Prekladač Google

 1. O službe Prekladač Google

  Prekladač Google je bezplatný automatický prekladač. Prekladač Google momentálne podporuje preklad medzi desiatkami jazykov. Ak chcete zobraziť celý zoznam podporovaných jazykov alebo sa chcete dozvedieť viac o vytváraní prekladov, prejdite na stránku O službe Prekladač Google.

 2. Ako používať službu Prekladač Google

  Okamžitý preklad textu 

  1. Prejdite na stránku translate.google.com
  2. Vyberte jazyky na preklad. Ak neviete, aký jazyk prekladáte, kliknite na tlačidlo Rozpoznať jazyk. (Presnosť automatického rozpoznania jazyka sa úmerne zvyšuje s množstvom zadaného textu.)
  3. Preklad sa objaví hneď ako začnete zadávať text
  Ak chcete použiť funkciu okamžitého prekladu, musíte povoliť jazyk JavaScript. Ak jazyk JavaScript nemáte, môžete preklad zobraziť kliknutím na tlačidlo Preložiť. Ak chcete okamžité preklady vypnúť, kliknite na tlačidlo Vypnúť okamžitý preklad v ľavej dolnej časti stránky.

  Čítanie a počúvanie prekladu

  Pri preklade jazyka s písmom, ktoré nie je založené na latinke, sa vedľa prekladu zobrazí tlačidlo so symbolom Ä. Kliknutím na toto tlačidlo môžete zobraziť prepis prekladu v latinke.

  V prípade mnohých jazykov sa môže vedľa preloženého textu zobraziť tlačidlo s reproduktorom , pomocou ktorého si môžete vypočuť hovorenú verziu prekladu.

  Výsledky vyhľadávania v slovníku

  Pri preklade jedného slova alebo často používanej frázy sa môže pod prekladom zobraziť jednoduchý slovník s úryvkami reči a možnými alternatívnymi prekladmi. Vedľa každého záznamu zo slovníka sa zobrazí príslušná skupina spätných prekladov do pôvodného jazyka. Panel vedľa jednotlivých záznamov vyjadruje, ako často sa daný preklad používa na webe. 

  Kliknutím na ktorýkoľvek z alternatívnych prekladov nahradíte pôvodnú frázu daným prekladom.

  Zobrazenie príkladov použitia slov

  Pri hľadaní prekladov samostatných slov alebo fráz je často užitočné vidieť, ako sa preklad používa v kontexte. Kliknutím na ikonu príkladov použitia vedľa prekladu zobrazíte príklad vety s prekladom.

  Preklad slov a fráz hlasom

  Často je najjednoduchším spôsobom zadanie prekladu jeho vyslovenie. Platí to obzvlášť v prípadoch, keď si nie ste istý/-á hláskovaním slova alebo frázy. Ak chcete použiť preklad pomocou hlasu, postupujte podľa týchto pokynov:

  1. Kliknite na ikonu mikrofónu v poli vstupu
  2. Vyslovte slovo alebo frázu, ktoré chcete preložiť
  3. Záznam ukončíte kliknutím mimo poľa vstupu alebo na ikonu mikrofónu

  Uloženie prekladu do slovníčka fráz

  Kliknutím na ikonu hviezdy vedľa prekladu ho môžete pridať do svojho slovníčka fráz. Slovníček fráz sa synchronizuje s účtom Google, takže k svojim uloženým prekladom môžete rýchlo a jednoducho pristupovať bez ohľadu na to, či k službe Prekladač Google pristupujete pomocou webového prehliadača alebo aplikácie Prekladač Google pre systém Android.

 3. Úprava klávesnice na vyhľadávanie v ďalších jazykoch

  Zadanie prekladu v niektorých jazykoch môže byť ťažké, ak nemáte špeciálne rozloženie klávesnice, ktoré podporuje písmo v danom jazyku. V prípade týchto podporovaných jazykov sa v dolnej časti poľa s textom zobrazí ikona metódy vstupu . Kliknutím na ikonu nástrojov na zadávanie textu môžete vypnúť a zapnúť aktuálne vybratú metódu vstupu. Po kliknutí na šípku rozbaľovacej ponuky môžete vybrať iný nástroj na zadávanie textu. V závislosti od konkrétneho jazyka môžu byť k dispozícii nástroje na zadávanie textu pre fonetické písanie, virtuálne klávesnice alebo ručné písanie.

  Fonetické písanie

  Fonetické písanie vám umožňuje zadávať slová v latinke, ktoré sa následne prevedú do jazyka s iným typom písma. Ak napríklad zadáte aap namiesto आप v hindčtine a stlačíte medzerník, slovo sa prevedie na písmo v hindčine. Fonetické písanie je v predvolenom nastavení povolené, ak je jazyk prehliadača nastavený na iný jazyk ako je jazyk vstupu. Keď je vybratý nástroj na fonetické písanie, môžete kliknutím na ikonu metódy vstupu vypnúť alebo zapnúť fonetické písanie. Fonetické písanie nebude aktívne, ak pre takéto jazyky používate klávesnicu s natívnym rozložením.

  Virtuálna klávesnica

  Virtuálna klávesnica je nástroj na zadávanie textu, ktorý na obrazovke otvorí klávesnicu pre konkrétny jazyk. Tieto klávesnice sú navrhnuté špeciálne na zadávanie textu vo vybratom jazyku. Ak je napríklad jazyk vstupu nastavený na ruštinu, môžete vybrať klávesnicu v cyrilike. Virtuálnu klávesnicu môžete ovládať pomocou fyzickej klávesnice alebo kliknutím na klávesy virtuálnej klávesnice.

  Ručné písanie

  Nástroj ručného písania vám umožňuje preložiť napísaný výraz, aj keď neviete zadať príslušné znaky. Stačí znaky nakresliť na obrazovke a okamžite sa zobrazí preklad. Po vybratí jazykov, do ktorých chcete dopyt preložiť, sa zobrazí ikona nástrojov na zadávanie textu, pomocou ktorej môžete prepnúť na ručné písanie.

 4. Preklad webových stránok a dokumentov

  Preklad celých webových stránok

  Priamo v službe Prekladač Google môžete preložiť celú webovú stránku. Stačí do poľa vstupu zadať príslušnú adresu (napr. www.google.sk) a kliknúť na tlačidlo Preložiť.

  Kliknutím na preložený odkaz môžete zobraziť stránku v požadovanom jazyku. Ak chcete zobraziť pôvodný text stránky, kliknite na prepínač Zobraziť: Pôvodné v pravom hornom rohu preloženej stránky.

  Preklad dokumentov z počítača.

  Služba Prekladač Google vám tiež poskytuje jednoduchý spôsob ako preložiť celé dokumenty bez potreby kopírovania a vkladanie veľkých blokov textu. Stačí kliknúť na odkaz na preklad dokumentu a odoslať súbor vo formáte PDF, TXT, DOC, PPT, XLS alebo RTF. Prípadne môžete súbor jednoducho presunúť myšou do okna prehliadača. Upozorňujeme, že pôvodné formátovanie sa nemusí zachovať v plnej miere.

  Ak potrebujete vytvoriť a preložiť obsah do iných jazykov, použite nástroj Translator Toolkit. Tento nástroj vám umožňuje preložiť a upraviť dokumenty online a spolupracovať na tom s ostatnými.
 5. Pomôžte vylepšiť službu Prekladač Google

  Povedzte nám svoj názor

  Neustále pracujeme na zvýšení kvality prekladov. Ak máte v súvislosti so službou Prekladač Google ďalšie otázky, chcete sa dozvedieť viac alebo nám chcete dať spätnú väzbu, môžete sa s nami podeliť o svoje komentáre a otázky pomocou možnosti Poslať spätnú väzbu v dolnej časti domovskej stránky služby Prekladač Google.

  Pomôžte nám s podporou nových jazykov

  Pracujeme na podpore ďalších jazykov a uvedieme ich hneď, ako bude automatický preklad spĺňať naše normy. Na vývoj nových jazykov a zlepšovanie kvality existujúcich jazykov potrebujeme veľké množstvá dvojjazyčného textu. Ak nám chcete pomôcť, používajte nástroj Translator Toolkit na správu prekladateľských projektov alebo do nástroja Translator Toolkit odovzdajte prekladateľské pamäte.

 6. Všeobecné informácie pre správcov webu

  Ako zabrániť prekladu webových stránok

  Ak ste správca webu a chcete, aby sa webová stránka neprekladala službou Prekladač Google, jednoducho do svojho súboru HTML vložte nasledujúcu značku:
  <meta name="google" value="notranslate">

  Ak vám nevadí, že stránka sa preloží v službe Prekladač Google, ale chcete zakázať preklad určitej časti (napríklad e-mailovej adresy), stačí do príslušného prvku HTML, ktorý sa nemá prekladať, vložiť značku class=notranslate. Príklad:
  Napíšte nám e-mail na adresu <span class="notranslate"> predaj at example dot com

  Indexovanie vyhľadávacími nástrojmi

  Vyhľadávacie nástroje nebudú indexovať automaticky preložené verzie vašich webových stránok.

 7. Aplikácia Prekladač Google pre systém Android

  Prevezmite si aplikáciu Prekladač Google pre systém Android a získajte to najlepšie zo služby Prekladač Google na cestách.

  Prečítajte si, ako aplikáciu používať

 8. Aplikácia Prekladač Google pre systém iOS

  Prevezmite si aplikáciu Prekladač Google pre systém iOS a získajte to najlepšie zo služby Prekladač Google na cestách. 

  Prečítajte si, ako aplikáciu používať

Doplnok Prekladač webových stránok pre webové stránky

 1. Informácie o doplnku Prekladač webových stránok

  Prekladač webových stránok je doplnok založený na technológii služby Prekladač Google, ktorý môžete jednoducho a rýchlo pridať na akúkoľvek webovú stránku, ktorú chcete poskytovať v ďalších jazykoch. Keď Prekladač webových stránok pridáte na svoje webové stránky, zahraniční používatelia budú mať k dispozícii možnosť zobraziť preloženú verziu stránok.

  Návštevníkom stránok, ktorí majú v prehliadači nastavený iný jazyk ako je jazyk webových stránok, sa v hornej časti stránky zobrazí banner s otázkou, či sa stránka má preložiť. Návštevníci môžu stránku preložiť aj pomocou nástroja na výber jazyka doplnku Prekladač webových stránok, ktorý je vložený na stránke.

  Keď návštevník preloží stránku, doplnok Prekladač webových stránok odošle text webovej stránky do služby Prekladač Google a zobrazí preložený text bez opätovného načítania či presmerovania návštevníkov z danej stránky. Ak návštevník klikne na odkaz na preloženej stránke a na prepojenej webovej stránke je tiež vložený doplnok Prekladač webových stránok, pre návštevníka sa automaticky preloží aj prepojená stránka, vďaka čomu si môže vaše webové stránky prehliadať vo svojom jazyku.

 2. Pridanie doplnku Prekladač webových stránok na webové stránky

  Prejdite na sprievodcu nastavením doplnku Prekladač webových stránok a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Zadajte adresu URL svojich stránok. 
  2. Vyberte jazyky prekladu, v ktorých má byť webová stránka okamžite k dispozícii. Môžete vybrať všetky jazyky alebo vybrať jednotlivé jazyky pomocou prepínača Konkrétne jazyky a následne začiarknuť jazyky, do ktorých sa má stránka automaticky prekladať.
  3. Vyberte spôsob, ako sa má doplnok Prekladač webových stránok zobrazovať na vašej stránke.
  4. Skopírujte metaznačku prispôsobenia a vložte ju pred koncovú značku sekcie HEAD webovej stránky. 
  5. Skopírujte útržok kódu doplnku Prekladač webových stránok a vložte ho do sekcie BODY na webových stránkach, ktoré chcete okamžite sprístupniť v ďalších jazykoch.
 3. Pomôžte vylepšiť automatický preklad stránok

  Ak chcete vylepšiť automatické preklady na svojich webových stránkach, môžete vytvoriť záznamy s opravami alebo záznamy slovníka.

  Opravy

  Záznam opravy sa môže použiť na vylepšenie prekladu konkrétneho segmentu textu. Záznam opravy nahradí automatický preklad textového segmentu iba v prípade úplnej zhody.

  Ak chcete do preloženej verzie svojich stránok pridať opravu, postupujte takto:

  1. Uistite sa, že ste na stránku pridali doplnok Prekladač webových stránok.
  2. Preložte webovú stránku pomocou rozbaľovacej ponuky s jazykmi pre doplnok Prekladač webových stránok.
  3. Umiestnite kurzor myši nad preklad, ktorý chcete opraviť. Fráza alebo veta sa zvýrazní a zobrazí sa kontextové okno s pôvodným textom.
  4. Ak nie ste prihlásený/-á do svojho účtu Google, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa
  5. Kliknite na položku Odoslať lepší preklad a odošlite opravený preklad. 

  Keď niektorý z používateľov najbližšie preloží stránku, zobrazí sa namiesto automatického prekladu vaša oprava. Oprava sa zobrazí aj v správcovi doplnku Prekladač webových stránok, kde ju môžete upraviť alebo odstrániť.

  O slovníkoch

  Záznam slovníka sa môže použiť na zlepšenie prekladu konkrétneho slova alebo krátkej frázy, ktorá sa môže často vyskytovať v niekoľkých textových segmentoch. Záznam slovníka nahradí automatický preklad slova alebo krátkej frázy v ktoromkoľvek textovom segmente, ktorý obsahuje zdrojové slovo alebo krátku frázu.

  Kedy slovníky použiť

  Záznamy slovníka sú užitočné v prípade, ak stránky obsahujú špeciálnu terminológiu alebo názvy produktov, ktoré by sa nemuseli preložiť v súlade s kontextom vašich stránok. Slovníky najlepšie fungujú pre podstatné mená a frázy obsahujúce podstatné mená (1 až 2 slová). Nie sú efektívne v prípade slovies ani v prípade jazykov s veľkou mierou skloňovania. Záznamy slovníka by ste mali používať s opatrnosťou, pretože môžu mať neplánované dôsledky a môžu ovplyvniť mnohé preklady.

 4. Odkaz na preloženú verziu stránok

  Ak chcete vytvoriť odkaz, ktorý automaticky preloží vašu stránku s povoleným doplnkom Prekladač webových stránok bez toho, aby sa používateľom zobrazila výzva, použite parameter #googtrans(en|TARGET_LANG_CODE). Napríklad odkaz http://translate.google.com/support/#googtrans(en|sk) automaticky preloží stránku http://translate.google.com/support/ do slovenčiny.
 5. Vkladanie doplnku na stránky v sieti intranet

  Doplnok Prekladač webových stránok bude fungovať, ak sa vloží na webovú stránku hostenú v rámci vnútornej siete firmy. Nakoľko však doplnok Prekladač webových stránok nedokáže odlíšiť webové stránky v sieti intranet od normálnych webových stránok, spracovávajú sa tieto stránky ako normálne webové stránky. Takže ak obsah nie je hostený na zabezpečenom serveri, pri odoslaní obsahu webovej stránky do spoločnosti Google na preklad sa nepoužije zabezpečené pripojenie. Spoločnosť Google zaznamená malú časť textu na účely sledovania kvality prekladu, podobne ako v prípade normálnych webových stránok. Tento obsah však nezaznamená spôsobom, pri ktorom by bol prepojený s účtom Google. Pred vložením doplnku Prekladač webových stránok na stránky v sieti intranet to konzultujte so správcom systému alebo oddelením IT.

 6. Správa návrhov prekladov od návštevníkov stránok

  Keď návštevník zobrazí preklad stránok pomocou doplnku Prekladač webových stránok alebo funkcie na preklad webových stránok v prehliadači Google Chrome alebo na Paneli s nástrojmi Google, môže navrhnúť lepší preklad. Stačí podržať kurzor myši na preklade, ktorý sa má opraviť. Fráza alebo veta sa zvýrazní a zobrazí sa kontextové okno s pôvodným textom. Návštevník môže kliknúť na položku Odoslať lepší preklad a odoslať správny preklad.

  Návrhy sa zobrazia v správcovi doplnku Prekladač webových stránok, kde ich môžete schváliť buď vy, alebo ďalší oprávnený editor.

  Ak chcete schváliť preklad, postupujte takto:

  1. Začiarknite políčko vedľa prekladu
  2. Kliknite na položku Schváliť
  3. Z návrhu sa stane oprava a zobrazí sa na stránke Opravy

  Keď niektorý z používateľov najbližšie preloží stránku, zobrazí sa namiesto automatického prekladu táto oprava.

 7. Pozvanie editorov na pomoc pri spravovaní prekladov stránky

  Ak chcete pozvať editorov a požiadať ich o pomoc pri pridávaní záznamov opráv a záznamov slovníka a pri schvaľovaní návrhov v správcovi doplnku Prekladač webových stránok, postupujte takto:

  1. Kliknite na odkaz Editori v ľavom paneli navigácie
  2. Do textového poľa v dolnej časti tabuľky Editori zadajte e-mailovú adresu účtu Google a kliknite na položku Pozvať
  3. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle e-mail s pozvánkou, a vám sa zároveň odošle kópia

Partneri služby Prekladač Google

 1. Európsky patentový úrad

  Spoločnosť Google v spolupráci s Európskym patentovým úradom (European Patent Office – EPO) vyvinuli službu Patent Translate, ktorá je optimalizovaná na preklad dokumentov s patentmi. Stránky Espacenet úradu EPO poskytujú bezplatný prístup k miliónom dokumentov s patentmi na celom svete. Používatelia týchto stránok môžu pomocou služby Patent Translate čítať patenty z celého sveta vo vlastnom jazyku.

  Viac informácií: