Uppmärkningsverktyg för strukturerad data

Uppmärkningsverktyget för strukturerad data hjälper dig att märka upp information på en webbsida så att Google kan tolka den. När Google får en tydligare bild av informationen kan den presenteras snyggare och på nya sätt på Google Sök. Om du skickar e-post i HTML-format till dina kunder kan du dessutom ändra e-postmallarna med hjälp av uppmärkningsverktyget så att Gmail kan presentera uppgifterna i e-postmeddelandet på nya och användbara sätt för användaren.

Öppna uppmärkningsverktyget för strukturerad data

Exempel:

 • Evenemang: Om du märker upp evenemang på webbplatsen blir uppgifterna tillgängliga för avancerade utdrag på sökresultatsidan när Google söker igenom webbplatsen nästa gång:

  Avancerat utdrag för en sida med flera evenemang.

 • E-post: Om uppgifterna i ett e-postmeddelande om en flygbokning har märkts upp kan Gmail visa dem på datorn eller i ditt flöde:

  Gmail snippet for a flight reservation.

 

Om du inte vill lägga till kod på webbplatsen kan du testa Data Highlighter i stället.

Om du är tekniskt intresserad kan du läsa mer om strukturerad data och lägga till uppmärkningen för hand på webbplatsen.

Märka upp en webbsida eller ett e-postmeddelande

Du kan märka upp element på en HTML-sida eller i ett e-postmeddelande i HTML-format.

Märka upp en webbsida

Så här märker du upp element på en webbsida.

 1. Öppna uppmärkningsverktyget för strukturerad data.
 2. Välj fliken Webbplats.
 3. Ange vilken typ av sida som ska märkas upp. Det kan till exempel vara en sida om filmer eller evenemang. Det kan stå om flera filmer eller flera evenemang etc på sidan, men vi rekommenderar att du låter alla poster vara av samma typ (t.ex. enbart filmer eller enbart evenemang).
 4. Ange webbadressen till en sida eller klistra in sidans HTML-kod. Om du anger en webbadress måste sidan vara tillgänglig för alla utan inloggning. (Du kan testa att sidan är allmänt tillgänglig genom att öppna ett inkognitofönster i Chrome och försöka öppna sidan. Om det går är allt som det ska.)
 5. Välj Börja tagga.
 6. Markera viktig information på sidan (till exempel tiden när ett evenemang börjar) och välj sedan typen av information (Starttid) på rullgardinsmenyn som visas.
  1. Se avsnittet Avancerad datumtaggning om det finns uppdelade datum på sidan eller om det blir problem med att märka upp datum.
  2. Se avsnittet Lägga till saknad data om du behöver lägga till information som inte visas på sidan.
  3. Se avsnittet Ta bort taggar om du behöver ta bort en tagg som genererats med uppmärkningsverktyget för strukturerad data.
 7. Se till att all information som krävs för den aktuella datatypen finns med. I fönstret Mina dataelement visas en lista över möjliga värden med de obligatoriska värdena markerade. För ett evenemang måste du t.ex. ange evenemangets namn, plats och startdatum.
 8. När du är klar med uppmärkningen väljer du Skapa HTML. Då genereras koden för sidan. Välj ett utdataformat: standardformatet är JSON-LD (som Google föredrar), men du kan även välja Microdata. Du kan kopiera koden från utdatafönstret och klistra in den eller välja Ladda ned. Hur koden ska användas beror på formatet:
  1. JSON-LD: Kopiera den genererade koden och klistra in den i sidans huvudavsnitt.
  2. Microdata: Ersätt sidan med den genererade HTML-filen.
 9. Du kan testa koden som genererats genom att kopiera den och klistra in den i testverktyget för utökade resultat. Om det saknas fält som behöver fyllas i för att Google ska kunna tolka sidan framgår detta i testverktyget, och för vissa datatyper kan du förhandsgranska sidan som den kommer att se ut i Googles sökresultat.
 10. Det kan ta några veckor innan Google hittar den nya koden på sidan. Om uppgifterna är fullständiga och korrekt angivna kan de visas som utökade resultat när sidan har genomsökts. Om inga utökade resultat visas för webbplatsen kan du läsa vad det kan bero på

Märka upp ett e-postmeddelande

Så här märker du upp ett e-postmeddelande i HTML-format:

 1. Öppna uppmärkningsverktyget för strukturerad data.
 2. Välj fliken E-post.
 3. Välj vilken typ av information du ska märka upp. Det kan till exempel handla om en bussbokning eller en beställd produkt.
 4. Klistra in e-postmeddelandets HTML-kod.
 5. Välj Börja tagga.
 6. Markera viktig information i e-postmeddelandet (till exempel bokningsnumret för en bokad buss) och välj sedan typen av information (Bokningsnummer) på rullgardinsmenyn som visas.
  1. Se avsnittet Avancerad datumtaggning om det finns uppdelade datum på sidan eller om det blir problem med att märka upp datum.
  2. Se avsnittet Lägga till saknad data om du behöver lägga till information som inte visas i e-postmeddelandet.
  3. Se avsnittet Ta bort taggar om du behöver ta bort en tagg som genererats med uppmärkningsverktyget för strukturerad data.
 7. Se till att all information som krävs för den aktuella datatypen finns med. I fönstret Mina dataelement visas en lista över möjliga värden med de obligatoriska värdena markerade. Om du utelämnar obligatoriska värden kan Google inte bearbeta e-postmeddelandet.
 8. Om en varningsikon (Alert Icon) visas vid ett taggat element markerar du informationen intill ikonen, granskar taggningen och gör något av följande:
  • Om uppmärkningen är fel väljer du krysset (X) bredvid uppgifterna. Tagga dem sedan på nytt.
  • Om uppmärkningen är rätt markerar du själva varningsikonen (Alert Icon) och väljer Ta bort varning.
 9. När du är klar med uppmärkningen väljer du Skapa HTML. Då genereras HTML-koden som ska användas i e-postmeddelandet. Standardformatet är JSON-LD, eftersom Google föredrar det, men du kan också välja Microdata. Välj Ladda ned eller kopiera den genererade HTML-koden och klistra in den.
  1. JSON-LD: Kopiera och klistra in den genererade koden i e-postmeddelandet.
  2. Microdata: Ersätt e-postmeddelandet med den genererade HTML-koden.
 10. Du kan testa koden genom att skicka ett e-postmeddelande till ett Gmail-konto eller använda verifieringsverktyget för e-post.

Spara en sida eller ett e-postmeddelande och fortsätta senare

Om du vill spara uppmärkningen sådan den ser ut för tillfället lägger du till ett bokmärke för sidan i webbläsaren. Koden sparas i upp till en månad inklusive all uppmärkning.

 

Ta bort taggar

Du kan ta bort enskilda taggar som skapats i uppmärkningsverktyget för strukturerad data eller alla på en gång.

Så här tar du bort du en enskild tagg:

 1. Markera den uppmärkta texten i taggningsfönstret.
 2. Välj Ta bort tagg i popupmenyn som visas när du har markerat taggen.
Du kan även leta reda på uppgifterna i kolumnen Mina dataelement, hålla muspekaren över dem och välja krysset som visas.

 

Så här tar du bort alla taggar:

 1. Obs! Borttagningen av alla taggar går inte att ångra. Du måste börja om från början med taggningen i stället. Om det finns uppmärkning sedan tidigare tas den inte bort. Bara de taggar som har lagts till med uppmärkningsverktyget påverkas när du tar bort alla taggar.
 2. Välj kugghjulet Inställningar.
 3. Välj Ta bort alla taggar från den här sidan.
Avancerad datumtaggning

Uppmärkningsverktyget för strukturerad data kan tolka datum i flera format så länge datumet innehåller dag, månad och år. Du kan ange data som saknas (till exempel årtalet) genom att lägga till data som saknas i siduppsättningen.

Om datumangivelsen hänger ihop på taggningssidan (t.ex. 4 juni 2012) rekommenderar vi att du taggar hela. Ju färre taggar du skapar, desto snabbare går taggningen och desto mer korrekt blir uppmärkningsverktygets resultat.

Så här taggar du hela datum:

 1. Börja märka upp information enligt anvisningarna i Märka upp en webbsida eller Märka upp ett e-postmeddelande.
 2. Använd musen för att markera ett datum på taggningssidan. Du kan till exempel markera 4 juni 2012.
 3. Välj Datum > Datum/tid eller intervall på snabbmenyn som visas.

  Datumet läggs till i kolumnen Mina dataelement.

 4. Gör klart uppmärkningen av sidan enligt anvisningarna i Märka upp en webbsida eller Märka upp ett e-postmeddelande.

Tagga uppdelade datum

Ibland visas datum uppdelade eller så används etiketter för att identifiera datumets olika delar. Till exempel kan månad och år visas högst upp på en sida med evenemang medan dagen visas intill respektive evenemang. Om datumen visas uppdelade måste du tagga de olika delarna var för sig. 

Observera att uppmärkningsverktyget inte kan tolka datum som både är uppdelade och utgör ett intervall (t.ex. 4–5 juni och 2012).

Så här taggar du uppdelade datum:

 1. Börja märka upp information enligt anvisningarna i Märka upp en webbsida eller Märka upp ett e-postmeddelande.
 2. Använd musen för att markera en del av ett datum på taggningssidan. Du kan till exempel markera juni.
 3. Välj Datum > Avancerat > datumkomponent på snabbmenyn som visas. Du kan till exempel välja Datum > Avancerat > Månad.

  Datumet läggs till i kolumnen Mina dataelement.

 4. Fortsätt att tagga delar av datum tills du har taggat alla data som är tillgängliga för datumet.
 5. Gör klart uppmärkningen enligt anvisningarna i Märka upp en webbsida eller Märka upp ett e-postmeddelande.

Exempel på datumtaggar

Här är några exempel på datum du kan tagga:

 • Ett datum. Du kan till exempel tagga följande:
  • 4 juni 2012
  • 4 juni 2012
  • 6/4/12 – Dina taggar kan innehålla andra avgränsare och år med fyra siffror , till exempel 6-4-2012. När numeriska datum är tvetydiga antar Google att det första numret är månaden.  6/4/12 tolkas till exempel som 4 juni 2012 medan 13/4/12 tolkas som 13 april 2012.
  Du kan tagga flera datum på en sida. Om du till exempel taggar 4 juni 2012 och 6 juni 2012 tolkas det som att händelsen inträffar två gånger: en gång 4 juni och en gång 6 juni.
 • Flera dagar i rad. Till exempel 4–7 juni 2012
  Observera att avgränsaren mellan start- och slutdatumet måste vara ett bindestreck (-).
 • Datum med tider. Du kan till exempel tagga följande:
  • 4 juni 2012 3 em – en tid följt av ett fm eller em. Google går efter normal kontorstid för att tolka tider som inte följs av fm eller em. 11 skulle till exempel tolkas som klockan 11 på förmiddagen (fm) och 2 skulle tolkas som klockan 14 på eftermiddagen (em).
  • 4 juni 2012 15:00 – 24-timmarsklocka
  • 4 juni 2012 3 em EST eller  4 juni 2012 3 em -5:00 – tider med en tidszon eller med en UTC/GMT-tidsskillnad.
  • 4 juni 2012 2–3 em eller  4–5 juni, 2012 2–3 em – tidsintervall med eller utan datumintervall.
 • Uppdelade datum.Du kan använda alternativet för avancerad taggning för att tagga följande separata textstycken som ett enda datum:
  • Dag: tisdag 4 juni År: 2013
  • 4 juni | Tid: 7.30 em–9.30 em och 2012
  Google känner inte igen datumintervall som har delats upp i flera taggar. Följande taggar är till exempel inte giltiga datumtaggar:
  • 4–5 juni och 2012

Ange datumformat manuellt

Uppmärkningsverktyget analyserar datum utifrån formatreglerna för det språk som texten är skriven på. Om en sida till exempel är skriven på amerikansk engelska (en-US) antar uppmärkningsverktyget att 12-06-12 betyder den 6 december 2012. Om sidan är skriven på brittisk engelska (en-GB) tolkas 12-06-12 som den 12 juni 2012. Uppmärkningsverktyget identifierar sidans språk automatiskt och därmed reglerna för datumformat.

Så här åsidosätter du uppmärkningsverktyget och anger ett annat datumformat:

 1. Välj kugghjulet och sedan Inställningar.
 2. Välj ett format i listan Datumformat i popuprutan Inställningar.
 3. Välj Spara.
Lägga till data som saknas

Om det saknas data i materialet du arbetar med, till exempel årtalet för ett evenemang, kan du ange ett värde. Uppmärkning läggs till för det värdet.

Du kan när som helst lägga till data som saknas och du kan ändra eller ta bort den om det behövs.

Så här lägger du till eller ändrar data som saknas eller tar bort den igen:

 1. Välj Lägg till taggar som saknas längst ned i kolumnen Mina dataelement. 
 2. Gör något av följande:
  • Lägg till ett värde genom att välja en tagg i listan Välj taggtyp. Skriv sedan värdet i textrutan. Du kan till exempel välja Kategori och skriva Traditionell irländsk musik.
  • Radera data genom att välja krysset (X) i en textruta.
  • Redigera data genom att ändra värdet i textrutan.
 3. Välj Spara
  Det angivna värdet visas under Mina dataelement.

Ändra språk för sidan

Uppmärkningsverktyget för strukturerad data identifierar språket automatiskt så att informationen på sidan lättare kan tolkas. Om uppmärkningen som skapas i uppmärkningsverktyget är felaktig kan du ange vilket språk du använder i verktyget.

Så här anger du språket manuellt:

 1. Välj kugghjulet och sedan Inställningar.
 2. Välj ett språk i listan Språk på webbplatsen i popuprutan Inställningar.
 3. Välj Spara.
Vad är schema.org?

schema.org är ett samarbete mellan Google, Microsoft och Yahoo för att förbättra webben genom att skapa en gemensam vokabulär för att beskriva data på webben. Om du lägger till schema.org-kod i dina HTML-sidor kommer många företag och produkter, inklusive Sök på Google, att förstå data på din webbplats. Detsamma gäller om du lägger till schema.org-kod på HTML-formaterad e-post. Då kan även andra e-postprodukter än Gmail förstå din data.

Du kan använda olika typer av uppmärkning för att beskriva data med den vokabulär som definieras av schema.org. I uppmärkningsverktyget visas hur du använder mikrodata och JSON-LD.

Mer information om schema.org finns i Vanliga frågor om schema.org.

Vad är JSON-LD och mikrodata?

JSON-LD och mikrodata är två olika sätt att märka upp data med den vokabulär som definieras av schema.org. JSON-LD är Googles föredragna format för webben.

JSON-LD

Med JSON-LD definieras data i ett JavaScript-objekt i sidans HTML-kod. Så här kan t.ex. JSON-LD för ett evenemang se ut:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Event",
 "name" : "Slim Whitman Tribute",
 "startDate" : "2013-07-06",
 "location" : {
  "@type" : "Place",
  "name" : "Hollywood Bowl"
 }
}
</script>

När du lägger till JSON-LD med uppmärkningsverktyget kommer befintliga HTML-element att märkas upp i första hand. Om du till exempel markerar ett evenemang med HTML-koden <h4>Mitt evenemang</h4> kan den JSON-LD som läggs till med uppmärkningsverktyget se ut så här:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "Event",
  "name" : "Mitt evenemang"
}
</script>

Mer information finns på JSON-LD.

 

Mikrodata

Med mikrodata används taggar och attribut i HTML för att definiera data. Det här är ett exempel på en beskrivning av ett evenemang i HTML:

<div> 
 Kom och lyssna på Ulf Lundell den 
 6 juli 2013 på vackra Cirkus!
</div>

Och här följer samma HTML-kod med mikrodata:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Kom och lyssna på 
 <span itemprop="name">Ulf Lundell</span> 
 den 
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>6 juli 2013</span> 
 på vackra
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Cirkus</span>!
 </span>
</div>

Mer information finns i Om mikrodata.

Vad händer med uppmärkning som redan finns?

Uppmärkningsverktyget ignorerar märkkod som redan finns på exempelsidan eller i e-postmeddelandet som du taggar. Om du taggar viss text som redan har märkts upp kommer uppmärkningsverktyget att fortsätta och lägga till ytterligare kod för taggen.

 
Har du synpunkter på uppmärkningsverktyget för strukturerad data? Berätta vad du tycker i Search Consoles forum för strukturerad data.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?