Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat

Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat vám pomůže označit prvky na webové stránce, aby jim Google mohl porozumět. Jakmile Google údajům na stránce lépe porozumí, bude je ve Vyhledávání Google možné prezentovat atraktivnějšími a novými způsoby. Pokud svým zákazníkům odesíláte e‑maily ve formátu HTML, Pomocník pro práci se značkami vám také může ukázat, jak změnit šablony e‑mailů, aby Gmail mohl prezentovat data v e‑mailu novými a užitečnými způsoby.

Otevřít Pomocníka pro práci se značkami strukturovaných dat

Příklady:

 • Událost: Pokud na webu označíte události, po příštím projití Googlem budou údaje o událostech k dispozici pro strukturované úryvky na našich stránkách s výsledky vyhledávání:

  Strukturovaný úryvek pro stránku s několika událostmi.

 • E‑mail: Pokud e‑mail o letu obsahuje označení rezervací letů, může Gmail tyto informace zobrazit ve vašem klientovi na počítači nebo ve vašem osobním informačním kanálu:

  Gmail snippet for a flight reservation.

 

Pokud se sami na přidávání kódu na web necítíte, můžete namísto toho zkusit použít Zvýrazňovač dat.

Pokud jste technicky založení, přečtěte si o strukturovaných datech a přidejte na web označení ručně.

Označení obsahu na webové stránce nebo v e‑mailu

Prvky můžete označit buď na webové stránce HTML, nebo v e‑mailu, pokud je ve formátu HTML.

Označení na webové stránce

Prvky na webové stránce označíte podle pokynů níže.

 1. Otevřete Pomocníka pro práci se značkami strukturovaných dat.
 2. Vyberte kartu Webové stránky.
 3. Vyberte typ stránky, na které obsah označujete, například stránka filmu nebo události. Na jedné stránce můžete mít několik položek, ale doporučujeme, aby všechny byly stejného typu (například aby všechny byly filmy nebo všechny události).
 4. Zadejte buď adresu URL existující stránky, nebo nezpracovaný kód HTML stránky. V případě adresy URL zajistěte, aby stránka byla dostupná každému bez přihlašování. (Přístup ke stránce můžete zkontrolovat tak, že v Chromu otevřete anonymní okno a zkusíte stránku navštívit. Pokud se na ni dostanete, je vše v pořádku.)
 5. Vyberte Spustit označení.
 6. Zvýrazněte části stránky s důležitými informacemi (například čas zahájení na stránce události) a poté v rozbalovací nabídce, která se zobrazí, uveďte, o jaký typ informací se jedná („Čas zahájení“).
  1. Pokud máte složité textové řetězce s daty nebo máte s označením dat problémy, přečtěte si část Pokročilé označení dat.
  2. Pokud potřebujete přidat informace, které na stránce nejsou vidět, přečtěte si část Přidání chybějících dat.
  3. Pokud značku vygenerovanou Pomocníkem pro práci se značkami strukturovaných dat potřebujete odstranit, přečtěte si část Odstranění značek.
 7. Nezapomeňte zadat veškeré informace, které jsou pro váš konkrétní typ dat povinné. Na panelu Moje datové položky uvidíte seznam všech možných hodnot jednotlivých položek s označenými povinnými hodnotami. U události například musíte zadat název události, místo konání a datum zahájení.
 8. Až dokončíte označování všech příslušných dat na stránce, výběrem možnosti Vytvořit HTML vygenerujte kód stránky. Vyberte formát výstupu: výchozí formát je JSON-LD (preferovaný Googlem), ale můžete vybrat také formát Microdata. Buď zkopírujte kód z výstupního okna, nebo vyberte Stáhnout. Způsob použití kódu závisí na formátu:
  1. JSON-LD: Vygenerovaný kód zkopírujte a vložte do hlavní sekce své existující stránky.
  2. Microdata: Nahraďte stránku vygenerovaným kódem HTML.
 9. Vygenerovaný kód můžete otestovat tím, že jej zkopírujete do nástroje Test rozšířených výsledků. Tento nástroj vám poskytne informace o chybějících polích, která je třeba poskytnout, aby Google stránce porozuměl. Pro některé typy dat také dokáže zobrazit náhled stránky ve výsledcích Vyhledávání Google.
 10. Může trvat několik týdnů, než Google nový kód stránky najde. Jestliže data byla projita a jsou úplná a správná, mohou se zobrazovat jako rozšířené výsledky. Pokud se rozšířené výsledky pro váš web nezobrazují, přečtěte si, čím to může být způsobeno.

Označení v e‑mailu

Zde je postup označení obsahu e‑mailu ve formátu HTML:

 1. Otevřete Pomocníka pro práci se značkami strukturovaných dat.
 2. Vyberte kartu E‑mail.
 3. Vyberte, jaký typ informací budete označovat, například rezervaci autobusu nebo objednávku produktu.
 4. Zadejte kód HTML e‑mailu.
 5. Vyberte Spustit označení.
 6. Zvýrazněte části e‑mailu s důležitými informacemi (u rezervace autobusu například číslo rezervace) a poté v rozbalovací nabídce, která se zobrazí, vyberte typ informace („Číslo rezervace“).
  1. Pokud máte složité textové řetězce s daty nebo máte s označením dat problémy, přečtěte si část Pokročilé označení dat.
  2. Pokud potřebujete přidat informace, které v e‑mailu nejsou vidět, přečtěte si část Přidání chybějících dat.
  3. Pokud značku vygenerovanou Pomocníkem pro práci se značkami strukturovaných dat potřebujete odstranit, přečtěte si část Odstranění značek.
 7. Nezapomeňte zadat veškeré informace, které jsou pro váš konkrétní typ dat povinné. Na panelu Moje datové položky uvidíte seznam všech možných hodnot, v němž budou označeny povinné hodnoty. Pokud nezadáte všechny povinné hodnoty, Google e‑mail nebude moci zpracovat.
 8. Jestliže se zobrazí ikona upozornění (Alert Icon), klikněte na označený prvek, vyberte data vedle ikony, zkontrolujte označení a proveďte jednu z těchto akcí:
  • Pokud označení není správné, vyberte symbol X vedle příslušného údaje. Potom údaj označte znovu.
  • Pokud je označení správně, klikněte na samotnou ikonu upozornění (Alert Icon) a vyberte Vymazat upozornění.
 9. Až označování dokončíte, vyberte možnost Vytvořit HTML a vygenerujte tak kód HTML, který byste pro e‑mail měli použít. Výchozí formát je JSON-LD (preferovaný Googlem), ale můžete vybrat také formát Microdata. Vyberte Stáhnout nebo vygenerovaný kód HTML jen zkopírujte a vložte.
  1. JSON-LD: Zkopírujte vygenerovaný kód do těla e‑mailu.
  2. Microdata: Nahraďte e‑mail vygenerovaným kódem HTML.
 10. Chcete-li svůj kód otestovat, odešlete e‑mail na účet Gmail nebo použijte validátor schémat pro e‑maily.

Uložení a návrat k úpravám stránky nebo e‑mailu

Chcete-li uložit aktuální stav označení, přidejte si stránku v prohlížeči do záložek. Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat uchová stav uložený jeden měsíc, a to včetně označení hodnot.

 

Odstranění značek

Některé značky vytvořené Pomocníkem pro práci se značkami strukturovaných dat můžete vymazat.

Postup vymazání konkrétní značky:

 1. Vyberte značku ve vzorové stránce nebo e‑mailu.
 2. V nabídce, která se zobrazí po výběru značky, vyberte možnost Vymazat štítek.
Alternativně můžete údaj vyhledat ve sloupci Moje datové položky, ukázat na něj myší a kliknout na tlačítko X, které se zobrazí.

 

Postup vymazání všech značek:

 1. Buďte opatrní: Žádost o vymazání všech značek nelze vrátit zpět. Budete muset s označením začít znovu zcela od začátku. Pokud je obsah již označen, Pomocník pro práci se značkami neodstraní existující značky. Vymazáním všech značek vymažete pouze značky, které přidal Pomocník pro práci se značkami.
 2. Vyberte ikonu ozubeného kola Nastavení.
 3. Vyberte Vymazat všechny štítky z této stránky.
Pokročilé označení dat

Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat rozumí datům v mnoha různých formátech, musejí však obsahovat měsíc, den a rok. Chybějící údaje (například rok) můžete doplnit tak, že přidáte data do sady stránek.

Pokud jsou ve vzorovém obsahu data zobrazena jako jedna položka (např. 4. června 2012), doporučujeme je jako jednu položku také označit. Čím méně štítků vytvoříte, tím bude označování rychlejší a Pomocník pro práci se značkami přesnější.

Označení data vcelku:

 1. Začněte označovat data podle popisu v článku Označení na stránce nebo Označení v e‑mailu.
 2. Na stránce Nástroj na označení stránek vyberte datum pomocí myši. Vyberte například tento údaj: 4. června 2012
 3. V kontextové nabídce, která se zobrazí, vyberte Datum > Datum/čas nebo rozsah.

  Pomocník pro práci se značkami přidá datum do sloupce Moje datové položky.

 4. Dokončete označení stránky podle popisu v článku Označení na stránce nebo Označení v e‑mailu.

Označení data po částech

Někdy data v obsahu nejsou zobrazena vcelku na jednom místě nebo jsou pomocí štítků označeny jednotlivé části dat. Na stránce s několika událostmi může být například v horní části zobrazen měsíc a rok a konkrétní dny mohou být uvedeny vedle jednotlivých událostí. Pokud jsou jednotlivé části dat v obsahu zobrazeny samostatně, bude třeba je označit po částech. 

Upozorňujeme, že Pomocník pro práci se značkami nedokáže interpretovat data, která jsou označena po částech a zároveň udávají rozsah (například 4.–5. června2012).

Označení částí data jako samostatných položek:

 1. Začněte označovat data podle popisu v článku Označení na stránce nebo Označení v e‑mailu.
 2. Na stránce Nástroj na označení stránek vyberte část data pomocí myši. Vyberte například tento údaj: Červen.
 3. V kontextové nabídce, která se zobrazí, vyberte možnost Datum > Rozšířené > část data. Příklad: Datum > Rozšířené > Měsíc.

  Pomocník pro práci se značkami přidá datum do sloupce Moje datové položky.

 4. Pokračujte v označování částí data, dokud neoznačíte všechny jeho dostupné údaje.
 5. Dokončete označení podle popisu v článku Označení na stránce nebo Označení v e‑mailu.

Ukázky označení data

Níže naleznete příklady dat, která můžete označit:

 • Jedno datum. Označit můžete například následující data:
  • 4. 6. 2012
  • 4. června 2012
  • 4/6/12 – Vaše značky mohou obsahovat také jiné oddělovače a roky zapsané čtyřmi číslicemi, například 4-6-2012. Když jsou číselná data dvojznačná, Google u stránek v češtině předpokládá, že první číslo je den. Například 4/6/12 bude interpretováno jako 4. června 2012, zatímco 4/13/12 by bylo interpretováno jako 13. dubna 2012.
  Na stránce můžete označit více kalendářních dat. Pokud například označíte data 4. června 2012 a 6. června 2012, bude to interpretováno jako událost, která se koná dvakrát – 4. a 6. června.
 • Rozsah dnů. Například 4.–7. června 2012
  Upozornění: počáteční a koncový den je nutné oddělit pomlčkou (–).
 • Datum s časem. Můžete například provést následující označení:
  • 4. června 2012 3pm – čas ve 12hodinovém formátu s určením dopoledne či odpoledne. Pokud u časového údaje ve 12hodinovém formátu není stanoveno odpoledne či dopoledne, Google při interpretaci použije obvyklou provozní dobu. Například 11 bude interpretováno jako 11 hodin dopoledne a 2 jako 2 hodiny odpoledne (14:00).
  • 4. června 2012 15:00 – čas ve 24hodinovém formátu.
  • 4. června 2012 15:00 EST nebo 4. června 2012 15:00 -5:00 – čas s udáním časového pásma, případně přímo s časovým posunem vůči UTC/GMT.
  • 4. června 2012 14:00–15:00 nebo 4.–5. června 2012 14:00–15:00 – časový rozsah s nebo bez rozsahu dat.
 • Data rozdělená na více částí. Následující rozdělené části textu můžete pomocí možnosti rozšířeného označování označit jako jedno datum:
  • Den: úterý, 4. června Rok: 2013
  • 4. června | Čas: 19:30–21:30 a 2012
  Google nerozpozná rozsahy dat, které byly rozděleny do více označených položek. Následující označení například nejsou platná označení dat:
  • 4.–5. června a 2012

Ruční specifikace formátu data

Pomocník pro práci se značkami předpokládá, že data v obsahu odpovídají pravidlům formátování přidruženým k jazyku stránky. Pokud je například jazyk stránky en-US, předpokládá Pomocník pro práci se značkami, že údaj 12-06-12 znamená 6. prosinec 2012. Pokud je jazyk stránky en-GB, předpokládá, že údaj 12-06-12 znamená 12. červen 2012. Pomocník pro práci se značkami určuje jazyk stránky a tím pádem i pravidla pro formátování dat automaticky.

Postup přepsání výchozího chování Pomocníka pro práci se značkami a zadání jiného formátu dat:

 1. Vyberte ikonu ozubeného kola a poté Nastavení.
 2. V okně Nastavení vyberte formát v seznamu Formát data.
 3. Vyberte Uložit.
Přidání chybějících dat

Pokud ve vzorovém obsahu nějaký údaj chybí (například rok konání události), můžete zadat hodnotu. Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat pro ni přidá označení.

Chybějící data můžete přidat kdykoliv. V případě potřeby je také můžete změnit nebo smazat.

Přidání, změna nebo odstranění chybějících dat:

 1. Na konci sloupce Moje datové položky klikněte na tlačítko Přidat chybějící štítky.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Přidejte hodnotu tak, že vyberete značku ze seznamu Vyberte značku. Poté hodnotu zadejte do textového pole. Například vyberte vlastnost Kategorie a zadejte hodnotu Irská tradiční hudba.
  • Data můžete vymazat výběrem ikony X v textovém poli.
  • Úpravu dat provedete změnou hodnoty v textovém poli.
 3. Vyberte Uložit
  Pomocník pro práci se značkami zadanou hodnotu zobrazí v části Moje datové položky.

Změna jazyka stránky

Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat automaticky zjistí jazyk vzorového obsahu, aby mohl datům lépe porozumět. Pokud Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat vytvoří nesprávné označení, můžete mu výslovně sdělit jazyk.

Ruční zadání jazyka:

 1. Vyberte ikonu ozubeného kola a poté Nastavení.
 2. V okně Nastavení vyberte formát v seznamu Jazyk stránek.
 3. Vyberte Uložit.
Co je to specifikace schema.org?

schema.org je společný projekt společností Google, Microsoft a Yahoo!, jehož cílem je zlepšit web vytvořením společného schématu pro popis dat na webu. Pokud na své stránky HTML přidáte označení dle specifikace schema.org, mnoho společností a služeb – včetně Vyhledávání Google – údajům na vašich stránkách bude rozumět. Pokud označení podle specifikace schema.org přidáte do e-mailu ve formátu HTML, bude údajům rozumět nejen Gmail, ale možná i další e-mailové služby.

K popisu dat pomocí specifikace schema.org můžete použít různé typy označení. Pomocník pro práci se značkami vám může ukázat, jak se mikroformáty a JSON-LD používají.

Další informace o specifikaci schema.org naleznete v článku Časté dotazy ohledně specifikace schema.org.

Co jsou to JSON-LD a mikrodata?

JSON-LD a mikrodata jsou dva různé způsoby označení dat pomocí schématu schema.org. U webového obsahu Google preferuje formát JSON-LD.

JSON-LD

Ve formátu JSON-LD se data definují pomocí javascriptového objektu na stránce HTML. Zde je například objekt JSON-LD, který popisuje událost:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Event",
 "name" : "Pocta Zuzaně Navarové",
 "startDate" : "2013-07-06",
 "location" : {
  "@type" : "Place",
  "name" : "Lucerna Music Bar"
 }
}
</script>

Pomocník pro práci se značkami při přidávání označení JSON-LD upřednostňuje přidání označení k existujícím prvkům HTML. Pokud například zvýrazníte událost zakódovanou jako <h4>Moje událost</h4>, Pomocník do vašeho příkladu přidá následující označení JSON-LD:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "Event",
  "name" : "Moje událost"
}
</script>

Další informace o JSON-LD

 

Mikrodata

V mikrodatech se k označení dat používají značky a atributy jazyka HTML. Zde je například kód HTML popisující událost:

<div> 
 Přijďte si poslechnout koncert kapely Mňága a Žďorp, který se koná 6. července 2013 v nově zrekonstruovaném Kulturním domě Střelnice.
</div>

Zde je stejný obsah ve formátu HTML označený pomocí mikrodat:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Přijďte si poslechnout koncert kapely 
 <span itemprop="name">Mňága a Žďorp</span>, 
 který se koná
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>6. července 2013</span> 
 v nově zrekonstruovaném
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Kulturním domě Střelnice</span>.
 </span>
</div>

Další informace o mikrodatech

Co se stane s existujícím označením?

Pomocník pro práci se značkami strukturovaných dat na vzorové stránce nebo v e-mailu ignoruje veškeré existující označení. Pokud tedy pomocí Pomocníka označíte text, který je již označen, Pomocník přidá další označení.

 
Máte pro nás ohledně Pomocníka pro práci se značkami strukturovaných dat nějakou zpětnou vazbu? Sdělte nám své názory ve fóru služby Search Console pro strukturovaná data.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka