1. Preklad textu
 2. Preklad obrázkov
 3. Prekladanie v režime offline
 4. Preklad hlasom
 5. Preklad pomocou ručného písania
 6. Preklad dvojjazyčnej konverzácie
 7. Preklad webových stránok a dokumentov
 8. Zobrazenie alebo odstránenie histórie prekladov
 9. Uloženie prekladu do slovníčka fráz
 10. Úprava klávesnice na vyhľadávanie v ďalších jazykoch
 11. Pridanie doplnku Prekladač webových stránok na webové stránky
 12. Pomôžte vylepšiť Prekladač Google
 1. Preklad textu

  Pomocou Prekladača Google môžte prekladať slová alebo výrazy.

  Ako preložiť text

  Postup na počítači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. V hornej časti stránky vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať. Ak neviete, aký jazyk chcete použiť, kliknite na možnosť Rozpoznať jazyk.
  3. Preklad sa automaticky zobrazí hneď, ako začnete zadávať text. Čím viac toho napíšete, tým presnejší bude preklad.
  4. Pod prekladom sa vám môže zobraziť jednoduchý slovník s informáciami o slovnom druhu a možnými variantami či použitiami.

  Poznámka: Ak chcete, aby sa preklad v prehliadači zobrazoval okamžite, musíte mať zapnutý Javascript. Ak nemáte Javascript, môžete si výsledky zobraziť kliknutím na možnosť Preložiť.

  Postup v mobilnom prehliadači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. V hornej časti stránky vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať. Ak neviete, aký jazyk chcete použiť, kliknite na možnosť Rozpoznať jazyk.
  3. Preklad sa automaticky zobrazí hneď, ako začnete zadávať text. Čím viac toho napíšete, tým presnejší bude preklad.

  Poznámka: Ak chcete, aby sa preklad v prehliadači zobrazoval okamžite, musíte mať zapnutý Javascript. Ak nemáte Javascript, môžete si výsledky zobraziť kliknutím na možnosť Preložiť.

  Postup v aplikácii Prekladač
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. V hornej časti obrazovky klepnutím na tlačidlá jazykov vyberte tie jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
  3. Do poľa zadajte slová, ktoré chcete preložiť.
  4. Ak sa vám preklad nezobrazí automaticky, klepnite na šípku .

  Tip: Ak chcete preklad zobraziť v režime celej obrazovky, otočte zariadenie na šírku.

  Ako si vypočuť preklad

  V niektorých jazykoch sa vám vedľa vášho prekladu zobrazí ikona Vypočuť .

  Klepnutím na túto ikonu si môžete vypočuť preklad.

 2. Preklad obrázkov

  Pomocou aplikácie Prekladač môžete prekladať text na obrázkoch, a to buď na obrázku, ktorý ste nasnímali alebo importovali, alebo namierením fotoaparátu.

  Okamžitý preklad namierením fotoaparátu

  Text, ktorý vidíte v okolí, môžete jednoducho preložiť tak, že naň namierite objektív svojho fotoaparátu.

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
  3. Klepnite na ikonu fotoaparátu Translate camera icon.
  4. Namierte fotoaparát na text, ktorý chcete preložiť. Na obrazovke okamžite uvidíte preložený text.

  Poznámka: Preklady nie sú bezchybné a nemusia fungovať, keď je text príliš malý, písaný rukou či štylizovaným písmom alebo keď nie je dobre osvetlený.

  Stiahnutie jazykov pre okamžitý preklad pomocou fotoaparátu

  Než budete môcť medzi určitými pármi jazykov okamžite prekladať pomocou fotoaparátu, musíte ich stiahnuť. Stiahnuté jazyky sa dajú tiež použiť na offline preklady.

  Postup v systéme Android
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .

  2. V pravom hornom rohu klepnite na nastavenia Menu icon> Nastavenia > Jazyky okamžitého prekladu pomocou fotoaparátu.

  3. Vpravo od požadovaného páru jazykov klepnite na položku Stiahnuť .

  4. Keď sa zobrazí výzva, či chcete stiahnuť balíček páru jazykov, kliknite na možnosť OK.

  5. Po dokončení sťahovania páru jazykov sa tento pár zobrazí v časti Nainštalované.
  Postup na zariadení iPhone alebo iPad
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .

  2. V pravom dolnom rohu klepnite na položku Nastavenia .

  3. Klepnite na možnosť Jazyk okamžitého prekladu pomocou fotoaparátu.

  4. Ak chcete pridať jazyk, klepnite na ikonu Pridať a potom vyberte pár jazykov.

  5. Keď sa zobrazí výzva, či chcete stiahnuť balíček páru jazykov, kliknite na možnosť OK.

  6. Po dokončení sťahovania páru jazykov sa tento pár zobrazí v časti Nainštalované.
  Dostupné jazyky

  Z angličtiny a do angličtiny môžete prekladať v prípade nasledujúcich jazykov:

  • angličtina  arabčina
  • angličtina bulharčina
  • angličtina katalánčina
  • angličtina chorvátčina
  • angličtina čeština
  • angličtina dánčina
  • angličtina holandčina
  • angličtina filipínčina
  • angličtina fínčina
  • angličtina  nemčina
  • angličtina maďarčina
  • angličtina indonézština
  • angličtina lotyština
  • angličtina nórčina
  • angličtina poľština
  • angličtina rumunčina
  • angličtina slovenčina
  • angličtina švédčina
  • angličtina turečtina
  • angličtina ukrajinčina

  Z angličtiny môžete prekladať do nasledujúcich jazykov:

  • angličtina hindčina
  • angličtina thajčina

  Môžete tiež prekladať medzi arabčinou a nemčinou:

  • arabčina nemčina

  Preklad fotky nasnímanej pomocou zariadenia

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
  3. Klepnite na položku Fotoaparát Translate camera icon.
  4. Ak chcete nasnímať obrázok, klepnite znova na položku Fotoaparát Translate camera icon.
  5. Prstom zvýraznite text, ktorý chcete preložiť.

  Preklad obrázkov uložených v zariadení

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
  3. Klepnite na položku Fotoaparát Translate camera icon.
  4. Klepnite na možnosť Importovať Insert photo.
  5. Vyberte fotku, ktorú chcete preložiť.
  6. Prstom zvýraznite text, ktorý chcete preložiť.
 3. Prekladanie v režime offline

  Do zariadenia si môžete stiahnuť jazyky, ktoré vám umožnia používať aplikáciu Prekladač aj v režime offline. Táto možnosť je užitočná v prípade, keď nemáte pripojenie k internetu.

  Stiahnutie jazykov na používanie v režime offline (iba Android)

  1. Spustite na zariadení s Androidom aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnite na názov jazyka v hornej časti obrazovky.
  3. Napravo od názvu jazyka klepnite na ikonu stiahnutia . Ak sa vám vedľa jazyka nezobrazuje ikona stiahnutia, jazyk nie je možné stiahnuť.
  4. Po dokončení sťahovania jazyka sa zobrazí znak začiarknutia .

  Odstránenie offline jazykov (iba Android)

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnite na názov jazyka v hornej časti obrazovky.
  3. Vpravo od názvu jazyka, ktorý chcete odstrániť, klepnite na ikonu .
  4. Pri otázke, či chcete odstrániť offline balík, klepnite na možnosť OK.

  Nezabudnite:

  • Na okamžitý preklad pomocou fotoaparátu sa nedajú použiť všetky offline jazyky. Offline jazyky dostupné na okamžitý preklad pomocou fotoaparátu
  • Ak chcete predísť možným oneskoreniam alebo ďalším poplatkom za spotrebu dát, používajte iba pripojenie Wi-Fi.
  • V prípade zariadení iPhone a iPad je možné pre okamžité preklady pomocou fotoaparátu offline jazyky iba stiahnuť.
 4. Preklad hlasom

  Slová a výrazy môžete prekladať ich vyslovením. V niektorých jazykoch bude nahlas vyslovený aj preklad.

  Preklad hlasom

  Postup na počítači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. V ľavom dolnom rohu textového poľa klepnite na mikrofón .
  3. Keď sa zobrazí výzva „Hovorte“, vyslovte slovo alebo výraz, ktoré chcete preložiť. V niektorých jazykoch bude preklad vyslovený nahlas.
  Postup v mobilnom prehliadači

  V mobilných prehliadačoch nie je k dispozícii možnosť prekladať hlasom.

  Postup v aplikácii Prekladač

  Prekladanie hlasom nefunguje v niektorých jazykoch. V prípade jazykov, ktoré nie je možné takto preložiť, bude tlačidlo reči zobrazené ako deaktivované (sivou farbou).

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. V hornej časti obrazovky klepnutím na tlačidlá jazykov vyberte tie jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
  3. Klepnite na mikrofón .
  4. Keď sa zobrazí výzva „Hovorte“, vyslovte slovo alebo výraz, ktorý chcete preložiť. V niektorých jazykoch bude preklad vyslovený nahlas.

  Tip: Tiež by vás mohol zaujímať preklad dvojjazyčnej konverzácie.

  Výber nárečia

  V niektorých jazykoch môžete vybrať dialekt, aby služba Google lepšie chápala, čo hovoríte.

  Postup v systéme Android

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnite na ponuku Menu icon> Nastavenia > Hlasový vstup.
  3. V sekcii Nárečia zvoľte požadovaný dialekt.
  Postup na zariadení iPhone alebo iPad
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. V pravom dolnom rohu klepnite na položku Nastavenia  > Hlasový vstup.
  3. Vyberte jazyk, pre ktorý chcete zvoliť dialekt.
  4. Zvoľte svoj dialekt.

  Preklad nevhodných slov (iba aplikácia pre Android)

  Aplikácia Prekladač vám predvolene neumožňuje prekladať nevhodné slová ich vyslovením. Ak ich chcete preložiť, môžete vypnúť filter nevhodných slov.

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnite na ponuku Menu icon> Nastavenia > Hlasový vstup.
  3. Zrušte začiarknutie políčka Blokovať nevhodné výrazy.
 5. Preklad pomocou ručného písania

  V aplikácii Prekladač môžete nakresliť znaky a zobraziť ich preklad. Táto funkcia je užitočná na prekladanie slov, ktorých znaky nedokážete zadať pomocou klávesnice.

  Ako prekladať pomocou ručného písania

  Poznámka: Niektoré jazyky nepodporujú ručné písanie. Tlačidlo ručného písania sa bude pre tieto jazyky zobrazovať ako deaktivované (sivou farbou).

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnutím na tlačidlá jazykov v hornej časti obrazovky vyberte požadované jazyky.
  3. Klepnite na položku Ručné písanie .
  4. Do poľa s označením „Tu môžete písať“ nakreslite znak, slovo alebo výraz.

  Ako zmeniť veľkosť poľa pre ručné písanie (iba systém Android)

  Ak chcete pole na ručné písanie zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na možnosť Presunúť a pridržte ju. Potom pole posuňte na obrazovke smerom nahor alebo nadol.

 6. Preklad dvojjazyčnej konverzácie

  Aplikáciu Prekladač môžete využiť na konverzáciu s osobou, ktorá hovorí odlišným jazykom. Aplikácia Prekladač rozpozná, ktorým z vybraných dvoch jazykov sa práve hovorí, aby ste mohli plynule konverzovať.

  Ako začať dvojjazyčnú konverzáciu

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnutím na tlačidlá jazykov v hornej časti obrazovky vyberte požadované jazyky.
  3. Klepnite na mikrofón .
  4. Prvá osoba môže začať hovoriť. Keď dohovorí, budete počuť preklad.
  5. Klepnite na mikrofón v dolnej časti obrazovky . Keď aplikácia vydá zvukový signál a mikrofón sa zafarbí na červeno, môže začať hovoriť osoba, ktorá hovorí druhým jazykom.
  6. Keď zaznie zvukový signál a zobrazí sa červený mikrofón, aplikácia začne prekladať medzi vybranými dvoma jazykmi.

  Ak chcete, aby aplikácia počúvala jeden konkrétny jazyk, klepnite na jeho tlačidlo v dolnej časti obrazovky.

 7. Preklad webových stránok a dokumentov

  Môžete prekladať špeciálne typy obsahu, ako napríklad webové stránky, dokumenty a textové správy.

  Preklad webových stránok (iba pre počítač)

  1. Prejdite na svojom počítači na stránku Prekladač Google.
  2. Vyberte jazyk, do ktorého chcete stránky preložiť.
  3. Do poľa vľavo zadajte príslušnú webovú adresu.
  4. Kliknite na tlačidlo Preložiť.
  5. Ak chcete zobraziť preloženú verziu stránok, kliknite na odkaz v poli vpravo.

  Preklad dokumentov (iba pre počítač)

  1. Prejdite na svojom počítači na stránku Prekladač Google.
  2. Pod vyhľadávacím poľom kliknite na možnosť Preložiť dokument.
  3. Vyberte súbor, ktorý chcete preložiť. Jeho formát by mal byť PDF, TXT, DOC, PTT, XLS alebo RTF.

  Poznámka: Niektoré časti preloženého textu nemusia mať pôvodné formátovanie.

  Preklad textových správ (iba aplikácia pre Android)

  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Na domovskej stránke aplikácie Prekladač klepnite na ponuku Menu icon> Preložiť SMS.
  3. Klepnite na správu, ktorú chcete preložiť.
 8. Zobrazenie alebo odstránenie histórie prekladov

  Pomocou histórie prekladov v aplikácii Prekladač môžete dokonca aj v režime offline rýchlo pristupovať k predchádzajúcim prekladom.

  Zobrazenie histórie prekladov

  Vaše predchádzajúce preklady sa zobrazujú na domovskej stránke aplikácie Prekladač.

  Tip: Tiež by vás mohlo zaujímať uloženie prekladov do slovníčka fráz, ku ktorému môžete neskôr pristupovať.

  Odstránenie položky z histórie

  Ak chcete z histórie odstrániť konkrétny preklad, presuňte ho prstom doprava alebo doľava.

  Odstránenie celej histórie prekladov

  Postup v systéme Android
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Klepnite na ikonu ponuky Menu icon> Vymazať históriu > Áno.
  Postup na zariadení iPhone alebo iPad
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. V pravom dolnom rohu klepnite na položku Nastavenia  > Vymazať históriu prekladov > OK.
 9. Uloženie prekladu do slovníčka fráz

  Ak si chcete svoje preklady opätovne zobraziť v budúcnosti, môžete vytvoriť slovníček fráz. Do slovníčka fráz môžete pristupovať v režime offline a na webe translate.google.com v ľubovoľnom počítači alebo zariadení.

  Pridanie záznamu do slovníčka fráz

  Postup na počítači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. Preložte slovo alebo výraz.
  3. Kliknite na ikonu hviezdičky vedľa prekladu .
  4. Po otvorení slovníčka fráz sa v ňom zobrazí príslušný preklad.
  Postup v mobilnom prehliadači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. Preložte slovo alebo výraz.
  3. Klepnite na ikonu hviezdičky vedľa prekladu .
  4. Po otvorení slovníčka fráz sa v ňom zobrazí príslušný preklad.
  Postup v aplikácii Prekladač
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. Preložte slovo alebo výraz, ktorý chcete pridať.
  3. Klepnite na hviezdičku vedľa prekladu.
  4. Po otvorení slovníčka fráz sa v ňom zobrazí príslušný preklad.

  Zobrazenie alebo odstránenie položiek zo slovníčka fráz

  Postup na počítači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Slovníček fráz .
  3. Preklad odstránite tak, že začiarknete políčko, ktoré sa nachádza na jeho ľavej strane, a potom kliknete na kôš .
  Postup v mobilnom prehliadači
  1. Prejdite na stránku Prekladač Google.
  2. Klepnite v dolnej časti stránky na položku Označené hviezdičkou.
  3. Preklad odstránite klepnutím na hviezdičku .
  Postup v aplikácii pre Android
  1. Spustite aplikáciu Prekladač.
  2. Klepnite na ponuku Menu icon> Slovníček fráz.
  3. Preklad odstránite tak, že naň klepnete a pridržíte ho a následne klepnete na Kôš .

  Tip: Ak aplikáciu Prekladač používate v niekoľkých zariadeniach s Androidom, môžete klepnutím na možnosť Synchronizovať zobraziť uložené preklady zo všetkých svojich zariadení.

  Postup na zariadení iPhone alebo iPad
  1. Spustite aplikáciu Prekladač .
  2. V dolnej časti stránky klepnite na hviezdičku .
  3. Preklad odstránite zo slovníčka fráz opätovným klepnutím na hviezdičku .
 10. Úprava klávesnice na vyhľadávanie v ďalších jazykoch

  Ak potrebujete preložiť text do jazyka s odlišnými znakmi, môžete zmeniť rozloženie svojej klávesnice.

  Zmena formátu klávesnice

  1. Prejdite na počítači na stránku Prekladač Google.
  2. V hornej časti stránky vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať. Klávesnicu budete môcť zmeniť iba vtedy, keď vyberiete dva jazyky.
  3. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa nachádza napravo od ikony mikrofónu.
  4. Kliknite na ikonu klávesnice .
  5. Vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať.
  6. Na zobrazenej klávesnici kliknite na písmená, ktoré chcete vyhľadať.

  V závislosti od jazyka, v ktorom vyhľadávate, sa vám zobrazia možnosti na zadávanie textu hlasom alebo pomocou ručného písania. Následne upravte klávesnicu.

 11. Pridanie doplnku Prekladač webových stránok na webové stránky

  Svoje webové stránky môžete sprístupniť aj v ďalších jazykoch. Urobíte to tak, že na svoje stránky pridáte doplnok Prekladač webových stránok.

  Ako funguje doplnok Prekladač webových stránok

  Keď nainštalujte doplnok Prekladač webových stránok, návštevníci hovoriaci v jazyku, ktorý sa líši od jazyka vašich stránok, uvidia možnosť zobraziť si preloženú verziu týchto stránok vo vlastnom jazyku. Zobrazí sa im preložená verzia vašich stránok bez toho, aby boli presmerovaní na inú stránku.

  Ako pridať Prekladač webových stránok na stránky

  1. Prejdite na stránku nastavenia Prekladača Google.
  2. Kliknite na možnosť Pridať na webové stránky.
  3. Postupujte podľa pokynov na tejto stránke.

  Ako nasmerovať ľudí na preloženú verziu vašich stránok

  Ak chcete, aby používatelia videli automaticky preloženú verziu vašich stránok, môžete ich nasmerovať na svoje stránky pomocou špeciálnej webovej adresy, ktorá obsahuje kód jazyka.

  Urobíte to tak, že webovú adresu svojich stránok ukončíte výrazom #googtrans(en|KÓD_CIEĽOVÉHO_JAZYKA).

  Napríklad http://translate.google.com/support/#googtrans(en|sk)

  Použitie Prekladača webových stránok na intranetových stránkach

  Doplnok Prekladač webových stránok môžete používať aj na intranetových podnikových stránkach. Nedokáže však zistiť rozdiel medzi intranetovými a bežnými stránkami, takže prepojenie odosielajúce obsah na preloženie nie je zabezpečené.

  Skôr ako pridáte doplnok Prekladač webových stránok na intranetové stránky, odporúčame vám poradiť sa s vaším správcom systému alebo oddelením IT.

 12. Pomôžte vylepšiť Prekladač Google

  Pomôžte vylepšiť výsledky Prekladača Google vo svojom jazyku alebo pridať svoj jazyk do Prekladača, ak ešte nie je k dispozícii.

  Ako môžete pomôcť

  1. Prejdite do služby Google Translate Community.
  2. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google.
  3. Vyberte jazyky, ktorými rozprávate.
  4. Kliknite na jednu z položiek Preložiť, Hodnotiť alebo Schváliť.

  Poznámka: V niektorých jazykoch nemusia byť k dispozícii všetky aktivity.

  Spôsoby, ako pomôcť

  Prekladanie

  Môžete prekladať slová alebo výrazy do svojho jazyka a zlepšiť tak výsledky Prekladača Google.

  Tipy na prekladanie

  Pri prekladaní skúste navrhnúť, čo by ste povedali, ak by ste práve rozprávali alebo písali vo svojom jazyku. Dodržiavajte napríklad:

  • veľké písmená;
  • formálny alebo neformálny tón;
  • frázy a slang.

  Ak nemáte k dispozícii dostatočný kontext (napr. rod), preložte výraz spôsobom, ktorý považujete za najlepší.

  Poznámka: Ak zdrojový text obsahuje chyby, preložte ho tak, ako keby bol napísaný správne. Ak napríklad prekladaný text znie „how old is you“, preložte ho tak, ako keby znel „how old are you“.

  Hodnotenie

  Zobrazí sa preklad slova alebo výrazu vo vašom jazyku a výzva na ohodnotenie (Slabé – Vynikajúce).

  Schvaľovanie

  Zobrazí sa niekoľko prekladov slova alebo výrazu, pričom budete môcť označiť, ktoré z nich sú správne alebo nesprávne.

  Pomôžte pridať nové jazyky

  Neustále pracujeme na prekladaní nových jazykov. Ak nám chcete pomôcť tento proces urýchliť pre váš jazyk, môžete byť aktívnym členom služby Google Translate Community.

  Pri rozhodovaní o tom, ktoré nové jazyky pridať, zohľadňujeme, či:

  • ide o písaný jazyk;
  • ide o samostatný jazyk, nie dialekt;
  • ide o jazyk používaný na internete;
  • sa hovoriaci tohto jazyka môžu stať našimi partnermi a pomôcť nám pri jeho spustení.

  Ako sa používajú vaše príspevky

  Vaše preklady použijeme na zlepšenie kvality prekladateľskej služby pre váš jazyk. Vaše hodnotenia prekladov nám pomáhajú vybrať správne preklady a odhaliť problémy.

  Môžeme pritom zobraziť vaše príspevky ďalším používateľom (bez identifikujúcich údajov). Zachovávajte preto opatrnosť a neuvádzajte v prekladoch súkromné alebo citlivé informácie.

  Oprava prekladov v Prekladači Google

  Ak sa vám v Prekladači Google zobrazí nesprávny preklad:

  1. V ľavom dolnom rohu poľa s prekladom vyberte položku Je niekde chyba?.
  2. Zadajte správny preklad.
  3. Kliknite na tlačidlo Prispieť.