Megjelenítés, pozíció és kattintás: fogalommagyarázat

Az oldal a Keresési statisztikák jelentésben szereplő megjelenítés-, pozícióérték- és kattintási adatok megértését segíti elő.

Az itt ismertetett heurisztikus módszerek – például a választóban lévő elemre vonatkozó láthatósági követelmény vagy a pozíciószámozás – bármikor módosulhatnak.

Mi az a megjelenítés?

Amikor a link-URL megjelenik a felhasználó keresési eredményei között, megjelenítést rögzít. Az, hogy a linknek ténylegesen láthatóvá kell-e válnia a böngészőablakban, vagy máshogy kell láthatóvá válnia, az a linket tartalmazó keresési elem típusától függ (az alább leírtak szerint).

Az alábbiakban egy nagyon egyszerű, csupán egyetlen linket tartalmazó keresési eredményre láthat példát, amelynek címe: „The Compleat Guide to Daffodils - Example.com”.

Alapvető, egyetlen linket tartalmazó keresési találat. Nem kell hibajelentést küldenie, szándékosan van így írva. :)

Az URL, amelyre a link mutat, megjelenítést rögzít, amikor a felhasználó megnyitja az ezt az eredményt tartalmazó oldalt (akkor is, ha az eredmény nem válik láthatóvá a böngészőablakban). Fontos, hogy a cím alatt látható link-URL nem hiperlink, ezért a rendszer nem rögzíti megjelenítésként. (Fontos továbbá, hogy a látható URL nem szükségszerűen egyezik meg a cím hiperlink-URL-jével.)

Az adatok összesítése tulajdon vagy oldal szerint

Ha egyetlen keresési elem több linket is tartalmaz (ahogy az gyakran előfordul), a rendszer a megjelenítéseket URL vagy tulajdon szerint számolja, attól függően, hogy Ön milyen nézetben tekinti meg a Keresési statisztikák jelentést. Íme példaként egy Tudásgráf-kártya, amely több képet és szöveges linket is tartalmaz:

Linkeket megjelenítő Tudásgráf-kártya

Ha megnézi a Keresési statisztikák jelentésben a tulajdon szerint csoportosított adatokat, azt láthatja, hogy összesen csak egyetlen megjelenítést vesz figyelembe a rendszer az egész kártyára vonatkozóan: 

 • www.example.com – 1 megjelenítés

Ha azonban oldal szerint csoportosítva nézi meg az adatokat a jelentésben, öt oldalt láthat, mindegyiknél egy-egy megjelenítéssel:

 • www.example.com – 1 megjelenítés
 • www.example.com/rain – 1 megjelenítés
 • www.example.com/rainbow – 1 megjelenítés
 • www.example.com/shamrock – 1 megjelenítés
 • www.example.com/lightning – 1 megjelenítés

Noha ezen oldalak némelyikén több link is van, a rendszer az egyes oldalakkal kapcsolatos valamennyi megjelenítést egyetlen megjelenítéssé kombinálja az adatok oldal szerinti csoportosításakor.

A jelentés működésének további sajátosságait illetően a részletes elemspecifikus információk szolgálnak tájékoztatással.

Mit jelent a keresési találat pozíciója?

A Google Keresés eredményoldalát számos találatelem alkotja. A keresési találat elemei közé tartoznak a kék linkekből álló részek, a választók, a kiemelt kivonatok, a Tudásgráf-kártyák és sok más további találatfunkció is. Az egyes találatelemek szövegből, interaktív funkciókból és legalább egy linkből állnak.

A találatelemek többsége az adott találatelemnek az oldalon elfoglalt pozícióját kifejező numerikus pozícióértékkel rendelkezik. A következő, asztali számítógépen megjelenő diagram egy négy kék linkszakaszból (1, 3, 4, 5), egy AMP-választóból (2) és egy Tudásgráf-kártyából (6) álló találatoldalt ábrázol. Az egyes találatelemek pozícióját felülről lefelé számolja a rendszer az oldal első felén, majd felülről lefelé folytatja a második oldalfélen (jobbról balra író nyelvek esetében a jobb oldalfél az elsődleges), ahogyan az alábbi ábrán látható:

Pozíciószámlálási sorrend kétoszlopos találatkészletben.

Az egy elemen belüli linkek pozíciója azonos. A fenti ábrán például az AMP-választó valamennyi eleme a 2. pozícióban van; az 5. pozícióban szereplő „kék link” blokk valamennyi linkje az 5-ös pozícióban van, a Tudásgráf-kártya valamennyi linkje a 6. pozícióban szerepel és így tovább.

Az oldalon szereplő találatelemek helyzete az eszköz típusától, a keresőfunkcióktól és a képernyő méretétől függően változhat, de az általános szabály ugyanaz: a pozíció értékének kiszámolása felülről lefelé, balról jobbra (jobbról balra író nyelvek esetében jobbról balra) haladva történik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy a számítási módszer a jövőben megváltozik.

Mi számít pozíció-helyőrzőnek?

Kizárólag a legalább egy nem lekérdezéspontosító linket tartalmazó elemek számítanak pozíciónak; az olyan elemek, amelyekben nincs link, illetve csak lekérdezéspontosító link szerepel bennük, nem foglalnak el pozíciót. Például a van Gogh-festményeket tartalmazó választót (amely új Google-keresésekre mutat) a rendszer nem számolja a pozíció-helyőrzők közé, jelenléte pedig nem befolyásolja az oldalon alatta elhelyezkedő elemek pozícióértékét. Ha egy nem pozíció-helyőrző választó jelenne meg a fenti példában a (2. pozíciót elfoglaló) AMP-oldalválasztó felett, az nem befolyásolná az oldal egyik pozícióértékét sem.

Másfelől ugyanakkor a fő keresőoldalon szereplő egyes képindexképek (végül) valamilyen weboldalra vezetnek (esetleg az adott képet kibontó további kattintás után), ezért ezek pozíció-helyőrzőnek számítanak. Például kiemelt kivonatban szereplő link mutat a forrástulajdonra, ezért (általában) az első pozíciót foglalja el. Fontos: A hirdetések nem foglalnak el keresési pozíciót.

Mit jelent a Keresési statisztikák jelentésben szereplő pozícióérték?

A Keresési statisztikák jelentésben szereplő pozícióérték az Ön tulajdonára vagy oldalára mutató legfelső link pozíciója a keresési eredményekben, az összes olyan lekérdezés alapján átlagolva, amelyben a tulajdon megjelent. Így például:

 1. Ha egy lekérdezés a 2., 4. és 6. pozícióban jelenítette meg a tulajdont, akkor a jelentés a 2. (legfelső) pozíciót fogja számolni.
 2. Ha egy másik lekérdezés a 3., 5. és 9. pozícióban jeleníti meg a tulajdont, akkor a jelentés a 3. (legfelső) pozíciót fogja számolni.
 3. A két lekérdezés alapján számított átlagos pozíció: (2 + 3) / 2 = 2,5.

A linkeknek megjelenítéshez kell jutniuk ahhoz, hogy pozíciójukat a rendszer rögzíthesse. Ha az eredmény nem ér el megjelenítést – például ha az eredmény a keresési eredmények 3. oldalán szerepel, de a felhasználó csak az 1. oldalt tekinti meg –, akkor a rendszer nem rögzíti a pozíciót az adott lekérdezésnél. Egyes jelentéskonfigurációk esetén előfordulhat, hogy a pozícióérték helyén kötőjel (-) szerepel. Ez azt jelenti, hogy a rendszer nem rögzítette a pozíciót, mivel a felhasználó nem látta a tulajdont az adott lekérdezés esetében. Például ha összeveti az asztali és a mobilos eredményeket egy olyan oldalra vonatkozóan, amelynek 10 megjelenítése van asztali rendszeren, de egyetlen sincs mobilos rendszeren, akkor az asztali rendszernél 10 szerepel, a mobilosnál pedig -.

Mit jelent a tulajdonomra vonatkozó pozícióérték?

A pozícióérték egy komplex mérőszám, amely félrevezető lehet, ha nincs tisztában a részletekkel. Ha például az előző ábrán a 6. pozícióban lévő Tudásgráf-kártya rendelkezik a legnagyobb értékkel az oldalon – ami nem tűnik túl jó értéknek – , akkor az valójában nagyon jó pozíciót foglal el. Emellett a képkeresésben a soronként és oldalanként megjelenített eredmények száma a képernyő szélességétől és más tényezőktől is függ, így a pozíció csak nagyon durván fejezi ki, hogy mennyire lent jelent meg a kép.

