Geschreven woorden vertalen

Je kunt woorden of zinnen vertalen met de Google Translate-app of een browser, zoals Chrome of Safari.

Opmerking: Als je wilt vertalen in Chrome op je mobiele apparaat, heb je JavaScript nodig. Meer informatie over hoe je JavaScript inschakelt.

Tekst vertalen

Tip: Schrijf je woord of woordgroep in een volledige zin om de juiste context te geven aan je vertaling.

 1. Ga op je computer naar Google Translate.
 2. Typ in het tekstvak aan de linkerkant op het woord dat of de woordgroep die je wilt vertalen.
 3. Een andere taal selecteren:
  • Kleine schermen: Klik bovenaan op de taal.
  • Middelgrote en grote schermen: Klik voor meer opties op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 4. Kies wat je wilt doen:
 • Luisteren: Klik op Luisteren Luisteren om de vertaling hardop te laten voorlezen.
 • Delen: Klik op Meer Meer en dan Vertaling delen om de vertaling te verzenden via een andere app.
 • Kopiëren: Klik op Kopiëren Kopiëren om de vertaling naar het klembord te kopiëren.
 • Bewerken: Klik op Meer Meer en dan Een bewerking voorstellen om een andere vertaling te bieden voor beoordeling door de Translate-community, .

Opmerking: Als je deze opties wilt zien op kleine en middelgrote schermen, moet je mogelijk op Meer Meer klikken.

Langere teksten vertalen

Je kunt maximaal 5000 tekens vertalen. Als je langere teksten wilt vertalen, knip en plak je de tekst in blokken of upload je een volledig document. Meer informatie over hoe je volledige documenten uploadt naar Google Translate.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?