty obraz. Wyświetlenie jest liczone tylko raz na każdy adres URL strony hosta, więc jeśli użytkownik przewinie stronę i powróci w to samo miejsce lub otworzy obraz z poziomu miniatury, zostanie to zinterpretowane jako jedno wyświetlenie. Dla adresu URL liczy się tylko jedno wyświetlenie. Jeśli zapytanie wyświetla wiele różnych obrazów z tej samej strony, zarejestrowane zostanie tylko jedno wyświetlenie. Moment zarejestrowania wyświetlenia zależy od widoku wyszukiwania, z którego korzysta użytkownik:

 • Karta połączonych wyników – na stronie domyślnej wyników wyszukiwania, która łączy wszystkie rodzaje wyników, wyświetlenia obrazów są liczone niezależnie od tego, czy obraz został przewinięty tak, że znalazł się na ekranie; jeśli jednak obraz znajduje się wewnątrz karuzeli na tej (lub innej) stronie, to aby wyświetlenie zostało zliczone, użytkownik musi go zobaczyć w karuzeli.
 • Karta wyszukiwania grafiki – wyświetlenia grafiki są liczone tylko wtedy, gdy obraz znajdzie się na ekranie.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

 • Pozycja na karcie połączonych wyników jest obliczana według standardowych reguł pozycji, w których blok grafiki zajmuje tę samą pozycję.
 • Pozycja w wynikach wyszukiwania grafiki jest obliczana od lewej do prawej, a następnie z góry na dół (lub od prawej do lewej w przypadku języków pisanych od prawej). Na przykład w przypadku wyników wyszukiwania grafiki w języku angielskim na stronie pisanej od lewej pozycje są liczone tak:

Kolejność zliczania pozycji w wynikach wyszukiwania grafiki w zestawie wyników od lewej do prawej

Na stronie wyników wyszukiwania grafiki szerszy ekran wyświetla więcej wyników na wiersz. Ponieważ liczba obrazów w wierszu zależy od rozmiaru ekranu oraz szerokości każdego z obrazów, dokładna interpretacja wartości pozycji w wynikach wyszukiwania grafiki może być trudna.

Adres URL: adres URL to adres strony zawierającej obraz.

 

Aplikacje błyskawiczne w Google Play

Wynik typu Aplikacja błyskawiczna w Google Play to aplikacja pojawiająca się w wynikach wyszukiwania Google na urządzeniu mobilnym, którą można uruchomić bezpośrednio z poziomu tych wyników bez jej instalowania.

Kliknięcie: użytkownik kliknął wynik typu Aplikacja błyskawiczna z Google Play.

Wyświetlenie: wynik typu Aplikacja błyskawiczna w Google Play został wyświetlony użytkownikowi.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

URL: link do aplikacji ustawiony dla aplikacji błyskawicznej.

Wynik Web Light

Wynik Web Light to strona transkodowana przez wyszukiwarkę Google do prostszej i szybszej wersji dla użytkowników korzystających z wolniejszych połączeń internetowych lub urządzeń.

Kliknięcie: użytkownik kliknął wynik, by otworzyć transkodowaną stronę.

Wyświetlenie: użytkownik zobaczył wynik wyszukiwania transkodowanej strony.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

URL: URL oryginalnej strony internetowej.

Media Actions

Wynik typu Media Actions pozwala użytkownikowi uruchomić odtwarzanie materiału audio lub wideo bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. (Podcasty w wynikach nie są zaliczane do wyników Media Actions).

Kliknięcie: użytkownik kliknął, by rozpocząć odtwarzanie w przeglądarce lub aplikacji.

Wyświetlenie: użytkownik zobaczył wynik wyszukiwania transkodowanej strony.

Pozycja: mają zastosowanie standardowe reguły dotyczące pozycji.

URL: wartość Action.url, którą jest URL strony lub aplikacji otwieranej, gdy użytkownik kliknie wynik.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?