Zoekoperators gebruiken

Wanneer u zoekt in Google Vault, kunt u zoekoperators toevoegen aan het veld Termen om uw zoekopdracht te verfijnen of te vergroten. Vault biedt ondersteuning voor meerdere operators, waaronder:

 • Booleaanse operators (AND, OR en NOT).
 • Gmail-operators, zoals to, cc en bcc. Met het jokerteken (*) kunt u e-mails en groepsberichten zoeken. Gebruik een sterretje aan het einde van een zoekterm als placeholder voor onbekende termen. Het jokerteken wordt alleen ondersteund aan het einde van een zoekterm. De zoekterm uitnodig* geeft bijvoorbeeld de resultaten 'uitnodiging' en 'uitnodigen' terug.
 • Drive-operators, zoals type: en owner:.
Opmerking: Als invoer met een jokerteken een woordenreeks van meer dan honderd woorden oplevert, mislukt de zoekopdracht. Verfijn uw zoekopdracht en maak deze specifieker.
 • aanhalingstekens om een exacte woordgroep te specificeren, zoals "geheime widget".
 • het streepje (), waarmee alles wat achter het streepje staat wordt uitgesloten. Bijvoorbeeld:
  • Gebruik appels ‑bananen om berichten te vinden waarin appels worden genoemd, maar berichten te negeren waarin zowel appels als bananen worden genoemd.
  • Gebruik -in:trash om bestanden uit te sluiten die zich in de prullenbak van Google Drive bevinden. 

Conventies voor zoekoperators

Als u zoekoperators gebruikt, moet u het volgende in gedachten houden:

 • Als geen Booleaanse operator wordt opgegeven, gebruikt Google Apps Vault de operator AND tussen zoektermen.
 • Als u een Gmail-zoekoperator gebruikt, moet u direct na de operator een dubbele punt (:) toevoegen. Zorg er ook voor dat er tussen de operator en de waarde geen spaties staan, bijvoorbeeld to:gebruikersnaam1
 • Als u meerdere waarden opgeeft voor dezelfde operator, zet u deze samen tussen haakjes, bijvoorbeeld: to:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)
 • Voer datums in volgens de indeling JJJJ-MM-DD.
 • Vault-zoekopdrachten zijn ontworpen om woorden en getallen te vinden. U kunt niet zoeken naar leestekens of symbolen.

Lijst van zoekoperators

Booleaanse operators

Zorg dat u Booleaanse operators in hoofdletters invoert, anders worden deze beschouwd als zoektermen in plaats van operators.


Opmerking: Booleaanse operators worden niet ondersteund in Hangouts Chat.
Operator Omschrijving
AND Zoek naar resultaten die zowel de term voor als de term na de operator bevatten. Bijvoorbeeld:
 • De zoekopdracht geheim AND bericht retourneert alle items die zowel het woord geheim als het woord bericht bevatten.
 • De zoekopdracht from:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2 retourneert alle berichten die zijn verzonden door gebruikersnaam1 aan gebruikersnaam2.
OR Zoekt naar resultaten die de term voor of de term na de operator (of beide) bevatten. Bijvoorbeeld:
 • De zoekopdracht geheim OR bericht retourneert alle items die het woord geheim of het woord bericht (of beide) bevatten.
 • De zoekopdracht from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2) retourneert alle berichten die zijn verzonden door gebruikersnaam1 of gebruikersnaam2.
NOT Zoekt naar resultaten die de term na de operator niet bevatten. Bijvoorbeeld:
 • De zoekopdracht NOT geheim retourneert alle items die niet het woord geheim bevatten.
 • De zoekopdracht from:gebruikersnaam1 NOT to:gebruikersnaam2 retourneert alle berichten die zijn verzonden door gebruikersnaam1 naar iedereen behalve gebruikersnaam2.
Zoekoperators voor e-mail en de klassieke versie van Hangouts

Deze zoekoperators zijn alleen van toepassing wanneer u zoekt naar e-mailberichten.

 

Operator Omschrijving Voorbeeld
from: Het account van waaruit het bericht is verzonden. from:gebruikersnaam1
to:

Een account waarop het bericht is ontvangen. De gebruikersnaam kan in het veld 'Aan:' staan of in het veld 'CC:'. De gebruikersnaam kan ook in het veld 'BCC:' staan in het account waarvoor de BCC zichtbaar is.

Kan ook worden gebruikt om te zoeken naar e-mailadressen van groepen.

to:gebruikersnaam1

to:werknemers@solarmora.com

cc: Een account waarnaar een bericht is gecc'd. cc:gebruikersnaam1
bcc: Een account waarnaar een bericht is gebcc'd. bcc:gebruikersnaam1
replyto: Het account dat is opgegeven als de ontvanger van alle antwoorden op een bericht. replyto:gebruikersnaam1
subject: Het onderwerp van een bericht. Als het onderwerp spaties bevat, moet u elke spatie vervangen door een streepje (-). subject:geheim-bericht
label: Een label dat is toegepast op een bericht. Als de labelnaam spaties bevat, moet u elke spatie vervangen door een streepje (-). Het jokerteken (*) wordt niet ondersteund.  label:dringend-verzoek

label:^deleted


label:^vault_deletion

Verwijderde berichten, inclusief berichten die zijn verwijderd uit de prullenbak en berichten die zijn verwijderd door het bewaarbeleid. Deze berichten blijven 30 dagen beschikbaar, voordat ze worden verwijderd van alle Google-servers.

label:^deleted
-label:^vault_deletion

label:^admin_quarantine Berichten die in de quarantaine zijn geplaatst. Voeg een koppelteken toe om deze berichten uit te sluiten van de zoekopdracht. -label:^admin_quarantine
label:confidential-mode Berichten verzonden met de vertrouwelijke modus van Gmail. Voeg een koppelteken toe om deze berichten uit te sluiten van de zoekopdracht.

label:confidential-mode
-label:confidential-mode

list: Een groep waarvan of waarnaar het bericht is verzonden. list:bedrijfsaankondigingen
listid: De unieke ID van een groep waarnaar het bericht is verzonden. Lijst-ID is een koptekst die wordt toegevoegd aan berichten die worden verzonden aan een groep. U kunt de kop Lijst-ID bekijken door een bericht te openen en op het origineel te klikken. listid:bedrijfsaankondigingen.
solarmora.com
in:inbox Retourneert alleen berichten die in het postvak IN staan. in:inbox
in:spam Retourneert alleen berichten die in de map Spam staan. in:spam
in:trash Retourneert alleen berichten die in de Prullenbak staan. in:trash
is:chat Retourneert alleen chatberichten. E-mailberichten die overeenkomen met uw zoektermen worden uitgesloten. is:chat
is:read Retourneert alleen gelezen berichten. is:read
is:sent Retourneert alleen verzonden berichten. is:sent
is:starred Retourneert alleen berichten waaraan gebruikers een ster hebben toegevoegd. is:starred
is:unread Retourneert alleen ongelezen berichten. is:unread
deliveredto: Een account waarnaar het bericht is verzonden. Deze optie bevat geen berichten waarvan de verzending is mislukt. deliveredto:gebruikersnaam1
has:attachment Retourneert alleen berichten die minstens één bijlage hebben. has:attachment
filename: Specificeert de bestandsnaam van de bijlage. Deze operator ondersteunt gedeeltelijke resultaten en het jokerteken met het sterretje (*). Niet hoofdlettergevoelig. filename:bestand.pdf
filename:*.png
filename_exact: Specificeert de exacte bestandsnaam van de bijlage. Hoofdlettergevoelig. filename_exact:bestand.pdf
sent_before: Retourneert alleen berichten die zijn verzonden voor de opgegeven datum. sent_before:2010-12-16
sent_after: Retourneert alleen berichten die zijn verzonden na de opgegeven datum. sent_after:2010-12-16
received_before: Retourneert alleen berichten die zijn ontvangen voor de opgegeven datum. received_before:2010-12-16
received_after: Retourneert alleen berichten die zijn ontvangen na de opgegeven datum. received_after:2010-12-16

older_than

newer_than

Gebruik relatieve tijdsperioden om te zoeken naar berichten. Gebruik d, m, en y voor dag, maand en jaar.    newer_than:2d
attachmentid: Specificeert de unieke ID van een bijlage. attachmentid:f_g9bxf1o90
size: De totale grootte van het bericht in bytes, inclusief bijlagen. Naast een dubbele punt (:) kunt u met deze operator ook de tekens <, >, =, <= en >= gebruiken. size>100

larger:

smaller:

Lijkt op size:, maar staat het gebruik van afkortingen toe voor getallen. larger:10M
rfc822msgid: Een unieke ID voor het hele bericht, toegevoegd per RFC 822. Als geen ID is toegevoegd door de app die het bericht heeft verzonden, kan een andere server een ID toevoegen aan het bericht, zodat client- en serverprogramma's het bericht kunnen volgen. Message-ID is een kop die deel uitmaakt van het bericht. U kunt de kop Message-ID bekijken door een bericht te openen en op het origineel te klikken. rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z
@mail.solarmora.com

AROUND   

Syntaxis: woordA AROUND <1-50> woordB

Retourneert berichten waarvan woordA binnen een bepaald aantal woorden (1-50) van woordB staat. In de berichten kan woordA vóór of na woordB voorkomen.

Voeg aanhalingstekens toe als u alleen berichten wilt zien waarin woordA vóór woordB voorkomt.

Kan niet worden gecombineerd met een zoekopdracht met jokertekens. Kan niet worden gebruikt met haakjes of zinnen met meerdere woorden.

niet AROUND 3 doorsturen

"geheim AROUND 25 project"

Zoekoperators voor Drive

Gebruik deze zoekoperators om bestanden te zoeken in Google Drive.

Optie Omschrijving Voorbeeld
owner:
from:
Documenten die eigendom zijn van of zijn gedeeld door een specifieke persoon. owner:gebruikersnaam1
from:gebruikersnaam1
to: Documenten die zijn gedeeld met een specifieke persoon. to:gebruikersnaam1
is:starred Items waaraan een ster is toegevoegd. is:starred
in:trash Items in de prullenbak. in:trash
type:

Zoeken op documenttype, zoals:

 • document
 • spreadsheet
 • presentation
 • pdf
 • image
 • video
 • drawing
 • form
 • tafel
 • jam
type:spreadsheet
before:JJJJ-MM-DD
after:JJJJ-MM-DD
Zoeken naar items die zijn bewerkt voor of na een bepaalde datum. before:2014-05-01
after:2014-05-01
title: Zoeken op de titel van het item. title:Conferentie 2014
Zoekoperators voor Hangouts Chat
Gebruik deze zoekoperators om te zoeken naar berichten in Hangouts Chat.
Operator Omschrijving Voorbeeld
from:

-from:

Komt overeen met berichten/onderwerpen die zijn verzonden of waarop is gereageerd door deze gebruiker. Moet de volledige accountnaam met de domeinnaam bevatten.

Met het streepje (-) vindt u alle berichten/onderwerpen die niet zijn verzonden of waar niet op is gereageerd door deze gebruiker.

from:jane@solarmora.com
has: Retourneert alleen onderwerpen en berichten die specifieke content bevatten:
 • file
 • doc
 • sheet
 • slide
 • url
 • video
 • pdf
 • image
has:video
at: Retourneert onderwerpen waarin de gebruiker wordt vermeld. Moet de volledige accountnaam met de domeinnaam bevatten. at:jack@solarmora.com
after: Zoeken naar onderwerpen die na een bepaalde datum zijn verzonden of geüpdatet. Datums zijn exclusief. UTC wordt gebruikt, tenzij u een tijdzone opgeeft. after:2017/11/21
before: Zoeken naar onderwerpen die vóór een bepaalde datum zijn verzonden of geüpdatet. Datums zijn exclusief. UTC wordt gebruikt, tenzij u een tijdzone opgeeft. before:2017/03/16
older_than: Zoeken naar onderwerpen die ouder zijn dan een bepaalde periode (werkt hetzelfde als 'before:'):
 • d (dag)
 • m (maand)
 • y (jaar)

  UTC wordt gebruikt, tenzij u een tijdzone opgeeft.

older_than:1y
newer_than: Zoeken naar onderwerpen die nieuwer zijn dan een bepaalde periode (werkt hetzelfde als 'after:'):
 • d (dag)
 • m (maand)
 • y (jaar)

  UTC wordt gebruikt, tenzij u een tijdzone opgeeft.

newer_than:1m
tz: Hiermee wordt een tijdzone toegevoegd aan de operators before: en after:. Geef de tijdzone op met GMT+ of GMT- en hoeveel de tijdzone verschilt van UTC. before:2017/12/05 tz:GMT-05:30
is: Specificeren of Vault moet zoeken in privéchats of chatruimten. is:dm

is:room

+keyword

-keyword

Berichten zoeken die exact overeenkomen met een bepaald zoekwoord. Met de zoekopdracht +banaan worden bijvoorbeeld geen berichten gevonden met het woord 'bananen'.

Gebruik het streepje (-) om het exacte zoekwoord uit te sluiten.

+vertrouwelijk, -reizen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?