1. Översätta text
 2. Översätta bilder
 3. Översätta offline
 4. Översätta med tal
 5. Översätta med handskrift
 6. Översätta en tvåspråkig konversation
 7. Översätta webbsidor och dokument
 8. Visa eller radera översättningshistoriken
 9. Spara översättningar i en parlör
 10. Ändra tangentbordet för att söka på andra språk
 11. Lägga till Webbplatsöversättaren på din webbplats
 12. Hjälp oss att förbättra Google Översätt
 1. Översätta text

  Du kan översätta ord och fraser med Google Översätt.

  Så här översätter du text

  Dator
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Välj vilka språk du vill översätta mellan överst på sidan. Om du är osäker på vilket språk du ska välja klickar du på Identifiera språk.
  3. Börja skriva så visas översättningen automatiskt. Översättningen blir bättre ju mer du skriver.
  4. Under översättningen kan en enkel ordlista visas med uppgifter om ordklass, möjliga ordvarianter eller konstruktionssätt.

  Obs! JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren för att översättningarna ska kunna visas direkt. Om du inte har JavaScript visas resultaten när du klickar på Översätt.

  Mobil webbläsare
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Välj vilka språk du vill översätta mellan överst på sidan. Om du är osäker på vilket språk du ska välja klickar du på Identifiera språk.
  3. Börja skriva så visas översättningen automatiskt. Översättningen blir bättre ju mer du skriver.

  Obs! JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren för att översättningarna ska kunna visas direkt. Om du inte har JavaScript visas resultaten när du klickar på Översätt.

  Appen Översätt
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj vilka språk du vill översätta mellan med språkknapparna högst upp på skärmen.
  3. Skriv in de ord som du vill översätta i rutan.
  4. Tryck på pilen om översättningarna inte visas genast.

  Tips! Om du vill visa översättningen i helskärmsläge vrider du på enheten.

  Lyssna på översättningen

  På vissa språk visas Lyssna-ikonen bredvid översättningen.

  Tryck på ikonen om du vill lyssna på översättningen.

 2. Översätta bilder

  Med appen Översätt kan du översätta text på bilder, antingen på bilder du har tagit eller importera eller bara genom att rikta kameran mot texten.

  Översätta direkt genom att rikta kameran mot texten

  Du kan översätta text omkring dig genom att rikta kameran mot den.

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj de språk du vill översätta mellan.
  3. Tryck på kamerasymbolen Translate camera icon.
  4. Rikta kameran mot texten som du vill översätta. Den översatta texten visas direkt på skärmen.

  Obs! Översättningarna är inte perfekta och det kan hända att det inte går att översätta text om den är för liten, är skriven för hand, har ett stiliserat teckensnitt eller syns dåligt.

  Hämta språk för direktöversättning med hjälp av kameran

  Vissa språkpar måste hämtas innan du kan översätta mellan språken direkt med hjälp av kameran. Det går även att använda hämtade språk för offlineöversättning.

  Android
  1. Öppna appen Översätt .

  2. Tryck på inställningar högst upp till höger Menu icon> Inställningar > Språk för kamerasnabböversättning.

  3. Tryck på hämta till höger om språkparet.

  4. När du tillfrågas om du vill hämta språkparet klickar du på OK.

  5. När språkparet har hämtats visas det under Installerade.
  iPhone eller iPad
  1. Öppna appen Översätt .

  2. Tryck på inställningarna långt ned till höger.

  3. Tryck på Språk för kamerasnabböversättning.

  4. Om du vill lägga till ett språk trycker du på ikonen och väljer sedan ett språkpar.

  5. När du tillfrågas om du vill hämta språkparet klickar du på OK.

  6. När språkparet har hämtats visas det under Installerade.
  Tillgängliga språk

  Du kan översätta följande språk till och från engelska:

  • engelska arabiska
  • engelska bulgariska
  • engelska katalanska
  • engelska kroatiska
  • engelska tjeckiska
  • engelska danska
  • engelska nederländska
  • engelska filippinska
  • engelska finska
  • engelska tyska
  • engelska ungerska
  • engelska indonesiska
  • engelska litauiska
  • engelska norska
  • engelska polska
  • engelska rumänska
  • engelska slovakiska
  • engelska svenska
  • engelska turkiska
  • engelska ukrainska

  Du kan översätta till följande språk från engelska:

  • engelska hindi
  • engelska thailändska

  Du kan även översätta mellan arabiska och tyska:

  • arabiska tyska

  Översätta en bild som du tar med enheten

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj de språk du vill översätta mellan.
  3. Tryck på kameran Translate camera icon.
  4. Ta en bild genom att trycka på kameran igen Translate camera icon.
  5. Markera den text du vill översätta med hjälp av fingret.

  Översätta bilder som redan finns på enheten

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj de språk du vill översätta mellan.
  3. Tryck på kameran Translate camera icon.
  4. Tryck på Importera Insert photo
  5. Välj den bild som du vill översätta.
  6. Markera den text du vill översätta med hjälp av fingret.
 3. Översätta offline

  Du kan hämta språk till enheten så att du kan använda appen Översätt på enheten när du är offline. Det kan vara användbart när du inte har någon internetanslutning.

  Hämta språk som du vill använda offline (endast på Android)

  1. Öppna appen Översätt på Android-enheten .
  2. Tryck på ett språk upptill på skärmen.
  3. Tryck på hämta till höger om språket. Om ingen hämtningsikon visas vid ett språk går det inte att hämta det.
  4. När språket har hämtats visas en bock .

  Ta bort offlinespråk (endast på Android)

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på ett språk upptill på skärmen.
  3. Tryck på till höger om det språk du vill ta bort.
  4. När du får frågan om du vill ta bort offlinepaketet trycker du på OK.

  Tänk på det här:

  • Alla offlinespråk kan inte användas för direktöversättning med hjälp av kameran. Visa de offlinespråk som är tillgängliga för direktöversättning med hjälp av kameran.
  • Undvik eventuella fördröjningar eller extra avgifter för dataanvändning genom att bara hämta dem när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
  • För iPhone och iPad går det bara att hämta offlinespråk för direktöversättning med hjälp av kameran.
 4. Översätta med tal

  Du kan få ord och fraser översatta genom att tala in dem. På vissa språk kan du även få översättningen uppläst.

  Översätt med tal

  Dator
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Tryck på mikrofonen längst ned till vänster i textrutan.
  3. När du uppmanas att Tala nu säger du det som ska översättas. På vissa språk får du översättningen uppläst för dig.
  Mobil webbläsare

  Det går inte att tala in det som ska översättas med mobila webbläsare.

  Appen Översätt

  Det går inte att tala in det som ska översättas på alla språk. Om talknappen visas nedtonad stöds inte funktionen för det språket.

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj vilka språk du vill översätta mellan med språkknapparna högst upp på skärmen.
  3. Tryck på mikrofonen .
  4. När du uppmanas att Tala nu säger du det som ska översättas. På vissa språk får du översättningen uppläst för dig.

  Tips! Du kanske även är intresserad av att översätta en tvåspråkig konversation.

  Välja dialekt

  På vissa språk kan du välja dialekt. Då blir det lättare för Google att tolka vad du säger.

  Android

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på Meny Menu icon> Inställningar > Talinmatning.
  3. Välj dialekt under Dialekter.
  iPhone eller iPad
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på Inställningar  > Talinmatning längst ned till höger.
  3. Välj det språk som du vill välja en dialekt för.
  4. Välj dialekt.

  Översätta stötande ord (endast Android)

  Som standard kan du inte översätta stötande ord i appen Översätt genom att tala in dem. Om du vill översätta dem kan du stänga av filtret för stötande ord.

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på Meny Menu icon> Inställningar > Talinmatning.
  3. Avmarkera kryssrutan Blockera stötande ord.
 5. Översätta med handskrift

  Du kan skriva tecken för hand och se översättningen i appen Översätt. Det är användbart när du vill översätta ord och inte vet hur du ska skriva tecknen på tangentbordet.

  Så här översätter du med handskrift

  Obs! Vissa språk fungerar inte med handskrift. Knappen för handskrift visas nedtonad för dessa språk.

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj språk med språkknapparna högst upp på skärmen.
  3. Tryck på Handskrift .
  4. Skriv ett tecken, ett ord eller en fras i rutan Skriv här.

  Ändra storleken på rutan för handskrift (endast Android)

  Du kan göra handskriftsrutan större eller mindre genom att hålla Dra nedtryckt och dra den högre upp eller längre ned på skärmen.

 6. Översätta en tvåspråkig konversation

  Du kan använda appen Översätt för att prata med någon på ett annat språk. Appen känner igen vilket av de två språken som talas så att ni kan föra en naturlig konversation.

  Starta en tvåspråkig konversation

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Välj språk med språkknapparna högst upp på skärmen.
  3. Tryck på mikrofonen .
  4. Den första personen kan börja tala. När han eller hon har pratat klart får du höra översättningen.
  5. Tryck på mikrofonen längst ned på skärmen. När ett ljud spelas upp i appen och mikrofonen blir röd kan personen som talar det andra språket börja prata.
  6. Från och med nu översätter appen mellan de båda språken när ett ljud spelas upp och mikrofonen blir röd.

  Om du vill att appen ska lyssna på ett särskilt språk trycker du på knappen för språket längst ned på skärmen.

 7. Översätta webbsidor och dokument

  Du kan översätta en viss typ av innehåll, som webbplatser, dokument och sms.

  Översätta webbplatser (endast på datorn)

  1. Besök sidan Google Översätt på datorn.
  2. Välj vilket språk du vill översätta webbplatsen till.
  3. Skriv webbadressen i rutan till vänster.
  4. Klicka på Översätt.
  5. Den översatta versionen av webbplatsen visas om du klickar på länken i rutan till höger.

  Översätta dokument (endast på datorn)

  1. Besök sidan Google Översätt på datorn.
  2. Klicka på Översätt ett dokument under sökrutan.
  3. Välj filen som ska översättas. Filformatet måste vara PDF, TXT, DOC, PTT, XLS eller RTF.

  Obs! All formatering i originalet kanske inte bevaras i översättningen.

  Översätta sms (endast i Android-appen)

  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på Meny Menu icon> SMS-översättning på startskärmen för Översätt.
  3. Tryck på meddelandet som du vill översätta.
 8. Visa eller radera översättningshistoriken

  Via översättningshistoriken i appen Översätt kan du snabbt hitta en översättning igen, även när du är offline.

  Visa översättningshistoriken

  Tidigare översättningar visas på startskärmen i appen Översätt.

  Tips! Du kanske också vill spara översättningar i en parlör som du kan använda senare.

  Radera poster från historiken

  Du tar bort enskilda översättningar från historiken genom att dra dem åt höger eller vänster.

  Radera hela översättningshistoriken

  Android
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på menyikonen Menu icon > Rensa historik > Ja.
  iPhone eller iPad
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på Inställningar  > Rensa översättningshistoriken > OK längst ned till höger.
 9. Spara översättningar i en parlör

  Du kan skapa en parlör av tidigare översättningar som du kan ha nytta av i framtiden. Du kommer åt parlören när du är offline och på translate.google.com på valfri dator eller enhet.

  Lägga till en parlörpost

  Dator
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Översätt ett ord eller en fras.
  3. Klicka på stjärnan bredvid översättningen.
  4. När du öppnar parlören hittar du översättningen där.
  Mobil webbläsare
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Översätt ett ord eller en fras.
  3. Tryck på stjärnan bredvid översättningen.
  4. När du öppnar parlören hittar du översättningen där.
  Appen Översätt
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Översätt ordet eller frasen som du vill lägga till.
  3. Tryck på stjärnan bredvid översättningen.
  4. När du öppnar parlören hittar du översättningen där.

  Visa eller radera poster i parlören

  Dator
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Klicka på Parlör  uppe till höger.
  3. Markera kryssrutan till vänster om den översättning som du vill radera och klicka på papperskorgen .
  Mobil webbläsare
  1. Besök sidan Google Översätt.
  2. Tryck på Stjärnmärkta längst ned på sidan.
  3. Ta bort översättningen genom att trycka på stjärnan .
  Android-app
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på Meny Menu icon> Parlör.
  3. Tryck länge på den översättning som du vill radera och sedan på papperskorgen .

  Tips! Om du använder appen Översätt på flera Android-enheter kan du trycka på Synk så visas sparade översättningar från alla dina enheter.

  iPhone eller iPad
  1. Öppna appen Översätt .
  2. Tryck på stjärnan längst ned på sidan.
  3. Ta bort översättningen från parlören genom att trycka på stjärnan igen .
 10. Ändra tangentbordet för att söka på andra språk

  Om du behöver översätta till ett språk som använder andra tecken kan du byta tangentbordslayout.

  Ändra tangentbordslayout

  1. Besök sidan Google Översätt på datorn.
  2. Välj vilka språk du vill översätta mellan överst på sidan. Du kan bara byta tangentbord om du har valt språk.
  3. Klicka på nedåtpilen till höger om mikrofonen.
  4. Klicka på tangentbordsikonen .
  5. Välj önskat tangentbord.
  6. Klicka på de tecken du vill söka efter på tangentbordet som visas.

  Beroende på vilket språk du söker på visas alternativ för att tala in text eller skriva för hand och anpassa tangentbordet.

 11. Lägga till Webbplatsöversättaren på din webbplats

  Du kan göra din webbplats tillgänglig på andra språk genom att lägga till pluginprogrammet Webbplatsöversättaren.

  Så fungerar Webbplatsöversättaren

  När du har installerat pluginprogrammet Webbplatsöversättaren kan besökarna välja att få webbplatsen översatt till sitt språk om de har ett annat språk inställt än det som webbplatsen är skriven på. De ser då en översatt version av webbplatsen utan att dirigeras till en annan sida.

  Lägga till Webbplatsöversättaren på webbplatsen

  1. Besök konfigureringssidan för Webbplatsöversättaren.
  2. Klicka på Lägg till på din webbplats nu.
  3. Följ anvisningarna på sidan.

  Skicka besökare till en översatt version av webbplatsen

  Du kan skicka besökare till din webbplats via en särskild webbadress som innehåller en språkkod om du vill att de ska se en maskinöversatt version.

  Detta gör du genom att lägga till #googtrans(en|MÅLSPRÅKETS_KOD) sist i webbadressen.

  Exempel: http://translate.google.com/support/#googtrans(en|fr)

  Använda Webbplatsöversättaren på sidor i intranätet

  Du kan använda pluginprogrammet Webbplatsöversättaren på sidor i företagets intranät. Pluginprogrammet gör dock inte skillnad på sidor på intranätet och vanliga webbsidor, så anslutningen som används för översättningen är inte säker.

  Vi rekommenderar att du pratar med systemadministratören eller IT-avdelningen innan du lägger till Webbplatsöversättaren på en sida i intranätet.

 12. Hjälp oss att förbättra Google Översätt

  Du kan förbättra resultaten i Google Översätt på ditt språk eller hjälpa oss att lägga till ett språk i Översätt om det inte redan är tillgängligt.

  Så här hjälper du oss

  1. Besök gruppen för Google Översätt.
  2. Logga in med ditt Google-konto om du uppmanas att göra det.
  3. Välj de språk du talar
  4. Klicka på Översätt, Betygsätt eller Validera.

  Obs! Alla aktiviteter är inte tillgängliga för alla språk.

  Sätt att hjälpa oss

  Översätta

  Genom att översätta ord och fraser till ditt språk kan du förbättra resultaten i Google Översätt.

  Översättningstips

  När du översätter föreslår du det du skulle säga om du pratade eller skrev på ditt språk. Tänk bland annat på

  • stora bokstäver
  • ton (t.ex. formell eller informell)
  • idiomatiska uttryck och slanguttryck.

  Om du inte har tillräckligt mycket kontext, till exempel vad gäller kön, översätter du frasen på det sätt du tycker att den ska skrivas.

  Obs! Om det förekommer fel översätter du frasen på ett sätt som är korrekt. Om det till exempel står ”how old is you” i originalet i stället för ”how old are you”, översätter du som om det stod ”how old are you”.

  Betygsätta

  En översättning av ett ord eller en fras visas på ditt språk och du uppmanas att ge den ett betyg mellan usel och utmärkt.

  Validera

  Olika översättningar av ett ord eller en fras visas och du kan ange vilka som är korrekta eller felaktiga.

  Hjälp oss att lägga till nya språk

  Vi strävar hela tiden efter att översätta nya språk. Du kan hjälpa oss att göra detta snabbare för ditt språk genom att delta i gruppen för Google Översätt.

  När vi avgör vilka språk som ska läggas till tar vi hänsyn till följande saker:

  • Det finns ett skriftspråk för det aktuella språket.
  • Språket är inte en dialekt av ett annat språk.
  • Språket används mycket på webben.
  • Personer som talar språket kan samarbeta med oss för att lansera det.

  Så används dina bidrag

  Vi använder dina översättningar för att förbättra översättningskvaliteten för ditt språk. Med hjälp av de betyg du ger översättningar kan vi dels välja bra översättningar, dels hitta problem.

  Detta kan ske genom att vi visar dina bidrag för andra användare (utan att du identifieras). Därför bör du inte skriva något privat eller känsligt i översättningarna.

  Åtgärda översättningar i Google Översätt

  Om du ser en felaktig översättning i Google Översätt gör du så här:

  1. Välj Fel? i översättningsrutans nedre vänstra hörn.
  2. Ange den korrekta översättningen.
  3. Klicka på Bidra.