Sitemaps beheren met het rapport Sitemaps

Dit rapport is vervangen door een nieuwe, verbeterde versie. Beide versies zijn nog steeds beschikbaar in Search Console, maar we raden je aan het nieuwe rapport te gebruiken. Ga naar de nieuwe documentatie

Een sitemap is een bestand dat je maakt voor webcrawlers, zoals Googlebot, waarmee ze een lijst krijgen met webpagina's op je site die ze moeten crawlen. Hoewel de meeste webcrawlers alle bestanden op je site kunnen verkennen en ontdekken, helpt een sitemap de crawler en kan deze ook metadata verschaffen, bijvoorbeeld hoe vaak de informatie op de pagina wordt gewijzigd (oftewel hoe vaak de pagina moet worden gecrawld), evenals de details van content die moeilijk door een zoekmachine kan worden geparseerd, zoals beschrijvingen van videobestanden of afbeeldingen. Je kunt sitemaps bekijken, toevoegen en testen aan de hand van het rapport Sitemaps in Search Console.

Waarschijnlijk heb je dit rapport niet nodig als je de sitemap voor je site niet kunt aanpassen. Als je bijvoorbeeld een beheerde hostingomgeving zoals Google Sites gebruikt, maken en beheren deze hostingservices meestal de sitemaps voor je.

 

Het rapport Sitemaps openen

 

Meer informatie over sitemaps:

Het rapport Sitemaps gebruiken

De bestemmingspagina van het rapport Sitemaps toont een lijst met sitemaps die je hebt verzonden naar Search Console. Er worden alleen sitemaps vermeld die via deze tool zijn verzonden. Het rapport vermeldt geen sitemaps die op een andere manier zijn gepubliceerd, zoals via robots.txt of google.com/ping.

Klik op een sitemap in de tabel om de details ervan weer te geven, waaronder fouten. Als het bestand een sitemapindex is (een containerbestand dat naar meerdere sitemaps verwijst) en je erop klikt, wordt er een lijst met sitemaps in dat indexbestand weergegeven.

Mijn sitemap wordt niet vermeld

Als je sitemap niet voorkomt in het rapport, controleer je de volgende instellingen:

 • Wat is het voorkeursdomein van je property? Voor Google zijn http://www.example.com, http://example.com, https://www.example.com en https://example.com totaal verschillende sites. Sitemaps die je hebt verzonden voor de site http://example.com, zijn daarom niet zichtbaar op de pagina Sitemaps van Search Console voor http://www.example.com. Als je dit probleem wilt verhelpen, zorg er dan voor dat je alle versies van je site hebt toegevoegd en laat Google weten wat je voorkeursdomein is. Verzend dan alleen sitemaps voor de versie die je voorkeur heeft.
 • Wie heeft de sitemap verzonden? Sitemaps die je hebt verzonden, zijn zichtbaar op het tabblad Van mij. Sitemaps die door iemand anders zijn verzonden, zijn alleen zichtbaar op het tabblad Alle.
 • Heb je de sitemap via deze pagina verzonden? Er worden alleen sitemaps vermeld die zijn verzonden via dit rapport. Sitemaps die zijn verzonden via google.com/ping of robots.txt, staan niet in het rapport, ook niet als Google ze kan vinden en gebruiken.

Een sitemap maken

Meer informatie over het maken van een sitemap

Je sitemap testen

Voordat je de sitemap verzendt, moet je de syntaxis ervan testen.

Een niet-verzonden sitemap testen:

 1. Klik op Sitemap toevoegen/testen op de bestemmingspagina van het rapport.
 2. Geef de URL van de sitemap op in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Testen.
 3. Wanneer de test is voltooid, klik je op Testresultaten openen om de sitemap te controleren op fouten. Herstel je fouten.
 4. Nadat je de fouten hebt hersteld, klik je op Sitemap verzenden.

Een eerder verzonden sitemap testen:

Ga naar de detailpagina van de eerder verzonden sitemap en klik op Test.

Je sitemap verzenden (eerste keer)

 1. Test je sitemap eerst, zoals hierboven beschreven.
 2. Klik op de knop Sitemap toevoegen/testen.
 3. Geef een URL-pad op in het tekstvak. De URL moet zijn gekoppeld aan de homepage van je site die voor de property is gedefinieerd.
 4. Klik op Verzenden.
 5. Vernieuw je browser om je nieuwe sitemap weer te geven in de lijst met sitemaps.
 6. Klik op de nieuwe sitemap in de lijst met sitemaps om de Detailpagina van de sitemap te openen. Daar kun je eventuele fouten of waarschuwingen met betrekking tot de sitemap of de URL's die erin zijn opgenomen bekijken.

Het kan even duren voordat Google een sitemap heeft verwerkt die je hebt ingediend. Google kan niet beloven dat elke URL in je sitemap wordt gecrawld of dat elke gecrawlde URL wordt geïndexeerd, omdat we gebruikmaken van complexe algoritmen om crawlbeslissingen te nemen.

Je sitemap opnieuw verzenden

 1. Open het rapport Sitemaps.
 2. Selecteer in de tabel de sitemap(s) die je opnieuw wilt verzenden.
 3. Klik op de knop Sitemap opnieuw verzenden.
Je kunt een sitemap ook opnieuw verzenden door een HTTP GET-verzoek naar de volgende URL te sturen en je eigen sitemap-URL op te geven:
http://google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/my_sitemap.xml

Een sitemap verwijderen voor je property

Je kunt als volgt een sitemap uit je account verwijderen zodat deze niet langer wordt weergegeven in Search Console:

 1. Vink in de tabel met sitemaps het selectievakje aan naast de sitemap(s) die je wilt verwijderen uit Search Console.
 2. Klik op Verwijderen.

Als je een sitemap uit Search Console verwijdert, wordt hiermee niet voorkomen dat Google de sitemap leest. Google kan je sitemap nog steeds lezen totdat je de toegang tot de sitemap blokkeert met behulp van robots.txt of het sitemapbestand van je webhost verwijdert (alleen het verwijderen van de verwijzing uit robots.txt is niet voldoende). Als je de sitemap op je server wilt laten staan voor gebruik door andere zoekmachines, kun je de toegang voor Googlebot blokkeren in robots.txt.

 

Fouten in sitemaps en oplossingen

In het rapport Sitemaps kunnen de volgende waarschuwingen of fouten voor je sitemaps worden gerapporteerd:

Volledige lijst met fouten

URL's niet toegankelijk

Geeft aan dat Google een fout heeft aangetroffen tijdens het bekijken van een URL in je sitemap.

 1. Controleer of het bestand zich op de opgegeven locatie bevindt.
 2. Controleer met de robots.txt-tester welk bestand de URL blokkeert.
 3. Gebruik de tool Fetchen als Google om te zien of de URL wordt geblokkeerd door robots.txt.
 4. Als we hebben geprobeerd de URL uit je sitemap te crawlen, controleer je of de URL correct wordt vermeld in je sitemap.

URL's niet gevolgd

Deze fout geeft meestal aan dat Google je sitemap niet volledig kan verwerken omdat sommige URL's te veel omleidingen bevatten die de webcrawlers van Google moeten volgen. We raden je aan elke URL die naar een andere pagina omleidt, te vervangen door de URL waarnaar de omleiding verwijst (de bestemmings-URL).

In de volgende lijst wordt een aantal aanvullende redenen beschreven waarom een omleiding niet kan worden gevolgd, evenals mogelijke oplossingen:

 • Gebruik een tekstbrowser, zoals Lynx, om je site te onderzoeken, want veel zoekmachines zien je site zoals Lynx die ziet. Als functies zoals JavaScript, cookies, sessie-ID's, frames, DHTML of Flash ervoor zorgen dat je de site niet volledig kunt bekijken in een tekstbrowser, kunnen eenvoudige spiders voor zoekmachines problemen ondervinden bij het crawlen van je site.
 • Als je permanent omleidt van de ene pagina naar de andere, kun je een permanente omleiding gebruiken. Je moet het gebruik van JavaScript-omleidingen of omleidingen van het type meta-refresh vermijden.
 • Gebruik waar mogelijk absolute of volledige links in plaats van relatieve links. Wanneer je bijvoorbeeld een link opneemt naar een andere pagina op je site, voeg je een link naar https://www.example.com/mijnpagina.html toe in plaats van naar mijnpagina.html.

URL niet toegestaan

Je sitemap bevat enkele URL's die zich op een hoger niveau of in een ander domein bevinden dan het sitemapbestand.

Hoger niveau: als je sitemap bijvoorbeeld wordt vermeld onder http://www.example.com/mijnsite/sitemap.xml, zijn de volgende URL's niet geldig voor die sitemap:

 • http://www.example.com/: bevindt zich op een hoger niveau dan de sitemap
 • http://www.example.com/jouwsite/: bevindt zich in een directory evenwijdig aan de sitemap

Ander domein: controleer of de URL's beginnen met hetzelfde domein als de locatie van je sitemap. Als je sitemap bijvoorbeeld wordt vermeld onder http://www.example.com/, zijn de volgende URL's niet geldig voor die sitemap

 • http://example.com/: www ontbreekt
 • www.example.com/: http ontbreekt
 • https://www.example.com/: https in plaats van http

Fout bij comprimeren

Google heeft een fout aangetroffen tijdens het decomprimeren van je gecomprimeerde sitemapbestand. Comprimeer je sitemap opnieuw (met een tool zoals gzip), upload de sitemap naar je site en verzend deze opnieuw.

Lege sitemap

Je sitemap bevat geen URL's. Controleer je sitemap en zorg ervoor dat deze niet leeg is. Als je sitemap het sitemapprotocol gebruikt, zorg er dan voor dat de URL's correct zijn getagd.

Fout met bestandsgrootte van sitemap: je sitemap is groter dan de maximale bestandsgrootte

Ongecomprimeerd is je sitemap groter dan 50 MB. Als je sitemap groter is dan de limiet, deel die dan op in meerdere kleinere sitemaps en vermeld ze in een sitemapindexbestand. Vervolgens verzend je het sitemapindexbestand (of de sitemapindexbestanden).

Ongeldige kenmerkwaarde

Je hebt een ongeldige waarde toegewezen aan het kenmerk van een XML-tag. Controleer je sitemaps om ervoor te zorgen dat alleen toegestane kenmerken aanwezig zijn en dat je alleen toegestane waarden toewijst volgens de regels voor sitemapspecificaties. Controleer je kenmerken en waarden op typfouten.

Ongeldige datum

Je sitemap bevat een of meer ongeldige datums. De reden hiervoor kan zijn dat een datum een onjuiste indeling heeft of dat de datum zelf niet geldig is. Voor datums moet de W3C-codering voor datum en tijd worden gebruikt, hoewel je het tijdgedeelte achterwege kunt laten. Zorg ervoor dat je datums overeenkomen met een van de volgende W3C-indelingen voor datum en tijd.

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Het opgeven van de tijd is optioneel (deze wordt standaard ingesteld op 00:00:00Z). Maar als je dat doet, moet je ook een tijdzone opgeven.

Ongeldige waarde voor tag

Je sitemap bevat een of meer tags met een ongeldige waarde. In de foutmelding wordt de foutieve tag vermeld. Controleer de specificaties voor je sitemaptype (index, standaard, video, enzovoort).

Ongeldige URL

Een URL in je sitemap is niet geldig. Dit kan het geval zijn wanneer de URL niet-ondersteunde tekens, spaties of andere tekens zoals aanhalingstekens bevat, of wanneer de URL zelf niet de juiste indeling heeft (bijvoorbeeld htp:// in plaats van http://). Zorg ervoor dat de URL's die in je sitemap worden vermeld, zijn gecodeerd voor leesbaarheid en correct zijn geëscapet. Controleer op onjuiste tekens zoals spaties of aanhalingstekens. Je kunt de URL ook naar de browser kopiëren om te controleren of de URL wordt geaccepteerd en de pagina wordt geladen.

Ongeldige URL in sitemapindexbestand: onvolledige URL

Je sitemapindexbestand bevat niet de volledige URL voor elk sitemapbestand dat wordt vermeld. Wanneer we een sitemapindexbestand zien, zoeken we in dezelfde directory naar de bestanden die het bevat. Als je sitemapindexbestand zich bijvoorbeeld bevindt op http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml en een sitemap vermeldt als sitemap.xml, zoeken we die sitemap op http://www.example.com/folder1/sitemap.xml. Als we de sitemap daar niet kunnen vinden, wordt een fout voor deze poging weergegeven.

Update je sitemapindexbestand zodat dit het volledige pad naar elk vermelde sitemapbestand bevat en verzend het sitemapindexbestand opnieuw.

Ongeldige XML: te veel tags

Je sitemap bevat dubbele tags. Het volgende item zou bijvoorbeeld een fout veroorzaken, omdat de tag <loc> twee keer wordt vermeld:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

In de foutmelding worden de problematische tag en het regelnummer vermeld. Verwijder de dubbele tag en verzend je sitemap opnieuw.

Ontbrekend XML-kenmerk

Een vereist kenmerk ontbreekt voor een tag in je sitemap. Controleer je sitemaps op ontbrekende vereiste kenmerken. Zodra je de kenmerkwaarden hebt gecorrigeerd, verzend je de sitemap opnieuw.

Ontbrekende XML-tag

Een vereiste tag ontbreekt voor een of meer items in je sitemap. In de foutmelding wordt het regelnummer vermeld. Bekijk de pagina met basisprincipes van sitemaps voor informatie over vereiste tags.

Ontbrekende URL van miniatuur

Voor een of meer video-items ontbreekt de URL van de miniatuur. Zorg ervoor dat de locaties van URL's van miniaturen worden opgegeven met de tag <video:thumbnail_loc>.

Ontbrekende videotitel

Voor een of meer video-items ontbreekt de titel. Zorg ervoor dat elke video in je sitemap een titel heeft, opgegeven in de tag <video:title>

Onjuiste indeling van sitemapindex: geneste sitemapindexen

Een of meer items in je sitemapindexbestand gebruiken de eigen URL of de URL van een ander sitemapindexbestand.

In een sitemapindexbestand mogen geen andere sitemapindexbestanden worden vermeld, maar alleen sitemapbestanden.

Verwijder alle items die verwijzen naar sitemapindexbestanden en verzend je sitemap opnieuw.

Parseerfout

Google kan de XML-code van de sitemap niet parseren.

Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door een teken zonder escapecodes in de URL. Zoals bij alle XML-bestanden moeten gegevenswaarden (waaronder URL's) zijn voorzien van escapecodes voor entiteiten voor bepaalde tekens, zoals & ' " < >. Controleer of je URL's correct zijn geëscapet.

Tijdelijke fout

Ons systeem ondervindt een tijdelijk probleem waardoor we je sitemap niet kunnen verwerken. Als deze fout wordt weergegeven, hoef je de sitemap meestal niet opnieuw te verzenden. Google kan later opnieuw proberen je sitemap op te halen. Als deze fout na enkele uren nog steeds wordt weergegeven, probeer je de sitemap opnieuw te verzenden.

Te veel sitemaps in sitemapindexbestand

Je sitemapindexbestand bevat meer dan 50.000 sitemaps. Deel je sitemapindex op in meerdere sitemapindexbestanden en zorg ervoor dat elk bestand niet meer dan 50.000 sitemaps bevat.

Te veel URL's in sitemap

Je sitemap bevat meer dan 50.000 URL's. Deel je sitemap op in meerdere sitemaps en zorg ervoor dat elke sitemap niet meer dan 50.000 URL's bevat. Je kunt ook een sitemapindexbestand gebruiken om je sitemaps te beheren.

Niet-ondersteunde indeling

Je sitemap heeft geen ondersteunde indeling. Sitemaps moeten de XML-indeling hebben en gebruik de correcte koptekst.

Veelvoorkomende XML-fouten:

 • Je sitemap moet de juiste koptekst gebruiken. Als je sitemap bijvoorbeeld video-informatie bevat, moet deze de volgende koptekst hebben:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • De naamruimte in de koptekst moet "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (niet .9) zijn.
 • Alle XML-kenmerken moeten tussen enkele aanhalingstekens (') of dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst en gebruik rechte aanhalingstekens, geen typografische (gekrulde) aanhalingstekens. Tekstverwerkingsprogramma's zoals Microsoft Word kunnen typografische aanhalingstekens invoegen.

Pad klopt niet: www ontbreekt

Het pad naar je sitemap bevat geen voorvoegsel www (bijvoorbeeld http://example.com/sitemap.xml), maar de URL's die erin worden vermeld, bevatten dit voorvoegsel wel (bijvoorbeeld http://www.example.com/mijnbestand.html).

Als je de sitemap wilt verzenden naar de versie zonder www, maar de URL's in de sitemap bevatten wel www, selecteer je de versie met www als voorkeursdomein voor je site.

Anders pas je de sitemap aan en verwijder je 'www' uit alle URL's zodat ze overeenkomen met je sitemaplocatie.

Pad klopt niet: www toegevoegd

Het pad naar je sitemap bevat het voorvoegsel www (bijvoorbeeld http://www.example.com/sitemap.xml), maar de URL's die erin worden vermeld, bevatten dit voorvoegsel niet (bijvoorbeeld http://example.com/mijnbestand.xml.

Als je de sitemap wilt verzenden naar de versie met www, maar de URL's in de sitemap bevatten geen www, selecteer je de versie zonder www als voorkeursdomein voor je site.

Anders pas je de sitemap aan en voeg je 'www' toe aan alle URL's zodat ze overeenkomen met je sitemaplocatie.

Onjuiste naamruimte

Het root-element van je sitemap bevat niet de juiste naamruimte, de naamruimte is onjuist aangegeven of de naamruimte bevat een typfout of onjuiste URL.

Zorg ervoor dat je de juiste naamruimte voor je bestandstype gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • Een sitemapbestand: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Een videositemapbestand: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Een sitemapindexbestand: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Andere sitemaptypen...

Witruimte aan begin

Je sitemap begint met witruimte aan het begin in plaats van een naamruimtedeclaratie. XML-bestanden moeten beginnen met de XML-declaratie die aangeeft welke XML-versie is gebruikt.

Deze fout voorkomt niet dat Google je sitemap verwerkt, maar je kunt het beste de witruimte verwijderen zodat het bestand voldoet aan de XML-norm en deze fout niet meer wordt weergegeven.

HTTP-fout [specifieke code]

Er is een HTTP-fout gevonden toen Google je sitemap wilde downloaden. In dit bericht wordt de statuscode vermeld die we hebben ontvangen (bijvoorbeeld 404). Controleer of de opgegeven URL voor de sitemap correct is en of de sitemap bestaat op die locatie. Verzend vervolgens je sitemap opnieuw.

Miniatuur is te groot

De videominiatuur die in je sitemap is opgegeven, is te groot. Wijzig de afmetingen van je videominiatuur in 160 x 120 pixels. Update je sitemap met de nieuwe informatie en verzend deze vervolgens opnieuw. Meer informatie over het toevoegen van video-informatie aan een sitemap

Miniatuur is te klein

Een videominiatuur die in je sitemap is opgegeven, is te klein. Wijzig de afmetingen van je videominiatuur in 160 x 120 pixels. Update je sitemap, indien nodig.

Videolocatie en locatie van de weergavepagina zijn gelijk.

In een videositemap mag de URL voor de videocontent niet gelijk zijn aan de URL van de speler. Als je zowel <video:player_loc> als <video:content_loc> opgeeft, moeten de URL's verschillend zijn.

De URL voor de videolocatie lijkt een URL voor een weergavepagina te zijn

In een videositemap verwijst de URL voor <video:content_loc> naar de pagina waar de speler wordt gehost.

Sitemap bevat URL's die worden geblokkeerd door robots.txt

Google kan geen toegang krijgen tot je sitemap of kan geen toegang krijgen tot alle content die in je sitemap wordt vermeld, omdat Googlebot wordt geblokkeerd door robots.txt. Ga met de robots.txt-tester na welk bestand de URL blokkeert en pas je robots.txt-bestand aan zodat Googlebot er toegang toe heeft.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?