แปลการสนทนา 2 ภาษา

แอปแปลภาษาช่วยให้คุณแปลภาษาได้ในแบบเกือบจะเรียลไทม์ขณะมีคนพูดภาษาอื่น เช่น แปลการบรรยายในห้องเรียนหรือคำกล่าวสุนทรพจน์ คุณยังใช้ Pixel Buds เพื่อฟังคำแปลแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการแปล

 1. เปิดแอปแปลภาษา Translate
 2. ที่ด้านซ้ายบนและด้านขวาบน ให้ทำดังนี้
  • แตะภาษาที่แสดง
  • แตะภาษาที่แต่ละคนพูด
 3. แตะ "การสนทนา" Conversation
 4. พูดอะไรก็ได้

ขั้นตอนที่ 2: พูดและแปล

 • เมื่อต้องการให้แปลคำพูดทั้งหมดในภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ให้แตะ "อัตโนมัติ" อัตโนมัติ
 • เมื่อต้องการหยุดหรือเริ่มแปลภาษาหนึ่ง ให้แตะ "พูด" Speak
 • เมื่อต้องการฟังคำแปลอีกครั้ง ให้แตะช่องข้อความด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: สิ้นสุดการแปล

เมื่อต้องการหยุดแปล ให้แตะ "กลับ" กลับ ที่ด้านซ้ายบน

ภาษา

ภาษาที่คุณสนทนาได้มีดังนี้
 • แอฟริกา
 • อาหรับ
 • คาตาลัน
 • จีน
 • โครเอเชีย
 • เชก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • ฮินดี
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • เซอร์เบีย
 • สโลวัก
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ไทย
 • ตุรกี
 • เวียดนาม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร