Översätta bilder

Du kan använda telefonens kamera för att översätta text i Översätt-appen Appen Översätt. Du kan till exempel använda kameran för att översätta skyltar eller handskrivna lappar.

Översätta text i bilder

I Översätt-appen kan du översätta text från bilder på telefonen. På vissa enheter kan du även översätta text som visas i kameran.

Obs! Kvaliteten på översättningen beror på hur tydlig texten är. Översättning av liten, otydlig eller stiliserad text kanske inte är korrekt.

Så här översätter du text med kameran:

 1. Öppna Översätt-appen Appen Översätt på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Välj de språk du vill översätta till och från.
  • Från: Välj ett språk eller tryck på Identifiera språk .
  • Till: Välj språket du vill översätta till.
 3. Tryck på Kamera Kamera på appens startskärm.
  • Översätta text från en bild du redan har tagit: Tryck på Alla bilder Gallery.
  • Översätta det som visas i kameran:
   1. Rikta kameran mot texten som du vill översätta.
   2. Tryck på slutarknappen .
Tips! Tryck på slutarknappen om du vill låsa fast den översatta texten i kameravyn.

Översätta en del av en text

Du kan välja vilka delar av bilden som ska översättas.

 1. Öppna Översätt-appen Appen Översätt på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Välj de språk du vill översätta till och från.
  • Från: Välj ett språk eller tryck på Identifiera språk .
  • Till: Välj språket du vill översätta till.
 3. Tryck på Kamera Kamera och använd slutarknappen .
 4. Om du vill visa alternativ för Översätt trycker du på Utöka keyboard arrow down.
  • Aktivera reglaget Visa källtexten under språkväljaren.
 5. Markera text
  • Tryck på ett ord för att markera det och dra sedan kanterna på markeringen för att markera mer text. Den översatta texten visas på kortet.

Tips! Om texten är för lång för att visas på kortet drar du kortet uppåt.

Arbeta med översatt text

När texten i en bild har översatts kan du till exempel kopiera texten, få den uppläst eller skicka den till startsidan för Översätt för att få mer information.

 1. Markera den del av texten som du vill vidta åtgärder för.
 2. Välj ett alternativ från snurran längst ned:
  • Kopiera text: Om du vill kopiera texten väljer du texten du vill kopiera och trycker på Kopiera text .
  • Lyssna: Om du vill att Översätt ska läsa upp din översatta text trycker du på Lyssna Listen.
  • Skicka till Översätt: Om du vill få mer information trycker du på Skicka till Översätt Translate.
  • Sök: Om du vill söka efter den översatta texten på Google trycker du på Sök Google-appen.

Använda offlineöversättning med kameran

Du kan använda översättning med kameran när du är offline.

 1. Öppna Översätt-appen Appen Översätt på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på kameran Kamera.
 3. Tryck på språkväljaren.
 4. Ladda ned det eller de språk du vill översätta till.

När nedladdningen är klar fungerar översättning med kameran för de nedladdade språken, även när du inte är ansluten till internet.

Få bästa möjliga resultat

Så här får du bästa möjliga översättning med dina foton:

 1. Kontrollera att språken Översätt från och Översätt till är korrekta.
 2. Använd en stark nätverksanslutning.
 3. Tryck på Kamerablixt Camera flash i svagt ljus.
 4. Använd tydliga och vanliga teckensnitt för bästa resultat.

Skicka feedback

Skicka feedback genom att trycka på Ange text följt av klicka på menyn Menu icon följt av tryck på Skicka feedback .
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
73122
false
false