Usein kysyttyä YouTuben yhteisösääntöjen sanktioista

Mitä ovat YouTuben yhteisösäännöt?

Kun käyttäjä liittyy YouTubeen, hänestä tulee osa maailmanlaajuista yhteisöä. Yhteisösäännöissä kerrotaan, millainen toiminta ja sisältö on kielletty YouTubessa. Emme esimerkiksi salli pornografiaa, yllyttämistä väkivaltaan, ahdistelua tai vihamielistä sisältöä. Näitä sääntöjä noudattamalla voit auttaa YouTubea säilymään paikkana, jossa yhteisömme voi kukoistaa.

Kuka voi tehdä ilmoituksen YouTuben yhteisön sääntöjä mahdollisesti rikkovasta sisällöstä?

Kaikki sisäänkirjautuneena olevat käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen videosta klikkaamalla videosoittimen vieressä olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitsemalla Tee ilmoitus. Tarkastajamme arvioivat ilmoitettuja sisältöjä kellon ympäri viikon jokaisena päivänä ja arvioivat, rikkovatko ne YouTuben yhteisön sääntöjä. Jos videon todetaan rikkovan käytäntöjämme, se poistetaan tai sen ominaisuuksia rajoitetaan. Lisäksi videon tekijälle ilmoitetaan asiasta sähköpostilla ja hänelle annetaan mahdollisuus valittaa päätöksestä (paitsi jos video poistettiin tietosuojasyistä).

Millaisten syiden perusteella käyttäjät voivat tehdä ilmoituksia YouTuben yhteisön sääntöjä mahdollisesti rikkovista videoista?

Kun henkilö tekee ilmoitusta videosta tai livestriimista, hänen on valittava syy, jonka vuoksi sisältö saattaa rikkoa yhteisösääntöjä. Valittavissa olevia syitä ovat esimerkiksi kannustaminen terrorismiin tai sisällön seksuaalisuus, vihamielisyys tai asiattomuus. Tämän jälkeen tarkastajamme arvioivat, rikkooko ilmoitettu video YouTuben yhteisön sääntöjä (arviointi koskee sääntöjen kaikkia kohtia, ei vain ilmoituksessa mainittuja syitä). Videoita poistetaan tai rajoitetaan käyttäjien tekemien ilmoitusten perusteella vain, jos arvioinnissa todetaan sisällön rikkovan yhteisön sääntöjä. Lue lisää siitä, miten ja millaisista sisällöistä YouTuben käyttäjät voivat tehdä ilmoituksia.

Mitä YouTuben yhteisösääntöjä rikkoville videoille tapahtuu?

Jos sisältö rikkoo yhteisösääntöjä, se poistetaan YouTubesta. Julkaistessaan ensimmäistä kertaa sääntöjä rikkovaa sisältöä kanava saa huomautuksen. Seuraavasta rikkomuksesta seuraa varoitus. Sisällöntuottajalla on oikeus valittaa päätöksestä (paitsi jos video poistettiin tietosuojasyistä huolellisen sisäisen arvioinnin jälkeen), ja jos hän tekee valituksen, arvioimme sisällön uudelleen ja annamme lopullisen päätöksemme.

Mitä tapahtuu, kun kanava saa varoituksen?

Jos kanavalle annetaan varoitus yhteisösääntöjen rikkomisen vuoksi, sisällöntuottajalle kerrotaan asiasta sähköpostilla ja Kanavan asetukset ‑osioon lisätään ilmoitus, joka sisältää tietoja videon poistosta. Sisällöntuottaja näkee myös ilmoituksen sisällön poistamisesta, kun hän seuraavan kerran käyttää YouTube-kanavaansa tietokoneella tai mobiilisovelluksella. Jos kanavalla on yksikin varoitus, sisällöntuottajat eivät voi julkaista uutta sisältöä viikkoon, mukaan lukien videoita, livestreameja, tarinoita, omia pikkukuvia tai postauksia. Toisen varoituksen jälkeen sisältöä ei voi julkaista kahteen viikkoon. Varoitukset säilyvät kanavalla 90 päivän ajan. Jos kanava saa 90 päivän sisällä kolme varoitusta yhteisösääntöjen rikkomisen vuoksi, se suljetaan. Sisällöntuottaja voi valittaa yksittäisistä varoituksista tai tilin sulkemisesta. Lue lisää

Miten YouTube määrittää videon poistosyyn? 

Kun koulutettu tarkastajatiimimme päättää, että ilmoitettu video rikkoo yhteisösääntöjä, videon poistosyy määritetään käytäntöjen ja sääntöjen täytäntöönpanoehtojen mukaan. Jos video rikkoo useampia sääntöjä, tarkastaja määrittää poistosyyn vakavimman sääntörikkomuksen perusteella. Jos rikkomuksia on useita, tarkastajat määrittävät poistosyyn selkeimmän tai lataajan aikomusta parhaiten kuvaavan käytäntörikkomuksen mukaan. Jos video poistetaan teknisin keinoin roskasisällön vastaisten käytäntöjen rikkomuksen vuoksi, se luokitellaan roskasisällöksi. Jos tekniikkamme poistaa videon, koska se on kertaalleen tarkastetun ja käytäntöjä rikkovaksi todetun sisällön uudelleen ladattu versio, sille määritetään sama poiston syy kuin alkuperäiselle videolle, jos mahdollista. Muissa automatisoidun ilmoittamisen tapauksissa tarkastaja arvioi sisällön ja määrittää poiston syyn. 

Miksi joillekin videoille ei ole määritetty poistosyytä?

Aiemmin YouTuben tarkastajat kirjasivat videon arvioinnin yhteydessä vain tarvittavat sanktiot (esim. varoitus tai ikärajoitus), eivät poistosyytä. Jos tekniikkamme ei salli sääntöjä rikkovan videon lataamista uudelleen tai jos tarkastaja poistaa videon vanhemmalla sanktiotyökalulla, poistosyyksi ei merkitä mitään käytäntöä. Nämä videot kuuluvat siis Muut-luokkaan. Pyrimme vähentämään tässä luokassa olevan sisällön määrää muun muassa kirjaamalla vanhemman sisällön poistoille käytäntöön liittyvän syyn.  

Miten videon latausmaa tai ‑alue määrittyy?

Tämä data perustuu lataajan IP-osoitteeseen lataushetkellä. IP-osoite vastaa yleensä lataajan maantieteellistä sijaintia, ellei hän käytä virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) tai välityspalvelinta. Datassa ei siis eritellä, onko käyttäjän maantieteellinen sijainti tietyssä maassa tai tietyllä alueella vai käyttääkö hän kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella sijaitsevaa VPN:ää tai välityspalvelinta. Huomaa myös, että lataajan IP-osoite ei välttämättä vastaa sijaintia, jossa video katsottiin tai josta ilmoitus tehtiin (jos videosta ilmoitti käyttäjä tai Priority Flagger -taho). 
 

Yhteisösääntöjen noudattamista valvotaan maailmanlaajuisesti. Lataajan IP-osoitetta ei oteta huomioon käytäntörikkomuksiin perustuvissa sisällön poistamisissa. Jos haluat lisätietoja paikallisiin lakeihin perustuvista sisällön poistoista, tutustu Googlen Sisällönpoistopyynnöt viranomaisilta ‑avoimuusraporttiin.

Mistä kanavien sulkemiset johtuvat?

Kanavien sulkemiset johtuvat kolmesta yhteisön sääntöjen rikkomiseen liittyvästä varoituksesta, yhdestä vakavasta rikkomuksesta (esim. vainoamistapaus) tai tiettyä käytäntöä jatkuvasta rikkovasta tilistä (esim. toisena henkilönä esiintyminen). Kun kanava suljetaan, kaikki sen videot poistetaan. Tilin sulkemisen yhteydessä tilin omistajalle lähetetään sulkemisen syystä kertova sähköpostiviesti. Jos käyttäjä uskoo, että hänen tilinsä on suljettu erehdyksessä, hän voi valittaa päätöksestä.

Poistetaanko ilmoitettu sisältö automaattisesti?

YouTube puuttuu käyttäjien ilmoittamaan sisältöön vasta, kun koulutetut tarkastajamme ovat arvioineet sen. Näin voidaan varmistaa, että sisältö todella rikkoo käytäntöjämme, ja suojata koulutuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa ladattua sisältöä. Käytämme kuitenkin teknisiä keinoja tunnistaaksemme ja poistaaksemme automaattisesti roskasisältöä ja palveluun uudelleen ladattua sisältöä, jonka olemme jo todenneet rikkovan käytäntöjämme. Tietyissä tapauksissa emme poista videota kokonaan, mutta saatamme poistaa käytöstä tiettyjä ominaisuuksia, kuten kommentoinnin, tai rajoittaa videon näkyvyyden yli 18-vuotiaille kirjautuneille käyttäjille. Videon tekijälle ilmoitetaan sanktioista, ja hän voi tehdä niistä valituksen, jos olemme hänen mielestään tehneet virheen. 

Millä tavoilla YouTube voi rajoittaa videota sen poistamisen sijaan?

  • Ikärajan asettaminen: Vaikka video noudattaisi käytäntöjämme, se ei välttämättä sovi kaikille yleisöille. Jos meille ilmoitetaan tällaisesta sisällöstä, tarkastajatiimimme asettaa sille ikärajan. Ikärajallisia videoita ei voi katsoa, jos käyttäjä on alle 18-vuotias tai ei ole kirjautunut sisään tai jos rajoitettu tila on käytössä. Ikärajan asettamisesta ilmoitetaan videon lataajalle sähköpostilla, ja hän voi valittaa päätöksestä. Lue lisää.

  • Ominaisuuksien rajoittaminen: Voimme poistaa joitakin videon ominaisuuksia käytöstä, jos tarkastajatiimimme toteaa sen noudattavan käytäntöjämme vain vaivoin. Tällöin video on edelleen katsottavissa YouTubessa, mutta lisäämme siihen katselua edeltävän varoitusviestin ja poistamme käytöstä joitakin sen ominaisuuksia, kuten jakamisen, kommentoinnin ja tykkäämisen. Sitä ei myöskään näytetä videoehdotuksissa. Lisäksi videon kaupallistaminen estetään. Ominaisuuksien rajoittamisesta ilmoitetaan videon lataajalle sähköpostilla, ja hän voi valittaa päätöksestämme. Lue lisää.

  • Lukitseminen yksityiseksi: Voimme lukita videon yksityiseksi, jos se rikkoo harhaanjohtavia sisällönkuvaustietoja koskevaa käytäntöämme. Kun video on lukittu yksityiseksi, muut käyttäjät eivät voi katsoa sitä. Jos käyttäjä yrittää katsoa videon suoran linkin kautta, hänelle ilmoitetaan, että video ei ole saatavilla. Lukitsemisesta ilmoitetaan videon lataajalle sähköpostilla, ja hän voi valittaa päätöksestämme. Lue lisää.

Raportissa ei tällä hetkellä huomioida yllä olevia rajoitustapoja.

Mitä YouTube tai sisällöntuottajat voivat tehdä kommenteille poistamisen sijaan?

YouTuben sisällöntuottajat voivat vaikuttaa videoiden ja kanavien kommentointiin useilla tavoilla. Esimerkkejä:

  • Kommenttien poistaminen käytöstä: Sisällöntuottajat voivat halutessaan ottaa kommentit käyttöön tai poistaa ne käytöstä tietyissä videoissa. Lue lisää

  • Kommenttisuodattimien määrittäminen: Sisällöntuottajat voivat määrittää suodattimia, joiden avulla uusien kommenttien ja viestien ylläpito on helpompaa. He voivat esimerkiksi valita käyttäjiä, joiden kommentit hyväksytään tai estetään aina, ja lisätä luettelon estetyistä sanoista, joita sisältävät uudet kommentit siirretään sisällöntuottajan tarkastusjonoon. Myös linkkejä sisältävät kommentit voidaan suodattaa sisällöntuottajan tarkastettavaksi. Lue lisää.

  • Kommenttien valvonta: Sisällöntuottajat voivat valvoa videoita ja kanavia useilla eri tavoilla joko videokohtaisesti tai koko kanavan tasolla. Sisällöntuottaja voi halutessaan tarkastaa kaikki kommentit ennen, kuin ne julkaistaan videoon tai kanavalle, tai siirtää mahdollisesti sopimattomat kommentit tarkastettavaksi. Jos sisällöntuottaja ottaa ominaisuuden käyttöön, kommentit siirtyvät tarkastusjonoon. Sisällöntuottaja päättää viime kädessä kommenttien hyväksymisestä, piilottamisesta ja ilmoittamisesta. Lue lisää.

Raportissa ei tällä hetkellä huomioida yllä olevia kommenttien valvontatapoja. Sen data kattaa ainoastaan kommentit, jotka YouTube on poistanut tai suodattanut käytäntörikkomusten vuoksi todennäköisenä roskasisältönä. Raportissa ei myöskään ole poistettuja kommentteja, jos YouTube on poistanut videon kommenttiosion käytöstä, video on poistettu erikseen tai kanavan sulkemisen vuoksi tai kommentoijan tili on suljettu.

Kuka tarkastaa ilmoitukset ja tekee päätöksen sisällön poistamisesta tai rajoittamisesta?

Koulutetut tarkastajamme arvioivat videot, joista saamme ilmoituksen. Näin voidaan varmistaa, että sisältö todella rikkoo käytäntöjämme, ja suojata koulutuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa ladattua sisältöä. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat ja useita kieliä sujuvasti osaavat tarkastajatiimimme arvioivat ilmoituksia huolellisesti kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Tarkastajat ovat saaneet kattavan perehdytyksen YouTuben yhteisösääntöihin, ja heillä on usein omat erityisalansa, kuten lasten turvallisuus tai vihamielinen sisältö. He poistavat ehtojamme rikkovaa sisältöä, rajoittavat joillekin yleisöille epäsopivaa sisältöä ja jättävät sisällön saataville, jos se ei riko sääntöjämme.

Miten tarkastajat koulutetaan?

YouTuben tarkastajat käyvät läpi perusteellisen koulutusohjelman, jossa he oppivat tuntemaan yhteisön säännöt sekä tunnistamaan ja suojaamaan koulutuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa tehtyä sisältöä. Koulutus sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Laajan ja pysyvän oppimisen takaamiseksi tarkastajien on läpäistävä useita testejä koulutuksen aikana. Tarkastajat ovat myös mukana jatkuvassa laadunvalvontaohjelmassa, jossa heidän päätöksiään arvioidaan ja heille tarjotaan tilaisuuksia kehittymiseen. Kun virheitä tapahtuu (joko inhimillisistä tai teknisistä syistä), korjaamme ne, analysoimme tapahtumat huolellisesti ja pyrimme ehkäisemään vastaavien ongelmien syntymisen jatkossa.

Tekevätkö tarkastajat koskaan virheitä?

Kyllä. YouTuben tarkastajat käyvät läpi perusteellisen koulutuksen, mutta he saattavat joskus tehdä virheitä. Tästä syystä videon tekijä voi tehdä valituksen päätöksestä.

Miten yhteisösääntöjen mukainen poisto tai rajoitus etenee videon tekijän näkökulmasta?

Sisällöntuottajalle ilmoitetaan poistosta tai rajoituksesta sähköpostilla ja Kanavan asetukset ‑osion kautta. Lähetämme hänelle myös linkin valituksen tekemistä varten (paitsi jos video poistettiin tietosuojasyistä). Sisällöntuottaja näkee myös ilmoituksen sisällön poistamisesta, kun hän seuraavan kerran käyttää YouTube-kanavaansa tietokoneella tai mobiilisovelluksella. Jos hän valittaa päätöksestä, tarkastajamme arvioivat valituksen, minkä jälkeen päätös joko jää voimaan tai se peruutetaan. Videon tekijälle ilmoitetaan lopputuloksesta sähköpostilla.

Millä muilla tavoilla YouTuben yhteisön sääntöjä rikkovia sisältöjä tunnistetaan?

YouTube on jo pitkään valvonut käytäntöjensä noudattamista sekä ihmisten että koneiden avulla. Käyttäjien tekemien ilmoitusten lisäksi tunnistamme yhteisön sääntöjä mahdollisesti rikkovia sisältöjä teknisin keinoin. Yleensä tällä tavoin ilmoitettu sisältö lähetetään koulutettujen tarkastajiemme arvioitavaksi, ellemme voi olla jo valmiiksi riittävän varmoja siitä, että sisältö rikkoo käytäntöjämme. Voimme esimerkiksi tunnistaa ja poistaa suuria määriä roskasisältöä automaattisesti käyttämällä työkaluja, jotka havaitsevat tiettyjä, väärinkäytöksiin vahvasti kytköksissä olevia merkkejä. Poistamme automaattisesti myös palveluun uudelleen ladattuja sisältöjä, joiden olemme jo todenneet rikkovan käytäntöjämme.

Miten automatisoitu ilmoittaminen toimii?

YouTuben automatisoidut ilmoittamisjärjestelmät käynnistyvät heti, kun käyttäjä yrittää julkaista videon tai kommentin. Koneet tarkastavat, rikkooko sisältö mahdollisesti YouTuben yhteisön sääntöjä. Lisäksi YouTube käyttää hajautusarvoja (eli digitaalisia tunnisteita) ja muita automatisoituja järjestelmiä estääkseen sääntöjä tunnetusti rikkovan sisällön uudelleenlataamisen.

Mitä dataa YouTuben yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoraportti sisältää?

Raportissa on dataa ihmisten ilmoittamista ja automatisoidusti ilmoitetuista videoista, jotka mahdollisesti rikkovat YouTuben yhteisösääntöjä. Lisäsimme joulukuussa 2018 kanavien sulkemisiin ja kommenttien poistoihin liittyvää dataa. Kanavien ja videoiden poistosyistä on saatavilla dataa syyskuusta 2018 alkaen. Kommentteja, soittolistoja ja muita YouTube-sisältöjä ei tällä hetkellä huomioida raportissa, vaikka niistä voidaan tehdä ilmoituksia mahdollisten rikkomusten vuoksi. Raportti ei myöskään sisällä oikeudellisten pyyntöjen vuoksi tehtyjä poistoja, joista jaamme tietoa Sisällönpoistopyynnöt viranomaisilta ‑raporteissa, tai tietosuoja- tai tekijänoikeussyistä poistettuja sisältöjä.

Sisältääkö raportti kaikki ilmoitukset?

Saimme loka–joulukuussa 2017 (joka on ensimmäisen raportin kattama ajanjakso) yli 30 miljoonaa ihmisten tekemää ilmoitusta. Ilmoitusjärjestelmien väärinkäytön estämiseksi YouTubella on keinoja esimerkiksi epäilyttävien ilmoitusten tai poikkeuksellisen suurien ilmoitusmäärien tunnistamiseen. Jos ilmoitukset eivät täytä ehtojamme, ne suljetaan raportin ulkopuolelle. Säädämme järjestelmiä ajoittain, jotta voimme varmistaa, että ne estävät väärinkäytöksiä tehokkaasti. Tämä on yksi syistä, joiden vuoksi ilmoitusten määrät vaihtelevat vuosineljännesten välillä. Lisäksi raportin ulkopuolelle jätetään laillisia oikeuksia, tekijänoikeuksia tai tietosuojaa koskevat rikkomukset sekä ilmoitukset, jotka eivät liity videoihin.

Mikä on Priority Flagger -taho?

Priority Flagger -taho on ohjelma, joka tarjoaa ehdot täyttävien henkilöiden käyttöön massailmoitustyökalun, jonka avulla he voivat tehdä ilmoituksia yhteisön sääntöjä rikkovasta sisällöstä entistä tehokkaammin. Kansalaisjärjestöt ja viranomaiset voivat osallistua ohjelmaan. Ohjelmaan liittyvien jäsenten täytyy käydä läpi YouTuben yhteisösääntöihin perehdyttävä koulutus. Koska jäsenten tekemät ilmoitukset johtavat keskimääräistä useammin toimenpiteisiin, asetamme ne etusijalle arvioidessamme sisältöjä. Sisältöä ei poisteta automaattisesti tai käsitellä tavallisesta poikkeavien käytäntöjen mukaisesti, vaikka siitä tehty ilmoitus olisi peräisin Priority Flagger -taholta. Videot käsitellään samojen käytäntöjen mukaisesti riippumatta siitä, tekikö ilmoituksen tavallinen käyttäjä vai Priority Flagger -taho, ja niiden poistamisesta päättävät koulutetut tarkastajamme, jotka arvioivat, rikkooko sisältö yhteisösääntöjä. Lue lisää.

Onko sopimattomasta sisällöstä ilmoittamiseen muita keinoja?

Jos ilmoitusprosessimme ei sovi käyttäjän kohtaaman ongelman käsittelyyn, käytettävissä on myös muita ilmoituskeinoja.

  • Turvallisuusasioiden ja väärinkäytösten ilmoitustyökalu: Joissakin tilanteissa henkilön voi olla tarpeen tehdä useita sisältöjä koskeva ilmoitus tai antaa tavallista yksityiskohtaisempia tietoja arviointia varten. Turvallisuusasioiden ja väärinkäytösten ilmoitustyökalulla on mahdollista nostaa esille käyttäjien kommentteja ja videoita sekä kertoa lisätietoja ongelmasta. Jos käyttäjä uskoo joutuneensa väärinkäytösten kohteeksi, tämä työkalu on paras keino sisällöstä ilmoittamiseen.

  • Tietosuojavalitukset: Henkilö voi tehdä tietosuojavalituksen tällä työkalulla.

  • Oikeudelliset asiat (myös tekijänoikeusasiat): Henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä itseään tai hänen asiakastaan koskevasta oikeudellisesta ongelmasta käyttämällä verkkolomakkeitamme.

  • Vakava loukkaantuminen tai kuolema: Jos videolla on kuvattuna ihmisen vakava loukkaantuminen, pyrimme kunnioittamaan kyseisen henkilön läheisiltä saamiamme toiveita parhaamme mukaan. Tällaisen sisällön poistamista voi pyytää verkkolomakkeemme avulla.

Milloin aiempaa raporttidataa päivitetään?

Olemme sitoutuneet avoimeen raportointiin. Toisinaan datasta löytyy virheitä julkaisun jälkeen. Jos tämä vaikuttaa merkittävästi edellisellä vuosineljänneksellä julkaisemaamme dataan, korjaamme raportin aiemman datan ja lisäämme muutoksesta kertovan merkinnän. 

Miten Violative View Rate ‑mittari (VVR) lasketaan?

Otamme näytteen kaikista YouTubessa katsotuista videoista. Näytteeseen kuuluvat videot lähetetään tarkastukseen, ja tiimimme selvittävät, rikkooko kukin video yhteisön sääntöjä. Arvioimme yhteisön sääntöjä rikkovien YouTube-katselukertojen määrän koottujen tulosten perusteella. VVR-mittari ilmoitetaan 95 %:n todennäköisyysvälillä. Tämä tarkoittaa, että jos mittaus on tehty useita kertoja samalla ajanjaksolla, todellisen mittarin voidaan olettaa olevan todennäköisyysvälillä 95 % ajasta. Todennäköisyysväli ei ota huomioon tarkastajan laatua, mikä voi vaikuttaa mittauksiin. Tarkastajia arvioidaan säännöllisesti, jotta tarkastuspäätökset ovat mahdollisimman oikeita.

Ennen vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä VVR perustui arvioiden koosteeseen kunkin vuosineljänneksen viimeisten 28 päivän ajalta (esim. vuoden 2018 4. vuosineljänneksen katselukerrat on koottu 3.12.2018–31.12.2018) ja on siis vuosineljänneksen loppuosan mittaustulos. Vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen arviot kootaan koko vuosineljännekseltä. Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen viimeisten kahden viikon ja 2. vuosineljänneksen ensimmäisten kahden viikon aikana VVR-tarkastajien määrää rajoitti COVID-19-tilanne, eikä kaikkia näytteitä voitu tarkastaa. Tämän vuoksi osa kyseisten ajanjaksojen datasta ei välttämättä anna oikeaa kuvaa tilanteesta kyseisenä aikana.

Mitkä käytännöt lasketaan mukaan VVR-mittariin?

Violative View Rate ‑mittari mittaa sellaisten videoiden katselukertojen osuutta, jotka olisi pitänyt poistaa YouTubesta yhteisön sääntöjen vastaisina. Mittari ei sisällä sääntöjen mukaisia videoita, jotka on poistettu kanavan poistamisen vuoksi. Roskasisältö on poissuljettu mittarista kokonaan, koska suurin osa roskasisällön poistoista liittyy roskasisältökanavien poistoihin. VVR ei myöskään sisällä livestriimejä, mutta sisältää on demand ‑videoiksi muunnetut livestriimit.
Google-sovellukset
Päävalikko
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
false
false