Google Översätt

 1. Om Google Översätt

  Google Översätt är en gratis, automatisk översättningstjänst. Google Översätt har för närvarande stöd för översättningar mellan dussintals språk. En fullständig lista över vilka språk som stöds eller mer information om hur våra översättningar skapas finns på sidan Om Google Översätt.

 2. Så använder du Google Översätt

  Översätta text direkt 

  1. Besök translate.google.com
  2. Välj språk för översättning. Om du är osäker på vilket språk du försöker översätta från klickar du på knappen Identifiera språk. (Ju mer text du skriver, desto större är sannolikheten att språket identifieras korrekt.)
  3. Börja skriva så visas översättningen direkt
  Du måste ha Javascript aktiverat för att kunna använda funktionen för snabböversättning. Om du inte har Javascript kan du klicka på knappen Översätt för att visa en översättning. Om du vill inaktivera snabböversättningar klickar du på Inaktivera snabböversättning längst ned till vänster på sidan.

  Läs och lyssna på din översättning

  Om du översätter till ett icke-romanskt språk (latin) visas en knapp med symbolen Ä bredvid översättningen. När du klickar på knappen stavas översättningen med latinska bokstäver.

  För flera språk kan du även se en högtalarknapp bredvid den översatta texten. Klicka på knappen om du vill få översättningen uppläst.

  Ordboksresultat

  När du översätter ett ord eller en vanlig fras kanske en enkel ordlista visas under översättningen där ordklasser och eventuella alternativa översättningar visas. Bredvid varje ordlistepost visas motsvarande uppsättning med omvända översättningar tillbaka till originalspråket. I fältet bredvid varje post visas hur ofta översättningen används på webben. 

  Klicka på en alternativ översättning för att ersätta den ursprungliga frasen med en alternativ formulering.

  Visa exempel på användning av ord

  När du söker efter översättningar av enstaka ord eller fraser kan det vara bra att se översättningen i sitt sammanhang. Klicka på ikonen för exempel på användning bredvid din översättning om du vill visa en exempelmening som innehåller din översättning.

  Översätta talade ord eller fraser

  Det enklaste sättet att ange din översättning är oftast att tala in den, särskilt om du är osäker på stavningen. Följ anvisningarna nedan om du vill översätta genom att tala in text:

  1. Klicka på mikrofonikonen i inmatningsrutan
  2. Tala in ordet eller frasen som du vill översätta
  3. Klicka utanför rutan eller på mikrofonikonen för att avsluta inspelningen

  Spara översättningarna i din parlör

  Klicka på stjärnikonen bredvid översättningen om du vill lägga till den i din parlör. Parlören synkroniseras med ditt Google-konto så att du snabbt och enkelt kan komma åt dina sparade översättningar. Det spelar ingen roll om du öppnar Google Översätt från en webbläsare eller använder Android-appen Google Översätt.

 3. Ändra ditt tangentbord för att söka på andra språk

  Det kan vara svårt att skriva in en översättning för vissa språk om du inte har en speciell tangentbordslayout med stöd för språkets skript. För de språk som stöds visas en ikon för inmatningsmetoden längst ned i textrutan. Klicka på ikonen för inmatningsverktygen för att aktivera/inaktivera det valda inmatningsverktyget. Du kan också klicka på pilen i rullgardinsmenyn bredvid ikonen för att välja ett annat inmatningsverktyg. Det kan finnas inmatningsverktyg för fonetisk skrift, virtuella tangentbord eller handskrift (beroende på språk).

  Fonetisk skrift

  Med fonetisk skrift kan du använda latinska bokstäver för ord som skrivits på ett språk med ett annat skript. Du kan till exempel skriva aap för आप på hindi och när du trycker på blanksteg kommer ordet att omvandlas till hindi. Fonetisk skrift är aktiverat som standard om språket i webbläsaren är inställt på ett annat språk än det inmatade språket. När du har valt inmatningsverktyget för fonetisk skrift kan du klicka på ikonen för inmatningsmetoden för att aktivera/inaktivera fonetisk skrift. Du kan använda ditt vanliga tangentbord när du använder fonetisk skrift för sådana språk.

  Virtuellt tangentbord

  Det virtuella tangentbordet öppnar ett språkspecifikt tangentbord på skärmen. Dessa tangentbord är utformade specifikt för inmatning av text på det språk du valt. Om ditt inmatningsspråk till exempel är inställt på ryska kan du välja ett kyrilliskt tangentbord. Du kan styra det virtuella tangentbordet med ditt fysiska tangentbord eller genom att klicka på tangenterna på det virtuella tangentbordet.

  Handskrift

  Med handskriftsverktyget kan du skriva det du vill översätta även om tecknen inte finns på tangentbordet. I stället ritar du dem på skärmen. Översättningen visas genast. Välj först vilka språk du vill översätta till och från och byt sedan till handskriftsläge genom att trycka på ikonen för inmatningsverktyg.

 4. Översätta webbsidor och dokument

  Översätta hela webbsidor

  Översätt en hel webbsida direkt från Google Översätt genom att bara skriva in adressen (t.ex. www.google.com) i inmatningsrutan och klicka på Översätt.

  Klicka på den översatta länken om du vill visa sidan på ditt språk. Om du vill visa all ursprunglig text på sidan klickar du på knappen Visa: Original högt upp till höger på den översatta sidan.

  Översätta dokument från datorn

  Med Google Översätt kan du också enkelt översätta hela dokument utan att behöva kopiera och klistra in stora textblock. Klicka bara på länken för att översätta dokument och skicka filen i formatet PDF, TXT, DOC, PPT, XLS eller RTF. Du kan även dra filen till webbläsarfönstret. Tänk på att en del av den ursprungliga formateringen inte kan sparas.

  Om du behöver skapa och översätta innehåll på andra språk använder du Translator Toolkit. Med det här verktyget får du möjlighet att översätta och redigera dokument online och samarbeta med andra.
 5. Hjälp till att förbättra Google Översätt

  Låt oss veta hur det går för oss

  Vi arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten på våra översättningar. Om du har fler frågor om Google Översätt, vill veta mer eller vill ge oss feedback delar du dina kommentarer och frågor via alternativet Skicka feedback längst ned på startsidan för Google Översätt.

  Hjälp oss att kunna stödja nya språk

  Vi arbetar på att få stöd för fler språk och vi introducerar dem så snart den automatiska översättningen uppfyller våra krav. För att kunna utveckla nya språk och förbättra kvaliteten på befintliga språk behöver vi stora mängder tvåspråkiga texter. Du kan hjälpa till genom att använda Translator Toolkit för att hantera översättningsprojekt eller överföra översättningsminnen till Translator Toolkit.

 6. Allmän information för webbansvariga

  Förhindra översättning av dina webbsidor

  Om du är webbansvarig och inte vill att din webbsida ska översättas av Google Översätt infogar du bara följande metatagg i HTML-filen:
  <meta name="google" value="notranslate">

  Om du inte har något emot att din webbsida översätts av Google Översätt, förutom för en viss del (t.ex. en e-postadress), lägger du bara till class=notranslate i ett HTML-element för att förhindra att elementet översätts. Till exempel:
  Skicka ett e-postmeddelande till oss på försäljning@example.com

  Indexering i sökmotorer

  Den automatiskt översatta versionen av din webbsida indexeras inte av sökmotorer.

 7. Appen Google Översätt för Android

  Om du hämtar appen Google Översätt för Android får du ut det bästa av Google Översätt när du är på språng.

  Så här använder du appen

 8. Appen Google Översätt för iOS

  Om du hämtar appen Google Översätt för iOS får du ut det bästa av Google Översätt när du är på språng. 

  Så här använder du appen

Pluginprogrammet Webbplatsöversättaren för webbplatser

 1. Om pluginprogrammet Webbplatsöversättaren

  Webbplatsöversättaren är ett pluginprogram från Google Översätt som du enkelt och snabbt lägger till på en webbplats för att göra den tillgänglig på andra språk. När du lägger till Webbplatsöversättaren på sidorna på din webbplats kan internationella besökare välja att visa en översatt version av webbplatsen.

  För besökare vars språk i webbläsaren skiljer sig från språket på din webbplats visas ett informationsfält högst upp på sidan med en fråga om de vill översätta sidan. Besökare kan även översätta sidan med språkväljaren i Webbplatsöversättaren som är inbäddad på sidan.

  När en besökare översätter en sida skickas texten på webbsidan från Webbplatsöversättaren till Google Översätt. Den översatta texten visas då utan att sidan måste läsas in igen eller att besökare omdirigeras från sidan. Om besökaren klickar på en länk på den översatta sidan och den länkade webbsidan även har Webbplatsöversättaren inbäddad kommer även den länkade webbsidan att översättas automatiskt så att han eller hon smidigt kan surfa på din webbplats på sitt språk.

 2. Lägga till Webbplatsöversättaren på din webbplats

  Besök konfigurationsguiden för Webbplatsöversättaren och följ dessa enkla steg:

  1. Ange adressen till din webbplats. 
  2. Välj de språk som du vill göra webbsidan tillgänglig på. Du kan välja alla språk eller enskilda språk genom att markera knappen för specifika språk och sedan markera de språk som du vill översätta webbsidan till automatiskt.
  3. Välj hur du vill att Webbplatsöversättaren ska visas på sidan.
  4. Kopiera metataggen för anpassning och klistra in den före sluttaggen i HEAD-avsnittet för webbsidorna. 
  5. Kopiera och klistra in kodavsnittet för Webbplatsöversättaren i BODY-avsnittet för webbsidorna som du snabbt vill göra tillgängliga på andra språk.
 3. Hjälp till att förbättra den automatiska översättningen av din webbplats

  Du kan förbättra de automatiska översättningar på din webbplats genom att skapa korrigeringsposter och/eller ordlisteposter.

  Korrigeringar

  En korrigeringspost kan användas för att förbättra översättningen av ett visst textsegment. Korrigeringsposten kommer bara att ersätta den automatiska översättningen av textsegmentet om den överensstämmer helt.

  Följ stegen nedan för att lägga till en korrigering i den översatta versionen av en webbsida:

  1. Se till att Webbplatsöversättaren har lagts till på sidan.
  2. Översätt webbsidan med hjälp av rullgardinsmenyn för språk i Webbplatsöversättaren.
  3. För musen över översättningen som du vill korrigera. Frasen eller meningen kommer att markeras och en beskrivning med den ursprungliga texten visas.
  4. Om du inte är inloggad med ditt Google-konto klickar du på Logga in
  5. Klicka på Contribute a better translation (Bidra med en bättre översättning) och skicka den rätta översättningen. 

  Nästa gång en användare översätter sidan kommer din korrigering att visas i stället för den automatiska översättningen. Korrigeringen kommer även att visas i Översättningshanteraren där du kan redigera eller ta bort den.

  Om ordlistor

  En ordlistepost kan användas för att förbättra översättningen av ett visst ord eller en kort fras som kan visas ofta i flera textsegment.. Ordlisteposten ersätter den automatiska översättningen av ordet eller den korta frasen i ett textsegment som innehåller källordet eller den korta frasen.

  När du bör använda ordlistor

  Ordlisteposter kan vara till hjälp om webbplatsen innehåller särskild terminologi eller produktnamn som kanske inte ska översättas. Ordlistor fungerar bäst för substantiv eller substantivfraser (1–2 ord långa). De är inte lika effektiva när de används för verb eller vid översättning till språk som innehåller många olika böjningsformer. Ordlisteposter ska användas med försiktighet eftersom de kan få oönskade effekter och påverka många översättningar.

 4. Länka till en översatt version av din webbplats

  Om du vill skapa en länk som automatiskt översätter sidan där Webbplatsöversättaren är aktiverad utan att fråga användarna använder du parametern #googtrans(en|TARGET_LANG_CODE). Länken http://translate.google.com/support/#googtrans(en|fr) översätter till exempel automatiskt sidan http://translate.google.com/support/ till franska.
 5. Bädda in webbplatsöversättaren på intranätsidor

  Webbplatsöversättaren fungerar om den är inbäddad på en webbsida som finns i ett företags intranät. Men den kan inte skilja på webbsidor på intranätet och vanliga webbsidor, utan sidor på intranätet hanteras som andra webbsidor. Så om sidan inte finns på en säker server kommer inte den säkra anslutningen att användas för att skicka innehåll på webbsidan till Google för översättning. Google kan, precis som vid översättning av vanliga webbsidor, registrera en liten del av texten med tanke på översättningskvaliteten men inte på något sätt som är kopplat till ett Google-konto. Fråga systemadministratören eller IT-avdelningen innan du bäddar in webbplatsöversättaren på intranätsidor.

 6. Hantera översättningsförslag från webbplatsbesökare

  När besökare visar översättningen av din webbplats med Webbplatsöversättaren eller en översättningsfunktion på sidan i Chrome eller Google Verktygsfält kan de föreslå en bättre översättning genom att föra markören över översättningen som de vill korrigera. Frasen eller meningen kommer att markeras och en beskrivning med den ursprungliga texten visas. Besökaren kan klicka på Contribute a better translation (Bidra med en bättre översättning) och skicka den rätta översättningen.

  Förslagen visas i Översättningshanteraren så att du eller andra behöriga redigerare kan godkänna dem.

  Godkänna ett förslag:

  1. Markera kryssrutan bredvid förslaget
  2. Klicka på Godkänn
  3. Förslaget blir då en korrigering och visas på sidan Korrigeringar

  Nästa gång en användare översätter sidan kommer korrigeringen att visas i stället för den automatiska översättningen.

 7. Bjuda in redigerare till att hantera översättningarna av din sida

  Följ stegen nedan för att bjuda in redigerare som kan hjälpa till att lägga till korrigerings- och ordlisteposter och godkänna förslagen i Översättningshanteraren:

  1. Klicka på länken Redigerare i det vänstra navigeringsfältet
  2. Längst ned i tabellen Redigerare anger du en e-postadress för ett Google-konto i textfältet och klickar på Bjud in
  3. En inbjudan med en kopia till dig kommer att skickas till e-postadressen som du angav

Partner med Google Översätt

 1. Europeiska patentverket

  Det europeiska patentverket EPO (European Patent Office) och Google har samarbetat för att utveckla Patent Translate, en översättningstjänst för patentdokument. På EPO:s webbplats Espacenet får du kostnadsfri tillgång till miljontals internationella patentdokument och dess användare kan använda Patent Translate för att läsa patent från hela världen på sitt eget språk.

  Läs mer: