Dữ liệu bất thường trong Search Console

Chuyện gì xảy ra với biểu đồ của tôi?

Trong một số trường hợp hiếm gặp, có thể có một sự kiện trong Search Console ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo của bạn. Ví dụ: có thể bạn nhận thấy sự sụt giảm hoặc gia tăng đột biến trong biểu đồ khi chúng tôi thay đổi các phương thức tổng hợp dữ liệu hoặc có lỗi ghi nhật ký. Trang này ghi lại các sự cố đã biết có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn.

Ghi chú cho toàn sản phẩm

Không có vấn đề nào gần đây

Công cụ xoá

Không có vấn đề nào gần đây

Công cụ kiểm tra URL

2020

Ngày 14 tháng 10

Chúng tôi vô hiệu hoá tính năng "Yêu cầu lập chỉ mục" của Công cụ kiểm tra URL để thực hiện một số thay đổi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi hy vọng sẽ kích hoạt lại tính năng này trong vài tuần tới. Trong thời gian đó, Google tiếp tục tìm và lập chỉ mục nội dung thông qua các phương pháp thông thường, như trình bày tại đây.

Báo cáo hiệu suất (kết quả của Google Tìm kiếm/Khám phá/Google News)

2024

Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 (kết quả của Google Tìm kiếm)

Một lỗi ghi nhật ký đã khiến Search Console không báo cáo được về các trang AMP và Web Stories trong Google Hình ảnh từ ngày 28 tháng 3 năm 2024 cho đến ngày 2 tháng 4 năm 2024. Do đó, trong Báo cáo hiệu suất của Search Console đối với khoảng thời gian này, có thể bạn sẽ nhận thấy sự sụt giảm trong các chỉ số được báo cáo về số lượt nhấp và lượt hiển thị đối với trang AMP và Web Stories. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký chứ không phải là thay đổi thực tế về số lượt nhấp hoặc lượt hiển thị.

Ngày 26 tháng 3

Một lỗi ghi nhật ký đã khiến Search Console không báo cáo được về Web Stories trên Google Hình ảnh từ ngày 28 tháng 8 năm 2023 cho đến ngày 26 tháng 3 năm 2024. Do đó, trong Báo cáo hiệu suất của Search Console đối với khoảng thời gian này, có thể bạn sẽ nhận thấy sự sụt giảm trong số lượt nhấp và lượt hiển thị đối với Web Stories của mình. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy lượt nhấp cũng như lượt hiển thị tăng lên vì Search Console đã ghi nhận được dữ liệu. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký dữ liệu chứ không phản ánh những thay đổi về số lượt nhấp và số lượt hiển thị thực tế.

Từ ngày 4 tháng 3 trở đi (kết quả của Google Tìm kiếm)

Google Tìm kiếm đã thay đổi cách hiển thị kết quả nhiều định dạng cho sự kiện trong kết quả tìm kiếm. Do đó, trong báo cáo hiệu suất, có thể bạn nhận thấy lượt nhấp và lượt hiển thị giảm đi đối với các chỉ số được báo cáo về giao diện tìm kiếm loại Sự kiện. Điều này không thể hiện lưu lượng truy cập giảm thực sự, mà chỉ thể hiện cách chúng tôi phân loại lưu lượng truy cập trong Search Console.

Ngày 9 tháng 1 (kết quả của Google Tìm kiếm)

Search Console đã thay đổi cách đánh giá và tính lượt hiển thị cũng như lượt nhấp đối với trang chi tiết và trang tin tuyển dụng. Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy sự gia tăng về số lượt nhấp và lượt hiển thị đối với các trang tin tuyển dụng của mình. Sự gia tăng này không phản ánh mức tăng trưởng thực tế, mà có nghĩa là Search Console báo cáo chính xác hơn số lượt hiển thị và số lượt nhấp qua các trải nghiệm về việc làm trên Google Tìm kiếm.

2023

Ngày 30 tháng 11

Hiện tại, Google Tìm kiếm chỉ hiển thị những trang ở chế độ Video (tức là khi video là nội dung chính trên trang). Có thể bạn sẽ nhận thấy số trang có video được lập chỉ mục giảm xuống. Sự sụt giảm này sẽ xuất hiện ở số lượt hiển thị của video trong báo cáo hiệu suấtbáo cáo lập chỉ mục video và báo cáo kết quả nhiều định dạng về video trong Search Console. Đọc thêm trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

Ngày 13 tháng 9

Google Tìm kiếm không còn hiển thị kết quả nhiều định dạng về nội dung Hướng dẫn trên thiết bị máy tính nữa. Do đó, bạn sẽ thấy số lượt hiển thị được báo cáo cho nội dung Hướng dẫn giảm xuống. Đọc thêm trong bài đăng trên blog.

Ngày 28 tháng 8

Một lỗi ghi nhật ký đã khiến Search Console không còn báo cáo về Web Stories trong Google Hình ảnh từ ngày 28 tháng 8 năm 2023 cho đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2024. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký dữ liệu chứ không phản ánh những thay đổi về số lượt nhấp và số lượt hiển thị thực tế.

Ngày 8 tháng 8

Google Tìm kiếm đang giảm tần suất hiển thị các loại kết quả nhiều định dạng cho nội dung Hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp. Kết quả nhiều định dạng cho Câu hỏi thường gặp sẽ chỉ xuất hiện cho một số ít trang web. Kết quả nhiều định dạng cho Hướng dẫn sẽ chỉ xuất hiện trên thiết bị máy tính. Do đó, bạn sẽ thấy số lượt hiển thị được báo cáo cho các loại nội dung này giảm xuống.  Đọc thêm trong bài đăng trên blog. 

Ngày 4 – 17 tháng 5

Một lỗi trong Google Tìm kiếm đã làm giảm lưu lượng truy cập video từ ngày 4 đến ngày 17 tháng 5, nhưng sau đó đã được khắc phục.

Ngày 13 tháng 4

Giờ đây, Google chỉ hiển thị hình thu nhỏ video bên cạnh kết quả tìm kiếm trên Google nếu video đó là nội dung chính của trang. Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong các chỉ số được báo cáo về giao diện tìm kiếm cho video trong báo cáo hiệu suất, báo cáo lập chỉ mục videobáo cáo kết quả nhiều định dạng cho video. Đọc thêm về thay đổi này trong bài đăng trên blog.

Ngày 5 tháng 4 trở đi

Google Tìm kiếm đã bắt đầu giảm hiển thị kết quả nhiều định dạng loại Câu hỏi thường gặp trong Tìm kiếm. Do đó, trong báo cáo hiệu suất, có thể bạn sẽ nhận thấy sự sụt giảm trong các chỉ số được báo cáo về giao diện tìm kiếm loại Câu hỏi thường gặp. Đây là một thay đổi có chủ ý. Xin lưu ý là Google không đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong kết quả tìm kiếm. 

Ngày 6 tháng 1 trở đi (kết quả trên Google Tìm kiếm)

Một số trang web có thể thấy sự gia tăng số lượt hiển thị và số lượt nhấp của loại giao diện tìm kiếm Kết quả về sản phẩm. Lý do là giờ đây, Google cũng hiển thị các sản phẩm chỉ có trong nội dung trang mà không liên kết với dữ liệu có cấu trúc loại Sản phẩm. 

2022

Ngày 6 tháng 12 (kết quả của Google Tìm kiếm)

Google đã tạo thêm một tính năng của kết quả tìm kiếm cho các trang web sử dụng tính năng Đăng ký bằng Google. Kết quả là, những trang web này có thể nhận thấy sự gia tăng về số lượt hiển thị và số lượt nhấp trong báo cáo hiệu suất Tìm kiếm.

Ngày 28 tháng 11 (Khám phá)

Google đã cải thiện hệ thống đếm số lượt nhấp và lượt hiển thị trong Khám phá. Do đó, bạn có thể thấy dữ liệu của Khám phá tăng lên, phản ánh chính xác hơn về sự hiện diện của trang web trong Khám phá.

Ngày 28 tháng 10 (kết quả của Google Tìm kiếm, không có chú thích)

Google phát hành bản sửa lỗi để sửa một lỗi chủ yếu ảnh hưởng đến một số tính năng của kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như Tin bài hàng đầu. Đây là lỗi đáng chú ý nhất vào khoảng ngày 18 – 19 tháng 10. Dự kiến chúng tôi mất khoảng một tuần để ra mắt hoàn toàn bản sửa lỗi này.

Ngày 23 tháng 10 (Khám phá)

Một lỗi ghi nhật ký đã làm giảm dữ liệu Khám phá trong ngày này. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký dữ liệu chứ không phản ánh những thay đổi trong lưu lượng truy cập thực tế.

Ngày 21 tháng 9 (kết quả của Google Tìm kiếm)

Do lỗi ghi nhật ký, các trang web có thể sẽ thấy ít dữ liệu hơn một chút trong ngày này. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký chứ không phản ánh những thay đổi trong hành vi của người dùng hay hiệu suất tìm kiếm. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm thay thế được hầu hết dữ liệu bị thiếu.

Ngày 22 tháng 8 (kết quả của Google Tìm kiếm)

Google bắt đầu nâng cấp một số kết quả ở dạng bài đánh giá thành kết quả dạng sản phẩm trong Tìm kiếm và đã tạo được một số kết quả mới ở dạng sản phẩm. Do đó, bạn có thể thấy có sự sụt giảm trong số lượt hiển thị (và số lượt nhấp) đối với Đoạn trích thông tin đánh giá trong khi số lượt hiển thị (và số lượt nhấp) đối với Kết quả về sản phẩm tăng lên. Điều này thể hiện cả sự thay đổi về hình thức của các mục này trong Google Tìm kiếm cũng như nơi Search Console gán lượt hiển thị và lượt nhấp tương ứng.

Ngày 26 tháng 7 (Khám phá)

Do lỗi ghi nhật ký, chủ sở hữu trang web có thể nhận thấy số lượt nhấp và số lượt hiển thị trong Khám phá bị giảm trong khoảng thời gian này. Đây chỉ là lỗi ghi nhật ký chứ không phải là sự sụt giảm của số lượt xem hoặc số lượt nhấp thực tế.

Ngày 12 – 26 tháng 5 (Google News)

Do lỗi ghi nhật ký, chủ sở hữu trang web có thể nhận thấy dữ liệu Google News của mình bị sụt giảm trong khoảng thời gian này. Đây chỉ là lỗi ghi nhật ký chứ không phải sự sụt giảm thực sự về hiệu suất trên Google News.

Ngày 13 tháng 5

Giờ đây, số lượt hiển thị trong báo cáo Trải nghiệm trên trang (trong Search Console) đếm luôn cho cả các tính năng bổ sung trên máy tính, chẳng hạn như Tin bài hàng đầu. Vì thế, bạn có thể nhận thấy số lượt hiển thị trên máy tính tăng trong báo cáo Trải nghiệm trên trang, cũng như trong báo cáo hiệu suất trên Google Tìm kiếm và News khi lọc theo giao diện tìm kiếm "Trải nghiệm tốt trên trang". Điều này không thể hiện sự gia tăng tổng số lượt hiển thị, mà chỉ thể hiện việc gắn nhãn lại các lượt hiển thị đã biết và được tính.

Ngày 1 – 3 tháng 2

Xảy ra vấn đề về việc ghi nhật ký các chỉ số về hiệu suất trên Tìm kiếm, Khám phá và Google News. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự chênh lệch về dữ liệu hiệu suất trong khoảng thời gian này. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký chứ không phản ánh thay đổi về hành vi của người dùng hoặc kết quả tìm kiếm trên Google.

Ngày 24 – 27 tháng 1

Xảy ra một vấn đề ghi nhật ký ảnh hưởng đến dữ liệu của Google Tìm kiếm cho hình ảnh. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự sụt giảm về số lượt nhấp và lượt hiển thị đối với hình ảnh trên trang web của bạn trong báo cáo Hiệu suất. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Đây chỉ là vấn đề về việc ghi nhật ký chứ không phản ánh sự sụt giảm trong hành vi của người dùng hay kết quả tìm kiếm trên Google.

Ngày 15 tháng 1 (Google Tìm kiếm)

Ngoài dữ liệu về thiết bị di động, báo cáo Trải nghiệm trên trang giờ đây phản ánh cả dữ liệu về máy tính (tuyệt vời!). Do đó, nếu đổi chế độ lọc kết quả theo hiệu suất tìm kiếm thành Trải nghiệm tốt trên trang, thì có thể bạn nhận thấy số lượt hiển thị tăng lên cùng phần dữ liệu bổ sung được ghi nhận từ máy tính.

Ngày 12 tháng 12 – ngày 13 tháng 1 (Google Tìm kiếm)

Do lỗi ghi nhật ký, chủ sở hữu trang web có thể thấy dữ liệu giao diện tìm kiếm Kết quả về sản phẩm giảm trong khoảng thời gian này. Đây chỉ là lỗi ghi nhật ký chứ không có sự sụt giảm nào về hành vi của người dùng hoặc kết quả tìm kiếm trên Google.

2021

Ngày 9 tháng 12 (Google News)

Google mới cập nhật hệ thống ghi nhật ký cho Google News để tăng độ chính xác. Có thể bạn nhận thấy số lượt hiển thị của trang web giảm trong báo cáo hiệu suất cho Google News. Những điểm cải tiến này là để đảm bảo bạn nhận được báo cáo chính xác nhất (trong Search Console) về lượt hiển thị qua Google News và không phản ánh bất cứ thay đổi nào về hành vi của người dùng trên ứng dụng Google News hoặc news.google.com.

Ngày 10 tháng 11 (Google Tìm kiếm)

Do lỗi ghi nhật ký, khi áp dụng bộ lọc loại tìm kiếm "Tin tức", có thể bạn nhận thấy sự sụt giảm về số lượt nhấp và số lượt hiển thị đối với giao diện tìm kiếm Trải nghiệm tốt trên trang. Điều này chỉ thể hiện sự thay đổi trong việc ghi nhật ký Search Console chứ không phản ánh thay đổi về hành vi của người dùng hoặc kết quả tìm kiếm.

Ngày 29 tháng 6 – ngày 1 tháng 11 (Google Tìm kiếm)

Search Console tính thừa dữ liệu cho giao diện tìm kiếm Trải nghiệm trên trang trong khoảng thời gian này. Ngày 2 tháng 11, bạn sẽ thấy hệ thống trả về dữ liệu chính xác.

Ngày 13 tháng 9 trở đi (Google Tìm kiếm)

Do có thay đổi về việc ghi nhật ký, khi áp dụng bộ lọc loại tìm kiếm "Tin tức", bạn có thể thấy số lượt nhấp và số lượt hiển thị tăng lên đối với giao diện tìm kiếm Trải nghiệm tốt trên trang. Điều này chỉ thể hiện sự thay đổi trong việc ghi nhật ký Search Console chứ không phản ánh thay đổi về hành vi của người dùng hoặc kết quả tìm kiếm.

Ngày 23 – 24 tháng 8 (Google Tìm kiếm, Khám phá)

Một vấn đề nội bộ đã dẫn đến việc mất dữ liệu hiệu suất của Tìm kiếm và Khám phá trong khoảng thời gian này. Người dùng có thể nhận thấy dữ liệu trong báo cáo hiệu suất giảm đáng kể trong khoảng thời gian này. Điều này chỉ phản ánh việc thiếu dữ liệu trong Search Console chứ không phản ánh bất cứ sự sụt giảm nào về số lượt nhấp hoặc lượt hiển thị cho trang web của bạn.

Ngày 21 – 27 tháng 7 (Google Tìm kiếm)

Do một lỗi nội bộ, trong khoảng thời gian này, có thể bạn nhận thấy sự sụt giảm trong hiệu suất của các kết quả nhiều định dạng loại Đoạn trích thông tin đánh giáSản phẩm. Chúng tôi rất tiếc nếu việc này gây ra vấn đề nào đó cho trang web của bạn.

Ngày 6 tháng 4 (Google Tìm kiếm)

Search Console cải thiện thuật toán để tính số lượt hiển thị hình ảnh trong kết quả của Google Tìm kiếm. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự giảm nhẹ trong số lượt hiển thị hình ảnh trên Google Tìm kiếm. Đây chỉ là cách tính chính xác hơn về số lượt hiển thị hình ảnh khi type=image được chỉ định trong báo cáo Hiệu suất Tìm kiếm chứ không phải sự sụt giảm số lượt hiển thị thực tế.

Ngày 16 tháng 2 (Khám phá)

Trước đây, nếu người xem nhấp vào một Web Stories trên Khám phá, từ đó tiếp tục xem các Web Stories khác, thì hệ thống chỉ ghi nhận lượt hiển thị và lượt nhấp cho Web Stories đầu tiên. Kể từ ngày này trở đi, báo cáo Hiệu suất cho Khám phá sẽ ghi nhận lượt hiển thị và lượt nhấp cho mọi Web Stories được tiếp cận qua Web Stories đầu tiên trong Khám phá. Do đó, bạn có thể thấy dữ liệu của Khám phá tăng lên.

2020

Ngày 28 tháng 10 (Khám phá)

Chúng tôi khắc phục một vấn đề trước đây, trong đó một số dữ liệu của Khám phá bị phân loại sai là video trong báo cáo Hiệu suất. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự sụt giảm trong số liệu thống kê về giao diện video của báo cáo Khám phá. Việc phân loại sai này chỉ ảnh hưởng đến việc báo cáo dữ liệu chứ không ảnh hưởng đến kết quả của Khám phá đối với người dùng.

Ngày 6 tháng 10 (Khám phá)

Sau khi tính năng băng chuyền Stories trên Khám phá ra mắt, có thể bạn nhận thấy mức tăng đáng kể trong số liệu thống kê Web Stories trên báo cáo Khám phá cho trang web của bạn.

Ngày 25 – 28 tháng 9 (Khám phá)

Trong khoảng thời gian này, người dùng Khám phá thấy ít Web Stories hơn. Vì vậy, bạn sẽ thấy số lượt hiển thị và lượt nhấp thuộc loại này giảm trong Báo cáo hiệu suất cho Khám phá.

Báo cáo Số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu

2021

Ngày 6 – 14 tháng 12

Một vấn đề nội bộ đã làm tăng số lỗi chuyển hướng trong quá trình lập chỉ mục cũng như số thông báo qua email được liên kết. Nguyên nhân là do vấn đề nội bộ của Google chứ không phải do trang web. Chúng tôi đã lên lịch thu thập lại dữ liệu trên những trang đã bị loại bỏ khỏi chỉ mục.

Ngày 10 – 23 tháng 3

Do một vấn đề báo cáo nội bộ, nên trong khoảng thời gian này có thể bạn nhận thấy sự sụt giảm về dữ liệu. Vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến báo cáo về hoạt động tìm nạp trong khoảng thời gian này chứ không ảnh hưởng đến các lượt tìm nạp trang thực tế.

Ngày 16 tháng 1 trở đi

Báo cáo số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu mở rộng phạm vi báo cáo cho các loại hình thu thập dữ liệu khác. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lượt thu thập dữ liệu được báo cáo cho trang web của mình tăng vọt. Điều này chỉ cho thấy rằng tính năng báo cáo được cải thiện chứ không phản ánh các đợt thu thập dữ liệu bổ sung.

Báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động

2023

Ngày 17 tháng 11

Số lượng mục được báo cáo tại đây bị sụt giảm do một vấn đề tạm thời về báo cáo. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này và số liệu báo cáo sẽ xuất hiện trở lại trong thời gian sắp tới.

Báo cáo Lập chỉ mục trang

2023

Ngày 2 tháng 7 trở đi

Nay có thêm thông tin chi tiết hơn về vấn đề lập chỉ mục trang. Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy số lượng vấn đề được báo cáo gia tăng. Đây chỉ đơn thuần là một điểm cải tiến trong hoạt động báo cáo, không phải là một thay đổi trong quá trình xử lý trang web của bạn trên Tìm kiếm.

2022

Ngày 17 tháng 8

Search Console khắc phục một vấn đề nội bộ, trong đó hệ thống của chúng tôi gắn sai nhãn về trạng thái lập chỉ mục của một số trang. Do đó, số lượng URL được lập chỉ mục trên một số trang web có thể bị giảm. Đây chỉ là sự điều chỉnh trong báo cáo chứ không phản ánh sự thay đổi trong hành vi của người dùng.

2021

Ngày 6 – 14 tháng 12

Một vấn đề nội bộ đã làm tăng số lỗi chuyển hướng trong quá trình lập chỉ mục cũng như số thông báo qua email được liên kết. Nguyên nhân là do vấn đề nội bộ của Google chứ không phải do trang web. Chúng tôi đã lên lịch thu thập lại dữ liệu trên những trang đã bị loại bỏ khỏi chỉ mục.

Ngày 9 tháng 1

Nay có thêm các trạng thái chi tiết hơn về phạm vi lập chỉ mục. Điều này sẽ khiến một số trang trong báo cáo được gắn nhãn lại theo các danh mục mới và cụ thể hơn (ví dụ: "Bất thường khi thu thập dữ liệu" không còn được sử dụng mà được thay thế bằng các vấn đề cụ thể hơn). Do đó, bạn sẽ nhận thấy sự xuất hiện của các loại trạng thái mới trong báo cáo của mình. Đây chỉ là thay đổi về phần mô tả trạng thái của các mục có gắn nhãn chứ không có sự thay đổi đáng kể về tổng số mục trong mỗi danh mục (lỗi, cảnh báo, hợp lệ, bị loại trừ). Đọc thêm về tính năng này trên blog.

2020

Ngày 1 tháng 9

Một lỗi hệ thống nội bộ khiến quá trình xử lý thông tin về phạm vi lập chỉ mục bị chậm trễ. Vấn đề này không gây mất dữ liệu và báo cáo sẽ cho thấy dữ liệu chính xác sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

Báo cáo Lập chỉ mục video

2023

Ngày 30 tháng 11

Hiện tại, Google Tìm kiếm chỉ hiển thị những trang ở chế độ Video (tức là khi video là nội dung chính trên trang). Có thể bạn sẽ nhận thấy số trang có video được lập chỉ mục giảm xuống. Sự sụt giảm này sẽ xuất hiện ở số lượt hiển thị của video trong báo cáo hiệu suấtbáo cáo lập chỉ mục video và báo cáo kết quả nhiều định dạng về video trong Search Console. Đọc thêm trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

Ngày 12 tháng 6

Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến việc lập chỉ mục video, Search Console sẽ bắt đầu báo cáo các vấn đề cụ thể hơn cùng với những biện pháp rõ ràng để giúp video của bạn xuất hiện nổi bật hơn trên Google Tìm kiếm. Bạn có thể nhận thấy thay đổi sau trong báo cáo Lập chỉ mục video:

  • Số lượng vấn đề "Google không xác định được video nổi bật trên trang" giảm
  • Số lượng các vấn đề "Video bên ngoài khung nhìn", "Video quá nhỏ" và "Video quá lớn" gia tăng

Đọc thêm.

Ngày 17 tháng 4

Giờ đây, nếu bạn cung cấp một URL dữ liệu cùng dòng thay vì URL video, thì Search Console sẽ báo cáo một vấn đề mới ("Không thể sử dụng URL dữ liệu cùng dòng làm URL cho video"). Do đó, bạn có thể nhận thấy rằng hệ thống sẽ thay thế thông báo lỗi "URL video không hợp lệ" bằng thông báo lỗi mới. Tổng số video bị ảnh hưởng không có gì thay đổi.

Ngày 19 tháng 1

Giờ đây, Search Console có thể phân loại chính xác hơn các vấn đề liên quan đến quá trình lập chỉ mục hình thu nhỏ. Do đó, bạn có thể nhận thấy rằng hệ thống sẽ thay thế thông báo lỗi "Thiếu hình thu nhỏ" bằng các loại vấn đề cụ thể hơn. Tổng số video bị ảnh hưởng không có gì thay đổi.
Báo cáo Nhắm mục tiêu trên phạm vi quốc tế
Không có vấn đề nào gần đây
Báo cáo về tính năng nâng cao cho trang AMP

2023

Ngày 17 tháng 11

Số lượng mục được báo cáo tại đây bị sụt giảm do một vấn đề tạm thời về báo cáo. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này và số liệu báo cáo sẽ xuất hiện trở lại trong thời gian sắp tới.

2021

Ngày 19 tháng 1 trở đi

Search Console thêm quy trình kiểm tra cho một loại vấn đề mới liên quan đến trang AMP: disallowed !important CSS qualifier. Do đó, bạn có thể thấy tổng số vấn đề liên quan đến AMP được báo cáo cho trang web của mình tăng lên. Điều này không hẳn là trang web của bạn có các lỗi mới, mà chỉ là chúng tôi đang tìm kiếm các lỗi này.

2020

Ngày 18 tháng 8 trở đi

Báo cáo được cập nhật để trình bày cả các vấn đề liên quan đến cơ chế Trao đổi có chữ ký. Sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu trong Search Console chứ không ảnh hưởng đến kết quả trên Google Tìm kiếm. Đọc thêm.

Báo cáo kết quả nhiều định dạng

2024

Ngày 6 tháng 3

Công thức

Trong báo cáo về kết quả nhiều định dạng cho Công thức, Search Console giờ đây báo cáo 2 thuộc tính mới: recipeInstructionsrecipeIngredient. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lượng cảnh báo tăng lên đối với các mục Công thức của mình. Hãy xem Tài liệu về Công thức để biết thêm thông tin về cách chỉ định những trường này.

2023

Ngày 30 tháng 11

Video

Hiện tại, Google Tìm kiếm chỉ hiển thị những trang ở chế độ Video (tức là khi video là nội dung chính trên trang). Có thể bạn sẽ nhận thấy số trang có video được lập chỉ mục giảm xuống. Sự sụt giảm này sẽ xuất hiện ở số lượt hiển thị của video trong báo cáo hiệu suấtbáo cáo lập chỉ mục video và báo cáo kết quả nhiều định dạng về video trong Search Console. Đọc thêm trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

Ngày 27 tháng 11

Hỏi và đáp

Hiện tại, Google Tìm kiếm đang đề xuất các thuộc tính mới cho các trang Hỏi và đáp: authordatePublished. Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy số lượng cảnh báo tăng lên cho các mục Hỏi và đáp của mình. Hãy xem tài liệu về nội dung Hỏi và đáp để biết thêm thông tin về cách chỉ định các trường mới.

Ngày 17 tháng 11

Số lượng mục được báo cáo tại đây bị sụt giảm do một vấn đề tạm thời về báo cáo. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này và số liệu báo cáo sẽ xuất hiện trở lại trong thời gian sắp tới.

Ngày 13 tháng 9

Google Tìm kiếm không còn hiển thị kết quả nhiều định dạng về nội dung Hướng dẫn trên thiết bị máy tính nữa. Do đó, bạn sẽ thấy số lượt hiển thị được báo cáo cho nội dung Hướng dẫn giảm xuống. Đọc thêm trong bài đăng trên blog.

Ngày 8 tháng 8

Google Tìm kiếm đang giảm tần suất hiển thị các loại kết quả nhiều định dạng cho nội dung Hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp. Kết quả nhiều định dạng cho Câu hỏi thường gặp sẽ chỉ xuất hiện cho một số ít trang web. Kết quả nhiều định dạng cho Hướng dẫn sẽ chỉ xuất hiện trên thiết bị máy tính. Do đó, bạn sẽ thấy số lượt hiển thị được báo cáo cho các loại nội dung này giảm xuống.  Đọc thêm trong bài đăng trên blog. 

Ngày 8 tháng 6

Breadcrumb (Tập hợp liên kết phân cấp)

Search Console bắt đầu hiển thị một cảnh báo khi các trang web sử dụng thuộc tính HTML id để chỉ định mã nhận dạng (ID) cho dữ liệu có cấu trúc Breadcrumb. Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy việc số lượng cảnh báo gia tăng trong báo cáo Breadcrumb của mình. Xem Tài liệu về Breadcrumb để biết thêm thông tin về cách chỉ định ID.

Ngày 4 tháng 5

Video

Bạn không cần phải dùng thuộc tính description cho các mục dữ liệu có cấu trúc Video nữa (mặc dù vẫn nên dùng để giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của video). Do đó, vấn đề về việc thiếu nội dung mô tả sẽ không còn xuất hiện ở mức nghiêm trọng, và bạn có thể thấy sự gia tăng về số lượng mục hợp lệ của dữ liệu có cấu trúc Video trong báo cáo về kết quả nhiều định dạng cho video.

2022

Ngày 25 tháng 10

Nhiều loại kết quả nhiều định dạng

Một số vấn đề về dữ liệu có cấu trúc bị gắn nhãn nhầm là lỗi, nhưng thực tế lại là các cảnh báo. Search Console sẽ gắn lại nhãn chính xác cho các báo cáo của bạn. Do đó, những vấn đề này sẽ chuyển từ bảng lỗi nghiêm trọng sang bảng cảnh báo trong báo cáo kết quả nhiều định dạng. (Số lượng vấn đề trong bảng lỗi nghiêm trọng sẽ giảm xuống còn 0 và số lượng vấn đề đó sẽ được thêm vào bảng cảnh báo.) Đây hoàn toàn chỉ là vấn đề về mặt báo cáo và không ảnh hưởng đến việc liệu kết quả nhiều định dạng có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm hay không.

Ngày 12 tháng 9

Đoạn trích về sản phẩm

Kết quả nhiều định dạng về sản phẩm nay được gọi là Đoạn trích về sản phẩm. Một số thuộc tính không còn là bắt buộc đối với kết quả nhiều định dạng loại Đoạn trích về sản phẩm. Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy số lỗi và cảnh báo cho các mục Đoạn trích về sản phẩm giảm xuống. Đọc thêm trong bài đăng trên blog.

Ngày 22 tháng 8

Bài đánh giá và Sản phẩm

Google bắt đầu nâng cấp một số kết quả ở dạng bài đánh giá thành kết quả dạng sản phẩm trong Tìm kiếm. Do đó, theo thời gian, số lượt hiển thị (và lượt nhấp) của các mục được phân loại lại cũng sẽ chuyển từ báo cáo Đánh giá sang báo cáo Sản phẩm. Đối với các trang web bị ảnh hưởng, bạn sẽ thấy số lượt hiển thị trong báo cáo Đánh giá bị giảm xuống. Đồng thời, số lượt hiển thị trong báo cáo Sản phẩm của các trang web đó cũng tăng một lượng tương ứng. Tuy nhiên, vì Search Console không phân loại lại các mục dữ liệu có cấu trúc được gắn nhãn chính xác, nên tổng số mục của hai loại này sẽ không thay đổi. Điều này thể hiện cả sự thay đổi về hình thức của các mục này trong Google Tìm kiếm cũng như nơi Search Console gán lượt hiển thị và lượt nhấp tương ứng.

