Vad innebär en flytt av en webbplats?

Som webbplatsägare eller webbansvarig kan det vara så att du någon gång vill flytta webbplatsen till en annan webbadress eller en annan infrastruktur. I det här avsnittet beskriver vi olika scenarier när webbplatser flyttas. Du får också tips på hur du förbereder, implementerar och håller koll på flytten.

Att ge en webbplats ny design räknas inte som en flytt i den här dokumentationen, även om nya webbadresser läggs till i samband med att designen ändras. Att göra om designen innebär att man ändrar sidornas layout eller lägger till sidor med nytt innehåll. Att flytta en webbplats innebär att sidor flyttas på något av följande sätt:

 1. Webbplatsen flyttas utan att webbadresserna påverkas
  Webbplatsens infrastruktur ändras, men den synliga webbadressen ändras inte. Exempel: www.example.com flyttas till ett annat webbhotell, men webbplatsens adress är fortfarande www.example.com.
 2. Webbplatsen flyttas och webbadresserna påverkas
  Webbadresserna ändras. Exempel:
  • Protokollet ändras – http://www.example.com blir https://www.example.com
  • Domännamnet ändras – example.com blir example.net
  • Sökvägen ändras i webbadresserna – example.com/page.php?id=1 blir example.com/widget

I guiden till mobilanpassad webbdesign kan du läsa mer om hur du anpassar visningen av webbplatsen för mobilbesökare respektive datorbesökare.

Rekommendationer för alla webbplatser som flyttas

 • Dela upp flytten i mindre steg.
  Vi rekommenderar att du börjar med att bara flytta en del av webbplatsen och testar hur det påverkar trafiken och sökindexeringen. Därefter kan du flytta resten av webbplatsen, antingen hela på en gång eller en bit i taget. När du väljer ut vilken del av webbplatsen du ska börja med bör du ta en som inte ändras så ofta och som förblir relativt opåverkad av ofta återkommande eller oförutsägbara händelser. Att flytta en del av webbplatsen är ett bra sätt att testa, men tänk på att flytten kanske inte blir representativ för resten av webbplatsen vad sökningen beträffar. Ju fler sidor du flyttar, desto mer sannolikt är det att nya problem att åtgärda dyker upp. Att planera noga är ett bra sätt att minimera problemen.
 • Gör flytten när det är mindre trafik om det går.
  Om trafiken är säsongsbetonad eller går ner vissa veckodagar kan det vara smart att flytta webbplatsen vid sådana tillfällen. Då blir konsekvenserna mindre allvarliga om någonting slutar fungera samtidigt som det finns mer serverkapacitet över så att Googlebot kan uppdatera indexet snabbare.
 • Det är normalt att webbplatsens placering påverkas tillfälligt under flytten.
  Precis som vid andra större förändringar på en webbplats kan du finna att webbplatsens placering ändras medan Google genomsöker och indexerar webbplatsen på nytt. I regel tar det några veckor att flytta de flesta sidor i vårt index. För större webbplatser kan det ta längre tid. Hur snabbt Googlebot och våra system upptäcker och bearbetar flyttade webbadresser beror till stor del på antalet webbadresser och hur snabb servern är. Om du skickar en webbplatskarta kan processen gå snabbare, och det går bra att flytta en del av webbplatsen i taget.
 • Fråga på Googles center för webbansvariga.
  Du får många bra råd på Google Webbansvarig och du får hjälp med specifika fall i våra användarforum. Om du inte hittar något svar kan du ställa frågor direkt till någon av våra trendanalytiker för webbansvariga under öppettiderna på centret för webbansvariga.
 • Om webbadressen ändras kan ett A/B-test eller en provperiod vara bra.
  Räkna med ett par veckor så att genomsökningen och indexeringen hinner bearbeta ändringarna och så att du får tid att övervaka trafiken.

 

 

Flytta webbplatsen
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?