Példaként néhány lehetséges magyarázat egy elem 11-es pozícióértékére:

 • Asztali keresésnél a jobb oldali felső pozíciót jelentheti a Tudásgráf-kártyán
 • Asztali keresésnél a 2. oldal első elemét jelentheti (ha az első oldalon semmi nem szerepelt a másodlagos oldalfélen)
 • Asztali rendszeren végzett képkeresés eredményei esetében az eredmények (görgetés nélkül látható) második vagy harmadik sorát jelentheti
 • Mobilos rendszeren az eredmények (görgetés nélkül látható) hatodik sorát jelentheti

Ahogyan az látható, a pozíció száma mást-mást jelenthet a különböző helyzetekben, ezért nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni. Javasoljuk, hogy kövesse nyomon a pozíció változását az idők során (különös tekintettel a hirtelen pozícióváltozásokra), valamint az abszolút pozíció értékét is.

A Keresési statisztikák szerint az oldalpozíció értéke 5, de kereséskor a pozíció értéke 8-asra módosul!

A pozícióérték az átlagos pozíciót jelenti minden keresés esetén. Konkrét keresés esetében előfordulhat, hogy a pozíció eltér az átlagostól a számos változó, például a keresési előzmények, a tartózkodási hely stb. miatt.

Mi az a kattintás?

A legtöbb találattípus esetében minden olyan kattintás, amely a Google Keresésen kívüli oldalra küldi a felhasználót, kattintásnak számít, a keresési eredményeken belül maradó linkre való kattintás pedig nem. További információért lásd a Mi az a lekérdezéspontosítás című részt.

A külső oldalra mutató keresési eredményre kattintást, a keresési eredményre való visszatérést, majd az ugyanarra a linkre való kattintást egyetlen kattintásnak számolja a rendszer. A más linkekre való kattintást az egyes rákattintott linkekre történő kattintásnak számolja a rendszer.

Bizonyos típusú keresési eredmények eltérő módon számolhatják a kattintásokat; ezzel kapcsolatban olvassa el a keresési elemtípusok kattintásával kapcsolatos részletes ismertetőt.

Mi az a lekérdezéspontosítás?

Ha a keresési eredményeken belül egy olyan linkre kattint, amely új lekérdezést hajt végre, ezt lekérdezéspontosításnak nevezzük. Például ha a „macskafajták” kifejezésre keres rá, az eredmények között ott szerepelhet a különféle fajták fotóinak galériája. A galéria valamelyik fotójára való kattintás új lekérdezést hajt végre a kiválasztott fajtára vonatkozóan.

 

Hasonló módon ha a „kövér macskák” kifejezésre keres rá az alapértelmezett internetes nézetben, majd kiválasztja a képtalálatok (vagy a videótalálatok, hírtalálatok stb.) nézetét, minden alkalommal, amikor nézetet vált, lekérdezéspontosítást hajt végre.

 

Ha a link lekérdezéspontosító link, akkor a kattintások és a megjelenítések nem számítanak bele a linkhez tartozó jelentésbe. Ha átgondolja, logikus, hiszen a lekérdezéspontosító link céloldalának tulajdonosa nem más, mint… a Google. A Search Console szolgáltatás csak azokat a kattintásokat vagy megjelenítéseket naplózza, amelyek (végül) a keresési eredményoldalon kívülre vezetnek.

Ha a felhasználó lekérdezéspontosító linket követ, akkor alapjában véve a keresőkifejezés mezőjében látható új lekérdezést hajtja végre. Az új eredményoldalon szereplő valamennyi megjelenítés, pozíció és kattintási adat az új felhasználói lekérdezésből származónak számít.

Milyen URL-hez vannak hozzárendelve a keresési statisztikában szereplő adatok?

