Operators gebruiken om een zoekopdracht te verfijnen in Vault

U kunt zoekwoorden, zoekoperators en termen invoeren in het veld Termen om een zoekopdracht met Google Vault in de G Suite-gegevens van uw organisatie te verfijnen of uit te breiden. Welke zoekoperators u kunt gebruiken, verschilt per service.

Algemene zoekfuncties

 • Voer zoekoperators in het Engels in, zelfs als mensen in uw organisatie in andere talen communiceren. U kunt Engelse zoekoperators gebruiken om niet-Engelse woorden en woordgroepen te vinden.

 • Voor de meeste services gaat Vault ervan uit dat de operator AND tussen zoektermen staat als er geen Booleaanse operator is opgegeven.

 • Vault kan zoeken naar woorden en getallen. U kunt niet zoeken naar leestekens of symbolen.

 • Als u resultaten wilt uitsluiten die overeenkomen met de zoekterm, plaatst u een streepje (-) of NOT voor de zoekoperator. Als u bijvoorbeeld berichten die zijn gestuurd naar gebruikersnaam1 wilt uitsluiten van de zoekresultaten, kunt u -to:gebruikersnaam1 of NOT to:gebruikersnaam1 invoeren.

 • Als u een accountnaam gebruikt om te zoeken naar berichten of bestanden, zet dan altijd een dubbele punt (:) zonder spaties direct na de operator. Gebruik bijvoorbeeld to:gebruikersnaam1 in Gmail en owner:gebruikersnaam2 in Google Drive.

 • Als u meerdere waarden invoert voor dezelfde operator, zet u deze tussen haakjes. Als u bijvoorbeeld twee ontvangers van een Gmail-bericht wilt zoeken, voert u to:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2) in.

 • Booleaanse operators (ANDORNOT en AROUND) moeten in hoofdletters staan, anders worden ze behandeld als zoekwoorden.

Zoekoperators

Zoekoperators in Gmail, de klassieke versie van Hangouts en Google Groepen

Beschikbare zoekoperators:

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
AND

Zoek berichten die twee opgegeven zoektermen bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim AND project (gelijk aan geheim project)
 • from:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2
OR

Zoek berichten die één van twee opgegeven zoektermen (of beide) bevatten.

Voorbeelden:

 • geheime OR waarschuwing
 • from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)
NOT

Zoek berichten die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • from:gebruikersnaam1 NOT to:gebruikersnaam2
*

Zoek onbekende termen.

Het jokerteken (*) moet aan het eind van een zoekterm staan. Met uitnodig* ziet u bijvoorbeeld berichten die uitnodigen of uitnodiging (of beide) bevatten. *ing wordt echter niet ondersteund.

U kunt een jokerteken (*) toevoegen aan het begin van een e-mailadres om alle berichten te vinden die zijn verstuurd naar of vanaf een extern domein.

Opmerking: Als een invoer met een jokerteken een woordenreeks van meer dan honderd woorden oplevert, mislukt de zoekopdracht. Maak de zoekopdracht specifieker.

Voorbeelden:

 • uitnodig*
 • from:*@ink-42.com
AROUND getal

Zoek berichten met woorden dicht bij elkaar.

Voer een getal in om aan te geven hoeveel woorden de termen uit elkaar mogen staan. Voeg aanhalingstekens toe als u alleen berichten wilt zien waarin het eerste woord vóór het tweede woord voorkomt.

Deze term kan niet worden gecombineerd met een zoekopdracht met een jokerteken en kan niet worden gebruikt met haakjes of woordgroepen.

Voorbeeld:

 • belasting AROUND 10 controle
 • "geheim AROUND 25 project"

Tekst, onderwerp of ID

Operator Beschrijving en gebruik
geen operator

Zoek berichten die dat woord of die zin in de berichttekst of het onderwerp bevatten.

Als u een woordgroep wilt zoeken, plaatst u de woorden tussen dubbele aanhalingstekens (").

Voorbeeld:

 • melding
 • "Solarmora, Inc."
subject:

Zoek berichten met een bepaald woord of bepaalde woordgroep in het onderwerp.

Als u wilt zoeken naar onderwerpen met meerdere woorden, vervangt u elke spatie door een streepje (-).

Voorbeeld:

 • subject:geheime-plannen-voor-productlancering
rfc822msgid:

Zoek berichten via de bericht-ID. De bericht-ID is een unieke ID die e-mailservers toevoegen aan een bericht. E-mailclients en -servers gebruiken deze ID om een bericht te volgen. Als u de koptekst met de bericht-ID wilt ophalen, opent u een bericht in Vault en klikt u op origineel.

Voorbeeld: 

 • rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
  Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

Account

Operator Beschrijving en gebruik
to:

Zoek berichten die zijn ontvangen door een bepaald account. Dit account kan een groepsmailadres zijn.

Vault geeft berichten weer waarvan het veld to, cc of bcc de gebruikersnaam bevat.

Als u accounts zoekt binnen het domein van uw organisatie, hoeft u het domein niet op te geven. Als uw domein bijvoorbeeld solarmora.com is, werkt een zoekopdracht naar to:verkoop hetzelfde als een zoekopdracht naar to:verkoop@solarmora.com.

Voorbeelden:

 • to:gebruikersnaam1
 • to:finance-team@solarmora.com
cc:

Zoek berichten waarvan het cc-veld het opgegeven account bevat.

Voorbeeld:

cc:gebruikersnaam1

bcc:

Zoek berichten waarvan het bcc-veld het opgegeven account bevat.

Voorbeeld:

 • bcc:gebruikersnaam1
replyto:

Zoek berichten waarbij het opgegeven account de bedoelde ontvanger is van antwoorden.

Voorbeeld:

 • replyto:gebruikersnaam1
list:

Zoek berichten die zijn verstuurd naar of door een groep.

Voorbeeld:

 • list:bedrijfsaankondigingen
listid:

Zoek een bericht op basis van de unieke ID van de groep waarnaar het bericht is verzonden.

De lijst-ID staat in de koptekst van berichten die zijn verstuurd naar of door Google-groepen. Als u de lijst-ID van een bericht wilt vinden, opent u een gesprek in Vault en klikt u rechtsboven op Origineel.

Voorbeeld:

 • listid:aankondigingen-voor-medewerkers.solarmora.com
deliveredto:

Beperk de zoekresultaten tot Gmail-berichten die zijn bezorgd bij het opgegeven account.

Voorbeeld:

 • deliveredto:gebruikersnaam1

Label, map en type

Operator Beschrijving en gebruik
label:

Zoek berichten met een bepaald Gmail-label of sluit deze uit.

Als het label spaties bevat, vervangt u elke spatie door een streepje (-). Voeg een slash (/) toe om te zoeken naar een genest label. Het jokerteken (*) wordt niet ondersteund als u naar labels zoekt.

Voorbeelden:

 • Zoek berichten met een genest label.

  label:inkooporders/goedgekeurd

 • Zoek berichten die zijn verwijderd uit de Prullenbak, maar nog niet definitief zijn verwijderd.

  label:^deleted

 • Zoek berichten die zijn verwijderd uit postvakken van accounts omdat een bewaarregel is verlopen.

  label:^vault_deletion

 • Sluit in quarantaine geplaatste berichten uit.

  -label:^admin_quarantine

 • Zoek berichten die zijn verstuurd met de vertrouwelijke modus van Gmail.

  label:confidentialmode

 • Sluit oude versies van conceptberichten uit.

  -label:^r_ad

Opmerking: Als u zoekt naar een door het systeem gegenereerd label, kunnen er buitensporig veel berichten worden weergegeven in Vault.

in:

Zoek berichten in een bepaalde map.

Voorbeelden:

 • in:inbox
 • in:spam
 • in:trash
is:

Zoek berichten op basis van type of status.

Opties:

 • Zoek alleen berichten in de klassieke versie van Hangouts (geen Gmail-berichten).

  is:chat

 • Zoek Gmail-berichten op basis van status.

  is:read
  is:sent
  is:starred
  is:unread

Datum of grootte

Operator Beschrijving en gebruik

sent_before:

sent_after:

received_before:

received_after:

Zoek berichten op basis van wanneer ze zijn verstuurd of ontvangen. Voer datums in met de indeling JJJJ-MM-DD.

Ook de overeenkomsten op de opgegeven datum worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld zoekt naar sent_before:2019-12-16 worden berichten die zijn verstuurd op 16 december 2019 of eerder weergegeven.

Voorbeeld:

 • sent_after:2017-12-16

older_than:

newer_than:

Zoek berichten die ouder of nieuwer zijn dan een opgegeven tijdsperiode.

Ondersteunde tijdseenheden zijn onder andere d (dag), m (maand) en y (jaar).

Voorbeeld:

 • newer_than:1m
size:

Zoek berichten op basis van grootte in bytes, inclusief bijlagen.

U kunt :<, >, =, <= en >= gebruiken met deze operator.

Voorbeeld:

 • size>=1000000

smaller:

larger:

Zoek berichten die kleiner of groter zijn dan een bepaalde grootte in kilobytes of megabytes, inclusief eventuele bijlagen.

Gebruik K voor kilobytes en M voor megabytes.

Voorbeeld:

 • larger:10M

Bijlage-eigenschappen

Operator Beschrijving en gebruik
has:attachment

Zoek berichten met minstens één bijlage.

has:attachment

filename:

Zoek berichten die een bijlage met de opgegeven bestandsnaam bevatten.

De zoekterm is niet hoofdlettergevoelig en ondersteunt gedeeltelijke overeenkomsten en jokertekens.

Voorbeeld:

 • filename:geheime-plannen.pdf
filename_exact:

Zoek berichten die bijlagen met de exacte bestandsnaam bevatten.

Deze zoekterm is hoofdlettergevoelig.

Voorbeeld:

 • filename_exact:gEhEiMe-PlAnNeN.PdF
Zoekoperators voor Drive

Beschikbare zoekoperators:

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
geen operator

Zoek voor ondersteunde bestandstypen naar items die de opgegeven zoekwoorden of woordgroepen bevatten. 

Als u een woordgroep wilt zoeken, plaatst u de woorden tussen dubbele aanhalingstekens ("). Dit is hoofdlettergevoelig.

Voorbeeld:

 • melding
 • "Solarmora, Inc."
AND

Zoek items die twee opgegeven zoektermen bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim AND project
 • owner:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2
OR

Zoek items die één van twee opgegeven zoektermen (of beide) bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim OR vertrouwelijk
 • type:(spreadsheet OR pdf)
NOT

Zoek items die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • gebruikersnaam1 NOT type:afbeelding

Account

Operator Beschrijving en gebruik
owner:

Zoek items die eigendom zijn van een opgegeven account.

Voorbeeld:

 • owner:gebruikersnaam1
from:

Zoek items die zijn gedeeld door een opgegeven account.

Voorbeeld:

 • from:gebruikersnaam2
to:

Zoek bestanden die zijn gedeeld met een opgegeven account.

Voorbeeld:

 • to:beheerder@solarmora.com

Itemeigenschappen

Operator Beschrijving en gebruik
is:

Zoek items die met een ster zijn gemarkeerd.

is:starred

in:

Zoek items die in de prullenbak zijn geplaatst of sluit deze uit.

in:trash

-in:trash

type:

Zoek items op basis van type.

Voorbeeld:

 • type:presentation

Ondersteunde itemtypen:

 • textdoc (Google Documenten)
 • spreadsheet (Google Spreadsheets)
 • presentation (Google Presentaties)
 • drawing (Google Tekeningen)
 • form (Google Formulieren)
 • jam (Jamboard-bestanden)
 • site (nieuwe Google Sites)
 • document (alle Google-bestandstypen en PDF-bestanden)
 • pdf
 • image
 • video

before:

after:

Zoek items op basis van wanneer ze zijn bewerkt. Voer datums in met de indeling JJJJ-MM-DD.

De opgegeven datum wordt niet meegenomen in de resultaten. Als u bijvoorbeeld zoekt naar before:2019-12-16 komt dit overeen met items die zijn bewerkt op 15 december 2019 of eerder.

Voorbeeld:

 • before:2017-12-31
title:

Zoek items op basis van titel.

Voorbeeld:

 • titel:geheime-plannen-voor-productlancering
Zoekoperators voor Google Chat

Beschikbare zoekoperators:

Opmerking: Chat ondersteunt geen Booleaanse operators of termen die tussen aanhalingstekens staan.

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
+

Zoek berichten die een of meer zoekwoorden bevatten.

De zoekopdracht zoekt exact naar elk zoekwoord. Met de zoekopdracht +belasting worden bijvoorbeeld geen berichten gevonden met het woord 'belastingen'.

Voorbeeld: 

 • +geheim +project
-

Sluit berichten uit die een of meer zoekwoorden bevatten.

De zoekopdracht zoekt exact naar elk zoekwoord. Met de zoekopdracht -belasting worden bijvoorbeeld nog wel berichten weergegeven met het woord 'belastingen'.

Voorbeeld: 

 • -persoonlijk

Account

Operator Beschrijving en gebruik
from:

Zoek privéchats die zijn verstuurd door een gebruiker en gesprekken waaraan de gebruiker heeft deelgenomen.

Bij deze operator moet u de volledige accountnaam invoeren, inclusief het domein van uw organisatie.

Voorbeeld: 

 • from:jane@solarmora.com
at:

Zoek gesprekken waarin een bepaalde gebruiker wordt vermeld. 

Bij deze operator moet u de volledige accountnaam invoeren, inclusief het domein van uw organisatie.

Voorbeeld: 

 • at:jack@solarmora.com

Datum

Operator Beschrijving en gebruik

before:

after:

Zoek gesprekken op basis van wanneer ze zijn verstuurd of geüpdatet.

Voer datums in volgens de indeling JJJJ-MM-DD.

Bij zoeken wordt standaard UTC gebruikt. Gebruik de operator tz: om een tijdzone op te geven.

Ook de overeenkomsten op de opgegeven datum worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld zoekt naar before:2019-12-16 worden berichten die zijn verstuurd op 16 december 2019 of eerder weergegeven.

Voorbeelden:

 • after:2018/11/21
 • before:2019/03/16 tz:GMT-08:00

older_than:

newer_than:

Zoek berichten die ouder of nieuwer zijn dan een opgegeven tijdsperiode.

Ondersteunde tijdseenheden zijn d (dag), m (maand) en y (jaar).

Bij zoeken wordt standaard UTC gebruikt. Gebruik de operator tz: om een tijdzone op te geven.

Voorbeeld:

 • older_than:1y
tz:

Geef een tijdzone op voor op datum en tijd gebaseerde zoekopdrachten.

Geef de tijdzone op met GMT+ of GMT- en hoeveel de tijdzone verschilt van UTC.

Voorbeeld:

 • older_than:1y tz:GMT-05:30

Berichteigenschappen

Operator Beschrijving en gebruik
has:

Zoek gesprekken en berichten die een specifiek contenttype bevatten.

Voorbeeld: 

 • has:video

Ondersteunde contenttypen:

 • file
 • doc
 • sheet
 • slide
 • url
 • video
 • pdf
 • image
is:

Zoek naar alleen privéchats of alleen berichten in chatruimten.

Opties: 

 • is:dm (voor privéchats)
 • is:room (voor berichten in chatruimten)
Google Voice-zoekoperators

Beschikbare zoekoperators:

Algemene zoekoperators

Operator Beschrijving en gebruik
message:

Zoek sms'jes die een bepaald zoekwoord bevatten. Als u een woord invoert zonder zoekoperator, gaat Vault ervan uit dat u message: bedoelt.

Voorbeelden:

 • message:melding
 • melding
AND

Zoek sms'jes, voicemails en gesprekslijsten die twee zoektermen bevatten. Als u meerdere zoektermen invoert, gaat Vault ervan uit dat er AND tussen de termen staat.

Voorbeelden:

 • geheim AND project (gelijk aan geheim project)
 • before:2020-01-31 AND with:+14155550132
OR

Zoek sms'jes, voicemails en gesprekslijsten die één van twee opgegeven zoektermen (of beide) bevatten.

Voorbeelden:

 • geheim OR vertrouwelijk
 • with:(+14155550132 OR +14155550188)
NOT

Zoek sms'jes, voicemails en gesprekslijsten die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • with:+14155550132 NOT with:+14155550188

Telefoonnummer of datum

Operator Beschrijving en gebruik
with:

Zoek sms'jes en gesprekslijstgebeurtenissen die betrekking hebben op een bepaald telefoonnummer en voicemails van een bepaald telefoonnummer.

Als u zoekt op telefoonnummer, moet de invoer het volgende bevatten:

 • het plusteken (+)
 • een landcode
 • het volledige nummer en het netnummer

Voorbeeld:

 • with:+14155550132
before:
after:

Zoek sms'jes, voicemails, voicemailtranscripts en gesprekslijstgebeurtenissen die vóór of na een bepaalde datum hebben plaatsgevonden.

De zoekopdracht neemt resultaten mee tot 23:59 uur UTC-7 op de dag dat het sms'je is verstuurd, de voicemail is gemaakt of het gesprek is geplaatst of ontvangen.

De opgegeven datum wordt niet meegenomen in de resultaten. Als u bijvoorbeeld zoekt naar before:2019-12-16 worden berichten die zijn verstuurd op 15 december 2019 of eerder weergegeven. Als u wilt dat de opgegeven datum wel wordt meegenomen, voert u bij de velden Verzenddatum waarden in, in plaats van deze zoekoperators in te voeren bij Termen.

Voorbeelden:

 • before:2020-01-31

Gegevenstype of bijlage

Operator Beschrijving en gebruik
is:

Zoek een specifiek type gegevens van Google Voice.

U kunt zoeken naar de volgende typen:

 • text_message: Sms'jes
 • voicemail: Voicemailtranscripts
 • received_call: Gesprekslijstgebeurtenissen voor beantwoorde inkomende gesprekken
 • placed_call: Gesprekslijstgebeurtenissen voor geplaatste gesprekken
 • missed_call: Gesprekslijstgebeurtenissen voor onbeantwoorde inkomende gesprekken

Voorbeelden:

 • is:text_message after:2020-01-01 with:+14155550132
 • is:voicemail with:+14155550132
has:attachment

Zoek sms'jes die een bijlage bevatten.

Voorbeelden:

 • has:attachment
 • with:+14155550132 AND has:attachment
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?