Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc giúp bạn đánh dấu các phần tử trên trang web của mình để Google có thể hiểu dữ liệu trên trang. Khi Google hiểu rõ dữ liệu trang của bạn hơn, trang có thể được trình bày hấp dẫn hơn và theo những cách mới trong Google Tìm kiếm. Ngoài ra, nếu bạn gửi email có định dạng HTML cho khách hàng của mình, Trình trợ giúp đánh dấu có thể cho bạn biết cách thay đổi mẫu email của bạn để Gmail có thể hiển thị dữ liệu cho người dùng theo các cách mới và hữu ích.

Mở Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Ví dụ:

 • Sự kiện: Nếu bạn đánh dấu sự kiện trên trang web của mình thì vào lần tiếp theo khi Google thu thập dữ liệu trang web của bạn, dữ liệu sự kiện sẽ có sẵn cho đoạn trích nhiều định dạng trên trang kết quả tìm kiếm:

  Đoạn trích nhiều định dạng cho trang có nhiều sự kiện.

 • Email: Nếu một email về chuyến bay của bạn chứa nội dung đánh dấu về thông tin đặt chỗ chuyến bay, Gmail có thể hiển thị thông tin này trong ứng dụng khách dành cho máy tính để bàn hoặc nguồn cấp dữ liệu cá nhân của bạn:

  Gmail snippet for a flight reservation.

 

Nếu không cảm thấy tự tin với việc thêm mã vào trang web của mình, bạn có thể dùng thử Công cụ đánh dấu dữ liệu.

Nếu bạn am hiểu kỹ thuật, hãy tìm hiểu về dữ liệu có cấu trúc và thêm nội dung đánh dấu vào trang web của bạn theo cách thủ công.

Đánh dấu trang web hoặc email

Bạn có thể đánh dấu các phần tử trong trang web HTML hoặc email HTML.

Đánh dấu trang web

Sau đây là cách để đánh dấu các phần tử trong một trang web.

 1. Mở Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc.
 2. Chọn tab Trang web.
 3. Chọn loại trang bạn sắp đánh dấu. Ví dụ: trang xem phim hoặc trang sự kiện. Bạn có thể có nhiều mục trên một trang, nhưng tất cả các mục nên thuộc cùng một loại (ví dụ: đều là phim hoặc đều là sự kiện)
 4. Nhập URL của trang hiện tại hoặc HTML trang thô. Đối với URL, hãy đảm bảo rằng trang có thể truy cập công khai mà không cần đăng nhập. (Bạn có thể kiểm tra quyền truy cập trang bằng cách mở một cửa sổ ẩn danh trong Chrome và cố gắng truy cập trang của bạn. Nếu bạn có thể truy cập trang thì không có vấn đề gì.)
 5. Chọn Bắt đầu gắn thẻ.
 6. Đánh dấu các phần của trang chứa thông tin quan trọng (ví dụ: thời gian bắt đầu trên trang sự kiện), sau đó xác định loại thông tin trong menu thả xuống xuất hiện ("Thời gian bắt đầu").
  1. Nếu bạn có chuỗi ngày phức tạp hoặc gặp vấn đề khi gắn thẻ ngày, hãy xem phần Gắn thẻ ngày nâng cao.
  2. Nếu bạn cần thêm thông tin chưa hiển thị trong trang của mình, hãy xem phần Thêm dữ liệu bị thiếu.
  3. Nếu bạn cần xóa thẻ được tạo bởi Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, hãy xem phần Xóa thẻ.
 7. Hãy đảm bảo bạn cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho loại dữ liệu cụ thể của mình. Trong ngăn Mục dữ liệu của tôi, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các giá trị có thể có cho mỗi mục, trong đó các giá trị bắt buộc được gắn nhãn. Ví dụ: đối với sự kiện, bạn phải cung cấp tên sự kiện, vị trí và ngày bắt đầu.
 8. Khi bạn đã hoàn tất gắn thẻ tất cả dữ liệu thích hợp trên trang, hãy chọn Tạo HTML để tạo mã trang. Chọn định dạng đầu ra: định dạng mặc định là JSON-LD (được Google ưu tiên), nhưng bạn cũng có thể chọn Microdata. Sau đó, hãy sao chép và dán mã từ cửa sổ đầu ra hoặc chọn Tải xuống. Cách bạn sử dụng mã tùy thuộc vào định dạng:
  1. Đối với JSON-LD: Hãy sao chép và dán mã đã tạo vào phần nội dung của trang hiện tại.
  2. Đối với Microdata: Hãy thay thế trang của bạn bằng HTML đã tạo.
 9. Để kiểm tra mã của bạn, hãy sao chép và dán mã đã tạo vào Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc. Công cụ này sẽ cho bạn biết về bất kỳ trường nào bị thiếu mà bạn phải cung cấp để giúp Google hiểu trang. Đối với một số loại dữ liệu, công cụ có thể cung cấp bản xem trước về cách trang của bạn hiển thị trong Kết quả tìm kiếm của Google.
 10. Có thể mất vài tuần để Google tìm thấy mã trang mới của bạn. Nếu dữ liệu của bạn hoàn chỉnh, chính xác và đã được thu thập thông tin, dữ liệu đó có thể xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Nếu kết quả nhiều định dạng không xuất hiện cho trang web của bạn, hãy xem các lý do có thể cho việc này.

Đánh dấu email

Sau đây là cách đánh dấu email có định dạng HTML:

 1. Mở Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc.
 2. Chọn tab Email.
 3. Chọn loại thông tin bạn sẽ đánh dấu. Ví dụ: thông tin đặt chỗ xe buýt hoặc đặt mua sản phẩm.
 4. Nhập mã HTML của email của bạn.
 5. Chọn Bắt đầu gắn thẻ.
 6. Đánh dấu các phần của trang chứa thông tin quan trọng (ví dụ, mã đặt chỗ xe buýt), sau đó chọn loại thông tin trong menu thả xuống xuất hiện ("Mã đặt chỗ").
  1. Nếu bạn có chuỗi ngày phức tạp hoặc gặp vấn đề khi gắn thẻ ngày, hãy xem phần Gắn thẻ ngày nâng cao.
  2. Nếu bạn cần thêm thông tin chưa hiển thị trong email của mình, hãy xem phần Thêm dữ liệu bị thiếu.
  3. Nếu bạn cần xóa thẻ được tạo bởi Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, hãy xem phần Xóa thẻ.
 7. Hãy đảm bảo bạn cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho loại dữ liệu cụ thể của mình. Trong ngăn Mục dữ liệu của tôi, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các giá trị có thể có, trong đó các giá trị bắt buộc được đánh dấu. Nếu bạn không cung cấp tất cả các giá trị bắt buộc, Google sẽ không thể xử lý email
 8. Nếu biểu tượng cảnh báo (Alert Icon) hiển thị bên cạnh phần tử được gắn thẻ, hãy chọn dữ liệu bên cạnh biểu tượng, xem lại cách gắn thẻ và thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu cách gắn thẻ không chính xác, hãy chọn dấu X bên cạnh dữ liệu. Sau đó, gắn thẻ lại dữ liệu.
  • Nếu bạn đã gắn thẻ đúng cách, hãy chọn chính biểu tượng cảnh báo (Alert Icon) rồi chọn Xóa cảnh báo.
 9. Khi bạn đã hoàn tất gắn thẻ, hãy chọn Tạo HTML để tạo HTML mà bạn nên sử dụng cho email. Định dạng mặc định là JSON-LD, vì Google ưu tiên JSON-LD, nhưng bạn cũng có thể chọn Microdata. Sau đó, hãy chọn Tải xuống hoặc sao chép và dán HTML được tạo.
  1. Đối với JSON-LD: Hãy sao chép và dán mã đã tạo vào phần nội dung email của bạn.
  2. Đối với Microdata: Hãy thay thế email của bạn bằng HTML đã tạo.
 10. Để kiểm tra mã của bạn, hãy gửi email đến một tài khoản Gmail hoặc sử dụng trình xác thực lược đồ email.

Lưu và tiếp tục chỉnh sửa trang hoặc email

Để lưu nội dung đánh dấu của bạn ở trạng thái hiện tại, hãy đánh dấu trang trong trình duyệt của bạn. Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc sẽ lưu trạng thái của bạn trong một tháng, bao gồm tất cả các giá trị đánh dấu.

 

Xóa thẻ

Bạn có thể hoàn nguyên một số hoặc tất cả các thẻ mà Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc đã tạo.

Để xóa một thẻ cụ thể, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào thẻ trong email hoặc trang mẫu.
 2. Từ menu bật lên hiển thị sau khi bạn chọn thẻ, hãy chọn Xóa thẻ.
Ngoài ra, bạn có thể tìm dữ liệu trong cột Mục dữ liệu của tôi, thả con trỏ chuột vào dữ liệu và nhấp vào dấu X xuất hiện.

 

Để xóa tất cả các thẻ, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Hãy cẩn thận: bạn không thể hoàn tác một yêu cầu xóa tất cả các thẻ. Thay vào đó, bạn cần phải bắt đầu gắn thẻ lại từ đầu. Nếu nội dung của bạn đã có đánh dấu, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ không xóa đánh dấu hiện có. Thao tác xóa tất cả các thẻ sẽ chỉ xóa các thẻ mà Trình trợ giúp đánh dấu đã thêm.
 2. Chọn biểu tượng bánh răng Cài đặt.
 3. Chọn Xóa tất cả thẻ khỏi trang này.
Gắn thẻ ngày nâng cao

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc hiểu được ngày ở nhiều định dạng miễn là ngày gồm có tháng, ngày và năm. Bạn có thể cung cấp bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu (chẳng hạn như năm) bằng cách thêm dữ liệu bị thiếu vào nhóm trang.

Nếu nội dung mẫu của bạn hiển thị gộp chung cả ngày tháng năm (ví dụ: ngày 4 tháng 6 năm 2012), bạn nên gắn thẻ gộp chung ngày tháng năm. Bạn tạo càng ít thẻ thì việc gắn thẻ của bạn sẽ càng nhanh và Trình trợ giúp đánh dấu sẽ càng chính xác.

Gắn thẻ gộp chung cả ngày tháng năm:

 1. Bắt đầu gắn thẻ dữ liệu theo cách mô tả trong phần Gắn thẻ trang hoặc Gắn thẻ email.
 2. Trên trang Trình gắn thẻ, hãy sử dụng con chuột để chọn ngày. Ví dụ: chọn ngày sau: ngày 4 tháng 6 năm 2012
 3. Chọn Ngày > Ngày/giờ hoặc phạm vi ngày giờ từ menu ngữ cảnh hiển thị.

  Trình trợ giúp đánh dấu thêm ngày vào cột Mục dữ liệu của tôi.

 4. Hoàn tất gắn thẻ trang theo cách mô tả trong phần Gắn thẻ trang hoặc Gắn thẻ email.

Gắn thẻ ngày tháng năm tách riêng

Một số nội dung hiển thị thông tin ngày tháng năm tách riêng hoặc sử dụng nhãn để xác định các thành phần ngày riêng biệt. Ví dụ: một trang liệt kê nhiều sự kiện có thể hiển thị tháng và năm một lần ở trên cùng và hiển thị các ngày cụ thể ở bên cạnh mỗi sự kiện. Nếu nội dung của bạn hiển thị riêng biệt ngày tháng năm, bạn cần gắn thẻ ngày tháng năm tách riêng. 

Xin lưu ý rằng Trình trợ giúp đánh dấu không hiểu ngày tháng năm được gắn thẻ tách riêng và chỉ định phạm vi (chẳng hạn như ngày 4-5 tháng 62012).

Gắn thẻ ngày tháng năm tách riêng:

 1. Bắt đầu gắn thẻ dữ liệu theo cách mô tả trong phần Gắn thẻ trang hoặc Gắn thẻ email.
 2. Trên trang Trình gắn thẻ, sử dụng chuột để chọn phần của một ngày. Ví dụ: chọn mục sau: Tháng 6
 3. Chọn Ngày > Nâng cao > phần của ngày từ menu ngữ cảnh hiển thị. Ví dụ: chọn Ngày > Nâng cao > Tháng.

  Trình trợ giúp đánh dấu thêm ngày vào cột Mục dữ liệu của tôi.

 4. Tiếp tục gắn thẻ các phần của ngày cho tới khi bạn gắn thẻ tất cả dữ liệu có sẵn cho ngày.
 5. Hoàn tất gắn thẻ theo cách mô tả trong phần Gắn thẻ trang hoặc Gắn thẻ email.

Ví dụ về thẻ ngày

Dưới đây là một số ví dụ về thẻ mà Công cụ đánh dấu dữ liệu nhận ra:

 • Một ngày. Ví dụ: Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ nhận ra bất kỳ thẻ nào trong các thẻ sau:
  • Ngày 4 tháng 6 năm 2012
  • Ngày 4 tháng 6 năm 2012
  • 6/4/12 - Công cụ đánh dấu dữ liệu cũng sẽ nhận ra các dấu phân tách khác và năm có bốn chữ số , chẳng hạn như 6-4-2012. Khi ngày tháng ở dạng số không rõ ràng, Công cụ đánh dấu dữ liệu giả định rằng số đầu tiên là tháng. Ví dụ: 6/4/12 được hiểu là ngày 4 tháng 6 năm 2012, trong khi 13/4/12 sẽ được hiểu là ngày 13 tháng 4 năm 2012.
  Bạn có thể gắn thẻ nhiều ngày trên trang. Ví dụ: nếu bạn gắn thẻ ngày 4 tháng 6 năm 2012 và ngày 6 tháng 6 năm 2012, Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ hiểu sự kiện diễn ra hai lần: một lần vào ngày 4 tháng 6 và một lần vào ngày 6 tháng 6.
 • Một khoảng ngày. Ví dụ: ngày 4-7 tháng 6 năm 2012
  Xin lưu ý rằng Công cụ đánh dấu dữ liệu dự kiến có một dấu gạch ngang (-) giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Ngày có thời gian. Ví dụ: Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ nhận ra bất kỳ thẻ nào trong các thẻ sau:
  • 3ch ngày 4 tháng 6 năm 2012 - thời gian được theo sau bởi sa hoặc ch. Công cụ đánh dấu dữ liệu sử dụng giờ làm việc thông thường để hiểu thời gian không có sa hoặc ch theo sau. Ví dụ: 11 sẽ được hiểu là 11sa và 2 sẽ được hiểu là 2ch.
  • Ngày 4 tháng 6 năm 2012 15:00 - giờ quân đội
  • 3ch EST ngày 4 tháng 6 năm 2012 hoặc  3ch -5:00 ngày 4 tháng 6 năm 2012 - Thời gian có múi giờ hoặc có chênh lệch giờ với UTC/GMT.
  • 2-3ch ngày 4 tháng 6 năm 2012 hoặc  2-3ch ngày 4-5 tháng 6 năm 2012  - Phạm vi thời gian có hoặc không có phạm vi ngày.
 • Ngày tách riêng.Bạn có thể sử dụng tùy chọn gắn thẻ nâng cao để Công cụ đánh dấu dữ liệu nhận ra các thẻ riêng lẻ sau là ngày:
  • Ngày: Thứ 3 ngày 4 tháng 6 Năm: 2013
  • Ngày 4 tháng 6 | Thời gian: 7:30ch-9:30ch và năm 2012
  Công cụ đánh dấu dữ liệu không nhận ra phạm vi ngày được chia thành nhiều thẻ. Ví dụ: Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ không nhận ra các thẻ sau là ngày hợp lệ:
  • Ngày 4-5 tháng 6 và 2012

Xác định định dạng ngày theo cách thủ công

Trình trợ giúp đánh dấu giả định rằng ngày trong nội dung của bạn tuân theo các quy tắc định dạng gắn với ngôn ngữ của nội dung. Ví dụ: nếu ngôn ngữ của trang là en-US, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ giả định rằng 12-06-12 nghĩa là ngày 6 tháng 12 năm 2012. Nếu ngôn ngữ của trang là en-GB, Trình trợ giúp giả định rằng 12-06-12 nghĩa là ngày 12 tháng 6 năm 2012. Trình trợ giúp đánh dấu tự động xác định ngôn ngữ của trang và do đó, xác định quy tắc định dạng của ngày.

Để ghi đè Trình trợ giúp đánh dấu và chỉ định định dạng ngày khác:

 1. Chọn biểu tượng bánh răng và chọn mục Cài đặt.
 2. Trong cửa sổ Cài đặt bật lên, hãy chọn một định dạng từ danh sách Định dạng ngày.
 3. Chọn Lưu.
Thêm dữ liệu bị thiếu

Nếu nội dung mẫu của bạn bị thiếu dữ liệu, chẳng hạn như năm cho sự kiện, bạn có thể chỉ định một giá trị. Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc sẽ thêm nội dung đánh dấu cho giá trị đó.

Bạn có thể thêm dữ liệu bị thiếu bất cứ lúc nào và bạn có thể thay đổi hoặc xóa dữ liệu đó nếu cần.

Thêm, thay đổi hoặc xóa dữ liệu bị thiếu:

 1. Chọn mục Thêm thẻ bị thiếu ở cuối cột Mục dữ liệu của tôi.
 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào trong các thao tác sau:
  • Thêm giá trị bằng cách chọn một thẻ từ danh sách Chọn thẻ. Sau đó, hãy nhập giá trị vào hộp văn bản. Ví dụ: chọn Danh mục và nhập Âm nhạc truyền thống của Ireland.
  • Xóa dữ liệu hiện có bằng cách chọn dấu X trong hộp văn bản.
  • Chỉnh sửa dữ liệu hiện tại bằng cách thay đổi giá trị trong hộp văn bản.
 3. Chọn Lưu
  Trình trợ giúp đánh dấu hiển thị giá trị được chỉ định trong Mục dữ liệu của tôi.

Thay đổi ngôn ngữ trang

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc tự động phát hiện ngôn ngữ của nội dung mẫu để Trình trợ giúp có thể hiểu rõ hơn dữ liệu trên trang của bạn. Nếu nội dung đánh dấu do Trình trợ giúp đánh dấu tạo không chính xác, bạn có thể cho Trình trợ giúp đánh dấu biết một cách rõ ràng về ngôn ngữ bạn đang sử dụng.

Để chỉ định ngôn ngữ theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn biểu tượng bánh răng và chọn mục Cài đặt.
 2. Trong cửa sổ bật lên Cài đặt, hãy chọn ngôn ngữ từ danh sách Ngôn ngữ trang web.
 3. Chọn Lưu.

schema.org là gì?

schema.org là sự cộng tác giữa Google, Microsoft và Yahoo! để cải thiện web bằng cách tạo tự vựng phổ biến để mô tả dữ liệu trên web. Nếu bạn thêm đánh dấu schema.org vào trang HTML của mình, nhiều công ty và sản phẩm—kể cả tìm kiếm trên Google—sẽ hiểu được dữ liệu trên trang web của bạn. Tương tự, nếu bạn thêm đánh dấu schema.org vào  email có định dạng HTML, các sản phẩm email khác ngoài Gmail có thể hiểu được dữ liệu đó.

Bạn có thể sử dụng loại đánh dấu khác để mô tả dữ liệu của mình bằng từ vựng trên schema.org. Trình trợ giúp đánh dấu có thể cho bạn biết cách sử dụng vi dữ liệu và JSON-LD.

Để biết thêm thông tin về schema.org, hãy xem Câu hỏi thường gặp về schema.org.

JSON-LD và microdata là gì?

JSON-LD và microdata là hai cách khác nhau để đánh dấu dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng từ vựng trên schema.org. Google khuyên bạn nên dùng JSON-LD cho nội dung web.

JSON-LD

JSON-LD sử dụng đối tượng JavaScript trong trang HTML của bạn để xác định dữ liệu. Ví dụ: dưới đây là JSON-LD mô tả một sự kiện:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Event",
 "name" : "Slim Whitman Tribute",
 "startDate" : "2013-07-06",
 "location" : {
  "@type" : "Place",
  "name" : "Hollywood Bowl"
 }
}
</script>

Khi thêm JSON-LD, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ ưu tiên thêm đánh dấu vào các phần tử HTML hiện có. Ví dụ: nếu bạn đánh dấu một sự kiện có mã là <h4>My Event</h4>, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ thêm JSON-LD như sau vào ví dụ của bạn:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "Event",
  "name" : "My event"
}
</script>

Hãy xem JSON-LD để biết thêm thông tin.

 

Microdata

Microdata sử dụng các thuộc tính và thẻ HTML để xác định dữ liệu. Ví dụ: sau đây là một số HTML mô tả một sự kiện:

<div> 
 Hãy đón nghe buổi hòa nhạc trực tiếp của ban nhạc Tiny Tim Tribute Band vào
 ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại Nhà hát Regency tuyệt đẹp!
</div>

Và sau đây cũng là HTML trên có đánh dấu microdata:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Hãy đón nghe buổi hòa nhạc trực tiếp 
 <span itemprop="name">của ban nhạc Tiny Tim Tribute Band</span>, 
 vào 
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>ngày 6 tháng 7 năm 2013</span> 
 tại
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Nhà hát Regency tuyệt đẹp</span>!
 </span>
</div>

Hãy xem phần Giới thiệu về vi dữ liệu để biết thêm thông tin.

Còn nội dung đánh dấu hiện có của tôi thì sao?

Trình trợ giúp đánh dấu bỏ qua bất kỳ đánh dấu hiện có nào trong email hoặc trang mẫu mà bạn gắn thẻ. Do đó, nếu bạn gắn thẻ văn bản nào đó đã được xác định bằng đánh dấu, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ tiếp tục và thêm nội dung đánh dấu bổ sung cho thẻ đó.

 
Bạn có phản hồi về Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trên diễn đàn Search Console về dữ liệu có cấu trúc.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?