A kattintások, megjelenítések és pozíciók ahhoz az URL-hez vannak hozzárendelve, amelyre a Google Keresés a felhasználót irányítja. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy ez nem az az URL, amely a keresési eredményben láthatóan jelenik meg. Például ha az adott tulajdon az example.com/mypage címen tárol egy oldalt az asztali rendszerek számára, valamint az m.example.com/mypage címen a mobileszközök számára (amit esetleg a rel=”alternate” címke is jelöl), a mobileszközön a keresési találat megjelenítheti az example.com címet, de a link célja az m.example.com lesz. A Search Console ebben az esetben a megjelenítést és a kattintást az m.example.com/mypage oldalhoz (azaz a tényleges célhoz) rendeli hozzá.

Ha a céloldal másik oldalra irányítja át a felhasználót, az nincs hatással arra az URL-re, amelyhez a megjelenítés vagy a kattintás hozzá van rendelve.

Discover-találat

A Discover témakártyák görgethető listája, amelyet a felhasználók mobileszközeiken böngészhetnek. A Discover-tartalmak a felhasználók érdeklődési körei alapján jelennek meg számukra. Minden témakörkártyán található cím, néhány sornyi szöveg, valamint egy kép a forrásoldalról. A felhasználók a kártyára koppintva nyithatják meg a forrásoldalt.

A Discover funkció kártyáin vízszintes, görgethető választó is lehet. A választó adott témakörrel kapcsolatos oldalakat tartalmaz.

Megjelenítés: A rendszer akkor számol megjelenítést, amikor a Discover-kártya láthatóvá válik akár hagyományos találatként, akár beágyazott választóként. A megjelenéseket a rendszer a forrásoldal URL-jéhez rendeli hozzá. Egy adott találathoz munkamenetenként csak egy megjelenítést számol, ezért ha a felhasználó átgörgeti a kártyát, majd visszatér hozzá, az csak egy megjelenítést ér.

A Keresés találataival ellentétben a Discover megjelenítései nincsenek összesítve tulajdon szerint; azaz ha ugyanarról a tulajdonról két Discover-találat jelenik meg ugyanabban a Discover-listában, a rendszer mindkét megjelenítést számolja.

Kattintás: A rendszer akkor számolja a találat URL-jére való kattintást (koppintást), amikor a felhasználó rákattint a kártyára, nem pedig akkor, amikor megosztja a találatot, vagy más műveletet hajt végre rajta.

Pozíció: A rendszer nem rögzíti a pozíciót a Discover-találatok esetében.

A keresési találatelemek adatai

A kattintás, megjelenítés és pozíciószám között finom eltérések mutatkozhatnak – a találatelem típusától függően –, amelyeket itt ismertetünk.

Választó

Választó: A választók (rendszerint vízszintesen) görgethető tárolók, amelyek több ugyanolyan típusú elemet, például képindexképet vagy AMP-oldalt tartalmaznak.

Kattintás: Viselkedése a rákattintott elem típusától függ.

Megjelenítés: Az adott elemnek láthatóvá kell válnia a választóban ahhoz, hogy a rendszer megjelenítést regisztráljon. Az aktuális oldalon a választónak magának nem szükséges láthatóvá válnia a böngészőablakban.

Pozíció: A választó minden keresési eredményben egyetlen pozíciót foglal el, és a választón belüli valamennyi elemhez ugyanaz a pozíció van hozzárendelve. Azonban a választó csak akkor foglal el keresési pozíciót, ha a benne lévő elem típusa maga is elfoglalhat keresési pozíciót: például egy AMP-oldalakból álló választó rendelkezik pozícióval, mert az AMP-oldalaknak lehet pozíciójuk, de a pontosított Google-lekérdezésekre mutató linkekből álló választó nem foglal el keresési pozíciót, mert az ilyen linkek nem foglalhatnak el keresési pozíciót.

URL: A választó maga nem rendelkezik URL-lel; az adatok a benne lévő elemek URL-jeihez vannak hozzárendelve.

AMP-oldal

Az AMP-oldalak normál eredménylinkként vagy összesített formátumban jelenhetnek meg a választón belül. A választóban szereplő összesített AMP-oldalra való kattintás a teljes AMP-oldalt megnyitja egy speciális AMP-megtekintőben. Ebben a megtekintőben a felhasználók abban a sorrendben tudják végiglapozni a teljes AMP-oldalakat, amelyben az oldalakat a választó tárolja.

Kattintás: A választóban lévő összesített AMP-oldalra való kattintást (az oldal megnyitását) kattintásnak számolja a rendszer. A teljes AMP-oldalnak az AMP-megtekintőben való megtekintése kattintásnak és megjelenítésnek is számít; ezért ha nyitva van egy AMP-megtekintő, a felhasználó pedig végiglapozza, a rendszer egy kattintást (és egy megjelenítést) számol az egyes oldalak böngészőablakban való első (és csak az első) megjelenésekor.

Megjelenítés: A rendszer megjelenítést számlál az AMP-oldalnál, ha az AMP-oldal láthatóvá válik a választóban a keresési eredmények között, vagy a teljes oldalas AMP-megtekintőben. Függetlenül attól, hogy a felhasználó hányszor látja az oldalt a választóban vagy a megtekintőben, a rendszer csak egyszer számlál megjelenítést. Ha a keresési találat linkje egyszerű „kék link” eredményként (és nem választóban) mutat az AMP-oldalra, akkor a rendszer azt is megjelenítésként számolja.

Pozíció: A pozíció a tároló találatelemének (a választónak, a kék linkekből álló csoportnak stb.) pozíciója. A választón belüli pozíciót a rendszer figyelmen kívül hagyja.

URL: A jelentésben szereplő URL az AMP-oldal URL-je.

Kiemelt kivonat

A kiemelt kivonat egyetlen konkrét weboldalból kivont adatokat jelenít meg. Tartalmazza a forrásweboldalra mutató linket is.

Kattintás: A kiemelt kivonatban lévő külső oldalra mutató linkre való kattintást a rendszer kattintásnak számolja.

Megjelenítés: A megjelenítésre vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

URL: A végső URL, amelyre a rendszer akkor irányítja át a felhasználót, ha a kiemelt kivonatban lévő linkre kattint.

Bővített találat

A bővített találatok meghatározása strukturált adatokkal történik, és különféle módokon jelenhetnek meg a Google Keresés találatai között.

Kattintás: A találatok közt lévő olyan linkre való kattintást, amely a keresési eredményeken kívülre visz, a rendszer kattintásként számolja.

Megjelenítés: A megjelenítésre vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek. 

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

URL: A strukturált jelölésű információs kártyát tartalmazó oldal URL-je.

Lista típusú, illetve részletes bővített találatok

Bizonyos típusú bővített találatok kétszintű keresési találatokkal rendelkeznek: az eredeti keresési találat egy rövid lista, amely a legjobb találatokat tartalmazza minimális információval és az egyes elemek linkjeivel (listanézet); a lista egyik elemére kattintva megnyílik a kiválasztott elem részletes nézete (részletes nézet), amely az adott elemhez tartozó egy vagy több szolgáltatóra mutató linkeket tartalmazza.

A listanézet a következő műveleteket támogatja:

 • A lista kibontása kattintással:
  • Mobilos találatoknál ez a listanézet elemeinek teljes listájára bővül ki.
  • Asztali találatok esetén a lista kibontása az első listaelem részletes nézetét is megnyitja.
 • Kattintás valamelyik találatra a rövid listában:
  • Mobilos találatok esetén ez csak a kattintással kiválasztott elem részletes nézetét nyitja meg.
  • Asztali találatok esetén ez kibontja a listát, és a kattintással kiválasztott listaelem részletes nézetét is megnyitja.

Az alábbi szakaszokban ismertetjük, hogyan történik a kattintások, a megjelenítések és a pozíció kiszámítása az egyes nézetekben.

Ezen a mobilos találaton látható az eredeti listanézet, valamint egy adott álláshirdetés részletes nézete.

 

A keresési találatok között a következő típusú bővített találatok jelennek meg lista-, illetve részletes elemként:

Szűrheti a teljesítményjelentést az adott típusú bővített találatok (például Álláshirdetés, Részletes állásadatok, Eseménylista, Esemény részletei) listanézetéhez vagy részletes nézetéhez tartozó adatok megjelenítéséhez.

A listanézet mutatói

Ha a listanézetben több szolgáltató is szerepel, csak az első látható. Ha például egy adott munka három különböző ügynökségen keresztül is hozzáférhető, akkor csak a szolgáltatói listában található első ügynökség jelenik meg (és ér el megjelenítést) a listanézetben.

Kattintás: Ha a (rövid vagy teljes) listanézetben valamelyik elemre kattint, az kattintásnak számít a listaelemben megjelenített szolgáltató számára. Asztali gépen a rövid lista kibontása automatikusan megnyitja az első elem részletes nézetét, de ez nem számít az első listaelemre való kattintásnak.

Megjelenítés: A rendszer akkor számol megjelenítést, amikor a listaelem látható a rövid listanézetben, és akkor is, amikor a felhasználó kibontja a listanézetet, függetlenül attól, hogy az adott elem ténylegesen láthatóvá vált-e a képernyőn. Ha tehát az adott elem látható a rövidített nézetben, és a felhasználó kattintással kibontja a listát, a rendszer kettő megjelenítést számol. Ha az adott elem nem látható a rövidített nézetben, és a felhasználó kattintással kibontja a listát, a rendszer csak egy megjelenítést számol.

Pozíció: A rövid nézetben látható összes listaelemhez egyetlen pozíció tartozik – a listanézet tárolójának pozíciója. A kibontott listában az összes elemet a listában lévő pozíciójához rendeli a rendszer, így a legfelső elem lesz az 1., a következő a 2. és így tovább. Ha tehát az adott elem a 2. pozícióban található a rövid listán, és a felhasználó kattintással kibontja a listát, a rendszer a következőképpen számolja ki a listaelem pozícióját:

(A listatároló pozíciója [általában 1] + a listán belüli pozíció [2]) / 2 = 1,5.

URL: Listanézetben az egyes listaelemekhez csak egy szolgáltató jelenik meg. Ehhez az URL-hez tartozik a kattintás, a megjelenítés és a pozíció.

A részletes nézet mutatói

Kattintás: Ha a részletes nézetben valamelyik elemre kattint, az csak a kiválasztott szolgáltató számára számít kattintásnak. A részletes nézetben több szolgáltató is megjelenhet, de a felhasználónak csak egyet szabad kiválasztania.

Megjelenítés: A részletes nézetben megjelenő valamennyi szolgáltató kap egy megjelenítést, függetlenül attól, hogy a felhasználó hogyan jutott el a részletes nézethez. A részletes nézetet a következő módokon lehet megnyitni:

Pozíció: A szolgáltatónak a listaelemhez tartozó szolgáltatók listájában elfoglalt pozíciója.

URL: A szolgáltató URL-je.

Miért magasabb a részletekhez tartozó megjelenítések száma a listához tartozó kattintásokszámánál? Ennek több oka is lehet:
 • Ha a részletek panel közvetlen linkjét küldi el ismerősének, aki megnyitja, a rendszer egy megjelenítést számol a részletes nézetnél, és nulla kattintást és megjelenítést a listanézetnél. 
 • Asztali környezetben a listanézet kibontása automatikusan megjeleníti az első listaelem részletes nézetét, ami a részletes elem megjelenítéseként számít a hozzá tartozó listaelemre való kattintás nélkül.
 • Listaelemre kattintva csak egyetlen szolgáltató kap kattintást. A megnyíló részletes nézetben azonban a részleteket közzétevő összes hirdető megjelenítést ér el.

Példák

Néhány példa az álláshirdetésekre vonatkozó bővített találatokkal kapcsolatban:

1. példa: Az álláshirdetés látható a rövidített listanézetben (a második pozícióban).

Műveletek: A felhasználó kattintással kibontja a listát, ezt követően rákattint az álláshirdetésre a részletek megtekintéséhez, majd rákattint az állás részletes nézetére a szolgáltató oldalának felkereséséhez.

 • Álláshirdetés:
  • Megjelenítések: 2 (1 az összecsukott lista miatt és 1 a kibontott lista miatt)
  • Kattintások: 1 (kattintás az állás részleteinek megnyitásához).
  • Pozíció: 1,5. [(1 a rövidített listanézet miatt + 2 a kibontott listában elfoglalt pozíció miatt) / 2) = 1,5]
 • Részletes állásadatok:
  • Megjelenítések: 1
  • Kattintások: 1
  • Pozíció: 2

2. példa: Az álláshirdetés nem látható az összecsukott listában (5. pozíció).

