Mitä näyttökerrat, sijoitukset ja klikkaukset ovat?

Tällä sivulla on lisätietoja hakuanalyysiraportin näyttökerroista, sijoitusarvoista ja klikkaustiedoista.

Tässä kuvattu heuristiikka – kuten karusellikohteen näkyvyysvaatimus tai sijoitusten numerointi – voi muuttua.

Mikä näyttökerta on?

Linkin URL-osoitteelle lasketaan yksi näyttökerta, kun linkki esitetään käyttäjän hakutuloksissa. Se, täytyykö linkin olla näkyvissä näytöllä näyttökerran laskemiseksi, riippuu linkin sisältävästä hakuelementistä. Tätä käsitellään tarkemmin myöhemmin.

Esimerkiksi tässä on yksinkertainen hakutulos, jossa on vain yksi linkki: sivun otsikko on ”The Compleat Guide to Daffodils - Example.com”.

Yksinkertainen hakutulos, jossa on yksi linkki.

URL-osoitteelle, johon tämä linkki viittaa, lasketaan yksi näyttökerta, kun käyttäjä avaa hakutulossivun (vaikka kyseinen hakutulos ei olisikaan näkyvissä näytöllä). Huomaa, että sivun otsikon alapuolella näkyvä URL-osoite ei ole hyperlinkki, joten sille ei lasketa näyttökertaa. (Huom. Näkyvissä oleva URL-osoite ei välttämättä ole sama kuin otsikon hyperlinkin kohdeosoite.)

Tietojen kokoaminen sivusto- tai sivukohtaisesti

Yksi hakuelementti voi sisältää useita linkkejä. Tällöin näyttökerrat lasketaan URL-osoite- tai verkko-omaisuuskohtaisesti riippuen hakuanalyysiraportissa käytettävästä näkymästä. Esimerkiksi tässä on tietograafikortti, jossa on useita kuvia ja tekstilinkkejä:

Tietograafikortti, jossa on linkkejä

Kun tarkastellaan hakuanalyysiraporttia, jossa tiedot on ryhmitelty verkko-omaisuuskohtaisesti, koko kortille on laskettu yhteensä vain yksi näyttökerta: 

 • www.example.com – 1 näyttökerta

Jos kuitenkin tarkastellaan hakuanalyysiraporttia, jossa tiedot on ryhmitelty sivukohtaisesti, raportissa näkyy viisi sivua, joista kullekin on laskettu yksi näyttökerta:

 • www.example.com – 1 näyttökerta
 • www.example.com/rain – 1 näyttökerta
 • www.example.com/rainbow – 1 näyttökerta
 • www.example.com/shamrock – 1 näyttökerta
 • www.example.com/lightning – 1 näyttökerta

Vaikka joillakin näistä sivuista on useita linkkejä, kaikki saman sivun näyttökerrat yhdistetään yhdeksi näyttökerraksi, kun tiedot on ryhmitelty sivukohtaisesti.

Lisätietoja toiminnosta on elementtikohtaisissa tiedoissa.

Mikä hakutuloksen sijoitus on?

Google Haun tulossivu koostuu erilaisista hakutuloselementeistä. Hakutuloselementtejä ovat esimerkiksi siniset linkit, karusellit, hakutulosyhteenvedot ja tietograafikortit. Yksi hakutuloselementti voi sisältää tekstiä, vuorovaikutteisia ominaisuuksia ja yhden tai useita linkkejä.

Useimmilla hakutuloselementeillä on numeroitu sijoitusarvo, joka kuvaa elementin sijoitusta sivulla.Seuraavassa kuvassa on hakutulossivun tietokoneversio, jossa on neljä sinistä linkkiä (1, 3, 4 ja 5), AMP-karuselli (2) ja tietopaneelikortti (6). Kunkin elementin sijoitus lasketaan kuvan mukaisesti ensin ylhäältä alaspäin sivun ensisijaisella puolella ja sitten ylhäältä alaspäin toissijaisella puolella (oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä oikea puoli on ensisijainen):

Sijoituksen laskemisjärjestys kahden sarakkeen tulosjoukossa.

Kaikilla saman elementin linkeillä on sama sijoitusarvo. Esimerkiksi edellisessä kuvassa kaikilla AMP-karusellin kohteilla sijoitus on 2, kaikilla kohdassa 5 sinisen linkin alla näkyvillä linkeillä sijoitus on 5 ja kaikilla tietopaneelikortin linkeillä sijoitus on 6.

Sivun tuloselementtien sijainti voi vaihdella riippuen käytettävän laitteen tyypistä, hakuominaisuuksista ja näytön koosta, mutta periaate pysyy aina samana: sijoitus lasketaan ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle (vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä). Huom. Tämä laskentatapa voi muuttua tulevaisuudessa.

Mikä lasketaan sijoitusarvolliseksi elementiksi?

Vain elementeillä, joilla on ainakin yksi muu kuin kyselyä tarkentava linkki, voi olla sijoitus. Elementeillä, jotka eivät sisällä lainkaan linkkejä tai jotka sisältävät vain kyselyä tarkentavia linkkejä, ei ole sijoitusta. Esimerkiksi Van Goghin maalauksia esittäviä karusellikohteita (jotka osoittavat uusiin Google-hakuihin) ei lasketa sijoitusarvollisiksi elementeiksi, joten niiden esiintyminen sivulla ei vaikuta niiden alla olevien elementtien sijoitusarvoon. Jos yllä olevassa esimerkkikuvassa AMP-karusellin (sijoitus 2) yläpuolella näkyisi karuselli, jolla ei ole sijoitusarvoa, se ei vaikuttaisi sivun muiden elementtien sijoitusarvoihin.

Haun pääsivulla voi kuitenkin olla verkkosivulle (aikanaan) johtavia pikkukuvia (jotka täytyy mahdollisesti klikata ensin auki), joten ne lasketaan sijoitusarvollisiksi elementeiksi. Esimerkiksi hakutulosyhteenvedossa on linkki lähdeverkko-omaisuuteen, joten sen sijoitus on (yleensä) 1. Huomaa, ettei mainoksilla ole sijoitusarvoa haussa.

Mitä hakuanalyysiraportin sijoitusarvo tarkoittaa?

Hakuanalyysiraportissa näkyvä sijoitusarvo on parhaan verkko-omaisuuteesi tai sivullesi johtavan linkin sijoitus hakutuloksissa laskettuna keskiarvona kaikista kyselyistä, joissa verkko-omaisuutesi on esiintynyt. Esimerkki:

 1. Jos verkko-omaisuutesi sijoitukset ovat yhden kyselyn tuloksissa olleet 2, 4 ja 6, sen sijoitukseksi lasketaan 2 (paras sijoitus).
 2. Jos verkko-omaisuutesi sijoitukset ovat toisen kyselyn tuloksissa olleet 3, 5 ja 9, sen sijoitukseksi lasketaan 3 (paras sijoitus).
 3. Näiden kyselyiden perusteella laskettu keskimääräinen sijoitus on (2 + 3) / 2 = 2,5.

Linkin täytyy saada näyttökerta, jotta sen sijoitus lasketaan. Jos tulos ei saa näyttökertaa (esimerkiksi jos tulos esiintyy hakutuloksissa kolmannella sivulla mutta käyttäjä avaa vain ensimmäisen sivun), tuloksen sijoitusta ei tallenneta tällä kyselyllä. Joissakin raporteissa sijoitusarvon kohdalla voi näkyä viiva (-). Tämä tarkoittaa, ettei tallennettua sijoitusta ole, sillä käyttäjä ei ole nähnyt verkko-omaisuuden tulosta tällä kyselyllä. Jos esimerkiksi sivua on tarkasteltu 10 kertaa tietokoneilla muttei yhtään kertaa mobiililaitteilla, sen näyttökerta-arvo on tietokonetuloksissa 10 ja mobiilituloksissa viiva (-).

Mitä sijoitusarvo kertoo verkko-omaisuudestani?

Sijoitusarvo on monimutkainen arvo, joka voi johtaa harhaan, jollei sen muodostumista tunne tarkasti. Esimerkiksi yllä olevassa esimerkkikuvassa tietograafin sijoitus 6 on sivun suurin sijoitusarvo, mikä saattaa vaikuttaa huonolta, mutta tosiasiassa tietograafi esiintyy sivulla hyvin näkyvällä paikalla. Lisäksi kuvahaussa yhdellä rivillä ja sivulla näkyvien tulosten määrä vaihtelee esimerkiksi näytön leveyden mukaan, joten sijoitusarvo kuvaa vain hyvin summittaisesti, kuinka alhaalla tuloksissa kuva on esiintynyt.

Tässä on esimerkiksi muutamia mahdollisia syitä, joiden vuoksi elementin sijoitusarvo voi olla 11:

 • Haun tietokoneversiossa sijoitus voi tarkoittaa sivun oikeassa yläkulmassa näkyvää tietograafia.
 • Haun tietokoneversiossa sijoitus voi tarkoittaa toisen sivun ensimmäistä kohdetta (jos ensimmäisen sivun toissijainen puoli on ollut tyhjä).
 • Kuvahaun tietokoneversiossa sijoitus voi tarkoittaa tulosten toista tai kolmatta riviä, joka on näkyvissä vierittämättä sivua.
 • Haun mobiiliversiossa sijoitus voi tarkoittaa tulosten kuudetta riviä, joka näkyy vain, jos sivua vieritetään.

Sijoitusarvo voi siis tarkoittaa eri tilanteissa eri asioita, joten siitä ei kannata tehdä hätäisiä johtopäätöksiä. Suosittelemme, että seuraat absoluuttisen sijoituksen lisäksi sijoitusarvon kehitystä ajan myötä. Kiinnitä huomiota erityisesti sijoituksen muuttumiseen äkillisesti.

Hakuanalyysin mukaan sivuni sijoitus on 5, mutta kun haen sitä, sen sijoitus on 8!

Sijoituksen arvo on kaikkien hakujen sijoitusten keskiarvo. Tietyn hakutuloksen sijoitus saattaa poiketa keskiarvosta, ja tähän voi olla monta syytä, esimerkiksi hakuhistoria, sijainti ja niin edelleen.

Mikä klikkaus on?

Useimmissa tulostyypeissä klikkaukseksi lasketaan mikä tahansa klikkaus, joka vie käyttäjän Google-haun ulkopuoliselle sivulle. Klikkausta ei lasketa, jos käyttäjän klikkaama linkki pitää hänet hakutuloksissa. Katso lisätietoja Mitä kyselyn tarkentaminen on? ‑kohdasta.

Jos käyttäjä siirtyy ulkopuoliselle sivulle klikkaamalla hakutulosta, palaa takaisin hakutuloksiin ja klikkaa samaa linkkiä uudelleen, laskemme vain yhden klikkauksen. Jos hän klikkaa tuloksissa muita linkkejä, laskemme klikkauksen jokaisesta uudesta klikatusta linkistä.

Joidenkin hakutulostyyppien klikkaukset saatetaan laskea eri tavalla. Lue lisätietoja hakuelementtityyppien klikkauksista.

Mitä kyselyn tarkentaminen on?

Jos käyttäjä klikkaa hakutuloksissa linkkiä, joka johtaa uuteen kyselyyn, kyseessä on kyselyn tarkentaminen. Esimerkiksi haku ”kissarodut” voi tuoda näkyviin kuvagallerian, jossa on eri kissarotuja. Gallerian kuvien klikkaaminen tekee uuden kyselyn valitulla rodulla.

 

Vastaavasti jos käyttäjä hakee verkkohausta kyselyä ”hassu kissa” ja valitsee sitten kuvahaun tulokset (tai muun vaihtoehdon, kuten Videot), näkymän vaihtaminen on kyselyn tarkentamista.

 

Jos linkki on kyselyä tarkentava linkki, sen klikkauksia tai näyttökertoja ei lasketa. Tälle on hyvä perustelu: kyselyä tarkentavan linkin kohdesivun omistaa Google. Search Consoleen voidaan tallentaa vain klikkaukset tai näyttökerrat, jotka (aikanaan) johtavat pois hakutulossivulta.

Kun käyttäjä seuraa kyselyä tarkentavaa linkkiä, lopputulos on sama kuin jos hän kirjoittaisi itse linkin mukaisen uuden kyselyn hakukenttään. Uuden tulossivun kaikkien näyttökerta-, sijoitus- ja klikkaustietojen katsotaan tulevan uudesta kyselystä.

Mihin URL-osoitteeseen hakuanalyysitiedot liitetään?

Klikkaus-, näyttökerta- ja sijoitustiedot liitetään URL-osoitteeseen, johon Google-haku ohjaa käyttäjän. Joissakin tapauksissa tämä ei ole sama kuin hakutuloksen yhteydessä näkyvä URL-osoite. Jos verkko-omaisuudessa on esimerkiksi tietokoneille sopiva sivu example.com/mypage ja mobiililaitteille sopiva sivu m.example.com/mypage (joka on voitu merkitä rel=”alternate”-tagilla), mobiililaitteen hakutuloksen yhteydessä saattaa lukea example.com, mutta varsinainen kohdelinkki on m.example.com. Tällöin Search Console liittää näyttökerta- ja klikkaustiedot osoitteeseen m.example.com/mypage (joka on varsinainen kohdelinkki).

Jos kohdesivu uudelleenohjaa käyttäjän toiselle sivulle, tällä ei ole vaikutusta näyttökerta- tai klikkaustietojen tallentamiseen.

Discover-tulos

Discover on vieritettävä, mobiililaitteella selattava aihekorttiluettelo. Discover-sisältöä näytetään käyttäjille heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Jokaisessa aihekortissa on otsikko, muutama rivi tekstiä ja lähdesivulta peräisin oleva kuva. Käyttäjä siirtyy lähdesivulle koskettamalla korttia.

Discover voi näyttää kortissa myös vaakasuunnassa vieritettävän karusellin, jossa on tiettyyn aiheeseen liittyviä sivuja.

Näyttökerta: Näyttökerraksi lasketaan se, kun Discover-kortti vieritetään näkyviin joko tavallisena tuloksena tai upotettuna karusellina. Näyttökerrat liitetään lähdesivun URL-osoitteeseen. Yhtä käyntiä ja tulosta kohti lasketaan vain yksi näyttökerta. Jos käyttäjä vierittää kortin ohi ja palaa sitten takaisin, tämä lasketaan vain yhdeksi näyttökerraksi.

Toisin kuin hakutuloksia, Discover-näyttökertoja ei koskaan koota verkko-omaisuuskohtaisesti. Jos kaksi saman verkko-omaisuuden Discover-tulosta näkyy samassa Discover-luettelossa, jokainen näyttökerta lasketaan erikseen.

Klikkaus: Klikkaus (napautus) liitetään tuloksen URL-osoitteeseen käyttäjän klikatessa korttia, mutta ei silloin, jos käyttäjä jakaa tuloksen tai suorittaa muun toiminnon.

Sijoitus: Discover-tulosten sijoituksia ei tallenneta.

Hakutuloselementtien lisätiedot

Tässä kerrotaan, mitä pieniä eroja klikkaus-, näyttökerta- ja sijoitustietojen tallennuksessa voi olla eri tuloselementtityyppien välillä.

Karuselli

Karusellit ovat tavallisesti vaakasuuntaan vieritettäviä elementtejä, jotka sisältävät joukon samantyyppisiä kohteita, kuten pikkukuvia tai AMP-sivuja.

Klikkaus: Toiminta riippuu karuselliin sijoitetusta kohdetyypistä.

Näyttökerta: Näyttökerta voidaan laskea vain, jos kohde on vieritetty näkyviin karusellissa. Itse karusellin ei tarvitse olla vieritettynä näkyviin sivulla.

Sijoitus: Karusellilla on yksi sijoitusarvo hakutulossivulla, ja karusellin kaikki kohteet saavat saman sijoitusarvon. Karuselli saa kuitenkin hakutuloksissa sijoitusarvon vain, jos siihen sijoitetulla elementtityypillä voi olla sijoitusarvo. Esimerkiksi AMP-sivuja sisältävällä karusellilla on sijoitusarvo, koska AMP-sivuilla voi olla sijoitusarvo, mutta karusellilla, joka sisältää Google-kyselyä tarkentavia linkkejä, ei voi olla sijoitusarvoa, koska tällaisilla linkeillä ei voi olla sijoitusarvoa.

URL: Karusellilla itsellään ei ole URL-osoitetta, vaan tiedot perustuvat siihen sijoitettujen kohteiden URL-osoitteisiin.

AMP-sivu

AMP-sivu voi näkyä tavallisena tuloslinkkinä tai yhteenvetomuodossa karusellin sisällä. AMP-sivun yhteenvedon klikkaaminen karusellissa avaa täyden AMP-sivun näkyviin AMP-katselunäkymässä. Katselunäkymässä käyttäjä voi selata täysiä AMP-sivuja siinä järjestyksessä, missä ne esitetään karusellissa.

Klikkaus: AMP-sivun yhteenvedon klikkaaminen karusellissa (eli sivun avaaminen) lasketaan klikkaukseksi. Täyden AMP-sivun avaaminen AMP-katselunäkemässä lasketaan sekä klikkaukseksi että näyttökerraksi. Jos AMP-katselunäkymä on avattuna ja käyttäjä selaa sitä, laskemme klikkauksen (ja näyttökerran) joka kerta, kun käyttäjä avaa uuden sivun ensimmäisen kerran (myöhemmiltä kerroilta ei lasketa klikkauksia eikä näyttökertoja).

Näyttökerta: AMP-sivulle lasketaan näyttökerta, kun AMP-sivu on näkyvissä joko hakutulosten karusellissa tai täydessä AMP-sivujen katselunäkymässä. Näyttökerta lasketaan vain kerran riippumatta siitä, kuinka monta kertaa käyttäjä näkee sivun karusellissa tai katselunäkymässä. Jos hakutuloksissa on AMP-sivulle johtava tavallinen sininen linkki (eikä karusellin linkki), myös se lasketaan näyttökerraksi.

Sijoitus: Sijoitusarvo on kohteen sisältävän hakutuloselementin (eli esimerkiksi karusellin tai sinisen linkkielementin) sijoitus. Sijoitusta karusellin sisällä ei huomioida.

URL: Tallennettava URL-osoite on AMP-sivun URL-osoite.

Suositeltu katkelma

Suositellussa katkelmassa näytetään tietyltä yksittäiseltä verkkosivulta kerättyjä tietoja. Siinä on linkki lähdesivulle.

Klikkaus: Ulkopuoliselle sivulle johtavan linkin klikkaaminen suositellussa katkelmassa lasketaan klikkaukseksi.

Näyttökerta: Tavallisia näyttökertasääntöjä noudatetaan.

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

URL-osoite: Lopullinen URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan, kun hän klikkaa hakutulosyhteenvedossa olevaa linkkiä.

Rich-tulos

Rich-tulokset perustuvat strukturoituun dataan, ja niitä voidaan näyttää eri tavoilla Google Haun tuloksissa.

Klikkaus: Tuloksessa olevan, hakutulosten ulkopuolelle johtavan linkin klikkaaminen lasketaan klikkaukseksi.

Näyttökerta: Tavallisia näyttökertasääntöjä sovelletaan. 

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

URL-osoite: Sen sivun URL-osoite, joka sisältää Rich Cards ‑kortin strukturoidun koodin.

Luettelo- ja tietotyyppiset rich-tulokset

Joillakin rich-tulostyypeillä on kaksi erilaista hakutulosnäkymää: luettelonäkymä ja tietonäkymä. Käyttäjälle näytetään oletuksena luettelo, joka sisältää osuvimmat tulokset ja vain vähän niihin liittyviä tietoja. Käyttäjä voi laajentaa luettelon, jolloin hän näkee lisää siihen kuuluvia kohteita, tai klikata yksittäistä luettelossa olevaa tulosta, jolloin näytölle avautuu lisätietoja antava tietonäkymä.

Kun luettelo laajennetaan pöytätietokoneella, luettelon ensimmäisen kohteen tietonäkymä avautuu automaattisesti. Tällöin luettelon ensimmäiselle kohteelle lasketaan näyttökerta, mutta ei klikkausta.

Oletuksena avautuva tiivistetty luettelonäkymä ja yksittäisen työpaikkailmoituksen tietonäkymä voivat näyttää mobiililaitteella esimerkiksi tältä:

Luettelo- ja tietotyyppiset tulokset

Voit tarkistaa yksittäisen rich-tulostyypin (esim. työpaikkailmoitus, työpaikan tiedot, tapahtumatulos tai tapahtuman tiedot) luettelonäkymän ja tietonäkymän datan käyttämällä tehokkuusraportin suodattimia.

Alla olevat rich-tulostyypit näkyvät hakutuloksissa luettelo- ja tietokohteina:

Luettelonäkymän data

Klikkaus: Kun käyttäjä klikkaa kohdetta luettelonäkymästä, kohteen tarjoajalle lasketaan klikkaus.

Näyttökerta: Näyttökerta lasketaan, kun kohde tulee näkyviin tiivistetyssä luettelonäkymässä. Lisäksi näyttökerta lasketaan, kun luettelonäkymä laajennetaan (riippumatta siitä, vieritetäänkö kohde näkyviin). Tämän vuoksi kohteelle lasketaan kaksi näyttökertaa, jos se näkyy ensin tiivistetyssä luettelonäkymässä ja käyttäjä laajentaa luettelon sen jälkeen. Jos kohde ei näy tiivistetyssä näkymässä ennen kuin käyttäjä laajentaa luettelon, vain yksi näyttökerta lasketaan.

Sijoitus: Kun luettelokohde näkyy tiivistetyssä luettelonäkymässä, kaikille näkyvissä oleville kohteille valitaan sama sijoitus (luettelonäkymän säilön sijoitus). Kun luettelo on laajennettuna ja vieritettävissä, kullekin kohteelle määritetään sijoitus luettelossa: ylimmän kohteen sijoitus on 1, toiseksi ylimmän kohteen sijoitus on 2 ja niin edelleen. Jos siis kohteen sijoitus tiivistetyssä luettelossa on 2 ja käyttäjä laajentaa luettelon, kohteen sijoitus luettelossa lasketaan seuraavalla tavalla:

(Luettelon säilön sijoitus (yleensä 1) + sijoitus luettelossa (2)) / 2 = 1,5.

URL-osoite: Näkyvissä olevan tarjoajan URL-osoite. Luettelonäkymässä näytetään vain yksi tarjoaja per luettelokohde.

Tietonäkymän data

Klikkaus: Kun tietonäkymän kohdetta klikataan, valitulle tarjoajalle lasketaan klikkaus. Tietonäkymässä voi näkyä useita tarjoajia, mutta käyttäjä voi valita niistä vain yhden.

Näyttökerta: Kaikille näkyvissä oleville tarjoajille lasketaan näyttökerta riippumatta tavasta, jolla käyttäjä päätyy tietonäkymään. Käyttäjä voi avata tietonäkymän

Sijoitus: Tietonäkymän kohteen sijoitus on aina 1.

URL-osoite: Valitun tarjoajan URL-osoite.

Miksi tietonäkymän näyttökertojen määrä on suurempi kuin luettelonäkymän klikkausten määrä? Tämä voi johtua muutamista eri syistä:
 • Jos käyttäjä avaa tietopaneelin suoran linkin, jonka hän on saanut kaveriltaan, tietonäkymästä lasketaan yksi näyttökerta, mutta luettelonäkymästä ei lasketa yhtään klikkausta tai näyttökertaa. 
 • Kun luettelonäkymä laajennetaan pöytätietokoneella, luettelon ensimmäisen kohteen tietonäkymä tulee automaattisesti näkyviin. Tällöin lasketaan yksi tietonäkymän näyttökerta, mutta vastaavalle luettelokohteelle ei lasketa klikkausta.
 • Kun luettelokohdetta klikataan, klikkaus lasketaan vain yhdelle tarjoajalle. Näyttökerta lasketaan kuitenkin kaikille tietonäkymässä näkyville tarjoajille.

Esimerkkejä

Alla on joitakin esimerkkejä työpaikkailmoituksen rich-tuloksesta:

Esimerkki 1: Työpaikkailmoituksen sijoitus tiivistetyssä luettelonäkymässä on 2.

Tapahtumat: Käyttäjä laajentaa luettelon klikkaamalla sitä, klikkaa työpaikkailmoitusta nähdäkseen sen tiedot ja siirtyy sitten tarjoajan sivulle klikkaamalla työpaikan tietoja.

 • Työpaikkailmoitus:
  • Näyttökerrat: 2 (yksi tiivistetystä ja yksi laajennetusta luettelosta)
  • Klikkaukset: 1 (työpaikan tiedot avannut klikkaus)
  • Sijoitus: 1,5 ((sijoitus 1 tiivistetyssä luettelonäkymässä + sijoitus 2 laajennetussa luettelonäkymässä) / 2) = 1,5).
 • Työpaikan tiedot:
  • Näyttökerrat: 1
  • Klikkaukset: 1
  • Sijoitus: 1.

Esimerkki 2: Työpaikkailmoitus ei näy tiivistetyssä luettelossa (sijoitus 5).

Tapahtumat: Käyttäjä laajentaa luettelon klikkaamalla sitä ja klikkaa työpaikkailmoitusta nähdäkseen sen tiedot, mutta ei avaa verkkosivua.

 • Työpaikkailmoitus:
  • Näyttökerrat: 2 (yksi tiivistetystä ja yksi laajennetusta luettelosta)
  • Klikkaukset: 1 (työpaikan tiedot avannut klikkaus)
  • Sijoitus: 5 (sijoitus laajennetussa luettelossa).
 • Työpaikan tiedot:
  • Näyttökerrat: 1
  • Klikkaukset: 0
  • Sijoitus: 1.

Esimerkki 3: Työpaikkailmoitus ei näy tiivistetyssä luettelossa (sijoitus 10).

Tapahtumat: Käyttäjä laajentaa luettelon klikkaamalla sitä, mutta ei vieritä työpaikkailmoitusta näkyviin.

 • Työpaikkailmoitus:
  • Näyttökerrat: 1
  • Klikkaukset: 0
  • Sijoitus: 10 laajennetussa luettelossa, vaikka ilmoitus ei tule näkyviin.
 • Työpaikan tiedot:
  • Näyttökerrat: 0
  • Klikkaukset: 0
  • Sijoitus: ei mitään.

Sovelluksen asennuslinkki

Kun käyttäjä tekee haun mobiililaitteella ja tuloksissa näkyy asentamattoman sovelluksen sovellussivu, käyttäjä saattaa nähdä linkin, jonka kautta hän voi asentaa sovelluksen laitteelleen (ja hakutuloksista jätetään pois tulokset, jotka viittaavat sovelluksen sisäisiin sivuihin).

Klikkaus: Sovelluksen asennuslinkin klikkaaminen lasketaan klikkaukseksi. Asennuslinkin klikkaaminen ei takaa, että käyttäjä asentaa sovelluksen.

Näyttökerta: Tavallisia näyttökertasääntöjä noudatetaan.

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

URL: Sovelluksen asennuslinkkiin liittyvä URL-osoite on laitteen ylätason URI-osoite (ilman app://<package_or_id> ‑alkuosaa), eli "/".

Kuvahaku

Kuvatuloksia voi näkyä yhdistelmätulossivulle upotettuina pikkukuvina tai kuvahaun tulossivulla. Joissakin tapauksissa kuvatulokset näkyvät yhdistetyllä hakutulossivulla kuvakarusellissa.

Hakuanalyysitiedoissa kuva on vain linkki isäntäsivun URL-osoitteeseen. Search Console ei siis tee eroa samalla sivulla esiintyvien eri kuvien välillä vaan pitää niitä kaikkia samanarvoisina linkkeinä klikkaus-, näyttökerta- ja sijoitustietojen laskennassa.

Kuva voi näkyä sekä verkkohaussa että kuvahaussa. Hakuanalyysitiedot tallennetaan erikseen hakutyypeittäin, eikä eri hakutyyppien tietoja yhdistetä toisiinsa.

Klikkaus: Pikkukuvan klikkaamista suuremmaksi ei lasketa klikkaukseksi. Suurennetun kuvan tai Google-haun ulkopuolelle johtavan kuvan klikkaaminen lasketaan klikkaukseksi.

Näyttökerta: Näyttökerta lasketaan, kun käyttäjä näkee pikkukuvan tai suurennetun kuvan. Näyttökerta lasketaan vain kerran isäntäsivun URL-osoitetta kohden. Jos käyttäjä siis vierittää kuvan pois näkyvistä ja palaa sitten katsomaan sitä tai jos käyttäjä klikkaa pikkukuvan suuremmaksi, tapahtumasta lasketaan vain yksi näyttökerta. Yhtä URL-osoitetta kohden lasketaan vain yksi näyttökerta. Jos tuloksissa näkyy useita samalla sivulla esiintyviä kuvia, vain yksi näyttökerta lasketaan. Näyttökerran laskentahetki riippuu käyttäjän auki olevasta hakunäkymästä:

 • Yhdistelmätulosten välilehti – Oletusarvoisella hakutulossivulla, jolla näytetään kaikentyyppisten hakujen tuloksia, kuvan näyttökerta lasketaan riippumatta siitä, onko kuva vieritetty näkyviin selainikkunassa. Karuselliin sijoitetun kuvan täytyy kuitenkin olla vieritettynä näkyviin karusellissa, jotta sen näyttökerta lasketaan.
 • Kuvahaun välilehti – Kuvan näyttökerta lasketaan vain, kun kuva on vieritetty näkyviin.

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

 • Yhdistelmätulosten välilehdellä sijoituksen laskemiseen käytetään tavallisia sijoitussääntöjä. Yhdellä kuvaryhmällä on yksi sijoitusarvo.
 • Kuvahaun tuloksissa sijoitus lasketaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas (vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä). Esimerkiksi suomenkielisen kuvahaun tuloksissa sijoitukset lasketaan vasemmalta oikealle seuraavasti:

Sijoituksen laskemisjärjestys kuvahaun tuloksissa vasemmalta oikealle luettavassa tulosjoukossa

Kuvahaun tulossivulla leveämmällä näytöllä näkyy enemmän tuloksia yhdellä rivillä. Koska yhdellä rivillä näkyvien kuvien määrä vaihtelee näytön koon ja kuvien leveyden mukaan, kuvahaun tulosten sijoitusarvoa voi olla vaikea tulkita.

URL-osoite: Kuvan isäntäsivun URL-osoite.

 

Google Playn pikasovellukset

Google Playn pikasovellustulos on sovellus, joka näkyy mobiililaitteella Google Haun tuloksissa ja jonka voi käynnistää suoraan Haun tuloksista asentamatta sitä laitteelle.

Klikkaus: Käyttäjä klikkasi Android Playn pikasovellustulosta.

Näyttökerta: Android Playn pikasovellustulos näytetään käyttäjälle.

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

URL-osoite: Pikasovellukselle määritetty sovelluslinkki.

Web Light ‑tulos

Web Light ‑tulos on Google Haun yksinkertaisemmaksi ja nopeammaksi transkoodaama sivuversio, joka on tarkoitettu hitaiden verkkoyhteyksien tai laitteiden käyttäjille.

Klikkaus: Käyttäjä klikkasi auki transkoodatun sivun.

Näyttökerta: Käyttäjä näki hakutuloksen transkoodatulta sivulta.

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

URL-osoite: Alkuperäisen verkkosivun URL-osoite.

Mediatoiminnot

Mediatoimintotuloksen avulla käyttäjä voi käynnistää äänen tai videon toiston suoraan hakutuloksista. (Podcast-tuloksia ei lasketa mediatoimintotuloksiksi.)

Klikkaus: Käyttäjä käynnisti klikkaamalla toiston selaimessa tai sovelluksessa.

Näyttökerta: Käyttäjä näki hakutuloksen transkoodatulta sivulta.

Sijoitus: Tavallisia sijoitussääntöjä sovelletaan.

URL-osoite: Action.url-arvo eli tulosta klikkaamalla avatun sivun tai sovelluksen URL-osoite.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?