Text som visas för sökrobotar men inte för användare (cloaking)

Att visa upp ett innehåll eller en webbadress för sökrobotarna men visa besökarna något annat kallas för cloaking. Cloaking strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga eftersom det leder till att våra användare får ett annat resultat än det förväntade.

Exempel på detta:

  • Visa en sida med HTML-text för sökmotorn och samtidigt visa en sida med bilder eller Flash för användarna
  • Infoga text eller sökord på sidan bara när användaragenten som begärt sidhämtningen är en sökrobot, inte en användare

Om material som är svårt för sökrobotar att tolka används på webbplatsen, som Javascript, bilder eller Flash, läser du våra rekommendationer för hur sådant innehåll kan göras tillgängligt för sökmotorer och användare utan cloaking.

Det är inte ovanligt att hackare försöker göra det svårare för webbplatsens ägare att upptäcka ett intrång med hjälp av cloaking. Läs mer om hackade webbplatser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?