Műveletek: A felhasználó rákattint a listára, hogy kibontsa, majd rákattint az álláshirdetésre a részletek megtekintéséhez, de nem keresi fel a kapcsolódó weboldalt.

 • Álláshirdetés:
  • Megjelenítések: 1 (0 az összecsukott lista miatt és 1 a kibontott lista miatt)
  • Kattintások: 1 (az állás részleteinek megnyitásához)
  • Pozíció: 5. (a kibontott listában elfoglalt pozíció)
 • Részletes állásadatok:
  • Megjelenítések: 1
  • Kattintások: 0
  • Pozíció: 1

3. példa: Az álláshirdetés nem látható az összecsukott listában (10. pozíció).

Műveletek: A felhasználó rákattint a listára, hogy kibontsa, de nem görget le az álláshirdetés megtekintéséhez.

 • Álláshirdetés:
  • Megjelenítések: 1 (0 az összecsukott lista miatt és 1 a kibontott lista miatt)
  • Kattintások: 0
  • Pozíció: 10. (a kibontott listában elfoglalt pozíció, függetlenül attól, hogy nem volt látható a böngészőablakban)
 • Részletes állásadatok:
  • Megjelenítések: 0
  • Kattintások: 0
  • Pozíció: nincs

4. példa: Álláshirdetés asztali környezetben az 1. pozícióban.

Műveletek: A felhasználó rákattint a listára, hogy kibontsa, így automatikusan megnyitja az első elemet, amely két szolgáltatót tartalmaz: az X szolgáltatót az első helyen, illetve az Y szolgáltatót a második helyen. Ezután a felhasználó rákattint az X szolgáltatóra a kibontott listában.

X szolgáltató

 • Álláshirdetés:
  • Megjelenítések: 1
  • Kattintások: 0 (asztali környezetben az automatikus kibontás nem számít az álláshirdetésre való kattintásnak)
  • Pozíció: 1
 • Részletes állásadatok:
  • Megjelenítések: 1
  • Kattintások: 1
  • Pozíció: 1

Y szolgáltató

 • Álláshirdetés:
  • Megjelenítések/Kattintások/Pozíció: 0
 •  
 • Részletes állásadatok:
  • Megjelenítések: 1
  • Kattintások: 0
  • Pozíció: 2

Alkalmazástelepítési link

Amikor a felhasználó mobileszközön keres, és a találatban egy olyan alkalmazás alkalmazásoldala szerepel, amely nincs az eszközre telepítve, a felhasználónak megjelenhet az alkalmazást az eszközre telepítő link (a találatok közül pedig a rendszer kihagyja azokat, amelyek az alkalmazásban lévő oldalakra mutatnak).

Kattintás: A telepítési helyre mutató linkre való kattintást kattintásnak számolja a rendszer. Ez nem garantálja, hogy a felhasználó ténylegesen elvégezte az alkalmazás telepítését.

Megjelenítés: A megjelenítésre vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

URL: Az alkalmazástelepítési linkhez társított URL az eszköz gyökérszintű URI-ja (az app://<package_or_id> előtag nélkül), amely „/”.

Kép

A képtalálatok beágyazott indexképként jelenhetnek meg a kombinált keresési találatok oldalán vagy a képkeresési találatoldal soraiban. A képek a kombinált keresési eredmények oldalán néha képekből álló választóként jelennek meg.

A Keresési statisztikákban a kép egyszerűen a tároló oldal URL-jére mutató link. Ez azt jelenti, hogy a Search Console nem tesz különbséget az azonos oldalon szereplő különböző képek között; valamennyit ugyanannak a linknek tekinti, ami a kattintásokat, megjelenítéseket és a pozíciót illeti.

A képek az internetes és a képkeresés eredményei között is megjelenhetnek. A Keresési statisztika mindegyik keresési típusra vonatkozóan külön-külön rögzíti az adatokat; nem kombinálja a különféle típusok adatait.

Kattintás: Az indexkép kibontására szolgáló kattintásokat a rendszer nem számolja kattintásnak. A kibontott képekre való kattintásokat, illetve a felhasználót a Google Keresésen kívülre navigáló képkattintásokat a rendszer kattintásnak számolja.

Megjelenítés: A megjelenítéseket akkor veszi figyelembe a rendszer, ha a felhasználó számára láthatóvá válik az indexkép vagy a kibontott kép. A megjelenítést a rendszer tároló oldali URL-enként csak egyszer számolja, ezért ha a felhasználó elgörget, majd visszatér, vagy ha nagyobb képpé bontja ki az indexképet, azt a rendszer egyetlen megjelenítésnek számolja. A rendszer URL-enként csak egyetlen megjelenítést rögzít; ha a lekérdezés több különböző képet jelenít meg ugyanarról az oldalról, akkor a rendszer csak egy megjelenítést rögzít. Az, hogy a rendszer mikor rögzít megjelenítést, a felhasználónál nyitva lévő keresési nézettől függ:

 • Kombinált eredmények lap: Az alapértelmezett (és valamennyi keresési eredményt kombináltan megjelenítő) keresési eredményoldalon a képmegjelenítéseket a rendszer attól függetlenül számolja, hogy a kép láthatóvá vált-e a böngészőablakban; ha azonban az adott kép az ezen az oldalon (vagy valamely másik oldalon) szereplő választóban található, meg kell jelennie a böngészőablakban ahhoz, hogy a rendszer megjelenítésnek számolja.
 • Képkeresés lap: A képmegjelenítéseket a rendszer csak akkor számolja, ha a kép láthatóvá vált a böngészőablakban.

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

 • A kombinált eredmények lapon elfoglalt pozíciót a rendszer a pozícióra vonatkozó rendes szabályok szerint számolja, ahol a képek tömbje ugyanazt a pozíciót foglalja el.
 • A képkeresés eredményei közötti pozíciót balról jobbra, majd fentről lefelé (a jobbról balra író nyelvek esetében pedig jobbról balra) számolja a rendszer. Például egy balról jobbra olvasható oldalon megjelenő angol nyelvű képkeresési eredmény esetében a rendszer így számolná a pozíciókat:

A képkeresési találatokban lévő pozícióra vonatkozó számlálási sorrend balról jobbra haladó találatkészletben

A képkeresés eredményoldala esetében egy szélesebb képernyőn soronként több elem jelenik meg. Mivel a képek soronkénti száma a képernyőméret, valamint az egyes képek szélességének függvényében változik, nehéz megítélni a képkeresés eredményei közötti pozícióérték pontos jelentését.

URL: Az URL a képet tároló oldal URL-je.

 

Google Play Instant

A Google Play Instant-találatok olyan alkalmazások, amelyek a Google Keresés találatai között jelennek meg a mobileszközön, és közvetlenül, az eszközre való telepítés nélkül futtathatók a keresési találatból.

Kattintás: A felhasználó rákattintott a Google Play Instant-találatra.

Megjelenítés: Google Play Instant-találat jelent meg a felhasználó számára.

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

URL: Az azonnali alkalmazáshoz meghatározott alkalmazáslink.

Web Light-találat

A Web Light-találat olyan oldal, amelyet a Google Keresés átkódolt egy egyszerűbb és gyorsabb verzióra a lassabb kapcsolatokkal vagy eszközökkel rendelkező felhasználók részére.

Kattintás: A felhasználó kattintással megnyitotta az átkódolt oldaltalálatot.

Megjelenítés: A felhasználó megtekintette az átkódolt oldal keresési találatát.

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

URL: Az interneten található eredeti oldal URL-je.

Médiaműveletek

A médiaműveletek találatai lehetővé teszik, hogy a felhasználó közvetlenül a keresési találatokból indítsa el az audio- vagy videótartalom lejátszását. (A podcastok találatai nem számítanak bele a médiaműveletek találataiba.)

Kattintás: A felhasználó kattintással megkezdte a lejátszást böngészőben vagy alkalmazásban.

Megjelenítés: A felhasználó látta a médiaművelettel rendelkező keresési találatot.

Pozíció: A pozícióra vonatkozó szokásos szabályok érvényesülnek.

URL: Az az Action.url érték, amely annak az oldalnak vagy alkalmazásnak az URL-je, amelyik megnyílt, amikor a felhasználó rákattintott a találatra.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?