Záludná přesměrování

Přesměrování je odeslání návštěvníka na jinou adresu URL, než kterou původně požadoval. Jednu adresu URL lze přesměrovat na jinou z celé řady důvodů, například kvůli přesunutí webu na novou adresu nebo kvůli konsolidaci několika stránek do jedné.

Některá přesměrování však dokáží podvést vyhledávače nebo lidským uživatelů zobrazují jiný obsah, než jaký mají k dispozici prohledávače. Přesměrování uživatele na jinou stránku za účelem zobrazení jiného obsahu, než jaký byl dán k dispozici prohledávači ve vyhledávacím softwaru, je porušením Pokynů pro webmastery Google. Pokud je přesměrování implementováno tímto způsobem, může vyhledávač místo toho, aby následoval přesměrování, indexovat původní stránku. Uživatelé jsou však přeneseni do cíle přesměrování. Stejně jako v případě maskování jde o podvodný postup, protože zobrazuje Googlebotu jiný obsah než uživatelům a může návštěvníka odvést jinam, než kam měl v úmyslu se dostat.

Mezi příklady záludných přesměrování patří například následující:

  • Vyhledávače zobrazují určitý typ obsahu, avšak uživatelé jsou přesměrováni k něčemu zcela jinému.
  • Uživatelům počítačů se zobrazí normální stránka, zatímco uživatelé mobilních zařízení jsou přesměrováni na zcela jinou spamovou doménu.

Přesměrování uživatelů pomocí JavaScriptu může být legitimní. Pokud například přesměrováváte uživatele po přihlášení na interní stránku, můžete to provést pomocí JavaScriptu. Při kontrole JavaScriptu a jiných metod přesměrování na stránkách s cílem zajistit soulad s našimi pokyny zvažte účel těchto prvků. V případě přesunutí webu je nejlepší použít přesměrování s kódem 301. Pokud však nemáte přístup na server svých webových stránek, můžete použít přesměrování pomocí JavaScriptu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?