Opmærkningsværktøj til strukturerede data

Opmærkningsværktøj til strukturerede data hjælper dig med at opmærke elementer på din webside, så Google kan forstå dataene på siden. Når Google forstår dataene på din side bedre, kan de præsenteres på nye og mere attraktive måder i Google Søgning. Hvis du sender HTML-formaterede mails til dine kunder, kan Opmærkningsværktøj desuden vise dig, hvordan du ændrer dine mailskabeloner, så Gmail kan præsentere dataene i dine mails på nye og smarte måder.

Åbn Opmærkningsværktøj til strukturerede data

Eksempler:

 • Begivenhed: Hvis du opmærker begivenhederne på dit website, bliver oplysninger om begivenhederne tilgængelige som udvidede uddrag i søgeresultaterne, næste gang Google crawler dit website:

  Udvidet uddrag for en side med flere begivenheder.

 • Mail: Hvis en mail om din flyafgang indeholder opmærkning om dine flyreservationer, kan Gmail vise disse oplysninger i din skrivebordsklient eller dit personlige feed:

  Gmail snippet for a flight reservation.

 

Hvis du ikke er tryg ved at tilføje kode på dit website, kan du prøve Datamarkering i stedet.

Hvis du er god til det tekniske, kan du lære om strukturerede data og tilføje opmærkning på dit website manuelt.

Opmærk en webside eller mail

Du kan opmærke elementer på HTML-websider eller i HTML-mails.

Opmærk en webside

Sådan opmærker du elementer på en webside:

 1. Åbn Opmærkningsværktøj til strukturerede data.
 2. Vælg fanen Website.
 3. Vælg den type side, som du vil opmærke. Det kan f.eks. være en side om film eller begivenheder. Du kan have flere elementer på en enkelt side, men vi anbefaler, at alle elementer er af samme type (f.eks. kun film eller kun begivenheder).
 4. Angiv webadressen på en eksisterende side eller sidens rå HTML. Hvis det er en webadresse, skal du sørge for, at alle har adgang til den uden at skulle logge ind. Du kan tjekke, om der er adgang til siden, ved at åbne et inkognitovindue i Chrome og prøve at gå til din side. Hvis du kan se den, er alt i orden.
 5. Vælg Gå i gang med at tagge.
 6. Fremhæv dele af siden, som indeholder vigtige oplysninger (f.eks. starttidspunktet, hvis det er en side om en begivenhed), og identificer derefter oplysningstypen i den rullemenu, der vises ("Starttidspunkt").
  1. Hvis du har komplekse datostrenge eller har problemer med at tagge dine datoer, kan du gå til Avanceret datotagging.
  2. Hvis du har brug for at tilføje oplysninger, der ikke er synlige på din side, kan du gå til Tilføj manglende data.
  3. Hvis du har brug for at fjerne et tag, som er genereret af Opmærkningsværktøj til strukturerede data, kan du gå til Fjern tags.
 7. Sørg for at angive alle de nødvendige oplysninger for din specifikke datatype. I panelet Mine dataelementer kan du se en liste over alle mulige værdier for hvert element, hvor de obligatoriske værdier er markeret. I forbindelse med en begivenhed skal du f.eks. angive et navn på begivenheden, et sted og en startdato.
 8. Når du er færdig med at tagge alle de relevante data på siden, kan du vælge Opret HTML for at generere sidekoden. Vælg et outputformat: Standarden er JSON-LD (som foretrækkes af Google), men du kan også vælge Mikrodata. Du kan enten kopiere koden fra vinduet med output og indsætte den eller vælge Download. Måden, du anvender koden på, afhænger af formatet:
  1. JSON-LD: Kopiér den genererede kode, og indsæt den i brødteksten på din eksisterende side.
  2. Mikrodata: Erstat din side med den genererede HTML.
 9. Du kan teste din kode ved at kopiere og indsætte den genererede kode i testen af udvidede resultater. Dette testværktøj giver dig besked om eventuelle manglende felter, du skal udfylde, for at Google kan forstå siden, og for nogle datatyper kan værktøjet vise et eksempel på, hvordan din side vil se ud i Googles søgeresultater.
 10. Der kan gå et par uger, før Google finder din nye sidekode. Hvis dine data er blevet crawlet og er fuldstændige og korrekte, kan de vises som udvidede resultater. Hvis der ikke dukker udvidede resultater op for dit website, kan du se de mulige årsager her.

