Báo cáo hiệu suất (Google Tin tức)

Xem hiệu suất của trang web trên Google Tin tức. Theo dõi các chỉ số, lọc hoặc phân tích dữ liệu của bạn theo trang và quốc gia.

Báo cáo hiệu suất cho Google Tin tức trình bày dữ liệu từ news.google.com cũng như từ ứng dụng Google Tin tức trên AndroidiOS. Báo cáo này không đề cập đến thẻ "Tin tức" trong Google Tìm kiếm; thẻ này được đề cập trong Báo cáo hiệu suất cho Tìm kiếm khi lọc theo loại tìm kiếm là Tin tức.

Bạn có phải là người dùng mới?
Nếu bạn chưa quen thuộc với tính năng phân tích trang web, hãy bắt đầu qua bài giới thiệu đơn giản về báo cáo này.

 

MỞ BÁO CÁO HIỆU SUẤT CỦA GOOGLE TIN TỨC

 

Báo cáo hiệu suất trong Search Console – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Định cấu hình báo cáo

Chế độ xem mặc định của báo cáo sẽ hiển thị số lượt nhấp, số lượt hiển thị và CTR (tỷ lệ nhấp) trung bình cho tài sản của bạn.

 • Chọn các chỉ số cần xem bằng cách chọn các chỉ số mong muốn phía trên biểu đồ. Các chỉ số này bao gồm số lượt nhấp, số lượt hiển thị và CTR trung bình.
 • Phân nhóm dữ liệu bằng cách chọn thẻ tạo nhóm trong bảng.
 • Lọc dữ liệu của bạn theo ngày, trang, v.v. (không bắt buộc).
 • So sánh các nhóm dữ liệu (không bắt buộc): chẳng hạn, bạn có thể so sánh số lượt hiển thị từ Brazil và Trung Quốc.
 • Thay đổi phạm vi ngày nếu bạn muốn một khoảng thời gian khác giá trị mặc định là 3 tháng vừa qua. Để thay đổi phạm vi ngày, hãy nhấp vào bộ lọc Ngày ở phần đầu báo cáo.

Giới thiệu về dữ liệu trong báo cáo

 • Báo cáo hiệu suất của Google Tin tức cho biết dữ liệu từ news.google.com cũng như từ ứng dụng Google Tin tức trên AndroidiOS. Báo cáo này không đề cập đến thẻ "Tin tức" trong Google Tìm kiếm; thẻ này được đề cập trong Báo cáo hiệu suất cho Tìm kiếm khi dùng bộ lọc Loại tìm kiếm = Tin tức.
 • Dữ liệu này chỉ giới hạn trong khoảng thời gian do bộ lọc Ngày chỉ định. Phạm vi ngày mặc định là 3 tháng vừa qua. Bạn có thể thay đổi phạm vi ngày này bằng cách nhấp vào bộ lọc ngày và thay đổi phạm vi.
 • Tất cả dữ liệu đều được tổng hợp theo trang. Điều này có nghĩa là nếu một trang web cung cấp nhiều kết quả trong Google Tin tức trong một phiên hoạt động của người dùng, thì mỗi kết quả sẽ được gán cho URL trang đích của kết quả đó (thay vì tài sản chứa trang này).
 • Dữ liệu mới nhất trong báo cáo đôi khi chỉ là dữ liệu sơ bộ, nghĩa là dữ liệu có thể thay đổi một chút trước khi được xác nhận. Dữ liệu sơ bộ thường mới xuất hiện chưa đến ba ngày trước; tại một thời điểm nào đó, hệ thống sẽ xác nhận tất cả dữ liệu sơ bộ. Khi bạn di chuột qua dữ liệu sơ bộ trong bảng, sẽ có dấu hiệu để bạn biết đó là dữ liệu sơ bộ. Dữ liệu sơ bộ sẽ xuất hiện trong cả biểu đồ và bảng.
 • Mọi chỉ số cho trang đều được gán cho URL chính tắc, không phải cho trang mà người dùng truy cập khi nhấp vào một kết quả. Điều này có hai tác động quan trọng:
  • URL mà báo cáo ghi nhận trong bảng sẽ là URL chính tắc.
  • Dữ liệu sẽ chỉ xuất hiện cho tài sản chứa URL chính tắc. Do đó, nếu bạn có các trang trùng lặp, thì URL chính tắc sẽ chứa tất cả dữ liệu về số lượt nhấp, số lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp (CTR), đồng thời bạn sẽ thấy các giá trị đó bằng 0 đối với các URL trùng lặp này.
 • Tất cả ngày tháng đều theo giờ Thái Bình Dương, không phải giờ địa phương của người dùng.

Chỉ số

Hãy chọn chỉ số mà bạn muốn hiển thị bằng cách chọn thẻ tương ứng với chỉ số đó trên báo cáo. Trong báo cáo có các chỉ số sau:

 • Số lượt nhấp 
  Số lần người dùng nhấp vào kết quả trên Google Tin tức để truy cập vào tài sản của bạn. (Xem những trường hợp ngoại lệ trong phần Giới thiệu về dữ liệu.)
 • Số lượt hiển thị
  Số đường liên kết đến trang web của bạn mà người dùng nhìn thấy trên Google Tin tức. Lượt hiển thị chỉ được tính khi người dùng cuộn để nhìn thấy đường liên kết đó. Thao tác di chuyển sang phần khác rồi quay lại, hoặc chuyển sang trang khác rồi quay lại, chỉ được tính là một lượt hiển thị trong mỗi phiên hoạt động. (Xem những trường hợp ngoại lệ trong phần Giới thiệu về dữ liệu.)
 • CTR trung bình
  Tỷ lệ nhấp là kết quả của phép tính (tổng số lượt nhấp/tổng số lượt hiển thị). Nếu một hàng dữ liệu không có lượt hiển thị nào, CTR sẽ hiển thị thành dấu gạch ngang (-) vì hệ thống sẽ chia CTR cho 0.

Chênh lệch về dữ liệu

Chênh lệch giữa tổng số trong biểu đồ và tổng số trong bảng

Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa tổng số trong biểu đồ và tổng số trong bảng vì một số lý do:

Thông tin chung:

 • Trong một số trường hợp bất thường, khi lọc dữ liệu trên một trang, bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa dữ liệu trong biểu đồ với dữ liệu trong bảng. Điều này là do dữ liệu được cắt bớt theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào cách kết hợp các chế độ nhóm và lọc. Trong những trường hợp có hai giá trị tổng số, thì tổng số thực tế ít nhất sẽ bằng (và có thể còn cao hơn) giá trị lớn hơn trong hai giá trị tổng số đó.
 • Khi lọc theo trang, giá trị tổng số theo tiêu chí "chứa" cộng với giá trị tổng số theo tiêu chí "không chứa" có thể không bằng giá trị tổng số chưa lọc. Ví dụ: tổng số liệu của các "URL chứa "https://'" cộng với tổng số liệu của các "URL không chứa "https://'" có thể thấp hơn tổng số liệu khi không dùng bộ lọc URL. Nguyên nhân là dữ liệu bị cắt bớt do có những giới hạn trong quá trình phân phát.
 • Việc thêm một bộ lọc không hiệu quả (chẳng hạn như lọc kết quả theo URL gốc của trang web – "example.com/") có thể gây ra chênh lệch vì nhiều lý do.

Tổng số trong biểu đồ cao hơn:

 • Bảng có thể cho thấy tối đa 1.000 hàng nên một số hàng có thể bị bỏ qua.

Tổng số trong bảng cao hơn:

 • Khi bảng được nhóm theo trang, tổng số trong bảng được nhóm theo URL nhưng tổng số trong biểu đồ vẫn được nhóm theo tài sản. Do đó, nếu một tài sản xuất hiện nhiều lần trong một lượt tìm kiếm, thì tài sản đó được tính là 1 kết quả trong biểu đồ nhưng lại được tính là nhiều kết quả trong bảng.

Sự chênh lệch giữa dữ liệu của Search Console với các nguồn dữ liệu khác

Dữ liệu của Search Console có thể khác biệt đôi chút so với dữ liệu trong các công cụ khác. Dưới đây là những nguyên nhân có thể cho sự khác biệt đó:

 • Sau khi hệ thống tính các con số, các quản trị viên web có thể phải chờ một khoảng thời gian mới thấy được các con số này. Tuy dữ liệu được công bố theo từng khoảng thời gian, nhưng trên thực tế, chúng tôi liên tục thu thập dữ liệu. Tuy vậy, dữ liệu thu thập được thường sẽ xuất hiện trong vòng 2-3 ngày.
 • Múi giờ đóng vai trò quan trọng. Báo cáo Hiệu suất theo dõi dữ liệu hằng ngày theo giờ địa phương ở California, trong đó dữ liệu cho mỗi ngày được gắn nhãn theo giờ địa phương ở California. Nếu các hệ thống khác của bạn sử dụng các múi giờ khác, chế độ xem hằng ngày của bạn có thể sẽ không khớp chính xác. Ví dụ: Google Analytics hiển thị thời gian theo múi giờ địa phương của quản trị viên trang web.
 • Thao tác vuốt trong bài viết (vuốt sang trái hoặc sang phải từ bài viết này sang bài viết khác trong ứng dụng Android và iOS) không được tính vào số lượt hiển thị hoặc số lượt nhấp. Thông báo cũng không được tính vào số lượt nhấp hoặc số lượt hiển thị.
 • Không có dữ liệu cho các phiên bản cũ của ứng dụng Google Tin tức (phát hành trước tháng 11 năm 2020).

Cách đọc biểu đồ

Chọn các chỉ số sẽ xuất hiện trong biểu đồ bằng cách chọn các chỉ số mong muốn ở phần đầu biểu đồ.

Dữ liệu tổng số cho mỗi chỉ số được trình bày ở phía trên biểu đồ. Những dữ liệu tổng số này là giá trị chính xác trong khoảng thời gian được chọn và không bị cắt bớt. Chúng tôi có thể cắt bớt dữ liệu cho một số ngày riêng lẻ trong biểu đồ nếu dữ liệu của những ngày đó thấp hơn một giá trị nhất định. Dữ liệu tổng số là giá trị trong phạm vi thời gian do bộ lọc ngày chỉ định.

Cách đọc bảng

Trong bảng, dữ liệu được phân nhóm theo tiêu chí được chọn. Dữ liệu sẽ được hiển thị cho các chỉ số mà bạn chọn trong biểu đồ ở trên.

Hãy lưu ý rằng bảng này chỉ hiển thị tối đa 1.000 hàng. Chúng tôi sẽ cắt bớt dữ liệu xuống còn 1.000 hàng trước khi hiển thị trong báo cáo. Vì vậy, trong trường hợp dữ liệu có thể có 1.001 hàng, thì khi bạn đảo ngược thứ tự sắp xếp của bảng, bạn sẽ không thấy hàng thứ 1.001 (trước khi cắt bớt).

Dữ liệu trong bảng này và dữ liệu trong biểu đồ đều chỉ giới hạn trong khoảng thời gian do bộ lọc Ngày chỉ định. Hãy sửa đổi bộ lọc ngày bằng cách nhấp vào bộ lọc đó và thay đổi phạm vi ngày.

Phân nhóm dữ liệu trong bảng

Nhóm dữ liệu bảng theo một trong các tham số sau:

 • Trang
  Trang nguồn của thông tin hiển thị cho người dùng. Đây là URL của trang chính tắc, không phải trang mà người dùng truy cập khi nhấp vào một kết quả. Mọi chỉ số liên quan đến trang đều được gán cho URL chính tắc chứ không phải cho trang mà người dùng truy cập khi nhấp vào một đường liên kết trên Google Tin tức. Điều này có nghĩa là nếu một trang của bạn có cả phiên bản dành cho thiết bị di động và phiên bản dành cho máy tính, và trang web của bạn ưu tiên phiên bản dành cho thiết bị di động, thì một lượt nhấp sẽ được gán cho phiên bản dành cho thiết bị di động, ngay cả khi người dùng đang sử dụng máy tính và thao tác nhấp của người đó mở ra trang dành cho máy tính.
 • Quốc gia:
  Quốc gia nơi người dùng xem hoặc nhấp vào nội dung của bạn.
 • Ngày
  Nhóm dữ liệu của bạn theo ngày. Dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu sơ bộ. Tất cả ngày tháng đều theo múi giờ Thái Bình Dương (PT). Theo mặc định, dữ liệu chỉ được tính cho những ngày có dữ liệu đầy đủ (những ngày mà chúng tôi có dữ liệu trong khoảng thời gian từ nửa đêm trước đến nửa đêm sau). Nếu muốn tính cả những ngày không có dữ liệu đầy đủ (ví dụ như hôm nay), thì bạn phải thay đổi bộ lọc ngày để chỉ định ngày bắt đầu chính xác.
 • Thiết bị
  Loại thiết bị mà người dùng sử dụng để xem nội dung trên Google Tin tức.
 • Giao diện trên Google Tin tức
  Phân nhóm dữ liệu theo tính năng hoặc loại kết quả tìm kiếm cụ thể. Các loại giao diện được hỗ trợ trên Google Tin tức:

Tổng giá trị của các hàng trong bảng có thể không bằng tổng số trong biểu đồ vì nhiều lý do. Tổng số trong biểu đồ thường sẽ đầy đủ hơn so với kết quả khi cộng giá trị của tất cả các hàng trong bảng.

Chọn một phạm vi ngày khác

Chế độ xem mặc định sẽ hiển thị dữ liệu của 3 tháng gần nhất. Để thay đổi phạm vi ngày, hãy nhấp vào bộ lọc Ngày phía trên biểu đồ và chọn một phạm vi thời gian khác.

Cách lọc dữ liệu

Bạn có thể lọc dữ liệu theo ngày, trang, quốc gia hoặc hình thức xuất hiện trong Tin tức. Bộ lọc xuất hiện phía trên các thẻ của biểu đồ.

Cách thêm một bộ lọc:

 • Nhấp vào nhãn + MỚI bên cạnh các bộ lọc hiện có trên trang.

Để xóa bộ lọc, hãy làm như sau:

 • Nhấp vào dấu X bên cạnh một bộ lọc hiện có. Bạn không thể xóa bộ lọc ngày.

Cách sửa đổi bộ lọc:

 • Nhấp vào bộ lọc và thay đổi giá trị.
Hãy lưu ý rằng bộ lọc có thể khiến một số dữ liệu bị chênh lệch

Phân biệt chữ hoa chữ thường

Tất cả bộ lọc URL trang đều không phân biệt chữ hoa chữ thường, ngoại trừ URL chính xác có phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là các URL chứa/không chứa/khớp chính xác/tùy chỉnh (biểu thức chính quy) các bộ lọc, ngoại trừ bộ lọc URL chính xác.

Bạn có thể tạo biểu thức chính quy phân biệt chữ hoa chữ thường theo mô tả dưới đây.

Bộ lọc biểu thức chính quy

Nếu chọn bộ lọc Tuỳ chỉnh (biểu thức chính quy), bạn có thể lọc theo biểu thức chính quy (kiểu khớp ký tự đại diện) cho mục đã chọn. Bạn có thể sử dụng bộ lọc biểu thức chính quy cho URL của các trang và truy vấn của người dùng. Bộ lọc này sử dụng cú pháp RE2.

 • Bạn có thể chọn hiển thị các chuỗi khớp với biểu thức chính quy của bạn hoặc không khớp với biểu thức chính quy của bạn. Chế độ mặc định là hiển thị các chuỗi khớp với biểu thức chính quy.
 • Kiểu khớp mặc định là "khớp một phần", tức là biểu thức chính quy của bạn có thể khớp với một phần nào đó trong chuỗi mục tiêu, trừ phi bạn sử dụng ^ hoặc $ để yêu cầu khớp từ phần đầu hoặc phần cuối của chuỗi.
 • Kiểu khớp biểu thức chính quy mặc định không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn có thể thêm "(?-i)" vào đầu chuỗi biểu thức chính quy để tìm các kết quả khớp phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: (?-i)AAA sẽ khớp với https://example.com/AAA nhưng không khớp với https://example.com/aaa
 • Nếu bạn sử dụng cú pháp không hợp lệ cho biểu thức chính quy, hệ thống sẽ không trả về kết quả khớp nào.
 • Việc so khớp biểu thức chính quy khá phức tạp. Vì vậy, bạn nên thử sử dụng biểu thức trong một công cụ kiểm tra phiên bản hoạt động hoặc đọc hướng dẫn đầy đủ về cú pháp RE2
Các biểu thức chính quy thông thường

Dưới đây là một số biểu thức chính quy cơ bản:

Ký tự đại diện Mô tả
.

Khớp với một ký tự bất kỳ.

 • "m.n" khớp với "men" và "man" nhưng không khớp với "meen"
[characters]

Khớp với một mục bất kỳ bên trong [ ].

 • "c[aie]t" khớp với cả "cat", "cit" và "cet"
 • "i[o0-9]n" khớp với "ion" và "i7n", nhưng không khớp với "ian"
*

Khớp với chữ cái hoặc cụm ký tự lặp lại đứng trước từ 0 lần trở lên:

 • "fo*d" khớp với "fd", "fod", "food" và "foooooooood"
 • "https*://example" khớp với http://example" và "https://example"
+

Khớp với chữ cái hoặc cụm ký tự lặp lại đứng trước từ 1 lần trở lên:

 • "fo+d" khớp với "fod", "food", "foooooooood", nhưng không khớp với "fd"
|

Toán tử OR, khớp với biểu thức đứng trước hoặc sau toán tử "|".

 • "New York|San Francisco" khớp với cả "I love New York" và "I love San Francisco"
\d

Một chữ số từ 0-9

 • "\d\d\d abc" khớp với "123 abc"
\D

Ký tự bất kỳ không phải chữ số (ví dụ: mọi chữ cái hoặc ký tự như + hoặc , hoặc ?)

 • "\D\D\D 123" khớp với "aaa 123" nhưng không khớp với "123 123"
\s

Bất kỳ khoảng trắng nào (phím tab, dấu cách)

 • "1\s2\s3" khớp với "1 2 3"
\S

Ký tự bất kỳ không phải khoảng trắng.

 • (\S)+ khớp với "fire" "và" "ice" trong chuỗi "fire and ice", nhưng không khớp với khoảng trắng nào và cũng không khớp với toàn bộ chuỗi.
(?-i)

Chỉ định các kết quả khớp phân biệt chữ hoa chữ thường cho tất cả những ký tự sau đây.

 • (?-i)AAA sẽ khớp với https://example.com/AAA nhưng không khớp với https://example.com/aaa
^

Dùng ở đầu biểu thức để giới hạn phần khớp ở phần đầu của chuỗi mục tiêu.

 • "^example" khớp với "example" nhưng không khớp với "an example"
 • "example" khớp với cả "example" và "an example"

So sánh các nhóm

Bạn có thể so sánh dữ liệu giữa hai nhóm cùng loại. Ví dụ: bạn có thể so sánh dữ liệu giữa Pháp và Anh (quốc gia) hoặc giữa tháng này và tháng trước (ngày). Dữ liệu so sánh sẽ xuất hiện trong cả biểu đồ và bảng.

Cách so sánh dữ liệu theo nhóm:

 1. Dữ liệu so sánh được quản lý theo bộ lọc (ví dụ: Ngày hoặc Loại tìm kiếm). Chỉnh sửa bộ lọc hiện có hoặc nhấp vào Mới để thêm bộ lọc mới.
 2. Trong hộp thoại hiển thị thuộc tính của bộ lọc, hãy chọn So sánh.
 3. Thêm tiêu chí hoặc khoảng thời gian bạn muốn so sánh và nhấp vào Áp dụng.
 4. Mỗi lần bạn chỉ thực hiện được một phép so sánh. Khi bạn thêm một bộ lọc so sánh mới, bộ lọc hiện tại sẽ bị xoá. Ví dụ: nếu bạn đang so sánh theo ngày và sau đó thêm một bộ lọc so sánh theo quốc gia, thì bộ lọc so sánh theo quốc gia sẽ xoá bộ lọc so sánh theo ngày.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính