Öppningssidor

Öppningssidor är webbplatser eller webbsidor som har skapats för att få en hög placering för vissa sökfrågor. De är dåliga för användarna eftersom de kan leda till att ett flertal likartade sidor som var och en leder till i princip samma mål visas i sökresultaten. De kan också leda till sidor som tjänar som mellanled och inte är lika användbara som det egentliga målet.

Här följer några exempel på öppningssidor:

  • Att ha flera domännamn eller sidor som riktats in på vissa områden eller orter men som slussar användarna vidare till en enda sida
  • Sidor som skapats för att leda in besökarna till de delar av webbplatsen som faktiskt är användbara och relevanta
  • Sidor som i stor utsträckning ser likadana ut och som har mer gemensamt med sökresultat än med en tydligt definierad hierarki som går att bläddra igenom
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?