Automatiskt genererat innehåll

Automatiskt genererat (eller autogenererat) innehåll är innehåll som ett program har skapat.  Om sådant innehåll används för att manipulera placeringen i sökresultaten snarare än att hjälpa användarna kan Google vidta åtgärder mot det. Några exempel på sådant innehåll:

  • Text som är rappakalja för läsaren men kan innehålla sökord
  • Text som översatts automatiskt och sedan publicerats direkt utan granskning eller städning
  • Text som genererats automatiskt, t.ex. med Markov-kedjor
  • Text där orden förvrängts eller bytts ut mot synonymer på maskinell väg
  • Text som genererats genom att duplicera Atom/RSS-flöden eller sökresultat
  • Sidor som sytts ihop av delar från andra webbplatser utan att något egentligt mervärde tillförts
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?