Ngày 28 tháng 3

Tất cả báo cáo về kết quả nhiều định dạng

Search Console thay đổi quy cách đặt tên cho nhiều vấn đề về dữ liệu có cấu trúc để đưa tên phần tử chứa dữ liệu có cấu trúc vào tên vấn đề. Do đó, chúng tôi sẽ đóng tất cả vấn đề bị ảnh hưởng và mở các vấn đề tương đương theo quy cách đặt tên mới. Kết quả là bạn sẽ không nhận thấy thay đổi nào về số lượng thực thể bị ảnh hưởng trên trang web của mình, nhưng nhật ký vấn đề lại có một số thay đổi. Chúng tôi đã ngưng việc thông báo qua email về thay đổi này. Chúng tôi hy vọng bạn thấy hữu ích với cách đặt tên mới cho các vấn đề. Đọc thêm trong bài đăng trên blog.

Ngày 22 tháng 3

Sự kiện

Google sẽ bắt đầu thực thi việc áp dụng các yêu cầu đối với vị trí cho sự kiện. Đối với những sự kiện được đánh dấu là chỉ diễn ra trên mạng (eventAttendanceMode = OnlineEventAttendanceMode), việc cung cấp một vị trí thực tế nào đó sẽ kích hoạt một cảnh báo. Đối với mọi sự kiện có địa chỉ thực tế, thì địa chỉ đó phải thuộc loại Place, không phải PostalAddress, nếu không sẽ gây ra lỗi. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lỗi và cảnh báo trong các mục Sự kiện trên trang web của mình tăng lên.

Ngày 31 tháng 1

Breadcrumb và HowTo

Search Console thay đổi cách đánh giá và báo cáo lỗi trong dữ liệu có cấu trúc Breadcrumb (Tập hợp liên kết phân cấp) và HowTo (Hướng dẫn). Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi trong số lượng thực thể Breadcrumb và HowTo và các vấn đề liên quan được báo cáo cho tài sản của mình, cũng như có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của một số vấn đề từ lỗi thành cảnh báo.

2021

Ngày 28 tháng 12

Sản phẩm

Search Console đã thay đổi cách đánh giá và báo cáo lỗi trong dữ liệu có cấu trúc loại Sản phẩm. Do đó, có thể bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi trong số lượng thực thể Sản phẩm và các vấn đề liên quan được báo cáo cho tài sản của mình, cũng như có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của một số vấn đề từ lỗi thành cảnh báo.

Ngày 14 tháng 12

Đoạn trích thông tin đánh giá

Trước đây, các đối tượng schema.org/Rating cấp cao nhất được tính là bài đánh giá trong báo cáo kết quả nhiều định dạng Đoạn trích thông tin đánh giá. Nay không còn như vậy nữa. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lượng đối tượng Bài đánh giá giảm trong báo cáo này.

Ngày 19 tháng 10

Bài đánh giá

Google nay áp dụng giới hạn 99 ký tự đối với tên tác giả trong kết quả nhiều định dạng cho bài đánh giá. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lượng lỗi tăng lên trong kết quả nhiều định dạng cho bài đánh giá.

Ngày 18 tháng 10

Tin tuyển dụng

Search Console thay đổi cách đánh giá và báo cáo lỗi trong dữ liệu có cấu trúc loại Tin tuyển dụng. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự gia tăng nhẹ về số lượng thực thể Tin tuyển dụng và các vấn đề liên quan được báo cáo cho tài sản của mình, cũng như có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của một số vấn đề từ lỗi thành cảnh báo.

Ngày 29 tháng 9

Sản phẩm

Search Console nay cung cấp thông tin với độ chi tiết cao hơn trong phần báo cáo lỗi cho các mục dữ liệu có cấu trúc Sản phẩm. Do đó, nhiều vấn đề liên quan đến định dạng không chính xác (trước đây được đánh dấu là đối tượng không hợp lệ) nay được đánh dấu cụ thể hơn, cho biết rõ danh mục định dạng hoặc loại hình không hợp lệ.

Ngày 10 tháng 5

Sự kiện

Search Console thay đổi cách đánh giá và báo cáo lỗi trong dữ liệu có cấu trúc loại Sự kiện. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự gia tăng nhẹ về số lượng thực thể Sự kiện và các vấn đề liên quan được báo cáo cho tài sản của mình, cũng như có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của một số vấn đề từ lỗi thành cảnh báo. Cụ thể, hiện tại Search Console phát hiện các thực thể Sự kiện ở tất cả cấp độ phân cấp, không chỉ ở cấp độ gốc, đồng thời các lỗi trong những tài sản được đề xuất nay được gắn cờ là cảnh báo thay vì lỗi.

Ngày 11 tháng 3

Tin tuyển dụng

Search Console thay đổi các yêu cầu đối với các thuộc tính Education, ExperienceExperienceInPlaceOfEducation của mã đánh dấu tin tuyển dụng. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự gia tăng về số lượng cảnh báo đối với các thực thể Tin tuyển dụng trên tài sản của mình. Xem thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu mới cập nhật trong tài liệu về Tin tuyển dụng.

Ngày 2 tháng 3

Hỏi và đáp và Câu hỏi thường gặp

Search Console nay kiểm tra tính hợp lệ của cả dữ liệu có cấu trúc loại Câu hỏi thường gặp (FAQ) và Hỏi và đáp (Q&A) ở cấp thấp hơn cấp thực thể gốc. Trước đây, chúng tôi chỉ kiểm tra các thực thể ở cấp độ gốc. Do đó, có thể bạn nhận thấy sự gia tăng số lượng mục Hỏi và đáp và Câu hỏi thường gặp hợp lệ/cảnh báo/không hợp lệ để phản ánh chính xác số lượng thực thể gốc và thực thể lồng ghép (nested) mà chúng tôi tìm thấy trên trang web của bạn.

Ngày 1 tháng 2

Google không còn hỗ trợ định dạng data-vocabulary.org cho kết quả nhiều định dạng. Tất cả cảnh báo về việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc data-vocabulary.org giờ đây sẽ xuất hiện dưới dạng lỗi trong báo cáo kết quả nhiều định dạng. Do đó, có thể bạn nhận thấy số cảnh báo giảm và số lỗi tăng lên trong báo cáo. Sẽ không có biện pháp phạt nào đối với việc sử dụng dữ liệu data-vocabulary.org, nhưng dữ liệu này sẽ không được dùng để tạo kết quả nhiều định dạng.

2020

Ngày 26 tháng 8

Tập dữ liệu

Search Console bắt đầu đánh dấu "cảnh báo" đối với mọi đối tượng Tập dữ liệu bị thiếu thuộc tính được đề xuất creator. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lượng cảnh báo gia tăng đối với các thực thể Tập dữ liệu trên trang web của mình.

Ngày 1 tháng 7 trở đi

Video

Search Console bắt đầu đánh dấu "cảnh báo" đối với mọi Đối tượng video thiếu cả hai thuộc tính embedUrlcontentUrl. Đây không phải là sự thay đổi về yêu cầu hay hành vi mà là điểm cải tiến trong hệ thống báo cáo của chúng tôi để phản ánh chính xác hơn hành vi lập chỉ mục thực tế. Các đối tượng video bị thiếu cả hai thuộc tính embedUrlcontentUrl vẫn có thể xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng nhưng các tính năng bổ sung dựa trên nội dung của video (ví dụ: ảnh xem trước động và khoảnh khắc chính) có thể không hoạt động. Do đó, có thể bạn nhận thấy số lượng cảnh báo tăng lên trong các mục Video trên trang web của mình. Để khắc phục vấn đề này, hãy định nghĩa một trong hai thuộc tính này trong đối tượng Video. (Hãy lưu ý rằng vấn đề này không ảnh hưởng đến các mục Video được nhúng trong các loại khác, chẳng hạn như Video trong Công thức).

Core Web Vitals

2023

Ngày 17 tháng 11

Số lượng mục được báo cáo tại đây bị sụt giảm do một vấn đề tạm thời về báo cáo. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này và số liệu báo cáo sẽ xuất hiện trở lại trong thời gian sắp tới.

Ngày 27 tháng 3

Có thể bạn sẽ nhận thấy thay đổi về số lượng URL trong báo cáo Core Web Vitals. Lý do là giờ đây đã có thêm nhiều URL được báo cáo do có sự xuất hiện của một nhóm nguồn gốc mới, chứa dữ liệu của các URL trước kia ở dưới ngưỡng thu thập dữ liệu. Tìm hiểu thêm về nhóm URL.

2021

Ngày 1 tháng 6

Các chỉ số CLS (Mức thay đổi bố cục tích luỹ) được cập nhật để phản ánh chính xác hơn việc thay đổi bố cục trên trang. Giờ đây, chỉ số CLS có thời lượng phiên tối đa với khoảng chênh lệch 1 giây, giới hạn là 5 giây như đã nêu chi tiết trong bài đăng này. Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong các trạng thái CLS (phần lớn là tích cực) đến từ thay đổi này.

Ngày 13 tháng 4

Các chỉ số CLS (Mức thay đổi bố cục tích luỹ) được cập nhật để phản ánh chính xác hơn việc thay đổi bố cục trên trang. Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong các trạng thái CLS (phần lớn là tích cực) đến từ thay đổi này.

Ngày 17 tháng 2

Các chỉ số xác định ranh giới của LCP, FID, CLS (trước đây là < (nhỏ hơn)) nay được xác định là <= (nhỏ hơn hoặc bằng). Do đó, có thể bạn nhận thấy các trạng thái trong báo cáo này thay đổi (theo hướng tốt hơn).

Báo cáo Trải nghiệm trên trang

2022

Ngày 13 tháng 5

Giờ đây, số lượt hiển thị trong báo cáo Trải nghiệm trên trang (trong Search Console) đếm luôn cho cả các tính năng bổ sung trên máy tính, chẳng hạn như Tin bài hàng đầu. Vì thế, bạn có thể nhận thấy số lượt hiển thị trên máy tính tăng trong báo cáo Trải nghiệm trên trang, cũng như trong báo cáo hiệu suất trên Google Tìm kiếm và News khi lọc theo giao diện tìm kiếm "Trải nghiệm tốt trên trang". Điều này không thể hiện sự gia tăng tổng số lượt hiển thị, mà chỉ thể hiện việc gắn nhãn lại các lượt hiển thị đã biết và được tính.

2021

Ngày 29 tháng 6 – ngày 1 tháng 11

Trong khoảng thời gian này, Search Console tính thừa dữ liệu Trải nghiệm trên trang dành cho thiết bị di động. Ngày 1 tháng 11, bạn sẽ thấy hệ thống trả về dữ liệu chính xác.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13508743280984545042