Tłumaczenie obrazów

Możesz użyć aplikacji Tłumacz oraz aparatu w swoim telefonie, by tłumaczyć teksty z otoczenia, na przykład znaki czy odręczne notatki.

Języki możliwe do przetłumaczenia przy użyciu aparatu

Dowiedz się, które funkcje Tłumacza Google są obsługiwane w poszczególnych językach.

Tłumaczenie z użyciem aparatu

W przypadku niektórych języków napisy możesz tłumaczyć, kierując na nie obiektyw aparatu. Tłumaczenie tekstu, który jest napisany drobnymi literami, słabo oświetlony albo stylizowany, może być mniej trafne.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Tłumacz Aplikacja Tłumacz.
 2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę języka a potem kliknij nazwę języka, z którego chcesz tłumaczyć.
 3. W prawym górnym rogu kliknij nazwę języka a potem wybierz język, w którym chcesz zobaczyć tłumaczenie.
 4. Dotknij ikony szybkiego tłumaczenia Szybkie tłumaczenie. Jeśli jej nie ma, zrób zdjęcie Zrób zdjęcie.
 5. Ustaw obiektyw naprzeciwko tekstu do przetłumaczenia.
  • Jeśli masz już pobrany pakiet językowy i jest on obsługiwany w funkcji szybkiego tłumaczenia, na ekranie aparatu pojawi się tłumaczenie tekstu.
  • Aby włączyć szybkie tłumaczenie, kliknij opcję przełączania na szybkie tłumaczenie Przełączanie na szybkie tłumaczenie. Może się wyświetlić monit z pytaniem, czy chcesz pobrać pakiet językowy.
  • Jeśli funkcja szybkiego tłumaczenia nie jest dostępna lub nie można pobrać pakietu językowego, zrób zdjęcie Zrób zdjęcie. Następnie zaznacz palcem tekst, który chcesz przetłumaczyć.

Uwagi: aby wstrzymać działanie aparatu, kliknij ikonę pauzy Wstrzymaj w prawym dolnym rogu. Aby wznowić działanie aparatu, kliknij ikonę odtwarzania Wznów. Ikona może wyglądać inaczej w przypadku niektórych języków, np. arabskiego.

Tłumaczenie zdjęć zapisanych na urządzeniu

Możesz także tłumaczyć tekst na zdjęciach zapisanych w urządzeniu.

 1. Otwórz aplikację Tłumacz Aplikacja Tłumacz.
 2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę języka a potem kliknij nazwę języka, z którego chcesz tłumaczyć.
 3. W prawym górnym rogu kliknij nazwę języka a potem wybierz język, w którym chcesz zobaczyć tłumaczenie.
 4. Dotknij ikony szybkiego tłumaczenia Szybkie tłumaczenie.
 5. Dotknij ikony importowania Importuj zdjęcie.
 6. Wybierz zdjęcie, które chcesz przetłumaczyć.
 7. Zaznacz palcem tekst, który chcesz przetłumaczyć.

Włączanie lub wyłączanie opcji „Ulepszaj rozpoznawanie zdjęć”

Aby przetłumaczyć zdjęcia, Tłumacz Google wysyła zdjęcia z aparatu do Google, gdzie odbywa się rozpoznanie tekstu.
Tłumaczenie zdjęcia po raz pierwszy:
 1. Aby przesłać zdjęcia do tłumaczenia, dotknij OK.
 2. Wybierz, czy Google może przechowywać te zdjęcia w celu ulepszania usług tłumaczeniowych dla wszystkich użytkowników.

Ważne: opcja „Ulepszaj rozpoznawanie zdjęć” będzie włączona tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę podczas tłumaczenia zdjęcia po raz pierwszy lub gdy włączysz ją w menu Ustawienia.

Aby w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć opcję „Ulepszaj rozpoznawanie zdjęć”:
 1. Otwórz aplikację Tłumacz Google Aplikacja Tłumacz.
 2. W lewym górnym rogu kliknij menu Menu a potem Ustawienia a potem Użycie danych.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Ulepszaj rozpoznawanie zdjęć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?