Apps Kasası'nı kullanarak Drive'daki dosyaları saklama

Kuruluşunuzun bilgi yönetimi planının bir parçası olarak, Drive'daki dosyaların ne kadar süre saklanacağını belirleyebilirsiniz. Dosyaların ne kadar süre saklanacağını ve gerekiyorsa ne zaman silineceğini belirtmek için saklama kurallarını kullanın. Varsayılan olarak, Drive kuralları Meet verilerine uygulanır ancak sitelere uygulanmaz. Drive kurallarının kapsayacağı verilerde değişiklik yapmak için Meet'e özel kuralları etkinleştirebilir ve Sites saklama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Belirlenen süre için belirli koşullarla eşleşen verileri saklamak üzere özel saklama kuralları ayarlayın. Kuruluşunuzdaki tüm lisanslı hesaplar için bir hizmete ilişkin tüm verileri belirli bir süre boyunca saklamanız gerektiğinde bir varsayılan saklama kuralı ayarlayın. Varsayılan saklama kuralının daha uzun bir saklama süresi olsa bile özel saklama kuralları varsayılan saklama kurallarını geçersiz kılar.

Drive ve saklama özelliği hakkında önemli bilgiler

Saklama kurallarını oluşturmadan önce, saklama işlevinin işleyiş şekli hakkında bilgi edinmeniz ve Apps Kasası'nda desteklenen Drive dosyaları başlıklı makaleyi incelemeniz kesinlikle önerilir.

UYARI: Düzgün şekilde yapılandırılmamış bir saklama kuralı, kullanıcı hesaplarındaki verilerin derhal ve geri alınamayacak biçimde silinmesine neden olabilir. Saklama kurallarını oluştururken ve değiştirirken son derece dikkatli olmalısınız. Yeni kuralları kuruluşunuzun tamamına uygulamadan önce küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test etmenizi öneririz.

Tümünü aç  |  Tümünü kapat

Kuruluş birimi ve ortak drive kapsamındaki özel saklama kurallarının karşılaştırılması

Kuruluş biriminin kapsamı

Bir kuruluş birimine uyguladığınız özel bir saklama kuralı, ilgili kuruluş birimindeki kullanıcılara ait olan ve bu kullanıcılarla doğrudan paylaşılan dosyalara uygulanır. Söz konusu özel saklama kuralı, ortak drive'ın üyesi olsun veya olmasın bir kullanıcıyla doğrudan paylaşılan ortak drive dosyalarına da uygulanır.

Saklama süresinin sonunda dosyalar tamamen silinecek şekilde bir kural ayarlandıysa Apps Kasası yalnızca ilgili kuruluş birimindeki kullanıcılara ait olan dosyaları tamamen siler. Kuruluş biriminin dışından kişiler tarafından paylaşılan dosyalar tamamen silinmez.

Ortak drive'lardaki öğeleri dahil et seçeneği işaretlendiğinde kural, seçilen kuruluş birimindeki hesapların üyesi olduğu ortak drive'lara da uygulanır. Ancak, bu kurallar yalnızca ortak drive dosyalarının yaşam döngüsünü uzatabilir. Ortak drive'lardaki dosyaları tamamen silmek için ortak drive'a özel saklama kuralları oluşturun.

Ortak drive kapsamı

Kuruluşunuzdaki tüm ortak drive'ları veya yalnızca seçilen ortak drive'ları kapsayacak özel bir saklama kuralı oluşturabilirsiniz.

Ortak drive dosyaları belirli bir kullanıcıya değil de ekibe ait olduğundan ortak drive'lardaki dosyaları yalnızca ortak drive'a özel saklama kuralları tamamen silebilir.

Saklama kuralının yayılması ve yürütülmesinde olası gecikmeler
 • Bir saklama kuralını oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde kuralın yayılması üç saati bulabilir. Bu yayılma süresi içinde kullanıcılar tarafından silinen dosyalar saklanmaz.
 • Saklama dönemi sona erdiğinde ve kural, dosyalar tamamen silinecek şekilde oluşturulduğunda etkilenen dosyaların Drive'dan kaldırılması 15 günü bulabilir.
Yüklenen bir dosyanın oluşturulma ve değiştirilme zamanı dosyanın kaynağına bağlı olarak farklılık gösterir
Drive'ın, bir dosya ilk kez yüklenirken ayarladığı oluşturma zamanı ve değiştirme zamanı, dosyanın Drive'a nasıl eklendiğine bağlı olarak, yerel dosyanın zamanına ya da dosyanın yüklenme zamanına eşit olabilir. Aşağıdaki tabloda, farklı kaynaklar için hangi zamanın kullanıldığı gösterilmektedir:
 • Yükleme - Zaman damgası, dosyanın Drive'a yüklendiği zamanı gösterir
 • Yerel - Zaman damgası, kaynak cihazdaki veya hizmetteki orijinal dosyanın zaman damgasıyla aynıdır
Dosya kaynağı (istemci) Oluşturulma zamanı Değiştirilme zamanı
Web uygulaması Yükleme

8 Nisan 2020'den önce: Yükleme

8 Nisan 2020'den sonra: Yerel

Drive Dosya Senkronizasyonu Yerel Yerel
Yedekle ve Senkronize Et Yükleme Yerel
iOS Yükleme Yükleme
Android Yükleme Yükleme
G Suite Migrate Yerel Yerel
Drive API Çağrıyı yapan kod tarafından ayarlanabilir Çağrıyı yapan kod tarafından ayarlanabilir
Apps Kasası, aynı ölçütlere sahip Drive saklama kuralları oluşturmanıza izin vermez

Drive'daki dosyalar için oluşturduğunuz her özel saklama kuralı:

 • Benzersiz bir son değiştirme veya oluşturma tarihine sahip olmalıdır.
  VEYA
 • Benzersiz bir kullanıcı grubuna uygulanmalıdır.

Örneğin, bir kuruluş birimine uygulanan kuralınız varsa ve bu kuruluş biriminin tüm üyelerinin erişebildiği bir ortak drive'a uygulanan bir kural eklemeyi denerseniz çakışma oluşabilir. Oluşturma veya son değiştirme tarihinin aynı olması durumunda Apps Kasası yeni kuralı reddeder.

Bir saklama kuralını benzersiz hale getirmek için Ortak drive'ları dahil et ayarını da kullanabilirsiniz. Kurallardan birinin ortak drive'ları dahil etmesi, diğerinin etmemesi durumunda, aynı saklama ölçütlerine sahip iki kural arasında çakışma olmaz.

Birden çok saklama kuralına tabi olan dosyalar her zaman saklama dönemi en uzun olan kural dikkate alınarak saklanır.

Drive'da veri depolayan uygulamalar için saklamayı yönetme

Bazı Google hizmetleri verilerini Drive'da saklar. Bu veriler Drive saklama kuralları kapsamındadır. Şöyle ki:

Ürün Saklama
Jamboard

Apps Kasası, kullanıcıların Drive'larına kaydedilen jam dosyalarını Drive saklama kurallarına göre saklar. Kaydedilmemiş jam dosyaları ise Jamboard oturumu sona erdiğinde silinir ve Apps Kasası tarafından kullanılamaz.

Google Meet

Meet kayıtları varsayılan olarak Drive saklama kuralları kapsamındadır.

Meet kayıtlarının saklanması işlemini Drive'daki diğer öğelerden farklı bir şekilde yönetmek için Google Meet için saklama kuralları oluşturabilirsiniz. Meet için saklama kuralları etkinleştirildiğinde, Drive saklama kuralları Meet kayıtları için geçerli olmaz.

Google Sites

Sites siteleri, varsayılan olarak Drive saklama kurallarının kapsamındadır.

Siteleri Drive'daki diğer öğelerden farklı bir şekilde saklamak üzere Sites için saklama kuralları oluşturabilirsiniz. Sites için saklama kuralları etkinleştirildiğinde Drive saklama kuralları siteler için geçerli olmaz.

Siteleri Drive'daki diğer öğelerle aynı şekilde saklamak için saklama ayarlarını değiştirerek sitelerin Drive kurallarına göre saklanmasını sağlayabilirsiniz.  

Saklama kuralları ve çöp kutusundaki dosyalar

Varsayılan olarak Drive, çöp kutusuna taşınan dosyaları 30 gün sonra kaldırır. Bir kullanıcı da çöp kutusunun tamamını boşaltabilir veya çöp kutusundaki bir dosyayı tamamıyla silebilir. Çöp kutusundan otomatik olarak veya bir kullanıcı tarafından kaldırılan dosyalar 25 gün içinde bir Google Workspace yöneticisi tarafından kurtarılabilir (nasıl olduğunu öğrenin).

Çöp kutusundaki dosyaların Apps Kasası'nda kullanılabilir durumda kalacağı süreyi uzatmak veya kısaltmak için Apps Kasası'nda çöp kutusuna taşınanlar kuralları oluşturabilirsiniz. Örneğin, 5 günlük saklama süresi olan bir çöp kutusuna taşınanlar kuralı oluşturursanız çöp kutusundaki dosyalar çöp kutusuna taşındıktan 5 gün sonra otomatik olarak kaldırılır. Yöneticiler 25 gün içinde dosyaları yine kurtarabilir ancak dosyalar Apps Kasası'nda kullanılabilir olmaz. Bir kullanıcı çöp kutusuna taşıdıktan 2 gün sonra dosyaları silerse dosyalar 3 gün daha Apps Kasası'nda kullanılabilir olur ve yöneticiler tarafından 25 gün içinde kurtarılabilir.

Çöp kutusuna taşınanlar kuralı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Çöp kutusunda kullanıcıya ait olan veya kuralın geçerli olduğu ortak drive'daki dosyalara uygulanır.
 • Yalnızca 1 Ağustos 2016'da veya sonrasında çöp kutusuna taşınmış olan dosyalara uygulanır.
 • Saklama dönemi süresiz olamaz.
 • Süresi daha sonra dolacak diğer özel kurallar dahil diğer Drive saklama kurallarını geçersiz kılar. Birden fazla çöp kutusuna taşınanlar kuralının geçerli olduğu bir dosya, geçerlilik bitiş tarihi en geç olan kurala göre saklanır.
 • Muhafazalar tarafından geçersiz kılınır.

Çöp kutusuna taşınanlar kuralları oluşturmak üzere Süre ve işlem için Çöp kutusuna taşınma tarihi'ne göre bir saklama süresi belirtin.

Drive için özel saklama kuralı ayarlama

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Saklama ve sonra Özel Kurallar ve sonra Oluştur'u tıklayın.
 3. Hizmet için Drive'ı seçin, ardından Devam'ı tıklayın.
 4. Bir varlık seçin:
  • Kuruluş birimi: Kuralı belirli bir kuruluş birimine uygulayın:
   1. Menüyü tıklayın ve bir kuruluş birimi seçin
   2. (İsteğe bağlı) Kuralı, seçilen kuruluş birimindeki hesapların üyesi olduğu ortak drive'lara uygulamak için Ortak drive'lardan sonuçları ekle seçeneğini etkinleştirin.
  • Tüm ortak drive'lar: Kuralı kuruluştaki tüm ortak drive'lara uygulayın.
  • Belirli ortak drive'lar: Kuralı belirli bir hesabın üyesi olduğu bir ortak drive'a uygulayın.
   1. Bir veya daha fazla hesap girin ve Bul'u tıklayın.
   2. Bir veya daha fazla ortak drive seçin.
   3. Ekle'yi tıklayın.
 5. Devam'ı tıklayın.
 6. Dosyaların ne kadar süre saklanacağını seçin:

  • Bu kural kapsamındaki dosyaları kalıcı olarak saklamak için Süresiz'i seçin.
  • Dosyaları belirli bir sürenin sonunda silmek için:
   1. Saklama süresi'ni seçin.
   2. 1 ile 36.500 arasında bir gün sayısı girin.
   3. Saklama süresinin başlangıcı için referans zamanı seçin.
 7. Bir saklama süresi ayarlarsanız bu süre sona erdiğinde dosyalarla ilgili olarak ne yapılacağını seçin:
  • Yalnızca kullanıcıların Çöp Kutusu'ndan silmiş oldukları dosyaları tamamen silmek için ilk seçeneği belirleyin.
  • Silinmemiş dosyalar da dahil olmak üzere tüm dosyaları tamamen silmek için ikinci seçeneği belirleyin.
  Uyarı: Apps Kasası, yeni bir kural gönderdiğinizde Drive'ın saklama süresini aşan verileri derhal tamamen silmesine izin verir. Tamamen silinen veriler arasında kullanıcıların saklamak istediği veriler de olabilir. Kuralın doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmadıkça bir sonraki adıma geçmeyin.
 8. Oluştur'u tıklayın. Bir saklama süresi ayarlarsanız, Apps Kasası kuralın etkilerini anladığınızı onaylamanızı ister. Kutuları işaretleyin ve kuralı oluşturmak için Kabul et'i tıklayın.

Drive için varsayılan saklama kuralı ayarlama

Varsayılan saklama kuralı, özel bir kural veya muhafaza kapsamında olmayan (ortak drive'lardaki dosyalar dahil) Drive'daki dosyalar için geçerlidir.

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Saklama'yı tıklayın. Varsayılan kurallar listesi açılır.
 3. Drive'ı "" tıklayın.
 4. Dosyaların ne kadar süre saklanacağını seçin:

  • Bu kural kapsamındaki dosyaları kalıcı olarak saklamak için Süresiz'i seçin.
  • Dosyaları belirli bir sürenin sonunda silmek için:
   1. Saklama süresi'ni seçin.
   2. 1 ile 36.500 arasında bir gün sayısı girin.
   3. Saklama süresinin başlangıcı için referans zamanı seçin.
 5. Bir saklama süresi ayarlarsanız bu süre sona erdiğinde dosyalarla ilgili olarak ne yapılacağını seçin:
  • Yalnızca kullanıcıların Çöp Kutusu'ndan silmiş oldukları dosyaları tamamen silmek için ilk seçeneği belirleyin.
  • Silinmemiş dosyalar da dahil olmak üzere tüm dosyaları tamamen silmek için ikinci seçeneği belirleyin.
  Uyarı: Apps Kasası, yeni bir kural gönderdiğinizde Drive'ın saklama süresini aşan verileri derhal tamamen silmesine izin verir. Tamamen silinen veriler arasında kullanıcıların saklamak istediği veriler de olabilir. Kuralın doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmadıkça bir sonraki adıma geçmeyin.
 6. Kaydet'i tıklayın. Apps Kasası, kuralın etkilerini anladığınızı onaylamanızı ister. Kutuları işaretleyin ve kuralı kaydetmek için Kabul et'i tıklayın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
96539
false