Cảnh báo phần mềm độc hại chéo trang

Khi người dùng truy cập một trang web, các trình duyệt như Chrome kiểm tra nội dung được tải để xem có bất kỳ phần nào của trang có thể gây nguy hiểm hay không. Khi phát hiện vấn đề, trình duyệt hiển thị cảnh báo cho người dùng rằng nội dung từ một trang web mà chúng tôi xác định là độc hại đang được tải. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cũng sẽ gắn cờ trang web gốc là độc hại, điều này cảnh báo cho quản trị viên web và giúp bảo vệ người dùng tiềm năng.

Có những tình huống mà trang web đang được xem không được gắn cờ trong danh sách Duyệt an toàn của chúng tôi, nhưng người dùng vẫn thấy cảnh báo trong trình duyệt. Trong trường hợp này, trang web có thể đã cố tải nội dung từ một trang web khác, được biết là chứa nội dung độc hại. Chúng tôi gọi điều này là cảnh báo chéo trang. Trong Chrome, điều này được biểu hiện bằng quảng cáo xen kẽ trình duyệt với hình đồ họa sau đây:

cross-site malware warning

Nếu điều này xảy ra cho trang web của bạn, điều đầu tiên chúng tôi đề nghị là xác định và xóa tham chiếu đến miền đang kích hoạt cảnh báo trong trình duyệt. Cảnh báo cho bạn biết miền của nội dung có vấn đề và sau khi xóa nội dung từ miền đó trang của bạn sẽ không còn kích hoạt cảnh báo. Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm chi tiết trong phần Các vấn đề bảo mật trong Search Console. Xin lưu ý rằng trạng thái phần mềm độc hại của trang web của bạn có thể thay đổi theo thời gian khi hệ thống của chúng tôi quét các trang từ trang web của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện thấy một trang trên trang web của bạn bao gồm nội dung từ một trang web được gắn cờ mà bạn không hề hay biết, vấn đề này nghiêm trọng hơn và trang web của bạn có khả năng đã bị xâm phạm. Trong cả hai trường hợp, Google khuyên bạn nên sử dụng giao thức khôi phục Trợ giúp cho trang web bị tấn công để cách ly trang web của bạn, đánh giá tổn hại và làm sạch trang web của bạn.

Khi nào thì an toàn để bao gồm lại nội dung?

Nếu trang web của bạn chủ định bao gồm nội dung từ một trang web hợp pháp nhưng trở nên bị gắn cờ và bạn muốn bao gồm lại nội dung sau khi trang web bị gắn cờ được làm sạch, bạn có thể theo dõi trạng thái của trang web đó bằng cách sử dụng trang chẩn đoán Duyệt an toàn của Google cho trang web đó (http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.example.com). Các trang web hợp pháp thường được làm sạch nhanh chóng bởi chủ sở hữu của trang.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?