Co to są wyświetlenia, pozycja i kliknięcia?

Ta strona objaśnia dane na temat wyświetleń, pozycji i kliknięć używane w Search Console, a zwłaszcza w raportach skuteczności.

Opisane tu reguły – np. wymóg widoczności elementu w karuzeli lub numerowanie pozycji – podlegają zmianom.

Wstęp

Search Console dostarcza dane o tym, jak często użytkownicy widzieli linki do Twojej witryny lub weszli w interakcję z nimi bądź zawartością Twojej witryny, korzystając z wyszukiwarki Google, Wiadomości i Discover. Te dane są dostępne w różnych raportach skuteczności.

W raportach skuteczności znajdziesz te dane:

 • Wyświetlenia: jak często użytkownicy widzieli link do Twojej witryny w usługach Google. W zależności od typu wyniku link może wymagać przewinięcia lub rozwinięcia, aby był w całości widoczny. Więcej informacji znajdziesz poniżej
 • Kliknięcia: jak często użytkownicy klikali link do Twojej witryny w usługach Google. Więcej informacji znajdziesz poniżej
 • (średnia) Pozycja: względny ranking pozycji Twojego linku w Google, gdzie 1 oznacza najwyższą pozycję, 2 kolejną itd. Pokazywana tylko dla wyników wyszukiwania Google. Więcej informacji znajdziesz poniżej
 • Współczynnik klikalności: obliczony według wzoru: liczba kliknięć ÷ liczba wyświetleń.

Ten dokument zawiera szczegółowy opis tych danych oraz sposobu ich wdrożenia w przypadku wielu typów elementów, które mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania Google.

Anatomia wyniku wyszukiwania

Treści mogą być wyświetlane w wyszukiwarce Google w wielu różnych formatach, na przykład w postaci linków, obrazów i fragmentów informacji. Tak na przykład wygląda podstawowy wynik wyszukiwania zawierający tylko 1 link (klasyczny „zwykły niebieski link”):

Podstawowy wynik wyszukiwania z jednym linkiem. Taka pisownia jest zamierzona, więc nie zgłaszaj błędu :)

Element może być też złożony. Będzie wówczas zawierał wiele linków, a nawet elementy interaktywne. Może to być na przykład przewijana w poziomie lista stron AMP lub wpis w panelu wiedzy z wieloma linkami.

Wszystkie dane są przypisywane do linków w elemencie (a dokładniej do adresów URL, do których poszczególne linki prowadzą). Dane kliknięć, wyświetleń i pozycji są przypisywane do kanonicznego adresu URL linku. Kanoniczny URL to w zasadzie adres URL wybrany przez Google jako najbardziej reprezentatywny dla danej strony, gdy dokładnie tę samą stronę wskazuje kilka adresów URL (jeśli na przykład wersje mobilna i komputerowa danej strony w witrynie mają różne adresy URL). Dowiedz się więcej

Czasami jest oczywiste, że dany element jest linkiem – np. gdy jest to zwykły niebieski link, taki jak powyżej. Jednak nie zawsze tak jest – na przykład obraz w wyszukiwarce grafiki w rzeczywistości jest linkiem do obrazu na stronie hosta. Każdy link w elemencie może mieć również przypisane własne dane (wyświetlenia, kliknięcia itd.). Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Co to jest wyświetlenie?

Wyświetlenie oznacza, że użytkownik (prawdopodobnie) zobaczył link do Twojej witryny w wyszukiwarce, Wiadomościach lub na kartach Discover.

Ogólnie rzecz biorąc, wyświetlenie jest zliczane za każdym razem, gdy element pojawia się na bieżącej stronie z wynikami, niezależnie od tego, czy został przewinięty tak, że pojawił się na ekranie – o ile użytkownik nie musi kliknąć, aby zobaczyć więcej wyników (na przykład gdy w celu zobaczenia linku trzeba kliknąć opcję „zobacz więcej”).

W przypadku widżetów wyników wyszukiwania przewijanych lub rozwijanych niezależnie, na przykład elementów w karuzeli wyników albo w rozwijanej sekcji (takich jak wynik ze strony FAQ), aby wyświetlenie zostało zliczone, element trzeba przewinąć do widocznego obszaru w obrębie karuzeli lub rozwinąć kliknięciem.

W przypadku przewijanych wyników bez podziału na strony (w ramach przewijania nieskończonego), np. wyszukiwania grafiki na urządzeniach mobilnych lub karty w Discover, użytkownik musi przewinąć listę wyników, aby zobaczyć element. Dopiero wtedy wyświetlenie zostanie zliczone.

Ogólna zasada jest taka, że jeśli użytkownik musi kliknąć, aby zobaczyć więcej wyników, wyświetlenie jest zliczane, o ile link znajduje się w bieżącym zestawie wyników, niezależnie od tego, czy pojawi się na ekranie. Aby jednak sprawdzić, czy tak się dzieje w przypadku konkretnego typu elementu, zapoznaj się z informacjami poniżej.

Przewinięcie dalej lub do tyłu albo przejście na następną lub poprzednią stronę w ramach 1 zapytania lub podczas 1 sesji nie powoduje zliczenia kilku wyświetleń.

Dlaczego wyświetlenia są ważne?

Są one ważne, ponieważ aby użytkownicy mogli odwiedzić Twoją usługę, muszą zobaczyć do niej link. Należy jednak dążyć nie tylko do zwiększania liczby wyświetleń, ale też do poprawy ich jakości. Wartościowe wyświetlenia pochodzą od osób, które uznają informacje podawane w Twojej witrynie za interesujące. Wyświetlenia lub kliknięcia pochodzące od osób, które nie uznają treści za przydatne i szybko opuszczają usługę, nie są dobrym sposobem na budowanie lojalności i ruchu w witrynie. Ten, kto twierdził, że „nie ma czegoś takiego jak zła reklama”, z pewnością nie zastanawiał się, co jest najlepsze dla użytkowników.

Agregowanie wyświetleń według usługi lub strony

Jeśli pojedynczy element wyszukiwania zawiera kilka linków, wyświetlenia są zliczane według adresu URL lub usługi – zależnie od opcji filtrowania ustawionych w raporcie skuteczności.

Oto przykład grupowania według usługi w porównaniu z grupowaniem według adresu URL. Użytkownik widzi ten panel wiedzy z kilkoma linkami w postaci obrazów i linkami tekstowymi:

Karta Grafu wiedzy wyświetlająca linki

 • W raporcie skuteczności z danymi pogrupowanymi według usługi widać, że dla całej karty zliczono tylko 1 wyświetlenie:
  • www.example.com – 1 wyświetlenie

 • Jeśli jednak dane z raportu pogrupujesz według strony, zobaczysz 5 stron, z których każda będzie mieć naliczone 1 wyświetlenie:
  • www.example.com (link tekstowy) – 1 wyświetlenie
  • www.example.com/rain (1 link tekstowy, 1 link w postaci obrazu) – 1 wyświetlenie
  • www.example.com/rainbow (1 link tekstowy, 1 link w postaci obrazu) – 1 wyświetlenie
  • www.example.com/shamrock (1 link w postaci obrazu) – 1 wyświetlenie
  • www.example.com/lightning (1 link w postaci obrazu) – 1 wyświetlenie

Choć niektóre z tych adresów URL mają w panelu wiedzy po kilka linków, podczas grupowania danych według strony wszystkie wyświetlenia tej samej strony są traktowane jako 1 wyświetlenie.

Dodatkowe informacje o zliczaniu wyświetleń zawierają szczegóły danego elementu.

Co to jest pozycja?

Pozycja jest obliczana tylko w przypadku wyników wyszukiwania Google.

Strona wyników wyszukiwania Google składa się z wielu elementów. Dane „pozycja” pomagają określić w przybliżeniu miejsce na stronie, w którym pojawił się konkretny link względem innych wyników na tej stronie. W Search Console dane te są przedstawiane jako średnia pozycja, czyli średnia wartość pozycji w przypadku wszystkich wyświetleń (ponieważ za każdym razem, gdy link jest widoczny, jego pozycja jest inna).

Pozycję elementów w wyszukiwarce Google oblicza się zazwyczaj z góry do dołu, poczynając od głównego, lewego obszaru strony, a następnie przechodząc z góry na dół drugiego, prawego obszaru strony. (W przypadku języków pisanych od prawej obszarem głównym jest strona prawa). Ta metoda obliczania pozycji może się w przyszłości zmienić.

Każdy element zajmuje pojedynczą pozycję w wynikach wyszukiwania, niezależnie od tego, czy zawiera 1 link czy wiele linków i elementów podrzędnych. W przypadku większości wyników wyszukiwania wszystkie linki w elemencie zajmują tę samą pozycję – pozycję elementu, do którego należą. Jednak w przypadku kilku złożonych elementów, takich jak wyniki z elementami rozszerzonymi w postaci listy lub szczegółów, raport może przedstawiać pozycję w kontenerze, a nie pozycję samego kontenera. Przeczytaj informacje o określonym typie elementu, aby dowiedzieć się więcej. Jeśli nie znajdziesz tutaj jego opisu, możesz przyjąć, że pozycja elementu obejmuje wszystkie linki w jego obrębie.

Oto schemat strony wyników wyszukiwania na komputerze z kilkoma typami wyników:

Kolejność zliczania pozycji w dwukolumnowym zestawie wyników.

 • Pozycje 1, 3, 4 i 5 zajmują zwykłe niebieskie linki.
 • Pozycję 2 zajmuje karuzela AMP (element złożony). Zawiera ona kilka wyników AMP i wszystkie zajmują pozycję 2.
 • Pozycję 6 zajmuje panel wiedzy (element złożony). Wszystkie linki w tym panelu są umieszczone na pozycji 6.

Średnia pozycja

Wartość pozycji przedstawiona w raporcie skuteczności to najwyższa pozycja zajmowana przez link do Twojej usługi lub strony w wynikach wyszukiwania, uśredniona dla wszystkich zapytań, w wynikach do których pojawiła się Twoja usługa.

Przykład:

 1. Zapytanie 1 zwraca Twoją usługę na pozycjach 2, 4 i 6: raportowana pozycja to 2 (pozycja najwyższa).
 2. Zapytanie 2 zwraca Twoją usługę na pozycjach 3, 5 i 9: raportowana pozycja to 3 (pozycja najwyższa).
 3. Średnia pozycja obu zapytań to (2 + 3)/2 = 2,5.

Aby pozycja została zarejestrowana, musi wyświetlić się link. Jeżeli wynik wyszukiwania nie zostanie wyświetlony – bo, na przykład, wynik znajduje się na trzeciej stronie wyników wyszukiwania, a użytkownik wyświetli tylko stronę pierwszą – jego pozycja dla tego zapytania nie zostanie zarejestrowana. W niektórych konfiguracjach raportu przy wartości pozycji pojawia się czasem myślnik (-). Oznacza on brak zarejestrowanej pozycji, ponieważ użytkownik nigdy nie zobaczył Twojej usługi w odpowiedzi na to zapytanie. Jeśli na przykład porównujesz wyniki wyszukiwania strony w wersji na komórki oraz na komputery, i wersja komputerowa ma 10 wyświetleń, a wersja mobilna nie ma ich wcale, to w przypadku wersji na komputery wyświetli się wartość 10, a w przypadku wersji mobilnej – myślnik (-).

Analizowanie pozycji

Wartość pozycji to skomplikowany wskaźnik, który może nie być do końca jasny, jeśli nie rozróżnia się pewnych niuansów. Na przykład na poprzednim schemacie panel wiedzy na pozycji 6 ma najwyższą wartość na stronie. Z pozoru sytuacja wygląda nieciekawie, jednak w rzeczywistości jest to bardzo widoczne miejsce. Co więcej, w przypadku wyszukiwania grafiki liczba wyników wyświetlana dla wiersza i strony zależy od szerokości ekranu i innych czynników, więc pozycja opisuje tylko bardzo ogólnie to, jak daleko na dole wyników wyszukiwania wyświetla się dany obraz.

Poniżej znajdziesz kilka możliwych wyjaśnień, dlaczego wartość pozycji tego elementu wynosi 11:

 • W przypadku wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać pozycję w prawym górnym rogu panelu wiedzy.
 • W przypadku wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać pierwszy element na stronie 2 (jeśli na pierwszej stronie było 10 elementów, a w drugim obszarze tej strony nie było niczego).
 • W przypadku wyników wyszukiwania w wersji na komputery może to oznaczać drugi lub trzeci wiersz wyników (widoczny bez przewijania).
 • W przypadku wyszukiwarki grafiki na urządzeniach mobilnych może to oznaczać szósty wiersz wyników (widoczny dopiero po przewinięciu)

Jak widać, numer pozycji może oznaczać różne rzeczy zależnie od konkretnej sytuacji, dlatego nie należy osądzać niczego pochopnie. Zalecamy monitorowanie zmian pozycji wraz z upływem czasu, a szczególnie zmian nagłych. Dobrze również sprawdzać pozycję ogólną.

Raport skuteczności pokazuje, że moja strona znajduje się na pozycji 5, ale w wynikach wyszukiwania widzę ją na pozycji 8.

Wskazana pozycja jest obliczana jako średnia ze wszystkich wyszukiwań. Pozycja, którą widzisz w wynikach wyszukiwania, może się różnić od średniej ze względu na czynniki dodatkowe, takie jak historia wyszukiwania, Twoja lokalizacja i wiele innych.

Obliczanie pozycji

Strony wyszukiwarki Google są bardzo złożone i określenie pozycji poszczególnych elementów nie jest takie oczywiste. W wynikach wyszukiwania pozycję zajmują tylko elementy zawierające co najmniej 1 link, który nie doprecyzowuje zapytania. Elementy bez linków lub takie, które mają tylko linki doprecyzowujące zapytanie, nie zajmują żadnej pozycji. Na przykład obrazy van Gogha z karuzeli, w której każdy z nich otwiera „doprecyzowanie zapytania” (nowe wyszukiwanie w Google), nie są liczone jako zmienne pozycji i obecność karuzeli nie wpływa na wartość pozycji elementów znajdujących się pod nią na stronie. Jeśli w przykładzie karuzela niepozycjonująca pojawiłaby się nad karuzelą stron AMP (na pozycji 2), nie wpłynęłoby to na żadne wartości pozycji na stronie.

Z drugiej strony niektóre miniatury obrazów na głównej stronie wyszukiwania prowadzą do strony internetowej (prawdopodobnie otworzenie tej strony będzie wymagać dodatkowego kliknięcia) – są więc uznawane za zmienną pozycji. Na przykład fragment z odpowiedzią zawiera link do usługi źródłowej, więc (zazwyczaj) zajmuje pozycję pierwszą. Reklamy nie zajmują pozycji w wyszukiwaniu.

Co to jest kliknięcie?

W przypadku większości typów wyników każde kliknięcie kierujące użytkownika poza wyszukiwarkę Google, Discover lub Wiadomości jest liczone jako kliknięcie. Kliknięcie linku zatrzymującego użytkownika na platformie Google nie jest liczone jako kliknięcie. Kliknięcia AMP otwierają zazwyczaj czytnik AMP Google, co jest uznawane za kliknięcie. Więcej informacji o kliknięciach, które nie prowadzą poza wyszukiwarkę Google, znajdziesz w sekcji Co to jest doprecyzowanie zapytania.

Kliknięcie wyniku wyszukiwania prowadzącego do strony zewnętrznej, powrót do wyszukiwarki i ponowne kliknięcie tego samego linku liczy się jako 1 kliknięcie. Kliknięcie innego linku liczy się jako jedno kliknięcie dla każdego klikniętego linku.

Niektóre typy wyników wyszukiwania mogą zliczać kliknięcia w inny sposób. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji poszczególnych typów elementów wyszukiwania.

Co to jest doprecyzowanie zapytania?

Doprecyzowaniem zapytania nazywamy kliknięcie w wynikach wyszukiwania linku prowadzącego do nowego zapytania. Jeśli na przykład zapytanie to „rasy kotów”, wyniki mogą zawierać galerię zdjęć różnych ras kotów. Kliknięcie jednego z obrazów w takiej galerii to właśnie nowe zapytanie odnoszące się do wybranej rasy, które jednak nie powoduje opuszczenia wyszukiwarki Google.

Podobnie dzieje się w przypadku wpisania zapytania „grube koty” w domyślnym ogólnym widoku wyszukiwania, a następnie przełączenia się do widoku wyników wyszukiwania grafiki (lub filmów, wiadomości bądź dowolnego innego typu wyników) – każda zmiana widoku to doprecyzowanie zapytania.

Jeśli link stanowi doprecyzowanie zapytania, w przypadku tego linku nie są zliczane kliknięcia i wyświetlenia. Ma to sens, bo strona docelowa linku będącego doprecyzowaniem zapytania należy przecież do… Google! Tylko kliknięcia lub wyświetlenia, które prowadzą poza stronę wyników wyszukiwania, mogą rejestrować kliknięcia lub wyświetlenia w Search Console.

Jeśli użytkownik klika link doprecyzowujący zapytanie, w praktyce rozpoczyna nowe zapytanie wyświetlane w polu wyszukiwanego hasła. Dane na temat wszystkich wyświetleń, pozycji i kliknięć na stronie nowych wyników wyszukiwania są liczone jako pochodzące z nowego zapytania użytkownika.

Do jakiego adresu URL są przypisywane dane

Analiza danych o skuteczności jest prostsza, bo Search Console wybiera 1 kanoniczny adres URL, który reprezentuje wszystkie odmiany strony. Obejmuje to odmiany przeznaczone na konkretne urządzenia (komputery lub urządzenia mobilne), adresy URL, które prowadzą na tę samą stronę, a nawet alternatywne wersje językowe strony.

Dane kliknięć, wyświetleń i pozycji wszystkich odmian strony są przypisywane do kanonicznego adresu URL wybranego przez Google dla każdej strony. W niektórych przypadkach mogą one być jednak przypisane do rzeczywistego, a nie kanonicznego adresu URL. Oznacza to, że nawet jeśli używasz osobnych adresów URL do wersji mobilnej i komputerowej, wszystkie dane o kliknięciach zostaną przypisane do tego samego adresu URL w raporcie skuteczności. Dzięki temu nie musisz ręcznie dodawać wszystkich danych dotyczących mobilnych adresów URL do danych ich odpowiedników w wersji na komputery, aby sprawdzić skuteczność strony. (Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz w raporcie dodać filtr, aby podzielić dane według urządzenia lub innej kategorii).

Jeśli po przejściu z Google witryna przekierowuje użytkownika do innej strony, nie ma to wpływu na adres URL, do którego jest przypisane wyświetlenie lub kliknięcie.

Dodatkowe informacje o poszczególnych typach wyników

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje o rejestrowaniu kliknięć, wyświetleń i pozycji w przypadku poszczególnych rodzajów wyników. Lista nie jest wyczerpująca.

Zwykły niebieski link

Standardowy, prosty wynik wyszukiwania dla wszystkich. W przypadku tego wyniku dane są przypisywane do kanonicznego adresu URL.

Podstawowy wynik wyszukiwania z jednym linkiem. Taka pisownia jest zamierzona, więc nie zgłaszaj błędu :)

Pamiętaj, że widoczny adres URL linku pod tytułem to nie hiperlink, więc nie jest liczony jako wyświetlenie. Pamiętaj też, że widoczny adres URL niekoniecznie musi być docelowym adresem URL, pod który trafi użytkownik po kliknięciu tego wyniku.

 • Kliknięcie: użytkownik klika link główny (nie link do wersji w pamięci podręcznej).
 • Wyświetlenie: obowiązują standardowe reguły dotyczące wyświetleń.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
Strona AMP

Strona AMP może się pojawiać jako standardowy link wyniku wyszukiwania bądź w formacie skróconym w karuzeli. Kliknięcie w karuzeli skróconej strony AMP otwiera pełną stronę AMP w specjalnej przeglądarce stron AMP. Użytkownicy mogą tu przeglądać wszystkie pełne strony AMP w kolejności ich wyświetlania w karuzeli. Adres URL zawarty w raporcie to kanoniczny URL strony AMP.

 • Kliknięcie: kliknięcie skróconej strony AMP w karuzeli (otwarcie strony) to 1 kliknięcie. Wyświetlenie pełnej strony AMP w przeglądarce stron AMP liczy się jako kliknięcie i jako wyświetlenie. Stąd w przypadku przeglądania stron AMP w otwartej przeglądarce stron AMP kliknięcie (i wyświetlenie) każdej ze stron jest liczone w momencie jej pierwszego pojawienia się (i tylko raz).
 • Wyświetlenie: wyświetlenie strony AMP jest liczone wtedy, gdy strona AMP jest widoczna albo w karuzeli w wynikach wyszukiwania, albo w przeglądarce pełnych stron AMP. Wyświetlenie jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile razy użytkownik widzi stronę w karuzeli albo w przeglądarce. Jeśli link wyniku wyszukiwania otwierający stronę AMP jest zwykłym „niebieskim linkiem” (nienależącym do karuzeli), również jest to liczone jako wyświetlenie.
 • Pozycja: jest to pozycja elementu wyniku wyszukiwania (karuzela, grupa niebieskich linków itd.) zawierającego dany wynik. Pozycja wewnątrz karuzeli nie jest rejestrowana.
Wyniki z Discover

Discover to przewijana lista kart tematycznych, które użytkownicy mogą przeglądać na urządzeniach mobilnych. Treści są wyświetlane na podstawie ich zainteresowań. Każda karta zawiera tytuł, kilka linijek tekstu oraz zdjęcie ze strony źródłowej. Aby wyświetlić stronę źródłową, trzeba kliknąć kartę.

Karty w Google Discover mogą też zawierać karuzelę przewijaną w poziomie. Taka karuzela zawiera grupę stron powiązanych z danym tematem.

W przeciwieństwie do wyników wyszukiwania wyświetlenia w Discover nigdy nie są agregowane według usługi. Jeśli 2 wyniki z Discover pochodzące z tej samej usługi pojawią się na 1 liście Discover, liczone jest każde wyświetlenie z osobna.

 • Wyświetlenie: wyświetlenie jest zliczane, gdy karta Discover zostanie przewinięta do widoku. Dotyczy to listy standardowej i umieszczonej w karuzeli znajdującej się na liście. Jeśli użytkownik przewinie widok poza Twoją kartę, a potem zmieni kierunek przewijania i wyświetli ją ponownie, będzie to liczone jako 1 wyświetlenie.
 • Kliknięcie: (lub dotknięcie) jest liczone na koncie adresu URL wyniku wyszukiwania, gdy użytkownik kliknie kartę, a nie gdy udostępni wynik lub wykona inną związaną z nim czynność.
 • Pozycja: w przypadku wyników z Google Discover pozycja nie jest rejestrowana.
Karta Wiadomości w wynikach wyszukiwania
Podczas wyświetlania wyników z Wiadomości na karcie Wiadomości w wyszukiwarce Google wyniki są ładowane na stronach tak samo jak zwykłe niebieskie linki.
 • Kliknięcie: kliknięcie linku z wiadomościami liczy się jako kliknięcie adresu URL odbiorcy.
 • Wyświetlenie: wyświetlenie jest zliczane w przypadku wszystkich linków na bieżącej stronie, niezależnie od tego, czy zostały przewinięte tak, że pojawiły się na ekranie, zarówno w wersji na urządzenia mobilne, jak i na komputery.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
Aplikacja Wiadomości i strona news.google.com
Dane z news.google.com oraz z aplikacji Wiadomości Google na AndroidaiOS są widoczne w raporcie skuteczności w Wiadomościach.
 • Kliknięcie: kliknięcie z Wiadomości Google, które przekierowało użytkownika do Twojej usługi.
 • Wyświetlenie: liczba linków do Twojej witryny pokazanych użytkownikom w Wiadomościach Google. Wyświetlenia są liczone tylko wtedy, gdy link znajdzie się na ekranie. Przewijanie dalej lub do tyłu albo przejście na następną lub poprzednią stronę liczy się jako jedno wyświetlenie podczas pojedynczej sesji.
 • Pozycja: nie jest rejestrowana.
Fragment z odpowiedzią

Fragment z odpowiedzią wyświetla informacje uzyskane z konkretnej, pojedynczej strony internetowej. Zawiera on link do źródłowej strony internetowej.

 • Kliknięcie: jako kliknięcie liczy się kliknięcie linku we fragmencie z odpowiedzią, które prowadzi do strony zewnętrznej.
 • Wyświetlenie: obowiązują standardowe reguły dotyczące wyświetleń.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
Ogólny wynik z elementami rozszerzonymi

Wyniki z elementami rozszerzonymi są definiowane za pomocą uporządkowanych danych i można je wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google na różne sposoby. Te ogólne reguły dotyczą wszystkich wyników z elementami rozszerzonymi, które nie zostały opisane w innym miejscu na tej stronie.

 • Kliknięcie: oznacza kliknięcie w wyniku linku, który przenosi użytkownika poza wyniki wyszukiwania.
 • Wyświetlenie: obowiązują standardowe reguły dotyczące wyświetleń.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
Wynik z elementami rozszerzonymi typu karuzela

Wyniki z elementami rozszerzonymi typu karuzela to przewijane (zwykle w poziomie) kontenery zawierające zestaw elementów tego samego rodzaju, np. miniatury obrazów albo stron AMP.

 • Kliknięcie: zachowanie zależy od rodzaju elementu.
 • Wyświetlenie: zarejestrowanie wyświetlenia wymaga przewinięcia karuzeli i wyświetlenia elementu. Sama karuzela nie wymaga przewijania strony, na której się znajduje.
 • Pozycja: karuzela zajmuje pojedynczą pozycję w wynikach wyszukiwania. Wszystkie jej elementy są przypisane do tej samej pozycji. Jednak karuzela zajmuje pozycję wyszukiwania tylko wtedy, gdy rodzaj elementu, który zawiera, może zająć pozycję wyszukiwania: na przykład karuzela stron AMP ma pozycję, bo strony AMP mogą ją mieć, ale karuzela linków kierujących do doprecyzowanych zapytań Google nie będzie zajmować pozycji, bo takie linki również nie mogą ich zajmować.
Wynik z elementami rozszerzonymi typu FAQ i sugestie „Podobne pytania”

Wyniki z elementami rozszerzonymi typu FAQ i sugestie „Podobne pytania” to rozwijane w wynikach wyszukiwania elementy z pytaniami i odpowiedziami, które zawierają treść z Twojej witryny. FAQ to wynik z elementami rozszerzonymi, który można jednoznacznie zakodować w witrynie za pomocą uporządkowanych danych. Sekcje „Podobne pytania” zawierają sugestie generowane przez Google za pomocą specjalnego algorytmu, które podają informacje z Twojej witryny i link do niej.

 • Kliknięcie: kliknięcie służące do rozwinięcia elementu nie jest zliczane. Kliknięcie w rozwiniętej sekcji dowolnego linku do Twojej witryny zliczamy jako kliknięcie.
 • Wyświetlenie: gdy element jest rozwinięty, wyświetlenie jest liczone w przypadku wszystkich linków w rozwiniętej sekcji.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
Rodzaje wyników z elementami rozszerzonymi typu lista/szczegóły (oferty pracy i wydarzenia)

Niektóre rodzaje wyników z elementami rozszerzonymi dają 2-stopniowy wynik wyszukiwania. Początkowy wynik wyszukiwania to skrócona lista z najlepszymi wynikami, minimalną ilością informacji i linkami do szczegółowego widoku poszczególnych elementów (widok listy). Kliknięcie elementu na liście powoduje otwarcie szczegółowego widoku wybranego elementu (widoku szczegółów), który zawiera linki do co najmniej 1 dostawcy danego elementu.

W widoku listy można wykonywać takie działania:

 • Kliknięcie w celu rozwinięcia listy:
  • W wynikach wyszukiwania na urządzeniach mobilnych powoduje to otwarcie pełnej listy elementów znajdujących się w widoku listy.
  • W wynikach wyszukiwania na komputerach powoduje to rozwinięcie listy i otwarcie widoku szczegółów pierwszego znajdującego się na niej elementu.
 • Kliknięcie danego wyniku na skróconej liście:
  • W wynikach wyszukiwania na urządzeniach mobilnych powoduje to tylko otwarcie widoku szczegółów klikniętego elementu.
  • W wynikach wyszukiwania na komputerach powoduje to rozwinięcie listy i otwarcie widoku szczegółów klikniętego elementu.

W sekcjach poniżej znajdziesz informacje o sposobie obliczania liczby kliknięć, wyświetleń i pozycji w poszczególnych widokach.

Oto wynik wyszukiwania na urządzeniach mobilnych zawierający początkowy widok listy i widok szczegółów konkretnej oferty pracy.

 

Rodzaje wyników z elementami rozszerzonymi typu lista/szczegóły:

Aby wyświetlić dane widoku listy lub widoku szczegółów w przypadku wybranego typu wyniku z elementami rozszerzonymi (np. oferty pracy, szczegółów oferty pracy, wydarzenia lub szczegółów wydarzenia), możesz przefiltrować raport skuteczności.

Dane widoku listy

Jeśli element widoku listy ma wielu dostawców, pokazywany jest tylko pierwszy z nich. Jeśli np. oferta pracy jest dostępna w 3 różnych agencjach, w widoku listy podawana jest (i uzyskuje wyświetlenie) tylko pierwsza agencja z listy dostawców. W widoku listy dla każdego jej elementu podawany jest tylko 1 dostawca. Jest to adres URL przypisany do kliknięcia, wyświetlenia i pozycji.

 • Kliknięcie: kliknięcie elementu w widoku listy (na skróconej lub pełnej liście) jest zaliczane dostawcy podanemu na liście. Rozwinięcie skróconej listy na komputerze powoduje automatyczne otwarcie widoku szczegółów pierwszego elementu, ale nie jest zliczane jako kliknięcie pierwszego elementu listy.
 • Wyświetlenie: wyświetlenie jest zliczane, gdy element listy jest widoczny w skróconym widoku listy, a także po rozwinięciu tego widoku – niezależnie od tego, czy element pojawił się na ekranie czy pozostał w nieprzewiniętej części strony. Dlatego jeśli element jest widoczny w widoku skróconym, a użytkownik kliknie, aby rozwinąć listę, zostaną zliczone 2 wyświetlenia. Jeśli element nie był widoczny w widoku skróconym, a użytkownik kliknął, aby rozwinąć listę, zliczane jest tylko 1 wyświetlenie.
 • Pozycja: wszystkie elementy listy występujące w widoku skróconym mają przypisaną jedną pozycję (pozycję kontenera widoku listy). Po rozwinięciu listy każdy element ma przypisaną na niej pozycję – najlepszy wynik jest na pozycji 1, następny na pozycji 2 itd. Dlatego jeśli element jest w widoku skróconym na pozycji 2, a użytkownik kliknie, aby rozwinąć listę, pozycja elementu listy jest obliczana w taki sposób:

  (Pozycja kontenera listy (zwykle 1) + pozycja na liście (2)) / 2 = 1,5.

Dane widoku szczegółów

 • Kliknięcie: kliknięcie dostawcy w widoku szczegółów jest zaliczane tylko wybranemu dostawcy. W widoku szczegółów może się pojawiać wielu dostawców, ale użytkownik musi wybrać tylko jednego.
 • Wyświetlenie: wyświetlenie zostaje zaliczone wszystkim dostawcom występującym w widoku szczegółów niezależnie od tego, jak użytkownik dotarł do tego widoku. Widok szczegółów można otworzyć:
 • Pozycja: pozycja dostawcy na liście dostawców danego elementu.
 • URL: adres URL dostawcy jest przypisywany do danych.
Dlaczego liczba wyświetleń szczegółów jest większa od liczby kliknięć listy? Może się tak stać z kilku powodów:
 • Jeśli udostępnisz bezpośredni link do okienka informacji znajomemu, który go otworzy, pojawi się 1 wyświetlenie widoku informacji i 0 kliknięć lub wyświetleń widoku listy.
 • Na komputerze rozwinięcie widoku listy automatycznie otwiera pierwszy element listy w widoku informacji, co liczy się jako wyświetlenie, ale nie jako kliknięcie.
 • Kliknięcie elementu listy jest przypisywane tylko 1 dostawcy. Jednak w uzyskanym widoku informacji wyświetlenie liczy się dla wszystkich dostawców, którzy opublikowali informacje.

Przykłady

Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze publikacji ofert pracy jako wyników z elementami rozszerzonymi:

Przykład 1. Oferta pracy widoczna w skróconym widoku listy (na pozycji 2)

Działania: użytkownik klika, aby rozwinąć listę, klika ofertę pracy, aby zobaczyć jej szczegóły, a następnie klika widok szczegółów oferty pracy, aby odwiedzić stronę dostawcy.

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 2 (1 ze zminimalizowanej listy, 1 z rozwiniętej listy)
  • Kliknięcia: 1 (otwierające informacje o ofercie pracy)
  • Pozycja: 1,5 ((1 w skróconym widoku listy + 2 na rozwiniętej liście) / 2) = 1,5)
 • Informacje o ofercie pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 1
  • Pozycja: 2

Przykład 2: oferta pracy niewidoczna na zminimalizowanej liście (pozycja 5)

Działania: użytkownik klika, aby rozwinąć listę, klika ofertę pracy, żeby zobaczyć jej szczegóły, ale nie klika, aby odwiedzić stronę.

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 1 (0 ze zminimalizowanej listy, 1 z rozwiniętej listy)
  • Kliknięcia: 1 (otwierające informacje o ofercie pracy)
  • Pozycja: 5 (na rozwiniętej liście)
 • Informacje o ofercie pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: 1

Przykład 3. Oferta pracy niewidoczna na zminimalizowanej liście (na pozycji 10)

Działania: użytkownik klika, aby rozwinąć listę, ale nie przewija jej w dół, aby zobaczyć ofertę pracy.

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 1 (0 ze zminimalizowanej listy, 1 z rozwiniętej listy)
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: 10 na rozwiniętej liście, nawet jeśli nie została przewinięta do widoku
 • Informacje o ofercie pracy:
  • Wyświetlenia: 0
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: brak

Przykład 4. Oferta pracy na pozycji 1 na komputerze

Działania: użytkownik klika, by rozwinąć listę. Powoduje to automatyczne otwarcie pierwszego elementu, który ma 2 dostawców: X i Y. Użytkownik klika dostawcę X w rozwiniętym elemencie.

Dostawca X

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 0 (automatyczne rozwinięcie na komputerze nie jest zliczane jako kliknięcie oferty pracy)
  • Pozycja: 1
 • Szczegóły oferty pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 1
  • Pozycja: 1

Dostawca Y

 • Oferta pracy:
  • Wyświetlenia, kliknięcia i pozycja: 0
 • Szczegóły oferty pracy:
  • Wyświetlenia: 1
  • Kliknięcia: 0
  • Pozycja: 2
Link do zainstalowania aplikacji

Gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie na urządzeniu mobilnym, a wynik wyszukiwania zawiera stronę aplikacji, która nie została zainstalowana na urządzeniu, może on zobaczyć link do zainstalowania aplikacji na tym urządzeniu (a wyniki wyszukiwania otwierające strony w aplikacji zostaną pominięte w wynikach wyszukiwania).

 • Kliknięcie: jako kliknięcie liczone jest kliknięcie linku do strony z instalacją. Nie gwarantuje to, że użytkownik faktycznie przeprowadzi instalację.
 • Wyświetlenie: obowiązują standardowe reguły dotyczące wyświetleń.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
 • Adres URL: adres URL powiązany z linkiem do instalacji aplikacji znajduje się w głównym identyfikatorze URI urządzenia (bez przedrostka app://<pakiet_lub_identyfikator>), czyli „/”.
Wyniki wyszukiwania obrazów

Wyniki wyszukiwania obrazu mogą pojawiać się jako wbudowane miniatury na stronie łączonych wyników wyszukiwania lub na stronie wyników wyszukiwania grafiki. W przypadku strony połączonych wyników wyszukiwania pojawiają się one czasem w karuzeli obrazów.

W danych analityki wyszukiwania obraz to po prostu link do adresu URL strony hostującej. Oznacza to, że Search Console nie rozróżnia poszczególnych obrazów na tej samej stronie; w odniesieniu do kliknięć, wyświetleń i pozycji wszystko jest rozumiane jako identyczne linki.

Obraz może pojawić się zarówno w ogólnych wynikach wyszukiwania, jak i w wynikach wyszukiwania grafiki. Analityka wyszukiwania rejestruje dane dotyczące każdego rodzaju wyszukiwania osobno; nie łączy danych różnych rodzajów.

Kliknięcie: kliknięcie w celu otworzenia obrazu miniatury nie jest liczone jako kliknięcie. Jako kliknięcie liczone jest kliknięcie rozwiniętego obrazu lub jakiekolwiek kliknięcie obrazu przenoszące użytkownika poza wyszukiwarkę Google.

Wyświetlenie: wyświetlenia są zliczane, gdy użytkownik widzi albo miniaturę, albo rozwinięty obraz. Wyświetlenie jest liczone tylko raz na każdy adres URL strony hosta, więc jeśli użytkownik przewinie stronę i powróci w to samo miejsce lub otworzy obraz z poziomu miniatury, zostanie to zinterpretowane jako 1 wyświetlenie. Dla adresu URL liczy się tylko jedno wyświetlenie. Jeśli zapytanie wyświetla wiele różnych obrazów z tej samej strony, zarejestrowane zostanie tylko jedno wyświetlenie. Moment zarejestrowania wyświetlenia zależy od widoku wyszukiwania, z którego korzysta użytkownik:

 • Karta połączonych wyników – na stronie domyślnej wyników wyszukiwania, która łączy wszystkie rodzaje wyników, wyświetlenia obrazów są liczone niezależnie od tego, czy obraz został przewinięty tak, że znalazł się na ekranie. Jeśli jednak obraz znajduje się wewnątrz karuzeli na tej (lub innej) stronie, to aby wyświetlenie zostało zliczone, użytkownik musi go zobaczyć w karuzeli.
 • Karta wyszukiwania grafiki – wyświetlenia grafiki są liczone tylko wtedy, gdy obraz znajdzie się na ekranie.

Pozycja:

 • Pozycja na karcie połączonych wyników jest obliczana według standardowych reguł pozycji, w których blok obrazów zajmuje tę samą pozycję.
 • Pozycja w wynikach wyszukiwania grafiki jest obliczana od lewej do prawej, a następnie z góry na dół (lub od prawej do lewej w przypadku języków pisanych od prawej). Na przykład w przypadku wyników wyszukiwania grafiki w języku angielskim na stronie pisanej od lewej pozycje są liczone tak:

Kolejność zliczania pozycji w wynikach wyszukiwania grafiki w zestawie wyników od lewej do prawej

Na stronie wyników wyszukiwania grafiki szerszy ekran wyświetla więcej wyników na wiersz. Ponieważ liczba obrazów w wierszu zależy od rozmiaru ekranu oraz szerokości każdego z obrazów, dokładna interpretacja wartości pozycji w wynikach wyszukiwania grafiki może być trudna.

Adres URL – adres URL to adres strony hosta kanonicznego zawierającej obraz.

Media Actions

Wynik typu Media Actions pozwala użytkownikowi uruchomić odtwarzanie materiału audio lub wideo bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. (Podcasty w wynikach nie są zaliczane do wyników Media Actions).

 • Kliknięcie: użytkownik kliknął, aby rozpocząć odtwarzanie w przeglądarce lub aplikacji.
 • Wyświetlenie: użytkownik zobaczył wynik wyszukiwania zawierający działanie związane z multimediami.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
 • URL: wartość Action.url, którą jest URL strony lub aplikacji otwieranej, gdy użytkownik kliknie wynik.
Problem ćwiczeniowy

Wynik typu problem ćwiczeniowy to problem ćwiczeniowy, którego rozwiązanie użytkownik może dodać na stronie wyszukiwania, zawierający link do strony źródłowej.

 • Kliknięcie: kliknięcie jest zliczane, gdy użytkownik kliknie odpowiadający mu link, aby otworzyć Twoją stronę. Kliknięcia powiązane z dodawaniem rozwiązania problemu na stronie wyszukiwania nie są uwzględniane.
 • Wyświetlenie: gdy ćwiczenie zostanie wyświetlone, zliczane jest wyświetlenie powiązanego adresu URL. W przypadku każdego adresu URL liczone jest tylko jedno wyświetlenie, nawet jeśli ten sam adres URL jest powiązany z wieloma ćwiczeniami.
 • Pozycja: obowiązują standardowe reguły dotyczące pozycji.
 • Adres URL: adres URL strony, na którą kierowany jest użytkownik.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne