Zoekoperators gebruiken

Wanneer u zoekt in Google Vault, kunt u zoekoperators toevoegen aan het veld Termen om uw zoekopdracht te verfijnen of te vergroten. Vault biedt ondersteuning voor meerdere operators, waaronder:

 • Booleaanse operators (AND, OR en NOT)
 • Gmail-operators, zoals to, cc en bcc
 • Drive-operators, zoals type: en owner:
 • het jokerteken (*). Gebruik een sterretje aan het einde van een zoekterm als placeholder voor onbekende termen. Het jokerteken wordt alleen ondersteund aan het einde van een zoekterm. De zoekterm uitnodig* geeft bijvoorbeeld de resultaten 'uitnodiging' en 'uitnodigen' terug.

  Opmerking: Als invoer met een jokerteken een woordenreeks van meer dan 100 woorden oplevert, mislukt de zoekopdracht. Verfijn uw zoekopdracht en maak deze specifieker.
 • aanhalingstekens om een exacte woordgroep te specificeren, zoals "geheime widget".
 • het streepje (), waarmee alles wat achter het streepje staat wordt uitgesloten. Bijvoorbeeld:
  • Gebruik appels ‑bananen om berichten te vinden waarin appels worden genoemd, maar berichten te negeren waarin zowel appels als bananen worden genoemd.
  • Gebruik -in:trash om bestanden uit te sluiten die zich in de prullenbak van Google Drive bevinden.

Conventies voor zoekoperators

Als u zoekoperators gebruikt, moet u het volgende in gedachten houden:

 • Als geen Booleaanse operator wordt opgegeven, gebruikt Google Vault de operator AND tussen zoektermen.
 • Als u een Gmail-zoekoperator gebruikt, moet u direct na de operator een dubbele punt (:) toevoegen. Zorg er ook voor dat er tussen de operator en de waarde geen spaties staan, bijvoorbeeld to:gebruikersnaam1
 • Als u meerdere waarden opgeeft voor dezelfde operator, zet u deze samen tussen haakjes, bijvoorbeeld: to:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)
 • Voer datums in volgens de indeling JJJJ-MM-DD

Lijst van zoekoperators

Booleaanse operators

Zorg ervoor dat u Booleaanse operators in hoofdletters invoert, anders worden deze beschouwd als zoektermen in plaats van als operators.

Operator Omschrijving
AND Zoek naar resultaten die zowel de term voor als de term na de operator bevatten. Bijvoorbeeld:
 • De zoekopdracht geheim AND bericht retourneert alle items die zowel het woord geheim als het woord bericht bevatten.
 • De zoekopdracht from:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2 retourneert alle berichten die zijn verzonden door gebruikersnaam1 aan gebruikersnaam2.
OR Zoekt naar resultaten die de term voor of de term na de operator (of beide) bevatten. Bijvoorbeeld:
 • De zoekopdracht geheim OR bericht retourneert alle items die het woord geheim of het woord bericht (of beide) bevatten.
 • De zoekopdracht from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2) retourneert alle berichten die zijn verzonden door gebruikersnaam1 of gebruikersnaam2.
NOT Zoekt naar resultaten die de term na de operator niet bevatten. Bijvoorbeeld:
 • De zoekopdracht NOT geheim retourneert alle items die niet het woord geheim bevatten.
 • De zoekopdracht from:gebruikersnaam1 NOT to:gebruikersnaam2 retourneert alle berichten die zijn verzonden door gebruikersnaam1 naar iedereen behalve gebruikersnaam2.
Gmail-specifieke operators

Deze zoekoperators zijn alleen van toepassing wanneer u zoekt naar e-mailberichten.

Operator Omschrijving Voorbeeld
from: Het account van waaruit het bericht is verzonden. from:gebruikersnaam1
to: Een account waarop het bericht is ontvangen. De gebruikersnaam kan in het veld 'Aan:' staan of in het veld 'CC:'. De gebruikersnaam kan ook in het veld 'BCC:' staan in het account waarvoor de BCC zichtbaar is. to:gebruikersnaam1
cc: Een account waarnaar een bericht is gecc'd. cc:gebruikersnaam1
bcc: Een account waarnaar een bericht is gebcc'd. bcc:gebruikersnaam1
replyto: Het account dat is opgegeven als de ontvanger van alle antwoorden op een bericht. replyto:gebruikersnaam1
subject: Het onderwerp van een bericht. Als het onderwerp spaties bevat, moet u elke spatie vervangen door een streepje (-). subject:geheim-bericht
label: Een label dat is toegepast op een bericht. Als de labelnaam spaties bevat, moet u elke spatie vervangen door een streepje (-). Het jokerteken (*) wordt niet ondersteund. label:dringend-verzoek
label:^deleted Verwijderde berichten, inclusief berichten die zijn verwijderd uit de prullenbak en berichten die zijn verwijderd door het bewaarbeleid. Deze berichten blijven 30 dagen beschikbaar, voordat ze worden verwijderd van alle Google-servers. label:^deleted
label:^admin_quarantine Berichten die in de quarantaine zijn geplaatst. Voeg een koppelteken toe om berichten uit te sluiten van uw zoekopdracht. -label:^admin_quarantine
list: Een groep waarvan of waarnaar het bericht is verzonden. list:bedrijfsaankondigingen
listid: De unieke ID van een groep waarnaar het bericht is verzonden. Lijst-ID is een koptekst die wordt toegevoegd aan berichten die worden verzonden aan een groep. U kunt de kop Lijst-ID bekijken door een bericht te openen en op het origineel te klikken. listid:bedrijfsaankondigingen.
solarmora.com
in:inbox Retourneert alleen berichten die in het postvak IN staan. in:inbox
in:spam Retourneert alleen berichten die in de map Spam staan. in:spam
in:trash Retourneert alleen berichten die in de Prullenbak staan. in:trash
is:chat Retourneert alleen chatberichten. E-mailberichten die overeenkomen met uw zoektermen worden uitgesloten. is:chat
is:read Retourneert alleen gelezen berichten. is:read
is:sent Retourneert alleen verzonden berichten. is:sent
is:starred Retourneert alleen berichten waaraan gebruikers een ster hebben toegevoegd. is:starred
is:unread Retourneert alleen ongelezen berichten. is:unread
deliveredto: Een account waarnaar het bericht is verzonden. Deze optie bevat geen berichten waarvan de verzending is mislukt. deliveredto:gebruikersnaam1
has:attachment Retourneert alleen berichten die minstens één bijlage hebben. has:attachment
filename: Specificeert de bestandsnaam van de bijlage. Deze operator ondersteunt gedeeltelijke resultaten en het jokerteken met het sterretje (*). Niet hoofdlettergevoelig. filename:bestand.pdf
filename:*.png
filename_exact: Specificeert de exacte bestandsnaam van de bijlage. Hoofdlettergevoelig. filename_exact:bestand.pdf
sent_before: Retourneert alleen berichten die zijn verzonden voor de opgegeven datum. sent_before:2010-12-16
sent_after: Retourneert alleen berichten die zijn verzonden na de opgegeven datum. sent_after:2010-12-16
received_before: Retourneert alleen berichten die zijn ontvangen voor de opgegeven datum. received_before:2010-12-16
received_after: Retourneert alleen berichten die zijn ontvangen na de opgegeven datum. received_after:2010-12-16

older_than

newer_than

Gebruik relatieve tijdsperioden om te zoeken naar berichten. Gebruik d, m, en y voor dag, maand en jaar. newer_than:2d
attachmentid: Specificeert de unieke ID van een bijlage. attachmentid:f_g9bxf1o90
size: De totale grootte van het bericht in bytes, inclusief bijlagen. Naast een dubbele punt (:) kunt u met deze operator ook de tekens <, >, =, <= en >= gebruiken. size>100

larger:

smaller:

Lijkt op size:, maar staat het gebruik van afkortingen toe voor getallen. larger:10M
rfc822msgid: Een unieke ID voor het hele bericht, toegevoegd per RFC 822. Als geen ID is toegevoegd door de app die het bericht heeft verzonden, kan een andere server een ID toevoegen aan het bericht, zodat client- en serverprogramma's het bericht kunnen volgen. Message-ID is een kop die deel uitmaakt van het bericht. U kunt de kop Message-ID bekijken door een bericht te openen en op het origineel te klikken. rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z
@mail.solarmora.com

AROUND

Syntax: "woord1 AROUND <1-50> woord2"

Retourneert berichten die een woord (woord1) bevatten binnen een gespecificeerd aantal woorden (1-50) van een tweede woord (woord2).

"niet AROUND 3 verder sturen"
Drive-specifieke operators

Als u bestanden zoekt in Google Drive, kunt u deze zoekoperators gebruiken.

Optie Omschrijving Voorbeeld
owner:
from:
Documenten die eigendom zijn van of zijn gedeeld door een specifieke persoon. owner:gebruikersnaam1
from:gebruikersnaam1
to: Documenten die zijn gedeeld met een specifieke persoon. to:gebruikersnaam1
is:starred Items waaraan een ster is toegevoegd. is:starred
in:trash Items in de prullenbak. in:trash
type:

Zoeken op documenttype, zoals:

 • document
 • spreadsheet
 • presentation
 • pdf
 • image
 • video
 • drawing
 • form
 • table
type:spreadsheet
before:JJJJ-MM-DD
after:JJJJ-MM-DD
Zoeken naar items die zijn bewerkt voor of na een bepaalde datum. before:2015-05-01
after:2015-05-
title: Zoeken op de titel van het item. title:Conferentie 2014
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?