Opmaakhulp voor het structureren van data

Met de Opmaakhulp voor het structureren van data kun je elementen op je webpagina opmaken, zodat Google de gegevens op de pagina beter begrijpt. Als Google de gegevens op je pagina beter begrijpt, kan de pagina op een aantrekkelijkere wijze en op nieuwe manieren worden weergegeven via Google Zoeken. Als je e-mails met html-opmaak naar je klanten stuurt, kun je via de Opmaakhulp zien hoe je je e-mailtemplates kunt wijzigen, zodat Gmail de gegevens op nieuwe, nuttige manieren aan de gebruiker kan presenteren.

Opmaakhulp voor het structureren van data openen

Voorbeelden:

 • Evenement: Als je de evenementen op je site opmaakt, zijn de evenementgegevens beschikbaar voor rich snippets op pagina's met zoekresultaten als Google je site opnieuw heeft gecrawld:

  Rich snippet voor een pagina met meerdere evenementen

 • E-mail: Als een e-mail over je vlucht opmaak bevat voor je boeking, kan Gmail deze informatie in je desktopclient of persoonlijke feed laten zien:

  Gmail snippet for a flight reservation.

 

Als je liever geen code toevoegt aan je website, kun je ook de Data Highlighter uitproberen.

Als je technisch ingesteld bent, kun je meer informatie over gestructureerde gegevens lezen en handmatig opmaak aan je site toevoegen.

Een webpagina of e-mail opmaken

Je kunt elementen op een html-webpagina of in een html-mail opmaken.

Een webpagina opmaken

Hier zie je hoe je elementen op een webpagina opmaakt:

 1. Open de Opmaakhulp voor het structureren van data.
 2. Selecteer het tabblad Website.
 3. Kies het type pagina dat je wilt opmaken. Dit kan bijvoorbeeld een filmpagina of pagina voor een evenement zijn. Je kunt meerdere items op een pagina hebben staan. We raden echter aan te zorgen dat alle items tot hetzelfde type behoren (zoals alleen films of alleen evenementen).
 4. Voer de URL van een bestaande pagina of de onbewerkte html van de pagina in. Zorg er in het geval van een URL voor dat de pagina voor iedereen beschikbaar is zonder dat hiervoor moet worden ingelogd. (Je kunt de paginatoegang testen door een incognitovenster in Chrome te openen en je pagina te bezoeken. Als je de pagina kunt openen, is er niets aan de hand.)
 5. Selecteer Taggen starten.
 6. Markeer delen van de pagina met belangrijke informatie (zoals de begintijd op een evenementpagina) en geef vervolgens het type informatie aan via het dropdownmenu dat wordt weergegeven ('Begintijd').
  1. Zie Geavanceerde datumtags als je complexe datumreeksen hebt of problemen ondervindt bij het taggen van je datums.
  2. Zie Ontbrekende gegevens toevoegen als je informatie moet toevoegen die niet zichtbaar is op je pagina.
  3. Zie Tags verwijderen als je een tag moet verwijderen die door de Opmaakhulp voor het structureren van data is gegenereerd.
 7. Zorg ervoor dat je alle vereiste informatie voor je specifieke gegevenstype opgeeft. In het deelvenster Mijn gegevensitems zie je een lijst met alle mogelijke waarden voor elk item, waarbij de vereiste waarden zijn gelabeld. Zo moet je voor een evenement de naam, de locatie en de begintijd van het evenement opgeven.
 8. Als je klaar bent met het taggen van alle toepasselijke gegevens op de pagina, selecteer je HTML maken om de pagina te genereren. Kies een indeling voor de uitvoer: de standaardindeling is JSON-LD (de voorkeur van Google), maar je kunt ook voor microdata kiezen. Kopieer en plak de code in het uitvoervenster of selecteer Downloaden. Hoe je de code gebruikt, is afhankelijk van de indeling:
  1. Voor JSON-LD: Kopieer en plak de gegenereerde code in de hoofdtekst van je bestaande pagina.
  2. Voor microdata: Vervang je pagina door de gegenereerde html.
 9. Als je je code wilt testen, kopieer en plak je de gegenereerde code in de test voor uitgebreide resultaten. Deze testtool geeft aan of er velden ontbreken die nodig zijn om Google meer inzicht in de pagina te geven. Daarnaast kan deze tool voor bepaalde gegevenstypen een voorbeeld laten zien van hoe je pagina er mogelijk uitziet in de Google-zoekresultaten.
 10. Het kan een paar weken duren voordat Google je nieuwe paginacode heeft gevonden. Als je gegevens zijn gecrawld en correct zijn, kunnen ze worden weergegeven als uitgebreide resultaten. Als er geen uitgebreide resultaten worden weergegeven voor je site, kun je hier mogelijke oorzaken bekijken.

Een e-mail opmaken

Hier zie je hoe je een e-mail in html-indeling opmaakt:

 1. Open de Opmaakhulp voor het structureren van data.
 2. Selecteer het tabblad E-mail.
 3. Kies het type informatie dat je wilt opmaken. Dit kan bijvoorbeeld een reservering voor een treinreis of productbestelling zijn.
 4. Voer de html van je e-mail in.
 5. Selecteer Taggen starten.
 6. Markeer delen van de e-mail met belangrijke informatie (zoals het reserveringsnummer voor een treinreis) en geef vervolgens het type informatie aan via het dropdownmenu dat wordt weergegeven ('Reserveringsnummer').
  1. Zie Geavanceerde datumtags als je complexe datumreeksen hebt of problemen ondervindt bij het taggen van je datums.
  2. Zie Ontbrekende gegevens toevoegen als je informatie moet toevoegen die niet zichtbaar is in je e-mail.
  3. Zie Tags verwijderen als je een tag moet verwijderen die door de Opmaakhulp voor het structureren van data is gegenereerd.
 7. Zorg ervoor dat je alle vereiste informatie voor je specifieke gegevenstype opgeeft. In het deelvenster Mijn gegevensitems zie je een lijst met alle mogelijke waarden, waarbij de vereiste waarden zijn gemarkeerd. Als je niet alle vereiste waarden opgeeft, kan Google de e-mail niet verwerken.
 8. Als het waarschuwingsicoon (Alert Icon) naast een getagd element wordt weergegeven, selecteer je de gegevens naast het pictogram, controleer je de tags en voer je een van de volgende handelingen uit:
  • Als de tags niet correct zijn, selecteer je de X naast de gegevens. Tag de gegevens vervolgens opnieuw.
  • Als de tags juist zijn, selecteer je het waarschuwingsicoon (Alert Icon) en selecteer je Waarschuwing wissen.
 9. Als je klaar bent met taggen, selecteer je HTML maken om de html te genereren die je voor de e-mail moet gebruiken. De standaardindeling is JSON-LD (de voorkeur van Google), maar je kunt ook voor microdata kiezen. Selecteer Downloaden of kopieer en plak de gegenereerde html.
  1. Voor JSON-LD: Kopieer en plak de gegenereerde code in de hoofdtekst van je e-mail.
  2. Voor microdata: Vervang je e-mail door de gegenereerde html.
 10. Als je je code wilt testen, stuur je een e-mail naar een Gmail-account of gebruik je de schemavalidatie voor e-mails.

Een pagina of e-mail opslaan en de bewerking hervatten

Maak in je browser een bladwijzer voor de pagina om je opmaak in de huidige staat op te slaan. De Opmaakhulp voor het structureren van data bewaart deze opmaakversie een maand lang, inclusief alle opmaakwaarden.

 

Tags verwijderen

Je kunt enkele of alle tags ongedaan maken die de Opmaakhulp voor het structureren van data heeft gemaakt.

Een specifieke tag wissen:

 1. Klik op de tag op de voorbeeldpagina of in de voorbeeldmail.
 2. Selecteer Tag wissen in het pop-upmenu dat wordt weergegeven nadat je de tag hebt geselecteerd.
Je kunt de gegevens ook terugvinden in de kolom 'Mijn gegevensitems', de muisaanwijzer op de gegevens plaatsen en de weergegeven X selecteren.

 

Alle tags wissen:

 1. Let op: Als je alle tags hebt gewist, kun je deze bewerking niet meer ongedaan maken. Je moet in dat geval weer helemaal opnieuw beginnen met taggen. Als je content al opmaak bevat, wordt de bestaande opmaak niet verwijderd door de Opmaakhulp. Als je alle tags wist, worden alleen de tags verwijderd die door de Opmaakhulp zijn toegevoegd.
 2. Selecteer het tandwielicoon Instellingen.
 3. Selecteer Alle tags op deze pagina wissen.
Geavanceerde datumtags

De Opmaakhulp voor het structureren van data herkent verschillende datumnotaties, zolang de datums maar een maand, dag en jaar bevatten. Je kunt ontbrekende gegevens (zoals het jaar) opgeven door ontbrekende gegevens toe te voegen aan de paginareeks.

Als de datums in je voorbeeldcontent als één geheel worden weergegeven (bijvoorbeeld 4 juni 2012), is het raadzaam de datums als één geheel te taggen. Hoe minder tags je maakt, hoe sneller het taggen gaat en hoe nauwkeuriger de Opmaakhulp is.

Datums als één geheel taggen:

 1. Begin met het taggen van gegevens zoals beschreven in Een pagina taggen of Een e-mail taggen.
 2. Gebruik op de pagina 'Tagger' de muis om een datum te selecteren. Selecteer bijvoorbeeld het volgende: 4 juni 2012
 3. Selecteer Datum > Datum/tijd of periode in het contextmenu dat wordt weergegeven.

  De Opmaakhulp voegt de datum toe aan de kolom 'Mijn gegevensitems'.

 4. Voltooi het taggen van de pagina zoals beschreven in Een pagina taggen of Een e-mail taggen.

Datums in afzonderlijke delen taggen

In sommige content worden datumgegevens weergegeven in afzonderlijke delen of worden er labels gebruikt om de afzonderlijke datumcomponenten te identificeren. Op een pagina waarop meerdere evenementen worden weergegeven, kunnen de maand en het jaar bijvoorbeeld bovenaan de pagina worden weergegeven en de specifieke dagen naast elk evenement. Als je content datums in afzonderlijke delen weergeeft, moet je datums in afzonderlijke delen taggen. 

Houd er rekening mee dat de Opmaakhulp geen datums herkent die in afzonderlijke delen zijn getagd en een bereik aangeven (zoals 4-5 juni en 2012).

Datums in afzonderlijke delen taggen:

 1. Begin met het taggen van gegevens zoals beschreven in Een pagina taggen of Een e-mail taggen.
 2. Gebruik op de pagina 'Tagger' de muis om een deel van een datum te selecteren. Selecteer bijvoorbeeld het volgende: Juni
 3. Selecteer Datum > Geavanceerd > datumonderdeel in het contextmenu dat wordt weergegeven. Selecteer bijvoorbeeld Datum > Geavanceerd > Maand.

  De Opmaakhulp voegt de datum toe aan de kolom 'Mijn gegevensitems'.

 4. Blijf de delen van de datum taggen totdat je alle gegevens hebt getagd die beschikbaar zijn voor de datum.
 5. Voltooi het taggen zoals beschreven in Een pagina taggen of Een e-mail taggen.

Voorbeelden van datumtags

Hier volgen enkele voorbeelden van datums die u kunt taggen:

 • Een enkelvoudige datum. U kunt bijvoorbeeld een van de volgende datums taggen:
  • Juni 4, 2012
  • 4 June 2012
  • 6/4/12 - Uw tags kunnen ook andere scheidingstekens en jaartallen met vier cijfers bevatten, zoals 6-4-2012. Wanneer numerieke datums onduidelijk zijn, gaat Google er vanuit dat het eerste getal de maand is. 6/4/12 wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 4 juni 2012, terwijl 13/4/12 wordt geïnterpreteerd als 13 april 2012 (omdat er maar 12 maanden zijn).
  U kunt meerdere datums taggen op een pagina. Als u bijvoorbeeld juni 4, 2012 en juni 6, 2012 tagt, wordt er vanuit gegaan dat het evenement twee keer plaatsvindt: op 4 juni en op 6 juni.
 • Een aaneengesloten periode. Bijvoorbeeld 4-7 juni 2012
  Het scheidingsteken tussen de begin- en einddagen moet een streepje (-) zijn.
 • Datums met tijden. U kunt bijvoorbeeld een van de volgende datums taggen:
  • 4 juni 2012 3pm - een tijd gevolgd door am of pm. Google gebruikt gangbare kantooruren om tijden te interpreteren die niet worden gevolgd door am of pm. 11 wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 11 uur 's morgens en 2 wordt geïnterpreteerd als 2 uur 's middags.
  • 4 juni 2012 15:00 - 24-uurs klok
  • 4 juni 2012 3pm EST of  4 juni 2012 3pm -5:00 - tijden met een tijdzone of met een UTC-/GMT-verschuiving.
  • 4 juni 2012 2-3pm of  4-5 juni 2012 2-3pm - tijdsperioden met of zonder datumbereik.
 • Datums in afzonderlijke delen.U kunt de geavanceerde tagoptie gebruiken om de volgende afzonderlijke tekstfragmenten als één datum te taggen:
  • Dag: Dinsdag 4 juni Jaar: 2013
  • 4 juni | Tijd: 7:30pm-9:30pm en 2012
  Google herkent geen datumbereiken die zijn opgesplitst in meerdere tags. De volgende tags zijn bijvoorbeeld geen geldige datumtags:
  • 4-5 juni en 2012

De datumnotatie handmatig opgeven

De Opmaakhulp gaat ervan uit dat de datums in je content voldoen aan de notatieregels die aan de taal van de content zijn gekoppeld. Als de taal van een pagina bijvoorbeeld en-US is, gaat de Opmaakhulp ervan uit dat 12-06-12 voor 6 december 2012 staat. Als de taal van de pagina en-GB is, gaat de Opmaakhulp ervan uit dat 12-06-12 voor 12 juni 2012 staat. De Opmaakhulp stelt automatisch de taal van de pagina en dus ook de notatieregels voor datums vast.

De Opmaakhulp negeren en een andere datumnotatie opgeven:

 1. Selecteer het tandwielpictogram en selecteer Instellingen.
 2. Selecteer in de pop-up 'Instellingen' een notatie in de lijst 'Datumnotatie'.
 3. Selecteer Opslaan.
Ontbrekende gegevens toevoegen

Als er gegevens in je voorbeeldcontent ontbreken, zoals het jaar voor een evenement, kun je een waarde opgeven. De Opmaakhulp voor het structureren van data voegt dan opmaak voor de waarde toe.

Je kunt op elk gewenst moment ontbrekende gegevens toevoegen en zo nodig gegevens wijzigen of verwijderen.

Ontbrekende gegevens toevoegen of gegevens wijzigen of verwijderen:

 1. Selecteer Ontbrekende tags toevoegen onderaan de kolom 'Mijn gegevensitems'.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voeg een waarde toe door een tag uit de lijst Een tag selecteren te kiezen. Typ vervolgens de waarde in het tekstvak. Selecteer bijvoorbeeld Categorie en typ 'Ierse traditionele muziek'.
  • Verwijder bestaande gegevens door de X in een tekstvak te selecteren.
  • Bewerk bestaande gegevens door de waarde in het tekstvak te wijzigen.
 3. Selecteer Opslaan
  De Opmaakhulp geeft de opgegeven waarde weer onder 'Mijn gegevensitems'.

De paginataal wijzigen

De Opmaakhulp voor het structureren van data detecteert automatisch de taal van je voorbeeldcontent, zodat de datums op je pagina beter worden herkend. Als de opmaak van de Opmaakhulp onjuist is, kun je de Opmaakhulp expliciet laten weten welke taal je gebruikt.

Handmatig een taal opgeven:

 1. Selecteer het tandwielpictogram en selecteer Instellingen.
 2. Selecteer in de pop-up 'Instellingen' een taal in de lijst 'Sitetaal'.
 3. Selecteer Opslaan.
Wat is schema.org?

schema.org is een samenwerkingsverband tussen Google, Microsoft en Yahoo! om internet te verbeteren door een algemene terminologie vast te stellen voor het beschrijven van gegevens op internet. Als u schema.org-markeringen toevoegt aan uw HTML-pagina's, begrijpen veel bedrijven en producten, waaronder Google Zoeken, de gegevens op uw site. En als u schema.org-markeringen toevoegt aan uw e-mail met HTML-indeling, kunnen andere e-mailproducten naast Gmail de gegevens mogelijk begrijpen.

U kunt verschillende soorten markeringen gebruiken om uw gegevens te beschrijven met de schema.org-terminologie. De Opmaakhulp kan laten zie hoe u microdata en JSON-LD kunt gebruiken.

Bekijk de veelgestelde vragen over schema.org voor meer informatie over schema.org.

Wat zijn JSON-LD en microdata?

JSON-LD en microdata zijn twee verschillende manieren om je gegevens te markeren met de schema.org-terminologie. Google geeft de voorkeur aan JSON-LD voor webcontent.

JSON-LD

JSON-LD gebruikt een JavaScript-object in je html-pagina om gegevens te definiëren. Hier volgt een voorbeeld van JSON-LD die een gebeurtenis beschrijft:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Event",
 "name" : "Slim Whitman Tribute",
 "startDate" : "2013-07-06",
 "location" : {
  "@type" : "Place",
  "name" : "Hollywood Bowl"
 }
}
</script>

Wanneer er JSON-LD wordt toegevoegd, geeft de Opmaakhulp er de voorkeur aan de markeringen toe te voegen aan bestaande html-elementen. Als je bijvoorbeeld <h4>My Event</h4> tagt, voegt de Opmaakhulp JSON-LD zoals deze toe aan je voorbeeld:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "Event",
  "name" : "My event"
}
</script>

Bekijk JSON-LD voor meer informatie.

 

Microdata

Microdata gebruikt html-tags en -kenmerken om gegevens te definiëren. Hier volgt een voorbeeld van html die een gebeurtenis beschrijft:

<div> 
 Come hear the Tiny Tim Tribute Band, live in concert on 
 July 6, 2013 at the beautiful Regency Theater!
</div>

Dit is dezelfde html met microdata-markeringen:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Come hear the 
 <span itemprop="name">Tiny Tim Tribute Band</span>, 
 live in concert on 
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>July 6, 2013</span> 
 at the beautiful
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Regency Theater</span>!
 </span>
</div>

Bekijk Over microdata voor meer informatie.

Wat gebeurt er met mijn bestaande opmaak?

De Opmaakhulp negeert alle bestaande opmaak op de voorbeeldpagina of in de voorbeeldmail die je tagt. Als je dus een stuk tekst tagt dat al is opgemaakt, voegt de Opmaakhulp aanvullende opmaak voor de tag toe.

 
Heb je feedback over de Opmaakhulp voor het structureren van data? Laat ons je mening weten op het forum van Search Console voor gestructureerde gegevens.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false