แปลภาพ

แอป "แปลภาษา" ช่วยให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์แปลข้อความรอบตัวคุณได้ เช่น ป้าย หรือโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ

ดูว่าคุณใช้กล้องแปลภาษาใดได้บ้าง

ดูว่าฟีเจอร์ใดบ้างของ Google แปลภาษาที่ใช้งานได้ในแต่ละภาษา

แปลโดยใช้กล้องถ่ายรูป

สำหรับบางภาษา คุณจะแปลข้อความได้โดยเล็งเลนส์กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ไปที่ข้อความ ข้อความที่เล็ก มีแสงสว่างน้อย หรือมีการจัดรูปแบบอาจได้คำแปลที่ไม่ถูกต้องนัก

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะภาษาที่แสดงอยู่ แล้ว ภาษาต้นฉบับ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะภาษาที่แสดงอยู่ แล้ว ภาษาที่คุณอ่านออก
 4. แตะ "แปลทันที" การแปลทันที หากไม่มี ให้แตะ "ถ่ายรูป" ถ่ายภาพ
 5. เล็งกล้องไปยังข้อความที่ต้องการแปล
  • หากคุณเคยดาวน์โหลดภาษานั้นมาแล้วและใช้ในการแปลทันทีได้ แอปจะแปลข้อความทั้งหมดบนหน้าจอ
  • หากต้องการเปิดการแปลทันที ให้แตะ "เปิด/ปิดการแปลทันที" เปิด/ปิดการแปลทันที ระบบอาจขอให้คุณดาวน์โหลดภาษา
  • หากการแปลทันทีไม่พร้อมใช้งานหรือคุณดาวน์โหลดภาษาไม่ได้ ให้แตะ "ถ่ายรูป" ถ่ายภาพ จากนั้นใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล

หมายเหตุ: หากต้องการหยุดกล้องไว้ชั่วคราว ให้แตะ "หยุดชั่วคราว" หยุดชั่วคราว ที่ด้านขวาล่าง หากต้องการใช้งานต่อ ให้แตะ "เล่น" ทำต่อ สำหรับบางภาษา อย่างเช่น ภาษาอาหรับ ไอคอนอาจมีลักษณะต่างออกไป

แปลภาพที่อยู่ในอุปกรณ์

คุณแปลข้อความในรูปภาพที่เคยถ่ายไว้แล้วได้เช่นกัน

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะภาษาที่แสดงอยู่ แล้ว ภาษาต้นฉบับ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะภาษาที่แสดงอยู่ แล้ว ภาษาที่คุณอ่านออก
 4. แตะ "แปลทันที" การแปลทันที
 5. แตะ "นำเข้า" นำเข้ารูปภาพ
 6. เลือกรูปภาพที่ต้องการแปล
 7. ใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล

เปิดหรือปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง"

ในการแปลรูปภาพต่างๆ Google แปลภาษาจะส่งรูปภาพจากกล้องไปให้ Google เพื่อระบุข้อความ
ครั้งแรกที่แปลรูปภาพให้ทำดังนี้
 1. ในการส่งรูปภาพเพื่อแปล ให้แตะตกลง
 2. เลือกว่าจะให้ Google เก็บรูปภาพเหล่านั้นไว้หรือไม่ ซึ่งจะใช้ในการปรับปรุงบริการแปลภาษาสำหรับทุกคน

สำคัญ: "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง" จะเปิดเฉพาะเมื่อคุณอนุมัติไว้ตอนที่แปลรูปภาพครั้งแรก หรือเปิดไว้จากการตั้งค่า

คุณเปิดหรือปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง" ได้ทุกเมื่อ โดยทำดังนี้
 1. เปิดแอป Google แปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า แล้ว การใช้ข้อมูล
 3. เปิดหรือปิดปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad