วิธีการส่งออกข้อมูลของห้องนิรภัย

หลังจากที่ห้องนิรภัยพบข้อความหรือไฟล์ที่คุณต้องการแล้ว คุณก็ส่งออกเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ฟังก์ชันการส่งออกของ Google ห้องนิรภัยได้รับการออกแบบมาจัดทำข้อมูลต่อไปนี้

 • สำเนาข้อมูลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
 • ข้อมูลเมตาที่คุณต้องใช้เพื่อลิงก์ข้อมูลที่ส่งออกไปยังผู้ใช้แต่ละรายในโดเมนของคุณ
 • ข้อมูลการทำงานร่วมกันที่จำเป็นต้องใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ส่งออกตรงกับข้อมูลที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Google

การส่งออกข้อมูลใน Gmail แชท และ Groups

หลังจากห้องนิรภัยการประมวลผลการส่งออกเสร็จแล้วk คุณจะดาวน์โหลดรายการต่อไปนี้ได้

 • ไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ PST หรือ mbox โดยไฟล์เหล่านี้จะมีรายละเอียดและเนื้อหาของข้อความที่ส่งออก หลังจากแตกไฟล์  .zip แล้ว คุณจะเปิดไฟล์ในโปรแกรมต่อไปนี้ได้

  • PST - Microsoft Outlook คุณอาจมีไฟล์ PST หลายไฟล์ หากการส่งออกมีข้อความจากบัญชีมากกว่า 1 บัญชีหรือไฟล์มีขนาดเกิน 1 GB

  • mbox - Mozilla Thunderbird หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความคุณอาจมีไฟล์ mbox หลายไฟล์หากการส่งออกมีข้อความจากบัญชีมากกว่า 1 บัญชีหรือไฟล์มีขนาดเกิน 1 GB

  • ระบบการสนับสนุนการฟ้องร้องบางระบบ บางระบบอาจเปิดไฟล์ PST ได้ หรือมีเครื่องมือแปลงอีเมลเพื่อใช้กับไฟล์ mbox  

หมายเหตุ: Google ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Google และ Google จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามทุกกรณี โปรดดูข้อมูลการกำหนดค่าและการสนับสนุนล่าสุดจากเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 • ไฟล์ XML ประกอบด้วยข้อมูลเมตาของข้อความที่เหมือนกับข้อมูลที่มีในเซิร์ฟเวอร์ Google ให้เปิดไฟล์นี้ในเครื่องมือแก้ไขข้อความและใช้ลิงก์ข้อมูลเมตาของข้อความกับเนื้อหาของข้อความจากไฟล์ mbox เนื้อหาในไฟล์ PST จะลิงก์กับข้อมูลเมตาในไฟล์ XML ไม่ได้
 • ไฟล์ CSV ประกอบด้วยที่อยู่ของเจ้าของข้อความที่รวมอยู่ในการส่งออก พร้อมกับจำนวนข้อความของผู้ใช้แต่ละราย
 • รายงานข้อผิดพลาดจะปรากฏต่อเมื่อมีข้อผิดพลาดเท่านั้น
 • ไฟล์ checksum ประกอบด้วยค่าแฮชของ Message Digest 5 (MD5) สำหรับไฟล์ก่อนหน้านั้น
ตรวจสอบข้อความในโปรแกรมรับส่งอีเมล

คุณจะตรวจสอบข้อความอีเมลและแชทใน Microsoft Outlook (PST) หรือ Mozilla Thunderbird(mbox) ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการดูข้อความ HTML และไฟล์แนบที่โปรแกรมแก้ไขข้อความแสดงผลไม่ได้

ไฟล์ PST และ mbox จะมีรายละเอียดของข้อความ Gmail และข้อความแชทที่ส่งออก ไฟล์ XML ของห้องนิรภัยจะแสดงข้อมูลเมตาของข้อความตามที่ Google บันทึกไว้ คุณจะเชื่อมโยงเนื้อหา mbox และข้อมูลเมตาของข้อความเพื่อระบุลิงก์ระหว่างข้อความที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google กับข้อมูลที่คุณส่งออกจากห้องนิรภัยได้

หมายเหตุ: ระบบจะไม่แปลงป้ายกำกับที่ใช้แยกประเภทข้อความใน Gmail เป็นโฟลเดอร์กล่องจดหมาย เมื่อเปิดไฟล์ PST หรือ mbox ในโปรแกรมรับส่งอีเมล ข้อความทั้งหมดจะปรากฏในโฟลเดอร์เดียว

หากต้องการตรวจสอบข้อความที่ส่งออกในโปรแกรมรับส่งอีเมล ให้ทำดังนี้

 1. นำเข้าและตรวจสอบข้อความในแอปพลิเคชันอีเมล 
 2. สำหรับข้อความที่มีความสำคัญกับกรณี ให้ดูส่วนหัวโดยทำตามวิธีดังต่อไปนี้
  • Outlook - แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่ใช้งาน อ่านวิธีดูส่วนหัวของข้อความในเอกสารประกอบของ Microsoft  
  • Thunderbird - คลิก View > Headers > All เพื่อแสดงส่วนหัวของข้อความแต่ละฉบับดังนี้
 3. ส่วนหัวแต่ละส่วนใน Thunderbird จะมี Message ID หากต้องการเชื่อมโยงข้อความกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ให้เปรียบเทียบ Message ID กับข้อมูลเมตาในไฟล์ XML
ตรวจสอบไฟล์ mbox ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ

ไฟล์ mbox เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อความ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อความที่ส่งออกรวมถึงข้อความและไฟล์แนบ ไฟล์ XML ของห้องนิรภัยจะแสดงข้อมูลเมตาของข้อความตามที่ Google บันทึกไว้ ไฟล์เหล่านี้จะมีลิงก์ระหว่างข้อความที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และข้อมูลที่คุณส่งออกจากห้องนิรภัยด้วย

หลังจากที่ส่งออกแล้ว ให้ใช้พารามิเตอร์ของข้อความจากไฟล์ XML ของห้องนิรภัยเพื่อระบุข้อความที่ตรงกันในไฟล์ mbox ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้เปิดไฟล์ XML ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ และดูพารามิเตอร์ FileName ตัวอย่างเช่น

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'

พารามิเตอร์นี้จะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน และจะตรงกับรายการที่เหมือนกันในไฟล์ mbox ซึ่งเรียกว่า From_ line โดย From_ line จะมีตัวระบุที่เหมือนกัน พร้อมกับวันที่และเวลา (ตามเขตเวลา UTC) ที่ Google ได้รับข้อความนั้น เช่น

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

From_ line จะเป็นรายการแรกของแต่ละข้อความที่อยู่ในไฟล์ mbox เมื่อมาถึงพารามิเตอร์ From_line ใหม่ แสดงว่าคุณกำลังดูข้อความอื่นอยู่

พารามิเตอร์ของ Gmail และแชทในไฟล์ XML ของห้องนิรภัย

ไฟล์ XML ของห้องนิรภัยที่รวมอยู่ในการส่งออกจะบันทึกข้อมูลเมตาต่อไปนี้

สิ่งที่รวมอยู่ในข้อความ Gmail แต่ละข้อความ

 • #From
 • #To
 • #CC
 • #BCC
 • #Subject
 • #DateSent
 • #DateReceived

รวมไปกับข้อความแชทแต่ละข้อความ

 • #SubjectAtStart - (Hangouts แบบคลาสสิกเท่านั้น)
 • #SubjectAtEnd - (Hangouts แบบคลาสสิกเท่านั้น)
 • #DateFirstMessageSent
 • #DateLastMessageSent
 • #DateFirstMessageReceived
 • #DateLastMessageReceived

สิ่งที่รวมอยู่ในข้อความ Gmail และแชท

 • ป้ายกำกับ แสดงป้ายกำกับที่ใช้โดย Gmail เช่น ^INBOX, ^TRASH และ ^DELETED และยังแสดงป้ายกำกับที่ผู้ใช้นำไปใช้กับข้อความ
 • FileName แสดงตัวระบุข้อความ เชื่อมโยงค่านี้กับรหัสข้อความที่ปรากฏในไฟล์ PST หรือ mbox ที่ส่งออก

รวมกับข้อความ Google Chat

 • RoomID แสดงตัวระบุห้องหรือ DM ที่มีบทสนทนา
 • Participants แสดงอีเมลของผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าร่วมบทสนทนา
 • roomName แสดงชื่อห้องหรือรายการที่คั่นด้วยจุลภาคของบัญชีที่เข้าร่วมใน DM
 • conversationType แสดงว่าบทสนทนานั้นมาจากห้องหรือ DM

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery แสดงการค้นหาของผู้ใช้ห้องนิรภัยที่ส่ง ซึ่งได้เรียกข้อความที่รวมอยู่ในการส่งออกนี้
 • TimeZone แสดงเขตเวลาที่ใช้สำหรับการค้นหาที่ขึ้นกับวันที่
 • Custodians แสดงอีเมลของผู้ใช้ที่ค้นพบบัญชี หากคุณค้นหาเนื้อหาแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองปรากฏในส่วนนี้

การส่งออกไดรฟ์

หลังจากห้องนิรภัยประมวลผลการส่งออกเสร็จแล้ว คุณจะดาวน์โหลดรายการต่อไปนี้ได้

 • ไฟล์บีบอัดที่ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดที่พบจากการค้นหา ห้องนิรภัยจะส่งออกข้อความสูงสุด 10 GB ในไฟล์บีบอัดเดียว หากคุณส่งออกข้อมูลเกิน 10 GB ห้องนิรภัยจะสร้างไฟล์ขึ้นมาหลายไฟล์ 
 • ไฟล์ XML จะประกอบด้วยข้อมูลเมตาดังนี้
  • รหัสเอกสาร (หมายเหตุ: รหัสต่อไปนี้ไม่ใช่รหัสไฟล์ของไดรฟ์ โดยจะตรงกับค่าในไฟล์ CSV)
  • อีเมลของผู้ใช้
  • วันที่สร้างและแก้ไขของแต่ละไฟล์
  • ประเภทและชื่อของเอกสาร
 • ไฟล์ CSV จะจับคู่รหัสเอกสารเข้ากับบัญชีผู้ใช้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่ส่งออก
 • หากมีข้อผิดพลาด ระบบจะรวมรายงานข้อผิดพลาดไว้ด้วย
 • ไฟล์ checksum ประกอบด้วยค่า MD5 สำหรับไฟล์ก่อนหน้า

ไฟล์ที่ส่งออกจะตั้งชื่อตามชื่อเดิมของไฟล์ ตามด้วยเครื่องหมายขีดล่าง ("_") และรหัสไฟล์ในไดรฟ์

ไฟล์ที่ส่งออกจะแปลงเป็นไฟล์ดังนี้

ประเภทไฟล์ของไดรฟ์ รูปแบบที่ส่งออก
Google เอกสาร .docx
Google ชีต .xlsx
Google ฟอร์ม .zip (.html และ .csv)
Google สไลด์ .pptx
Google วาดเขียน .pdf
ไฟล์ที่ไม่ใช่ Google ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ

 

พารามิเตอร์ของไฟล์ในไฟล์ XML ของห้องนิรภัย

ไฟล์ XML ที่รวมไปกับการส่งออกจะมีข้อมูลเมตาต่อไปนี้

รวมไปกับไฟล์แต่ละไฟล์

 • #Author แสดงอีเมลของบุคคลที่เป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ ส่วนไฟล์ไดรฟ์ที่แชร์จะแสดงชื่อไดรฟ์ที่แชร์
 • Collaborators แสดงบัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์หรือเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
 • Viewers แสดงบัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์ดูไฟล์โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
 • Others แสดงบัญชีจากคำค้นหาของคุณซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ในระหว่างการส่งออก และอาจรวมผู้ใช้ที่มีห้องนิรภัยซึ่งกำหนดระดับสิทธิ์ในเวลาที่ส่งออกไม่ได้
 • #DateCreated แสดงวันที่สร้างไฟล์ Google ในไดรฟ์ สำหรับไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google รายการนี้จะระบุว่าไฟล์นั้นอัปโหลดไปยังไดรฟ์เมื่อใด
 • #DateModified แสดงวันที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด
 • #Title แสดงชื่อไฟล์ตามที่ผู้ใช้กำหนด ห้องนิรภัยจะตัดชื่อไฟล์ให้สั้นลงเหลือ 128 อักขระเมื่อส่งออก เนื่องจากระบบปฏิบัติการบางระบบขยายไฟล์ zip ที่มีชื่อไฟล์ยาวมากไม่ได้ ทั้งนี้ ระบบจะไม่ตัดค่าที่ปรากฏจากแท็ก #Title ให้สั้นลง
 • DocumentType ระบุประเภทไฟล์ของไฟล์ Google โดยค่าที่มีได้คือ DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM และ DRAWING
 • SharedDriveID แสดงตัวระบุของไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งมีไฟล์นี้ (หากมี)
 • SourceHash แฮชที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์แต่ละเวอร์ชัน ใช้กรองข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากไฟล์ที่ส่งออก แล้วยืนยันว่าไฟล์ที่ส่งออกเป็นสำเนาที่เหมือนกับไฟล์ต้นทางทุกประการ รองรับไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์เท่านั้น

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery แสดงการค้นหาของผู้ใช้ห้องนิรภัยที่ส่ง ซึ่งได้เรียกไฟล์ที่รวมอยู่ในการส่งออกนี้
 • TimeZone แสดงเขตเวลาที่ใช้สำหรับการค้นหาที่ขึ้นกับวันที่
 • Custodians แสดงอีเมลของผู้ใช้ที่ค้นพบบัญชี หากคุณค้นหาเนื้อหาแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองปรากฏในส่วนนี้
การส่งออกข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อม

ในขณะส่งออกไฟล์จากไดรฟ์ ห้องนิรภัยอาจรวมข้อมูลเมตาให้กับผู้ใช้ในโดเมนของคุณ ซึ่งเข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อมและเปิดไฟล์ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณได้

ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อม เมื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์มีไฟล์ลักษณะต่อไปนี้

 • แชร์กับกลุ่มที่ผู้ใช้อยู่
 • แชร์กับโดเมน 
 • แชร์กับสาธารณะ

ในระหว่างส่งออก คุณจะเลือกข้อมูลที่ต้องการรวมไว้ในเอาต์พุตข้อมูลเมตาได้ดังนี้

 • เลือกช่องในกล่องโต้ตอบการส่งออกเพื่อให้ห้องนิรภัยกำหนดระดับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ในโดเมนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม โดยผู้ใช้แต่ละคนจะอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดไฟล์ XML

  • Collaborators ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือเพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ได้ทางอ้อม

  • Viewers ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูไฟล์แบบทางอ้อม

  • Others ในบางกรณี ห้องนิรภัยกำหนดประเภทสิทธิ์ที่ผู้ใช้มีในขณะส่งออกไม่ได้ ซึ่งกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ เช่น หากมีการแชร์ไฟล์กับกลุ่ม จากนั้นมีการนำผู้ใช้รายนั้นออกจากกลุ่ม

  ห้องนิรภัยจะใช้เวลาในการพิจารณาว่าผู้ใช้เหล่านี้มีสิทธิ์ใด ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ในการเตรียมไฟล์สำหรับการดาวน์โหลด

 • โปรดยกเลิกการเลือกช่องในกล่องโต้ตอบการส่งออก (ค่าเริ่มต้น) เพื่อยกเว้นข้อมูลในระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ในโดเมนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม ผู้ใช้กลุ่มนี้จะแสดงเป็น Others ในไฟล์ XML 

รายงานข้อผิดพลาด

ในบางครั้ง ห้องนิรภัยจะส่งออกข้อความอีเมลจาก Gmail หรือไฟล์จากไดรฟ์ไม่ได้ และระบบจะสร้างรายงานข้อผิดพลาดขึ้น รายงานในรูปแบบไฟล์ CSV จะแสดงรายการที่มีข้อผิดพลาดในการส่งออกพร้อมรายละเอียดและข้อมูลเมตาเพิ่มเติม โดยข้อผิดพลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • ข้อผิดพลาดชั่วคราว เซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังเรียกอีเมลหรือไฟล์ไม่ได้ รายการนี้ควรส่งออกได้เมื่อคุณค้นหาในภายหลัง
 • ข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่แบบชั่วคราว ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ติดป้ายกำกับไว้ชัดเจนว่าเป็นแบบชั่วคราวจะเกิดจากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไฟล์แนบหรือไฟล์ลบไปแล้ว ไม่รองรับการส่งออก หรือแปลงเป็นไฟล์ที่ต้องการไม่ได้

หากต้องการตรวจสอบว่าปัญหาเป็นแบบชั่วคราวหรือไม่ใช่แบบชั่วคราว ให้เปิดไฟล์ .csv ด้วย Google ชีต (หรือแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่คล้ายกัน) และดูคอลัมน์ Error Description

หากรายงานข้อผิดพลาดมีข้อความอีเมลที่มีข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว ให้ใช้ตัวระบุ RFC 822 ของแต่ละข้อความเพื่อค้นหาเฉพาะข้อความเหล่านั้นเมื่อคุณค้นหาอีกครั้ง รูปแบบของโอเปอเรเตอร์การค้นหาคือ rfc822msgid:identifier

พร้อมเริ่มต้นไหม

ส่งออกผลการค้นหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร