Rodovo špecifické preklady

V niektorých jazykoch môžete pre niektoré rodovo neutrálne slová a frázy získať preklady v ženskom aj mužskom rode. Nad týmito dvoma prekladmi sa zobrazí hlásenie Preklady sú rodovo špecifické.

Rodovo špecifické preklady môžete v Prekladači Google získať v prehliadači, ako je napríklad Chrome alebo Firefox. 

Použitie dostupných jazykov a dĺžky

Vo viacerých jazykoch môžete získať rodovo špecifické preklady jednotlivých slov. V menšom počte jazykov môžete tiež získať rodovo špecifické preklady krátkych fráz a viet, ktoré spomínajú určitú osobu rodovo neutrálnym spôsobom.

Rodovo špecifické preklady v ďalších jazykoch pribudnú čoskoro.

Poradie rodovo špecifických prekladov

Rodovo špecifické preklady sa zobrazujú v abecednom poradí podľa označenia rodu. V angličtine sa napríklad slovo „feminine“ (ženský rod) nachádza v abecednom poradí pred slovom „masculine“ (mužský rod).

V jazykoch, ktoré nepoužívajú abecedu, sa rodovo špecifické preklady zobrazujú v štandardnom indexovom poradí daného jazyka podľa označenia pohlavia.

Riešenie problémov s rodovo špecifickými prekladmi

  • Nie je možné zdieľať ani navrhnúť úpravu:
    Rodovo špecifické preklady zatiaľ nefungujú so všetkými možnosťami Prekladača Google. Ako zlepšiť Prekladač Google
  • Nie je možné uložiť iba jeden rod:
    Keď uložíte rodovo špecifický preklad, uložia sa výsledky pre ženský aj mužský rod. Ako ukladať preklady
  • Rodovo špecifické preklady sa nezobrazujú:
    Dostupné jazyky a dĺžky (vyššie)