Přesun webu se změnou adresy URL

1. Příprava nového webu

Nastavení nového systému pomocí kopie webu

Podrobnosti přípravy nového webu se pro každý přesun liší, avšak obvykle bude potřeba provést nejméně jednu z následujících akcí:

 • Nastavit nový systém správy obsahu (CMS) a přidat do něj obsah.
 • Přesunout obrázky a obsah ke stažení (např. soubory PDF), které aktuálně hostujete.
  U tohoto obsahu již může být zaznamenán provoz z výsledků vyhledávání a odkazů, je proto užitečné informovat uživatele a Googlebota o novém umístění.
 • V případě přechodu na protokol HTTPS stáhněte na server požadované certifikáty TLS a nakonfigurujte je.

Zbytek článku popisuje konkrétní úkoly, které v rámci příprav nového webu doporučujeme provést.

Nastavení souboru robots.txt pro nový web

Soubor robots.txt určuje, které oblasti příslušného webu může Googlebot procházet. Zajistěte, aby pokyny v souboru robots.txt nového webu odpovídaly tomu, u kterých částí chcete zablokovat procházení.

Někteří majitelé webů během vývoje webu blokují veškeré prohledávání. Pokud se touto strategií řídíte i vy, nezapomeňte připravit strukturu souboru robots.txt, která se použije po zahájení přesunu webu. Obdobně pokud při vývoji použijete direktivy noindex, připravte si seznam adres URL, ze kterých po zahájení přesunu webu direktivy noindex odstraníte.

Odesílání chyb pro smazaný a sloučený obsah

Pro opuštěné adresy URL obsahu starého webu, který nebude přesunut na nový web, odesílejte odpovídající kódy chyb odezvy HTTP 404 nebo 410. Vracení kódu chyby odezvy můžete nastavit u zdrojové adresy URL na konfiguračním panelu nového webu, případně můžete vytvořit přesměrování na novou cílovou adresu URL, která bude vracet kód chyby HTTP.

Zabránění irelevantním přesměrováním

Nepřesměrovávejte mnoho starých adres URL na jeden irelevantní cíl, například na domovskou stránku nového webu. Mohli byste zmást uživatele a přesměrování by mohlo být považováno za falešnou chybu 404. Pokud jste však obsah, který byl dříve hostován na několika stránkách, konsolidovali na jednu novou stránku, přesměrování starších adres URL na novou stránku je přijatelné.

Zajištění správného nastavení služby Search Console

Úspěch přesunu webu závisí na správném (a aktualizovaném) nastavení služby Search Console.

Pokud jste tak dosud neučinili, ve službě Search Console ověřte, že jste vlastníky starého i cílového webu. Nezapomeňte ověřit všechny varianty těchto webů. Ověřte například adresu www.example.com i example.com, a pokud používáte adresy URL s protokolem HTTPS, zahrňte varianty webu s protokolem HTTP i HTTPS. Toto ověření proveďte pro zdrojový i cílový web.

Kontrola ověření ve službě Search Console

Zkontrolujte, zda bude vaše ověření ve službě Search Console fungovat i po přesunu webu. Pokud používáte jinou metodu ověření, pamatujte, že tokeny ověření se po změně adresy URL mohou lišit.

Pokud ve službě Search Console ověřujete vlastnictví webu pomocí souboru HTML, zkontrolujte, zda jste do nové kopie webu nezapomněli zahrnout aktuální soubor ověření.

Obdobně pokud ověřujete vlastnictví zahrnutím souboru, který odkazuje na metaznačky nebo k ověření využívá službu Google Analytics, zajistěte, aby tyto metody ověření vlastnictví obsahovala i nová kopie systému správy obsahu.

Kontrola nakonfigurovaného nastavení ve službě Search Console

Pokud jste ve službě služby Search Console změnili nastavení konfigurace starého webu, zkontrolujte, zda je nastavení nového webu aktualizováno, aby tyto změny zahrnovalo. Příklad:

 • Parametry adresy URL: Pokud jste nakonfigurovali parametry adresy URL za účelem řízení procházení či indexování starých adres URL, zajistěte, aby se toto nastavení použilo i pro nový web (pokud je to potřeba).
 • Geografické cílení: Starý web může obsahovat explicitní geografické cílení, například doménu, která umožňuje geografické cílení, nebo doménu nejvyšší úrovně obsahující kód země (například .co.uk). Pokud chcete zachovat cílení na stejnou oblast, použijte pro nový web stejné nastavení. Pokud však web přesouváte za účelem globální expanze firmy a nepřejete si ho propojit s žádnou zemí či oblastí, v rozbalovacím seznamu na stránce Nastavení webu vyberte možnost Neuvedeno.
 • Rychlost procházení: Omezení rychlosti procházení Googlebotem ve službě Search Console nedoporučujeme aktivovat pro zdrojové ani cílové adresy URL.  Nedoporučujeme ani konfigurovat nastavení rychlosti procházení. Toto nastavení změňte pouze v případě, že váš web nedokáže zpracovat množství dat procházených Googlebotem. Pokud jste rychlost procházení Googlebotem na starém webu omezili, zvažte zrušení tohoto omezení.  Google využívá algoritmy, které automaticky zjistí implementaci přesunu webu. Na základě toho poté změníme způsob procházení Googlebotem, abychom přesun webu rychle zachytili v indexování.
 • Distancování se od zpětných odkazů: Pokud jste nahráli soubor k distancování se od odkazů na starém webu, doporučujeme nahrát jej znovu pomocí účtu služby Search Console na novém webu.

Vyčištění nedávno zakoupené domény

Pokud je váš nový web určen pro nedávno zakoupenou doménu, doporučujeme vám zkontrolovat, zda neobsahuje nevyřešené chyby po předchozím vlastníkovi. Zkontrolujte následující nastavení:

 • Ručně provedené zásahy – zda web neobsahuje dřívější spam. U webů, které nejsou v souladu s pokyny pro webmastery, Google provádí ruční zásahy, například sníží jejich pozici ve výsledcích vyhledávání nebo je dokonce z výsledků zcela odstraní. Ve službě Search Console si prohlédněte stránku Ruční zásahy a zjistěte, zda na novém webu nebyly provedeny ruční zásahy. Případné problémy vyřešte před vyplněním žádosti o přehodnocení.
 • Odstraněné adresy URL – zkontrolujte, zda po předchozím vlastníkovi nezůstala žádná nevyřízená odstranění adres URL, zejména adresy URL celého webu. Před odesláním žádosti o odstranění adresy URL svého obsahu si buďte jistí, že víte, kdy nástroj na odebrání adres URL nepoužívat.

Použití webové analýzy

Při přesunu webu je důležité analyzovat využití starých i nových webových stránek. S tím vám může pomoci software k webové analýze. Konfigurace webové analýzy obvykle spočívá ve vložení fragmentu JavaScriptu na vaše stránky. Podrobnosti sledování různých webů se liší podle použitého analytického softwaru a nastavení protokolování, zpracování a filtrování, které je v něm použito. Nápovědu získáte od poskytovatele analytického softwaru. Pokud plánujete změnit konfiguraci analytického softwaru, proveďte to nyní. Pokud používáte službu Google Analytics a chcete v přehledech obsahu jasně oddělit starý a nový web, bylo by vhodné vytvořit pro nový web nový profil.

Zajištění zobrazování zdrojů v nové doméně

Po migraci bude Google nový web procházet intenzivněji než obvykle. Váš web totiž přesměrovává provoz ze starého webu na nový. Kromě jiného procházení tedy bude na nový web přesměrováno i veškeré procházení starého webu. Zajistěte, aby hostitelský server nového webu kapacitně zvládal zvýšenou návštěvnost z Googlu.

Aktualizace Zvýrazňovače dat

Pokud jste obsah svých starých stránek namapovali pomocí Zvýrazňovače dat, zopakujte mapování i pro nový web.

Aktualizace odkazů na aplikace

Až budete mít stránky HTTPS připravené, aktualizujte případné odkazy na aplikace určené k otevření webových stránek v aplikaci při zobrazení ve výsledcích Vyhledávání Google. Aktualizujte je tak, aby odkazovaly na nové adresy URL s protokolem HTTPS. Přesměrování u těchto odkazů fungovat nebudou. Pokud odkazy na aplikace neaktualizujete, po kliknutí v mobilním prohlížeči se stránka neotevře v aplikaci, ale v prohlížeči.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?