Opmærk en mail

Sådan opmærker du en HTML-formateret mail:

 1. Åbn Opmærkningsværktøj til strukturerede data.
 2. Vælg fanen Mail.
 3. Vælg den type oplysninger, du vil opmærke. Det kan f.eks. være en billetreservation eller en bestilling af et produkt.
 4. Gå ind i HTML-koden for din mail.
 5. Vælg Gå i gang med at tagge.
 6. Fremhæv dele af mailen, som indeholder vigtige oplysninger (f.eks. reservationsnummeret for en busbillet), og vælg derefter oplysningstypen i den rullemenu, der vises ("Reservationsnummer").
  1. Hvis du har komplekse datostrenge eller har problemer med at tagge dine datoer, kan du gå til Avanceret datotagging.
  2. Hvis du har brug for at tilføje oplysninger, der ikke er synlige i din mail, kan du gå til Tilføj manglende data.
  3. Hvis du har brug for at fjerne et tag, som er genereret af Opmærkningsværktøj til strukturerede data, kan du gå til Fjern tags.
 7. Sørg for at angive alle de nødvendige oplysninger for din specifikke datatype. I panelet Mine dataelementer kan du se en liste over alle de mulige værdier, hvor de obligatoriske værdier er markeret. Hvis du ikke angiver alle de obligatoriske værdier, kan Google ikke behandle mailen.
 8. Hvis der er et advarselsikon (Alert Icon) ud for et tagget element, skal du vælge dataene ud for ikonet, gennemgå dine tags og gøre et af følgende:
  • Hvis din tagging er forkert, kan du vælge X ud for dataene. Derefter skal du tagge dataene igen.
  • Hvis taggingen er korrekt, skal du vælge selve advarselsikonet (Alert Icon) og vælge Ryd advarsel.
 9. Når du er færdig med at tagge, vælger du Opret HTML for at generere HTML-koden, som du skal bruge til mailen. Standarden er JSON-LD, da Google foretrækker det, men du kan også vælge Mikrodata. Vælg Download, eller kopiér den genererede HTML-kode, og indsæt den.
  1. JSON-LD: Kopiér den genererede kode, og indsæt den i din mails brødtekst.
  2. Mikrodata: Erstat din mail med den genererede HTML.
 10. Du kan teste din kode ved at sende en mail til en Gmail-konto eller ved at bruge testværktøjet til opmærkning af mail.

Gem og genoptag redigeringen af en side eller mail

Du kan gemme din opmærkning i den aktuelle tilstand ved at føje et bogmærke til siden i din browser. Opmærkningsværktøj til strukturerede data gemmer din status i en måned, inklusive alle opmærkningsværdier.

 

Fjern tags

Du kan fjerne nogle af eller alle de tags, som Opmærkningsværktøj til strukturerede data har oprettet.

Sådan rydder du et bestemt tag:

 1. Markér tagget på eksempelsiden eller i mailen.
 2. Vælg Ryd tag i den pop op-menu, der vises, når du klikker på tagget.
Du kan også finde dataene i kolonnen Mine dataelementer, holde musemarkøren over dataene og vælge det X, der vises.

 

Sådan rydder du alle tags:

 1. Pas på! Du kan ikke fortryde en anmodning om at rydde alle tags. I stedet skal du starte forfra med at tagge. Hvis der allerede er opmærkning i dit indhold, fjerner Opmærkningsværktøj ikke den eksisterende opmærkning. Når du rydder alle tags, fjernes kun de tags, som Opmærkningsværktøj har tilføjet.
 2. Vælg tandhjulsikonet Indstillinger.
 3. Vælg Ryd alle tags fra denne side.
Avanceret tagging af datoer

Opmærkningsværktøj til strukturerede data kan registrere datoer i mange forskellige formater, så længe datoerne inkluderer måned, dag og år. Du kan angive eventuelle manglende data (f.eks. årstal) ved at føje de manglende data til sidesættet.

Hvis dit eksempelindhold viser sammenhængende datoer (f.eks. 4. juni 2012), anbefaler vi, at du tagger datoer samlet. Jo færre tags du opretter, desto hurtigere gennemføres taggingen, og Opmærkningsværktøj vil samtidig blive mere nøjagtigt.

Tag datoangivelser samlet:

 1. Begynd at tagge som beskrevet under Tag en side eller Tag en mail.
 2. På siden for tagging skal du bruge musen til at vælge en dato. Du kan f.eks. vælge: 4. juni 2012
 3. Vælg Dato > Dato/tid eller interval i genvejsmenuen, der vises.

  Opmærkningsværktøj føjer datoen til kolonnen Mine dataelementer.

 4. Afslut tagging af siden som beskrevet under Tag en side eller Tag en mail.

Tagging af datoangivelser som separate dele

Noget indhold viser ikke datooplysninger sammen eller anvender etiketter til at identificere separate datokomponenter. En side, der angiver flere begivenheder, kan f.eks. vise måneden og årstallet øverst og vise den specifikke dag ud for hver begivenhed. Hvis datoer ikke vises sammenhængende i dit indhold, skal du tagge datoer som separate dele. 

Bemærk, at Opmærkningsværktøj ikke forstår datoangivelser, der både er tagget som separate dele og angiver et interval (f.eks. 4.-5. juni og 2012).

Tag datoangivelser som separate dele:

 1. Begynd at tagge som beskrevet under Tag en side eller Tag en mail.
 2. På siden for tagging skal du bruge musen til at vælge en del af en dato. Du kan f.eks. vælge: Juni
 3. Vælg Dato > Avanceret > datodel i genvejsmenuen, der vises. Vælg f.eks. Dato > Avanceret > Måned.

  Opmærkningsværktøj føjer datoen til kolonnen Mine dataelementer.

 4. Fortsæt med at tagge datodele, indtil du har tagget alle de data, der er tilgængelige for datoen.
 5. Afslut tagging som beskrevet under Tag en side eller Tag en mail.

Eksempler på datotags

Her er nogle eksempler på datoer, du kan tagge:

 • En enkelt dato. Du kan for eksempel kan du tagge  de følgende datoer:
  • juni 4, 2012
  • 4. juni 2012
  • 4/6/12 – Dine tags kan også omfatte andre skilletegn og årstal med fire cifre som f.eks. 04/06/2012. Når numeriske datoer kan have to betydninger, antager Google, at det første tal angiver måneden. Eksempel: 6/4/12 opfattes som d. 4. juni 2012, mens 13/4/12 opfattes som d. 13. april 2012.
  Du kan tagge flere datoer på en side. Hvis du for eksempel tagger 4. juni 2012 og 6. juni 2012, vil  begivenheden blive fortolket som forekommende to gange: én gang den 4. juni og en gang den 6 juni.
 • En række af dage. For eksempel 04 til 07 juni 2012
  Bemærk, at skilletegnet mellem start- og slutdatoerne skal være en bindestreg (-).
 • Datoer med tidsangivelser. Du kan for eksempel kan du tagge  de følgende datoer:
  • 4. juni 2012 kl. 3 – 12-timers visning. Google anvender normale åbningstider til at fortolke tidsangivelserne. 11 opfattes f.eks. som kl. 11 og 2 opfattes som kl. 14.
  • 4. juni 2012 kl. 15:00 – militærtid (USA)
  • 4. juni, 2012 kl. 3 EST eller  4. juni 2012 kl. 3 -5:00 – Tidsangivelser med en tidszone eller med en tidsforskel angivet i forhold til UTC/GMT.
  • 4. juni 2012 kl. 2-3 or  4-5. juni 2012 kl. 2-3 – Tidsangivelser med eller uden datointerval.
 • Særskilte datoer.Du kan bruge avanceret tagging til at tagge de følgende, særskilte stykker tekst som en enkelt dato:
  • Dag: tirsdag d. 4. juni År: 2013
  • 4. juni | kl.: 19:30-21:30 og 2012
  Google genkender ikke datointervaller, der er opdelt i flere tags. For eksempel er følgende tags ikke gyldige datotags:
  • 4-5. juni og 2012

Angiv datoformatet manuelt

Opmærkningsværktøj antager, at datoerne i dit indhold følger de formateringsregler, der er knyttet til indholdets sprog. Hvis sproget på en side f.eks. er en-US, antager Opmærkningsværktøj, at 12-06-12 betyder 6. december 2012. Hvis sproget på en side er en-GB, antager Opmærkningsværktøj, at 12-06-12 betyder 12. juni 2012. Opmærkningsværktøj registrerer automatisk sidens sprog og dermed formateringsreglerne for datoer.

Sådan tilsidesætter du Opmærkningsværktøj og angiver et andet datoformat:

 1. Vælg tandhjulsikonet, og vælg Indstillinger.
 2. Vælg et format fra listen Datoformater i pop op-vinduet Indstillinger.
 3. Vælg Gem.
Tilføj manglende data

Hvis der mangler data som f.eks. årstallet for begivenheden i dit eksempelindhold, kan du angive en værdi. Opmærkningsværktøj til strukturerede data tilføjer en opmærkning for værdien.

Du kan til enhver tid tilføje manglende data, og du kan ændre eller slette dataene, hvis det er nødvendigt.

Sådan kan du tilføje, redigere eller slette manglende data:

 1. Vælg Tilføj manglende tags nederst i kolonnen Mine dataelementer. 
 2. Gør et af følgende:
  • Tilføj en værdi ved at vælge et tag fra listen Vælg et tag. Angiv derefter værdien i tekstfeltet. Vælg f.eks. Kategori, og skriv Irsk folkemusik.
  • Slet de eksisterende data ved at vælge X i et tekstfelt.
  • Rediger eksisterende data ved at ændre værdien i tekstfeltet.
 3. Vælg Gem
  Opmærkningsværktøj viser den angivne værdi under Mine dataelementer.

Skift sprog på siden

Opmærkningsværktøj til strukturerede data registrerer automatisk sproget på dit eksempelindhold. På den måde kan værktøjet bedre forstå dataene på din side. Hvis den opmærkning, som Opmærkningsværktøj opretter, er forkert, kan du specifikt angive dit sprog i Opmærkningsværktøj.

Sådan angiver du sproget manuelt:

 1. Vælg tandhjulsikonet, og vælg Indstillinger.
 2. Vælg et sprog fra listen med websitesprog i pop op-vinduet Indstillinger.
 3. Vælg Gem
Hvad er schema.org?

schema.org er et samarbejde mellem Google, Microsoft og Yahoo!, der har til formål at forbedre nettet ved at skabe et fælles ordforråd til at beskrive data på nettet. Hvis du tilføjer schema.org-markering på dine HTML-sider, vil mange virksomheder og produkter, f.eks. Google Søgning, forstå dataene på dit website. Hvis du føjer schema.org-markering til en HTML-formateret e-mail, vil andre e-mailprodukter ud over Gmail også kunne forstå dataene.

Du kan bruge forskellige typer markering til at beskrive dine data med schema.org-ordforrådet. Markeringsværktøjet kan vise dig, hvordan du bruger mikrodata og JSON-LD.

Få flere oplysninger om schema.org på siden med ofte stillede spørgsmål om schema.org.

Hvad er JSON-LD og mikrodata?

JSON-LD og mikrodata er to forskellige metoder til at markere dine data ved hjælp af schema.org-ordforrådet. Google foretrækker JSON-LD til webindhold.

JSON-LD

JSON-LD anvender et JavaScript-objekt på din HTML-side til at definere data. JSON-LD, der beskriver en begivenhed:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Begivenhed",
 "name" : "Slim Whitman Tribute",
 "startDate" : "2013-07-06",
 "location" : {
  "@type" : "Sted",
  "name" : "Hollywood Bowl"
 }
}
</script>

Når du tilføjer JSON-LD-format, foretrækker Opmærkningsværktøj at føje opmærkning til eksisterende HTML-elementer. Hvis du f.eks. fremhæver en begivenhed, der er kodet som <h4>Min begivenhed</h4>, føjer Opmærkningsværktøj et JSON-LD-format som dette til dit eksempel:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "Begivenhed",
  "name" : "Min begivenhed"
}
</script>

Gå til JSON-LD for at få flere oplysninger.

 

Mikrodata

Mikrodata anvender HTML-tags og -attributter til at definere data. HTML, der beskriver en begivenhed:

<div> 
 Kom og hør Tiny Tim Tribute Band live 
 den 6. juli 2013 på det smukke Regency Theater!
</div>

Og her er den samme HTML med mikrodatamarkering:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Kom og hør 
 <span itemprop="name">Tiny Tim Tribute Band</span>, 
 live den
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>6. juli 2013</span> 
 på det smukke
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Regency Theater</span>!
 </span>
</div>

Gå til Om mikrodata for at få flere oplysninger.

Hvad med min eksisterende opmærkning?

Opmærkningsværktøj ignorerer eventuel eksisterende opmærkning på den eksempelside eller -mail, du tagger. Hvis du tagger tekst, som allerede er identificeret ved hjælp af opmærkning, føjer Opmærkningsværktøj ekstra opmærkning til tagget.

 
Har du feedback om Opmærkningsværktøj til strukturerede data? Giv din mening til kende i Search Console-forummet for strukturerede data.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Nye til Search Console?

Er det første gang, du bruger Search Console? Start her, uanset om du er en nybegynder, SEO-ekspert eller websiteudvikler.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu