Hvad er eksponeringer, position og klik?

Denne side kan hjælpe med at forklare data for eksponeringer, positionsværdier og klik i Søgeanalyserapport.

Den heuristik, der beskrives her – såsom kravet om synlighed for et element i en karrusel eller positionsnummereringen – kan blive ændret.

Hvad er en eksponering?

Et link til en webadresse registrerer en eksponering, når det vises for en bruger i et søgeresultat. Hvorvidt der faktisk skal rulles ned til linket, eller om det på anden vis skal være synligt, afhænger af typen af det søgeelement, der indeholder linket, som det beskrives senere.

Her er eksempelvis et meget grundlæggende søgeresultat, der kun indeholder ét link: Titlen "The Compleat Guide to Daffodils – Example.com".

Grundlæggende søgeresultat med ét link. Og ja, det er stavet sådan med vilje – ingen grund til at rapportere en fejl :)

Den webadresse, som dette link peger på, registrerer en eksponering, når brugeren åbner siden med dette resultat (selvom der ikke er rullet ned til resultatet, så det er synligt i visningen). Bemærk, at det synlige link til webadresse under titlen ikke er et hyperlink, og således registreres det ikke som en eksponering. (Bemærk også, at den synlige webadresse ikke nødvendigvis er den samme som hyperlinkwebadressen i titlen).

Sammenfatning af data efter website og efter side

Hvis et enkelt søgeelement indeholder flere links (som mange gør), tælles eksponeringer efter webadresse eller website afhængigt af din visning i rapporten Søgeanalyse. Her er f.eks. et Videnskort med flere billed- og tekstlinks:

Videnskort med visning af links

Hvis du ser på rapporten Søgeanalyse med data grupperet efter website, tælles der kun én eksponering i alt for hele kortet: 

 • www.example.com – 1 eksponering

Hvis du derimod ser på rapporten med data grupperet efter side, vil du se fem sider med én eksponering hver:

 • www.example.com – 1 eksponering
 • www.example.com/rain – 1 eksponering
 • www.example.com/rainbow – 1 eksponering
 • www.example.com/shamrock – 1 eksponering
 • www.example.com/lightning – 1 eksponering

Selvom nogle af disse sider har flere links, kombineres alle eksponeringer for den samme side i en enkelt eksponering ved gruppering af data efter side.

Se oplysninger om specifikke elementer for yderligere adfærd.

Hvad er søgeresultaters position?

Siden med Google-søgeresultater er sammensat af mange søgeresultatelementer. Søgeresultatelementer omfatter sektioner med blå links, karruseller, fremhævede uddraginfokort og mange andre typer resultatfunktioner. Et enkelt søgeresultatelement kan indeholde tekst, interaktive funktioner og et eller flere links.

De fleste søgeresultatelementer har en numerisk positionsværdi, der beskriver deres placering på siden.Følgende skrivebordsdiagram viser en søgeresultatside med fire blå linksektioner (1, 3, 4, 5), en AMP-karrusel (2) og et Videnspanel-kort (6). Positionen for hver beregnes ud fra top til bund på sidens primære side, derefter fra top til bund på sidens sekundære side (for sprog med læseretning fra højre til venstre er højre side den primære side), sådan som det er vist her:

Positionsrangering i et resultatsæt med to kolonner.

Alle links i et enkelt element har samme position. Eksempelvis har alle elementer i AMP-karrusellen i diagrammet herover position 2, alle links i blokken med "blå links" på position 5 har position 5, alle links i videnskortet har position 6 og så videre.

Resultatelementernes placering på siden kan variere afhængigt af enhedstypen, søgefunktioner og skærmens størrelse, men den generelle regel er den samme: Placeringen beregnes fra top til bund, fra venstre til højre (eller fra højre til venstre for sprog med læseretning fra højre til venstre). Bemærk, at denne beregningsmetode kan ændre sig i fremtiden.

Hvad tæller som en positionspladsholder?

Det er kun elementer med mindst ét link, som ikke indeholder en forespørgselsjustering, der tæller som en position. Elementer, der ikke indeholder links, eller som kun har links med forespørgselsjusteringer, optager ikke en position. En karrusel med Van Gogh-malerier (som henviser til nye Google-søgninger) tæller f.eks. ikke som positionspladsholdere, og deres tilstedeværelse påvirker ikke positionsværdien for elementer under dem på siden. Hvis der havde været en ikke-positionel karrusel i ovenstående eksempel over karrusellen på AMP-siden (på position 2), ville det ikke påvirke positionsværdierne noget sted på siden.

På den anden side fører nogle miniaturer på den primære søgeside (i sidste ende) til en webside (måske efter et ekstra klik for at udvide den) og tæller på den måde som en positionspladsholder. Et fremhævet uddrag har f.eks. et link til kildewebsitet, og derfor er det (normalt) at finde på position 1. Bemærk, at annoncer ikke optager en søgeposition.

Hvad betyder positionsværdien i rapporten Søgeanalyse?

Den positionsværdi, der vises i rapporten Søgeanalyse, er placeringen af det øverste link til dit website eller din side i søgeresultaterne, beregnet som et gennemsnit af alle forespørgsler, hvor dit website dukkede op. Eksempel:

 1. Hvis en forespørgsel returnerer dit website på positionerne 2, 4 og 6, tælles dets position som 2 (den øverste position).
 2. Hvis en anden forespørgsel returnerer dit website på positionerne 3, 5 og 9, tælles dets position som 3 (den øverste position).
 3. Den gennemsnitlige position for disse to forespørgsler er (2+3)/2 = 2,5.

Et link skal have en eksponering, for at dets position registreres. Hvis et resultat ikke får en eksponering – f.eks. hvis resultatet er på side 3 i søgeresultaterne, men brugeren kun ser side 1 – så registreres dets position ikke for den pågældende forespørgsel. I nogle rapportkonfigurationer får du måske vist en bindestreg (-) som positionsværdi. Det betyder, at der ikke er registreret en position, fordi brugeren aldrig har set dit website i forbindelse med den pågældende forespørgsel. Hvis du f.eks. sammenligner resultater for computere med resultater for mobilenheder for en side, der har 10 eksponeringer på computere, men ingen på mobilenheder, vil du se 10 for computer og - for mobil.

Hvad betyder positionsværdien for mit website?

Positionsværdien er en kompleks metric, der kan være vildledende, hvis du ikke forstår finesserne. Videnskortet på position 6 i det forrige diagram har f.eks. den største værdi på siden, hvilket kan synes dårligt, men i virkeligheden vises det på en meget fremtrædende placering. Desuden afhænger antallet af resultater, der vises pr. række og side i billedsøgning, af skærmens bredde og andre faktorer, så positionen beskriver kun meget groft, hvor langt nede billedet blev vist.

Her er f.eks. blot et par mulige forklaringer på en position med værdien 11 for et element:

 • I en søgning på computer kan det betyde den øverste højre position i et Videnskort
 • I en søgning på computer kan det betyde første element på side 2 (hvis den første side intet havde i den sekundære side)
 • I billedresultater på en computer kan det betyde den anden eller tredje række af resultater (synlig uden at rulle)
 • På en mobilenhed kan det betyde sjette række af resultater (kun synlig, når der rulles ned)

Som du kan se, kan et positionsnummer betyde forskellige ting i forskellige situationer, så du skal tage dem med et gran salt. Vi anbefaler, at du overvåger ændringer i position over tid, især pludselige positionsændringer, samt absolut position.

Søgeanalyse viser, min sideposition er 5, men når jeg foretager en søgning, er mit resultat på position 8.

Positionsværdien er den gennemsnitlige position for alle søgninger. Der er mange variabler, som f.eks. din søgehistorik, placering osv., som kan medføre, at positionen i forbindelse med din specifikke søgning afviger fra gennemsnittet.

Hvad er et klik?

For de fleste resultattyper tælles ethvert klik, der sender brugeren til en side uden for Google Søgning, som et klik, og klik på et link, der forbliver inden for søgeresultaterne, tælles ikke som et klik. Se Hvad er en justering af en forespørgsel?, hvis du vil have flere oplysninger.

Hvis du klikker på et søgeresultat til en ekstern side, vender tilbage og derefter klikker på samme det link igen, tæller det kun som et enkelt klik. Hvis du klikker på et andet link, tæller det som et klik for hvert link, du klikker på.

Nogle typer af søgeresultater kan tælle klik forskelligt. Du kan læse de detaljerede oplysninger om klik for de forskellige søgeelementtyper.

Hvad er en justering af en forespørgsel?

Hvis du klikker på et link i søgeresultaterne, der udfører en ny forespørgsel, kaldes det en justering af forespørgsel. Hvis du f.eks. søger efter "katteracer", kan resultaterne omfatte et galleri af billeder af forskellige racer. Klikker du på et af billederne i galleriet, køres der en ny forespørgsel for den valgte race.

 

Hvis du f.eks. søger efter "fede katte" i standardwebvisningen og derefter vælger visningen med billedresultater (eller videoresultater, nyheder osv.), foretager du ligeledes en justering af forespørgslen, hver gang du ændrer visningen.

 

Hvis et link er et link til justering af forespørgslen, tælles klik og eksponeringer ikke for dette link. Dette giver mening, hvis man tænker over det: Ejeren af målsiden for linket med forespørgselsjusteringen er... Google. Kun klik eller eksponeringer, der (i sidste ende) fører væk fra siden med søgeresultater, kan logge klik eller eksponeringer i Search Console.

Hvis en bruger følger et link, der justerer forespørgslen, udføres der i bund og grund den nye forespørgsel, der vises i feltet til søgetermer. Alle eksponerings-, positions- og klikdata på den nye resultatside tælles som om, de kommer fra denne nye brugerforespørgsel.

Hvilken webadresse tildeles mine søgeanalysedata til?

Klik, eksponeringer og position tildeles til den webadresse, som brugeren føres til af Google Søgning. I nogle tilfælde er dette ikke den webadresse, der er synlig i søgeresultatet. Hvis en ejendom f.eks. hoster en side på eksempel.dk/minside til computere og m.eksempel.dk/minside til mobilenheder (måske angivet med tagget rel=”alternate”), vil søgeresultatet på en mobilenhed måske være eksempel.dk, men linkets destination vil være m.eksempel.dk. I dette tilfælde vil Search Console tildele eksponeringen og klikket til m.eksempel.dk/minside (den egentlige destination).

Hvis målsiden omdirigerer brugeren til en anden side, har det ikke nogen effekt på den webadresse, der får tildelt eksponeringer eller klik.

Discover-resultat

Discover er en liste, der kan rulles i, med emnekort, som brugerne kan gennemse på deres mobilenheder. Discover-indhold vises til brugerne baseret på deres interesser. Hvert emnekort indeholder en titel, nogle få linjer tekst og et billede fra kildesiden. Brugerne trykker på kortet for at besøge kildesiden.

Discover kan også hoste en karrusel i et kort, som der kan rulles i vandret. Denne karrusel indeholder et sæt relaterede sider for et bestemt emne.

Eksponering: En eksponering tælles, når brugeren ruller et Discover-kort til syne, enten som et standardresultat eller som en indlejret karrusel. Eksponeringer tildeles kildesidens webadresse. Der tælles kun én eksponering pr. resultat pr. session. Hvis en bruger ruller forbi et kort og derefter ruller tilbage igen, registreres der kun én eksponering.

I modsætning til søgeresultater sammenfattes Discover-eksponeringer aldrig efter ejendom. Hvis to Discover-resultater fra den samme ejendom vises på den samme Discover-liste, tælles begge eksponeringer separat.

Klik: Et klik (tryk) tælles for resultatets webadresse, når brugeren klikker på kortet, og ikke når brugeren deler eller udfører en anden handling på resultatet.

Position: Position registreres ikke for Discover-resultater.

Yderligere oplysninger om søgeresultatelement

Der kan være små forskelle i optællingen af klik, eksponeringer og positioner afhængigt af typen af resultatelement, sådan som det er beskrevet her.

Karrusel

Karruseller er rullende containere (typisk vandret rulning), der indeholder et sæt af elementer af samme type, f.eks. miniaturebilleder eller AMP-sider.

Klik: Adfærden afhænger af den indeholdt elementtype.

Eksponering: Der skal rulles til et element, så det er synligt i karrusellen, før der registreres en eksponering. Selve karrusellen behøver ikke at blive synlig på den aktuelle side.

Position: En karrusel optager en enkelt position i søgeresultaterne, og alle elementerne i karrusellen tildeles den pågældende position. En karrusel har dog kun en position i søgninger, hvis den indeholdt elementtype kan have en position i søgninger: Eksempelvis har en karrusel med AMP-sider en position, fordi AMP-sider kan have en position, men en karrusel med links til justerede Google-forespørgsler vil ikke have en position i søgninger, fordi sådanne links ikke kan have en position i søgninger.

Webadresse: Selve karrusellen har ingen webadresse. Data tildeles de indeholdt elementers webadresser.

AMP-side

En AMP-side kan vises som et almindeligt resultatlink eller i resumeret format inde i en karrusel. Hvis du klikker på en resumeret AMP-side i en karrusel, åbnes den fulde AMP-side i en særlig AMP-fremviser. Brugere kan bladre gennem de fulde AMP-sider i denne fremviser i den rækkefølge, de er hostet i karrusellen.

Klik: Når der klikkes på en resumeret AMP-side i karrusellen (går til siden), tæller det som et klik. Når der vises en AMP-helside i AMP-visningen, tæller det som både et klik og en eksponering. Derfor tælles der også et klik (og en eksponering) for hver side, hvis du har AMP-visningen åben og bladrer gennem siderne. Det gælder dog kun første gang, du ser siderne.

Eksponering: Der tælles en eksponering for en AMP-side, når AMP-siden er synlig i enten karrusellen i søgeresultaterne eller som helsider i AMP-visningen. En eksponering tælles kun én gang, uanset hvor mange gange brugeren får vist siden enten i karrusellen eller i visningsprogrammet. Hvis et søgeresultatlink henviser til AMP-siden som et simpelt søgeresultat med et "blåt link" (ikke i en karrusel), tælles det også som en eksponering.

Position: Positionen er placeringen af det indeholdende søgeresultatelement (karrusellen, gruppen af blå links osv.). Positionen i en karrusel registreres ikke.

Webadresse: Den rapporterede webadresse er webadressen for AMP-siden.

Fremhævet uddrag

Et fremhævet uddrag viser oplysninger, som er trukket ud fra én bestemt webside. Det indeholder et link til kildewebsiden.

Klik: Et klik på linket til den eksterne side i det fremhævede uddrag tæller som et klik.

Eksponering: Standardreglerne for eksponering gælder.

Position: Standardreglerne for position gælder.

Webadresse: Den endelige webadresse, som brugeren omdirigeres til, når brugeren klikker på linket i det fremhævede uddrag.

Udvidet resultat

Udvidede resultater defineres ved hjælp af strukturerede data, og de kan vises på en række forskellige måder i Googles søgeresultater.

Klik: Hvis der klikkes på et link i et resultat, der fører brugeren væk fra søgeresultaterne, tæller det som et klik.

Eksponering: Standardreglerne for eksponering gælder. 

Position: Standardreglerne for position gælder.

Webadresse: Webadressen på den side, der indeholder den strukturerede opmærkning for et udvidet kort.

Listevisning/detaljeret visning af udvidede resultater

Nogle typer udvidede resultater har to former for visning af søgeresultater – en listevisning og en detaljeret visning. Det første søgeresultat er en liste over de mest populære resultater med få oplysninger om hvert resultat. Brugeren kan enten udvide listen for at se flere elementer på listen eller klikke på et bestemt resultat på listen for at åbne en detaljeret visning med flere oplysninger om det valgte element.

Hvis du udvider resultatlisten på en computer, åbnes der automatisk en detaljeret visning af det første element på listen. Dette tæller som en eksponering, men ikke som et klik på det første element på listen.

Her er et eksempel på en mobilenhed, som viser den første korte listevisning og en detaljeret visning af et bestemt jobopslag.

Listevisning/detaljeret visning efter resultattype

Du kan filtrere effektivitetsrapporter, så der vises data i en listevisning eller detaljeret visning for en given type udvidet resultat (f.eks. jobopslag, joboplysninger, begivenhedsopslag, oplysninger om begivenhed).

Følgende typer udvidede resultater vises i en listevisning/detaljeret visning i søgeresultater:

Data i listevisningen

Klik: Klik på et element i en listevisning tæller som et klik for den udbyder, der vises i elementet på listen.

Eksponering: En eksponering registreres, når et element på listen er synligt i den korte listevisning, og også når listevisningen udvides, uanset om brugeren ruller ned og ser elementet eller ej. Hvis et element kan ses i den korte listevisning, og brugeren derefter klikker for at udvide listen, tælles der dermed to eksponeringer. Hvis elementet ikke kunne ses i den korte listevisning, og brugeren klikker for at udvide listen, tælles der kun én eksponering.

Position: Når et element vises i den korte listevisning, får alle synlige elementer tildelt en enkelt position (positionen for listevisningens container). Når listen udvides og kan rulles igennem, får hvert element tildelt sin position på listen, hvor det øverste element er 1, det andet element er 2 osv. Hvis et element er i position 2 på den korte liste, og brugeren klikker for at udvide listen, beregnes elementets position på listen således:

(Positionen for listecontaineren (normalt 1) + positionen på listen (2)) / 2 = 1,5.

Webadresse: Webadressen til den viste udbyder. Der vises kun én udbyder i listevisningen for hvert element på listen.

Data i listevisningen

Klik: Klik på et element i detaljeret visning tæller som et klik for den udbyder, der er valgt i den detaljerede visning. Den detaljerede visning kan vise flere udbydere, men brugeren kan kun vælge én.

Eksponering: Alle udbydere, der kan ses i den detaljerede visning, får en eksponering, uanset hvordan brugeren nåede frem til den detaljerede visning. En detaljeret visning kan åbnes på følgende måder:

Position: Positionen er altid 1 i en detaljeret visning.

Webadresse: Webadressen til den valgte udbyder.

Hvorfor er antallet af eksponeringer af min detaljerede visning højere end antallet af klik på min liste? Der kan være forskellige årsager til dette:
 • Hvis nogen deler et direkte link til en rude med detaljeret visning med en ven, og vedkommende åbner den, tælles det som én eksponering af den detaljerede visning og nul klik eller eksponeringer af listevisningen. 
 • Hvis listevisningen udvides på en computer, vises der automatisk en detaljeret visning af det første element på listen, hvilket tæller som en eksponering i den detaljerede visning, men ikke som et klik på det tilsvarende element på listen.
 • Når der klikkes på et element på listen, tælles klikket kun for en enkelt udbyder. Alle udbydere, der viste oplysninger, får dog en eksponering i den efterfølgende detaljerede visning.

Eksempler

Her er nogle eksempler på scenarier i forbindelse med et udvidet resultat for et jobopslag:

Eksempel 1: Jobopslaget vises i den korte listevisning i position 2.

Handlinger: Brugeren klikker for at udvide listen, klikker på jobopslaget for at se oplysninger og klikker derefter på den detaljerede visning af jobopslaget for at gå til udbyderens side.

 • Jobopslag:
  • Eksponeringer: 2 (1 fra den minimerede liste, 1 fra den udvidede liste)
  • Klik: 1 (klik for at åbne den detaljerede visning af jobopslaget).
  • Position: 1,5 ((1 for den korte listevisning + 2 for positionen på den udvidede liste) / 2) = 1,5)
 • Joboplysninger:
  • Eksponeringer: 1
  • Klik: 1
  • Position: 1

Eksempel 2: Et jobopslag, der ikke kan ses på en minimeret liste (position 5).

Handlinger: Brugeren klikker for at udvide listen og klikker på jobopslaget for at se oplysninger. Brugeren klikker ikke for at gå til siden.

 • Jobopslag:
  • Eksponeringer: 2 (1 fra den minimerede liste, 1 fra den udvidede liste)
  • Klik: 1 (for at åbne den detaljerede visning af jobopslaget).
  • Position: 5 (position på den udvidede liste)
 • Joboplysninger:
  • Eksponeringer: 1
  • Klik: 0
  • Position: 1

Eksempel 3: Et jobopslag, der ikke kan ses på en minimeret liste (position 10)

Handlinger: Brugeren klikker for at udvide listen, men ruller ikke ned for at se jobopslaget.

 • Jobopslag:
  • Eksponeringer: 1
  • Klik: 0
  • Position: 10 på den udvidede liste, selvom det ikke kunne ses på skærmen
 • Joboplysninger:
  • Eksponeringer: 0
  • Klik: 0
  • Position: Ingen

Link til installation af app

Når en bruger søger på en mobilenhed, og resultatet indeholder en appside fra en app, som ikke findes på enheden, får brugeren muligvis vist et link til at installere appen på enheden (og resultater, som henviser til sider i appen, udelades fra resultaterne).

Klik: Når der klikkes på linket til installationsplaceringen, tæller det som et klik. Dette er ikke nogen garanti for, at brugeren rent faktisk gennemfører installationen af appen.

Eksponering: Standardreglerne for eksponering gælder.

Position: Standardreglerne for position gælder.

Webadresse: Den webadresse, der er knyttet til linket til installation af en app, er enhedens rod-URI (uden præfikset app://<package_or_id>), som er "/".

Billeder

Billedresultater kan vises som integrerede miniaturer på siden med kombinerede søgeresultater eller indlejret på siden med billedresultater. På siden med kombinerede søgeresultater vises de sommetider i en karrusel af billeder.

I søgeanalysedata er et billede blot et link til webadressen på hostsiden. Det betyder, at Search Console ikke skelner mellem forskellige billeder på den samme side. De betragtes alle som identiske links, for hvad angår klik, eksponeringer og position.

Et billede kan vises i både web- og billedsøgeresultater. Søgeanalysen registrerer data for hver søgetype separat. Den kombinerer ikke dataene fra flere søgetyper.

Klik: Klik, der udvider en miniature, tælles ikke som klik. Klik på udvidede billeder eller eventuelle billedklik, der fører brugeren væk fra Google Søgning, tælles som klik.

Eksponering: Eksponeringer tælles, når brugeren ser enten miniaturen eller det udvidede billede. En eksponering tælles kun én gang pr. webadresse på hostsiden, så hvis en bruger ruller væk og vender tilbage eller udvider en miniature til et stort billede, tæller det kun som en enkelt eksponering. Der registreres kun en enkelt eksponering pr. webadresse. Hvis en forespørgsel viser flere forskellige billeder fra den samme side, registreres der kun én eksponering. Hvornår der registreres en eksponering afhænger af den søgevisning, brugeren har åben:

 • Fanen med kombinerede resultater – På standardsiden med søgeresultater, som kombinerer resultater af alle typer, tælles billedeksponeringer, uanset om billedet rulles til syne i browservinduet eller ej. Hvis et billede derimod er inde i en karrusel på denne (eller en anden) side, skal der rulles, så det bliver synligt i karrusellen, for at det tæller som en eksponering.
 • Fanen med billedsøgning – Billedeksponeringer tælles kun, når der rulles, så billedet bliver synligt.

Position: Standardreglerne for position gælder.

 • Position under fanen med kombinerede resultater beregnes ud fra standardreglerne for position, hvor en blok af billeder har den samme position.
 • Position i billedsøgeresultater tælles fra venstre mod højre og derefter fra top til bund (eller fra højre til venstre for sprog, hvor læseretningen er fra højre mod venstre). For eksempel tælles positioner i engelsksprogede billedresultater på en venstre til højre-side således:

Positionsrangering i billedsøgningsresultater i et venstre til højre-resultatsæt

Der vises flere resultater pr. række på siden med billedsøgeresultater, hvis skærmen er bred. Da antallet af billeder pr. række varierer afhængigt af skærmstørrelsen samt hvert enkelt billedes bredde, kan det være svært at bedømme den nøjagtige betydning af en positions værdi i billedsøgeresultaterne.

Webadresse: Webadressen er webadressen til den side, hvor billedet hostes.

 

Google Play-smagsprøve

Et Google Play-smagsprøveresultat er en app, der vises i Googles søgeresultater på mobilenheder, og som kan køres direkte i Google Søgning uden først at skulle installeres på enheden.

Klik: Brugeren har klikket på et Google Play-smagsprøveresultat.

Eksponering: Når brugeren får vist et Google Play-smagsprøveresultat.

Position: Standardreglerne for position gælder.

Webadresse: Det angivne applink til din instant-app.

Web Light-resultat

Et Web Light-resultat er en side, som er omkodet til en mere primitiv og hurtigere version af Google Søgning til brugere med langsommere forbindelser eller enheder.

Klik: Brugeren har klikket for at åbne et omkodet sideresultat.

Eksponering: Brugeren har set et søgeresultat for en omkodet side.

Position: Standardreglerne for position gælder.

Webadresse: Webadressen til den oprindelige side på nettet.

Mediehandlinger

Et Mediehandling-resultat giver brugeren mulighed for at afspille lyd- eller videoindhold direkte fra søgeresultaterne (podcastresultater tæller ikke som mediehandlinger).

Klik: Brugeren har klikket for at starte afspilningen i en browser eller app.

Eksponering: Brugeren har set et søgeresultat for en omkodet side.

Position: Standardreglerne for position gælder.

Webadresse: Værdien Action.url, som er webadressen for den side eller app, der åbnes, når brugeren klikker på resultatet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?