แปลด้วยการเขียนด้วยลายมือหรือแป้นพิมพ์เสมือน

คุณเขียนตัวอักษรหรือวลีและดูคำแปลได้โดยใช้แอปแปลภาษา ซึ่งมีประโยชน์มากหากแป้นพิมพ์ไม่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการแปล

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะลูกศรชี้ลง ลูกศรลง จากนั้น ภาษาต้นฉบับ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะลูกศรชี้ลง ลูกศรลง จากนั้น ภาษาเป้าหมาย
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการเขียนด้วยลายมือ ลายมือ
  • หากปุ่มเป็นสีเทา แสดงว่าใช้การเขียนด้วยลายมือในภาษานั้นไม่ได้
 5. ในช่อง "เขียนที่นี่" ให้เขียนอักขระ คำ หรือวลี เมื่อคุณหยุดเขียน แอปแปลภาษาจะแสดงผลการจับคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด
  • แตะ Space ช่องว่าง หากต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความ
  • แตะ Backspace Backspace หากต้องการลบตัวอักษร
  • แตะเลิกทำ Undo หากต้องการยกเลิกการพิมพ์
 6. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้แตะแปล Translate

หมายเหตุ: หากต้องการปรับขนาดช่องสำหรับการเขียนด้วยลายมือ ให้แตะลาก ลาก ค้างไว้ แล้วลากขึ้นหรือลงในหน้าจอ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร