วิธีการส่งออกของห้องนิรภัย

หลังจากที่ห้องนิรภัยพบข้อความหรือไฟล์ที่คุณต้องการแล้ว คุณส่งออกเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ฟังก์ชันการส่งออกของ Google ห้องนิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • สำเนาแบบครอบคลุมสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
 • ข้อมูลเมตาที่คุณต้องลิงก์ข้อมูลที่ส่งออกไปยังผู้ใช้แต่ละรายในโดเมนของคุณ
 • ข้อมูลการทำงานร่วมกันที่จำเป็นต้องใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ส่งออกตรงกับข้อมูลที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Google

การส่งออกอีเมล แชท และข้อความของ Groups

หลังจากห้องนิรภัยเสร็จสิ้นการประมวลผลการส่งออก คุณจะดาวน์โหลดรายการต่อไปนี้ได้

 • ไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ PST หรือ mbox - ไฟล์นี้จะมีรายละเอียดและเนื้อหาของข้อความที่ส่งออก หลังจากที่คลายไฟล์ .zip คุณจะเปิดไฟล์ในโปรแกรมต่อไปนี้ได้

  • PST ให้เปิดด้วย Microsoft Outlook คุณอาจมีไฟล์ PST หลายไฟล์หากการส่งออกมีข้อความจากบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีหรือขนาดไฟล์เกิน 1 GB

   หมายเหตุ: Microsoft Outlook ไม่รองรับป้ายกำกับที่ Gmail ใช้ในการจัดประเภทข้อความ ข้อความทั้งหมดจะปรากฏในกล่องจดหมายเมื่อคุณเปิดไฟล์ PST ใน Outlook 
  • mbox - Mozilla Thunderbird หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความ คุณอาจมีไฟล์ mbox หลายไฟล์หากการส่งออกมีข้อความจากบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีหรือขนาดไฟล์เกิน 10 GB

  • ระบบการสนับสนุนการฟ้องร้องบางระบบ บางระบบอาจเปิดไฟล์ PST ได้ หรือมีเครื่องมือแปลงอีเมลเพื่อใช้กับไฟล์ mbox  

หมายเหตุ: Google ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Google และ Google ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลการกำหนดค่าและขอรับการสนับสนุนจากเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์

 • ไฟล์ XML ประกอบด้วยข้อมูลเมตาของข้อความที่เหมือนกันกับข้อมูลที่มีในเซิร์ฟเวอร์ Google ให้เปิดไฟล์นี้ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ และใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเมตาของข้อความกับเนื้อหาของข้อความจากไฟล์ PST หรือไฟล์ mbox
 • ไฟล์ CSV ประกอบด้วยที่อยู่ของเจ้าของข้อความที่รวมอยู่ในการส่งออก พร้อมกับจำนวนข้อความของผู้ใช้แต่ละราย
 • หากมีข้อผิดพลาด ระบบจะรวมรายงานข้อผิดพลาดไว้ด้วย
 • ไฟล์ checksum ประกอบด้วยค่าแฮชแบบ Message Digest 5 (MD5) สำหรับไฟล์ก่อนหน้านั้น
ตรวจสอบข้อความในโปรแกรมรับส่งเมล

คุณตรวจสอบข้อความอีเมลและแชทใน Microsoft Outlook (PST) หรือ Mozilla Thunderbird (mbox) ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการดูข้อความ HTML และไฟล์แนบที่โปรแกรมแก้ไขข้อความแสดงผลไม่ได้

ไฟล์ PST และไฟล์ mbox จะมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อความอีเมลและแชทที่ส่งออก ไฟล์ XML ของห้องนิรภัยจะแสดงข้อมูลเมตาของข้อความตามที่ Google บันทึกไว้ ไฟล์เหล่านี้จะมีลิงก์ระหว่างข้อความที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และข้อมูลที่คุณส่งออกจากห้องนิรภัยด้วย

 1. นำเข้าและตรวจสอบข้อความในแอปพลิเคชันอีเมล 
 2. สำหรับข้อความที่มีความสำคัญกับกรณี ให้ดูส่วนหัวโดยทำตามวิธีดังต่อไปนี้
  • Outlook แตกต่างกันไป ขึ้นกับเวอร์ชันที่คุณใช้งาน อ่านเอกสารของ Microsoft เพื่อรับทราบวิธีดูส่วนหัวของข้อความ  
  • Thunderbird คลิก View > Headers > All เพื่อแสดงส่วนหัวของข้อความแต่ละฉบับดังนี้
 3. ส่วนหัวของข้อความแต่ละฉบับจะมีรหัสข้อความของตัวเอง ให้เปรียบเทียบรหัสข้อความกับข้อมูลเมตาในไฟล์ XML เพื่อเชื่อมโยงข้อความกับข้อมูลที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ของ Google
ตรวจสอบไฟล์ mbox ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ

ไฟล์ mbox เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อความ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมดของข้อความที่ส่งออก รวมถึงเนื้อหาข้อความและไฟล์แนบ ไฟล์ XML ของห้องนิรภัยจะแสดงข้อมูลเมตาของข้อความตามที่ Google บันทึกไว้ ไฟล์เหล่านี้จะมีลิงก์ระหว่างข้อความที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และข้อมูลที่คุณส่งออกจากห้องนิรภัยด้วย

หลังจากที่ส่งออกแล้ว ให้ใช้พารามิเตอร์ของข้อความจากไฟล์ XML ของห้องนิรภัยเพื่อระบุข้อความที่ตรงกันในไฟล์ mbox ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้เปิดไฟล์ XML ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ และดูพารามิเตอร์ FileName ตัวอย่างเช่น

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'

พารามิเตอร์นี้จะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน และจะตรงกับรายการที่เหมือนกันในไฟล์ mbox ซึ่งเรียกว่า From_ line โดย From_ line จะมีตัวระบุเหมือนกัน พร้อมกับวันที่และเวลา (เป็น UTC) ที่ Google ได้รับข้อความนั้น เช่น

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

From_ line จะเป็นรายการแรกของแต่ละข้อความที่อยู่ในไฟล์ mbox เมื่อคุณมาถึงพารามิเตอร์ From_line ใหม่ แสดงว่ากำลังดูข้อความอื่น

พารามิเตอร์ของอีเมลและแชทในไฟล์ XML ของห้องนิรภัย

ไฟล์ XML ของห้องนิรภัยที่รวมอยู่ในการส่งออกจะบันทึกข้อมูลเมตาต่อไปนี้

รวมไปกับข้อความอีเมลแต่ละข้อความ

 • #From
 • #To
 • #CC
 • #BCC
 • #Subject
 • #DateSent
 • #DateReceived

รวมไปกับข้อความแชทแต่ละข้อความ

 • #SubjectAtStart - (Hangouts แบบคลาสสิกเท่านั้น)
 • #SubjectAtEnd - (Hangouts แบบคลาสสิกเท่านั้น)
 • #DateFirstMessageSent
 • #DateLastMessageSent
 • #DateFirstMessageReceived
 • #DateLastMessageReceived

รวมไปกับข้อความทั้งอีเมลและแชท

 • Labels แสดงป้ายกำกับที่ใช้โดย Gmail เช่น ^INBOX, ^TRASH และ ^DELETED และยังแสดงป้ายกำกับที่ผู้ใช้ใช้กับข้อความ
 • FileName แสดงตัวระบุข้อความ ข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับรหัสข้อความที่แสดงอยู่ในไฟล์ PST หรือไฟล์ mbox ที่คุณส่งออก 

รวมกับข้อความ Hangouts Chat

 • RoomID แสดงตัวระบุห้องหรือ DM ที่มีบทสนทนา
 • Participants แสดงที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าร่วมบทสนทนา
 • roomName แสดงชื่อห้องหรือรายการที่คั่นด้วยจุลภาคของบัญชีที่เข้าร่วมใน DM
 • conversationType แสดงว่าบทสนทนานั้นมาจากห้องหรือ DM

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery แสดงการค้นหาของผู้ใช้ห้องนิรภัยที่ส่ง ซึ่งได้เรียกข้อความที่รวมอยู่ในการส่งออกนี้
 • TimeZone แสดงเขตเวลาที่ใช้สำหรับการค้นหาที่ขึ้นกับวันที่
 • Custodians แสดงที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ค้นพบบัญชี หากคุณค้นหาเนื้อหาแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองปรากฏในส่วนนี้

การส่งออกไดรฟ์

หลังจากห้องนิรภัยเสร็จสิ้นการประมวลผลการส่งออก คุณจะดาวน์โหลดรายการต่อไปนี้ได้

 • ไฟล์ที่บีบอัด ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดที่พบในผลการค้นหา ห้องนิรภัยจะส่งออกข้อความสูงสุด 10 GB ในไฟล์บีบอัดเดียว หากคุณส่งออกข้อมูลเกิน 10 GB ห้องนิรภัยจะสร้างไฟล์ขึ้นมาหลายไฟล์ 
 • ไฟล์ XML ประกอบด้วยข้อมูลเมตาดังนี้
  • รหัสของเอกสาร
  • ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
  • วันที่สร้างและแก้ไขของแต่ละไฟล์
  • ประเภทและชื่อของเอกสาร
 • ไฟล์ CSV จะจับคู่รหัสเอกสารเข้ากับบัญชีผู้ใช้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่ส่งออก
 • หากมีข้อผิดพลาด ระบบจะรวมรายงานข้อผิดพลาดไว้ด้วย
 • ไฟล์ checksum ประกอบด้วยค่า MD5 สำหรับไฟล์ก่อนหน้า

ไฟล์ที่ส่งออกจะถูกแปลงดังต่อไปนี้

ประเภทไฟล์ของไดรฟ์ รูปแบบที่ส่งออก
Google เอกสาร .docx
Google ชีต .xlsx
Google ฟอร์ม .zip (.html และ .csv)
Google สไลด์ .pptx
Google วาดเขียน .pdf
ไฟล์ที่ไม่ใช่ Google ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ

 

พารามิเตอร์ของไฟล์ในไฟล์ XML ของห้องนิรภัย

ไฟล์ XML ที่รวมไปกับการส่งออกจะมีข้อมูลเมตาต่อไปนี้

รวมไปกับไฟล์แต่ละไฟล์

 • #Author แสดงอีเมลของบุคคลที่เป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ ส่วนไฟล์ไดรฟ์ที่แชร์จะแสดงชื่อไดรฟ์ที่แชร์
 • Collaborators แสดงบัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์หรือเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
 • Viewers แสดงบัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์ดูไฟล์โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
 • Others แสดงบัญชีจากคำค้นหาของคุณซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ในระหว่างการส่งออก และอาจรวมผู้ใช้ที่มีห้องนิรภัยซึ่งกำหนดระดับสิทธิ์ในเวลาที่ส่งออกไม่ได้
 • #DateCreated แสดงวันที่สร้างไฟล์ ส่วนไฟล์ที่สร้างนอก G Suite นั้น วันที่นี้จะบันทึกตามวันที่ในคอมพิวเตอร์ของผู้สร้าง และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไฟล์นั้นอัปโหลดลงในไดรฟ์แล้ว
 • #DateModified แสดงวันที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด สำหรับไฟล์ที่แก้ไขนอก Google Suite วันที่นี้จะบันทึกตามวันที่ในคอมพิวเตอร์ของผู้แก้ไข และจะไม่เปลี่ยนเมื่ออัปโหลดไฟล์เข้าสู่ไดรฟ์
 • #Title แสดงชื่อไฟล์ตามที่ผู้ใช้กำหนด ห้องนิรภัยจะตัดชื่อไฟล์ให้สั้นลงเหลือ 128 อักขระเมื่อส่งออก เนื่องจากระบบปฏิบัติการบางระบบขยายไฟล์ zip ที่มีชื่อไฟล์ยาวมากไม่ได้ ทั้งนี้ ระบบจะไม่ตัดค่าที่ปรากฏจากแท็ก #Title ให้สั้นลง
 • DocumentType ระบุประเภทไฟล์ของไฟล์ Google โดยค่าที่มีได้คือ DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM, และ DRAWING
 • SharedDriveID แสดงตัวระบุของไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งมีไฟล์นี้ (หากมี)
 • SourceHash แฮชที่ไม่ซ้ำสำหรับไฟล์แต่ละเวอร์ชัน ใช้กรองข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากไฟล์ที่ส่งออก แล้วยืนยันว่าไฟล์ที่ส่งออกเป็นสำเนาที่เหมือนกับไฟล์ต้นทางทุกประการ รองรับไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์เท่านั้น

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery แสดงการค้นหาของผู้ใช้ห้องนิรภัยที่ส่ง ซึ่งได้เรียกไฟล์ที่รวมอยู่ในการส่งออกนี้
 • TimeZone แสดงเขตเวลาที่ใช้สำหรับการค้นหาที่ขึ้นกับวันที่
 • Custodians แสดงที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ค้นพบบัญชี หากคุณค้นหาเนื้อหาแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองปรากฏในส่วนนี้
การส่งออกข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อม

ในขณะส่งออกไฟล์จากไดรฟ์ ห้องนิรภัยอาจรวมข้อมูลเมตาให้กับผู้ใช้ในโดเมนของคุณ ซึ่งเข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อมและเปิดไฟล์ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณได้

ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อม เมื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์มีไฟล์ลักษณะต่อไปนี้

 • แชร์กับกลุ่มที่ผู้ใช้อยู่
 • แชร์กับโดเมน 
 • แชร์กับสาธารณะ

ในระหว่างการส่งออกนั้น คุณจะเห็นตัวเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการรวมในข้อมูลเมตา

 • เลือกช่องในกล่องโต้ตอบการส่งออกเพื่อให้ห้องนิรภัยกำหนดระดับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ในโดเมนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม โดยผู้ใช้แต่ละคนจะอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดไฟล์ XML

  • Collaborators ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือเพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ได้ทางอ้อม

  • Viewers ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูไฟล์แบบทางอ้อม

  • Others ในบางกรณี ห้องนิรภัยกำหนดประเภทสิทธิ์ที่ผู้ใช้มีในขณะส่งออกไม่ได้ ซึ่งกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ เช่น หากมีการแชร์ไฟล์กับกลุ่ม จากนั้นมีการนำผู้ใช้รายนั้นออกจากกลุ่ม

  ห้องนิรภัยต้องใช้เวลาในการกำหนดสิทธิ์ที่ผู้ใช้มีได้ ดังนั้น ตัวเลือกนี้อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมไฟล์สำหรับดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น

 • ไม่เลือกช่องในกล่องโต้ตอบการส่งออก (ค่าเริ่มต้น) เพื่อยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ในโดเมน ซึ่งผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม ผู้ใช้กลุ่มนี้จะแสดงเป็น Others ในไฟล์ XML 

รายงานข้อผิดพลาด

ในบางครั้ง ห้องนิรภัยจะส่งออกข้อความอีเมลจาก Gmail หรือไฟล์จากไดรฟ์ไม่ได้ และระบบจะสร้างรายงานข้อผิดพลาดขึ้น รายงานซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ .csv จะแสดงรายการที่มีข้อผิดพลาดในการส่งออก พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลเมตา ข้อผิดพลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • ข้อผิดพลาดชั่วคราว เซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังเรียกอีเมลหรือไฟล์ไม่ได้ รายการนี้ควรส่งออกได้เมื่อคุณค้นหาในภายหลัง
 • ข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่แบบชั่วคราว ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ติดป้ายกำกับไว้ชัดเจนว่าเป็นแบบชั่วคราวนี้เกิดจากปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อระบบไม่สนับสนุนการส่งออกไฟล์แนบของข้อความหรือไฟล์ถูกลบ หรือแปลงเป็นรูปแบบที่ร้องขอไม่ได้

ในการตรวจสอบว่าปัญหาเป็นแบบชั่วคราวหรือไม่ใช่ชั่วคราว ให้เปิดไฟล์ .csv ด้วย Google ชีต (หรือแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่คล้ายกัน) และดูคอลัมน์คำอธิบายข้อผิดพลาด

หากรายงานข้อผิดพลาดมีข้อความอีเมลที่มีข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว ให้ใช้ตัวระบุ RFC 822 ของแต่ละข้อความเพื่อค้นหาเฉพาะข้อความเหล่านั้นเมื่อคุณค้นหาอีกครั้ง รูปแบบของโอเปอเรเตอร์การค้นหาคือ rfc822msgid:identifier

พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือไม่

ส่งออกผลการค้นหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร