Översätta skrivna ord

Du kan översätta ord och fraser med appen Google Översätt eller använda Google Översätt på webben i din webbläsare.

Översätta text med appen Google Översätt

 1. Öppna Google-appen Appen Översätt på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Skriv texten som ska översättas.
 3. Välj vilka språk du vill översätta mellan:
  • Från: Tryck på nedåtpilen Nedåtpil uppe till vänster och sedan språket du vill översätta från.
  • Till: Tryck på nedåtpilen Nedåtpil uppe till höger och sedan språket du vill översätta till.
 4. En automatisk översättning visas. I annat fall trycker du på Översätt Translate.

Tips! Om du vill visa översättningen i helskärmsläge vrider du på enheten.

Översätta text med Google Översätt på webben

Du kan använda Översätt i mobilens webbläsare, som Chrome eller Firefox.

 1. Besök sidan Google Översätt.
 2. Välj vilka språk du vill översätta mellan:
  • Från: Tryck på nedåtpilen Nedåtpil uppe till vänster och sedan språket du vill översätta från. Om du är osäker på vilket språk det är trycker du på Identifiera språk.
  • Till: Tryck på nedåtpilen Nedåtpil uppe till höger och sedan språket du vill översätta till.
 3. Börja skriva. Översättningen visas automatiskt. Översättningen blir bättre ju mer du skriver.

Om en automatisk översättning inte visas trycker du på Översätt Translate.

Obs! Om du vill använda Google Översätt på mobilen måste du aktivera JavaScript. Läs mer om hur du aktiverar JavaScript i Chrome.

Lyssna på översättningen

Tryck på Lyssna Lyssna om du vill höra hur översättningen låter.

Så här ändrar du röstinställningar för översättning:

 1. Öppna Google-appen Appen Översätt på en mobil eller surfplatta med Android.
 2.  Tryck på menyn Meny och sedan Inställningar.
 3. Välj ett alternativ. Exempel:
  • Ändra accent genom att trycka på Region. Välj sedan en region.
  • Ändra hastighet genom att trycka på Hastighet. Sedan kan du välja Normal, Långsam eller Långsammare.

Översätta längre texter

Google Översätt använder nu en teknik som ger bättre översättningar. På så vis kan du översätta hela meningar och fraser i rätt sammanhang.

Eftersom meningar nu översätts i deras sammanhang går det inte längre att visa alternativa översättningar för ett ord eller en fras. I stället markerar du hela meningen eller textstycket.

Det finns en teckenbegränsning för hur mycket text som kan översättas på en och samma gång. Översätt längre texter med hjälp av dokument.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.