แปลด้วยการเขียนด้วยลายมือหรือแป้นพิมพ์เสมือน

คุณเขียนตัวอักษรหรือวลีและดูคำแปลได้โดยใช้แอปแปลภาษา วิธีนี้มีประโยชน์หากแป้นพิมพ์ของคุณไม่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแปล

 1. เปิดแอป "แปลภาษา" แอปแปลภาษา
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว ภาษาต้นฉบับ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว ภาษาเป้าหมาย
 4. แตะ "เขียนด้วยลายมือ" เขียนด้วยลายมือ หากปุ่มเป็นสีเทา แสดงว่าใช้การเขียนด้วยลายมือในภาษานั้นไม่ได้
 5. ในช่อง "เขียนที่นี่" ให้เขียนอักขระ คำ หรือวลี เมื่อคุณหยุดเขียน แอปแปลภาษาจะแสดงผลการจับคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด
  • แตะ Space ช่องว่าง หากต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความ
  • แตะ Backspace Backspace หากต้องการลบตัวอักษร
  • แตะ "เลิกทำ" เลิกทำ หากต้องการยกเลิกการพิมพ์
 6. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้แตะ "แปล" Translate

หมายเหตุ: หากต้องการปรับขนาดช่องสำหรับการเขียนด้วยลายมือ ให้แตะ "ลาก" ลาก ค้างไว้ แล้วลากขึ้นหรือลงในหน้าจอ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร