Prepis v Prekladači Google

Keď niekto rozpráva v inom jazyku, aplikácia Prekladač vám umožňuje prekladať takmer v reálnom čase. Môžete napríklad preložiť prednášku alebo prejav.

Prepis hovorených slov

Dôležité: Ak chcete túto funkciu používať, zapnite v nastaveniach zariadenia povolenia mikrofónu pre Prekladač Google. Ak sa preložený text nezobrazuje, vypnite možnosť Zobraziť pôvodný text.

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Klepnite na Diktovanie Speak a potom Prepis Prepísať.
  • Ak tlačidlo Diktovanie Speak nie je k dispozícii, hovorený jazyk sa nedá preložiť.
 3. Hore vyberte jazyk hovoriaceho.
 4. Hore vyberte jazyk prekladu.
  • Telefón začne vyslovené slová automaticky prekladať.
 5. Ak chcete prepnúť medzi jazykom hovoriaceho a jazykom prekladu, klepnite na paneli s nástrojmi vedľa mikrofónu na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť pôvodný text.
 6. Preklad zastavíte alebo ukončíte takto:
  • Zastavenie: klepnite na ikonu modrého mikrofónu Modrý mikrofón. Počkajte, kým sa zmení na biely mikrofón Biely mikrofón.
  • Ukončenie: klepnite na Späť .
Tip: Ak chcete zmeniť veľkosť písma, klepnite na paneli s nástrojmi vedľa mikrofónu na Nastavenia Nastavenia.

Uloženie prepisu

 1. Po dokončení prepisu klepnite hore na Uložiť prepis Pridať do slovníčka fráz.
 2. Ak chcete zobraziť uložené prepisy na ploche, klepnite hore na Uložené Pridať do slovníčka fráz a potom Prepisy.

Výber, kopírovanie a zdieľanie prepisov

 • Výber textu: pridržte a presuňte text na obrazovke prepisu.
 • Výber celého textu prepisu: klepnite na Vybrať všetko.
 • Skopírovanie vybraného textu do schránky: klepnite na Kopírovať.
 • Zdieľanie textu s inými aplikáciami: klepnite na Zdieľať.

Súvisiace články

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3708904042992867822
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73122