Operators gebruiken om een zoekopdracht te verfijnen in Vault

U kunt zoekwoorden en zoektermen invoeren in het veld Termen om een zoekopdracht met Google Vault in de Google Workspace-gegevens van uw organisatie te verfijnen of uit te breiden. Welke zoekoperators u kunt gebruiken, verschilt per service. Vault ondersteunt zoekoperators voor Gmail, Google Groepen, Drive, Chat en Voice, maar ondersteunt geen zoekoperators voor Agenda. 

Algemene zoekfuncties

 • Voer zoekoperators in het Engels in, zelfs als mensen in uw organisatie in andere talen communiceren. U kunt Engelse zoekoperators gebruiken om niet-Engelse woorden en woordgroepen te vinden.

 • Voor de meeste services gaat Vault ervan uit dat de operator AND tussen zoektermen staat als er geen Booleaanse operator is opgegeven.

 • Vault negeert interpunctie en hoofdletters in zoekwoorden en woordgroepen.

 • Als u resultaten wilt uitsluiten die overeenkomen met de zoekterm, plaatst u een streepje (-) of NOT voor de zoekoperator. Als u bijvoorbeeld berichten die zijn gestuurd naar gebruikersnaam1 wilt uitsluiten van de zoekresultaten, kunt u -to:gebruikersnaam1 of NOT to:gebruikersnaam1 invoeren.

  Opmerking: Als een zoekterm begint met een koppelteken, zoals -1000%, moet u de term tussen aanhalingstekens zetten om te zorgen dat het koppelteken niet wordt geïnterpreteerd als een NOT-operator. -1000% (zonder zoekoperator) komt bijvoorbeeld overeen met alles wat niet 1000 bevat, terwijl "-1000%" overeenkomt met -1000 en 1000, want met aanhalingstekens worden het koppelteken en % genegeerd.

 • Als u een accountnaam gebruikt om te zoeken naar berichten of bestanden, moet u altijd een dubbele punt (:) zonder spaties toevoegen direct na de operator. Gebruik bijvoorbeeld to:gebruikersnaam1 in Gmail en owner:gebruikersnaam2 in Google Drive.

 • Als u meerdere waarden invoert voor dezelfde operator, zet u deze tussen haakjes. Als u bijvoorbeeld 2 ontvangers van een Gmail-bericht wilt zoeken, voert u to:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2) in.

 • Booleaanse operators (AND, OR, NOT en AROUND) moeten in hoofdletters staan, anders worden ze behandeld als zoekwoorden. Bekijk de richtlijnen voor complexiteit van termen om te zorgen dat termen juist worden verwerkt.

Zoekoperators

Gedeelte openen  |  Alles samenvouwen en naar bovenkant gaan

Zoekoperators voor Gmail en Google Groepen

Beschikbare zoekoperators:

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
EN

Zoek berichten die 2 opgegeven zoektermen bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim AND project (gelijk aan geheim project)
 • from:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2
OR

Zoek berichten die één van 2 opgegeven zoektermen (of beide) bevatten. Gebruik minder dan 20 OR-termen in een zoekopdracht zodat deze juist wordt verwerkt. Als de zoekopdracht een datumterm bevat, zoals sent_before:, moet u minder dan 10 OR-termen gebruiken.

Voorbeelden:

 • geheime OR waarschuwing
 • from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)
 • "enorme verliezen" OR "-1000%" (Opmerking: Plaats aanhalingstekens rond termen die beginnen met een koppelteken om te zorgen dat ze niet worden behandeld als NOT-operators)
NIET

Zoek berichten die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • from:gebruikersnaam1 NOT to:gebruikersnaam2
*

Zoek onbekende termen.

Het jokerteken (*) moet aan het eind van een zoekterm staan. Met uitnodig* ziet u bijvoorbeeld berichten die uitnodigen of uitnodiging (of beide) bevatten. *ing wordt echter niet ondersteund.

U kunt een jokerteken (*) toevoegen aan het begin van een e-mailadres om alle berichten te vinden die zijn verstuurd naar of vanaf een extern domein.

Opmerking: Als een invoer met een jokerteken een woordenreeks van meer dan honderd woorden oplevert, mislukt de zoekopdracht. Maak de zoekopdracht specifieker.

Voorbeelden:

 • uitnodig*
 • from:*@solarmora.com
AROUND getal

Zoek berichten met woorden dicht bij elkaar.

Voer een getal in om aan te geven hoeveel woorden de termen uit elkaar mogen staan. Voeg aanhalingstekens toe als u alleen berichten wilt zien waarin het 1e woord vóór het 2e woord voorkomt.

Opmerkingen voor gebruik:

 • AROUND kan niet worden gecombineerd met een jokerteken (*)
 • AROUND kan niet worden gebruikt met haakjes of woordgroepen met meerdere woorden
 • Gebruik niet meer dan 2 AROUND-termen in een zoekopdracht
 • Voer een AROUND-afstand in van minder dan 20

Voorbeeld:

 • belasting AROUND 10 controle
 • "geheim AROUND 15 project"

Tekst, onderwerp of ID

Operator Beschrijving en gebruik
geen operator

Zoek berichten die dat woord of die zin in de berichttekst of het onderwerp bevatten.

Als u een woordgroep wilt zoeken, plaatst u de woorden tussen dubbele aanhalingstekens (").

Voorbeeld:

 • melding
 • "Solarmora, Inc." Opmerking: Bij zoeken worden de hoofdletters en interpunctie van woordgroepen tussen aanhalingstekens genegeerd. Dit voorbeeld komt ook overeen met solarmora inc en Solamora! inc.
subject:

Zoek berichten met een bepaald woord of bepaalde woordgroep in het onderwerp.

Als u wilt zoeken naar onderwerpen met meerdere woorden, vervangt u elke spatie door een streepje (-).

Voorbeeld:

 • subject:geheime-plannen-voor-productlancering
rfc822msgid:

Zoek berichten via de bericht-ID. De bericht-ID is een unieke ID die e-mailservers toevoegen aan een bericht. E-mailclients en -servers gebruiken deze ID om een bericht te volgen. Als u de koptekst met de bericht-ID wilt ophalen, opent u een bericht in Vault en klikt u op origineel.

Voorbeeld: 

 • rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
  Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

Account

Operator Beschrijving en gebruik
to:

Zoek berichten die zijn ontvangen door een bepaald account. Dit account kan een groepsmailadres zijn.

Vault geeft berichten weer waarvan het veld to, cc of bcc de gebruikersnaam bevat.

Als u accounts zoekt binnen het domein van uw organisatie, hoeft u het domein niet op te geven. Als uw domein bijvoorbeeld solarmora.com is, werkt een zoekopdracht naar to:verkoop hetzelfde als een zoekopdracht naar to:verkoop@solarmora.com.

Voorbeelden:

 • to:gebruikersnaam1
 • to:finance-team@solarmora.com
from:

Vind berichten die zijn gestuurd door een bepaald account. Opmerking:

 • Gmail-berichten die namens de gebruiker worden gestuurd door Google-services, zoals reactieberichten van Drive, worden mogelijk niet meegenomen omdat alleen de naam van de gebruiker wordt gerapporteerd, niet de gebruikersnaam van het account van de gebruiker.
 • In een Gmail-zoekopdracht worden alleen berichten geretourneerd die zijn gestuurd door een Google-groep (bijvoorbeeld from:groep@solarmora.com) als een gebruiker is geabonneerd op de groep en een beknopt overzicht of e-mailoverzichten krijgt. Meldingen voor elk bericht worden gestuurd vanuit de individuele accounts van de afzenders.

Voorbeelden:

 • from:gebruikersnaam1
 • from:team-financieel@solarmora.com
cc:

Zoek berichten waarvan het cc-veld het opgegeven account bevat.

Voorbeeld:

cc:gebruikersnaam1

bcc:

Zoek berichten waarvan het bcc-veld het opgegeven account bevat.

Voorbeeld:

 • bcc:gebruikersnaam1
replyto:

Zoek berichten waarbij het opgegeven account de bedoelde ontvanger is van antwoorden.

Voorbeeld:

 • replyto:gebruikersnaam1
list:

Zoek berichten die zijn verstuurd naar of door een groep.

Voorbeeld:

 • list:bedrijfsaankondigingen
listid:

Zoek een bericht op basis van de unieke ID van de groep waarnaar het bericht is gestuurd.

De lijst-ID staat in de koptekst van berichten die zijn verstuurd naar of door Google Groepen. Als u de lijst-ID van een bericht wilt vinden, opent u een e-mailgesprek in Vault en klikt u rechtsboven op Origineel.

Voorbeeld:

 • listid:aankondigingen-voor-medewerkers.solarmora.com
deliveredto:

Beperk de zoekresultaten tot Gmail-berichten die zijn bezorgd bij het opgegeven account.

Voorbeeld:

 • deliveredto:gebruikersnaam1

Label, map en type

Operator Beschrijving en gebruik
label:

Zoek berichten met een bepaald Gmail-label of sluit deze uit. U kunt deze operator niet gebruiken voor berichten in Google Groepen.

Als het label spaties bevat, vervangt u elke spatie door een streepje (-). Voeg een slash (/) toe om te zoeken naar een genest label. Het jokerteken (*) wordt niet ondersteund als u naar labels zoekt.

Voorbeelden:

 • Zoek berichten met een genest label.

  label:inkooporders/goedgekeurd

 • Zoek berichten die zijn verwijderd uit de Prullenbak, maar nog niet definitief zijn verwijderd.

  in:trash AND label:^deleted

 • Zoek berichten die zijn verwijderd uit mailboxen van accounts omdat een bewaarregel is verlopen.

  label:^vault_deletion

 • Sluit in quarantaine geplaatste berichten uit.

  -label:^admin_quarantine

 • Zoek berichten die zijn verstuurd met de vertrouwelijke modus van Gmail.

  label:confidentialmode

 • Zoek berichten die wachten om te worden gestuurd volgens een planning.

  label:^scheduled

 • Zoek berichten die zijn gestuurd volgens een planning.

  label:^f_sd

 • Sluit oude versies van conceptberichten uit.

  -label:^r_ad

Opmerking: Als u zoekt naar een door het systeem gegenereerd label, kan Vault extreem veel berichten retourneren.

in:

Zoek berichten in een bepaalde map.

Voorbeelden:

 • in:inbox
 • in:spam
 • in:trash
is:

Zoek berichten op basis van type of status.

Opties:

Zoek Gmail-berichten op basis van status.

 • is:read
  is:sent
  is:starred
  is:unread

Datum of grootte

Operator Beschrijving en gebruik

sent_before:

sent_after:

received_before:

received_after:

Zoek berichten op basis van wanneer ze zijn verstuurd of ontvangen. Voer datums in met de indeling JJJJ-MM-DD.

Ook de overeenkomsten op de opgegeven datum worden getoond. Als u bijvoorbeeld zoekt naar sent_before:2019-12-16 worden berichten die zijn verstuurd op 16 december 2019 of eerder getoond.

Voorbeeld:

 • sent_after:2017-12-16

older_than:

newer_than:

Zoek berichten die ouder of nieuwer zijn dan een opgegeven tijdsperiode.

Ondersteunde tijdseenheden zijn d (dag), m (maand) en y (jaar).

Voorbeeld:

 • newer_than:1m
size:

Zoek berichten op basis van grootte in bytes, inclusief bijlagen.

U kunt :, <, >, =, <= en >= gebruiken met deze operator.

Voorbeeld:

 • size>=1000000

smaller:

larger:

Zoek berichten die kleiner of groter zijn dan een bepaalde grootte in kilobytes of megabytes, inclusief eventuele bijlagen.

Gebruik K voor kilobytes en M voor megabytes.

Voorbeeld:

 • larger:10M

Bijlage-eigenschappen

Operator Beschrijving en gebruik
has:attachment

Zoek berichten met minstens één bijlage.

has:attachment

filename:

Zoek berichten die een bijlage met de opgegeven bestandsnaam bevatten.

De zoekterm is niet-hoofdlettergevoelig en ondersteunt gedeeltelijke overeenkomsten en jokertekens.

Voorbeeld:

 • filename:geheime-plannen.pdf
filename_exact:

Zoek berichten die bijlagen met de exacte bestandsnaam bevatten.

Deze zoekterm is hoofdlettergevoelig.

Voorbeeld:

 • filename_exact:gEhEiMe-PlAnNeN.PdF
Zoekoperators voor Drive

Beschikbare zoekoperators:

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
geen operator

Zoek voor ondersteunde bestandstypen naar items die de opgegeven zoekwoorden of woordgroepen bevatten.

Als u een woordgroep wilt zoeken, plaatst u de woorden tussen dubbele aanhalingstekens ("). Hoofdlettergevoelig.

Voorbeeld:

 • melding
 • "Solarmora, Inc."
AND

Zoek items die 2 opgegeven zoektermen bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim AND project
 • owner:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2
OR

Zoek items die één van 2 opgegeven zoektermen (of beide) bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim OR vertrouwelijk
 • type:(spreadsheet OR pdf)
NOT

Zoek items die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • gebruikersnaam1 NOT type:afbeelding

Account

Opmerking: Voer het hele e-mailadres van het account in, zoals gebruiker1@example.com of groepA@example.com.

Operator Beschrijving en gebruik
owner:

Komt overeen met

 • Bestanden waarvan het ingevoerde account de eigenaar is.

Komt niet overeen met

 • Bestanden die eerder eigendom waren van het ingevoerde account en waarvan het eigendom is overgezet naar een ander account of een gedeelde Drive.

Voorbeeld

 • Met owner:gebruiker1@example.com worden bestanden geretourneerd waarvan gebruiker1 de eigenaar is. Bestanden waarvan gebruiker1 eerst de eigenaar was, maar waarvan nu een ander account de eigenaar is, worden niet geretourneerd.
sharedwith:

Komt overeen met

 • Alle bestanden waarvoor het opgegeven account rechten heeft om ze te bekijken, te bewerken of erop te reageren.
 • Bestanden die eigendom zijn van het account.
 • Als het opgegeven account rechten heeft via een groepslidmaatschap, geldt het volgende:
  • Als de groep minder dan 200 leden heeft, worden bestanden die zijn gedeeld met de groep geretourneerd.
  • Als de groep 200 of meer leden heeft, worden alleen bestanden die door het account zijn geopend geretourneerd.
 • Bestanden in mappen die zijn gedeeld met het opgegeven account, zelfs als de bestanden niet rechtstreeks zijn gedeeld.

Komt niet overeen met

 • Bestanden in gedeelde Drives waarvan het opgegeven account lid is, maar die niet rechtstreeks zijn gedeeld met het account.
 • Bestanden die zijn gedeeld met een groep voor- of nadat het opgegeven account lid was.

Voorbeeld

 • Met sharedwith:gebruiker1@example.com worden bestanden geretourneerd die zijn gedeeld met gebruiker1, rechtstreeks of via een kleine groep waar gebruiker1 lid van is.
from:

Komt overeen met

 • Bestanden die zijn gedeeld door het opgegeven account met de accounts binnen het bereik van de zoekopdracht.

Komt niet overeen met

 • Bestanden die zijn gedeeld vóór maart 2021.
 • Bestanden die zijn gedeeld met de link (Iedereen met de link kan)

Voorbeeld

 • from:gebruiker1@example.com komt overeen met bestanden die zijn gedeeld door gebruiker1.
to:

Komt overeen met

 • Bestanden die zijn door de opgegeven account binnen het bereik van de zoekopdracht rechtstreeks zijn gedeeld met het opgegeven account.
 • Als het opgegeven account rechten heeft voor bestanden via een groepslidmaatschap, komt dit overeen met de volgende bestanden:
  • Bestanden die zijn gedeeld met de groep (als de groep minder dan 200 leden heeft).
  • Bestanden die zijn gedeeld met de groep die door het account zijn geopend (als de groep 200 of meer leden heeft).

  Opmerking: Alleen bestanden die zijn gedeeld met de groep terwijl het account er lid van was worden meegenomen.

Komt niet overeen met

 • Bestanden die zijn gedeeld vóór maart 2021.
 • Bestanden in mappen die zijn gedeeld met het opgegeven account, maar die niet rechtstreeks zijn gedeeld.
 • Bestanden in gedeelde Drives waarvan het opgegeven account lid is, maar die niet rechtstreeks zijn gedeeld met het account.
 • Bestanden die zijn gedeeld met een groep voor- of nadat het opgegeven account lid was.
 • Bestanden waarvan het opgegeven account de eigenaar is.

Voorbeeld

 • to:beheerder@solarmora.com komt overeen met bestanden die rechtstreeks zijn gedeeld met beheerder@solarmora.com. Bestanden waartoe beheerder@solarmora.com indirecte toegang heeft via een gedeelde Drive, komen niet overeen.

Itemeigenschappen

Operator Beschrijving en gebruik
is:

Zoek items die met een ster zijn gemarkeerd.

is:starred

in:

Zoek items die in de prullenbak zijn geplaatst of sluit deze uit.

in:trash

-in:trash

type:

Zoek items op basis van type.

Voorbeeld:

 • type:presentation

Ondersteunde itemtypen:

 • audio
 • document (alle Google-bestandstypen en pdf-bestanden)
 • drawing (Google Tekeningen)
 • form (Google Formulieren)
 • image
 • jam (Jamboard-bestanden)
 • pdf
 • presentation (Google Presentaties)
 • site (nieuwe versie van Google Sites)
 • spreadsheet (Google Spreadsheets)
 • textdoc (Google Documenten)
 • video

before:

after:

Zoek items op basis van wanneer ze zijn bewerkt. Voer datums in met de indeling JJJJ-MM-DD.

De opgegeven datum wordt niet meegenomen in de resultaten. Als u bijvoorbeeld zoekt naar before:2019-12-16 komt dit overeen met items die zijn bewerkt op 15 december 2019 of eerder.

Voorbeeld:

 • before:2017-12-31
title:

Zoek items op basis van titel.

Voorbeeld:

 • title:"geheime plannen voor productlancering"
Zoekoperators voor Google Chat

Beschikbare zoekoperators:

Opmerking: Chat ondersteunt geen Booleaanse operators of termen die tussen aanhalingstekens staan.

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
+

Zoek berichten die een of meer zoekwoorden bevatten.

De zoekopdracht zoekt exact naar elk zoekwoord. Met de zoekopdracht +belasting worden bijvoorbeeld geen berichten gevonden met het woord 'belastingen'.

Voorbeeld:

 • +geheim +project
-

Sluit berichten uit die een of meer zoekwoorden bevatten.

De zoekopdracht zoekt exact naar elk zoekwoord. Met de zoekopdracht -belasting worden bijvoorbeeld nog wel berichten geretourneerd met het woord 'belastingen'.

Voorbeeld:

 • -persoonlijk

Account

Operator Beschrijving en gebruik
from:

Vind privéchats die zijn gestuurd door een gebruiker en gesprekken waaraan de gebruiker heeft deelgenomen.

Bij deze operator moet u de volledige accountnaam invoeren, inclusief het domein van uw organisatie.

Voorbeeld:

 • from:jane@solarmora.com
at:

Zoek gesprekken waarin een bepaalde gebruiker wordt vermeld.

Bij deze operator moet u de volledige accountnaam invoeren, inclusief het domein van uw organisatie.

Voorbeeld:

 • at:jack@solarmora.com

Datum

Operator Beschrijving en gebruik

before:

after:

Zoek berichten op basis van wanneer ze zijn verstuurd of geüpdatet.

Voer datums in volgens de indeling JJJJ-MM-DD.

Bij zoeken wordt standaard UTC gebruikt. Gebruik de operator tz: om een tijdzone op te geven.

Ook de overeenkomsten op de opgegeven datum worden getoond. Als u bijvoorbeeld zoekt naar before:2019/12/16 worden berichten die zijn verstuurd op of voor 16 december 2019 weergegeven.

Voorbeelden:

 • after:2018/11/21
 • before:2019/03/16 tz:GMT-08:00

older_than:

newer_than:

Zoek berichten die ouder of nieuwer zijn dan een opgegeven tijdsperiode.

Ondersteunde tijdseenheden zijn d (dag), m (maand) en y (jaar).

Bij zoeken wordt standaard UTC gebruikt. Gebruik de operator tz: om een tijdzone op te geven.

Voorbeeld:

 • older_than:1y
tz:

Geef een tijdzone op voor op datum en tijd gebaseerde zoekopdrachten.

Geef de tijdzone op met GMT+ of GMT- en hoeveel de tijdzone verschilt van UTC.

Voorbeeld:

 • older_than:1y tz:GMT-05:30

Eigenschappen van berichten en chatruimtes

Operator Beschrijving en gebruik
has:

Zoek berichten die een bepaald contenttype bevatten.

Voorbeeld:

 • has:video

Ondersteunde contenttypen:

 • file
 • doc
 • sheet
 • slide
 • url
 • video
 • pdf
 • image
is:

Zoek naar alleen privéchats of alleen berichten in ruimtes. U kunt ook zoeken naar berichten in een bepaald type ruimte.

Opties:

 • is:dm (voor privéchats)
 • is:room (voor berichten in ruimtes)
 • is:threadedroom (voor berichten in ruimtes met threads)
 • is:flatroom (voor berichten in ruimtes zonder threads)
Google Voice-zoekoperators

Beschikbare zoekoperators:

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
message:

Zoek sms'jes die een bepaald zoekwoord bevatten. Als u een woord invoert zonder zoekoperator, gaat Vault ervan uit dat u message: bedoelt.

Voorbeelden:

 • message:melding
 • melding
AND

Zoek sms'jes, voicemails en gesprekslijsten die 2 zoektermen bevatten. Als u meerdere zoektermen invoert, gaat Vault ervan uit dat er AND tussen de termen staat.

Voorbeelden:

 • geheim AND project (gelijk aan geheim project)
 • before:2020-01-31 AND with:+14155550132
OR

Zoek sms'jes, voicemails en gesprekslijsten die één van 2 opgegeven zoektermen (of beide) bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim OR vertrouwelijk
 • with:(+14155550132 OR +14155550188)
NOT

Zoek sms'jes, voicemails en gesprekslijsten die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • with:+14155550132 NOT with:+14155550188

Telefoonnummer of datum

Operator Beschrijving en gebruik
with:

Zoek sms'jes en gesprekslijstgebeurtenissen die betrekking hebben op een bepaald telefoonnummer en voicemails van een bepaald telefoonnummer.

Als u zoekt op telefoonnummer, moet de invoer het volgende bevatten:

 • het plusteken (+)
 • een landcode
 • het volledige nummer en het netnummer

Voorbeeld:

 • with:+14155550132
before:
after:

Zoek sms'jes, voicemails, voicemailtranscripts en gesprekslijstgebeurtenissen die vóór of na een bepaalde datum hebben plaatsgevonden.

De zoekopdracht neemt resultaten mee tot 23:59 uur UTC-7 op de dag dat het sms'je is verstuurd, de voicemail is gemaakt of het gesprek is geplaatst of ontvangen.

De opgegeven datum wordt niet meegenomen in de resultaten. Als u bijvoorbeeld zoekt naar before:2019-12-16 worden berichten die zijn verstuurd op 15 december 2019 of eerder getoond. Als u wilt dat de opgegeven datum wel wordt meegenomen, voert u bij de velden Verzenddatum waarden in, in plaats van deze zoekoperators in te voeren bij Termen.

Voorbeelden:

 • before:2020-01-31

Gegevenstype of bijlage

Operator Beschrijving en gebruik
is:

Zoek een specifiek type gegevens van Google Voice.

U kunt zoeken naar de volgende typen:

 • text_message: Sms'jes
 • voicemail: Voicemailtranscripts
 • received_call: Gesprekslijstgebeurtenissen voor beantwoorde inkomende gesprekken
 • placed_call: Gesprekslijstgebeurtenissen voor geplaatste gesprekken
 • missed_call: Gesprekslijstgebeurtenissen voor onbeantwoorde inkomende gesprekken

Voorbeelden:

 • is:text_message after:2020-01-01 with:+14155550132
 • is:voicemail with:+14155550132
has:attachment

Zoek sms'jes die een bijlage bevatten.

Voorbeelden:

 • has:attachment
 • with:+14155550132 AND has:attachment

Problemen met zoekopdrachten oplossen

Gedeelte openen  |  Alles samenvouwen en naar bovenkant gaan

Controleren op syntaxfouten

Als de zoektermen een fout retourneren of niet werken zoals verwacht, komt dit meestal door een fout in de syntaxis. Soms is een zoekopdracht te complex om te worden verwerkt door de service. Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten: 

 • Ontbrekende operatorwaarde, zoals to:  in plaats van to:username1
 • Ontbrekende haakjes, zoals
  from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2
  in plaats van
  from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)
 • Ontbrekende aanhalingstekens (Gmail en Drive), zoals Solarmora, Inc. (behandeld als 2 zoekwoorden) in plaats van "Solarmora, Inc." (behandeld als 1 zoekwoordgroep).
 • Jokerteken (*) in een zoekopdracht voor een andere service dan Gmail. Alleen Gmail ondersteunt jokertekens.
De complexiteit van zoektermen controleren

Termen moeten aan de volgende richtlijnen voldoen om juist te worden verwerkt:

 • Gebruik minder dan 20 OR-termen. Als de zoekopdracht een datumoperator bevat, zoals sent_before:, moet u minder dan 10 OR-termen gebruiken.
 • Gebruik niet meer dan 2 AROUND-operators in een zoekopdracht.
 • Voer een AROUND-afstand in van minder dan 20
 • We raden u aan lange zoekopdrachten op te splitsen in kleinere, equivalente zoekopdrachten. U kunt (belasting AND controle) OR (geheim AND project) bijvoorbeeld uitvoeren als 2 aparte zoekopdrachten:
  1. (belasting AND controle)
  2. (geheim AND project)
Browserextensies uitschakelen

Sommige browserextensies kunnen onverwachte zoekopdrachtresultaten veroorzaken. Om eventuele problemen te isoleren, kunt u proberen uw browserextensies één voor één uit te schakelen. Voer de query uit na elke deactivering om te zien of dit uw resultaten beïnvloedt.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu