Könsspecifika översättningar

Vid översättning till vissa språk kan både feminina och maskulina varianter av vissa könsneutrala ord, fraser eller meningar visas. Meddelandet ”Översättningarna kongruensböjs efter genus” visas ovanför de båda översättningarna.

Tillgängliga språk och omfång

På flera språk kan du få könsspecifika översättningar av enskilda ord. På ett mindre antal språk kan du även få könsspecifika översättningar av korta fraser och meningar där en person omnämns på ett könsneutralt sätt.

Könsspecifika översättningar kommer snart på fler språk.

De könsspecifika översättningarnas inbördes ordning

De könsspecifika översättningarna visas i bokstavsordning efter termerna för dem. Till exempel sorteras femininum före maskulinum på språk som använder de termerna.

På språk som inte skrivs alfabetiskt visas de könsspecifika översättningarna i den normala indexeringsordningen för termerna femininum och maskulinum på det språket.

Innehåll saknas

Om meddelandet ”Könsspecifika översättningar är begränsade.” visas kanske bara en möjlig översättning finns för ett enskilt kön men flera möjliga översättningar för flera kön.

En del innehåll är könsneutralt eller ospecificerat. Till exempel är vissa substantiv inte könsspecifika i det ursprungliga innehållet men är det i språket du översätter till. Meddelandet om könsspecifika översättningar signalerar att det kan finnas flera korrekta översättningar.

Felsöka könsspecifika översättningar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12267872412458879552
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true