1. แปลข้อความ
 2. แปลภาพ
 3. แปลแบบออฟไลน์
 4. แปลคำพูด
 5. แปลโดยการเขียนด้วยลายมือ
 6. แปลบทสนทนา 2 ภาษา
 7. แปลหน้าเว็บและเอกสาร
 8. ดูหรือลบประวัติการแปล
 9. บันทึกคำแปลใน Phrasebook
 10. ปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาเป็นภาษาอื่น
 11. เพิ่มปลั๊กอินเครื่องมือแปลเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของคุณ
 12. ช่วยปรับปรุง Google แปลภาษา
 1. แปลข้อความ

  คุณสามารถแปลคำหรือวลีโดยใช้ Google แปลภาษาได้

  วิธีแปลข้อความ

  คอมพิวเตอร์
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. ที่ด้านบนของหน้าดังกล่าว ให้เลือกคู่ภาษาที่จะแปล หากไม่แน่ใจว่าต้องการใช้ภาษาใด ให้คลิกตรวจหาภาษา
  3. เริ่มพิมพ์และคำแปลจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ยิ่งพิมพ์มากขึ้น คำแปลก็จะยิ่งถูกต้องมากขึ้น
  4. คุณอาจเห็นพจนานุกรมแบบง่ายๆ ใต้คำแปลซึ่งแสดงชนิดของคำ คำแปลอื่นๆ ที่เป็นไปได้ หรือวิธีใช้

  หมายเหตุ: คุณต้องเปิด JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อดูคำแปลโดยทันที หากไม่มี JavaScript ให้คลิกแปลภาษาเพื่อดูผลลัพธ์

  เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. ที่ด้านบนของหน้าดังกล่าว ให้เลือกคู่ภาษาที่จะแปล หากไม่แน่ใจว่าต้องการใช้ภาษาใด ให้คลิกตรวจหาภาษา
  3. เริ่มพิมพ์และคำแปลจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ยิ่งพิมพ์มากขึ้น คำแปลก็จะยิ่งถูกต้องมากขึ้น

  หมายเหตุ: คุณต้องเปิด JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อดูคำแปลโดยทันที หากไม่มี JavaScript ให้คลิกแปลภาษาเพื่อดูผลลัพธ์

  แอปแปลภาษา
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะปุ่มภาษาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกคู่ภาษาที่จะแปล
  3. พิมพ์คำที่ต้องการแปลลงในช่อง
  4. หากคำแปลไม่แสดงโดยทันที ให้แตะลูกศร

  เคล็ดลับ: หากต้องการดูคำแปลในโหมดเต็มหน้าจอ ให้ถืออุปกรณ์ในแนวนอน

  ฟังคำแปล

  ในบางภาษา คุณจะเห็นไอคอน "ฟัง" ถัดจากคำแปล

  ให้แตะไอคอนเพื่อฟังคำแปล

 2. แปลภาพ

  แอป "แปลภาษา" ช่วยให้คุณแปลข้อความในรูปภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่คุณถ่ายหรือนำเข้ามา หรือเพียงเล็งกล้องถ่ายรูปของคุณ

  แปลภาษาทันทีด้วยการเล็งกล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถแปลข้อความที่มองเห็นรอบตัวได้ เพียงแค่เล็งเลนส์กล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความนั้น

  1. เปิดแอป "แปลภาษา" 
  2. เลือกภาษาที่ต้องการแปล
  3. แตะไอคอนกล้องถ่ายรูป Translate camera icon
  4. หันกล้องไปหาข้อความที่ต้องการแปล ข้อความที่แปลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทันที

  หมายเหตุ: การแปลภาษาอาจไม่สมบูรณ์และอาจไม่ทำงานหากข้อความนั้นเป็นข้อความที่เล็กเกินไป เขียนด้วยมือหรือเป็นแบบอักษรที่มีการตกแต่งสไตล์ หรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

  ดาวน์โหลดภาษาสำหรับการแปลด้วยกล้องแปลทันใจ

  ต้องดาวน์โหลดคู่ภาษาสำหรับบางภาษาก่อนจึงจะใช้กล้องแปลทันใจช่วยแปลภาษาระหว่างคู่ภาษานั้นๆ ได้ ซึ่งใช้กับการแปลแบบออฟไลน์ได้ด้วย

  Android
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"

  2. ที่มุมขวาบน แตะการตั้งค่า Menu icon> การตั้งค่า > ภาษาของกล้องแปลทันใจ

  3. ที่ด้านขวาของคู่ภาษา แตะ "ดาวน์โหลด"

  4. เมื่อระบบถามว่าต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจคู่ภาษาหรือไม่ ให้คลิกตกลง

  5. เมื่อดาวน์โหลดคู่ภาษาเสร็จแล้ว คุณจะเห็นคู่ภาษาดังกล่าวใต้ “ติดตั้ง”
  iPhone หรือ iPad
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"

  2. ที่มุมขวาล่างให้แตะ "การตั้งค่า"

  3. แตะภาษาของกล้องแปลทันใจ

  4. หากต้องการเพิ่มภาษา ให้แตะไอคอนเพิ่ม แล้วเลือกคู่ภาษา

  5. เมื่อระบบถามว่าต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจคู่ภาษาหรือไม่ ให้คลิกตกลง

  6. เมื่อดาวน์โหลดคู่ภาษาเสร็จแล้ว คุณจะเห็นคู่ภาษาดังกล่าวใต้ “ติดตั้ง”
  ภาษาที่พร้อมใช้งาน

  คุณสามารถแปลไปมาระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาต่อไปนี้

  • อังกฤษ  อาหรับ
  • อังกฤษ บัลแกเรีย
  • อังกฤษ คาตาลัน
  • อังกฤษ โครเอเชีย
  • อังกฤษ เช็ก
  • อังกฤษ เดนมาร์ก
  • อังกฤษ ดัตช์
  • อังกฤษ ฟิลิปปินส์
  • อังกฤษ ฟินแลนด์
  • อังกฤษ เยอรมัน
  • อังกฤษ ฮังการี
  • อังกฤษ อินโดนีเซีย
  • อังกฤษ ลิทัวเนีย
  • อังกฤษ นอร์เวย์
  • อังกฤษ โปแลนด์
  • อังกฤษ โรมาเนีย
  • อังกฤษ สโลวัก
  • อังกฤษ สวีเดน
  • อังกฤษ ตุรกี
  • อังกฤษ ยูเครน

  คุณสามารถแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่อไปนี้ได้

  • อังกฤษ ฮินดี
  • อังกฤษ ไทย

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลไปมาระหว่างภาษาอาหรับและภาษาเยอรมันได้

  • อาหรับ เยอรมัน

  แปลภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ของคุณ

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. เลือกภาษาที่ต้องการแปล
  3. แตะ "กล้องถ่ายรูป" Translate camera icon
  4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ "กล้องถ่ายรูป" Translate camera icon อีกครั้ง
  5. ใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล

  แปลภาพที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. เลือกภาษาที่ต้องการแปล
  3. แตะ "กล้องถ่ายรูป" Translate camera icon
  4. แตะ "นำเข้า" Insert photo
  5. เลือกภาพที่ต้องการแปล
  6. ใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล
 3. แปลแบบออฟไลน์

  คุณสามารถดาวน์โหลดภาษาต่างๆ ลงในอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้แอป "แปลภาษา" ได้ขณะออฟไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  ดาวน์โหลดภาษาต่างๆ เพื่อใช้แบบออฟไลน์ (Android เท่านั้น)

  1. เปิดแอป "แปลภาษา" บนอุปกรณ์ Android
  2. แตะชื่อภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
  3. ที่ด้านขวาของชื่อภาษา ให้แตะดาวน์โหลด หากไม่เห็นไอคอนดาวน์โหลดถัดจากภาษา แสดงว่าภาษานั้นไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
  4. เมื่อดาวน์โหลดภาษาเสร็จแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูก

  นำภาษาออฟไลน์ออก (Android เท่านั้น)

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะชื่อภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
  3. แตะ ที่ด้านขวาของชื่อภาษาที่ต้องการนำออก
  4. เมื่อมีข้อความถามว่าคุณต้องการนำแพ็กเกจออฟไลน์ออกไหม ให้แตะตกลง

  โปรดทราบว่า

  • ภาษาออฟไลน์บางภาษาเท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับการแปลทันใจด้วยกล้อง โปรดดูภาษาออฟไลน์ที่พร้อมใช้งานกับการแปลทันใจด้วยกล้อง
  • เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายจากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ให้ดาวน์โหลดเฉพาะเวลาใช้ Wi-Fi
  • สำหรับ iPhone และ iPad สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะภาษาออฟไลน์สำหรับการแปลทันใจด้วยกล้อง
 4. แปลคำพูด

  คุณสามารถแปลคำหรือวลีได้โดยการพูด ในบางภาษา คุณจะได้ยินคำแปลตอบกลับมาด้วย

  แปลคำพูด

  คอมพิวเตอร์
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. ในมุมซ้ายล่างของช่องข้อความ ให้แตะไมโครโฟน
  3. เมื่อระบบบอกให้ "พูดเลย" ให้พูดข้อความที่ต้องการแปล ในบางภาษา คุณจะได้ยินคำแปลพูดตอบกลับมา
  เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

  การแปลคำพูดไม่พร้อมใช้งานบนเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

  แอปแปลภาษา

  การแปลคำพูดจะไม่ทำงานในบางภาษา โดยปุ่มคำพูดจะเป็นสีเทาสำหรับภาษาดังกล่าว

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะปุ่มภาษาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกคู่ภาษาที่จะแปล
  3. แตะไมโครโฟน 
  4. เมื่อระบบบอกให้ "พูดเลย" ให้พูดข้อความที่ต้องการให้แปล ในบางภาษา คุณจะได้ยินคำแปลพูดตอบกลับมา

  เคล็ดลับ: คุณอาจสนใจที่จะแปลบทสนทนา 2 ภาษา

  เลือกภาษา

  ในบางภาษา คุณสามารถเลือกภาษาถิ่นเพื่อให้ Google เข้าใจสิ่งที่คุณพูดได้ดีขึ้น

  Android

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะเมนู Menu icon> การตั้งค่า > การป้อนคำพูด
  3. ในส่วน "ภาษาถิ่น" เลือกภาษาถิ่นของคุณ
  iPhone หรือ iPad
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. ที่มุมล่างขวา ให้แตะการตั้งค่า  > การป้อนคำพูด
  3. เลือกภาษาที่คุณต้องการเลือกภาษาถิ่น
  4. เลือกภาษาถิ่นที่ต้องการ

  แปลคำที่ไม่เหมาะสม (เฉพาะแอป Android)

  ตามค่าเริ่มต้น แอปแปลภาษาไม่อนุญาตให้คุณแปลคำที่ไม่เหมาะสมผ่านการพูด หากต้องการแปลคำเหล่านั้น คุณสามารถปิดตัวกรองคำที่ไม่เหมาะสมได้

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะเมนู Menu icon> การตั้งค่า > การป้อนคำพูด
  3. ถัดจาก "บล็อกคำพูดที่ไม่เหมาะสม" ให้ยกเลิกการเลือกช่อง
 5. แปลโดยการเขียนด้วยลายมือ

  คุณสามารถเขียนอักขระและดูคำแปลได้โดยใช้แอป "แปลภาษา" ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการแปลคำที่คุณไม่รู้วิธีพิมพ์อักขระนั้น

  วิธีแปลโดยเขียนด้วยลายมือ

  หมายเหตุ: บางภาษาไม่รองรับการเขียนด้วยลายมือ ปุ่มเขียนด้วยลายมือจะเป็นสีเทาสำหรับภาษาดังกล่าว

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. เลือกภาษาโดยแตะปุ่มภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
  3. แตะ "เขียนด้วยลายมือ" 
  4. ในช่องที่มีข้อความ "เขียนที่นี่" ให้วาดอักขระ คำ หรือวลี

  ปรับขนาดช่องเขียนด้วยลายมือ (เฉพาะ Android)

  หากต้องการทำให้ช่องเขียนด้วยลายมือใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้แตะและลากค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ

 6. แปลบทสนทนา 2 ภาษา

  คุณสามารถใช้แอป "แปลภาษา" เพื่อพูดคุยเป็นภาษาอื่นได้ แอปแปลภาษาจะแยกแยะว่าเสียงที่พูดอยู่เป็นภาษาใด จึงทำให้มีบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ

  เริ่มการสนทนา 2 ภาษา

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะปุ่มภาษาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
  3. แตะไมโครโฟน 
  4. คนแรกเริ่มพูด เมื่อพูดเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งพูดกลับมา
  5. แตะไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อได้ยินเสียงจากแอปและไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นสีแดง คนที่พูดอีกภาษาหนึ่งจะเริ่มพูดได้
  6. หลังจากนี้ เมื่อได้ยินเสียงจากแอปและไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นสีแดง แอปจะแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง

  หากคุณต้องการให้แอปฟังภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว ให้กดปุ่มภาษานั้นที่ด้านล่างของหน้าจอ

 7. แปลหน้าเว็บและเอกสาร

  คุณสามารถแปลเนื้อหาประเภทพิเศษ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร และข้อความได้

  แปลเว็บไซต์ (คอมพิวเตอร์เท่านั้น)

  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษาบนคอมพิวเตอร์
  2. เลือกภาษาปลายทางที่ต้องการแปลเว็บไซต์
  3. พิมพ์ที่อยู่เว็บลงในช่องด้านซ้าย
  4. คลิกแปลภาษา
  5. หากต้องการดูเว็บไซต์ที่แปลแล้ว ให้คลิกลิงก์ในช่องด้านขวา

  แปลเอกสาร (คอมพิวเตอร์เท่านั้น)

  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษาบนคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านล่างของช่องค้นหา ให้คลิกแปลเอกสาร
  3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแปล รูปแบบของไฟล์ควรเป็น PDF, TXT, DOC, PTT, XLS หรือ RTF

  หมายเหตุ: การจัดรูปแบบดั้งเดิมบางอย่างอาจไม่แสดงในคำแปล

  แปลข้อความ (แอป Android เท่านั้น)

  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. บนหน้าจอหลัก "แปลภาษา" ให้แตะเมนู Menu icon> การแปล SMS
  3. แตะข้อความที่คุณต้องการแปล
 8. ดูหรือลบประวัติการแปล

  คุณสามารถใช้ประวัติการแปลในแอป "แปลภาษา" เพื่อเข้าถึงการแปลก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็วแม้ในเวลาที่คุณออฟไลน์

  ดูประวัติการแปลของคุณ

  ระบบจะแสดงคำแปลก่อนหน้านี้ไว้ในหน้าจอหลักของแอปแปลภาษา

  เคล็ดลับ: คุณอาจสนใจที่จะบันทึกคำแปลลงใน Phrasebook ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงในภายหลังได้ด้วย

  ลบรายการออกจากประวัติ

  ถ้าต้องการลบการแปลแต่ละรายการจากประวัติ ให้กวาดการแปลนั้นไปทางขวาหรือซ้าย

  ลบประวัติการแปลทั้งหมด

  Android
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะไอคอน "เมนู" Menu icon> ล้างประวัติ > ใช่
  iPhone หรือ iPad
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. ที่มุมล่างขวา ให้แตะการตั้งค่า  > ล้างประวัติการแปล > ตกลง
 9. บันทึกคำแปลใน Phrasebook

  คุณสามารถสร้าง Phrasebook ที่มีคำแปลในอดีตเพื่อดูอีกครั้งได้ คุณสามารถเข้าถึง Phrasebook ขณะออฟไลน์และจาก translate.google.com บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องใดก็ได้

  เพิ่มรายการใน Phrasebook

  คอมพิวเตอร์
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. แปลคำหรือวลี
  3. คลิกไอคอนดาวถัดจากคำแปล
  4. เมื่อคุณเปิด Phrasebook คุณจะเห็นคำแปลที่นี่
  เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. แปลคำหรือวลี
  3. แตะไอคอนดาวถัดจากคำแปล
  4. เมื่อคุณเปิด Phrasebook คุณจะเห็นคำแปลที่นี่
  แอปแปลภาษา
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แปลคำหรือวลีที่คุณต้องการเพิ่ม
  3. ถัดจากคำแปล ให้แตะดาว
  4. เมื่อเปิด Phrasebook คุณจะเห็นคำแปลที่นี่

  ดูหรือลบรายการใน Phrasebook

  คอมพิวเตอร์
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก Phrasebook 
  3. หากต้องการลบคำแปล ให้เลือกช่องด้านซ้าย แล้วคลิก "ถังขยะ" 
  เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้แตะที่ติดดาว
  3. หากต้องการนำคำแปลออก ให้แตะดาว
  แอป Android
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. แตะเมนู Menu icon> Phrasebook
  3. หากต้องการลบคำแปล ให้แตะคำแปลค้างไว้ แล้วแตะ "ถังขยะ" 

  เคล็ดลับ: หากคุณใช้แอป "แปลภาษา" บนอุปกรณ์ Android หลายเครื่อง ให้แตะซิงค์เพื่อดูคำแปลที่บันทึกไว้จากอุปกรณ์ทั้งหมด

  iPhone หรือ iPad
  1. เปิดแอป "แปลภาษา"
  2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้แตะดาว
  3. หากต้องการลบคำแปลออกจาก Phrasebook ให้แตะดาวอีกครั้ง
 10. ปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาเป็นภาษาอื่น

  หากคุณต้องการแปลเป็นภาษาที่มีอักขระแบบอื่น ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ได้

  เปลี่ยนรูปแบบของแป้นพิมพ์

  1. บนคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกคู่ภาษาที่จะแปล หากไม่เลือกคู่ภาษา คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์ได้
  3. คลิกลูกศรชี้ลง ทางขวาของไอคอนไมโครโฟน
  4. คลิกไอคอนแป้นพิมพ์
  5. เลือกแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
  6. บนแป้นพิมพ์ที่ปรากฏ ให้คลิกตัวอักษรที่ต้องการคำแปล

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณต้องการคำแปล คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับการพิมพ์ผ่านการพูดหรือการเขียนด้วยลายมือ และปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์

 11. เพิ่มปลั๊กอินเครื่องมือแปลเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของคุณ

  คุณสามารถทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานในภาษาอื่นได้โดยการเพิ่มปลั๊กอิน "เครื่องมือแปลเว็บไซต์" ในเว็บไซต์ของคุณ

  วิธีการทำงานของปลั๊กอินเครื่องมือแปลเว็บไซต์

  เมื่อคุณติดตั้งปลั๊กอินเครื่องมือแปลเว็บไซต์ ผู้เข้าชมที่ไม่ได้ใช้ภาษาของเว็บไซต์จะมีตัวเลือกให้ดูเว็บไซต์ที่แปลเป็นภาษาของตน ซึ่งจะทำให้เห็นเว็บไซต์ที่แปลแล้วโดยที่ระบบไม่ต้องพาไปยังหน้าอื่น

  เพิ่มเครื่องมือแปลเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของคุณ

  1. ไปที่หน้าการตั้งค่าเครื่องมือแปลเว็บไซต์
  2. คลิกเพิ่มไปยังเว็บไซต์ของคุณเลย
  3. ทำตามคำแนะนำในหน้านั้น

  ส่งผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ที่แปลแล้ว

  หากต้องการให้ผู้ใช้เห็นเว็บไซต์ที่ผ่านการแปลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของคุณได้โดยการใช้ที่อยู่เว็บพิเศษซึ่งมีโค้ดภาษาอยู่ด้วย

  ในการระบุโค้ด ให้เพิ่ม #googtrans(en|TARGET_LANG_CODE) ต่อท้าย URL ของเว็บไซต์

  ตัวอย่างเช่น http://translate.google.com/support/#googtrans(en|th) 

  การใช้เครื่องมือแปลเว็บไซต์ในหน้าอินทราเน็ต

  คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเครื่องมือแปลเว็บไซต์ในหน้าอินทราเน็ตของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ปลั๊กอินไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างหน้าอินทราเน็ตและหน้าเว็บทั่วไปได้ การเชื่อมต่อที่ส่งเนื้อหาสำหรับแปลจึงไม่ปลอดภัย

  ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบหรือแผนกไอทีก่อนที่จะเพิ่มปลั๊กอินเครื่องมือแปลเว็บไซต์ในหน้าอินทราเน็ต

 12. ช่วยปรับปรุง Google แปลภาษา

  คุณสามารถช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของ Google แปลภาษาในภาษาของคุณ หรือช่วยเพิ่มภาษาของคุณลงใน "แปลภาษา" ได้หากยังไม่มี

  วิธีช่วยเหลือ

  1. ไปที่ชุมชน Google แปลภาษา
  2. หากมีข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google
  3. เลือกภาษาที่คุณพูด
  4. คลิกแปลภาษา ให้คะแนน หรือตรวจสอบความถูกต้อง

  หมายเหตุ: บางกิจกรรมอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางภาษา

  แนวทางในการช่วยเหลือ

  แปลภาษา

  คุณสามารถแปลคำหรือวลีเป็นภาษาของคุณเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของ Google แปลภาษาได้

  เคล็ดลับการแปล

  ขณะที่แปล ให้พยายามแนะนำสิ่งที่คุณจะพูดหากกำลังเขียนหรือพูดข้อความนั้นเป็นภาษาของคุณเอง ตัวอย่างเช่น

  • การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในลักษณะเดียวกัน
  • น้ำเสียง เช่น เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในลักษณะเดียวกัน
  • ใช้สำนวนและคำสแลงในลักษณะเดียวกัน

  หากมีบริบทไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเพศทางไวยากรณ์ ให้แปลวลีนั้นในแบบที่คุณคิดว่าควรจะเขียน

  หมายเหตุ: หากพบข้อผิดพลาดในข้อความสำหรับแปล ให้แปลโดยคิดว่าข้อความดังกล่าวเขียนถูกต้องแล้ว ตัวอย่างเช่น หากข้อความสำหรับแปลเป็น "คุณอายุเมื่อไหร่" ให้แปลโดยคิดว่าข้อความนั้นเป็น "คุณอายุเท่าไหร่"

  ให้คะแนน

  คุณจะเห็นคำหรือวลีที่แปลเป็นภาษาของคุณ และระบบจะขอให้คุณให้คะแนนคำแปลนั้นจากระดับ "แย่" ถึง "ดีมาก"

  ตรวจสอบความถูกต้อง

  คุณจะเห็นคำแปลจำนวนหนึ่งของคำหรือวลีหนึ่งๆ และคุณสามารถทำเครื่องหมายได้ว่าคำแปลใดถูกหรือผิด

  ช่วยเพิ่มภาษาใหม่ๆ

  เรามุ่งมั่นที่จะแปลภาษาใหม่ๆ อยู่เสมอ หากต้องการช่วยให้เราแปลเป็นภาษาของคุณได้เร็วขึ้น คุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน Google แปลภาษาได้

  เวลาเพิ่มภาษาใหม่ เราจะพิจารณาว่าภาษานั้นมีคุณสมบัติต่อไปนี้หรือไม่

  • เป็นภาษาเขียน
  • เป็นอีกภาษาหนึ่งแยกต่างหาก ไม่ใช่ภาษาถิ่น
  • มีการใช้งานมากในเว็บ
  • ผู้พูดภาษาดังกล่าวสามารถร่วมมือกับเราในการเปิดใช้งานการแปลภาษา

  เราใช้คำแปลของคุณอย่างไร

  เราจะใช้คำแปลของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ "แปลภาษา" สำหรับภาษาของคุณ การให้คะแนนคำแปลจะช่วยให้เราเลือกคำแปลที่ดีและทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ด้วย

  ในการทำเช่นนั้น เราอาจแสดงคำแปลของคุณให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เห็น (โดยไม่ระบุชื่อคุณ) จึงควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ในคำแปล

  แก้ไขคำแปลใน Google แปลภาษา

  หากพบคำแปลที่ไม่ถูกต้องใน Google แปลภาษา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ที่มุมล่างซ้ายของช่องคำแปล ให้เลือกหากมีสิ่งผิดพลาด
  2. พิมพ์คำแปลที่ถูกต้อง
  3. คลิกร่วมให้ข้อมูล