Přesun webu se změnou adresy URL

3. Zahájení přesunu webu

Až budou adresy URL správně namapovány a přesměrování bude funkční, můžete web přesunout

Přesun webu

 1. Rozhodněte, jak svůj web přesunete – buď celý na jednou, nebo po částech:
  • Malé nebo střední weby: Doporučujeme přesunout všechny adresy URL webu současně, nikoli po částech. Uživatelé tak budou moci s novou podobou webu lépe pracovat a naše algoritmy rychleji zjistí přesun webu a aktualizují index.
  • Velké weby: Velké weby můžete přesouvat po částech. Může to usnadnit sledování, detekci a opravu problémů.
 2. Aktualizujte své soubory robots.txt:
  • Ze zdrojového webu odstraňte všechny direktivy v souboru robots.txt. Googlebot tak bude moci objevit všechna přesměrování na nový web a aktualizovat náš index.
  • Na cílovém webu se ujistěte, zda soubor robots.txt neblokuje žádné procházení. Týká se to procházení obrázků, stylů CSS, JavaScriptu a dalších částí stránek (kromě adres URL, u kterých jste si jistí, že je procházet nechcete).
 3. [Pouze přesuny jiného typu než z HTTP na HTTPS] Ve službě Search Console odešlete oznámení o změně adresy starého webu. Pokud web přesouváte pouze z HTTP na HTTPS, toto oznámení neodesílejte.
 4. Starý web nakonfigurujte tak, aby uživatele a Googlebota přesměrovával na nový web na základě mapování adres URL.
 5. Na cílovém webu odešlete dva dříve připravené soubory Sitemap se starými a novými adresami URL. Našim prohledávačům to pomůže objevit přesměrování ze starých adres URL na nové, což přesun webu usnadní. 
 6. Přesměrování ponechte funkční co nejdéle a zvažte, zda by nebylo možné ponechat je funkční na neurčito. Přesměrování jsou však pro uživatele pomalá. Snažte se proto své odkazy i veškeré významné odkazy z jiných webů aktualizovat tak, aby odkazovaly na nové adresy URL.

Doba, za kterou Googlebot a naše systémy odhalí a zpracují všechny adresy URL přesunutého webu, závisí na rychlosti vašich serverů a počtu adres URL. Obecně platí, že přesun většiny stránek středně velkého webu trvá několik týdnů, u větších webů je tato doba delší. Rychlost, s jakou Googlebot a naše systémy odhalí a zpracují přesunuté adresy URL, závisí na počtu adres URL a rychlosti serveru.

Upozorňujeme, že viditelnost vašeho obsahu ve webovém vyhledávání může během přesunu dočasně kolísat. Je to běžné a umístění webu se časem ustálí.

Ihned po zahájení přesunu webu se snažte aktualizovat co nejvíce příchozích odkazů. Pomůže to zlepšit uživatelský dojem a snížit zatížení vašeho serveru. Mezi příchozí odkazy patří:

 • Externí odkazy: Snažte se kontaktovat weby v uloženém seznamu webových stránek odkazujících na váš aktuální obsah a požádat je o aktualizaci odkazů, aby vedly na váš nový web. Přednostně se zaměřte na odkazy, které na váš web přivádějí nejvíce návštěv.
 • Odkazy v profilech služeb jako Google+, Facebook, Twitter nebo LinkedIn.
 • Reklamní kampaně, které mají odkazovat na nové vstupní stránky.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?