Operators gebruiken om een zoekopdracht te verfijnen in Vault

U kunt zoekoperators toevoegen aan het veld Termen om uw zoekopdracht te verfijnen of te vergroten.

Voordat u begint

 • Alle zoekoperators moeten in het Engels worden ingevoerd, zelfs als mensen in uw organisatie in andere talen communiceren. U kunt Engelse zoekoperators gebruiken om niet-Engelse woorden en woordgroepen te vinden.

 • Als geen Booleaanse operator wordt opgegeven, gebruikt Vault de operator AND tussen zoektermen.

 • Als u een accountnaam gebruikt om te zoeken naar berichten of bestanden, zet dan altijd een dubbele punt (:) zonder spaties direct na de operator, bijvoorbeeld: to:gebruikersnaam1 in Gmail en owner:gebruikersnaam2 in Drive. 
 • Als u meerdere waarden opgeeft voor dezelfde operator, zet u deze samen tussen haakjes, bijvoorbeeld: to:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)
 • Vault kan zoeken naar woorden en getallen. U kunt niet zoeken naar leestekens of symbolen.
Zoekoperators gebruiken om berichten in Gmail, de klassieke versie van Hangouts en Groepen te vinden

Vind berichten die twee bepaalde zoektermen bevatten. 

AND

Voorbeelden:

 • geheim AND project
 • from:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2

Vind berichten die één van twee bepaalde zoektermen (of beide) bevatten.

OR

Voorbeelden:

 • geheim OR vertrouwelijk
 • from:(gebruikersnaam1 OR gebruikersnaam2)

Vind berichten die een bepaalde zoekterm niet bevatten. 

NOT

Voorbeelden:

 • NOT persoonlijk
 • from:gebruikersnaam1 NOT to:gebruikersnaam2

Vind onbekende termen. 

*

Voorbeelden: 

 • uitnodig*
 • from:*@ink-42.com

Het jokerteken (*) moet aan het eind van een zoekterm staan. Met uitnodig* ziet u bijvoorbeeld berichten die uitnodigen of uitnodiging (of beide) bevatten. *ing wordt echter niet ondersteund. 

U kunt een jokerteken (*) toevoegen aan het begin van een e-mailadres om alle berichten te vinden die zijn verzonden naar of vanaf een extern domein.

Opmerking: Als invoer met een jokerteken een woordenreeks van meer dan honderd woorden oplevert, mislukt de zoekopdracht. Maak uw zoekopdracht specifieker.

Vind berichten die zijn verzonden door een bepaald account.

from:

Voorbeeld:

 • from:gebruikersnaam1

Vind berichten die zijn ontvangen door een bepaald account.

to:

Voorbeelden:

 • to:gebruikersnaam1
 • to:finance-team@solarmora.com

Vault geeft berichten weer waarvan het veld 'to', 'cc' of 'bcc' de gebruikersnaam bevat.

Kan ook worden gebruikt om te zoeken naar e-mailadressen van groepen.

Vind berichten waarvan het veld 'cc' een bepaald account bevat.

cc:

Voorbeeld:

cc:gebruikersnaam1

Vind berichten waarvan het veld 'bcc' een bepaald account bevat.

bcc:

Voorbeeld: 

 • bcc:gebruikersnaam1

Vind berichten waarbij een bepaald account is opgegeven als de bedoelde ontvanger van antwoorden.

replyto:

Voorbeeld: 

 • replyto:gebruikersnaam1

Vind berichten met een bepaald onderwerp.

subject:

Voorbeeld: 

 • subject:geheime-plannen-voor-productlancering

Als u wilt zoeken naar onderwerpen met meerdere woorden, vervangt u elke spatie door een koppelteken (-).

Vind berichten met een bepaald Gmail-label. 

label:

Voorbeeld: 

 • label:inkooporders/goedgekeurd

Als het label spaties bevat, vervangt u elke spatie door een koppelteken (-). Voeg een forward slash (/) toe om te zoeken naar een genest label. Het jokerteken (*) wordt niet ondersteund als u naar labels zoekt. 

Opmerking: Als u zoekt naar door het systeem gegenereerde labels, kunnen er buitensporig veel berichten worden weergegeven.

Vind berichten of sluit berichten uit die zijn verwijderd uit de prullenbak van gebruikers, maar nog niet definitief zijn verwijderd.

label:^deleted

-label:^deleted

Vind berichten of sluit berichten uit die zijn verwijderd uit de postvakken van gebruikers omdat een bewaarregel is verlopen.

label:^vault_deletion

-label:^vault_deletion

Vind berichten of sluit berichten uit die in quarantaine zijn geplaatst. 

label:^admin_quarantine

-label:^admin_quarantine

Vind berichten of sluit berichten uit die zijn verzonden met de vertrouwelijke modus van Gmail

label:confidentialmode

-label:confidentialmode

Vind oude versies van conceptberichten of sluit deze uit.

label:^r_ad

-label:^r_ad

Vind berichten die zijn verzonden naar of door een groep.

list:

Voorbeeld: 

 • list:bedrijfsaankondigingen

Vind een bericht op basis van de unieke ID van de groep waarnaar het bericht is verzonden.

listid:

Voorbeeld: 

 • listid:aankondigingen-voor-medewerkers.solarmora.com

De lijst-ID staat in de koptekst van berichten die zijn verzonden naar of vanuit Google Groepen. Als u de lijst-ID van een bericht wilt vinden, opent u een gesprek in Vault en klikt u rechtsboven op Origineel.

Vind berichten in een bepaalde map.

in:inbox

in:spam

in:trash

Beperk de zoekresultaten tot alleen berichten in de klassieke versie van Hangouts (geen Gmail-berichten).

is:chat

Vind berichten op basis van hun status.

is:read

is:sent

is:starred

is:unread

Beperk de zoekresultaten tot berichten die zijn bezorgd bij een bepaald account.

deliveredto:

Voorbeeld: 

 • deliveredto:gebruikersnaam1

Vind alleen berichten die ten minste één bijlage bevatten.

has:attachment

Vind berichten die bijlagen met een bepaalde bestandsnaam bevatten.

filename:

Voorbeeld: 

 • filename:geheime-plannen.pdf

Deze zoekterm is niet hoofdlettergevoelig en ondersteunt gedeeltelijke overeenkomsten en jokertekens.

Vind berichten die bijlagen met de exact opgegeven bestandsnaam bevatten.

filename_exact:

Voorbeeld:

 • filename_exact:gEhEiMe-PlAnNeN.PdF

Deze zoekterm is hoofdlettergevoelig.

Vind berichten op basis van wanneer ze zijn verzonden of ontvangen.

sent_before:

sent_after:

received_before:

received_after:

Voorbeeld: 

 • sent_after:2017-12-16

Vind berichten die ouder of nieuwer zijn dan een bepaalde tijdsperiode.

older_than:

newer_than:

Voorbeeld: 

 • newer_than:1m

Ondersteunde tijdsperioden zijn d (dag), m (maand) en y (jaar).

Vind berichten met een bepaalde bijlage-ID.

attachmentid:

Voorbeeld: 

 • attachmentid:f_g9bxf1o90

Vind berichten op basis van hun grootte in bytes, inclusief eventuele bijlagen.

size:

Voorbeeld: 

 • size>=1000000

U kunt :,<, >, =, <= en >= gebruiken met deze operator.

Vind berichten die kleiner of groter zijn dan een bepaalde grootte in kilobytes of megabytes, inclusief eventuele bijlagen.

smaller:

larger:

Voorbeeld: 

 • larger:10M

Gebruik K voor kilobytes en M voor megabytes.

Vind berichten op basis van een bericht-ID.

rfc822msgid:

Voorbeeld: 

 • rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
  Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

De bericht-ID is een unieke ID die e-mailservers toevoegen aan een bericht. E-mailclients en -servers gebruiken deze ID om een bericht bij te houden. U kunt de bericht-ID in de koptekst bekijken door een bericht te openen in Vault en op Origineel te klikken.

Vind berichten met woorden dicht bij elkaar.

AROUND

Voorbeeld: 

 • belasting AROUND 10 controle
 • "geheim AROUND 25 project"

Gebruik het getal om aan te geven hoeveel woorden de termen uit elkaar mogen staan. Voeg aanhalingstekens toe als u alleen berichten wilt zien waarin het eerste woord vóór het tweede woord voorkomt.

Deze term kan niet worden gecombineerd met een zoekopdracht met een jokerteken en kan niet worden gebruikt met haakjes of woordgroepen.

Zoekoperators gebruiken om bestanden te vinden in Drive

Vind bestanden die twee bepaalde zoektermen bevatten. 

AND

 • Voorbeeld: geheim AND project
 • Voorbeeld: owner:gebruikersnaam1 AND to:gebruikersnaam2

Vind bestanden die één van twee bepaalde zoektermen (of beide) bevatten.

OR

 • Voorbeeld: geheim OR vertrouwelijk
 • Voorbeeld: type:(spreadsheet OR pdf)

Vind bestanden die een bepaalde zoekterm niet bevatten. 

NOT

 • Voorbeeld: NOT persoonlijk
 • Voorbeeld: gebruikersnaam1 NOT type:image

Vind bestanden die eigendom zijn van een bepaald account.

owner:

 • Voorbeeld: owner:gebruikersnaam1

Vind bestanden die zijn gedeeld door een bepaald account.

from:

 • Voorbeeld: from:gebruikersnaam2

Vind bestanden die zijn gedeeld met een bepaald account.

to:

 • Voorbeeld: admin@solarmora.com

Vind bestanden die gebruikers hebben gemarkeerd met een ster.

is:starred

Vind bestanden of sluit bestanden uit die gebruikers hebben verplaatst naar de prullenbak.

in:trash

-in:trash

Vind een bepaald bestandstype.

type:

 • Voorbeeld: type:presentation

Ondersteunde bestandstypen:

 • textdoc (Google Documenten)
 • spreadsheet (Google Spreadsheets)
 • presentation (Google Presentaties)
 • drawing (Google Tekeningen)
 • form (Google Formulieren)
 • jam (Jamboard-bestanden)
 • site (nieuwe Google Sites)
 • document (alle Google-bestandstypen en PDF-bestanden)
 • pdf
 • image
 • video

Vind bestanden op basis van wanneer ze zijn bewerkt.

before:

after:

 • Voorbeeld: before:2017-12-31

Vind bestanden op basis van hun titel.

title:

 • Voorbeeld: title:geheime plannen voor productlancering
Zoekoperators gebruiken om Google Chat-berichten te vinden

Opmerking: Chat ondersteunt geen Booleaanse operators of termen die tussen aanhalingstekens staan.

Vind privéchats die zijn verzonden door een gebruiker en threads waaraan de gebruiker heeft deelgenomen.

from:

 • Voorbeeld: from:jane@solarmora.com

U moet de volledige accountnaam invoeren, inclusief het domein.

Vind threads en berichten die een specifiek contenttype bevatten.

has:

 • Voorbeeld: has:video

Ondersteunde contenttypen:

 • file
 • doc
 • sheet
 • slide
 • url
 • video
 • pdf
 • image

Vind threads waarin een bepaalde gebruiker wordt vermeld. 

at:

 • Voorbeeld: at:jack@solarmora.com

U moet de volledige accountnaam invoeren, inclusief het domein van uw organisatie.

Vind threads op basis van wanneer ze zijn verzonden of geüpdatet.

before:

after:

 • Voorbeeld: after:2018/11/21
 • Voorbeeld: before:2019/03/16 tz:GMT-08:00

Datums zijn exclusief. UTC wordt gebruikt, tenzij u de operator tz: gebruikt om een tijdzone op te geven.

Vind berichten die ouder of nieuwer zijn dan een bepaalde tijdsperiode.

older_than

newer_than

 • Voorbeeld: older_than:1y

Ondersteunde tijdsperioden zijn d (dag), m (maand) en y (jaar).

UTC wordt gebruikt, tenzij u de operator tz: gebruikt om een tijdzone op te geven.

Geef een tijdzone op voor op datum en tijd gebaseerde zoekopdrachten.

tz:

 • Voorbeeld: tz:GMT-05:30

Geef de tijdzone op met GMT+ of GMT- en hoeveel de tijdzone verschilt van UTC.

Vind alleen privéchats of alleen berichten in chatruimten.

is:

 • Voorbeeld: is:dm
 • Voorbeeld: is:room

Vind berichten die overeenkomen met een of meer zoekwoorden.

+

 • Voorbeeld: +geheim +project

U ziet berichten die exact overeenkomen met elk zoekwoord. Met de zoekopdracht +belasting worden bijvoorbeeld geen berichten gevonden met het woord 'belastingen'.

Sluit berichten uit die een of meer zoekwoorden bevatten.

-

 • Voorbeeld: -persoonlijk

U sluit berichten uit die exact overeenkomen met elk zoekwoord. Met de zoekopdracht -geld worden bijvoorbeeld wel berichten gevonden met het woord 'geldzaken'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?